Arkiv för kategorin utveckling

Hur välja en Merdje?

wilaya

Hur välja en Merdje (Rättsvetenskaplig rättslärd)

(Nedan även en lista på rättslärda, med deras webbsidor)

En utav de uppgifter man måste utföra för att praktisera islam är att följa en rättslärd. För oss shiamuslimer är det något som tillhör ‘wajib’, dvs något man måste göra. Och man måste välj en själv, dvs man måste vara medveten om vad den rättslärde står för, i stora drag i alla fall, och vem denne är. Man bör alltså undersöka vilken slags utbildning och bakgrund den personen har som har rätt att ha följeslagare. Inte vem som helst kan kalla sig för Merdje(=Rättslärd inom islamiska rättsvetenskapliga principer). De är bevakade utav en stor kommitté som efter många test, avhandlingar och prövningar, som pågår under många år, godkänner en person som tillräknelig och kunnig nog som Merdje (Wilayat al-Faqih) och blir då fullvärdig för det stora ansvaret att ha folk som följer dennes tolkning utav islamiska rättsprinciperna. Att följa en rättslärd kallas att man gör ”Taqlid”. Den Merdje man väljer måste ännu leva när man börjar följa personen. Detta gör att shiaislam alltid är färskt, nytt och uppdaterat. Vi dammar inte av en rättslärd från 1100-talet t.ex, och följer dennes principer. På så sätt blickar vi framåt, och lever här och nu, och i framtiden.

En fantastisk följd av denna regel som vi, inom shiaislam, anammar via Taqlid, är att vi idag inte har så stora problem inom vår del utav Ummahn när det gäller extremism. Det förekommer här och där, men det finns då bland de (relativt få) som inte alls tycker att man ska följa en Merdje, för såna finns ändå, även bland oss. Dessa anser att man själv, som individ, bättre, eller lika bra, kan dra slutsatser inom rättsvetenskapliga frågor inom islam. För en okunnig och oinvigd i detta ämne kan jag dra parallellen till yrket som domare i en domstol. En som anser att man själv bättre kan uttolka Koranen och Sunnah än en rättslärd bör i så fall följa den tankelinjen hela vägen ut, och bör då även anse att vem som helst kan sätta sig som domare i Högsta Domstolen, och utan utbildning eller erfarenhet av tidigare domar, besluta i domstolsmål. Jag själv skulle inte vilja bli utsatt för en sådan domare ifall jag en dag skulle hamna i en domstolssituation, men alla har ju sina preferenser förstås.

Vad gör man när man har ont eller känner sig sjuk? Vem frågar man efter råd och vem uppsöker man för hjälp? Vad gör man när man vill bygga ett hus eller renovera en lägenhet? Vad gör man när man vill ha en viss kunskap inom ett visst ämnesområde? Om man är i behov utav juridisk expertis t.ex, vänder man sig då till en diskplockare? Om man behöver expertis inom medicin, går man då till en revisor?
Ja, vad gör man när man behöver kunskapen men själv inte har expertisen?

Det finns tre möjliga alternativ:
–    Agera utan kunskap
–    Söka upp en expert
–    Skaffa kunskapen själv och bli expert

Första alternativet är den ingnorantes val, så då återstår de andra två alternativen enligt vad intellektet påbjuder. Att skaffa kunskapen själv är en berömvärd handling, Men den processen kan ta lång tid och alla är inte beredda, eller har möjligheten, att göra den satsningen själva inom alla möjliga ämnesområden. Alltså väljer ett flertal ur allmänheten att söka sig till sakkunniga, som kostat på sig satsningen att skaffa sig expertisen inom ett visst ämnesområde.

Detta är den allmänrådande specialiseringsnormen som råder inom alla samhällen där varje person specialiserar sig inom ett eller högst ett par ämnesområden och erbjuder sin sakkunnighet till andra.

Samma princip gäller inom fiqh (religiösa rättsfrågor) – observera att detta gäller inte aqa’ed (trosfrågor) där varje person själv är ansvarig att skaffa kunskap och övertygas för att tro på trospelarna!

Så, vad gör jag när jag vill veta vilka lagar som gäller för bönen, fastan, hajj, khums, zakat, giftemål och alla andra lagar som  rör min religion? Endast intellektet kan inte ge svar på dessa frågor då jag inte kan tänka mig fram till vilka böner som gäller  och hur bönen skall utföras, om jag inte lär mig det från Koranen och via Profetens(S) sunnah.

Svaren finns att hitta i den heliga Koranen och i Profetens(S) sunnah, men det återstår en komplikation; alla är inte tillräckligt insatta och kunniga för att kunna nå svaren och härleda de ur flertalet Koranverser och hadither. Då behöver man söka sig till en sakkunnig som har spenderat sitt liv i att studera dessa frågor!

Taqlid innebär alltså kort och gott att man söker sig till en Merdje (religiös rättslärd) som man vänder sig till i religiösa frågor.

Gud säger i den heliga Koranen:
”… Om några i varje grupp blir kvar kan de fördjupa sina kunskaper i religionen för att sedan [förmana och] varna de sina vid deras återkomst, [varna dem] att vara på sin vakt [mot det onda]” (den heliga Koranen 9:122)

Mer detaljer angående betydelsen och vikten utav Taqlid

Läs i DENNA LÄNK, ett exempel på skillnaden på konsekvenserna mellan om en erfaren merdje tolkar de rättsvetenskapliga principerna, eller om folket själva gör det….folket skapar kaos, utan ledning. Och det är tyvärr detta världen idag bevittnar, via ISIS (eller Daesh) framfart i den muslimska världen. Dessa extremistgrupper som inte har några som helst rättslärda de följer, och som följer vem som helst som drar ut en ‘tolkning’ ur egen ficka.

Islamopeida.se är en bra samlingssida där alla våra största Meradje finns representerade. Sidan är under ständig uppdatering.

HÄR kan ni hitta namn på några av de idag största Meradje och lite bio-information om dessa – på svenska

Nedan är listat Meradjes hemsidor. Flera av dom har en länk till andra språk, ni får klicka er fram. Det som är nedslående är dock att inte alla som administrerar dessa sidor, inser behovet utav information på alla världens språk…idag är nämligen de flesta muslimer inte arabisk -eller iransktalande. Men jag sätter mitt hopp och min tilltro på kommande generationer för att inse detta behov.

LISTA PÅ RÄTTSLÄRDA OCH DERAS WEBBSIDOR:

Alavi Gorgani

Sayyid Ahmad Hassani Baghdadi  

Sayyid Hashem Bathaei Golpayegani

Asadollah Bayyat Zanjani

Sayyid Ali Mohammad Dastgheib Shirazi

Mirza Yadollah Duzduzani                   INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Mohammad Ali Esmailpour Qomsheiy

Mohammad Ishaq al-Fayadh

Mohammad Ali Gerami Qomi

Mirza Javad Gharavi Aliari

Sayyid Allaedin Ghoraifi

Sayyid Kazim Hussaini al-Haeri

Sayyid Mohammad Sa’eed Tabatabai al-Hakeem            INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Sayyid Kamal Haydari                                                          INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Sayyid Reza Hosseini Nassab       INFORMATION FINNS PÅ SVENKSA, ENGELSKA OCH MÅNGA ANDRA SPRÅK

Mohammad Ebrahim Jannaati                                            INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Abdollah Javadi-Amoli

Qorban Ali Kaboli

Sayyid Ali Hoseyni Khamenei                                            INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Mohammad Mohammad Taher Aleshobair Khaqani

Abbas Mahfouzi

Naser Makarem Shirazi                                                     INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Fazel Maleki

Mohammad Amin Mamaqani

Hossein Mazaheri

Khalil Mobasher Kashani

Sayyid Mohammad Taqi al-Modarresi

Sayyid Abbas Moddaresi Yazdi

Mohammad Asif Mohseni                                                INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Sayyid Abdul-Karim Mousavi Ardebili                         INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Bashir Hussain Najafi                                                      INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Muhammad Hussain Najafi                                           INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Mohammad Reza Nekoonam           INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS UNDER KONSTRUKTION

Hossein Noori Hamedani

Isa Ahmed Qassim

Sayyid Taqi Tabatabaei Qomi

Ali Asghar Rahimi Azad

Mohammad Rahmati Sirjani

Sayyid Mohammad Sadeq Hosayni Rouhani

Lotfollah Saafi Golpaygani                                              INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Yousuf Saan’ei                                                                   INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Sayyid Hussein Esmaeel al-Sadr

Ali Al-Saleh

Sayyid Mahmouad Hashemi Shahroudi

Sayyid Mohammad Shahroudi                                     INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Sayyid Sadiq Hussaini Shirazi        INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS, OCH MÅNGA ANDRA SPRÅK

Sayyid Mousa Shubayri Zanjani

Sayyid Ali Husayni al-Sistani                                      INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Ja’far Sobhani

Sayyid Mahmoud Hassani Sorkhi

Sayyid Mohammad Ali Tabatabaei Hassani

Qasem Taei

Saleh Taei

Shamsodin Vaezi

Hossein Vahid Khorasani

Mohammad Yaqoobi                                                INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS

Sayyid Mohammad Hosseini Zanjani

Ayatollah Sayyed Fadlallah är tyvärr död, och kan därför inte få nya följare, men jag lägger till även honom här, då jag vet att det finns många som började följa honom medan han levde.


