Arkiv för kategorin Vetenskap

Hur välja en Merdje?

wilaya

Hur välja en Merdje (Rättsvetenskaplig rättslärd)

(Nedan även en lista på rättslärda, med deras webbsidor)

En utav de uppgifter man måste utföra för att praktisera islam är att följa en rättslärd. För oss shiamuslimer är det något som tillhör ‘wajib’, dvs något man måste göra. Och man måste välj en själv, dvs man måste vara medveten om vad den rättslärde står för, i stora drag i alla fall, och vem denne är. Man bör alltså undersöka vilken slags utbildning och bakgrund den personen har som har rätt att ha följeslagare. Inte vem som helst kan kalla sig för Merdje(=Rättslärd inom islamiska rättsvetenskapliga principer). De är bevakade utav en stor kommitté som efter många test, avhandlingar och prövningar, som pågår under många år, godkänner en person som tillräknelig och kunnig nog som Merdje (Wilayat al-Faqih) och blir då fullvärdig för det stora ansvaret att ha folk som följer dennes tolkning utav islamiska rättsprinciperna. Att följa en rättslärd kallas att man gör ”Taqlid”. Den Merdje man väljer måste ännu leva när man börjar följa personen. Detta gör att shiaislam alltid är färskt, nytt och uppdaterat. Vi dammar inte av en rättslärd från 1100-talet t.ex, och följer dennes principer. På så sätt blickar vi framåt, och lever här och nu, och i framtiden.

En fantastisk följd av denna regel som vi, inom shiaislam, anammar via Taqlid, är att vi idag inte har så stora problem inom vår del utav Ummahn när det gäller extremism. Det förekommer här och där, men det finns då bland de (relativt få) som inte alls tycker att man ska följa en Merdje, för såna finns ändå, även bland oss. Dessa anser att man själv, som individ, bättre, eller lika bra, kan dra slutsatser inom rättsvetenskapliga frågor inom islam. För en okunnig och oinvigd i detta ämne kan jag dra parallellen till yrket som domare i en domstol. En som anser att man själv bättre kan uttolka Koranen och Sunnah än en rättslärd bör i så fall följa den tankelinjen hela vägen ut, och bör då även anse att vem som helst kan sätta sig som domare i Högsta Domstolen, och utan utbildning eller erfarenhet av tidigare domar, besluta i domstolsmål. Jag själv skulle inte vilja bli utsatt för en sådan domare ifall jag en dag skulle hamna i en domstolssituation, men alla har ju sina preferenser förstås.

Vad gör man när man har ont eller känner sig sjuk? Vem frågar man efter råd och vem uppsöker man för hjälp? Vad gör man när man vill bygga ett hus eller renovera en lägenhet? Vad gör man när man vill ha en viss kunskap inom ett visst ämnesområde? Om man är i behov utav juridisk expertis t.ex, vänder man sig då till en diskplockare? Om man behöver expertis inom medicin, går man då till en revisor?
Ja, vad gör man när man behöver kunskapen men själv inte har expertisen?

Det finns tre möjliga alternativ:
–    Agera utan kunskap
–    Söka upp en expert
–    Skaffa kunskapen själv och bli expert

Första alternativet är den ingnorantes val, så då återstår de andra två alternativen enligt vad intellektet påbjuder. Att skaffa kunskapen själv är en berömvärd handling, Men den processen kan ta lång tid och alla är inte beredda, eller har möjligheten, att göra den satsningen själva inom alla möjliga ämnesområden. Alltså väljer ett flertal ur allmänheten att söka sig till sakkunniga, som kostat på sig satsningen att skaffa sig expertisen inom ett visst ämnesområde.

Detta är den allmänrådande specialiseringsnormen som råder inom alla samhällen där varje person specialiserar sig inom ett eller högst ett par ämnesområden och erbjuder sin sakkunnighet till andra.

Samma princip gäller inom fiqh (religiösa rättsfrågor) – observera att detta gäller inte aqa’ed (trosfrågor) där varje person själv är ansvarig att skaffa kunskap och övertygas för att tro på trospelarna!

Så, vad gör jag när jag vill veta vilka lagar som gäller för bönen, fastan, hajj, khums, zakat, giftemål och alla andra lagar som  rör min religion? Endast intellektet kan inte ge svar på dessa frågor då jag inte kan tänka mig fram till vilka böner som gäller  och hur bönen skall utföras, om jag inte lär mig det från Koranen och via Profetens(S) sunnah.

Svaren finns att hitta i den heliga Koranen och i Profetens(S) sunnah, men det återstår en komplikation; alla är inte tillräckligt insatta och kunniga för att kunna nå svaren och härleda de ur flertalet Koranverser och hadither. Då behöver man söka sig till en sakkunnig som har spenderat sitt liv i att studera dessa frågor!

Taqlid innebär alltså kort och gott att man söker sig till en Merdje (religiös rättslärd) som man vänder sig till i religiösa frågor.

Gud säger i den heliga Koranen:
”… Om några i varje grupp blir kvar kan de fördjupa sina kunskaper i religionen för att sedan [förmana och] varna de sina vid deras återkomst, [varna dem] att vara på sin vakt [mot det onda]” (den heliga Koranen 9:122)

Mer detaljer angående betydelsen och vikten utav Taqlid

Läs i DENNA LÄNK, ett exempel på skillnaden på konsekvenserna mellan om en erfaren merdje tolkar de rättsvetenskapliga principerna, eller om folket själva gör det….folket skapar kaos, utan ledning. Och det är tyvärr detta världen idag bevittnar, via ISIS (eller Daesh) framfart i den muslimska världen. Dessa extremistgrupper som inte har några som helst rättslärda de följer, och som följer vem som helst som drar ut en ‘tolkning’ ur egen ficka.

Islamopeida.se är en bra samlingssida där alla våra största Meradje finns representerade. Sidan är under ständig uppdatering.

HÄR kan ni hitta namn på några av de idag största Meradje och lite bio-information om dessa – på svenska

Nedan är listat Meradjes hemsidor. Flera av dom har en länk till andra språk, ni får klicka er fram. Det som är nedslående är dock att inte alla som administrerar dessa sidor, inser behovet utav information på alla världens språk…idag är nämligen de flesta muslimer inte arabisk -eller iransktalande. Men jag sätter mitt hopp och min tilltro på kommande generationer för att inse detta behov.

LISTA PÅ RÄTTSLÄRDA OCH DERAS WEBBSIDOR:

Alavi Gorgani

Sayyid Ahmad Hassani Baghdadi  

Sayyid Hashem Bathaei Golpayegani

Asadollah Bayyat Zanjani

Sayyid Ali Mohammad Dastgheib Shirazi

Mirza Yadollah Duzduzani                   INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Mohammad Ali Esmailpour Qomsheiy

Mohammad Ishaq al-Fayadh

Mohammad Ali Gerami Qomi

Mirza Javad Gharavi Aliari

Sayyid Allaedin Ghoraifi

Sayyid Kazim Hussaini al-Haeri

Sayyid Mohammad Sa’eed Tabatabai al-Hakeem            INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Sayyid Kamal Haydari                                                          INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Sayyid Reza Hosseini Nassab       INFORMATION FINNS PÅ SVENKSA, ENGELSKA OCH MÅNGA ANDRA SPRÅK

Mohammad Ebrahim Jannaati                                            INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Abdollah Javadi-Amoli

Qorban Ali Kaboli

Sayyid Ali Hoseyni Khamenei                                            INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Mohammad Mohammad Taher Aleshobair Khaqani

Abbas Mahfouzi

Naser Makarem Shirazi                                                     INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Fazel Maleki

Mohammad Amin Mamaqani

Hossein Mazaheri

Khalil Mobasher Kashani

Sayyid Mohammad Taqi al-Modarresi

Sayyid Abbas Moddaresi Yazdi

Mohammad Asif Mohseni                                                INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Sayyid Abdul-Karim Mousavi Ardebili                         INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Bashir Hussain Najafi                                                      INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Muhammad Hussain Najafi                                           INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Mohammad Reza Nekoonam           INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS UNDER KONSTRUKTION

Hossein Noori Hamedani

Isa Ahmed Qassim

Sayyid Taqi Tabatabaei Qomi

Ali Asghar Rahimi Azad

Mohammad Rahmati Sirjani

Sayyid Mohammad Sadeq Hosayni Rouhani

Lotfollah Saafi Golpaygani                                              INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Yousuf Saan’ei                                                                   INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Sayyid Hussein Esmaeel al-Sadr

Ali Al-Saleh

Sayyid Mahmouad Hashemi Shahroudi

Sayyid Mohammad Shahroudi                                     INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Sayyid Sadiq Hussaini Shirazi        INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS, OCH MÅNGA ANDRA SPRÅK

Sayyid Mousa Shubayri Zanjani

Sayyid Ali Husayni al-Sistani                                      INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Ja’far Sobhani

Sayyid Mahmoud Hassani Sorkhi

Sayyid Mohammad Ali Tabatabaei Hassani

Qasem Taei

Saleh Taei

Shamsodin Vaezi

Hossein Vahid Khorasani

Mohammad Yaqoobi                                                INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Sayyid Mohammad Hosseini Zanjani

Ayatollah Sayyed Fadlallah är tyvärr död, och kan därför inte få nya följare, men jag lägger till även honom här, då jag vet att det finns många som började följa honom medan han levde.


 

 Hur välja en Meradje

Hur välja en rättslärd

Hur välja en Merje

Hur välja en mardja

Lista på Meradje

7 kommentarer

Det giftiga köttet – faran med griskött

Ingen gris på min gaffel!

noporkonmyfork

Det kan ofta synas som att vetenskap och religion sällan delar perspektiv, men det finns många vetenskapligt giltiga skäl för det religiösa fördömandet av fläskkött, som går att hitta både i Bibeln och i Koranen. Detta finns även i många vetenskapliga rapporter, och idag, när idel hälsotrender är på tapeten, är det konstigt att ingen tar upp frågan om detta giftiga, men ändå högkonsumerade, kött. Nedan är information angående detta kött, med källor för det påstådda. (Obs! Inte religiösa källor!)

Grisar är smutsiga djur, inte bara i religiös bemärkelse ‘oren’. De äter i princip vad som helst, inklusive rutten mat, urin, avföring, maskangripna kadaver, till och med cancertumörer. Gris tillhör den typ av asätare som, även om den föds upp på ett ekologiskt hållbart sätt kommer det inte att kunna ändra detta.

Denna oangenäma kost skulle inte nödvändigtvis vara ett problem för oss människor, om grisar hade ett matsmältningssystem som effektivt tog bort gifterna från deras kroppar, men däri ligger problemet: Det har de inte. Till skillnad från idisslande djur, så som kor, får och getter, som kan ta upp till 24 timmar på sig att smälta sin vegetariska mat, så tar det grisar mindre än 4 timmar(!!) att smälta sin motbjudande mat. Detta är inte alls tillräckligt länge för att avlägsna överskottet av toxiner deras intag skapar. Under matsmältningen hos alla djur (inklusive människan), försvinner alla överskottstoxiner, samt andra komponenter i maten som ätits, som kan vara farligt för hälsan.

Detta innebär att gifterna lagras i grisens fettceller och organ. Vad än värre är: grisar har inga svettkörtlar (vilket är ett viktigt system för avgiftning), vilket ytterligare förvärrar deras giftiga last. Följaktligen kan grisar liknas vid vandrande kärl av parasiter, virus och andra destruktiva organismer.

Fläsk 1-0-1: Fakta att känna till

Fläskkött är en av de mest konsumerade köttet i världen. Kina är världens största producent av grisar.

The Center for Disease Control & Prevention (CDC) i USA, anger att mer än 100 virus kommer till USA varje år ifrån Kina via grisar. Det finns uppenbarligen anledning för oro över detta. Bortsett från att vi inte behöver fler virus att bekämpa, kan vissa av dessa virus vara direkt farligt för människor.

Naturligtvis är du förmodligen bekant med H1N1, mer känd som svininfluensan.” Detta är ett virus som har gjort språnget från gris till människa. Men H1N1 är inte den enda sjukdomen att frukta från grisen. Det finns andra sjukdomar som du kan få från att äta kött från gris.

Fläskkött är laddad med fler gifter än de flesta andra typer av kött, så som nötkött och kyckling.

Trikinos, fläskkött, och din hälsa

Visste du att grisar bären mängd olika parasiter i sin kropp och i dess kött? Några av dessa parasiter är svåra att döda till och med vid matlagning på högsta värmen. Detta är anledningen till att det finns så många varningar ute om att äta dåligt tillagad fläsk.

En av de största bekymren med att äta fläskkött är trikinos, eller trikiner. Detta är en infektion som människor får av att äta dåligt tillagat, eller okokt fläsk, som innehåller larver av trikinmasken.

Denna parasit är mycket vanligt förekommande i fläsk. När masklarverna, som oftast lever i cystor, öppnar sig genom magsyran, frigörs dess larver i grisens kropp. Dessa maskar skapar sina nya hem i grisens muskler. Och vad är nästa stopp…? – Jo, den ovetande mänskliga kroppen, som konsumerar detta smittbärande kött.

Samtidigt som självklart ingen egentligen vill konsumera maskar, ska man komma ihåg att trikinos är en allvarlig sjukdom som du bör göra nästan vad som helst för att undvika.

Vanliga symptom på Trikinos:

illamående
kräkningar
diarré
huvudvärk
feber
frossa
hosta
svullna ögon
muskelsmärta
ledvärk
koordinationsproblem
hjärtproblem
andningsproblem

Dessa symptom på trikinos kan verkligen sätta dig ur spel under en längre tid. Enligt The Center for Disease Control & Prevention (CDC) kan dessa symtom pågå i veckor – och i allvarligare fall – under månader i sträck.

CDC rekommenderar en grundlig tillagning av griskött samt frysning av fläskkött före tillagning, för att döda eventuella maskar. Jag vet inte vad du tycker, men jag tycker inte att det känns bra att äta kött, där jag först måste se till att döda dess maskar innan jag äter det……

Det har till och med varit en teori som cirkulerat, om att trikinos är den exakta orsaken till Mozarts ganska plötslig död vid en ålder av 35. En amerikansk forskare teoretiserade detta efter att ha studerat alla handlingar som finns, om tonsättaren, dagarna innan, under och efter Mozarts död. Han fann att Mozart drabbades av många av de ovan listade symtomen och han själv skrev i sin dagbok angående hans stora konsumtion av griskött bara fyrtiofyra dagar före sin död. (Om du vill läsa mer om detta spännande historia du kan finna det i ”Internal Medicine” arkiv, i juninumret 2001.)

Men det är inte allt .

Grisar bär med sig många virus och parasiter. Vare sig om vi kommer i direkt kontakt med grisar, via gårdar där de föds upp eller genom att äta dess kött, så utsätter vi oss för högre risk att få någon utav dessa smärtsamma, ofta försvagande sjukdomar. För att inte tala om att vi utsätter våra kroppar för en giftig överbelastning.

Grisar är primära bärare av:

Svinbandmask, bandmask
Hepatit E-virus (HEV)
PRRS (Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome)
Nipah virus
Menangle virus

Vart och ett av dessa parasiter och virus kan leda till allvarliga hälsoproblem som kan pågå i åratal framöver.

Renhållare – inte rent kött

Grisar är utformade som naturens egna ‘dammsugare’. De kan äta precis vad som helst: sopor, kadaver eller sin egen urin och avföring. Merparten av denna förbrukning orsakar inte någon skada för grisen. De är utformade och skapade just för att utföra sådana saker. De är så effektiva denna uppgift att när markområden ska rensas för en golfbana släpps ofta grisar ut för att äta alla giftiga ormar – utan någon skadlig inverkan grisarna.

Varje djur har sitt syfte. Asätare, såsom grisar, är utformade för att rengöra, inte ätas!

Toxiciteten av grisen är inte bara begränsat till dess kött och organ. Även dess saliv kan vara fruktansvärt smittsamt. Faktum är att det finns en sjukdom, som kallas ”galna klådan”, eller ”Mad Itch” (‘Pseudorabies’, är det ‘medicinska’ namnet) som kommer från gris. Detta virus orsakar kor, och andra djur, att gnugga av all hud från dess mule, ibland så allvarligt att den dödar sig själv! Allt som krävs för att ett djur ska smittas av denna sjukdom är att komma i kontakt med rester av grissaliv på mat som de gemensamt delar!

Ytterligare tänkvärt fakta är att den dödliga dosen, utav det mest dödliga giftet som finns i världen – dvs botulinum (botox) – är hundratals, om inte tusentals, gånger högre hos gris än hos människa.

Vad du väljer att äta är upp till dig. Själv väljer jag att hålla mig borta från detta orena fläsk. De skäl som tas upp här är bara toppen av isberget när det gäller sambandet mellan att äta griskött och din hälsa.

Gör din egen efterforskning, överväga fakta noggrant, och gör sedan ditt egna beslut, baserat på kunskapen du fått, om vad du väljer att bjuda dig själv och dina nära och kära till middag.

Detta är nämligen bara den fysiska påverkan som detta giftiga kött orsakar människokroppen vid konsumtion. Den mentala påverkan som sker har jag inte hittat uppgifter på, men vi vet att det vi stoppar in i kroppen påverkar hela vårt system, särskilt vid längre tids intag.

Det finns ett ordspråk som heter: ”Du är vad du äter”, och efter att man analyserat vad en gris äter så förstår man också vad en gris är. Vad är då en person som, med egen vilja och eget bevåg, äter denna gris?

Källor:

Centers for Disease Control & Prevention (2010)

Science Direct (1999)

Why You Should Avoid Pork

Gift hittat i fläskkött

Irländskt fläsk återkallas efter giftlarm

A Pig’s Tale

Mad Itch

A 62-year-old woman died from severe food poisoning and 42 others in Sa Kaew’s Khao Chakan district became ill and had to be hospitalised after they ate pork that was not properly cooked

, , , , , , ,

6 kommentarer

En tidlös ledare

En länge önskad, och väntad, dokumentär(kan man kalla det så?) om Imam Ali. Det är i alla fall en sammanfattad dokumentering utav honom, hans liv och gärning. Mycket fint gjord. Det är så roligt att se den yngre generationen kämpa på och levandegöra islam, på ett sätt som den äldre generationen tyvärr inte gjort hittills – på svenska dessutom!

I highly recommend ! Ta fram chipset och luta dig tillbaks 🙂

2 kommentarer

Den Häpnadsväckande Koranen

qurancover

En sak som förvånar icke-muslimer som undersöker boken mycket noga är att Koranen inte verkar vara vad de förväntade sig. Vad de antar är att de har en gammal bok som kom ut för fjorton århundraden sedan från den arabiska öknen, och de förväntar sig att boken ska vara något sådant också – en gammal bok ifrån öknen. Men de inser sedan att den inte liknar vad de förväntat sig. En av de första saker som folk antar finna i Koranen är att eftersom det är en gammal bok som kommer från öknen, så skulle den självklart berätta om öknen. Tja, Koranen berättar om öknen – en del av dess bildspråk beskriver öknen, men den talar också om t.ex havet – hur det är att befinna sig i en storm på havet.

Det var en sjöman ifrån Toronto som låg i handelsflottan och försörjde sig på havet och besökte många hamnar. Tiden till havs kunde bitvis vara långsam och han sökte tidsfördriv, bland annat genom att läsa. En muslim gav honom en översättning av Koranen att läsa. Sjömannen visste ingenting om Islams historia, men läste intresserat Koranen. När han läst färdigt, förde han den tillbaks till den muslimska mannen och frågade sedan honom; ”Den där Muhammed, var han en sjöman?” Han var imponerad över hur exakt Koranen beskriver en storm på havet. När han fick svaret: ”Nej, faktiskt så bodde Muhammed i öknen.” var detta faktum tillräcklig för honom. Han anslöt sig till Islam på plats.

Han blev så imponerad av Koranens beskrivning eftersom han hade varit i många stormar på havet, och han visste att den som hade nedtecknat denna beskrivning också hade varit i en storm på havet. Beskrivningen av:

”[Vad de har gjort] kan också liknas vid det djupa mörkret i ett bottenlöst hav, ytterligare förmörkat av vågorna som svallar över varandra och molnmassorna ovanför; skikt på skikt av mörker [så tätt att den som] håller upp sin hand knappt kan se den.” (Surah Nur 24:40)

… var inte vad någon kunde föreställa sig att en storm på ett hav skulle vara som inte upplevt det, utan det var skrivet av någon som visste precis vad en storm på havet var. Och vi vet alla att det inte finns någon minsta historia eller ens en vindspust av rykte om att Profeten Muhammad någonsin skulle ha befunnit sig på havet – än mindre i en storm på havet. Detta är ett exempel på hur Koranen inte är bunden till en viss tid och plats. Men även de vetenskapliga idéer som framförs i Koranen verkar inte heller tagna ifrån öknen för fjorton århundraden sedan.

Den minsta sak…atomen?

Många århundraden före Muhammeds profetskap, fanns en välkänd teori om atomismen, som framförts av den grekiska filosofen Demokritos. Han och hans efterföljare antog att materia består utav små ​​oförstörbara, odelbara partiklar, så kallade ‘atomer’. Araberna diskuterade samma koncept, och det arabiska ordet ”dharrah” brukar hänvisas till ‘den minsta partikel som människan känner till’. Nu har moderna vetenskapen upptäckt att denna minsta enhet materia (dvs. denna atom) även den kan delas upp i sina beståndsdelar. Detta är en helt ny idé, en utveckling inte mer än ett sekel gammal. Men intressant nog hade denna information redan dokumenterats i Koranen (Sura Saba’ 34:3) som säger:

”Ingenting i himlen eller på jorden, [även om det bara har] en atoms vikt, undgår Honom och ingenting finns, vare sig mindre eller större än detta, som saknas i [Guds] öppna bok,… ”

Det är utan tvekan så att för fjorton århundraden sedan borde det uttalandet ha varit ovanligt, även till en arab. För honom var ‘dharrah’ den minsta sak som gällde. Sannerligen, är detta ett bevis, att Koranen inte är föråldrad.

Ovan citat ur Koranen gör gällande att det finns något som är mindre än en atom. Atomen är ju uppbyggd av mindre beståndsdelar. Och om dessa nämner även Koranen:

”Stor i Sin härlighet är Han, som har skapat allt vad jorden alstrar, människorna själva och det som de saknar kunskap om, i motsatspar.” [36:36]

”Allt som Vi har skapat har Vi skapat i motsatspar; kanske skall ni minnas [att En Gud är upphovet till denna väl planerade mångfald].” [51:49]

Gud har alltså skapat ”allt vad jorden alstrar, människorna själva OCH det som de saknar kunskap om, i motsatspar” säger Koranen. Enligt Gud har alltså allt en motpartner! Även det som är ”mindre eller större än” en atom. Och vi vet ju idag att atomer kommer i par och så även, elektroner, protoner och kvarkar. Detta är vad fysiker kallar för ‘materia och antimateria’.

Det är bara de som är helt blanka, de som vandrar sitt liv i okunskap om ALLT, som finner Koranen likgiltig. Ju större kunskap, desto större fascination utav denna Bok – som sägs komma ifrån öknen för fjorton hundra år sedan!

Lämna en kommentar

Koranen om djupa hav och dess inre vågor

Vad är interna vågor?

Densiteten av vattnet i en ocean eller ett hav är normalt inte konstant. Variationen i densitet beror i huvudsak på variationer av temperatur och salthalt. Solstrålning värmer upp det övre skiktet av vattnet, och flödet ifrån floder och issmältning sänker vattnets densitet närmast ytan. Över tid formar dessa ett stabilt densitetsskikt med ett lättare flöde längst upp och tätare flöde längre ned. Det skiktade vattnet, förutom de regelbundna ytvågorna, skapar de så kallade interna vågorna, vilka är gravitationsvågor som breder ut sig inne i vattenkroppen.

ocean18

Sydkinesiska havet: interna vågor sett ifrån ett av NASA: s rymdfärjor

Eftersom de interna havsvågorna sprider sig under vattenytan kan vi inte se dem med blotta ögat, men deras rörelser lämnar spår på ytan som kan ses eller spåras endast via satellit. De sneda remsor i ovanstående bild visar interna vågor under havets vattenytan.

waves2

Interna vågor i Rosario Strait North Puget, South Washington

 

”Or [they are] like darknesses within an unfathomable sea which is covered by waves, upon which are waves, over which are clouds – darknesses, some of them upon others. When one puts out his hand [therein], he can hardly see it. And he to whom Allah has not granted light – for him there is no light.” [Koranen 24:40]

Versen nämner även mörkret i de djupaste haven: där om man sträcker ut sin hand, inte kan se den. Mörkret i de djupa haven och oceanerna börjar ca runt ett djup av 200 meter . På detta djup, finns nästan inget ljus (se figur nedan). Under ett djup på 1000 meter finns det inget ljus alls. Människan kan inte dyka mer än fyrtio meter utan hjälp av ubåtar eller specialutrustning. Människan kan inte överleva utan hjälp i den djupa mörka delen av världshaven, till exempel på ett djup av 200 meter.

wv

Mellan 3 och 30 procent av solljuset reflekteras på havsytan. Då nästan alla av de sju färgerna i ljusets spektrum absorberas efter varandra i de första 200 metrarna, förutom det blå ljuset. (Oceans, Elder och Pernetta, sid. 27.)

Det var inte länge sedan forskare upptäckte detta mörker, med hjälp av speciell utrustning och ubåtar som har möjliggjort för dem att dyka ner i havsdjupen.

Vi kan också förstå av följande meningar i den föregående versen, ”… within an unfathomable sea which is covered by waves, upon which are waves, …. ”, att de djupa vatten i hav och oceaner är täckta av vågor, och över dessa vågor är andra vågor. Det är uppenbart att den andra uppsättningen av vågor är de ytvågor som vi kan se, eftersom versen nämner att ovanför de andra vågorna finns det moln. De förstnämnda vågorna (i versen) är de interna vågorna som jag beskrivit ovan.

wwInterna vågor vid gränsytan mellan två skikt vatten av olika densiteter. En är tät (det lägre skiktet), den andra mindre tät (den övre). (Oceanography, Gross, s.. 204.)

De interna vågorna täcker de djupa vattnen i haven, eftersom de djupa vattnen har en högre densitet än vattnet ovanför dem. Interna vågor agerar som vågorna på havsytan. De kan också bryta, precis som vågorna på havsytan. Interna vågor kan inte ses av det mänskliga ögat, men de kan upptäckas genom att studera temperatur eller salthalt som förändras på en viss plats. Och visuellt kan de, som kan ses i första bilden ovan, ifrån satellit.

[Obs: Jag har använt mig utav den engelska översättningen utav Koranen, då den är bättre översatt än den svenska ]

Lämna en kommentar

Mörk materia


Forskarna har studerat universum med sina stjärnor, stoft, galaxer och rök, och de har funnit att galaxernas rörelser inte står i proportion till dess massa och dragningskraft. Därför antar man att det finns en mörk, eller dold, materia som man kallar för Mörk Materia. Forskning av Mörk Materia började för ungefär ett kvartssekel sedan, och pågår fortfarande.

Forskare upptäcker dagligen nya fakta om den mörka materien och dess natur. Den viktigaste bland dessa upptäckter är att den fördelas i universum till mer än 96%, vilket är en mycket hög andel.

Detta får oss att förstå att den materia vi inte kan se är betydligt mer än den materia som vi kan se, detta konstateras också i den heliga Koranen som en gudomlig ed:

VID allt det som ni kan urskilja, och vid det som ni inte kan urskilja! Förvisso är detta ett ädelt Sändebuds ord, inte ord av en poet – få är de ting ni tror på! – inte heller ord av en spåman – få är de ting ni ägnar eftertanke åt! [Detta är] en uppenbarelse från världarnas Herre!” [69:38-43]

Denna vers i Koranen är en dold signal för närvaron av något som vi inte kan uppfatta med synen och upptäckten av den mörka materien är ett bevis för sanningshalten bakom den Gudomliga eden.

Ett foto taget av rymdteleskopet Hubble av en jättering av den mörka materian. Den är 5 miljarder år bortifrån oss och dess diameter är 2,6 miljoner ljusår.

Denna ‘mörka materia’ kan betraktas som ”himlen” som Gud berättar om i den heliga Koranen. Det kan kanske kännas förvirrade för några: hur kan denna ‘himmel’ vara osynlig medan Gud säger i den heliga Koranen: ”Ser de inte över sig himlen som Vi har byggt och utsmyckat, och där inte den minsta reva kan upptäckas?” [50:6]

Detta är uppenbart en gudomlig order till oss att titta på himlen, men hur ska vi kunna titta på något som är osynligt?

Som svar på detta kan sägas att om vi granskar de verser som talar om ‘himlen’, kommer vi att finna att de antingen talar om struktur som ”hur vi har konstruerat det” eller innehållet i dessa himlar: ”Säg: Begrunda allt det som himlarna och jorden rymmer! – Men vilken nytta har människor, som inte vill tro, av budskap och varningar?” [10:101] ….Alltså är detta en inbjudan, till människan, att titta närmare på himlen som innehåller stjärnor, planeter, etc.

Idén om att ‘himlen’ (i Koranen) handlar om den mörka materian är en logisk idé eftersom: om vi ​​tittar upp i skyn, på himmelen, under nattetid, så kommer vi att se stjärnorna, men vi kommer inte att kunna se himlens övriga materia, och om vi tittar upp under dagtid kommer vi att se atmosfärens reflekterande strålar. Därför ser vi inte himlens verkliga materia, men vi ser innehållet i Himlen.

Ref: mailonline

Hubblesite

2 kommentarer

Smärtnerverna sitter i huden

 

.

Under lång tid trodde man att känslan av smärta satt i hjärnan. Man har dock numera funnit att det finns smärtreceptorer i huden. [1] Utan dessa smärtreceptorer, skulle en person inte kunna känna smärta.

Fundera på följande vers i Koranen:

”Vi skall låta dem som påstår att Våra budskap är lögn brinna i denna eld – i den takt som deras hud förbränns, skall Vi ersätta den med ny hud, så att de får pröva straffet helt och fullt. Gud är allsmäktig, vis.”   [4:56]

Gud berättar för de, som förkastar hans budskap, att när de är i helvetet och deras hud bränns bort (så de inte kan känna någon smärta), kommer han att ge dem helt ny hud så att de fortsätter att känna smärta. Koranen gör det tydligt att smärta har någonting med huden att göra. Upptäckten av smärtreceptorer i huden är en ganska ny upptäckt inom biologin.

Det är viktigt att notera att Koranen inte är en vetenskapsbok, men att den är förenlig med vetenskap. Att hävda att vetenskapliga fakta i Koranen beror på ren slump är irrationellt. Den bästa förklaringen är att Gud uppenbarade denna kunskap till Profeten Muhammad.

Koranen innehåller kunskap om den naturliga världen, men den innehåller även information om de inre dimensionerna av våra själar. Det handlar om våra känslor, viljor och behov. Koranen informerar oss om att vi har ett syfte i livet, att om vi följer Guds råd så kommer det att leda oss till inre frid i detta liv och till Paradiset i livet efter detta. Och avvisar man Hans budskap kommer det leda till missmod och depression i detta liv och ett än värre öde efter döden.

”Vi skall visa dem Våra tecken vid horisonten och inom dem själva, ända till dess [uppenbarelsens] sanning står klar för dem! Är det inte nog för dem [att veta] att din Herre är vittne till allt som sker?” [41:56]

[1]  Molecular Biology of the Skin: The Keratinocyte

    

2 kommentarer

Kan växter kommunicera?

 

Har växter börjat tala? Kan man fråga sig. Att djur kan kommunicera genom olika ljud, det är något som låtit logiskt länge och är även något som man forskat länge på och man har kommit fram till att djur faktiskt kan förmedla specifik information till sina gelikar. Men att även växter kan kommunicera med varandra, och till omgivande djur, det har man inte tidigare vetat.

I programmet Växternas rörliga liv som visades på SVT tidigare visar man resultaten ifrån dessa undersökningar. Om det vore ett yrke att vara muslim så skulle man kalla mig för ”yrkesskadad”, för jag kan aldrig se den typer av dokumentärer utan att komma ihåg saker från Koranen eller Profetens hadither, så då bara måste jag undersöka saken.

I filmen sätter man elektriska dioder på en planta och kopplar upp den till en dator som registrerar minsta elektriska signaler från plantan. Sedan bränner man ett blad på plantan, för att se hur växten reagerar. Bladet börjar slokna, och växten ger ifrån sig en svag, men tydlig signal: en puls på 50 millivolt kryper genom stammens kärlsystem. Den reagerar på samma sätt som en mänsklig nervsignal, fast tusen gånger långsammare. Även om växten inte upplevde någon smärta, så reagerade den på elden.

Undersökningarna visar även att växter reagerar på samma sätt som människor när det gäller droger. Eter är ju en substans som gör att en människa somnar, växter reagerar på precis samma sätt – de somnar. Växter är fulla av överraskningar.

torn

Akaciaträdets första försvarslinje är dess vassa taggar, de skyddar emot djurs idisslande av deras blad. Men de är ett dåligt skydd emot insekter. Myrorna trivs i trädet och bygger bon i de taggar som är avsedda att skydda trädet, där inne är det torrt och svalt och idealiskt för myrfamiljer. Men de nöjer sig inte med det, myrorna plockar äve utskotten ifrån akacians blad, då de innehåller massor av näring idealisk till myrlarverna.

Men myrorna äter enbart utskotten, vilket inte skadar trädet, och det gör inte deras bon inne i taggarna heller. Det är tvärtom så att myrorna skyddar trädet. Ett test, där man skär 3 hack i trädets stam, visar att trädet ropar, till myrorna, på hjälp när trädet skadats. Trädet utsöndrar kemikalier, som gör att myrorna skyndar till undsättning och tillsätter ett skydd åt trädet.

Gräshoppor däremot gör oerhört stor åverkan på akaciabladen om de får äta ifred, men det tillåter inte myrorna. De anfaller gräshoppan från alla håll och biter där det gör som ondast, och gräshoppan flyr inom kort. Allt främmande som kommer till akaciaträdet, rensas ut – till och med när någon strör några sockerkorn på bladet slutar myrorna upp och rensar bort dom – de KAN ju vara skadliga för trädet.

Myra och akaciaträd utbyter alltså tjänster och gentjänster genom kommunikation. De flesta växter har, på detta kemiska sätt, utvecklat ett sätt att kommunicera med sin omgivning och genom denna kommunikation har den ett vapen mot faror.

tob

Tobaksplantan älskas av hungriga insekter som kastar sig över de gröna plantorna, och äter ivrigt.

Men plötsligt upphör ätandet! Och på ett ögonblick är insekterna borta. Plantorna har lyckats mobilisera ett framgångsrikt motanfall. Tobaksplantor som angrips, pumpar bladen fulla med giftet nikotin. Efter en attack skett på plantan, innehåller bladen flera gånger högre grad av nikotin än de gjorde innan attacken. Vilket gör att den som äter från bladen då hamnar i ett chockläge, och har mycket hög risk att dö. Insekterna lämnade plantan så snart de känner effekten av nikotinet och växten har vunnit det slaget.

Men det innebär inte slutet på farorna. På natten kommer tobaksplantans verkliga fiende upp ur jorden: Tobakssvärmaren! Den är lika farlig för tobaksplantan som tobaken är för oss människor. Tobakssvärmarhonan fyller tobaksbladen med sina ägg, som kläcks efter en vecka. Den är helt beroende utav sin växtvärd, och börjar omedelbart äta. Den äter mer än sin egen vikt varje dag.

Tobaksplantan svara på angreppen och fyller bladen med nikotin, men det hjälper inte då tobakssvärmaren är immun mot nikotin. Då tar växten till sin reservplan: den skickar ut ett nödrop, och en stark doft stiger ut från bladen och undsättningen dyker upp omedelbart. Den heter Geocoris, som också har en favoriträtt – nämligen tobakssvärmarens larver! Tack vare tobaksplantans larm så vet den nu precis vart larverna finns.

Växter använder sig alltså utav gift, nödsignaler och livvakter för sin överlevnad. Men det finns växter som går ett steg längre. De tänker inte bara på sig själva, utan ställer även upp för sina grannar.

Limabönorna har ett speciellt knep för att få bukt med sina angripare: insekternas saliv får plantan att utsöndra nektar precis där de bitit, och de söta dropparna lockar dit bönplantornas beskyddare – myrorna. Väktarna(myrorna) tar emot sin lön – dricker upp nektarn – och gör sedan skäl för den. De kör bort alla insekter som finns på plantan – hur stora de än är.

Den skadade plantan förstärker sitt skydd ännu mer nu och nektar börjar sippra fram överallt på plantan och nödsignalen får myror att skynda till från alla håll. Plantan förbereder sig för det värsta, och märkligt nog så gör kringliggande plantor likadant! De andra bönplantorna ropar också på hjälp – trots att de inte har blivit angripna ännu, frågan är varför?

Rundmaskar - majsens väktare

Rundmaskar – majsens väktare

Majsodlingar är idag ofta illa ute, genom att majsbaggar letar sig in i majsrötterna, lägger sina ägg och vars larver sedan äter upp rötterna. Plantorna måste besprutas för att överleva. Majsen borde, precis som tobaksplantorna, kunna kalla in sina egna beskyddare – men något har gått på tok.

En gång i tiden kunde majsen försvara sig själv genom att skicka ut ett kemiskt nödrop. När larverna börjar tugga i sig rötterna så börjar rötterna utsöndra karyofyllén, som är en eterisk flyktig olja. Rundmaskar, som finns i jorden, agerar på detta nödrop. Dessa, tillsynes harmlösa, maskar (som är så små att man inte förstår varför de ens finns) angriper larverna och dödar dom.

Detta system av nödrop från plantor räddade förr i tiden livet på de flesta arter av grödor. Idag fungerar inte detta, så gott som all odlad gröda har förlorat detta system eftersom man har genmanipulerat grödor så länge att dess ursprungliga försvarssystem inte längre finns kvar. Man har velat producera majs och böner mm, som – i kapitalistisk anda – ger högre avkastning och därmed mer pengar. Men resultatet är att man idag måste använda många kemikalier för att grödorna ska överleva. Till följd av stora kostnader för industrierna, samt att människan som äter grödorna får i sig dessa kemikalier. Så i förlängningen, när man manipulerar skapelsen alltför mycket (kanske av fel orsaker?) så är det till nytta för ingen. Idag försöker man reversera dessa genmanipulationer, för att återfå den ursprungliga grödan: lycka till säger jag bara!

Vi vet nu att växter och djur känner skillnad på gott och ont. Och innan dess vet vi också att vatten reagerar på gott och ont, bra och dåligt. För de som inte känner till den undersökningen kan läsa HÄR Eller se denna video som några korta exempel. Läs vidare om Dr. Masaru Emotos projekt.

För enligt Koranen har allt i skapelsen ett medvetande om vad som är gott och ont. De känner till sin omgivning, sin skapelse och känner till Gud. Allt i skapelsen tillber Gud genom att göra sitt bästa för att överleva och fly faror för att säkra kommande generationer, och alla gör det på sina egna sätt, med sina egna system. Och Gud gör en liknelse om just detta i Koranen:

SER DU inte att allt och alla i himlarna och på jorden prisar Gud – ja, till och med fåglarna när de sträcker ut vingarna till flykt? Var och en känner sin bön och sin lovsång. Och Gud vet vad de gör.

[Koranen 24:41]

Lämna en kommentar

En ung Pulsar visar sin hand

Tryck på bilden och läs om den!

2 kommentarer

Universum skapades från rök

Idag känner många till att universum, i början, inte bestod av annat än en enda massa av gasformig rök. Innan bildandet av planeter, stjärnor och galaxer var alltså hela universum en enorm enhet utav rök.

Detta är vad modern astronomi/kosmologi säger:

Vetenskapen om modern kosmologi, enligt observationsstudier och teoretiska sammanställningar, visar tydligt att vid en tidpunkt var hela universum bara ett moln av ”rök” (dvs. en ogenomskinlig mycket tät och varm gasformig sammansättning).”

Källa: ”The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe” av Weinberg, sid. 94-10

Låt oss se när den moderna astronomin började:

Modern astronomi börjar med införandet av det sol-centrerade solsystemet från Copernicus, och avslutas med Newtons syntes av rörelselagar i himlarna och jorden, och Einsteins revidering av Newtons idéer i relativitetsteorin.”

(Källa)

Copernikus forskning(1543) anses i allmänhet vara det första steget inom den moderna astronomin.

”På 1500-talet föreslogs en ny idé av den polska astronomen Nicolai Copernicus (1473-1543). I en bok som heter ”Om himlakropparnas kretslopp (som publicerades då Copernicus låg på sin dödsbädd) föreslog Copernicus att solen, inte jorden, utgjorde solsystemets centrum. En sådan modell kallas heliocentriska systemet.”

(Källa)

Den moderna astronomin började alltså på 1500-talet, men konstaterandet att universum i början bestod utav rök och gas, kom långt senare. Teleskopet uppfanns inte förrän på 1600-talet av Galileo Galilei (1561-1642).

(Källa)

Hur som helst så var det inte förrän århundraden senare, när sofistikerade teorier som Big Bang teorin mfl, som det framkom att universum bestod av varm gasformig rök.

Detta var alltså en sammanfattning utav våra framsteg inom vetenskapen. Nu ska vi se vad Koranen säger, som uppenbarades nästan 1000 år innan ens den moderna astronomin började: –

Och Han vände sig mot rymden, som var rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt eller nödda och tvungna!” – och de svarade: ”Vi kommer villigt!” [41:11]

Språket i Koranen är ett bildspråk och när det står ”rök” så är det det närmaste man kommer för att beskriva gas.

