Inlägg taggade Sexualmoral islam

Sexualmoral inom Islam – del 31

————————————————————————————————-

ÄKTENSKAPS CEREMONIN

Lite frågor och svar

När ska man gifta sig?
Finns det speciella dagar i Islams kalender då giftermål är bättrte än andra dagar?

Svar: Grundläggande är att giftermål är tillåtet alla dagar… men det finns vissa dagar då giftermål inte rekommenderas. en del av dessa är baserade på Hadith, andra på kulturella eller historiska orsaker.

a) En del ahadiths säger att det är makruh (=ej rekommenderat) att gifta sig när månen står i skorpionens tecken, de sista 2-3 dagarna i mån-månaden, samt på onsdagar.
b) En del ahadith säger att vissa dagar i varje månad är dåliga omen: 3e, 5e, 13e, 16e,21a,24e, 25e i mån-månaderna.

Men ovanstående skulle inte säkert hålla en närmare studie av ahadith-lärda. Våra Mujtahids använder inte sin fulla expertis i frågor som inte rör obligatoriska eller juridiska, sociala och ekonomiska påbud.
(as-Sadr, Durus fi ilmi ‘l-usul, vol 2, sid 204 och vol 3,(part1), sid 258.)

c) Några händelser i Islamisk kalender, som kommit att associera med årliga företeelser i islamisk historia, ex 10e Moharram, är sorgedag på grund av massakern av Profetens son i Karbala. Eller Profetens dödsdag under Safar… Då dessa är sorgedagar är det socialt inte rekommenderat att gifta sig precis den dagen.

Bröllopsnatten

När bröllopet är över och bruden tas till sina rum, rekommenderas brudgummen att ta av sin frus skor, tvätta hennes fötter i en skål och sedan skvätta ur vattnet runt i rummet/huset. Sedan gör brudgummen wotho och ber 2 rokoe, sunnat bön, och ber följande bön:

”O Allah! Välsigna mig med hennes ödmjukhet, kärlek och accepterande av mig: och gör mig nöjd med henne och för oss samman i den bästa gemenskap och absolut harmoni. Sannerligen Du älskar lagliga ting och avskyr olagliga ting.”

Sedan bör han be bruden göra wotho och be 2 rak’at, sunnat bön.

Det är varken obligatoriskt eller förbjudet att ha samlag bröllopsnatten. Det är ett privat beslut mellan paret allena. Allama Rizvi säger dock att ”brudgummen gör bäst i att ta brudens känslor i beaktande.”
(Källa: Marriage and Morals in Islam, sid 79)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 30

————————————————————————————————-

Äktenskap – Giftermål
Lite frågor o svar
Har föräldrar någon rätt bestämma över sina barns giftermål?

Fader och farfadern har den fulla rätten att bestämma över sina barn före puberteten. Efter puberteten finns 3 olika situationer:
1) Ett barn som är baligh( könsmogen) men inte mentalt mogen: Far(farfar) har ännu auktoritet över barnet. Ett sådant barn kan inte ta beslut om giftermål utan faderns godkännande.
2) En pojke som är baligh och även mentalt mogen har full rätt att själv besluta i sitt giftermål

3) En flicka som är könsmogen och mentalt mogen finns 4 olika valmöjligheter. Men de flesta Mujtahids säger att i första äktenskapet bör flickan ha pappans godkännande. Detts ska fungera som ett extra skydd för hennes ära som tonåring- Å andra sidan, om fadern vägrar godkänna en lämplig man kan flickan gå till en religiös ledare vars beslut är högre än fader och farfaderns.
( al-Urwah sid 654: Minhaj, vol 2, sid 255, Tahrir, vol 2, sid 254. För detaljer se Shahids Masalik, vol 1, sid 449-452.)

Angående hijab i Islam: Har en pojke tillåtelse se på en flicka utan hijab innan han gifter si med henne?
Svar: Ja, om han syftar att gifta sig med henne, men bara en gång. Detta är ingen licens att gå ut med henne.

Kan en pojke och flicka som är förlovade, dejta eller gå ut tillsammans?
Svar: I Islam finns inget som heter förlovning, enligt shariah är förlovning en återkallelig överrenskommelse – inget mer. De är inte ”mahram” för det. Vill de gå ut tillsammans kan man lösa det med mu’tah och i kontraktet skriva att sex inte är tillåtet.
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 29

————————————————————————————————-

Lagliga, temporära, vägar

Om en muslim inte har möjlighet att gifta sig snart efter puberteten finns 2 valmöjligheter: Tillfällig avhållsamhet, eller tillfälligt äktenskap.

Tillfällig avhållsamhet.

Inte alla vill gifta sig så snart de blir mogna. Efter att starkt rekommenderat giftermål för singlar, säger Gud: ”Och låt dem som inte har möjlighet att ingå äktenskap leva i avhållsamhet till dess Gud i Sin nåd drar försorg om dem.” (Koran 24:33)

Profeten blev tillfrågad om vad en man som inte hade ekonomisk möjlighet att gifta sig skulle göra: Profeten rekommenderade honom hur kan skulle kontrollera sina sexuella begär: ”Lämna kvar allt hår på kroppen (raka inte kroppsbehåringen) och fasta ofta”

Denna hadith indikerar att rakning av kroppshåret i dessa områden ökar sexlusten. Förmodligen därför som shariah rekommenderar att män rakar sig var 40:e dag och kvinnor var 20:e dag.

Tillfälligt äktenskap (Mu’tah)

Om en ogift person inte klarar av att kväva sin sexuella lust trots ovanstående finns det ännu en sista utväg: Mu’tah – tillfälligt äktenskap. Enligt Shia fiqh finns 2 typer av giftermål, Da’im=permanent och Munqati=tillfälligt (även känd som mu’tah).

Även i sunnikällor var munqati tillåtet fram tills Kalifen Umar ibn al-Khattab förbjöd det. Det gjordes i den senare delen av hans regeringsperiod när han deklarerade mu’tah vara haram. Det behöver inte sägas att ett beslut gjort av Umar inte har något värde framför Koranen och Sunnah. (Se nedan för ref)

Skillnaden är att islam har klarlagt skyldigheter mellan makar i permanenta äktenskap. Vid tillfälligt äktenskap har de båda makarna rätt att själva komma överrens om skyldigheter och rättigheter osv. ex vis, mannen måste inte försörja kvinnan – om hon inte begär det i kontraktet eller så kan dom gör upp om att inget sex(!!!) ska förekomma, eller andra eventuella önskemål ifrån parterna.

Det tydliga budskapet i islam är dock – gift dig permanent. Går inte det – antag avhållsamhet. Är inte det möjligt – använd mu’tah.

En rik man, Ali bin Yaqtin, kom till Imam Ali ar-Riza, för att fråga om mu’tah. Imamen sa: ”Vad har DU med det att göra? Gud har gjort dig fri från dess behov”. (Wasa’il, vol 14, sid 449)
Han hade alltså de ekonomiska möjligheterna att gifta sig permanent…

(För en detaljerad diskussion angå den sociala aspekten om Mut’ah; se Mutahharis ”The Rights of Women in Islam”, och angå den juridiska aspekten; se Kashifu l-Ghitas ”The Origin of Shi’ite Islam and Its Principles”. För en djupare diskussion på engelska språket; se Sachiko Muratas ”Temporary Marriage in Islamic Law”)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 28

————————————————————————————————-

Homosexualitet

Homosexualitet är numera acceptabelt på de flesta håll i väst, det betyder inte att det är ett fenomen från 2000-talet – inte alls. Skillnaden är att i det förflutna ansågs homosexuella vara ett pervers uppträdande, medan det idag stämplas som ”naturligt” och ett resultat av medföddhet.

Judendom, Kristendom, Islam formar enad front mot detta sexuella beteende. Koran visar detta i (7:80-84, 11:78-79, 11:82) (redovisar inte verserna för utrymmesbrist). Men Koran talar om Lots folk, som inte längre intresserade sig för kvinnorna utan låg runt med män, pojkar och barn. Även om de blev erbjudna flickor/kvinnor vägrade de, och blev förolämpade. Gud straffade dom genom att förinta hela nationen.

