Inlägg taggade Sexualmoral islam

Sexualmoral inom Islam – del 32

————————————————————————————————-

Dagar & Tider för samlag

Är sex förbjuden någon gång i äktenskapet?

Svar: Ja, med hänsyn till kvinnans obekvämlighet under mensperioden har islam förbjudit både mannen och frun från engagera sig i samlag denna tid.

Koran: ”De frågar dig om menstruation: säg: ‘ Ni ska undvika sexuellt umgänge med kvinnorna under menstruation; närma er inte dem förrän de är fria från den.” (2:222)

Enligt Shariah är den månatliga mensen alltid mer än 3 dagar – men inte mer än 10 dagar. Efter 10 dagar heter det ‘istihazah’ – ojämna blödningar – under vilket samlag är tillåtet. (för mer detaljer läs ”Ritual Ablutions for Women”)

Förbudet om sex under menstruationstiden gränsar endast till själva samlaget: andra intima kontakter, förutom kontakt med kvinnans underliv, är tillåtet.

Om han under samlags gång märker att henne blödning startat ska han genast dra sig tillbaks. Det står klart i versen ovan (förrän de är fria från den…eng. version: til the blood stops) att när blodet slutat är samlag tillåtet, även om hon inte utfört den större rituella tvättningen (ghusl) (Wasa’il, vol 1, sid 576)

Samlag är inte heller tillåtet dagtid under Ramadan månad och när personerna är under ‘ihram’ vid pilgrimsfärd till Mecka. Annars är samlag tillåtet vid alla tillfällen.

(Källa: Marriage and Morals in Islam, Sayyid Myhammed Rizvi, s 81-83)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 31

————————————————————————————————-

ÄKTENSKAPS CEREMONIN

Lite frågor och svar

När ska man gifta sig?
Finns det speciella dagar i Islams kalender då giftermål är bättrte än andra dagar?

Svar: Grundläggande är att giftermål är tillåtet alla dagar… men det finns vissa dagar då giftermål inte rekommenderas. en del av dessa är baserade på Hadith, andra på kulturella eller historiska orsaker.

a) En del ahadiths säger att det är makruh (=ej rekommenderat) att gifta sig när månen står i skorpionens tecken, de sista 2-3 dagarna i mån-månaden, samt på onsdagar.
b) En del ahadith säger att vissa dagar i varje månad är dåliga omen: 3e, 5e, 13e, 16e,21a,24e, 25e i mån-månaderna.

Men ovanstående skulle inte säkert hålla en närmare studie av ahadith-lärda. Våra Mujtahids använder inte sin fulla expertis i frågor som inte rör obligatoriska eller juridiska, sociala och ekonomiska påbud.
(as-Sadr, Durus fi ilmi ‘l-usul, vol 2, sid 204 och vol 3,(part1), sid 258.)

c) Några händelser i Islamisk kalender, som kommit att associera med årliga företeelser i islamisk historia, ex 10e Moharram, är sorgedag på grund av massakern av Profetens son i Karbala. Eller Profetens dödsdag under Safar… Då dessa är sorgedagar är det socialt inte rekommenderat att gifta sig precis den dagen.

Bröllopsnatten

När bröllopet är över och bruden tas till sina rum, rekommenderas brudgummen att ta av sin frus skor, tvätta hennes fötter i en skål och sedan skvätta ur vattnet runt i rummet/huset. Sedan gör brudgummen wotho och ber 2 rokoe, sunnat bön, och ber följande bön:

”O Allah! Välsigna mig med hennes ödmjukhet, kärlek och accepterande av mig: och gör mig nöjd med henne och för oss samman i den bästa gemenskap och absolut harmoni. Sannerligen Du älskar lagliga ting och avskyr olagliga ting.”

Sedan bör han be bruden göra wotho och be 2 rak’at, sunnat bön.

Det är varken obligatoriskt eller förbjudet att ha samlag bröllopsnatten. Det är ett privat beslut mellan paret allena. Allama Rizvi säger dock att ”brudgummen gör bäst i att ta brudens känslor i beaktande.”
(Källa: Marriage and Morals in Islam, sid 79)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 30

————————————————————————————————-

Äktenskap – Giftermål
Lite frågor o svar
Har föräldrar någon rätt bestämma över sina barns giftermål?

Fader och farfadern har den fulla rätten att bestämma över sina barn före puberteten. Efter puberteten finns 3 olika situationer:
1) Ett barn som är baligh( könsmogen) men inte mentalt mogen: Far(farfar) har ännu auktoritet över barnet. Ett sådant barn kan inte ta beslut om giftermål utan faderns godkännande.
2) En pojke som är baligh och även mentalt mogen har full rätt att själv besluta i sitt giftermål

3) En flicka som är könsmogen och mentalt mogen finns 4 olika valmöjligheter. Men de flesta Mujtahids säger att i första äktenskapet bör flickan ha pappans godkännande. Detts ska fungera som ett extra skydd för hennes ära som tonåring- Å andra sidan, om fadern vägrar godkänna en lämplig man kan flickan gå till en religiös ledare vars beslut är högre än fader och farfaderns.
( al-Urwah sid 654: Minhaj, vol 2, sid 255, Tahrir, vol 2, sid 254. För detaljer se Shahids Masalik, vol 1, sid 449-452.)

Angående hijab i Islam: Har en pojke tillåtelse se på en flicka utan hijab innan han gifter si med henne?
Svar: Ja, om han syftar att gifta sig med henne, men bara en gång. Detta är ingen licens att gå ut med henne.

Kan en pojke och flicka som är förlovade, dejta eller gå ut tillsammans?
Svar: I Islam finns inget som heter förlovning, enligt shariah är förlovning en återkallelig överrenskommelse – inget mer. De är inte ”mahram” för det. Vill de gå ut tillsammans kan man lösa det med mu’tah och i kontraktet skriva att sex inte är tillåtet.
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 29

————————————————————————————————-

Lagliga, temporära, vägar

Om en muslim inte har möjlighet att gifta sig snart efter puberteten finns 2 valmöjligheter: Tillfällig avhållsamhet, eller tillfälligt äktenskap.

Tillfällig avhållsamhet.

Inte alla vill gifta sig så snart de blir mogna. Efter att starkt rekommenderat giftermål för singlar, säger Gud: ”Och låt dem som inte har möjlighet att ingå äktenskap leva i avhållsamhet till dess Gud i Sin nåd drar försorg om dem.” (Koran 24:33)

Profeten blev tillfrågad om vad en man som inte hade ekonomisk möjlighet att gifta sig skulle göra: Profeten rekommenderade honom hur kan skulle kontrollera sina sexuella begär: ”Lämna kvar allt hår på kroppen (raka inte kroppsbehåringen) och fasta ofta”

Denna hadith indikerar att rakning av kroppshåret i dessa områden ökar sexlusten. Förmodligen därför som shariah rekommenderar att män rakar sig var 40:e dag och kvinnor var 20:e dag.

Tillfälligt äktenskap (Mu’tah)

Om en ogift person inte klarar av att kväva sin sexuella lust trots ovanstående finns det ännu en sista utväg: Mu’tah – tillfälligt äktenskap. Enligt Shia fiqh finns 2 typer av giftermål, Da’im=permanent och Munqati=tillfälligt (även känd som mu’tah).

Även i sunnikällor var munqati tillåtet fram tills Kalifen Umar ibn al-Khattab förbjöd det. Det gjordes i den senare delen av hans regeringsperiod när han deklarerade mu’tah vara haram. Det behöver inte sägas att ett beslut gjort av Umar inte har något värde framför Koranen och Sunnah. (Se nedan för ref)

Skillnaden är att islam har klarlagt skyldigheter mellan makar i permanenta äktenskap. Vid tillfälligt äktenskap har de båda makarna rätt att själva komma överrens om skyldigheter och rättigheter osv. ex vis, mannen måste inte försörja kvinnan – om hon inte begär det i kontraktet eller så kan dom gör upp om att inget sex(!!!) ska förekomma, eller andra eventuella önskemål ifrån parterna.

