Arkiv för kategorin statistik

Hur stor är den ‘problematiska’ invandringen – egentligen?

flags

Problemet som uppstår när andra partier flyr diskussionen om Sveriges invandring, är att det bara är SD:s åsikter och ståndpunkter, och framför allt deras s.k. ”fakta”, som får råda bland de röstberättigade i vårt land. Det är synd, för det mesta av deras statistik är lögner, som aldrig kommer fram – eftersom ingen diskuterar med dom, eller mot dom. Det enda ‘motståndarna’ svarar när de går i polemik med SD är i princip: ”Ni är dumma” eller ”Ni har helt fel..”, och liknande tillmälen. Ingen kommer med faktiska siffror. Och de få gånger såna presenteras, så sker det utan SD i närheten, under tråkiga och monotona seminarier eller dylikt.

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson påstod den 19 augusti 2014 i Aftonbladet att »Vi har i dag en situation med massinvandring av sällan skådat slag. En politik som kostar enorma summor pengar«. Är detta sant? Pågår det en massiv, okontrollerad invandring till Sverige? Har den pågått länge? Och kostar den Sverige enorma summor? Det är lätt kontrollerat, eftersom invandringen är noga mätt, räknad och pedagogiskt presenterad, av bland andra Migrationsverket och Statistiska Centralbyrån (SCB).

Först ska vi skilja mellan asylsökande och beviljade uppehållstillstånd. Alla som söker asyl i Sverige beviljas inte uppehållstillstånd. När vi talar om invandring bör vi tala om de som faktiskt får stanna. Ur Migrationsverkets tabell Beviljade uppehållstillstånd 1980-2013 framgår att 1,7 miljoner uppehållstillstånd har beviljats under 33 år. Av dessa är 714 320 anhöriginvandrare. Alltså 51 515 personer per år i genomsnitt. Inte »massinvandring«, men ändå rätt många. I denna siffra ingår även personer födda i Sverige som återvandrar (cirka 20 procent av totalsiffran genom åren), gästande akademiker, personer som fått arbetsmarknadstillstånd, adoptivbarn, EES-medborgare med flera.

Beviljade uppehållstillstånd för flyktingar, de som utpekas som den problematiska invandringen. Här ingår samtliga kategorier, som kvotflyktingar och skyddsbehövande. Mellan 1980 och 2013 beviljades totalt 442 334 flyktingar uppehållstillstånd. Sedan tillkommer anhöriginvandringen. Sverige beviljade runt 714 000 uppehållstillstånd till anhöriginvandrare under perioden. Av dessa var cirka 156 000 anhöriga till flyktingar, cirka 22 procent av den totala anhöriginvandringen. Flyktingar plus den till dem hörande anhöriginvandringen uppgår till knappt 600 000 beviljade uppehållstillstånd mellan 1980-2013, eller 18 000 beviljade uppehållstillstånd per år, utslaget över perioden. Det är inte massinvandring. Som jämförelse kan nämnas att Stockholm växer med nästan 40 000 nyinflyttade per år. Men folk som enligt Jimmie Åkesson och kompani anser icke önskvärda återfinns också bland dem som invandrat som anhöriga till tidigare flyktingar som fått medborgarskap.

 Migrationens kostnader

Idéerna om att »invandrarna tar våra jobb« och/eller att »de är arbetslösa och lever på bidrag« stämmer inte med statistik och forskning. Arbetslöshet och flyktingmottagning/invandring har ingen stark statistisk korrelation. Sverige, som procentuellt har fler flyktingar och invandrare än Finland, har också lägre arbetslöshet (7,9 procent respektive 8,6 procent). Och invandrarna går alls icke bara på bidrag. I Sverige 2013 var sysselsättningsgraden för inrikes födda 78,4 procent och för utrikes födda 63,4 procent. Båda gruppernas sysselsättningsgrad har ökat de senaste 10 åren, utrikes föddas snabbare än inrikes föddas.

Professorn i nationalekonomi Jan Ekberg lade 2009 fram rapporten Invandringen och de offentliga finanserna på uppdrag av finansdepartementet. Den kommer fram till att invandringen kostar svenska staten 1,5-2 procent av BNP, mellan 40 och 60 miljarder kronor, per år. Ekberg menar att migrationen till Sverige var lönsam fram till 1980-talet, och framhåller att utfallet skulle bli positivt med en högre sysselsättningsgrad. Ekbergs rapport utgår från 2006 års sysselsättningsgrad hos invandrade, flera procentenheter lägre än dagens. Dessutom viktar inte rapporten faktorer som torde inverka positivt på samhällsekonomin, som att immigration ger fler konsumenter, och den höga företagartätheten bland invandrare.

Detta är bara lite utav den information i ämnet som man kan få fram, och för den som tar sig tid skulle kunna hitta bra och många argument emot den rasistiska delen av vår riksdag. Men det gäller att inte bara sitta på informationen, det gäller att använda sig utav den också – och presentera den.

Läs gärna DENNA LÄNK för mycket mer information i ämnet.

 

Lämna en kommentar

Gå och rösta på söndag!

eu

Det är många som raljerar om SD och deras sympatisörer idag. En hel del undersökningar har gjorts om vem detta ‘Ufo’ är, som går och röstar på dylikt parti med extremt medeltida människosyn. Man har kommit fram till att den genomsnittlige SD:aren är en missnöjd man, är ogift och barnlös och är mellan 18-29 år gammal. Hans högsta nivå på utbildning är i de flesta fall högstadiet(…osv, ni kan läsa mer i informationen längst ned i detta inlägg.).

Oavsett hur ‘misslyckad’ SD-väljaren ofta beskrivs i media och på olika forum på nätet, så kan man ändå lugnt säga en sak: när dessa sympatisörer får chansen att påverka sitt och Sveriges framtid – då ligger de inte på sofflocken och slumrar, nej de går till valurnorna och lägger sin röst.

Jag undrar hur många utav de som har gått i protesttågen det senaste halvåret, och som vänt ryggen åt Jimmie Åkesson när han har hållit tal på senare tid, hur många av dessa kommer att avstå ifrån att lägga sin röst? Det är detta som definierar vem den riktige loosern egentligen är.

Det är många invandrare som kastar bort sin röst fullständigt genom att inte gå och rösta. Många tänker att de ändå inte känner sig sympatisera med något specifikt parti, eller så har de lite koll på politiken i Sverige. Så finns det en grupp till som avstår, och det är muslimer. Det är många muslimer som frågar om det inte är haram att rösta på svenska politiker i Sverige. De står ju inte för något ‘islamiskt’, liksom. Man frågar vad sina respektive meradje anser i frågan, och många av dessa har sagt att det inte är tillåtet att rösta i icke-islamiska länder – av vad jag har förstått i alla fall.

Nu är det så att islam är en väldigt logisk religion, och oavsett vilka regler (eller tolkningar av regler) som finns i islam, så finns där alltid undantag. Nöd bryter lag, till exempel. Preventivmedel ex.vis, är tillåtet i islam. Men: Ibland politiseras barnbegränsning av rasistiska regimer. Och i sådana fall har den högste Mujtahiden rätt att – tillfälligt – förbjuda preventivmedel, baserat på hukm thanawi( sekundär orsak). Om t.ex Israel påtvingar barnbegränsning i dess muslimska provinser – för att minska den muslimska befolkningen i området och höja sin egna minoritet i samma område, kan Mujtahid förbjuda preventivmedel enbart för de muslimer som bor i Israel.

Om livssituationen för muslimer förvärras i det land man bor i, och detta på grund utav att ett parti som har en hård retorik gentemot islam och muslimer, har kommit in i Riksdagen och därmed gjort dessa åsikter legitima bland folket – då kan inte muslimerna sitta och klaga och invänta att resten av befolkningen ska skärpa sig och gå till valurnorna och välja bort parti med dylik retorik och agenda.

Det finns ingen som sympatiserar till 100% med något parti, men man måste se vilket parti som intresserar sig mest för just de frågor som man själv anser är viktigt. Gå då och rösta på det partiet. Om det är mycket svårt att ta ett beslut, så tänk inte på att du väljer fram ett parti när du röstar på det – utan tänk istället på att när du lägger en röst på vilket parti som helst, annat än SD, då röstar du också bort SD.

Men en ännu viktigare fråga detta år, som inte bara muslimer ska fundera på, utan även alla invandrare: det är att man genom att gå till valurnorna och lägga sin röst där också visar vilken maktfaktor den delen av befolkningen faktiskt är! Idag är det ju så att inget parti räknar egentligen alls med invandrarnas röster i allmänhet, och i synnerhet inte med muslimernas. Det är väl känt att muslimer inte går och röstar, därför lägger man inte särskilt stor vikt vid att ‘fiska röster’ i den gruppen. Under hela mandatperioden är det inte heller prioriterat att ‘kittla den muslimska gruppen under hakan’, så att säga, som man gärna gör med andra intressegrupper. Och det förstår jag, då muslimer är så inaktiva att de inte ens räknas när det är dags vart 4:e år.

Är du muslim? Vill du ha egenmakt? Vill du visa dig mäktig? Gå och visa din makt vid de båda valen detta år: den 25 maj i EU-valet och Riksdagsvalet den 14 september. Oavsett hur intresserad du känner dig inför EU-valet, delta ändå. Skicka uppmaning vidare….

 

 Låtom oss slippa skicka sånt härnt pinsamheter till EU

 

 

Så ser en SD-väljare ut (Tryck på bilden för större format):

 

sd-valjare

SD-väljaren i siffror:

Kön

– Det är en man (9,5% av männen skulle välja SD om det var val i dag, jämfört med 3,4% av alla kvinnor).

Ålder

– Han är statistiskt sett mellan 18-29 år (12,2% av gruppen är i den här åldern).

Född

– Han kan vara född både inrikes och utrikes, skillnaden är ganska liten (7,3% av alla utrikesfödda har partisympati jämfört med 9,8% inrikesfödda i samma grupp).

Bor

– Han bor företrädesvis i södra Sverige eller i mellersta Norrland, kan även bo i Stockholms kommun.

Tjänar

– Han har medelinkomst, bland de kvinnor som skulle välja SD om det var val idag är det främst låginkomsttagare som sympatiserar.

Utbildning

– Hans högsta nivå på utbildning är i de flesta fall högstadiet. Nästa stora grupp är den som gått ut gymnasiet, väldigt få högutbildade skulle välja SD. Bland kvinnor är det i stort sett bara gruppen som kommit upp i högstadiet som skulle välja SD. (Bland gruppen som gått ut högstadiet var siffran 11,4%, bland de som gått ut gymnasiet 8,3%, bland de som läst högre än gymnasiet var siffran ungefär 2,3%).

Boendeform

– Han bor i hyreslägenhet eller i egen villa. Minst antal bodde i bostadsrätt. För kvinnorna var det jämt fördelat mellan alla tre boendeformerna. (9,6% i villa, jämfört med 10,7% i gruppen som bor i hyreslägenhet.)

Facktillhörighet

– Tillhör de som väljer SD ett fack så är det för de flesta LO som gäller (14,7% av männen i den här gruppen skulle välja SD, medan det för TCO-anslutna är 6,2%).

– Gruppen som inte tillhör något fack alls är ganska stor jämfört med hur sympatisörer för andra småpartier ser ut.

Civiltillstånd

– Han är inte gift (11,6% jämfört med 7,4% gifta).

Barn

– Han har inte barn. (10,5% jämfört med 6,9% som hade barn).

SCB senaste partisympatiundersökning baseras på 5267 telefonintervjuer under hösten 2013. Siffrorna har viss felmarginal på mellan 1-2% i alla uppgifter. Vill du gräva ner dig i siffrorna klicka på länken här. SD:are har även en dystrare människosyn än de som sympatiserar med andra partier.

2 kommentarer

Får utan herde går helt säkert vilse!

sd

Ovan: Fåren

.

De tunga partierna inriktar alla sina resurser huvudsakligen på landets medelklass. Resultatet har blivit att de 2 största partierna, Socialdemokraterna(S) och Moderaterna(M) nu är så lika varandra att man knappt ser/hör nån skillnad, om det inte är partiledarna som talar så är man inte riktigt säker ifrån vilken ‘fålla’ politikern talar.

Den senaste opinionsmätningen(Aftonbladet/United mind- se statistik i länken) visar att när Socialdemokraterna närmar sig mitten (Moderaterna), då väljer man Vänsterpartiet. För en månad sedan förkunnade Löfvén(S) att de ämnar dela ut ministerposter till Miljöpartiet(Mp) om de vinner valet nästa år. De säger också att de inte alls ligger särskilt nära Vänsterpartiet(V) i ideologi, vilket betyder att de helst inte vill regera med den vänstra fåran bland partierna. Inga ministrar lovas ut till dom i alla fall. Sedan han sa detta har (V) ökat från 6,2% till dagens 8,0%! Vad kan det bero på?

Om man tar ett steg bakåt och kisar lite så kan man få en lite bättre bild på hur ”färgstarka” och tydliga varje parti är i sin ideologi. Man kommer att se att samtliga är ett jolmigt hopkok av samma åsikter i alla partier – med två ganska tydliga undantag: nämligen Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna! Just nu är läget så att det egentligen är Moderaterna som bestämmer Socialdemokraternas politik: om Moderaterna säger att de ska göra en sak, då kommer nästa dag Socialdemokraterna ut och säger att de ska göra samma sak, eller att om Moderaterna genomför denna sak(som S egentligen inte gillar) så försäkrar de folket att de inte kommer att ändra på det ifall (S) kommer till makten efter nästa val. Socialdemokraterna är, trots dess storlek, oerhört svaga och om ‘ledarna’ är svag, då kommer även folket att bli svagt och kommer då att bli lättpåverkat. Om en ledare slutar vara ledare så kommer följeslagarna att leta upp någon annan som vill leda dom.

Det ingen tycks inse är att när alla säger samma sak, så lääängtar folket efter någon som ska ställa sig upp och säga ‘nåt annat‘…vad som helst, bara nåt ANNAT!  Vi har gått nu i 15-20 år med politiker som pratar och gestikulerar och låtsas protestera emot den andre men i stort sett är de alla överens och går åt samma håll, men formulerar det bara lite olika. All gestikulering är bara ett spel för galleriet. Om alla, år ut och år in, säger ”surr surr surr surr …surr surr surr…….surr surr surr surr”, tills allas hjärnor har domnat bort av allt surrande – så kommer man att piggt väckas ur sin avdomnade dvala utav första bästa som mitt bland allt ”surret” istället ställer sig upp och säger ”Pip pip pip pip!” Är det ingen, verkligen INGEN(??) politiker som fattar detta?

Jodå det gör det. Det finns nån därute som fattat – partiledarna heter Sjöstedt och Åkesson! Sjöstedts retorik/politik går ut på att protestera emot trampandet nedåt. De har i princip tagit över Socialdemokraternas forna argument och mål och protesterar emot avlägsnandet utav den sociala tryggheten och orättvisor som drabbar de sämre ställda. De försöker att slå ”uppåt”. Det kan dock vara ett problem att de inte hörs så mycket genom allt ‘surrande‘ som pågår. Men om man är uppmärksam så hör man den forna socialdemokratiska nerven som finns där. Jag håller inte med i allt (V) säger, men de säger ”nåt annat” i alla fall.

Åkessons retorik och politik går ut på att hitta en mycket enkel, visuell, lösning på alla problem för samma grupp människor som Vänsterpartiet slåss för. De gör det bara på ett annat sätt. Jag måste säga att (SD) är rätt så geniala i detta. De har insett att folket är bedövade av allt ”surr”, de har insett att idag är den outbildade klassen stor, och därför lättpåverkad. Det den vill ha är visuella anekdoter och lösningar, istället för ett långt skrivet manifest. De vill ha simpla lösningar till svåra problem och de vill se lite mer ‘aggression’ inom politiken. Då deras väljargrupp är förbannade på samhället, så uttrycker sig SDs företrädare aggressivt, något många säkerligen längtar efter.

Politiker delar gärna upp befolkningen i 3 klasser: över-, medel- och underklassen, och sen utformar de politik efter dessa grupper. Som jag sa i början, så satsar ALLA partier idag på medelklassen eftersom den är störst. Detta har de gjort alldeles för länge, det är därför missnöjet bland befolkningen är så stor. Resultatet utav missnöjet och utarmningen av samhällets trygghetssystem visas tydligt i Sverigedemokraternas framgångar. Idag reas landets ryggrad: dvs trygghetssystemen, ut till privata aktörer och medborgarnas framgång inom skola, vård och omsorg har mer eller mindre blivit ett slags lottosystem, där man bara har ren ‘tur’ om man lyckas i skolan, om man får bra vård eller blir väl omhändertagen när man blir äldre.

Politiker är väldigt statiska i sitt tänkande, de tänker om medelklassen som om vi fortfarande lever på 50-60 talet: då tillhörde man medelklass från vaggan till graven i princip. Undantagen var de som gjorde s.k. ”klassresor” och då gick dessa resor från medel- till överklass, eller från under- till medelklass…man vandrade alltså ‘uppåt’ i hierarkin.

Idag vet folket självt hur skört det är att tillhöra den s.k. medelklassen. Idag kan man gå ifrån medelklass till underklass på en enda månad, utan förvarning!(kanske till och med från överklass till underklass lika snabbt) Man förlorar sitt arbete, och man sitter med stora avbetalningar på hus och bil med mera. Jobben är få och konkurrensen om de som finns är stor. När man på grund av denna stora omställning i livet drabbas av depressioner och dess följder så finner man att vården inte har möjlighet att ge stöd och/eller vård så att man kan återgå som frisk i samhället.

Återstår då att vårda sig själv, man går till vårdcentralen och ber om sjukskrivning och ev medicin…sen stöter man på den största patrullen som idag drabbar de redan drabbade  – dvs Försäkringskassan som inte tror på dig. De säger att du fabulerar att du är sjuk, och de kommer att använda alla sina muskler och paragrafer för att motarbeta dig oavsett om du lider av depression, konstant värksyndrom eller cancer. Även om du visar att armen hänger löst i en skinnbit från axeln, så kommer de att säga att ”du kan ju alltid arbeta med den andra armen – därför finns ingen orsak till sjukskrivning!”

När folket börjar se samhället och dess institutioner som en fiende som motarbetar en, då kommer en ledare som erbjuder en enkel lösning att ses som en frälsare i nöden. ”Samhället” som fiende är väldigt svår att hantera, då man inte har en specifik person att bråka med. När då en ledare kommer och pekar ut en syndabock av kött och blod när han säger att ”invandraren” är problemet, ja då är det ett enormt stort plåster på de känslomässiga såren. När ledaren blir än mer specifik i sitt utpekande när han säger att det är den muslimske invandraren som är problemet, ja då är det som en ‘lisa’ för själen!

Denne ledare erbjuder medborgare som befinner sig i en känsla av hopplöshet, som denne anser att ‘samhället’ orsakat, att kunna rikta sin frustration och bitterhet emot verkliga personer istället för opersonliga myndigheter. Denne medborgare kan till exempel på bussen trakassera en medpassagerare som till det yttre motsvarar den syndabock som deras nye ledare beskrivit den. Han kan på gatan skrika okvädningsord emot hur många som helst, eller trakassera de som grannar. När de gjort detta så har de kunnat släppa fri en del utav sin frustration, den förbipasserande ‘syndabocken’ har fungerat som en ventil för Medborgaren i Hopplöshet. När då den Hopplöse Medborgaren efteråt går hem och steker sin falukorv och dricker sin pilsner den dagen(samma föda och dryck de inmundigar varje dag då de inte har råd med annat), så smakar den säkerligen betydligt godare än de gjorde dagen innan…

Inget annat parti erbjuder denna lösning för den ”lille”. När partiledare och politiker inser att vi inte längre lever på 50-60talet, och istället börjar inrikta sig på underklassen, DÅ kommer de att kunna börja erbjuda lösningar. Då har de något reellt att jobba med. Idag vill man lova medelklassen att de ska få det ‘BRA’ ….om de bara röstar på dom. Men om man istället lovar underklassen att de ska få det ‘BRA’, ja då inser medelklassen att de kommer att få det ‘BÄTTRE’, och till följd av detta kommer även överklassen att kunna dra nytta utav detta nya positiva tillstånd i landet och de kommer då att ha det till och med ‘ BÄTTRE ÄN BÄTTRE’. Om man jobbar med samhällsbygget så som man bygger ett hus, dvs man börjar längst ned, då kommer man att finna ett starkt samhälle.

Men tyvärr kommer inte den dag komma när de största partierna tar tag i den s.k. underklassen. De enda som idag talar för dessa är faktiskt Vänsterpartiet, om bara någon lyssnade när de pratar. De erbjuder också, precis som SD, ett lite mer ‘uppkäftigt’ motstånd, något som säkerligen tilltalar även den yngre generationen. Där alla stora partier är likriktade i utrikespolitiska frågor och alla säger ”Bääähää…” då vågar Vänsterpartiet säga ”Buu!” Det är en skillnad. Och den bör räknas.

Sedan valet 2010 har tiotusentals medborgare gått från medelklass till underklass. Minst lika många har fått erfara nedmonteringen av trygghetssystemen, de har alltså fått ‘smaka’ lite på hur det är att vara maktlös. Den medelklass som röstade på (M), (S) och de andra partierna, har krympt och många är nu en del av underklassen. De partier som tror att man, med den politik de bedriver idag, ska kunna ”stjäla” väljare ifrån SD är idioter. Om de inte är villiga att erbjuda folket det folket behöver, då kommer folket att vända sig till den som verkar ge dem det de vill ha. När folk är desperata och känner hopplöshet är det inte alltid som det de vill ha, och det de behöver överensstämmer med varandra.

Enligt nämnd undersökning är 10% av väljarkåren ”vilsna”(röstar på SD) men tror sig ha hittat någon som ser ut att vara en ledare. Jag vädjar till alla andra partier, vilket som helst faktiskt, att ställa sig upp och inta en stark ledarroll i Sveriges politik. För även om 90% inte (än) säger sig rösta för SD, så kommer många snart frestas att göra det om ingen annan erbjuder lösningar och svar åt en växande skara medborgare. Fortsätter trenden så är SD alldeles strax det största partiet, garanterat!

Nedan: Herden

jimmie

Lämna en kommentar

Polisen i Malmö – en inkompetent samhällsapparat?

brg

Kl 04.00 natten till tisdagen den 14 april blev en kvinna på Södra Förstadsgatan vittne till ett inbrott i ett växelkontor som ligger i bottenvåningen på hennes hus. Sex män bröt sig in i lokalen. Hon ringde 112, som sig bör och meddelade om det pågående inbrottet. Ingen polis kom till platsen. Rånarna fick arbeta i lugn och ro i över 1 timme! Trots att hon, och andra vittnen, ringde flera gånger kom ingen polis.

Idag, i skrivande stund  36 timmar senare har polisen ännu inte dykt upp på brottsplatsen. Kassaskåpet ligger med uppsågad dörr på golvet, hela lokalen är upp och ned, datorer mm har tagits –  men ingen polis. Själv ringde jag 2 ggr till 114 14 och en gång till 112 och frågade varför ingen polis ännu dykt upp, och när de ämnar göra det. Jag fick svaret att ”alla anmälningar som skett efter kl 3.00 på morgonen har blivit besvarade, så de har varit där”! Lögn och förbannad dikt (nr.1.) alltså. Om de varit just på DEN brottsplatsen fick polisen dock inte tala om för mig, för det var tydligen en hemlis. Antar att det var lögn och förbannad dikt nr 2. Jag sa till polisen, på telefon, (under båda samtalen) att ni kan behandla mitt samtal som en anmälan om begånget rån mot växelkontor(som i princip är en bank) och genast sända polis på plats.

I morse gick jag till växelkontoret, (brottsoffren är mina klienter så jag vill engagera mig) för att höra om polis varit på plats. Det har dom inte. Jag såg kassaskåpet, sågen som rånarna tagit med sig och använt vid inbrottet låg på det omkullkastade kassaskåpet, jag kan säga att med den sågen, och det kassaskåpet, så måste de ha behövt all den tid som polisen gav dom för att öppna det. Vilken snäll polis Malmöpolisen är! Man börjar fundera lite över vem polisen är till för att hjälpa, är det rånarna eller offren?

Nu är det så att det inte bara är kvinnan som först bevittnade rånet som ringt till 112 samt 114 14. Butiken ligger mitt i smeten vid Möllevångstorget, där butik vid butik trängs jämsides vid varandra. Flera närliggande butiksinnehavare ringde in, flera gånger. Journalister kom dit (Metro var snabbt på plats) och även de inväntade polis och när de aldrig dök upp så ringde även dom. Men ingen kom som sagt.

Idag har jag ägnat hela förmiddagen åt att ta reda på orsaken varför polis ej infunnit sig. Jag stövlade iväg till Davidshalls polisstation och tog en nummerlapp. När det blev min tur frågade jag först hur man ska gå tillväga om man bevittnar ett pågående rån? ”Nä men oooo, då ska du ringa 112 förstås!”. Då frågade jag ”Om inte det fungerar, om polisen inte kommer, vem ska man då vända sig till?”. Hon blev alldeles förvirrad och visste inte vart hon skulle klia sig först. Jag fortsatte och frågade: ”om sex män bryter sig in i en bank, och man ringer 112 men polisen inte kommer, vem ska man då vända sig till?” Hon sa att de måste ju ha varit där, och så tryckte hon på några knappar på datorn och upplyste mig förnumstigt att de faktiskt VARIT där och där finns en pågående utredning(lögn och förbannad dikt nr.3 – se nedan för info hur jag vet det)! Jaså, sa jag, vilken tid då? Nä, det kunde hon inte säga till mig, för det var tydligen en hemlis.

Jag frågade henne vilken typ av utredning som de pysslar med då de varken varit på brottsplatsen, inte träffat brottsoffren, inte förhört vittnen? Poliskvinnan som jag pratade med blev synligt irriterad. Jag sa att polisen är som en hal tvål, man kan inte få reda på vad som händer, ni säger att utredning pågår, ingen av de utsatta har blivit hörda, ingen polis kan svara på något, och trots att ni fått in en uppsjö anmälningar så verkar de vägra komma till brottsplatsen! Vad ska man som brottsoffer i Malmö göra?!

Kan ni tänka er vilket svar jag fick?!: ”Du kan ju skriva till polisen och be dom komma på plats, och samtidigt ställa dina frågor”! Jag sa: ”Ska jag SKRIVA till dom?! Fungerar inte ert system längre menar du, dvs det där systemet när man ringer in till polisen och gör anmälningar och så ska polis komma?”Jag frågade hur länge det kommer dröja innan de rycker ut efter en sån anmälan, 2 eller 3 veckor…kanske mer, kanske mindre..? Nej med det kunde hon ju inte veta sa hon….

Nåja, jag frågade vilken adress jag ska rikta mig till i så fall, då skrev hon ned detta på en post-it och gav mig. Så jag får väl se hur jag bär mig åt med den saken.

För ca 45 min sedan ringde en journalist ifrån tidningen Metro mig. Hon hade fått tips ifrån butiksinnehavaren (brottsoffret) att ringa mig också eftersom även jag ringt och gjort anmälan ett par gånger igår. Jag berättade då om dagens förehavanden och att polisen säger sig ha en pågående utredning av ärendet. Journalisten sa genast att ”det vet jag är en ren lögn, för jag har pratat med dom och de säger själva att de aldrig varit på plats.” Orsaken de uppgett varför de inte ryckt ut var att där inte fanns någon ”framgångsfaktor” i ärendet!!!

Polisen har tagit emot anmälningar per telefon, och per telefon har de tagit beslutet att ingen framgångsfaktor på att lösa ärendet finns (hur f-n vet dom det!!?) så de skiter helt sonika att skicka någon att fotografera brottsplats, svabba för fingeravtryck, insamla bevisföremål(de har efterlämnat verktyg) mm. Kanske kan de, med hjälp utav att följa brottslingarnas tillvägagångssätt, koppla rånet till andra rån, och på så sätt närma sig vem gärningsmännen är?

Nu undrar man ju hur ackurat Sveriges brottsstatistik egentligen är? Man pratar ju om ”mörkertal” när det gäller olika typer av brott. Det ska då innebära att det begås olika brott, men ingen anmälan görs. Men detta brott kommer självklart inte heller att komma in i något statistiskt register, inte då som rån mot bankverksamhet i alla fall. Kanske kommer det in i statistiken för busringningar till larmnummer, eftersom så många har ringt in om samma sak!?

Ingen polis skickats ut. Det är i princip ett icke existerande brott som begåtts – ändå finns där brottsoffer. Ingen ska få mig att tro att detta är en enskild incident, utan detta tillhör uppenbarligen polisens rutiner: att bedöma per telefon om de ska rycka ut, med åtanken att anmält brott innehar en s.k. ”framgångsfaktor” eller ej. Är detta verkligen en rättssäker stat som vi lever i? Kommer polisen att komma ifall man är vittne till ett pågående mord? Kommer de att ställa frågor i telefon först för att utreda om där finns någon framgångsfaktor i brottet?

Ett rån med 6 gärningsmän som bryter sig in i affärslokal med bankverksamhet låter ganska allvarligt i mina öron. Ingen begår ett sånt typ utav rån utan att vara beväpnade på ett eller annat sätt, så jag utgår ifrån att så är fallet. Men ingen polis har visat intresse, trots pockande uppmärksamhet under 36 timmar ifrån brottsoffren, ifrån allmänheten och ifrån journalister. Det är RENT FÖR JÄVLIGT hur skitig samhällsapparat vi har i polisen! Och jag som har tyckt att man klagat alldeles för mycket på polisen, men nu förstår jag verkligen att det är helt berättigade klagomål! Jag är helt förbluffad, stum av förvåning, av den nyfunna insikten om polisens inkompetens, men framför allt deras ofantliga ointresse utav dylikt brott. Jag vet inte vad jag ska känna, tycka eller tänka. Jag vet bara att just nu blev samhället genast mycket osäkrare än det var innan. En rullgardin, som tydligen var neddragen framför mina ögon, har dragit upp – och jag ser plötsligt saker jag inte tidigare uppmärksammat eller insett. Trist. Mycket trist.

P.S: ni kan ju spana i tidningen Metro under de kommande dagarna – det ska bli intressant se om de skriver något om saken, och om det blir en notis längst ned i vänstra hörnet eller om det blir en större artikel.

________________________________________

Uppdatering: Se nedan artiklarna i Metro

http://www.metro.se/nyheter/darfor-kommer-ingen-polis-till-brottsplatsen/EVHmfl!9SbEXErtMLNkE/

http://www.metro.se/nyheter/ingen-patrull-till-pagaende-inbrott-mot-vaxlingskontor/EVHmfl!5IXuTALITtXc/

8 kommentarer

The worlds No.1

Amerikaner anser sig ju vara bäst i världen, det vet vi ju. Och det finns många som håller med dom. Nu har vi äntligen fått lite statistik också, som visar att de har rätt! Men vad de är bäst i världen på kanske är annat än vad de hoppades…

 

15 kommentarer

Julavslutning: i kyrkan eller ej…?

.

Nu blossar det upp igen: diskussionen om skolavslutning i kyrkor! Samma debatt blossar upp ca 2 ggr/år och det låter likadant varje gång. Självklart passar Sverigedemokraterna(SD) och deras anhängare, bland annat på deras rasistsajter (så som t.ex Avpixlat.info) och skriker ut sin avsky för denna respektlöshet mot svenska traditioner som självklart – enligt dom – ”beror på våra muslimska invandrare”. De menar att snart har Sverige och svenskarna böjt ryggen helt för oss muslimer…

Det konstiga är att i SD-kramarnas debatter och krönikor nämns aldrig någonstans VEM det är som faktiskt vill ta bort denna tradition. Man ska inte  hymla, säkert finns där någon muslim som har opponerat sig mot att man firar i kyrkan, men jag har själv aldrig stött på någon, varken i den öppna debatten eller privat som framfört detta. Ändå lyckas SD, Avpixlat, och Kent Ekeroth att ständigt återkomma till att det är invandringens fel att man vill börja frångå skolavslutning i kyrkorummet. Trots att de som faktiskt klagar är ateisterna/humanisterna. 

Och så finns det ju andra orsaker bakom varför inte alla skolor använder sig utav kyrkan som avslutningslokal: det kan vara att det är långt till kyrkan från skolan, att skolan är ett billigare alternativ än kyrkan och önskemål från föräldrar (på ateistiska grunder bör tilläggas).

En krönikör på Avpixlat.info, Mats Dagerlind, skriver:

”Den senaste tiden har debattens vågor gått höga kring om skolor enligt skollagen verkligen kan få lov att göra något så kontroversiellt som att samlas i kyrkan inför advent. Skolverket har skickat ut kryptiska riktlinjer där man säger vare sig bu eller bä utan snarare både bu och bä och förvirringen har varit närmast total. Präktiga rektorer har därför många gånger tagit det politiskt korrekta säkra före det rasistiskt osäkra och sagt nej till dylika sammankomster, ofta med hänvisning till att Sverige numera ska betraktas som ett mångkulturellt och mångreligiöst land och att invandrare som sökt sig hit kan ta skada av vårt lands traditioner.

Sådana enväldiga rektorsbeslut har dock begripligt nog mötts med stort missnöje bland elever och föräldrar som i motsats till den opinionsbildande eliten i vårt land faktiskt anser att det finns sådana ting som svenskar och svensk kultur och att den sistnämnda inte heller bara består av barbari och töntigheter, så som framstående ledare för våra största politiska partier gjort gällande. De stämningsfyllda högtiderna i december – advent, lucia och jul – uppskattas och firas av en majoritet av svenskarna, inte endast av dem som är kristet konfessionella.”

På SVT:s program ”Debatt” som var under veckan som gick diskuterades precis denna fråga, och där fanns humanister, ateister, föräldrar och rektorer som absolut INTE ville ha någon inblandning som helst utav kyrkan under skolavslutningar. Vissa av dom var rätt aggressiva i sina uttalanden, men faktum är att ingen av dom åberopade islam eller att någon oro att muslimer skulle känna sig obekväma i kyrkorummen – nej det är dom själva som är obekväma där, trots deras totala svenskhet. Vad tycker SD-kramarna om detta?….kommentarerna lyser med sin frånvaro. Enda argument de kommer med är att: ”det är muslimernas fel”: slut argument!

Det är så roligt att dessa debattörer inom rasist-falangen påstår sig vara de som representerar sanningen, i bruset av lögner som presenteras i media. När deras egna opinionssiffror visar att de går uppåt, i marknadsundersökningar, då firar de och blåser upp sig på sina bloggar och hemsidor, inget ifrågasättande hörs om siffrorna verkligen är korrekta.

Men när samma typ av marknadsundersökningar görs för att visa hur skolor firar avslutningar, hur de brukar fira och var de firar, ja då ifrågasätts resultatet självklart! Jag önskar, liksom dom själva säkert skulle önska, att de någonstans kunde länka till de förskräckligt svenskfientliga muslimer som vill eliminera de svenska traditionerna, Men sådana hänvisningar lyser med sin frånvaro, konstigt nog.

Resultaten är tydliga och ni kan läsa dom:

HÄR

Ett exempel på resultat av undersökningen nedan:

Tidigare inlägg i samma frågeställning: 

Vart är tro och åsiktsfriheten i Sverige på väg?

, , ,

Lämna en kommentar

Resultattavlan

Och denna tavla räknar enbart från och med första världskriget. USA är ett land som, från grunden, är byggd på förtryck, mord, våld och slakteri….

8 kommentarer