Detta är vad man kan kalla ett vetenskapligt mirakel.

Dr Alfred Kröner är en av världens mest kända geologer. Han är professor i geologi och ordförande för Department of Geology vid Institutet för geovetenskaper, vid Johannes Gutenberg University i Mainz, Tyskland.

Han talar, angående jordens och universums gemensamma ursprung (‘bigbang-teorin i Koranen) Sa han: ”Med tanke på var Muhammed kom ifrån. . . anser jag att det är nästan omöjligt att han kunde ha känt till saker så som det gemensamma ursprunget av universum, eftersom forskarna inte förrän på senare år, med mycket komplicerade och avancerade tekniska metoder, funnit att så är fallet.”

(Se video här)

Han sa också: ”Någon som inte visste något om kärnfysik, för 1400 år sedan kunde inte, tror jag, vara i stånd att ta reda på – på egen hand – till exempel att jorden och himlen har samma ursprung.”

Det är alltså en vetenskaplig omöjlighet att någon människa skulle ha vetat, eller ens anat, att universum ursprungligen utgjorde en gasformig rök, vid den tidpunkt då Koranen uppenbarades.

”Nej, denna [Skrift] utgörs av budskap vars innebörd är klar för dem som har hjärtan upplysta av verklig kunskap, och ingen avvisar [mot bättre vetande] Våra budskap utom de orättfärdiga.” [Koranen 29:49]

Ännu ett vetenskapligt bevis för att Koranen är Guds ord, och inte av människa gjord.

1 kommentar

Växter kommer i par

Sexualitet hos växter? Vem kunde ha trott det…? Idag kanske de flesta känner till det, det tillhör liksom allmänbildningen idag, det är något vilken 7-åring som helst, som gått på dagis och förskola, kan informera om. Men faktum är att detta kände ingen till fram tills 1793. Läs detta för lite info om att även växter kommer i par: 

”Många växter har kompletta blommor som har både manliga och kvinnliga delar, andra har bara manliga eller kvinnliga delar. Andra växter har blommor på samma planta som är en blandning av manliga och kvinnliga blommor. Vissa växter har även en blandningar av alla tre typer av blommor, där vissa blommor enbart är manliga, vissa är bara kvinnor och vissa är både manliga och kvinnliga.

En åtskillnad måste göras mellan arrangemanget av fortplantningsdelarna och de sexuella uttrycken hos enstaka växter och andra arter. Vissa växter genomgår också vad som kallas könsväxling, som Arisaema triphyllum som uttrycker könsskillnader i olika skeden av tillväxten. Vissa av de mindre liljeväxterna producerar enbart, eller huvudsakligen, hanblommor. Men alltefter som dessa växter sig större med åren, ersätts de manliga blommorna av honblommor – på samma planta. Arisaema triphyllum täcker alltså en mängd sexuella förhållanden under sin livstid, från icke-sexuella unga plantor, till unga plantor som alla är helt manliga, som när de växter sig större och har en blandning av både manliga och kvinnliga blommor, till stora plantor som mest har honblommor.

Andra arter har växter som producerar flest hanblommor när de växer i början av året, men när de växer och får blommor, senare under växtsäsongen, producerar de fler honblommor. I plantor såsom Thalictrum dioicum är plantor antingen manliga eller kvinnliga. ”

Nu när vi vet att växter har manliga och kvinnliga par, låt oss se när i mänsklighetens historia vi fått reda på det här:

”Christian Konrad Sprengel (22 September 1750 – 7 april 1816) var en tysk teolog, lärare och, viktigast av allt, en naturforskare. Han upptäckte sexualitet i växtriket. ” [Wiki]

Det var runt 1790-talet som han upptäckte att växter kom i par med ett manligt och en kvinnligt fortplantningsorgan. Denna upptäckt blev utskrattad och förlöjligad av sin tids folk, vars blotta tanke på manliga och kvinnliga plantor lät helt absurd. Att växter kommer i par var alltså en stor sak i 1790-talets Europa och kristenheten. Men för muslimerna, var det mer en  600-tals’grej’, som Koranen redan meddelat.

Man ska komma ihåg att det finns två reproduktionsmetoder i växtriket; sexuell och asexuell. Det är endast den första som kan beskrivas som reproduktion. Den andra är enkel multiplikation. Det är ett resultat av splittringen av en organism som har kommit bort från huvudväxten på ett sätt som liknar denne. Det anses vara ett specialfall av reproduktion. Vissa växter har delar som är anpassade till just detta.

Sexuell reproduktion i växtriket är den enda som nämns i Koranen.

Sura 20, vers 53:

”Gud är den, som nedsänt vatten från himlen. Och därmed har vi frambragt par av växter av olika slag.”

Note: ”En som tillhör ett par” är översättningen av zauj (pluralis azwâj) som i grunden betyder ”den, som i sällskap av en annan, bildar ett par”. Den svenske översättaren i ”Koranens Budskap” har tyvärr översatt zauj med orden ”alla sorters” eller ”av olika sorter”, vilket är mycket besynnerligt och något jag finner vara en olycka i arbetet. Och en ganska så stor sådan….

I versen efter ovan vers säger Gud: ”I detta ligger helt visst budskap till människor som [styrs av] sitt förnuft.” Många gånger åter kommer denna uppmaning i Koranen – som visar att verserna är menade till ”sådana som tänker efter” de sin har förnuft” osv.. Med detta menar Gud att det i versens information finns sådant som  de som ”tänker efter” kan veta mycket om. Och de som tänker efter, som ägnar sitt liv åt sådant, är oftast experter inom olika områden: dvs vetenskapsmän som inte främst styrs utav politisk eller religiös övertygelse, utan enbart utav att veta hur saker och ting ligger till, varför och hur. 

Sura 22, Vers 5:

”Och du ser jorden ligga i dvala, men när vi nedsänder vatten på henne, skälver hon och sväller och alstrar och frambringar varje par (av växter).”

Sura 31, vers 10

”Han låter varje ädla par (av växter) växa på jorden”

Sura 13, vers 3:

 Och åt alla växter på jorden har Han gett två kön. Han sveper in dagen i natt. Helt visst ligger det budskap i detta till människor som tänker.”

All frukt är resultatet av en koppling av organ. Detta är betydelsen av ovanstående vers. Dock måste det påpekas att vissa frukter kommer från obefruktade blommor t.ex bananer, fikon, apelsiner och druvor. Grodden är höjdpunkten i den produktiva processen när fröets skal öppnas och rötter utvecklas. En vers i Koranen hänvisar till groningsprocessen.

Sura 6, vers 95:

”HELT VISST är det Gud som låter fröna och fruktkärnorna klyvas och livet spira ur det som är dött och som låter döden stiga fram ur det levande.”

Koranen upprepar att det finns komponenter parvis i växtriket och presenterar begreppet om ett par i ett mer allmänt sammanhang utan fasta gränser:

Sura 36, vers 36:

”Stor i Sin härlighet är Han, som har skapat allt vad jorden alstrar, människorna själva och det som de saknar kunskap om, i motsatspar.”