I islam ska den aktiva partnern straffas med 100 piskrapp om han är ogift och döden om han är gift. Den passivas straff är döden – oavsett civilstånd.

Varför är islam så hård i frågor om äktenskapsbrott och homosexualitet? Hade islamiska systemet inte tillåtit tillfredsställelse av sexuella behov hade man kunnat hävda att islam är hård i frågorna. Men då islam uppmuntrar och tillåter att mätta sexuella behov lagligt så tolererar den inte perverst beteende.

Homosexuella ligger bl.a. i riskzonen för AIDS, vilket KAN vara naturens sätt att visa att den inte tolererar onormalt sexuellt beteende. För homosexuella ska kunna ha säker sex är de tillsagda att använda kondom.

Om sex, utan kondom, inte är ”säker sex”- hur kan det då anses normalt? Är inte konstaterandet att ”det är naturligt – men inte säkert” en motsägelse i sig självt?

 

———————————————————————————————

Läs även: KÖNSBYTE OCH ISLAM

9 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 27

————————————————————————————————-

(forts…)Hur hantera sexuella behov innan äktenskapet?

Masturbering(Onani)

Istimná( självstimulering) är förbjuden: ”… som håller sina begär i styr och inte ger fritt utlopp åt sin lust med någon annan än sina hustrur eller dom som de rättmätigt besitter” (Koran 23:5-6)

Detta visar att sex inkluderar 2 personer. Imam Jafar as-Sadeq blev tillfrågad om onani: Han citerade ovan koranvers och hänvisade till onani som ett exempel. I en annan säger han:”Det är en oanständig handling”.
(Wasa´äil vol. 18, s 574-575, vol 14, sid 267)

Idag säger en del till oss att onani inte är skadligt, snarare en naturlig akt. De hänvisar till vilda djurs beteende, apor t.ex. De har nedgraderat människan till samma nivå som vilda djur för att rättfärdiga deras egna beteenden. Dessa är enligt Koran: ” de har hjärtan som ingenting förstår, ögon som ingenting ser och öron som ingenting hör. De är som kreatur, nej, de är ännu vilsnare: de är de tanklösa, de likgiltiga.” (7:179)

Ironin är att när vi pratar om att vi följer islam, som kom till för 1400 år sedan, stämplas vi som reaktionära och bakåtsträvande, antiprogressiva osv… Men nu vill de gå miljontals år tillbaks( enligt deras egna evolutionsteori) och följa vilda djurs tillstånd och primitiva leverne för att fastställa vad som är naturligt och onaturligt för oss!

Moderna psykologer säger att onani är lika normalt som samlag, fast bättre för man kan då bara tänka på sig själv. Ännu ett bevis hur lågt de materiella samhällsvärderingarna sjunkit i sin självcentrerade, egoistiska attityd att t.o.m. vid sex föredrar de självtillfredsställelse, hellre än tillsammans m sin partner.

De glömmer att vid samlag bidrar alla sinnen till stimulering: Man använder syn, hörsel, känsel, ord och dofter. Vid onani är den enda källa till stimulation fantasin, där inga andra sinnen används.

”Många män sa att de fysiskt njuter av onani, men känslomässigt var det deprimerande. Det är fysiskt njutbart, men lämnar en emotionellt tom eller ensam. Man kan göra det när man vill, komma när man vill, men där finns ingen värme eller närhet, ingen att dela nöjet med, inget sällskap.”
(The Hite Report on Male Sexuality, sid 489)

Vad göra då för att bemästra sin sexuella spänning? The Weatherheads ”The Mastery of Sex” och Allamah Rizvis ”Your Question Answered” ger råd om vad man kan göra:

1. Förstärk viljestyrkan: går bara om man ärligt och uppriktigt vill bli av med vanan. Be till Gud att hjälpa dig komma över det, fokusera på religiös kunskap och bygg upp självet med fromhet, taqwa.