Det tydliga budskapet i islam är dock – gift dig permanent. Går inte det – antag avhållsamhet. Är inte det möjligt – använd mu’tah.

En rik man, Ali bin Yaqtin, kom till Imam Ali ar-Riza, för att fråga om mu’tah. Imamen sa: ”Vad har DU med det att göra? Gud har gjort dig fri från dess behov”. (Wasa’il, vol 14, sid 449)
Han hade alltså de ekonomiska möjligheterna att gifta sig permanent…

(För en detaljerad diskussion angå den sociala aspekten om Mut’ah; se Mutahharis ”The Rights of Women in Islam”, och angå den juridiska aspekten; se Kashifu l-Ghitas ”The Origin of Shi’ite Islam and Its Principles”. För en djupare diskussion på engelska språket; se Sachiko Muratas ”Temporary Marriage in Islamic Law”)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 28

————————————————————————————————-

Homosexualitet

Homosexualitet är numera acceptabelt på de flesta håll i väst, det betyder inte att det är ett fenomen från 2000-talet – inte alls. Skillnaden är att i det förflutna ansågs homosexuella vara ett pervers uppträdande, medan det idag stämplas som ”naturligt” och ett resultat av medföddhet.

Judendom, Kristendom, Islam formar enad front mot detta sexuella beteende. Koran visar detta i (7:80-84, 11:78-79, 11:82) (redovisar inte verserna för utrymmesbrist). Men Koran talar om Lots folk, som inte längre intresserade sig för kvinnorna utan låg runt med män, pojkar och barn. Även om de blev erbjudna flickor/kvinnor vägrade de, och blev förolämpade. Gud straffade dom genom att förinta hela nationen.

I islam ska den aktiva partnern straffas med 100 piskrapp om han är ogift och döden om han är gift. Den passivas straff är döden – oavsett civilstånd.

Varför är islam så hård i frågor om äktenskapsbrott och homosexualitet? Hade islamiska systemet inte tillåtit tillfredsställelse av sexuella behov hade man kunnat hävda att islam är hård i frågorna. Men då islam uppmuntrar och tillåter att mätta sexuella behov lagligt så tolererar den inte perverst beteende.

Homosexuella ligger bl.a. i riskzonen för AIDS, vilket KAN vara naturens sätt att visa att den inte tolererar onormalt sexuellt beteende. För homosexuella ska kunna ha säker sex är de tillsagda att använda kondom.

Om sex, utan kondom, inte är ”säker sex”- hur kan det då anses normalt? Är inte konstaterandet att ”det är naturligt – men inte säkert” en motsägelse i sig självt?

 

———————————————————————————————

Läs även: KÖNSBYTE OCH ISLAM

9 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 27

————————————————————————————————-

(forts…)Hur hantera sexuella behov innan äktenskapet?

Masturbering(Onani)

Istimná( självstimulering) är förbjuden: ”… som håller sina begär i styr och inte ger fritt utlopp åt sin lust med någon annan än sina hustrur eller dom som de rättmätigt besitter” (Koran 23:5-6)

Detta visar att sex inkluderar 2 personer. Imam Jafar as-Sadeq blev tillfrågad om onani: Han citerade ovan koranvers och hänvisade till onani som ett exempel. I en annan säger han:”Det är en oanständig handling”.
(Wasa´äil vol. 18, s 574-575, vol 14, sid 267)

Idag säger en del till oss att onani inte är skadligt, snarare en naturlig akt. De hänvisar till vilda djurs beteende, apor t.ex. De har nedgraderat människan till samma nivå som vilda djur för att rättfärdiga deras egna beteenden. Dessa är enligt Koran: ” de har hjärtan som ingenting förstår, ögon som ingenting ser och öron som ingenting hör. De är som kreatur, nej, de är ännu vilsnare: de är de tanklösa, de likgiltiga.” (7:179)

Ironin är att när vi pratar om att vi följer islam, som kom till för 1400 år sedan, stämplas vi som reaktionära och bakåtsträvande, antiprogressiva osv… Men nu vill de gå miljontals år tillbaks( enligt deras egna evolutionsteori) och följa vilda djurs tillstånd och primitiva leverne för att fastställa vad som är naturligt och onaturligt för oss!