Man kan formulera många hypoteser om ”vad de icke känner till” på Muhammeds tid. Huvudsaken är att komma ihåg dessa klara tankar och att observera att de är i fullständig överenskommelse med modern vetenskap.

Vi återgår till Christian Konrad Sprengel – Mannen som upptäckte sexualitet bland växter under 1790-talet, detta är vad historien säger: –

”Under sin livstid nonchalerades hans arbete, inte bara för att det bland hans samtida ansågs mycket obscent att blommor hade något att göra med sexuella funktioner …..”

Så ni kanske inser att, om så var fallet under 1790-talet, så kan man ju själv föreställa sig hur det kunde vara i 600-talets Arabien, då Koranen uppenbarades och gjorde detta djärva och egendomliga uttalande om växter i par. Detta är vad jag kallar ett riktigt vetenskapligt mirakel – det som hela världen trodde var galet, var i sanning helt korrekt.

Hur kunde denna information komma in i Koranen? Koranen svarar: –

”Och han [Muhammed] talar inte av egen drift –  nej, [det är] uppenbarelsens ord, Koranen som en av de allra mäktigaste lär honom…” [53:3-6]

Syftet med att Koranen innehåller dessa vetenskapliga informationer är inte för att berika vetenskapen eller något liknande, utan det är för att bevisa att Koranen verkligen är ifrån Gud. För dagens så kallade ”vetenskapliga och moderna” människor är vetenskapen det enda logiska sättet att bevisa saker. Och Gud känner till i förväg vad varje tidsepok behöver för att övertygas.

1 kommentar

Livets ursprung kommer från vatten

 

 

.

Något att fundera över:

Förr i tiden fanns det många människor, inklusive vetenskapsmän och biologer med högt anseende, som föreslog att livet kom från ickelevande materia, mat, jord, yttre rymden osv, kom ifrån död materia.

Aristoteles, Anaxagorus, Lucretius (den romerska poeten och filosofen), Newton (1642-1727), William Harvey (1578-1657), Descartes (1596) trodde alla att livet regelbundet uppstår ifrån det icke-levande: t.ex att maskar uppstod ifrån lera, fluglarver från förruttnat kött, möss ifrån avfall av olika slag mm

Denna tro, kallad ‘spontaneous generation‘, florerade i Europa så sent som 1862 när Louis Pasteur slutligen bevisade att de hade fel, enligt hans ”swan neck experiment”. Idag, efter århundraden av hypoteser, har man dragit slutsatsen att livet uppstod ifrån vatten, från haven, ur ”den ursprungliga soppan”.

Men denna förvirring om livets ursprung fanns aldrig där då, i den muslimska världen. Gud meddelade mänskligheten för 1400 år sedan, i Koranen, att livets ursprung kommer ifrån vatten. Koranen [21:30]:

INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt?Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?”

Man bör fundera över denna framställan. Hur kom det sig att detta påstående går att läsa i Koranen, nästan ett och ett halvt millennium innan forskarna kände till det? Det är inte mindre än ett bevis att Koranen kommer ifrån Gud – den största vetenskapsmannen! Bara tänka och reflektera och fundera på möjligheten att Koranen verkligen är ifrån Gud.

I samma vers där Gud beskriver sin skapelse, pratar han också om att hans allmakt tronar över vattnen – och detta ”för att pröva” oss. Som om Han VILL att vi ska ta reda på varifrån livet kommer, och att Gud här – i sin liknelse – gett oss en ledtråd.

Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar och som tronar i Sin allmakts härlighet över vattnen. [Han har skapat allt detta] för att pröva er [och låta er visa] genom ert handlande vem bland er som är den bäste. Och om du säger: ”Efter döden skall ni återuppväckas till nytt liv”, kommer de som förnekar sanningen helt säkert att svara: ”Det är ingenting annat än bedrägliga illusioner!” [Koranen 11:7]

Protoplasma är grunden för all levande materia, och den avgörande kraften i protoplasma tycks bero på ständig närvaro av vatten” (Lowsons ‘Text-bok Botany, indisk Edition. London 1922, s. 23). Läroböcker i zoologi är också tydlig på den punkten. Se exempelvis T. J. Parker och WA Haswell, ”Textbook of Zoology”, London, 1910, vol I. sid. 15: ”Levande protoplasma innehåller alltid en stor mängd vatten”.

Och det är Han som har skapat människan av vatten.” [Koranen 25:54]

Och Gud har skapat alla levande varelser av vatten; bland dem finns de som krälar på sin buk, de som går på två ben och de som går på fyra. Gud skapar vad Han vill – Gud har allt i Sin makt.”[Koranen 24:45]

För de som är intresserade utav att läsa mer om vattens betydelse för livet kan läsa här.

Dr. Bucaille: ”Mer än tusen år bakåt i tiden, vid en period då egendomliga doktriner fortfarande förekom, kände människan till Koranen. De uttalanden som den innehåller ger med enkla termer uttryck till faktum av enorma betydelser som för människan har tagit århundraden att upptäcka.”

 

2 kommentarer

Hur stor är solen?

Vem har inte funderat på hur stor solen är – egentligen? Well, search no more! Nedan är en väldigt grafisk bild på hur stor solen är, vad den är uppbyggd utav och en massa annat, kolla in: 

(Tryck på bilden för att förstora)

Lämna en kommentar

Så låter det i rymden

 

Hur låter det egentligen ute i rymden? Hur många har inte funderat på detta någon gång? Nu har man i alla fall lyckats spela  in rymdljudet, i alla fall det närmast jorden. Lyssna på det

HÄR

Det låter som värsta djungeln nästan: fågelsång och syrsor….mm. Intressant, minst sagt – helt spejsat alltså!

1 kommentar

Smart betong – ännu en Iransk framgång

Ännu en framgång från Iran, som bland annat The Economistmeddelar om, är den forskning länder forskar inom, och det är att skapa en bättre typ utav betong. Här ligger Iran i framkanten och har lyckats skapa en extremt högpresterande betong som är starkare och mer flexibel än någon annan betong i världen. 

”Leon Panetta, USA: s försvarsminister, är orolig. Han medgav nyligen att hans eget lands nya ”bunker-busting bombs” (se bild ovan), en massivt penetrerande ammunition, behöver en uppgradering för att nå de djupaste iranska bunkrarna. Men även det kanske inte är tillräckligt, tack vare Irans överlägsenhet i s.k. smarta betong (“ultra-high performance concrete” (UHPC).

UHPC bygger – liksom dess vanligare kusiner – på sand och cement. Men det är även dopat med pulvriserad kvarts (den rena sorten, istället för den förgiftade sort som mest består av sand) samt olika förstärkande metaller och fibrer.

UHPC tål mer kompression än andra former av betong. Duktal, en fransk version av det material som är kommersiellt tillgänglig, kan motstå trycket många gånger högre än normal betong kan. UHPC är också mer flexibelt och hållbart än konventionell betong. Det kan därför användas för att göra betydligt lättare och smäckrare strukturer och den är tillräckligt flexibel att absorbera betydligt tyngre slag än vanlig betong.”

Läs vidare i The Economist, jag orkar helt enkelt inte översätta hela artikeln 🙂 ….

10 kommentarer