2. Stanna mer och längre i samvaro med andra: om lusten uppkommer dagtid, gå ut bland folk. Om lusten uppkommer nattetid, sitt upp och skriv eller läs. Gör något för att distrahera.

3. Uppta en hobby eller sport som tar ut en del av energin i kroppen.

Lycka till!!!

( Källa: Allama Sayyid Muhammad Rizvi, Marriage and Morals in Islam)
————————————————————————————————-

1 kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 26

Hur hantera sexuella behov innan äktenskapet?

Om en person inte kan gifta sig direkt efter sexuell mognad, hur ska denne hantera den sexuella driften?

1) Omoraliska vägar:

För-äktenskaplig sex är absolut förbjuden i islam. Detta kallas zina(hor). Det är dessutom ett oansvarigt sexuellt beteende. Den mest utlämnade personen i sådana förhållanden är, oftast, kvinnan. Statistik visar att män oftast har bedragit kvinnorna i för-äktenskapliga förhållanden.

”50% av amerikaner i 30-års åldern har varit involverad i denna typ av förhållande före de gift sig. Många har ansett att det varit bättre att se, djupare, innan de tar steget till giftermål. Men studier har visat att par som haft sex innan bröllop är mer benägna att skilja sig, än de som inte haft det” (Newsweek, sid 57)

Glen Elder, sociolog på Univ of North Carolina, säger detta om samboförhållanden:

”Det är en relation som attraherar de, oftast män, som söker en enkel väg ut, och är osäker på om de vill gifta sig alls” (Newsweek,sid 57)

Ann Landers, kolumnist i The Vancouver Sun, dec 5 1989, fick ett brev av en 24-årig kvinna:

En flicka skrev i ett brev att hon kände många tonåringar som haft flertalet sexpartners ”för skoj skull”: (utdrag ur brevet)

”Jag fann detta besynnerligt för jag hade sex från 16 års ålder och det var inte alls roligt. Ligga med killar var inte spännande alls, det var förödmjukande. Det fick mig att känna mig ensammare och tommare än någonsin. Varje månad oroades jag dessutom för att bli gravid. Det var ett helvete… Kunde jag tala om för de ungdomar som läser din kolumn, skulle jag säga till dom att sex inte löser några problem, de skapar fler istället. Det gör inte en flicka mer till kvinna, det kan däremot göra henne mindre till en kvinna”.

( Källa:Marriage and Morals in Islam av Sayyid Muhammad Rizvi, s 64)

Nästa inlägg fortsätter jag om ”hur hantera sexuella behov innan äktenskapet”…

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 25

————————————————————————————————-

Tre förslag över hur ungdomar kan hantera sina sexuella känslor:

1)Om föräldrarna ekonomiskt har det någorlunda bra rekommenderar Allama Sayyid Muhammad Rizvi, att de låter sitt barn gifta sig och sedan ekonomiskt stödja barnen tills de är ekonomiskt oberoende av föräldrarna.

Gud säger: ”…och när de som ni rättmätigt besitter (krigsfångar o slavar) önskar sin frihet, upprätta då frihetsbrev för dem, om ni vet att de är friska, och dela med er åt dem av det som Gud har gett er för försörjning…”(24:33)

Om islam lägger så stor vikt i att financiellt stödja sin egen frisläppta slav (så att denne kan komma sig på fötter) är det överflödigt att beskriva hur ärbart o rättmätigt det skulle vara att hjälpa sitt eget barn komma på fötter.

I ett bredare perspektiv borde muslimska organisationer skapa fonder med långtids-räntefria-lån till stöd för unga muslimer som vill gifta sig, men saknar ekonomisk möjlighet.

En person befanns skyldig till ”oanständigt uppförande” och blev förd till Imam Ali. När denne låtit dela ut straffet, så arrangerade Imam Ali sedan för den pojken att gifta sig, helt finansierat av regeringspengar. Imamen visade ett exempel på hur landet kan hjälpa ungdomar. Detta är inte en fråga om välgörenhet, utan ett sätt att överleva som muslim i en ”fientlig” värld.

2) – Pojken o Flickan kan göra sin Aqd(äktenskapskontrakt) men skjuta upp bröllopet tills de avslutat sina utbildningar. med andra ord är de gifta, men bor ännu hos respektive föräldrar. Vill de ha intimt förhållande bör de använda preventivmedel för att skjuta på barnafödande.

De skulle mätta sina sexuella begär och samtidigt vara fri från ekonomiskt ansvar.

3) – De kan gifta sig, ha bröllop, men skjuta på barnafödandet och anta en mycket enkel livsstil. De mättar sina drifter och den ekonomiska bördan blir inte så stor.

Föräldrarna bör dock spela stor roll i detta då de kanske inte är helt mentalt mogna. Man bör registrera äktenskapet oc låta omgivningen veta, för att skydda flickans ryckte ifall inte allt går bra i slutändan.

Ett viktig hänseende i detta är att en gymnasieungdom är fri från sexuella spänningar och kan helt fokusera på sina studier. Om denna ungdom INTE tillåts lösa sina ”problem” på något sätt – och speciellt om denne bor i väst – kommer denna med stor sannorlikhet smälta inför den tillåtande kulturen runt honom /henne.

”De flesta av oss fick ”one-night-stands” ur våra system under Collegetiden” säger Nancy Smith, 25 år i WashingtonPost. Hon menar att det inte är något man gärna fortsätter med hur länge som helst.

”Sex utanför ett förhållande är inte så mycket en fråga om rätt eller fel, som; är det verkligen värt ‘the hassle’.” (Newsweek sid 55)

(Källa: Marriage and Morals in Islam av Sayyid Muhammad Rizvi,sid. 63)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 24

———————————————————————————————–

Den sexuella mognaden

Nu ska jag, i några inlägg framöver, ta upp olika sätt att hantera sexuell lust om man beslutar sig för att inte gifta sig direkt efter puberteten, hur man ska klara av gifta sig direkt vid puberteten och slutligen omfattande diskutera giftermålsprocesser och sexuella tekniker.

Puberteten: Är början på det sexuella livet. Det sexuella begäret startar vid puberteten. Den lagliga definitionen av pubertet(bulugh) fastställs vid en av följande:

1) Ålder: 15 mån-år för pojkar och 9 mån-år för flickor.

2) Inre förändringar: För pojkar den första sädesuttömningen – sädesvätska samlas i testiklarna från puberteten o framåt. Ett överskott produceras och töms ut under sömnen (våta drömmar eller ”ihtlam” på arabiska) För flickor: Menstruation. Från födseln innehåller flickors äggstockar ca 400 000 omogna ägg. Vid pubertet börjar dessa mogna, vanligast ett per månad. Fertiliseras inte ägget kasseras detta i en form vi kallar menstruation (”hayz eller ”daora”).

3) Fysisk förändring: Framväxt av grovt hår på undre regionerna av överkroppen.
Eftersom sexuella lusten startar vid puberteten och islam menar att sexuella driften inte ska kvävas, och endast skall tillfredsställas genom äktenskap, så är det tillåtet gifta sig så snart man kommer in i puberteten.

Pubertet o mognad

Den fysiska mognaden är inte tillräcklig för ett liv i äktenskap. Mental mognad (rushd) är lika viktigt. Å andra sidan har vårt sätt att leva idag gjort att fysisk och mental mognad utvecklas olika snabbt, både gällande ekonomiska som sociala förhållanden.

”Unga amerikaner som växer upp i 21:a århundradet är mycket mindre mogna än sina förfäder var i början av 20:e århundradet. Skillnaden kan ses i områden som: sex, kärlek, äktenskap, utbildning och arbete. ” (Newsweek, Special Edition, Våren 1990, sid 55)

Fysiskt mognar dagens ungdomar snabbare än tidigare generationer, men känslomässigt tar det längre tid för dom att utveckla vuxen tillgivenhet och engagemang.

Därför är det inte så lätt för dagens ungdomar att gifta sig så snart de når puberteten.