 

 Hur välja en Meradje

Hur välja en rättslärd

Hur välja en Merje

Hur välja en mardja

Lista på Meradje

7 kommentarer

Får utan herde går helt säkert vilse!

sd

Ovan: Fåren

.

De tunga partierna inriktar alla sina resurser huvudsakligen på landets medelklass. Resultatet har blivit att de 2 största partierna, Socialdemokraterna(S) och Moderaterna(M) nu är så lika varandra att man knappt ser/hör nån skillnad, om det inte är partiledarna som talar så är man inte riktigt säker ifrån vilken ‘fålla’ politikern talar.

Den senaste opinionsmätningen(Aftonbladet/United mind- se statistik i länken) visar att när Socialdemokraterna närmar sig mitten (Moderaterna), då väljer man Vänsterpartiet. För en månad sedan förkunnade Löfvén(S) att de ämnar dela ut ministerposter till Miljöpartiet(Mp) om de vinner valet nästa år. De säger också att de inte alls ligger särskilt nära Vänsterpartiet(V) i ideologi, vilket betyder att de helst inte vill regera med den vänstra fåran bland partierna. Inga ministrar lovas ut till dom i alla fall. Sedan han sa detta har (V) ökat från 6,2% till dagens 8,0%! Vad kan det bero på?

Om man tar ett steg bakåt och kisar lite så kan man få en lite bättre bild på hur ”färgstarka” och tydliga varje parti är i sin ideologi. Man kommer att se att samtliga är ett jolmigt hopkok av samma åsikter i alla partier – med två ganska tydliga undantag: nämligen Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna! Just nu är läget så att det egentligen är Moderaterna som bestämmer Socialdemokraternas politik: om Moderaterna säger att de ska göra en sak, då kommer nästa dag Socialdemokraterna ut och säger att de ska göra samma sak, eller att om Moderaterna genomför denna sak(som S egentligen inte gillar) så försäkrar de folket att de inte kommer att ändra på det ifall (S) kommer till makten efter nästa val. Socialdemokraterna är, trots dess storlek, oerhört svaga och om ‘ledarna’ är svag, då kommer även folket att bli svagt och kommer då att bli lättpåverkat. Om en ledare slutar vara ledare så kommer följeslagarna att leta upp någon annan som vill leda dom.

Det ingen tycks inse är att när alla säger samma sak, så lääängtar folket efter någon som ska ställa sig upp och säga ‘nåt annat‘…vad som helst, bara nåt ANNAT!  Vi har gått nu i 15-20 år med politiker som pratar och gestikulerar och låtsas protestera emot den andre men i stort sett är de alla överens och går åt samma håll, men formulerar det bara lite olika. All gestikulering är bara ett spel för galleriet. Om alla, år ut och år in, säger ”surr surr surr surr …surr surr surr…….surr surr surr surr”, tills allas hjärnor har domnat bort av allt surrande – så kommer man att piggt väckas ur sin avdomnade dvala utav första bästa som mitt bland allt ”surret” istället ställer sig upp och säger ”Pip pip pip pip!” Är det ingen, verkligen INGEN(??) politiker som fattar detta?

Jodå det gör det. Det finns nån därute som fattat – partiledarna heter Sjöstedt och Åkesson! Sjöstedts retorik/politik går ut på att protestera emot trampandet nedåt. De har i princip tagit över Socialdemokraternas forna argument och mål och protesterar emot avlägsnandet utav den sociala tryggheten och orättvisor som drabbar de sämre ställda. De försöker att slå ”uppåt”. Det kan dock vara ett problem att de inte hörs så mycket genom allt ‘surrande‘ som pågår. Men om man är uppmärksam så hör man den forna socialdemokratiska nerven som finns där. Jag håller inte med i allt (V) säger, men de säger ”nåt annat” i alla fall.

Åkessons retorik och politik går ut på att hitta en mycket enkel, visuell, lösning på alla problem för samma grupp människor som Vänsterpartiet slåss för. De gör det bara på ett annat sätt. Jag måste säga att (SD) är rätt så geniala i detta. De har insett att folket är bedövade av allt ”surr”, de har insett att idag är den outbildade klassen stor, och därför lättpåverkad. Det den vill ha är visuella anekdoter och lösningar, istället för ett långt skrivet manifest. De vill ha simpla lösningar till svåra problem och de vill se lite mer ‘aggression’ inom politiken. Då deras väljargrupp är förbannade på samhället, så uttrycker sig SDs företrädare aggressivt, något många säkerligen längtar efter.

Politiker delar gärna upp befolkningen i 3 klasser: över-, medel- och underklassen, och sen utformar de politik efter dessa grupper. Som jag sa i början, så satsar ALLA partier idag på medelklassen eftersom den är störst. Detta har de gjort alldeles för länge, det är därför missnöjet bland befolkningen är så stor. Resultatet utav missnöjet och utarmningen av samhällets trygghetssystem visas tydligt i Sverigedemokraternas framgångar. Idag reas landets ryggrad: dvs trygghetssystemen, ut till privata aktörer och medborgarnas framgång inom skola, vård och omsorg har mer eller mindre blivit ett slags lottosystem, där man bara har ren ‘tur’ om man lyckas i skolan, om man får bra vård eller blir väl omhändertagen när man blir äldre.

Politiker är väldigt statiska i sitt tänkande, de tänker om medelklassen som om vi fortfarande lever på 50-60 talet: då tillhörde man medelklass från vaggan till graven i princip. Undantagen var de som gjorde s.k. ”klassresor” och då gick dessa resor från medel- till överklass, eller från under- till medelklass…man vandrade alltså ‘uppåt’ i hierarkin.

Idag vet folket självt hur skört det är att tillhöra den s.k. medelklassen. Idag kan man gå ifrån medelklass till underklass på en enda månad, utan förvarning!(kanske till och med från överklass till underklass lika snabbt) Man förlorar sitt arbete, och man sitter med stora avbetalningar på hus och bil med mera. Jobben är få och konkurrensen om de som finns är stor. När man på grund av denna stora omställning i livet drabbas av depressioner och dess följder så finner man att vården inte har möjlighet att ge stöd och/eller vård så att man kan återgå som frisk i samhället.

Återstår då att vårda sig själv, man går till vårdcentralen och ber om sjukskrivning och ev medicin…sen stöter man på den största patrullen som idag drabbar de redan drabbade  – dvs Försäkringskassan som inte tror på dig. De säger att du fabulerar att du är sjuk, och de kommer att använda alla sina muskler och paragrafer för att motarbeta dig oavsett om du lider av depression, konstant värksyndrom eller cancer. Även om du visar att armen hänger löst i en skinnbit från axeln, så kommer de att säga att ”du kan ju alltid arbeta med den andra armen – därför finns ingen orsak till sjukskrivning!”

När folket börjar se samhället och dess institutioner som en fiende som motarbetar en, då kommer en ledare som erbjuder en enkel lösning att ses som en frälsare i nöden. ”Samhället” som fiende är väldigt svår att hantera, då man inte har en specifik person att bråka med. När då en ledare kommer och pekar ut en syndabock av kött och blod när han säger att ”invandraren” är problemet, ja då är det ett enormt stort plåster på de känslomässiga såren. När ledaren blir än mer specifik i sitt utpekande när han säger att det är den muslimske invandraren som är problemet, ja då är det som en ‘lisa’ för själen!

Denne ledare erbjuder medborgare som befinner sig i en känsla av hopplöshet, som denne anser att ‘samhället’ orsakat, att kunna rikta sin frustration och bitterhet emot verkliga personer istället för opersonliga myndigheter. Denne medborgare kan till exempel på bussen trakassera en medpassagerare som till det yttre motsvarar den syndabock som deras nye ledare beskrivit den. Han kan på gatan skrika okvädningsord emot hur många som helst, eller trakassera de som grannar. När de gjort detta så har de kunnat släppa fri en del utav sin frustration, den förbipasserande ‘syndabocken’ har fungerat som en ventil för Medborgaren i Hopplöshet. När då den Hopplöse Medborgaren efteråt går hem och steker sin falukorv och dricker sin pilsner den dagen(samma föda och dryck de inmundigar varje dag då de inte har råd med annat), så smakar den säkerligen betydligt godare än de gjorde dagen innan…

Inget annat parti erbjuder denna lösning för den ”lille”. När partiledare och politiker inser att vi inte längre lever på 50-60talet, och istället börjar inrikta sig på underklassen, DÅ kommer de att kunna börja erbjuda lösningar. Då har de något reellt att jobba med. Idag vill man lova medelklassen att de ska få det ‘BRA’ ….om de bara röstar på dom. Men om man istället lovar underklassen att de ska få det ‘BRA’, ja då inser medelklassen att de kommer att få det ‘BÄTTRE’, och till följd av detta kommer även överklassen att kunna dra nytta utav detta nya positiva tillstånd i landet och de kommer då att ha det till och med ‘ BÄTTRE ÄN BÄTTRE’. Om man jobbar med samhällsbygget så som man bygger ett hus, dvs man börjar längst ned, då kommer man att finna ett starkt samhälle.

Men tyvärr kommer inte den dag komma när de största partierna tar tag i den s.k. underklassen. De enda som idag talar för dessa är faktiskt Vänsterpartiet, om bara någon lyssnade när de pratar. De erbjuder också, precis som SD, ett lite mer ‘uppkäftigt’ motstånd, något som säkerligen tilltalar även den yngre generationen. Där alla stora partier är likriktade i utrikespolitiska frågor och alla säger ”Bääähää…” då vågar Vänsterpartiet säga ”Buu!” Det är en skillnad. Och den bör räknas.

Sedan valet 2010 har tiotusentals medborgare gått från medelklass till underklass. Minst lika många har fått erfara nedmonteringen av trygghetssystemen, de har alltså fått ‘smaka’ lite på hur det är att vara maktlös. Den medelklass som röstade på (M), (S) och de andra partierna, har krympt och många är nu en del av underklassen. De partier som tror att man, med den politik de bedriver idag, ska kunna ”stjäla” väljare ifrån SD är idioter. Om de inte är villiga att erbjuda folket det folket behöver, då kommer folket att vända sig till den som verkar ge dem det de vill ha. När folk är desperata och känner hopplöshet är det inte alltid som det de vill ha, och det de behöver överensstämmer med varandra.

Enligt nämnd undersökning är 10% av väljarkåren ”vilsna”(röstar på SD) men tror sig ha hittat någon som ser ut att vara en ledare. Jag vädjar till alla andra partier, vilket som helst faktiskt, att ställa sig upp och inta en stark ledarroll i Sveriges politik. För även om 90% inte (än) säger sig rösta för SD, så kommer många snart frestas att göra det om ingen annan erbjuder lösningar och svar åt en växande skara medborgare. Fortsätter trenden så är SD alldeles strax det största partiet, garanterat!

Nedan: Herden

jimmie

Lämna en kommentar

Äntligen!

Plötsligt händer det!
sweetmedinah_1376251510_84

Jonnha Hagenlöf Arabi

Nog för att jag tyckte att programmet ”Hela Sverige Bakar” var intressant att titta på redan förra året, men detta år är det än mer fängslande: när jag satt där och skulle slötitta på första programmet såg jag att en av deltagarna bär slöja…jag tänkte att jag måste ha sett fel. Men nejdå, Jonnha Hagenlof Arabi, en konvertit, är med och tävlar! Hon låter till och med norrländsk i dialekten, så då det var ju lite extra kul för mig förstås :).

Det som är så upplyftande är att det finns en beslöjad kvinna i rutan som inte är med där för att förklara varför hon har slöja på sig. Hon är inte utvald för att prata om religion, eller för att försvara sig emot några terrorbombningar i världen, inte heller för att berätta sin konvertithistoria eller för att försvara rätten att bära slöja och idogt förklara att hon inte är förtryckt! Sååå befriande! Jag har varit så irriterad över att muslimska kvinnor aldrig får komma till tals om annat än sånt som har med religion att göra. Vi tillfrågas inte i, paneldebatter eller andra forum, om världsekonomin, om forskning och framtidsfrågor, vår åsikt om situationen inom skola-vård-omsorg, vad vi anser om olika politiska frågor i samhället osv… Som om vi inte kan prata om något annat än islam!

Jag förväntade mig dock det vanliga; att när programledaren(Tilde de Paula) ska stå och fråga varje deltagare om hur det går med baket, så skulle hon ställa frågor av typen ”hur blev du muslim….hur är det att tävla och ha slöja på sig…” ochblablabla… Men inget sånt har kommit på tapeten än. Och jag hoppas det fortsätter så.

Det är bara en enda gång tidigare jag sett en muslimsk, beslöjad, kvinna vara med i ett program, då som en av programledarna faktiskt, utan att det handlade om religion. Det pratades inget alls om hennes slöja, och hon behövde inte förklara sin ”konvertithistoria”(om hon var konvertit, jag minns inte). Det var i början av 2000-talet, och aktiehandeln var en ‘folkrörelse’. Jag tror det var TV3 eller TV4 som hade en ”Aktieskola” i rutan, och en av ‘lärarna’ där var just en kvinnlig beslöjad muslim. Men sen dess har inget hänt.

Förrän nu! En eloge till TV4. Tror inte SVT skulle våga göra nåt sånt. För en sådär 10 år sedan var där en kvinna som sökte en anställning som programledare på SVT, men hon fick svaret att om hon tog av sig slöjan så skulle hon få jobbet! De satt till och med i morgonsoffan och sa det rakt ut. Det sorgliga är dock att denna programledare ‘sålde ut sig’, i mitt tycke i alla fall, och gick med på SVT:s villkor: hon tog av sig slöjan – som hon tidigare suttit i andra tv-program och försvarat – och tog jobbet!

Nåja, gå in på TV4.se och kolla Hela Sverige Bakar och heja på Jonnha, eller läs deltagaren Jonnha Hagenlöf Arabis egen blogg.

4 kommentarer

Den Häpnadsväckande Koranen

qurancover

En sak som förvånar icke-muslimer som undersöker boken mycket noga är att Koranen inte verkar vara vad de förväntade sig. Vad de antar är att de har en gammal bok som kom ut för fjorton århundraden sedan från den arabiska öknen, och de förväntar sig att boken ska vara något sådant också – en gammal bok ifrån öknen. Men de inser sedan att den inte liknar vad de förväntat sig. En av de första saker som folk antar finna i Koranen är att eftersom det är en gammal bok som kommer från öknen, så skulle den självklart berätta om öknen. Tja, Koranen berättar om öknen – en del av dess bildspråk beskriver öknen, men den talar också om t.ex havet – hur det är att befinna sig i en storm på havet.

Det var en sjöman ifrån Toronto som låg i handelsflottan och försörjde sig på havet och besökte många hamnar. Tiden till havs kunde bitvis vara långsam och han sökte tidsfördriv, bland annat genom att läsa. En muslim gav honom en översättning av Koranen att läsa. Sjömannen visste ingenting om Islams historia, men läste intresserat Koranen. När han läst färdigt, förde han den tillbaks till den muslimska mannen och frågade sedan honom; ”Den där Muhammed, var han en sjöman?” Han var imponerad över hur exakt Koranen beskriver en storm på havet. När han fick svaret: ”Nej, faktiskt så bodde Muhammed i öknen.” var detta faktum tillräcklig för honom. Han anslöt sig till Islam på plats.

Han blev så imponerad av Koranens beskrivning eftersom han hade varit i många stormar på havet, och han visste att den som hade nedtecknat denna beskrivning också hade varit i en storm på havet. Beskrivningen av:

”[Vad de har gjort] kan också liknas vid det djupa mörkret i ett bottenlöst hav, ytterligare förmörkat av vågorna som svallar över varandra och molnmassorna ovanför; skikt på skikt av mörker [så tätt att den som] håller upp sin hand knappt kan se den.” (Surah Nur 24:40)

… var inte vad någon kunde föreställa sig att en storm på ett hav skulle vara som inte upplevt det, utan det var skrivet av någon som visste precis vad en storm på havet var. Och vi vet alla att det inte finns någon minsta historia eller ens en vindspust av rykte om att Profeten Muhammad någonsin skulle ha befunnit sig på havet – än mindre i en storm på havet. Detta är ett exempel på hur Koranen inte är bunden till en viss tid och plats. Men även de vetenskapliga idéer som framförs i Koranen verkar inte heller tagna ifrån öknen för fjorton århundraden sedan.

