Arkiv för kategorin Vetenskap

Kan växter kommunicera?

 

Har växter börjat tala? Kan man fråga sig. Att djur kan kommunicera genom olika ljud, det är något som låtit logiskt länge och är även något som man forskat länge på och man har kommit fram till att djur faktiskt kan förmedla specifik information till sina gelikar. Men att även växter kan kommunicera med varandra, och till omgivande djur, det har man inte tidigare vetat.

I programmet Växternas rörliga liv som visades på SVT tidigare visar man resultaten ifrån dessa undersökningar. Om det vore ett yrke att vara muslim så skulle man kalla mig för ”yrkesskadad”, för jag kan aldrig se den typer av dokumentärer utan att komma ihåg saker från Koranen eller Profetens hadither, så då bara måste jag undersöka saken.

I filmen sätter man elektriska dioder på en planta och kopplar upp den till en dator som registrerar minsta elektriska signaler från plantan. Sedan bränner man ett blad på plantan, för att se hur växten reagerar. Bladet börjar slokna, och växten ger ifrån sig en svag, men tydlig signal: en puls på 50 millivolt kryper genom stammens kärlsystem. Den reagerar på samma sätt som en mänsklig nervsignal, fast tusen gånger långsammare. Även om växten inte upplevde någon smärta, så reagerade den på elden.

Undersökningarna visar även att växter reagerar på samma sätt som människor när det gäller droger. Eter är ju en substans som gör att en människa somnar, växter reagerar på precis samma sätt – de somnar. Växter är fulla av överraskningar.

torn

Akaciaträdets första försvarslinje är dess vassa taggar, de skyddar emot djurs idisslande av deras blad. Men de är ett dåligt skydd emot insekter. Myrorna trivs i trädet och bygger bon i de taggar som är avsedda att skydda trädet, där inne är det torrt och svalt och idealiskt för myrfamiljer. Men de nöjer sig inte med det, myrorna plockar äve utskotten ifrån akacians blad, då de innehåller massor av näring idealisk till myrlarverna.

Men myrorna äter enbart utskotten, vilket inte skadar trädet, och det gör inte deras bon inne i taggarna heller. Det är tvärtom så att myrorna skyddar trädet. Ett test, där man skär 3 hack i trädets stam, visar att trädet ropar, till myrorna, på hjälp när trädet skadats. Trädet utsöndrar kemikalier, som gör att myrorna skyndar till undsättning och tillsätter ett skydd åt trädet.

Gräshoppor däremot gör oerhört stor åverkan på akaciabladen om de får äta ifred, men det tillåter inte myrorna. De anfaller gräshoppan från alla håll och biter där det gör som ondast, och gräshoppan flyr inom kort. Allt främmande som kommer till akaciaträdet, rensas ut – till och med när någon strör några sockerkorn på bladet slutar myrorna upp och rensar bort dom – de KAN ju vara skadliga för trädet.

Myra och akaciaträd utbyter alltså tjänster och gentjänster genom kommunikation. De flesta växter har, på detta kemiska sätt, utvecklat ett sätt att kommunicera med sin omgivning och genom denna kommunikation har den ett vapen mot faror.

tob

Tobaksplantan älskas av hungriga insekter som kastar sig över de gröna plantorna, och äter ivrigt.

Men plötsligt upphör ätandet! Och på ett ögonblick är insekterna borta. Plantorna har lyckats mobilisera ett framgångsrikt motanfall. Tobaksplantor som angrips, pumpar bladen fulla med giftet nikotin. Efter en attack skett på plantan, innehåller bladen flera gånger högre grad av nikotin än de gjorde innan attacken. Vilket gör att den som äter från bladen då hamnar i ett chockläge, och har mycket hög risk att dö. Insekterna lämnade plantan så snart de känner effekten av nikotinet och växten har vunnit det slaget.

Men det innebär inte slutet på farorna. På natten kommer tobaksplantans verkliga fiende upp ur jorden: Tobakssvärmaren! Den är lika farlig för tobaksplantan som tobaken är för oss människor. Tobakssvärmarhonan fyller tobaksbladen med sina ägg, som kläcks efter en vecka. Den är helt beroende utav sin växtvärd, och börjar omedelbart äta. Den äter mer än sin egen vikt varje dag.

Tobaksplantan svara på angreppen och fyller bladen med nikotin, men det hjälper inte då tobakssvärmaren är immun mot nikotin. Då tar växten till sin reservplan: den skickar ut ett nödrop, och en stark doft stiger ut från bladen och undsättningen dyker upp omedelbart. Den heter Geocoris, som också har en favoriträtt – nämligen tobakssvärmarens larver! Tack vare tobaksplantans larm så vet den nu precis vart larverna finns.

Växter använder sig alltså utav gift, nödsignaler och livvakter för sin överlevnad. Men det finns växter som går ett steg längre. De tänker inte bara på sig själva, utan ställer även upp för sina grannar.

Limabönorna har ett speciellt knep för att få bukt med sina angripare: insekternas saliv får plantan att utsöndra nektar precis där de bitit, och de söta dropparna lockar dit bönplantornas beskyddare – myrorna. Väktarna(myrorna) tar emot sin lön – dricker upp nektarn – och gör sedan skäl för den. De kör bort alla insekter som finns på plantan – hur stora de än är.

Den skadade plantan förstärker sitt skydd ännu mer nu och nektar börjar sippra fram överallt på plantan och nödsignalen får myror att skynda till från alla håll. Plantan förbereder sig för det värsta, och märkligt nog så gör kringliggande plantor likadant! De andra bönplantorna ropar också på hjälp – trots att de inte har blivit angripna ännu, frågan är varför?

Rundmaskar - majsens väktare

Rundmaskar – majsens väktare

Majsodlingar är idag ofta illa ute, genom att majsbaggar letar sig in i majsrötterna, lägger sina ägg och vars larver sedan äter upp rötterna. Plantorna måste besprutas för att överleva. Majsen borde, precis som tobaksplantorna, kunna kalla in sina egna beskyddare – men något har gått på tok.

En gång i tiden kunde majsen försvara sig själv genom att skicka ut ett kemiskt nödrop. När larverna börjar tugga i sig rötterna så börjar rötterna utsöndra karyofyllén, som är en eterisk flyktig olja. Rundmaskar, som finns i jorden, agerar på detta nödrop. Dessa, tillsynes harmlösa, maskar (som är så små att man inte förstår varför de ens finns) angriper larverna och dödar dom.

Detta system av nödrop från plantor räddade förr i tiden livet på de flesta arter av grödor. Idag fungerar inte detta, så gott som all odlad gröda har förlorat detta system eftersom man har genmanipulerat grödor så länge att dess ursprungliga försvarssystem inte längre finns kvar. Man har velat producera majs och böner mm, som – i kapitalistisk anda – ger högre avkastning och därmed mer pengar. Men resultatet är att man idag måste använda många kemikalier för att grödorna ska överleva. Till följd av stora kostnader för industrierna, samt att människan som äter grödorna får i sig dessa kemikalier. Så i förlängningen, när man manipulerar skapelsen alltför mycket (kanske av fel orsaker?) så är det till nytta för ingen. Idag försöker man reversera dessa genmanipulationer, för att återfå den ursprungliga grödan: lycka till säger jag bara!

Vi vet nu att växter och djur känner skillnad på gott och ont. Och innan dess vet vi också att vatten reagerar på gott och ont, bra och dåligt. För de som inte känner till den undersökningen kan läsa HÄR Eller se denna video som några korta exempel. Läs vidare om Dr. Masaru Emotos projekt.

För enligt Koranen har allt i skapelsen ett medvetande om vad som är gott och ont. De känner till sin omgivning, sin skapelse och känner till Gud. Allt i skapelsen tillber Gud genom att göra sitt bästa för att överleva och fly faror för att säkra kommande generationer, och alla gör det på sina egna sätt, med sina egna system. Och Gud gör en liknelse om just detta i Koranen:

SER DU inte att allt och alla i himlarna och på jorden prisar Gud – ja, till och med fåglarna när de sträcker ut vingarna till flykt? Var och en känner sin bön och sin lovsång. Och Gud vet vad de gör.

[Koranen 24:41]

Lämna en kommentar

En ung Pulsar visar sin hand

Tryck på bilden och läs om den!

2 kommentarer

Universum skapades från rök

Idag känner många till att universum, i början, inte bestod av annat än en enda massa av gasformig rök. Innan bildandet av planeter, stjärnor och galaxer var alltså hela universum en enorm enhet utav rök.

Detta är vad modern astronomi/kosmologi säger:

Vetenskapen om modern kosmologi, enligt observationsstudier och teoretiska sammanställningar, visar tydligt att vid en tidpunkt var hela universum bara ett moln av ”rök” (dvs. en ogenomskinlig mycket tät och varm gasformig sammansättning).”

Källa: ”The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe” av Weinberg, sid. 94-10

Låt oss se när den moderna astronomin började:

Modern astronomi börjar med införandet av det sol-centrerade solsystemet från Copernicus, och avslutas med Newtons syntes av rörelselagar i himlarna och jorden, och Einsteins revidering av Newtons idéer i relativitetsteorin.”

(Källa)

Copernikus forskning(1543) anses i allmänhet vara det första steget inom den moderna astronomin.

”På 1500-talet föreslogs en ny idé av den polska astronomen Nicolai Copernicus (1473-1543). I en bok som heter ”Om himlakropparnas kretslopp (som publicerades då Copernicus låg på sin dödsbädd) föreslog Copernicus att solen, inte jorden, utgjorde solsystemets centrum. En sådan modell kallas heliocentriska systemet.”

(Källa)

Den moderna astronomin började alltså på 1500-talet, men konstaterandet att universum i början bestod utav rök och gas, kom långt senare. Teleskopet uppfanns inte förrän på 1600-talet av Galileo Galilei (1561-1642).

(Källa)

Hur som helst så var det inte förrän århundraden senare, när sofistikerade teorier som Big Bang teorin mfl, som det framkom att universum bestod av varm gasformig rök.

Detta var alltså en sammanfattning utav våra framsteg inom vetenskapen. Nu ska vi se vad Koranen säger, som uppenbarades nästan 1000 år innan ens den moderna astronomin började: –

Och Han vände sig mot rymden, som var rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt eller nödda och tvungna!” – och de svarade: ”Vi kommer villigt!” [41:11]

Språket i Koranen är ett bildspråk och när det står ”rök” så är det det närmaste man kommer för att beskriva gas.

Detta är vad man kan kalla ett vetenskapligt mirakel.

Dr Alfred Kröner är en av världens mest kända geologer. Han är professor i geologi och ordförande för Department of Geology vid Institutet för geovetenskaper, vid Johannes Gutenberg University i Mainz, Tyskland.

Han talar, angående jordens och universums gemensamma ursprung (‘bigbang-teorin i Koranen) Sa han: ”Med tanke på var Muhammed kom ifrån. . . anser jag att det är nästan omöjligt att han kunde ha känt till saker så som det gemensamma ursprunget av universum, eftersom forskarna inte förrän på senare år, med mycket komplicerade och avancerade tekniska metoder, funnit att så är fallet.”

(Se video här)

Han sa också: ”Någon som inte visste något om kärnfysik, för 1400 år sedan kunde inte, tror jag, vara i stånd att ta reda på – på egen hand – till exempel att jorden och himlen har samma ursprung.”

Det är alltså en vetenskaplig omöjlighet att någon människa skulle ha vetat, eller ens anat, att universum ursprungligen utgjorde en gasformig rök, vid den tidpunkt då Koranen uppenbarades.

”Nej, denna [Skrift] utgörs av budskap vars innebörd är klar för dem som har hjärtan upplysta av verklig kunskap, och ingen avvisar [mot bättre vetande] Våra budskap utom de orättfärdiga.” [Koranen 29:49]

Ännu ett vetenskapligt bevis för att Koranen är Guds ord, och inte av människa gjord.

1 kommentar

Växter kommer i par

Sexualitet hos växter? Vem kunde ha trott det…? Idag kanske de flesta känner till det, det tillhör liksom allmänbildningen idag, det är något vilken 7-åring som helst, som gått på dagis och förskola, kan informera om. Men faktum är att detta kände ingen till fram tills 1793. Läs detta för lite info om att även växter kommer i par: 

”Många växter har kompletta blommor som har både manliga och kvinnliga delar, andra har bara manliga eller kvinnliga delar. Andra växter har blommor på samma planta som är en blandning av manliga och kvinnliga blommor. Vissa växter har även en blandningar av alla tre typer av blommor, där vissa blommor enbart är manliga, vissa är bara kvinnor och vissa är både manliga och kvinnliga.

En åtskillnad måste göras mellan arrangemanget av fortplantningsdelarna och de sexuella uttrycken hos enstaka växter och andra arter. Vissa växter genomgår också vad som kallas könsväxling, som Arisaema triphyllum som uttrycker könsskillnader i olika skeden av tillväxten. Vissa av de mindre liljeväxterna producerar enbart, eller huvudsakligen, hanblommor. Men alltefter som dessa växter sig större med åren, ersätts de manliga blommorna av honblommor – på samma planta. Arisaema triphyllum täcker alltså en mängd sexuella förhållanden under sin livstid, från icke-sexuella unga plantor, till unga plantor som alla är helt manliga, som när de växter sig större och har en blandning av både manliga och kvinnliga blommor, till stora plantor som mest har honblommor.

Andra arter har växter som producerar flest hanblommor när de växer i början av året, men när de växer och får blommor, senare under växtsäsongen, producerar de fler honblommor. I plantor såsom Thalictrum dioicum är plantor antingen manliga eller kvinnliga. ”

Nu när vi vet att växter har manliga och kvinnliga par, låt oss se när i mänsklighetens historia vi fått reda på det här:

”Christian Konrad Sprengel (22 September 1750 – 7 april 1816) var en tysk teolog, lärare och, viktigast av allt, en naturforskare. Han upptäckte sexualitet i växtriket. ” [Wiki]

Det var runt 1790-talet som han upptäckte att växter kom i par med ett manligt och en kvinnligt fortplantningsorgan. Denna upptäckt blev utskrattad och förlöjligad av sin tids folk, vars blotta tanke på manliga och kvinnliga plantor lät helt absurd. Att växter kommer i par var alltså en stor sak i 1790-talets Europa och kristenheten. Men för muslimerna, var det mer en  600-tals’grej’, som Koranen redan meddelat.

Man ska komma ihåg att det finns två reproduktionsmetoder i växtriket; sexuell och asexuell. Det är endast den första som kan beskrivas som reproduktion. Den andra är enkel multiplikation. Det är ett resultat av splittringen av en organism som har kommit bort från huvudväxten på ett sätt som liknar denne. Det anses vara ett specialfall av reproduktion. Vissa växter har delar som är anpassade till just detta.

Sexuell reproduktion i växtriket är den enda som nämns i Koranen.

Sura 20, vers 53:

”Gud är den, som nedsänt vatten från himlen. Och därmed har vi frambragt par av växter av olika slag.”

Note: ”En som tillhör ett par” är översättningen av zauj (pluralis azwâj) som i grunden betyder ”den, som i sällskap av en annan, bildar ett par”. Den svenske översättaren i ”Koranens Budskap” har tyvärr översatt zauj med orden ”alla sorters” eller ”av olika sorter”, vilket är mycket besynnerligt och något jag finner vara en olycka i arbetet. Och en ganska så stor sådan….

I versen efter ovan vers säger Gud: ”I detta ligger helt visst budskap till människor som [styrs av] sitt förnuft.” Många gånger åter kommer denna uppmaning i Koranen – som visar att verserna är menade till ”sådana som tänker efter” de sin har förnuft” osv.. Med detta menar Gud att det i versens information finns sådant som  de som ”tänker efter” kan veta mycket om. Och de som tänker efter, som ägnar sitt liv åt sådant, är oftast experter inom olika områden: dvs vetenskapsmän som inte främst styrs utav politisk eller religiös övertygelse, utan enbart utav att veta hur saker och ting ligger till, varför och hur. 

Sura 22, Vers 5:

”Och du ser jorden ligga i dvala, men när vi nedsänder vatten på henne, skälver hon och sväller och alstrar och frambringar varje par (av växter).”

Sura 31, vers 10

”Han låter varje ädla par (av växter) växa på jorden”

Sura 13, vers 3:

 Och åt alla växter på jorden har Han gett två kön. Han sveper in dagen i natt. Helt visst ligger det budskap i detta till människor som tänker.”

All frukt är resultatet av en koppling av organ. Detta är betydelsen av ovanstående vers. Dock måste det påpekas att vissa frukter kommer från obefruktade blommor t.ex bananer, fikon, apelsiner och druvor. Grodden är höjdpunkten i den produktiva processen när fröets skal öppnas och rötter utvecklas. En vers i Koranen hänvisar till groningsprocessen.

Sura 6, vers 95:

”HELT VISST är det Gud som låter fröna och fruktkärnorna klyvas och livet spira ur det som är dött och som låter döden stiga fram ur det levande.”

Koranen upprepar att det finns komponenter parvis i växtriket och presenterar begreppet om ett par i ett mer allmänt sammanhang utan fasta gränser:

Sura 36, vers 36:

”Stor i Sin härlighet är Han, som har skapat allt vad jorden alstrar, människorna själva och det som de saknar kunskap om, i motsatspar.”

Man kan formulera många hypoteser om ”vad de icke känner till” på Muhammeds tid. Huvudsaken är att komma ihåg dessa klara tankar och att observera att de är i fullständig överenskommelse med modern vetenskap.

Vi återgår till Christian Konrad Sprengel – Mannen som upptäckte sexualitet bland växter under 1790-talet, detta är vad historien säger: –

”Under sin livstid nonchalerades hans arbete, inte bara för att det bland hans samtida ansågs mycket obscent att blommor hade något att göra med sexuella funktioner …..”

Så ni kanske inser att, om så var fallet under 1790-talet, så kan man ju själv föreställa sig hur det kunde vara i 600-talets Arabien, då Koranen uppenbarades och gjorde detta djärva och egendomliga uttalande om växter i par. Detta är vad jag kallar ett riktigt vetenskapligt mirakel – det som hela världen trodde var galet, var i sanning helt korrekt.

Hur kunde denna information komma in i Koranen? Koranen svarar: –

”Och han [Muhammed] talar inte av egen drift –  nej, [det är] uppenbarelsens ord, Koranen som en av de allra mäktigaste lär honom…” [53:3-6]

Syftet med att Koranen innehåller dessa vetenskapliga informationer är inte för att berika vetenskapen eller något liknande, utan det är för att bevisa att Koranen verkligen är ifrån Gud. För dagens så kallade ”vetenskapliga och moderna” människor är vetenskapen det enda logiska sättet att bevisa saker. Och Gud känner till i förväg vad varje tidsepok behöver för att övertygas.

1 kommentar

Livets ursprung kommer från vatten

 

 

.

Något att fundera över:

Förr i tiden fanns det många människor, inklusive vetenskapsmän och biologer med högt anseende, som föreslog att livet kom från ickelevande materia, mat, jord, yttre rymden osv, kom ifrån död materia.