Så…hur ska då ungdomarna hantera sina sexuella känslor? Man kan välja något av de 3 förslagen jag redovisar i nästa inlägg…
————————————————————————————————

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 23

————————————————————————————————-

Islam och Personlig Frihet

Andra frågan vi konfronteras med av sekulära och liberala personer är den om personlig frihet. ”Är jag inte fri göra vad jag vill så länge det inte överträder andras rättigheter?”

Skillnaden mellan islam och sekulära åsikter bör poängteras: I sekulära delas rättigheterna i 2 delar; individens och allmänhetens rättigheter. En individs frihet begränsas bara av andras rättigheter.

Islam delar rättigheter i 3 delar; individens, allmänhetens och Guds rättigheter. En person kan göra vad hon vill så länge det inte gör intrång på andras och Guds rättigheter.

Ännu en viktig skillnad är att islam går ännu ett steg längre: Även en individs egen kropp har rättigheter ifrån individen själv. med andra ord hålls individen ansvarig för vad denne gör/använder sin kropp till – man får inte skada sin egen kropp:

”Den Dagen skall Vi försegla deras läppar, men deras händer skall tala till Oss och deras fötter skall vittna om deras handlinger” (Koran 36:65)

”…som håller sina begär i styr och inte ger fritt utlopp åt sin lust med någon annan än sina hustrur eller som som de rättmätigt besitter – inget klander kan då riktas mot dem” (Koran 23:5-6)

Detta kan synas restriktivt när man jämför med det sekulära systemet, men det rationella och rättfärdigandet bakom detta synsätt är indirekt accepterat även i det sekulära systemet.

Väst har inte helt kunnat svälja idén av ”total frihet så länge man inte gör illa någon annan”. Exempelvis självmord – som man vill förhindra till varje pris, användning av narkotika och mediciner samt användandet av bilbälte i trafiken.

Detta rättfärdigas med att de säger att det är allmänhetens plikt att förhindra medborgarna från att skada sig själva. Skillnaden till islam är att sekulära systemet samhället rätt att bestämma ovanstående, medan islam ger Gud den rätten.

Slutsatsen är att vi kan säga att islamisk synpunkt förbjuder inte bara sådant som kan skada andra, utan även sånt som kan skada en individs egen kropp. Detta är baserat på den kärlek och omhuldande som Gud har gentemot människan.
————————————————————————————————

3 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 22

————————————————————————————————-

Bertrand Russel

Islam accepterar inte idén om att stävja sexuella känslor, utan uppmuntrar att nära dessa känslor på ett ansvarsfullt sätt.

Alla restriktioner islam har om sex, baseras på att nära det. Precis som man behöver mat – bör man inte ”överföda” sig själv. På liknande sätt behöver sexuella behov mättas, men inte på bekostnad av andras – eller sin egen kropps – rättigheter.

Bertrand Russel, som var en stor vän av liberala idéer, var tvungen inse att vissa restriktioner angående sexualmoral är nödvändiga:

” Jag antyder inte att ingen moral eller självbehärskning bör finnas i hänsyfte till sex, mer än gällande mat. Angående mat har vi tre saker att beakta:

De lagliga: Vi bör inte stjäla maten.
Hyfs/uppförande: Vi tar inte mer än vår beskärda del.
Hälsa: Vi äter på så sätt att vi inte blir sjuka.

Liknande hänsyn är nödvändig när det kommer till sex, men det fallet är mer komplext och involverar mycket mera självkontroll.”
(Russel, Marriage and Morals, sid 293-294)

Han hade dock svårigheter hitta en ”nymoralisk” bas.

”Om vi låter den nya moralen råda,är den destinerad att gå längre än den hittills gjort och kommer leda till större svårigheter. Men att återgå till den strikta kristna moralen skulle leda till en omöjlig åtstramning, vilken den mänskliga naturen skulle revoltera mot… därför behövs nya genuina moralregler: förpliktelser och skyldigheter måste värdesättas…”
(Russel, Marriage och Morals, sid 91-92)

Om Russel hade studerat islam närmre, i ämnet, skulle han säkert funnit ”nya genuina moralregler” som reglerar sex utan att leda till en ”omöjlig åtstramning” av det naturliga begäret.