Moderna psykologer säger att onani är lika normalt som samlag, fast bättre för man kan då bara tänka på sig själv. Ännu ett bevis hur lågt de materiella samhällsvärderingarna sjunkit i sin självcentrerade, egoistiska attityd att t.o.m. vid sex föredrar de självtillfredsställelse, hellre än tillsammans m sin partner.

De glömmer att vid samlag bidrar alla sinnen till stimulering: Man använder syn, hörsel, känsel, ord och dofter. Vid onani är den enda källa till stimulation fantasin, där inga andra sinnen används.

”Många män sa att de fysiskt njuter av onani, men känslomässigt var det deprimerande. Det är fysiskt njutbart, men lämnar en emotionellt tom eller ensam. Man kan göra det när man vill, komma när man vill, men där finns ingen värme eller närhet, ingen att dela nöjet med, inget sällskap.”
(The Hite Report on Male Sexuality, sid 489)

Vad göra då för att bemästra sin sexuella spänning? The Weatherheads ”The Mastery of Sex” och Allamah Rizvis ”Your Question Answered” ger råd om vad man kan göra:

1. Förstärk viljestyrkan: går bara om man ärligt och uppriktigt vill bli av med vanan. Be till Gud att hjälpa dig komma över det, fokusera på religiös kunskap och bygg upp självet med fromhet, taqwa.

2. Stanna mer och längre i samvaro med andra: om lusten uppkommer dagtid, gå ut bland folk. Om lusten uppkommer nattetid, sitt upp och skriv eller läs. Gör något för att distrahera.

3. Uppta en hobby eller sport som tar ut en del av energin i kroppen.

Lycka till!!!

( Källa: Allama Sayyid Muhammad Rizvi, Marriage and Morals in Islam)
————————————————————————————————-

1 kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 26

Hur hantera sexuella behov innan äktenskapet?

Om en person inte kan gifta sig direkt efter sexuell mognad, hur ska denne hantera den sexuella driften?

1) Omoraliska vägar:

För-äktenskaplig sex är absolut förbjuden i islam. Detta kallas zina(hor). Det är dessutom ett oansvarigt sexuellt beteende. Den mest utlämnade personen i sådana förhållanden är, oftast, kvinnan. Statistik visar att män oftast har bedragit kvinnorna i för-äktenskapliga förhållanden.

”50% av amerikaner i 30-års åldern har varit involverad i denna typ av förhållande före de gift sig. Många har ansett att det varit bättre att se, djupare, innan de tar steget till giftermål. Men studier har visat att par som haft sex innan bröllop är mer benägna att skilja sig, än de som inte haft det” (Newsweek, sid 57)

Glen Elder, sociolog på Univ of North Carolina, säger detta om samboförhållanden:

”Det är en relation som attraherar de, oftast män, som söker en enkel väg ut, och är osäker på om de vill gifta sig alls” (Newsweek,sid 57)

Ann Landers, kolumnist i The Vancouver Sun, dec 5 1989, fick ett brev av en 24-årig kvinna:

En flicka skrev i ett brev att hon kände många tonåringar som haft flertalet sexpartners ”för skoj skull”: (utdrag ur brevet)

”Jag fann detta besynnerligt för jag hade sex från 16 års ålder och det var inte alls roligt. Ligga med killar var inte spännande alls, det var förödmjukande. Det fick mig att känna mig ensammare och tommare än någonsin. Varje månad oroades jag dessutom för att bli gravid. Det var ett helvete… Kunde jag tala om för de ungdomar som läser din kolumn, skulle jag säga till dom att sex inte löser några problem, de skapar fler istället. Det gör inte en flicka mer till kvinna, det kan däremot göra henne mindre till en kvinna”.

( Källa:Marriage and Morals in Islam av Sayyid Muhammad Rizvi, s 64)

Nästa inlägg fortsätter jag om ”hur hantera sexuella behov innan äktenskapet”…

Lämna en kommentar