Den minsta sak…atomen?

Många århundraden före Muhammeds profetskap, fanns en välkänd teori om atomismen, som framförts av den grekiska filosofen Demokritos. Han och hans efterföljare antog att materia består utav små ​​oförstörbara, odelbara partiklar, så kallade ‘atomer’. Araberna diskuterade samma koncept, och det arabiska ordet ”dharrah” brukar hänvisas till ‘den minsta partikel som människan känner till’. Nu har moderna vetenskapen upptäckt att denna minsta enhet materia (dvs. denna atom) även den kan delas upp i sina beståndsdelar. Detta är en helt ny idé, en utveckling inte mer än ett sekel gammal. Men intressant nog hade denna information redan dokumenterats i Koranen (Sura Saba’ 34:3) som säger:

”Ingenting i himlen eller på jorden, [även om det bara har] en atoms vikt, undgår Honom och ingenting finns, vare sig mindre eller större än detta, som saknas i [Guds] öppna bok,… ”

Det är utan tvekan så att för fjorton århundraden sedan borde det uttalandet ha varit ovanligt, även till en arab. För honom var ‘dharrah’ den minsta sak som gällde. Sannerligen, är detta ett bevis, att Koranen inte är föråldrad.

Ovan citat ur Koranen gör gällande att det finns något som är mindre än en atom. Atomen är ju uppbyggd av mindre beståndsdelar. Och om dessa nämner även Koranen:

”Stor i Sin härlighet är Han, som har skapat allt vad jorden alstrar, människorna själva och det som de saknar kunskap om, i motsatspar.” [36:36]

”Allt som Vi har skapat har Vi skapat i motsatspar; kanske skall ni minnas [att En Gud är upphovet till denna väl planerade mångfald].” [51:49]

Gud har alltså skapat ”allt vad jorden alstrar, människorna själva OCH det som de saknar kunskap om, i motsatspar” säger Koranen. Enligt Gud har alltså allt en motpartner! Även det som är ”mindre eller större än” en atom. Och vi vet ju idag att atomer kommer i par och så även, elektroner, protoner och kvarkar. Detta är vad fysiker kallar för ‘materia och antimateria’.

Det är bara de som är helt blanka, de som vandrar sitt liv i okunskap om ALLT, som finner Koranen likgiltig. Ju större kunskap, desto större fascination utav denna Bok – som sägs komma ifrån öknen för fjorton hundra år sedan!

Lämna en kommentar

Mörk materia


Forskarna har studerat universum med sina stjärnor, stoft, galaxer och rök, och de har funnit att galaxernas rörelser inte står i proportion till dess massa och dragningskraft. Därför antar man att det finns en mörk, eller dold, materia som man kallar för Mörk Materia. Forskning av Mörk Materia började för ungefär ett kvartssekel sedan, och pågår fortfarande.

Forskare upptäcker dagligen nya fakta om den mörka materien och dess natur. Den viktigaste bland dessa upptäckter är att den fördelas i universum till mer än 96%, vilket är en mycket hög andel.

Detta får oss att förstå att den materia vi inte kan se är betydligt mer än den materia som vi kan se, detta konstateras också i den heliga Koranen som en gudomlig ed:

VID allt det som ni kan urskilja, och vid det som ni inte kan urskilja! Förvisso är detta ett ädelt Sändebuds ord, inte ord av en poet – få är de ting ni tror på! – inte heller ord av en spåman – få är de ting ni ägnar eftertanke åt! [Detta är] en uppenbarelse från världarnas Herre!” [69:38-43]

Denna vers i Koranen är en dold signal för närvaron av något som vi inte kan uppfatta med synen och upptäckten av den mörka materien är ett bevis för sanningshalten bakom den Gudomliga eden.

Ett foto taget av rymdteleskopet Hubble av en jättering av den mörka materian. Den är 5 miljarder år bortifrån oss och dess diameter är 2,6 miljoner ljusår.

Denna ‘mörka materia’ kan betraktas som ”himlen” som Gud berättar om i den heliga Koranen. Det kan kanske kännas förvirrade för några: hur kan denna ‘himmel’ vara osynlig medan Gud säger i den heliga Koranen: ”Ser de inte över sig himlen som Vi har byggt och utsmyckat, och där inte den minsta reva kan upptäckas?” [50:6]

Detta är uppenbart en gudomlig order till oss att titta på himlen, men hur ska vi kunna titta på något som är osynligt?

Som svar på detta kan sägas att om vi granskar de verser som talar om ‘himlen’, kommer vi att finna att de antingen talar om struktur som ”hur vi har konstruerat det” eller innehållet i dessa himlar: ”Säg: Begrunda allt det som himlarna och jorden rymmer! – Men vilken nytta har människor, som inte vill tro, av budskap och varningar?” [10:101] ….Alltså är detta en inbjudan, till människan, att titta närmare på himlen som innehåller stjärnor, planeter, etc.

Idén om att ‘himlen’ (i Koranen) handlar om den mörka materian är en logisk idé eftersom: om vi ​​tittar upp i skyn, på himmelen, under nattetid, så kommer vi att se stjärnorna, men vi kommer inte att kunna se himlens övriga materia, och om vi tittar upp under dagtid kommer vi att se atmosfärens reflekterande strålar. Därför ser vi inte himlens verkliga materia, men vi ser innehållet i Himlen.

Ref: mailonline

Hubblesite

2 kommentarer

Kan växter kommunicera?

 

Har växter börjat tala? Kan man fråga sig. Att djur kan kommunicera genom olika ljud, det är något som låtit logiskt länge och är även något som man forskat länge på och man har kommit fram till att djur faktiskt kan förmedla specifik information till sina gelikar. Men att även växter kan kommunicera med varandra, och till omgivande djur, det har man inte tidigare vetat.

I programmet Växternas rörliga liv som visades på SVT tidigare visar man resultaten ifrån dessa undersökningar. Om det vore ett yrke att vara muslim så skulle man kalla mig för ”yrkesskadad”, för jag kan aldrig se den typer av dokumentärer utan att komma ihåg saker från Koranen eller Profetens hadither, så då bara måste jag undersöka saken.

I filmen sätter man elektriska dioder på en planta och kopplar upp den till en dator som registrerar minsta elektriska signaler från plantan. Sedan bränner man ett blad på plantan, för att se hur växten reagerar. Bladet börjar slokna, och växten ger ifrån sig en svag, men tydlig signal: en puls på 50 millivolt kryper genom stammens kärlsystem. Den reagerar på samma sätt som en mänsklig nervsignal, fast tusen gånger långsammare. Även om växten inte upplevde någon smärta, så reagerade den på elden.

Undersökningarna visar även att växter reagerar på samma sätt som människor när det gäller droger. Eter är ju en substans som gör att en människa somnar, växter reagerar på precis samma sätt – de somnar. Växter är fulla av överraskningar.

torn

Akaciaträdets första försvarslinje är dess vassa taggar, de skyddar emot djurs idisslande av deras blad. Men de är ett dåligt skydd emot insekter. Myrorna trivs i trädet och bygger bon i de taggar som är avsedda att skydda trädet, där inne är det torrt och svalt och idealiskt för myrfamiljer. Men de nöjer sig inte med det, myrorna plockar äve utskotten ifrån akacians blad, då de innehåller massor av näring idealisk till myrlarverna.

Men myrorna äter enbart utskotten, vilket inte skadar trädet, och det gör inte deras bon inne i taggarna heller. Det är tvärtom så att myrorna skyddar trädet. Ett test, där man skär 3 hack i trädets stam, visar att trädet ropar, till myrorna, på hjälp när trädet skadats. Trädet utsöndrar kemikalier, som gör att myrorna skyndar till undsättning och tillsätter ett skydd åt trädet.

Gräshoppor däremot gör oerhört stor åverkan på akaciabladen om de får äta ifred, men det tillåter inte myrorna. De anfaller gräshoppan från alla håll och biter där det gör som ondast, och gräshoppan flyr inom kort. Allt främmande som kommer till akaciaträdet, rensas ut – till och med när någon strör några sockerkorn på bladet slutar myrorna upp och rensar bort dom – de KAN ju vara skadliga för trädet.

Myra och akaciaträd utbyter alltså tjänster och gentjänster genom kommunikation. De flesta växter har, på detta kemiska sätt, utvecklat ett sätt att kommunicera med sin omgivning och genom denna kommunikation har den ett vapen mot faror.

tob

Tobaksplantan älskas av hungriga insekter som kastar sig över de gröna plantorna, och äter ivrigt.

Men plötsligt upphör ätandet! Och på ett ögonblick är insekterna borta. Plantorna har lyckats mobilisera ett framgångsrikt motanfall. Tobaksplantor som angrips, pumpar bladen fulla med giftet nikotin. Efter en attack skett på plantan, innehåller bladen flera gånger högre grad av nikotin än de gjorde innan attacken. Vilket gör att den som äter från bladen då hamnar i ett chockläge, och har mycket hög risk att dö. Insekterna lämnade plantan så snart de känner effekten av nikotinet och växten har vunnit det slaget.

Men det innebär inte slutet på farorna. På natten kommer tobaksplantans verkliga fiende upp ur jorden: Tobakssvärmaren! Den är lika farlig för tobaksplantan som tobaken är för oss människor. Tobakssvärmarhonan fyller tobaksbladen med sina ägg, som kläcks efter en vecka. Den är helt beroende utav sin växtvärd, och börjar omedelbart äta. Den äter mer än sin egen vikt varje dag.

Tobaksplantan svara på angreppen och fyller bladen med nikotin, men det hjälper inte då tobakssvärmaren är immun mot nikotin. Då tar växten till sin reservplan: den skickar ut ett nödrop, och en stark doft stiger ut från bladen och undsättningen dyker upp omedelbart. Den heter Geocoris, som också har en favoriträtt – nämligen tobakssvärmarens larver! Tack vare tobaksplantans larm så vet den nu precis vart larverna finns.

Växter använder sig alltså utav gift, nödsignaler och livvakter för sin överlevnad. Men det finns växter som går ett steg längre. De tänker inte bara på sig själva, utan ställer även upp för sina grannar.

Limabönorna har ett speciellt knep för att få bukt med sina angripare: insekternas saliv får plantan att utsöndra nektar precis där de bitit, och de söta dropparna lockar dit bönplantornas beskyddare – myrorna. Väktarna(myrorna) tar emot sin lön – dricker upp nektarn – och gör sedan skäl för den. De kör bort alla insekter som finns på plantan – hur stora de än är.

Den skadade plantan förstärker sitt skydd ännu mer nu och nektar börjar sippra fram överallt på plantan och nödsignalen får myror att skynda till från alla håll. Plantan förbereder sig för det värsta, och märkligt nog så gör kringliggande plantor likadant! De andra bönplantorna ropar också på hjälp – trots att de inte har blivit angripna ännu, frågan är varför?

Rundmaskar - majsens väktare

Rundmaskar – majsens väktare

Majsodlingar är idag ofta illa ute, genom att majsbaggar letar sig in i majsrötterna, lägger sina ägg och vars larver sedan äter upp rötterna. Plantorna måste besprutas för att överleva. Majsen borde, precis som tobaksplantorna, kunna kalla in sina egna beskyddare – men något har gått på tok.

En gång i tiden kunde majsen försvara sig själv genom att skicka ut ett kemiskt nödrop. När larverna börjar tugga i sig rötterna så börjar rötterna utsöndra karyofyllén, som är en eterisk flyktig olja. Rundmaskar, som finns i jorden, agerar på detta nödrop. Dessa, tillsynes harmlösa, maskar (som är så små att man inte förstår varför de ens finns) angriper larverna och dödar dom.

Detta system av nödrop från plantor räddade förr i tiden livet på de flesta arter av grödor. Idag fungerar inte detta, så gott som all odlad gröda har förlorat detta system eftersom man har genmanipulerat grödor så länge att dess ursprungliga försvarssystem inte längre finns kvar. Man har velat producera majs och böner mm, som – i kapitalistisk anda – ger högre avkastning och därmed mer pengar. Men resultatet är att man idag måste använda många kemikalier för att grödorna ska överleva. Till följd av stora kostnader för industrierna, samt att människan som äter grödorna får i sig dessa kemikalier. Så i förlängningen, när man manipulerar skapelsen alltför mycket (kanske av fel orsaker?) så är det till nytta för ingen. Idag försöker man reversera dessa genmanipulationer, för att återfå den ursprungliga grödan: lycka till säger jag bara!

Vi vet nu att växter och djur känner skillnad på gott och ont. Och innan dess vet vi också att vatten reagerar på gott och ont, bra och dåligt. För de som inte känner till den undersökningen kan läsa HÄR Eller se denna video som några korta exempel. Läs vidare om Dr. Masaru Emotos projekt.

För enligt Koranen har allt i skapelsen ett medvetande om vad som är gott och ont. De känner till sin omgivning, sin skapelse och känner till Gud. Allt i skapelsen tillber Gud genom att göra sitt bästa för att överleva och fly faror för att säkra kommande generationer, och alla gör det på sina egna sätt, med sina egna system. Och Gud gör en liknelse om just detta i Koranen:

SER DU inte att allt och alla i himlarna och på jorden prisar Gud – ja, till och med fåglarna när de sträcker ut vingarna till flykt? Var och en känner sin bön och sin lovsång. Och Gud vet vad de gör.

[Koranen 24:41]

Lämna en kommentar

Universum skapades från rök

Idag känner många till att universum, i början, inte bestod av annat än en enda massa av gasformig rök. Innan bildandet av planeter, stjärnor och galaxer var alltså hela universum en enorm enhet utav rök.

Detta är vad modern astronomi/kosmologi säger:

Vetenskapen om modern kosmologi, enligt observationsstudier och teoretiska sammanställningar, visar tydligt att vid en tidpunkt var hela universum bara ett moln av ”rök” (dvs. en ogenomskinlig mycket tät och varm gasformig sammansättning).”

Källa: ”The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe” av Weinberg, sid. 94-10

Låt oss se när den moderna astronomin började:

Modern astronomi börjar med införandet av det sol-centrerade solsystemet från Copernicus, och avslutas med Newtons syntes av rörelselagar i himlarna och jorden, och Einsteins revidering av Newtons idéer i relativitetsteorin.”

(Källa)

Copernikus forskning(1543) anses i allmänhet vara det första steget inom den moderna astronomin.

”På 1500-talet föreslogs en ny idé av den polska astronomen Nicolai Copernicus (1473-1543). I en bok som heter ”Om himlakropparnas kretslopp (som publicerades då Copernicus låg på sin dödsbädd) föreslog Copernicus att solen, inte jorden, utgjorde solsystemets centrum. En sådan modell kallas heliocentriska systemet.”

(Källa)

Den moderna astronomin började alltså på 1500-talet, men konstaterandet att universum i början bestod utav rök och gas, kom långt senare. Teleskopet uppfanns inte förrän på 1600-talet av Galileo Galilei (1561-1642).

(Källa)

Hur som helst så var det inte förrän århundraden senare, när sofistikerade teorier som Big Bang teorin mfl, som det framkom att universum bestod av varm gasformig rök.

Detta var alltså en sammanfattning utav våra framsteg inom vetenskapen. Nu ska vi se vad Koranen säger, som uppenbarades nästan 1000 år innan ens den moderna astronomin började: –

Och Han vände sig mot rymden, som var rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt eller nödda och tvungna!” – och de svarade: ”Vi kommer villigt!” [41:11]

Språket i Koranen är ett bildspråk och när det står ”rök” så är det det närmaste man kommer för att beskriva gas.

Detta är vad man kan kalla ett vetenskapligt mirakel.

Dr Alfred Kröner är en av världens mest kända geologer. Han är professor i geologi och ordförande för Department of Geology vid Institutet för geovetenskaper, vid Johannes Gutenberg University i Mainz, Tyskland.

Han talar, angående jordens och universums gemensamma ursprung (‘bigbang-teorin i Koranen) Sa han: ”Med tanke på var Muhammed kom ifrån. . . anser jag att det är nästan omöjligt att han kunde ha känt till saker så som det gemensamma ursprunget av universum, eftersom forskarna inte förrän på senare år, med mycket komplicerade och avancerade tekniska metoder, funnit att så är fallet.”

(Se video här)

Han sa också: ”Någon som inte visste något om kärnfysik, för 1400 år sedan kunde inte, tror jag, vara i stånd att ta reda på – på egen hand – till exempel att jorden och himlen har samma ursprung.”

Det är alltså en vetenskaplig omöjlighet att någon människa skulle ha vetat, eller ens anat, att universum ursprungligen utgjorde en gasformig rök, vid den tidpunkt då Koranen uppenbarades.

”Nej, denna [Skrift] utgörs av budskap vars innebörd är klar för dem som har hjärtan upplysta av verklig kunskap, och ingen avvisar [mot bättre vetande] Våra budskap utom de orättfärdiga.” [Koranen 29:49]

Ännu ett vetenskapligt bevis för att Koranen är Guds ord, och inte av människa gjord.

1 kommentar

Sunnimuslimerna är våra själar

Det är mycket tal om, och frågor om, skillnader mellan sunni och shia. 

Ayatollah Sistani i Irak gjorde ett uttalande år 2007 som var väldigt avgörande för att krossa ryggraden på den sekteristiska konflikt som riskerade att bränna upp hela Irak.

Nu efter att risken för att den sekteristiska konflikten tyvärr återigen skall blossa upp har han återupprepat sitt meddelande från då.

Han skriver vackert att det inte finns någon stor skillnad mellan Shia och Sunni och att han anser sig själv vara en tjänare för alla irakier. Han passar även på att uttrycka sin kärlek för alla.

En av de mest revolutionära uttalanden av honom är det uttalandet från 2007 som då vidarebefordrades till irakierna av Seyyed Abdul Aziz al-Hakim där han sade att man inte skulle kalla sunnier för ”våra bröder” utan för ”våra själar”. Detta uttalandet upprepas här samtidigt som han tillägger att Shia borde försvara sunnimuslimernas sociala och politiska rättigheter innan de försvarar sina egna.

Med detta meddelar han att Iraks Shia borde respektera sunnimuslimerna i landet, speciellt eftersom de är i minoritet och försvara deras rättigheter.

Slutligen säger han också att Shia i Irak borde delta vid Sunnis fredagsböner mer än de deltar vid Shias fredagsböner.

En av de bästa kallelserna till enighet bland muslimerna och jag hoppas innerligt irakierna lyssnar till honom och följer hans råd. Irak får inte falla i samma fälla som Syrien där det sekteristiska kriget skördar civila offer. Det priset har irakierna redan betalat 2007. Och det var ett dyrt pris.

Detta är speciellt viktigt att lyfta fram eftersom vi befinner oss i enighetens vecka, den vecka som Imam Khomeini utsåg till enighetens vecka och som infaller mellan det datum för Profetens(S) födelse som skiljer Shia och Sunni åt. Detta event firas i Iran där en konferens har anordnats och där olika religiösa ledare från diverse muslimska länder deltar.

I slutänden gynnar vår enighet oss själva och det innebär absolut inte att någon av grupperna skall acceptera den andra på bekostnad av sin egen aqidah vilket vissa felaktigt tror. Utan det handlar om att respektera olikheterna bland oss och inte låta det vara källa till splittring och våld.

Shia unity

4 kommentarer

30 år tillbaks vs idag

 

Hittade denna information idag på nätet som jag tyckte var informativ och värd att dela med sig av. För omvärlden att fundera lite över, orkar inte översätta:

Greatness of Iran 

30 years back student population was 170,000 and now, after 30 years it is more than 3 million.

30 years back the population of university teachers was 5000 and now, after 30 years they are more then 80 thousands

30 years back total number of universities 28 and now after 30 years there are more than 120.30 years back number of female universityteachers was 1000, and now after 30 years they are more than 12,000.

30 years back scientific articles coming from Iran was 300, and now after 30 years they are more than 22,000

30 years ago the population in Iran was 35 miljon, now it is 78 miljon

Science matrix from Canada has mentioned that Iran’s scientific progress is 11 times higher when compared to world countries.

Soon Iran, with this progress, will be fourth in the world in scientific articles.

92% of villages have electricity, water and school.

15 kommentarer

Teknikstress…

.

My new hot smart flash splash galaxy brainsmashphone!

.

Att folk blir stressade utav den uppsjö utav teknikprylar som vi översköljs av nu förtiden, det tror jag nog att de flesta kan skriva under på.

Tidningen Welt am Sontag publicerar en undersökning som konstaterar att allt fler varningar för sjuklig stress kommer från företagshälsovård, försäkringsbolag och fackföreningar. Något som också uppmärksammats av Tysklands politiker.

Tidningens undersökning visar följande siffror för samtliga åldersgrupper:

44 procent känner att tekniken berikar livet.

35 procent att den skapar mer stress.

16 procent säger att de inte använder sig av internet eller mobil.

Vad som förvånar mig är kanske att hela 16 % inte alls använder sig utav de, numera, självklara teknikprylarna: internet eller mobil. Det kanske motsvarar den äldre generationen? Själv känner jag att den teknik jag lärde mig för en si sådär 7-10 år sedan, det är den enda som jag idag kan hantera utan besvär. Men gadgets som är utav nyare modeller, de tål jag knappt att se på… bara för att jag känner att tekniken känns oöverstiglig.

Nu har jag i alla fall fått kapitulera när det gäller mobiltelefon: jag har köpt mig en såndär s.k. smartphone! Och jag börjar förstå varför den kallas för det; för när jag använder den så känner jag mig som en phåne, och att mobilen är den smarta i rummet… HUR kul är det? På en skala?!

Jag kämpar och kämpar med den där touschskärmens tangentbord när jag sms:ar. Men det blir BARA fel och fel. Sedan när jag vill radera bort ett ord som är felstavat, då råkar jag konstant trycka på ”Sänd”-knappen istället!! Varför gör jag det? Så när man besvarat en fråga från någon med ett halvfärdigt sms där flera ord i det inte är ren svenska, då får man förstås tillbaks en fråga: ”Va? Vad menar du?!”. Så då måste man börja om att skriva ett nytt sms med att förklara att jag har en ny mobil och inte behärskar den ännu – den härskar mig istället..! Seeeen kan jag fortsätta besvara frågan jag från början höll på med. Så då har jag en hel bunte extra ord som jag måste printa ned i sms:et….

Idag hände detta när jag konverserade med min dotter Leila per sms… hon hade ställt en fråga och jag skulle svara. Jag svarade omedelbart, men efter ca en kvart fick jag ge upp. Jag raderade allt jag skrivit och skrev istället: ”Jag mailar dig sen”. Ja, faktiskt. Ibland måste man bara ge upp. Men man blir ju nedslagen så det förslår. Jag skulle säga att man glömt en punkt i ovanstående undersökning: ”Hur många procent blir deprimerade utav den nya tekniken”…?! Det är väl en fråga som borde intressera produktutvecklarna, inte minst.

Men jag kan i alla fall säga såhär – Nu förstår jag varför alla som har en sånhär Smartphone, alltså ALLA (!!!), sitter med näsan i den dagarna i ända, till och med de där s.k. ”teknikkunniga” ungdomarna: de kämpar också på att försöka hålla tungan rätt i mun medan de besvarar sina sms med mycken möda och stort besvär. Tro inte att jag inte har listat ut det vid det här laget! Inte är det då för att de använder sig utav en massa flashiga appar, spel och gadgets i mobilen inte, de är fullt upptagna med att reda ut sina sms-texter…

För tekniknördarna därute – se vilken smartphone som är bättre: Samsung Galaxy S2 eller iPhone 4s:

2 kommentarer

Islam i Sverige måste bli svensk


Jag har märkt att i många moskéer bedrivs utbildning i religion enbart på det arabiska språket till barn och ungdomar, ja även till vuxna. Jag anser att det är helt absurt. Islam har funnits länge i Sverige och de senaste 20 åren har antalet muslimer ökat markant. Man kan säga att nu har andra generationens muslimer börjat växa upp, och tredje är på väg. Dessa nya generationer har svenska språket som det språk de förstår bäst. Det är det språk de studerat med och vana att erhålla information på. De har tillit till att insupa kunskap med det svenska språket, och inte med det arabiska.

När man då ska lära sig religion på arabiska språket så kommer en känsla uppstå att religionen är skiljt från övriga samhället. På det sättet så förmedlar man att religionen inte går att integrera med samhället i övrigt. Mycket illa!

Sedan har vi alla de som inte pratar arabiska, eller bara kan samtalsarabiska, s.a.s. De utesluts ifrån dessa religiösa utbildningar. Det finns ingenstans en konvertit kan gå för att få kontinuerlig utbildning inom islamiska frågor. Och antalet konvertiter ökar hela tiden.  Enda sättet är att själv läsa, eller så frågar man runt hos olika personer, vilket ofta innebär att man kan få svävande svar, eller helt fel svar. Detta är helt oacceptabelt! Jag vill skicka min flicka till någon annan, än mig själv och min man och som jag har förtroende för, att lära sig om islam, hur man ber osv. Men hon har ingen plats där, för att hon inte kan prata flytande arabiska. Hur rasistiskt och ovälkomnande är inte det? Då är filosofin såhär: om hon går dit varje gång, så kommer hon tillslut att lära sig arabiska, och när hon lärt sig arabiska, woala! då kan hon lära sig om islam också!!

Jag känner att jag pratar alldeles för ofta om shia och sunni, men just i detta fall anser jag att sunnimuslimer är 100 ggr bättre än shiamuslimer på detta område. Vad jag sett hittills i alla fall, och jag har varit muslim i snart 25 år. Observera att jag säger HUNDRA gånger bättre, inte TIO gånger bättre. Jag har klagat, men ingenting görs. Enda svaret man får är: ”Ja men då kan väl DU hålla dessa svenska lektioner!!?” … eeh.. nej, jag är inte utbildad i detta, jag har inte tid och jag ville att NÅGON ANNAN än JAG skulle lära mitt barn. 

Ett fåtal gånger har man, under vissa högtider, haft en ungdom som läst upp ett tal på svenska. Jättefint!… visst. Problemet är att under den tid denna ungdom läser jättefint, så börjar ALLA arabisktalande människor prata med varandra! Så man hör absolut inte ett enda ord han säger. Helt respektlöst… man orkar faktiskt inte med sånt där. Det är som att folket som sitter där tror att det inte finns någon som är intresserad utav att lyssna på det som sägs.

Om där ordnas med manifestationer, demonstrationer eller dylikt så skrivs det plakat på det arabiska språket!?! För VEM hålls dessa manifestationer? För araberna i landet? Eller till makthavarna? De kunde lika gärna ha suttit kvar i moskén med sina plakat, för det är ingen utav de som manifestationerna eller demonstrationerna riktar sig till som fattar något. JAG fattar inte vad där står, men jag har oftast någon som kan översätta åt mig. Skamligt! Ibland ser jag ett plakat skrivet på svenska, som jag alltid förmodar att någon ungdom snabbt skrivit ihop, i skamvrån för att slippa höra någon av de äldre säga: ”Men nu förstår ju inte JAG vad det står på den där skylten. BYT till arabiska så jag kan läsa den!”… ja ungefär så går mina funderingar i alla fall.

Moskéer, eller snarare dess ledning, måste börja inse att vi inte befinner oss i ett arabiskt land, där diverse olika arabiska kulturer fungerar. Det går inte. Man befinner sig i Sverige och måste integrera sig med den svenska kulturen, lagar och regler. Och framför allt annat måste man öppna upp tal vid fredagsbön, utbildning och annat på svenska språket. Man kan även ha sessioner på arabiska, självklart, eftersom det ännu finns många som inte behärskar det svenska språket fullt ut. Men huvudsakligen bör allt ske på svenska. Jag lovar, om detta skedde skulle moskéer och husseiner vara fulla av ungdomar!

De som bor och är uppvuxen i Sverige måste få svar på frågor och problem som passar ihop med den bild utav islam vi har. Vår bild utav islam utgår INTE ifrån ex.vis en persisk, arabisk eller kurdisk kulturbakgrund. Utan en helt svensk. Vi ser med helt andra ögon på islam, för vi har inte religionen integrerad med den kultur vi kommer ifrån därför är det mycket enkelt för oss, särskilt konvertiter, att skilja på religionen islam och den arabiska, persiska eller annan kultur. Där är kultur oftast ihopblandad med religionen och gränserna för dom kan vara diffusa.

Därför, om man inte verkligen är utbildad imam, så kan svaren bli helt fel. Då en helt vanlig person som sitter som ”sakkunnig” bara tar från sin egna ficka, och blandar ihop med några regler de hört talas om. Men jag befarar att kulturen färgar svaren mer, än vad religionen gör. Och det är mycket farligt, eftersom vissa av kulturerna har något som kallas för ”hederskultur”, och den är djupt integrerad i kulturen och folk tror verkligen att islam tillåter detta. Men hederskultur är en kvarleva från långt innan ”Profeten kom till stan”, så att säga. Och Profeten(s) eliminerade dessa fasoner helt… men upptogs igen när han dog, förstås.

Men jag tvivlar på att utbildning och information på svenska språket någonsin kommer att ske i våra moskéer, så länge den äldre generationen har hand om ledningen där i alla fall. Så jag väntar andäktigt på nästa generation svenskmuslimer, som säkerligen kommer att göra detta bättre. Men under tiden kommer många, många att tappa sin religion eftersom de inte känner nära samhörighet med den i samhället de lever i, då allt som lärs ut om den sker på det arabiska språket – och följaktligen tillhör det bara den arabisktalande sfären de lever i. Resultatet är en förlorad generation. 

I Kina finns över 30 miljoner muslimer, de använder inte arabisk kultur i sin islam. Afghanistan, Pakistan, Indonesien, Amerika och Afrika – alla har de islam och sin egen kultur integrerad i den, eller tvärtom. Varför ska vi inte ha en svensk islam?

19 kommentarer

Zamzam källan

Dr Knut Pfeiffer, är en kristen tysk läkare och är specialist inom invärtesmedicin. . Han har upptäckt att Zamamvattenet har en mycket större positiv effekt på mänskliga celler än vanligt dricksvatten från München, Tyskland. Han anser också att de islamiska bönerna har mer positiv inverkan på energin hos en människa, och påverkar därmed bättre hälsan än kristna böner.

Zamzam vattnet kommer från en källa i Mecka, skapad av Gud för att rädda livet på Hajar(Abrahams fru) och hennes son Ismael när de var i öknen. Vattnet är bräckt och smakar lite speciellt. Alla som gör sin pilgrimsfärd tar med sig vatten från källan hem, och vi dricker av den, lite varje dag för att det sägs ska påverka oss på ett positivt sätt. Källan har inte torkat ut, trots att där årligen passerar miljontals liter vatten ur den per år ända sedan Profeten Abrahams tid:

3 kommentarer

Wahabiterna navelskådning VS iranernas åskådning

 

.

Medan de wahabitiska muslimska lärde i Afghanistan och Saudiarabien dividerar om flickor ska få gå i skola eller inte, vilket straff en kvinna bör få om hon går ut från sitt hus utan sin make, om längden på skägget bör vara en halv eller en meter långt för att man ska anses tillräckligt religiös…. ja ni förstår vad jag menar – petitesser som bara håller folket nere och bort från all typ utav framåtskridande och utveckling.

Under tiden dessa mullor idkar navelskådning, så flyger USA sitt spionflyg, US RQ-170 Sentinel stealth aircraft, över Iran. Iran upptäcker detta, men istället för att försöka skjuta ned nämnda flyg, så lyckas den iranska armén, med egna utvecklade instrument att, från marknivå, finna nämnda spionplans koder – avkodar den och byter ut USA:s koder till en egen kod. På detta sätt lyckas de ta ned planet fullständigt helt-förutom någon mindre skada på bakre vingen!

Detta skedde den 4 december i år-2011, och var ett extremt bakslag för USA,  som är mycket väl medvetna om att de iranska ayatollorna inte suttit de senaste 30 åren och jämfört naveldjupet på varandra, utan tänkt framåt, som  man ska om man är någon typ utav ledare inom Islam. Skolan är obligatorisk för både pojkar och flickor och skägget får var och själva bestämma över – det bör dock vara välansat…

USA, och resten av världen, är mycket medvetna om att Iran nu kommer att kopiera den teknik som spionplanet kommer att avslöja, vilket de också – som vanligt helt uppkäftigt – bekräftar.

På måndagen bröt USA: s president Barack Obama flera dagars tystnad angående nedtagandet utav det sofistikerade spionflygplanet och gjorde en begäran till Teheran om att återlämna drönaren.

Efter USA:s begäran gjorde Irans försvarsminister brigadgeneral Ahmad Vahidi det, på tisdagen, klart för alla att den amerikanska spiondrönaren skulle förbli i landets ägo som en del av dess nationella tillgångar.

Den 6 december bekräftade två amerikanska tjänstemän, som pratade under villkor att de skulle förbli anonyma, till CNN att drönaren hade varit en del av USA: s CIA- spaningsuppdrag, med den amerikanska underrättelsetjänsten stationerad i Afghanistan.