(ur Marriage and Morals in Islam av Sayyid Muhammad Rizvi)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 21

————————————————————————————————-
Kan sexualitet regleras genom moral? Det är frågan.

Det sägs oss att ”det kan inte finnas något som specifikt heter sexualmoral. Moral hänvisas inte till den sexuella akten, snarare till något annat. Vi kan förbjuda våldsam sex, men det beror på våldet i akten inte i själva sexualakten – som bara är ”naturlig” (Sexual Desire s.2)

Slutsatsen av den ståndpunkten är enkel: då ”sexualmoral” inte existerar, bör det inte finnas någon begränsning i sexuell tillfredsställelse. Inget bör anses omoraliskt. Idén är absurd, då sexualakten förutsätter 2 personer. Och när 2 personer är inblandade- även på sekulär grund – blir lagar och regler nödvändig för att anpassa deras beteende.

Vad de säger är helt enkelt att: ju fler restriktioner man har för sex – desto mer attraherad blir folk av det då de känner att de missar något.

Med detta i minnet när man studerar den liberala sexkulturen i väst, så skulle man förvänta sig en sänkning av antalet nervösa störningar, sexuell frustration, våldtäkter, incest, barnmisshandel och sexuella trakasserier. Men har detta verkligen skett? Naturligtvis inte! All statistik visar att effekten av denna sexuella frihet är att sexuell depravering ökat flerfaldigt sedan -60, -70, -80-talet.

Den revolt som de kristna i väst gjorde mot sexuellt förtryck ledde till misstaget att det gick mot överdriven sex.
———————————————————————————————

3 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 20

———————————————————————————————–

Har tidigare redovisat att islam främjar tillfredsställandet av den sexuella längtan, men inom lagens ramar. Denna längtan kan tillfredsställas på två sätt; lagligt och olagligt – eller moraliskt eller omoraliskt.

Vad är kriterierna för ”moral” och ”omoral” i islam?

”Och när en fråga som rör en troende man eller kvinna har avgjorts av Gud och Hans Sändebud, har dessa inte rätt att själva döma i det som rör dem; den som sätter sig upp emot Gud och Hans Sändebud begår ett uppenbart svårt misstag” (Koran 33:36)

I islam bestäms: rätt o fel, moral o omoral, lagligt o olagligt, av Gud och Hans Profet. Kortfattat; Koran, Sunnah från Profeten och Ahlulbayt.

Shia betonar också att det Gud har förkunnat som lagligt och olagligt helt baseras på sunt förnuft; materiellt sett eller andligt, eller båda.

Men, eftersom Gud är Allvetande och vi lever i den yttersta utkanten av kunskapens hav, är det inte alltid möjligt för oss att veta det rationella bakom vartenda ett av Guds befallningar.

Själva basen i sexualmoralen – att sex inte är ett ont som bör stävjas – är ett solklart exempel på en lära i islam som är i total harmoni med natur och förnuft.

När vi säger att islam tror på att anpassa vårt sexuella beteende konfronteras vi med frågorna:

1) anpassa sex med moral
2) personlig frihet i sexuellt beteende.

Jag diskuterar detta ytligt innan vi stänger detta ämne och fortsätter på nästa – i följande inlägg…

(ur Marriage and Morals in Islam sid 49-50)
————————————————————————————————

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 19

————————————————————————————————-

…forts från på förra inlägget i ämnet.

Det finns 2 nivåer av kärlek: en till Gud och en till allt annat. Att älska Gud och sin fru, barn, föräldrar, vänner och världen i stort tar inte ut varandra.

Men Gud förväntar sig att all kärlek bör vara i harmoni med kärleken till Gud: den bör basera sig på kärleken till Gud. Praktiskt innebär det att om en konflikt uppstår mellan kärleken till Gud och kärleken till annat, bör kärleken till Gud ha företräde.

Kom ihåg att det är en väldigt tunn linje mellan Mernissis , Ghazalis och vår syn på saken. De säger att i islam är kärleken mellan makar förbjuden för att kärleken endast bör tillägnas Gud. Medan vi säger att det inte alls är förbjudet – så länge kärleken harmoniseras med kärleken till Gud.

Gud säger: ” Säg: Om era fäder och söner och bröder och hustrur och släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli osålda och era ombonade hem, står er närmare än Gud och Hans Sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Gud ger sin vilja till känna. Gud vägleder sannerligen inte dom som visar trots och olydnad” (Koran 9:24)

Där Gud tydligt poängterar detta.

Vi har kommit fram till att i Islams kärlekskoncept inte gäller kärleken till Gud allena (VS) kärleken till kvinna. Den är universell. Det är missledande att ge en sexistisk tolkning i ämnet och säga att islamisk sexualmoral är anti-feministisk.

Sammanfattningsvis:
Mernissi och Ghazalis syn att i islam är kvinnor mer aktiva än män och att islam ej tolererar kärlek mellan makar – inte kan bekräftas i originalkällor i islam varken i Koranen eller i Sunnah.

————————————————————————————————

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 18

forts fr del 17…
———————————————————————————————–

Gud säger: ”Sträva med det som Gud har gett dig efter det eviga livets goda, utan att försumma din del av det världsliga! Och gör gott mot andra så som Gud har gjort gott mot dig, och stör inte ordningen på jorden och sprid inte sedligt fördärv; Gud är inte vän av dem som stör ordningen på jorden och fördärvar sederna” (Koran 28:77)

Han säger även:” Och när bönen är slut skall var och en gå tillbaka till sitt för att söka det som Gud i Sin godhet beviljar honom” (= allt som är tillåtet). (Koran 62:10)

Imam Hassan: ”Planera detta liv som om du ska leva för alltid, och planera för nästa liv som om du skulle dö i morgon (Wasa’il vol 12, sid 49).

Imamen lär dig att du inte ska försaka detta liv, utan att du ska dra ut alla fördelar från det och älska det. Men inte till den grad att du glömmer nästa. Där, – i nästa liv – där ditt ditt öde beror helt på hur hörsam du var gentemot Gud i detta liv.

Imam Musa al-Kathom: ”Den som försakar denna värld för religionens skull eller försakar religionen för denna världs skull – är inte från oss” (Wasa’il vol 12, sid 49)

I islam innebär fromhet inte att försaka denna värld och leva isolerat i öknen eller kloster. Fromhet betyder att leva i samhället ett normalt liv, men utan att glömma den ultimata destinationen – det eviga livet efter detta.
———————————————————————————————–

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 17

————————————————————————————————-

Kärlek till Gud (VS) kärlek till denna värld

Imam Ghazali och andra mystiker har gjort det stora misstaget när de försökt förstå konceptet ”förbereda sig för nästa liv”.

Att förbereda sig för livet ”härefter” beror på ens syn på relationerna mellan denna värld och ”härefter”. Tre möjligheter finns:

1) Hänge sig åt detta liv och glöm livet efter detta.

2) Utnyttja detta liv för att få det bättre i livet efter detta.

3) Försaka detta liv till förmån för livet efter detta.

Mystiker och Sufis har tagit till sig det 3:e alternativet. Mellan två extremer ligger islam i mitten – alternativ nr 2.

Många verser i Koranen lovordar högt välsignelserna i denna värld. Andra verser uppmuntrar muslimer att söka nästa liv. Separerar man verserna kan de båda extremer (alternativ 1 och 3 ovan) hämta bevis för sina teser, men sätter man ihop dom ser man interpoleringen mellan detta och nästa liv. När Koranen talar om samma ämne kan man inte separera verser ifrån varandra.

Här kan man inte fullt ut diskutera ämnet, men kommer redovisa några exempel från Koran och Sunnah för att klargöra islams syn på denna värld och livet efter detta.

(Kan synas som om jag frångått ämnet Sexualmoral i islam, men det har jag inte…)

————————————————————————————————-

Lämna en kommentar