Aristoteles, Anaxagorus, Lucretius (den romerska poeten och filosofen), Newton (1642-1727), William Harvey (1578-1657), Descartes (1596) trodde alla att livet regelbundet uppstår ifrån det icke-levande: t.ex att maskar uppstod ifrån lera, fluglarver från förruttnat kött, möss ifrån avfall av olika slag mm

Denna tro, kallad ‘spontaneous generation‘, florerade i Europa så sent som 1862 när Louis Pasteur slutligen bevisade att de hade fel, enligt hans ”swan neck experiment”. Idag, efter århundraden av hypoteser, har man dragit slutsatsen att livet uppstod ifrån vatten, från haven, ur ”den ursprungliga soppan”.

Men denna förvirring om livets ursprung fanns aldrig där då, i den muslimska världen. Gud meddelade mänskligheten för 1400 år sedan, i Koranen, att livets ursprung kommer ifrån vatten. Koranen [21:30]:

INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt?Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?”

Man bör fundera över denna framställan. Hur kom det sig att detta påstående går att läsa i Koranen, nästan ett och ett halvt millennium innan forskarna kände till det? Det är inte mindre än ett bevis att Koranen kommer ifrån Gud – den största vetenskapsmannen! Bara tänka och reflektera och fundera på möjligheten att Koranen verkligen är ifrån Gud.

I samma vers där Gud beskriver sin skapelse, pratar han också om att hans allmakt tronar över vattnen – och detta ”för att pröva” oss. Som om Han VILL att vi ska ta reda på varifrån livet kommer, och att Gud här – i sin liknelse – gett oss en ledtråd.

Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar och som tronar i Sin allmakts härlighet över vattnen. [Han har skapat allt detta] för att pröva er [och låta er visa] genom ert handlande vem bland er som är den bäste. Och om du säger: ”Efter döden skall ni återuppväckas till nytt liv”, kommer de som förnekar sanningen helt säkert att svara: ”Det är ingenting annat än bedrägliga illusioner!” [Koranen 11:7]

Protoplasma är grunden för all levande materia, och den avgörande kraften i protoplasma tycks bero på ständig närvaro av vatten” (Lowsons ‘Text-bok Botany, indisk Edition. London 1922, s. 23). Läroböcker i zoologi är också tydlig på den punkten. Se exempelvis T. J. Parker och WA Haswell, ”Textbook of Zoology”, London, 1910, vol I. sid. 15: ”Levande protoplasma innehåller alltid en stor mängd vatten”.

Och det är Han som har skapat människan av vatten.” [Koranen 25:54]

Och Gud har skapat alla levande varelser av vatten; bland dem finns de som krälar på sin buk, de som går på två ben och de som går på fyra. Gud skapar vad Han vill – Gud har allt i Sin makt.”[Koranen 24:45]

För de som är intresserade utav att läsa mer om vattens betydelse för livet kan läsa här.

Dr. Bucaille: ”Mer än tusen år bakåt i tiden, vid en period då egendomliga doktriner fortfarande förekom, kände människan till Koranen. De uttalanden som den innehåller ger med enkla termer uttryck till faktum av enorma betydelser som för människan har tagit århundraden att upptäcka.”

 

2 kommentarer

Hur stor är solen?

Vem har inte funderat på hur stor solen är – egentligen? Well, search no more! Nedan är en väldigt grafisk bild på hur stor solen är, vad den är uppbyggd utav och en massa annat, kolla in: 

(Tryck på bilden för att förstora)

Lämna en kommentar

Så låter det i rymden

 

Hur låter det egentligen ute i rymden? Hur många har inte funderat på detta någon gång? Nu har man i alla fall lyckats spela  in rymdljudet, i alla fall det närmast jorden. Lyssna på det

HÄR

Det låter som värsta djungeln nästan: fågelsång och syrsor….mm. Intressant, minst sagt – helt spejsat alltså!

1 kommentar