Inlägg taggade Sexualmoral islam

Sexualmoral inom Islam – del 39

————————————————————————————————-

Samlag

Finns någon samlagsställning som är otillåten i Islam?

Svar: Nej! Alla positioner är tillåtna. Shariah har lämnat till man o fru att själva experimentera som de vill.

En händelse skedde under tidiga islam som klargjorde detta:

Folket i Medina , influerade av judar, använde man-ovanpå, ansikte-mot ansiktemetoden (missionären) under samlag. Medan de i Mecka gillade att experimentera.

Efter migrationen av muslimerna till Medina, gifte sig en Mecka-man med en Medina-kvinna och ville ha sex med henne på sitt eget vis.

Kvinnan vägrade och ville bara ha sex i en ställning. När mannen frågade Profeten kom en Koranvers: ”Era hustrur är för er som en åker, beträd därför er åker, när och som ni önskar” (2:223) dvs, i vilken ställning som helst.

Det är dock makruh (inte haram) att stå upp eller att ha ansiktet mot Qiblah under akten. Kom ihåg, grundregeln är ömsesidigt samförstånd, njutning och flexibilitet. Om en part inte uppskattar en position, ska den andre ta hänsyn till detta.

(Källa: Marriage and Morals in Islam, Sayyid Muhammad Rizvi)
————————————————————————————————-

11 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 38

————————————————————————————————- 

Samlag analt

Åsikterna går isär här bland våra Mujtahids. Detta beror på olikheterna i de ahadiths som finns.

Imam Jafar ex.vis citerar Profeten ”En kvinnas anus är haram för mitt folk (Wasa’il, vol 14, sid 104), men kedjan av berättare är inte helt obefläckad.

Å andra sidan har vi en autentisk hadith som Abdullah bin Abi Yafur frågade Imam Jafar as-Sadiq om en man som hade samlag med sin fru på detta sätt. Imamen sa:”Det är inget problem om hon accepterar det” Abdullah sade: ”Men vad säger du angående Allahs budskap att ‘gå in i dem så som Allah har rekommenderat er?” Imamen sa: ” Detta påbud gäller att söka få barn, den betyder ‘sök barn så som Allah har påbjudit er” (Wasa’il, vol 14 sid 103)

När en Mujtahid står inför hadither som motsäger varandra på det viset som ovan, måste de på något sätt få det att gå ihop. De ahadither som visats ovan o Koranverser, säger de flesta att analsex inte är på nivå till haram, men makruh.

Stödet till detta kommer av en tredje kategori – där Imamer klart avråder sina följare ifrån analsex.

En person frågade Imam Reza angående detta. Imamen svarade ”Ja, han kan göra det, om hon accepterar” Mannen frågade sedan: ”Gör du det?” Imamen svarade: ”Nej! Vi gör det inte.” (Wasa’il, vol 14 sid 102-103)

Därför säger shia Mujtahids att analt samlag inte är haram, men starkt ogillat, (karahatan shadidah) om inte frun accepterar. Och om hon INTE accepterar säger alla Mujtahids att det är haram. (Minhaj, vol 1, sid 64)

Sayyid Mohammed Rizvi säger att han starkt råder ifrån analsex då det kan vara smärtsamt och att det området inte är skapt för detta.

Zaid ibn Shabith återberättar att en person frågade Imam Ali(A): ”Kan man närma sig en kvinna bakifrån?” Imam Ali(A) svarade: ”Skärp dig! Allah sänker dig genom denna metod (analsex). Har du inte hört din Herres ord som återberättas från Lut som sade till sitt samfund: ”Måste ni begå sådana skamliga handlingar som ingen i världen har begått före er”. [Surat al-A‘raf, Vers 80, Wasail al-Shi‘a, vol. 20, sid. 144, nr. 25258]

Imam Jafar as-Sadiq sa avslutningsvis: ”Kvinnor är en källa till njutning för er, därför – gör inte illa henne” (Wasa’il, vol 14, sid 101-102)
————————————————————————————————-

3 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 37

————————————————————————————————-

Tekniker och förspel

Gällande Shariah av ömsesidig stimulering vid förspel tillåter islam man och fru att; se, kyssa , röra, lukta och stimulera vilken del som helst på kroppen. Oralsex är alltså tillåten:

Imam Musa al-Kathom tillfrågades: ”Kan man kyssa sin frus vagina?”, ”Inga problem” sade Imamen. Enda restriktionen är att inga främmande föremål får användas.

Imam Riza sa att mannen kan använda vilken av sina kroppsdelar som helst i henne – om hon vill det – men ska inte använda andra främmande saker i henne.
(Wasa’il, vol 14, sid 77)

Tidigare har onani diskuterats, vilket inte är tillåtet då det är självstimulering. Men stimulering från ens partner till orgasm är tillåtet (Koran 23:5-6)
————————————————————————————————-

2 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 36

————————————————————————————————-

Jag ska förklara det rationella bakom hadithen om att kvinnan har fått 9/10-delar sexuellt begär och samtidigt 9/10-delar blyghet:

Hennes sexuella begär ska släppas lös när hon klär av sig och är med sin make. När hon klär på sig, så klär hon sig sin blyghet igen – för andra män.