De sa att spaningskapaciteten hos drönaren gjorde det möjligt att samla in information långt inne i Iran, genom att flyga längs afghanska gränsen mot den islamiska republiken.

RQ-170, som är utav liknande design som ett US Air Force B-2 stealth bombplan, är designad och utvecklad av det amerikanska Lockheed Martin Company.

Teheran säger att det amerikanska spionuppdraget var en ”fientlig handling”, och tillade att de skulle lämna in ett klagomål hos FN över brott mot dess luft suveränitet genom underrättelseverksamhet med flygplan. De har uppmanat världen att fördöma överträdelsen och vidta nödvändiga åtgärder för att få slut på dessa ”farliga och olagliga” handlingar.

Under tiden är de wahabitiska rikena ockuperade utav utländska stater, och folket kan inte komma och gå som de vill, både på grund utav de wahabitiska talibanerna och de utländska styrkorna. Dessa talibaner ska ha en himla tur om de hittar någon av deras ”lärda” som inte är analfabet; de bara hittar på saker allt efter som de behöver det. De anser sig vara någon typ utav revolutionärer, och är nöjda utav att se folks motbjudande reaktioner när de prompt hävdar att om man är muslim så ska leva som på medeltiden.

Men det finns nog idag inget mer revolutionärt land än Iran, för allt de gör sticker omvärlden i ögonen och driver dom till vansinne. Och det som irriterar mest är just att befolkningen, överlag, är mycket högt utbildade och lever på 2000-talet, med all den teknik som man idag kan inneha – detta trots att de är muslimer – hur vågar dom!

 

7 kommentarer

Hur gammal är du på andra planeter?

.

https://mammamaries.files.wordpress.com/2011/10/planets.png?w=300

.

Vad är egentligen ålder?

Kanske var du inte intresserad på fysiklektionerna, kanske har du förträngt eller glömt. Om så är fallet kan det vara på plats med lite repetition.

Jorden rör sig ganska mycket. När det gäller din och min ålder är det framförallt två rörelser som är intressanta:

  • Jorden roterar kring sin egen axel. Det är det här som avgör när det är dag och natt. På natten är vår lilla plats på jorden vänd bort från solen. Ett varv runt sin egen axel råkar ta ungefär 24 timmar. Varje timme har delats upp i 60 minuter som i sin tur delats upp i 60 sekunder. Det är jordens rotation runt sin egen axel som är upphovsmakare till vårt sätt att mäta tid.
  • Jorden roterar också runt solen. Ett komplett varv runt tar ungefär 365 dagar. Alltså ett år.

Bara genom att titta på vårt eget solsystem kan man se att tid är något ganska lokalt. Om du skulle träffa en marsian och berätta att du är 30 år skulle det ha en helt annan innebörd for honom eller henne.

Är du intresserad att veta din ålder – och vikt – på de olika planeterna i vårt solsystem gå då in här nedan:

ÅLDER OCH VIKT PÅ ANDRA PLANETER

Måste avslöja att jag väger ringa 27,36 kg på Merkurius, men i utbyte mot detta så är jag en åldrig själ: 191,14 år gammal!

På vår gigant i solsystemet väger jag svindlande 182.88 kg, men i gengäld är jag ynka 3.88 år gammal – där kan man prata om en jättebebis!

Sidan i länken ovan visar vikt i pounds. Du kan gå in HÄR för att kovertera din vikt till den mer ”normala” viktenheten: Kilon!

Lämna en kommentar

Kvinnans rätt att välja

https://i2.wp.com/www.theculturewatch.com/wp-content/uploads/2011/01/muslim-woman.jpg

Friheten att själv få välja sitt öde

En dag kom en flicka, som såg mycket orolig ut, till den Heliga Profeten och sade:

-O Allahs budbärare: Min far har förorsakat mig en stor orättvisa!.

– Vad har din pappa gjort?, frågade Profeten.

Han har en brorson och han har gift mig med honom utan mitt samtycke, fortsatte flickan.

Om så är fallet, gå med på vad han har gjort och bli din kusins hustru.

Jag tycker inte om min kusin. Hur ska jag kunna vara hustru till en person som jag inte gillar?.

Då är det inga problem: Om du inte tycker om honom, gå och välj dig en annan person som du tycker om, svarade Profeten.

Förresten, så tycker jag mycket om honom, sa då flickan.  Jag tycker inte om någon annan person. Jag vill inte vara någon annans hustru. Men eftersom min far gav bort mig i äktenskap utan mitt samtycke, kom jag avsiktligt över för att ha ett samtal med dig. Jag ville att du skulle säga precis vad du nu har sagt till mig. Jag ville att alla kvinnor ska få veta att fäderna inte längre har rätt att besluta hur de vill, och ge sina döttrar i äktenskap till vem de vill.

Händelsen har återberättas av framstående jurister i böcker som Masalik (genom Shaheed Thani) och Jawahirul Kalam. Under den för-islamiska tiden ansåg araberna, liksom alla andra människor under den tiden, att de hade full auktoritet i förhållande till sina döttrar och systrar och ibland även i förhållande till sina mödrar.

De erkände inte kvinnors rätt att välja sina män, detta val var ett exklusivt privilegium för fäder eller bröder och, i deras frånvaro, faderns farbröder. Blivande fäder kunde till och med lova bort sina döttrar i äktenskap redan innan de var födda. En man kunde ingå ett avtal med en annan man där han utlovade att om han fick en dotter, så skulle hon då växa upp till att bli hustru till den som han slöt avtalet med.

Äktenskap före födseln

En dag under Profetens(S) sista pilgrimsfärd, medan han red, närmade sig en man honom på vägen och sa:

-Jag vill framföra ett klagomål.

-Ja, vad är det för klagomål?, undrade Profeten.

-För flera år sedan, under den för-islamiska tiden, var Tariq ibn Murqa’a och jag  med i strid. Under striden kom han att kräva en lans av någon och skrek därför: ”Finns det någon som ger mig en lans mot en belöning?”. Jag gick fram till honom och frågade vad belöningen var. Han sa att han skulle ge mig den första dottern han fick. Sedan dess har många år passerat. Nyligen, efter en förfrågan, fick jag veta att han har en vuxen dotter i sitt hus. Jag gick till honom och påminde honom om löftet. Men han tog tillbaka sitt löfte och krävde en ny hemgift. Nu har jag kommit till dig för att ta reda på om han eller jag har rätt? ”

– Hur gammal är flickan, frågade profeten?.
– Hon är uppvuxen. Grått hår har också dykt upp på hennes huvud.

-Frågar du mig, så har varken du eller Tariq rätt. Gå och sköt dina egna affärer och lämna flickan ifred, sade profeten.

Mannen blev häpen efter detta svar och stirrade på profeten en lång stund. Han undrade vilken typ av dom det var. Även om han betalade en ny hemgift till flickans far och denne villigt gav sin dotter till honom, så var uppgörelsen fortfarande inte riktig?

Profeten observerade hans undrande blickar och sade:

-Oroa dig inte. Om du hanterar saken så som jag har sagt, kommer varken du eller din vän, Tariq, att ha gjort något fel.

Utbyte av döttrar

Under den för-islamiska tiden fanns en form av äktenskap på modet i Arabien under namnet Shighar-äktenskap (utbyte av döttrar) som var en manifestation av den absoluta auktoriteten som fäderna hade över sina döttrar. En man kunde ge sin dotter i äktenskapet till en annan man för att denne, i sin tur,  skulle ge sin dotter till hustru åt honom.

I en sådan form av äktenskap fick ingen av fruarna någon hemgift. Islam avskaffade denna sed. Det är värt att notera att den heliga profeten gav full frihet till sin egen dotter Fatima Zahra(A) att välja sin make.

Han gav i äktenskap flera andra döttrar också, men han berövade dem inte deras frihet att själva få välja. När Ali ibn Abu Talib(A), kom till Profeten och sökte Fatimas hand, sa Profeten att flera andra personer redan hade frågat honom samma sak, och att han hade förmedlat alla frierier till Fatima, men hon hade vänt bort ansiktet vid alla förslag, som ett tecken på ogillande . Profeten försäkrade Ali att han skulle förmedla till henne även detta frieri också.

Profeten gick till Fatima och berättade för sin älskade dotter vad Ali hade frågat om. Den här gången vände hon inte bort ansiktet, utan höll tyst och uttryckte därmed sitt samtycke. När Profeten kom ut, var han lycklig och ropade: ”Allah är störst!”
.

2 kommentarer