Arkiv för kategorin skyldigheter

Vuxnas likgiltighet för andras barn

https://i1.wp.com/www.fotoakuten.se/albums/userpics/lekplats.jpg

 

Nu har ännu en gång en barn blivit dödat utav ett annat barn. I Ljungby. Det är så sorgligt som någonting någonsin kan bli. Ett vittne har stigit fram med både bild och namn i tidningar och berättar om vad han såg:

”– Deras lek förvandlades snabbt till allvar. Jag fick uppfattningen att de triggade varandra. Det blev allvarligare och hårdare tag.

– Fyraåringen verkade utsatt. Plötsligt började hela gänget springa bort mot parkeringsplatsen intill skogsdungen. Han tappade sin luvtröja som låg kvar på gräset.

Tony fick intrycket att fyraåringen var jagad, men såg sedan inte vad som hände.

– Min son ville följa efter de andra, men jag tyckte att det var bäst att gå hem med honom.”

Jag förstår mig inte på folk som inte bryr sig. Jag tänker tillbaks på den tid mina barn var i den åldern. Jag behandlade alla barn på gården precis som mina egna, vare sig andra tyckte det var rätt eller fel. Om någon gjorde något dumt så la jag mig genast i och tillrättavisade. Om någon gjorde något bra så gav jag beröm. Jag anser att det är viktigt att barn känner sig sedda, och att de ser mig, som vuxen på planen, som deras ”egna” vuxna som  de kan vända sig till. De ska känna sig fri att ”skvallra” även om det är mitt eget barn som de tycker gjort något dumt, jag ska stå på den utsattas sida: vare sig det är mitt eget eller andras barn.

Om jag hade sett en fyraåring bli jagad utav en mobb av aggressiva ungar, då skulle jag – utan att tveka – ha följt efter och stoppat det hela. Sedan skulle jag gjort ett rabalder utav det, med respektive barns föräldrar. Om jag, som vittne till det hela, inte ingripit på något vis skulle jag skämmas att visa mig för omvärlden och erkänna att jag inte ingripit. Med polisen hade jag pratat, men absolut inte raljerat om det i media…! Han fick intrycket att pojken var jagad…. och vad gjorde den närvarande vuxna? Ingenting!! Han tog hem sitt eget barn, det var allt han gjorde!

Sedan anser jag också att föräldrar har en mycket konstig inställning till sina egna barn. Ofta är föräldrar idioter. Om något grannbarn/förälder ringer på dörren och säger till någons förälder att dennes son/dotter har gjort illa någon på gården – då säger nästan ALLA föräldrar något i stil med: ”Nej, det tror jag inte – MITT barn skulle aaaldrig göra något sådant”, så stänger de dörren och klagar på gårdens barn/vuxna som är så jävliga och anklagar deras lilla ängel för saker och ting… även om samma anklagelser upprepas vid flertalet tillfällen, så tar inte de ansvariga föräldrarna tag i saken med sitt barn.

Ibland är faktiskt så att barn söker sina föräldrars uppmärksamhet genom att göra idiotiska saker. Man måste omedelbart sätta sig ned och prata med sitt barn, oavsett om man tror på anklagelserna eller inte. Man behöver inte skälla, men man ska göra väldigt klart och tydligt för barnet vad du accepterar och inte accepterar.

Jag tycker det är oansvarigt att inte bli arg på sitt eget barn om denne gör något dumt. Stå gärna och ”spionera” på ditt barn på lekplatsen/gården för att se hur ditt barn integrerar med andra barn. För barn uppträder inte alltid likadant gentemot andra jämnåriga när de leker utan din vuxna närvaro, som när du är med och ser på.

Uttrycket ”mina barn och andras ungar” är väldigt tydlig i vårt samhälle. Vittnet Tony är inte ensam som agerar på ovannämnda sätt: han tog sitt eget barn i skydd, och lämnade en annans barn åt vargarna – trots att han utan någon större ansträngning hade kunnat avvärja mobben och mordet. Hade han bara höjt rösten och skrikit ”Nu räcker det!” Då hade alla ungar stannat upp – och gått hem… det är BARN vi pratar om, mer än så behövs oftast inte. Tro mig, jag har provat – mer än en gång. Men han, liksom alltför många i samhället, värderade inte det utsatt barnet till samma värde som sitt eget.

Det sorgliga denna gång är att utgången blev dödlig.

7 kommentarer

IFTAAR FÖRSÄLJNING & RAMADAN MARKNAD

Jag har genom mail fått en inbjudan till en s.k. Iftarmarknad där allt som säljes, oavkortat, går till Östafrikas svältkatastrof. Nu befinner sig detta event i Rinkeby, och jag bor alltför långt därifrån för att kunna närvara, men jag annonserar i alla fall här om det som sker nästa lördag. Själv blev jag superglad, för jag trodde förstås att det var här i Malmö det ägde rum, men icke:

IFTAAR FÖRSÄLJNING & RAMADAN MARKNAD  2011

I samarbete med Masjid al-Nur Rinkeby

Plats: Rinkeby Folkets hus

Tid: Kl: 16.00

Datum: Lördagen den 13:e Augusti 2011

Obs: Endast för kvinnor & barn

As salaamu aleykum!

Torkan i Afrikas horn är den värsta på 60 år, enligt FN. Människor är i behov. Det är vår plikt som medmänniskor att tillsammans kunna göra en skillnad och stödja våra troende syskon i islam.

Profeten (må frid och välsignelser vare över honom) sade: ”Allah den Allsmäktige säger: ‘Adams söner! Spendera och Allah kommer att spendera på dig.’” [al-Bukhari & Muslim ]

Förtjänsten av försäljningen går Insha Allah oavkortat till svältkatastrofen i Östafrika, skärkilt i Somalia.

Det kommer att finnas aktiviteter på plats, både för stora och små.

Varmt välkomna!

Lämna en kommentar

Det enklaste sättet att utföra Qadha böner

http://inutiburkan.files.wordpress.com/2010/08/ramadan_50238410.jpg


Det kan vara svårt att utföra Qadha böner – speciellt när man har ett stort antal böner att be, vilket kan bero på vissa misstag man haft i tidigare böner så som ex vis renhet ”Taharat” eller att man helt enkelt missat en bön … eller av andra skäl. Därför kommer jag att försöka visa ett enkelt sätt att utföra bönerna, så att du kan utföra alla dina qadha-böner mycket enkelt och på kort tid också, inshaAllah.

Metoden

Vanligtvis när man lär sig metoden, utförandet, för bönen utav sina föräldrar, släktingar eller andra, tar de inte alltid upp vad som är obligatoriskt och vad som är rekommenderade saker i bönen. Därför tror man att allt det man lärt sig också är den metod som gör bönen giltig. Därför kan man ibland känna viss lathet inför att utföra sin qadha – och därmed fördröja den till nästa dag – tills du upptäcker att du har ett stort antal böner som du bör utföra. Nedan visas den enklaste metoden för bönen utan ”Mustahabat” (rekommendationer).

Den normala bönen med några Mustahabat är:
1 – Athan
2 – Iqamah
3 – Avsikt
4 – Takbiratul Ehram
5 – Qiraat + Mustahabat + Qunut
6 – Tasbeeh + Mustahabat (I den tredje och fjärde Rak’ats)
7 – Ruku + Mustahabat
8 – Sujood + Mustahabat
9 – Tashahhud + Mustahabat
10 – Salaam + Mustahabat

Medan en enkel bön utan Mustahabat är:

1 – Avsikt
2 – Takbiratul Ehram ”Allahu Akbar” en gång
3 – Qiraat ”Sura Al-Fatiha” + kort Sura som ”al-Kawthar”
4 – Qunut ”SubhanAllah” är tillräcklig
5 – Tasbeeh (I den tredje och fjärde Rak’ats) ”Subhanallahi Wal hamdu lillahi wa la ilaha illal Lahu wallahu Akbar” en gång räcker.
6 – Ruku ”Subhana Rabbiyal Adhimi wa bi hamdih” en gång eller ”SubhanAllah tre gånger
7 – Sujood ”Subhana Rabbiyal” A’la wa bi hamdhi ”en gång ellerSubahanallah tre gånger
8 – Tashahhud ”Ash hadu alla ilaha illal Lahu wahdahu la sharika lah, wa ash hadu enna Muhammadan” Abduhu wa Rasuluh, Alla Humma Salli ‘ala Muhammadin wa Ali Muhammad ”
9 – Salaam Assalamu Alaykum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh” är tillräcklig.

Att recitera Takbir (att säga Allaho Akbar) innan du går till sajdah och efter att du står upp från Ruku är något som rekommenderas och är inte obligatoriskt. Om du utför bönen på det sättet så är det tillräckligt.

Hur du utför din Qadha bön

Du kan utföra din qadhaa bön när och var du vill, förutsatt följande:

1 – Det är inte nödvändigt att bibehålla sekventiell ordning i qadha-bönerna, utom i fråga om böner utom för Zuhr och Asr bönerna eller Maghrib och Isha bönerna som man missat under samma dag. Men det är bättre att upprätthålla ordningen i andra qadha böner också.

2 – Om en person misstänker att han kan ha qadha på sig, eller att de böner som gjorts av honom inte var helt giltiga, är det inte obligatoriskt att utföra den.

3 – Om en person vet att han inte har utfört en bön som består av fyra Rak’ats, men vet inte om det är Zuhr eller Isha, så är det tillräckligt att utföra en fyra Rak’at bön med niyyat(syfte) att utföra qadha-bön för den bön som man missat (vare sig det är Zuhr eller Isha).

4 – Om en person har ett antal Fajr eller Zuhr böner qadha på sig, och vet inte deras exakta antal, för att man har glömt: till exempel om man inte vet om det är tre, fyra eller fem böner han måste be qadha, kommer det vara tillräcklig om han utför bönen det minsta antal gånger han är osäker på (i detta fall tre böner).

5 – Ett annat råd man kan ge är att utföra ett antal qadha böner efter den dagliga obligatoriska bönen varje dag. Till exempel att utföra tio qadha av Fajir bönen varje dag – resultatet blir då att ett års qadha av Fajir bön är klar på bara 36 dagar.

Eller annat exempel: om du har ett års Fajr böner kan du utföra tio qadha böner efter Fajir, Zuhr och Asr, Maghrib och Isha bönerna varje dag, så resulterar det i att du är klar med ett år av qadha – Fajir böner på bara tio dagar!

.

Må Allah (s.w) acceptera alla era Aamaal (önskningar).

Källa

3 kommentarer

Varför används inte samma vågskål i media

Jag måste säga att jag blev ytterst förvånad när jag i måndags – den första vardagen efter terrordåden i Oslo – slog på morgonTV:n och där pratades och debatterades, avhandlades och analyserades det om Oslodåden: men inte en enda representant ifrån Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna eller dylika anhängare satt i TV-sofforna och gjorde avbön och bedyrade att de minsann inte är några terrorister och att deras ideologi inte alls stödjer terrorism.

HUR kan det komma sig att detta uteblivit? Idag är det tisdag, visserligen har jag inte suttit framför TV:n ännu, men jag har inte sett eller hört talas om att någon representant från dessa ideologier har behövt göra avbön. Hade det däremot varit en muslim som begått dådet, skulle TV-sofforna vara fulla utav muslimska representanter som varit tvungen att sitta där och högt säga att islam inte är en terror-ideologi och att varken islam eller muslimer stödjer terrorism.

Varför behandlas inte alla lika? Varför används inte samma vågskål i media? Medias hyckleri avslöjar sig mer och mer. De skriker ut att vi ska stödjer ”Alla lika, alla olika”, de säger att vi är en demokrati som behandlar alla lika, men är det så verkligen – i praktiken alltså?

 .

5 kommentarer

Västvärldens tysta medgivande till diktatorerna

http://hn.se/image_processor/1.1128130.1298306164!/image/491958297.jpg_gen/derivatives/wide/491958297.jpg?maxWidth=468

Omvärlden har haft veckor på sig att tänka, dividera och fundera på om de verkligen ska ställa upp för det Libyska folket och införa ett flygförbud för Khadaffis militärer. Vad är det dom måste fundera på? De sa länge att de inte kan göra något om inte Arabförbundet först godkänner att de tar ett sånt beslut. Okej, nämnda förbund tog ett beslut – och godkände ett flygförbud. Det är nu över 5 dagar sedan. Inget beslut om ett flygförbud har dock tagits... vilket överraskning, vem hade trott…!?!

Snart har Khadaffi återtagit alla städer, precis som västvärlden vill. Precis som när irakierna i början på 90-talet gjorde uppror emot Saddam. Folket hade tagit över alla städer i Irak, och Saddam var i princip besegrad. FN hade beslutat om flygförbud för Saddam och hans folk: flygförbudet gällde, beräknande nog, dock endast flyg med fasta vingar – vilket innebar att han kunde använda helikopter.

Framgångarna i folkupproret överrumplade USA så pass att man genast skickade Saudiarabien dit som understöd mot det irakiska folket. Vilket förstås resulterade i att Saddam satt i ytterligare dryga 10 år till, till USA:s och Europas stora förnöjelse – och det förtryckta folkets förfäran. Tills Saddam slutade lyda USA, DÅ passade det att ta bort honom. Men då på USA:s villkor förstås.

Idag stödjer man Khadaffi på liknande sätt, inte lika öppet för läget är alltför uppenbart så det är inte lika lätt att jobba i det fördolda. Men snart, alldeles snart, tror väst att de vunnit åtminstone EN liten seger – då Khadaffi snart återtagit alla städer i landet. Men det kommer nog att bli ett större bakslag än dessa världsherrar tror, om de låter det ske.

Bahrain är ett annat land där befolkningen protesterar och vill ha självstyre. Och inte en kung som utser premiärministern (som i detta fall suttit sedan 1970 och är den nuvarande kungens farbror) – som i sin tur utser regeringen!

Bahrain inhyser USA:s femte flotta, och landets styrelseskick är tydligt understött, särskilt utav USA men också från Europa. Bahrain var en brittisk koloni fram till just 1970 (då kungens farbror utsågs till premiärminister).

Man vill i omvärlden göra gällande att problemet i Bahrain handlar om sunnimuslimer mot shiamuslimer, men så är inte fallet. Shia som sunnimuslimer, samt sekulära vänsteraktivister, vill alla störta kungahuset och det rådande styret. Det handlar alltså om landets befolkning emot det regerande kungahuset och dess utsedda regering. Inget annat. Folket vill själva välja vilka som ska regera över dom, är det för mycket begärt tycker omvärlden? Samma omvärld som ständigt pratar om och skryter om de mänskliga rättigheterna och i tid och otid citerar FN:s deklaration för dessa.

Men dessa deklarationer gäller bara vissa, på förhand utvalda, folk och länder. Och på den listan finns inga arabländer, liksom flera andra länder i världen – de som ”populärt” kallas för u-länder, som i att de är underutvecklade. Vilket de ska fortsätta vara, annars sker sanktioner eller ingripanden ifrån vissa, även där på förhand utvalda, länder….

Nu har Saudiarabien skickat in militärer och poliser till det lilla landet, för att hjälpa till att döda folk där. För det första tror jag inte att Saudiarabien skulle våga göra något sådant utan USA:s godkännande först, men det vill jag låta vara osvuret. Men det som BÖR förvåna folk är att inga proteststormar har kommit ifrån regeringar världen över, för detta intrång i landet av främmande makt. Ingenting. Inte heller från Sverige.

Ponera att det varit Iran som skickat 1000 militärer och 500 poliser till Bahrain istället, för att understödja folket – istället för som Saudiarabien, som vill stödja förtryckarregimen. Hur skulle då rullorna ha gått i media idag? Någon som kan fantisera ihop något? Jag vågar säga att mindre vikt skulle läggas, under några dagar framåt, åt läget i Japan. Istället skulle man passa på och krigshetsa emot Iran.

Men när en lierad frände, som Saudiarabien, gör dylika övertramp – då håller man käften, länge och väl. För ingen vill, egentligen, att Bahrain – eller någon annan arabstat – ska få självstyre. Det är ju bara en massa prat och munväder, som ingen trodde någonsin skulle avslöjas.

https://i2.wp.com/norran.se/multimedia/dynamic/00112/Ledare_24_10_FNs_ro_112437d.jpg

I denna beroendeställning tycker västvärlden att vissa delar av världen ska förbli. Det folk som vågar protestera mot det, får smaka på hela krigsministeriet.

6 kommentarer

Elbolagens oligopol : värre utsugare än medeltidens fogdar

,

"Om alla Vattenfalls kunder struntar i att betala elräkningen i februari så kommer både politiker och elbolaget till slut förstå vidden av missnöjet", skriver Tomas Linnala. Montage: E24

KLICKA HÄR FÖR ATT PROTESTERA MOT ELPRISERNA

Sedan man avreglerade elförsörjningen så har elpriset bara ökat och ökat. Idag är den dyrare än någonsin. Bara under december månad 2010 ökade priset med 56%! Men regeringen är VÄLDIGT nöjd med elmarknaden, kanske av nedan nämnda skäl?

Den svenska elmarknaden är ett skämt, ett mycket cyniskt skämt. Vattenfalls, Fortums och Eons dominans har skapat ett oligopol som satt elmarknaden ur spel.

Insynen i prisbildningen är nästan obefintlig. Den som producerar den dyraste efterfrågade elen bestämmer priset vilket gör det ekonomiskt rationellt att producera så lite el att efterfrågan driver upp priset.

De tre stora eljättarna samäger kärnkraftverken, vilket innebär att ingen ensam blir lidande när de står stilla, och de står stilla i betydligt större utsträckning än i andra länder.

Den här utsugningen har inte bara skett med våra politikers tysta samtycke utan såväl höger- som vänsterregeringar har hejat på utvecklingen. De har förstärkt den våldsamma kostnadsökningen för hushållen genom extra skattepålagor som utsläppsrätter och koldioxidskatt.

Dessutom betalar vi moms på el vilket innebär att statens inkomster ökar på vår bekostnad ju mer elpriset stiger. Internationalens fjärde strof om det statliga skatteförtrycket har aldrig känts så aktuell som nu.

Vi svenskar har förvandlats till frusna trälar under den allians som uppstått mellan staten och eljättarna. Var det verkligen målet med den svenska ”välfärdsstaten”?

Situationen påminner onekligen om medeltidens hårdhänta fogdar som på kronans uppdrag skötte skatteindrivningen och oftast såg till att mest berika sig själva.

Men den största fogden är statliga Vattenfall, vårt eget bolag, som enbart under fjolårets nio första månader gjorde en rörelsevinst på 25 miljarder kronor.

Visserligen verkar Vattenfall långt utanför landets gränser men utgår man från att det är det svenska folkets bolag är det ett överskott som kan användas till lägre vinster.

Istället betalade Vattenfall, enligt årsredovisningen, ut en kvarts miljard kronor i löner till koncernens högsta chefer under 2009. I stället har koncernens som mål att avkastningen på det egna kapitalet ska uppgå till 15 procent, ungefär tio gånger mer än den riskfria räntan.

Och när förre Vattenfallchefen Lars G. Josefsson i sin iver att leka europeisk härförare på näringslivsarenan pantsatte hela bolaget ställdes han inte till svars av ägaren utan belönades med en mångmiljonfallskärm. Inte undra på att det knappt finns en bild på den svenska elmarknadens superfogde utan ett brett leende.

Att utländska elbolag som Eon och Fortum suger ut oss må vara svårt att angripa, de är ju i sin fulla rätt, men att folkets eget Vattenfall leder processen är svårare att acceptera.

Frågan är bara hur man ska revoltera mot dessa orättfärdigheter i dagens Sverige. Om alla Vattenfalls kunder struntar i att betala elräkningen i februari så kommer både politiker och elbolaget till slut förstå vidden av missnöjet.

Men i dagens välordnade samhälle är det tyvärr svårare att revoltera mot orättfärdigheter än det var i 1600-talets Värend, som i Vilhelm Mobergs roman Rid i natt.

Det finns en uppenbar risk att den stora vinnaren på en sådan revolt skulle bli Vattenfall självt som höstar in både påminnelse- och straffavgifter i miljardklassen. Och därefter inkassobolag som Intrum Justitia.

Artikel från e24.se

Hur ska vi revoltera? Ja det är väl inte mycket en röst väger i en demokrati som denna, där alla partier är en del utav, och accepterar, fogdesystemet. Men ni kan i alla fall gå in och skriva på uppropet som ska lämnas in till Maud Olofsson angående elpriserna.

Lämna en kommentar

Svenska Volvo hjälper till att riva palestinska hem


.

Sheperds Hotel har ett symboliskt värde för Jerusalems palestinier. Hotellet byggdes för Haj Amin Husseini, Mufti kallad, som var ledare för det palestinska folket i början av 1900-talet. Den 9 januari kl 4.00 rullar Volvo bulldozers in i östra Jerusalem mot området Sheikh Jarrah, där bland annat detta hotell står, och förvandlar byggnaden till grusad betong på  några timmar.

FN, EU och USA ”fördömer” rivningen och menar att den underminerar försöken att återuppta de s.k. fredsförhandlingarna. (Jag orkar inte ens argumentera om dessa evinnerliga låtsasförsök till fred… alla vet var de slutar, innan de ens börjar: med ännu mer rivna palestinska hem)

Det Israel gör är att de begår brott – med hjälp utav ett svenskt företag. VARFÖR handlar Volvo med Israel?! HUR tillåts Volvo tillgodose Israel med maskiner – eller något över huvud taget?

Volvo, Sverige, ja Hela Världen, känner till hur Israel behandlar folk. Om minsta lilla grej kan misstänkas användas emot Israel, så får inte palestinierna tillgång till dessa saker: som t.ex. betong och byggmaterial till att återuppbygga de hus som Israel har demolerat i Gaza. Orsaken är att de kan användas att fylla raketer med… Volvo vet att Israel är en terrorstat och helt öppet kämpar med att riva folks hus till grunden, för att sedan själva ockupera och bebygga den marken för en judes räkning.

Volvos maskiner har blivit allt vanligare när palestinska hem rivs i östra Jerusalem och på Västbanken. Detta trots att Volvo klart och tydligt – och på vullt allvar – menar att de tar socialt och etiskt ansvar för sin verksamhet.

Lämna en kommentar