Detta visar klart att man och fru bör känna sig totalt fri när de är engagerade i ömsesidig stimulering, känt som förspel. Det är inget fel – i islam – för en kvinna att vara aktiv och engagerad under sexakten.

Detta står i skarp motsats till den sexualmoral som Kristenheten i väst hade innan.

Russel säger:

”Västerländska kvinnor, för ett par generationer sedan, kan minnas att de varnats av deras mödrar att samlag var en otrevlig plikt som de var skyldiga deras män, och att de skulle ‘ligga still och tänka på England!’ ”
(Sex and Destiny, sid 94)

Enligt islamisk Shariah är alla mujtahids eniga om att förspelet i sig är mustahab(rekommenderat). Även rekommenderat att inte rusa direkt till samlaget, utan förspel. Nyckelordet är gemensam njutning och tillfredsställelse.

(Källa: Marriage and Morals in Islam sid 86)

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 35

————————————————————————————————–

Sexual Teknik

Varför jag vill redovisa om sexualmoral är i första hand för muslimer som inte vet, eller tolkar islam som mer rigid än den är, och vill tillskriva vissa saker som haram, när de egentligen är halal. Sedan har jag funderat på att om Mujtahids( Aalim = höga lärde) inom Islam skriver o pratar om ämnet på ett helt självklart sätt – Det minsta jag kan göra är att återge vad dessa Aalim skriver i ämnet…även om det ibland kan kännas lite penibelt…

Innan vi börjar prata om sexualteknik är det nödvändigt att påpeka att där inte existerar några regler och lagar varken angående förspel eller själva samlaget. De enda lagar och regler som finns är det älskande parets ömsesidiga, och ofta outtalade samförstånd. Allt som nöjer och tillfredsställer både mannen och frun är rätt och riktigt – och allt som de finner otillfredsställande är fel.
(Marriage and Morals in Islam, Sayyid Mohammed Rizvi, sid 84)

Förspel

Ofta glömmer mannen att även kvinnan skapats med samma lust som mannen. Imam Ali sa: ”Gud skapade sexuellt begär i 10 delar; Han gav kvinnan 9 delar och mannen 1 del. Men så gav Gud även 9 delar blyghet till kvinnan och 1 del till mannen”. Denna blyghet gör att männen många gånger ignorerar sin frus begär.

Baserat på denna realitet trycker islam hårt på förspel. Imam Ali sa: ”När du vill ha sex med din fru, ila inte, för även kvinnan har behov som ska tillfredsställas.” (Wasa’il, vol 14, sid 40)

Sex utan förspel har jämställts med grymhet. Profetan sade: ”Tre personer anses som grymma i Islam….(han räknar upp två och fortsätter) och en person som har sex med sin fru utan förspel” (Wasa’il, vol 14, sid 83)

En annan hadith jämställer sex utan förspel med djuriskt beteende: ”När någon ligger med sin fru ska han inte komma till henne så som fåglar; istället bör han vara långsam och fördröjande” (Wasa’il, vol 14, sid 82)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 34

————————————————————————————————-

Finns det dagar/tillfällen då samlag speciellt rekommenderas?

Ja, vi har en del ahadiths som säger att det är bättre att ha samlag under dessa tider(redovisar för de som finner intresse för detta):

1. Söndag natt
2. Måndag natt
3. Onsdag natt
4. Torsdag mitt på dagen.
5. Torsdag natt.
6. Fredag kväll
7. Närhelst frun vill ha sex.

Är det någon gång obligatoriskt (wajib) att ha samlag?

Svar: Ja, det är obligatoriskt för en man att ha sex med sin fru minst en gång var 4e månad: Detta anses vara en äktenskaplig rätt hos kvinnan. Han kan alltså inte helt ignorera sin fru. Detta är obligatoriskt om inte frun avsäger sig sin rättighet.
————————————————————————————————-

6 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 33

————————————————————————————————-
Är man avrådd (makruh) att ha sex vid något tillfälle eller dag? Vissa ahadither säger att det är makruh vid vissa tillfällen – men INTE haram.

1. Under vissa (skrämmande) naturfenomen: eklipser, orkaner, jordbävningar.

2. Mellan solnedgång och kväll.

3. Från gryning till soluppgång.
4. De sista 3 nätterna under mån-kalender månaderna.

5. Kvällen till den 15e under varje mån-månad.

6. Kvällen till den 10e zil-hijjah.

7 Efter man fått ”junub”.

En del av dessa är självklara. Tror inte någon är på humör för samlag under jordbävning t.ex. Punkt 2 och 3 är under bönetiderna, en muslim förväntas spendera denna tid i bön – men kom ihåg – detta är makruh – INTE haram.

Förövrigt är dessa ahadither först och främst på grund av risken för eventuella barns deformitet som kan bli till under dessa dagar. Därför kan man säga att dessa punkter främst gäller de par som planerar skaffa sig barn eller de som inte idkar skydd mot graviditet.

Alama Sayyid Rizvi (Marriage and Morals in Islam) råder par att ta hänsyn till varandra, om en part är särskilt känslig över dessa makruh-dagar. Den andre parten, som inte är det, ska inte sätta press på den andre. Ömsesidigt samförstånd är nyckeln.
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar