Arkiv för kategorin Skapandet av Människan

Skapandet av Människan 8

Moderkakan

https://i2.wp.com/www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/rdi/lowres/rdin213l.jpg


Föreställ er en livsuppehållande maskin. En sån fyller i princip ett helt rum. Med den kan man hålla en människa vid liv, trots att denne inte själv kan andas. Detta är en teknisk revolution för oss människor, men bleknar i jämförelse med ett betydligt större system inom bioteknologin: Moderkakan.

Denna omger barnet när den är i magen och tillgodoser barnet alla dess behov.  Moderkakan är som en njurdialysmaskin, hjärtlungmaskin och en artificiell lever. Den utför alla dessa funktioner samtidigt. En fantastisk skapelse som möjliggör för både modern och barnet att leva.

De celler som skapat moderkakan känner av partiklar som kommer från föda, bland miljontals molekyler, i mammans blod, och tillåter just dessa att nå barnet. En annan uppgift som moderkakan har är att skydda embryot. Moderns försvarsceller rusar mot livmoderna för att attacker embryot, men de celler som ligger längst ut på moderkakan formar ett slags filter mellan moderns vener och embryot. De låter neutronmolekyler passera, men inte immuncellerna.

Om arbetet att ta hand om det växande embryot hade getts till en människa, skulle det inte klara sig mer än under några minuter, eftersom människan inte har det som krävs för detta ändamål. Människan måste hela tiden räkna ut embryots ständigt föränderliga behov –  och sedan tillgodose dessa.

Det enda stycke teknologi, som är tillräckligt sofistikerat för att kunna uppbära denna uppgift, är moderkakan!

Navelsträngen är den som möjliggör en länk mellan modern och hennes barn. Denna sträng – som klipps av och slängs bort efter födseln, är faktiskt ett under av ingenjörskonst och genomför en mängd olika uppgifter under flera månader.

Den innehåller en ven och två artärer: venen bär mat och syre till embryot, det är tack vare detta som embryot inte drunknar fastän det lever i en vattenfylld miljö och lungorna är vattenfyllda. Den dör inte, trots att dess matsmältningssystem inte är färdigställt och inte kan äta. Båda dessa grundläggande behov tillhandahålls embryot genom moderkakan.

Artärerna tar undan koldioxiden och avfallsprodukter från barnets kropp och varken modern eller barnet självt är medvetna om dessa system och processer.


Lämna en kommentar

Skapandet av Människan 7

Miraklerna i KoranenAll information som hittills presenterats här, angående utvecklingen av barnet i mammans mage, är sådant som framkommit i vetenskapliga efterforskningar under de senaste 30-40 åren. Och dessa nya rön har resulterat i att man på bättre sätt har kunnat greppa vissa saker som står i Koranen .

Till alldeles nyligen trodde man att skelettet formades samtidigt som musklerna, men senaste forskning har visat fakta som vi var helt omedvetna om: Först formas benvävnad i embryot, och efter det skapas muskelvävnad.

Det intressanta är att denna information gavs till oss för 1400 år sedan – i Koranen.

…därefter lämnar Vi henne som en droppe säd i [skötets] fasta förvar. Därefter skapar Vi av droppen en grodd som sätter sig fast och av grodden en klump och i klumpen skapar Vi ben och dessa ben klär Vi med kött; därefter låter Vi henne stiga fram som en ny skapelse. Välsignad vare Gud, den bäste Formgivaren!”

[23:13-14]

Å andra sidan visar också senaste forskning att ett barn går igenom 3 stadier inne i magen. Detta står i en textbok ”Basic human biology” om embryologi :

”Livet i livmodern genomgår 3 faser: Den första är ”Groddperioden” (de första 2,5 veckorna), sedan embryostadiet (upp till slutet av 8:e veckan) och sist fosterstadiet (från 8:e veckan till födseln).”

Denna information, som man fått fram genom modern teknik och hårt arbete var, inte desto mindre, givet till oss i Koranen för 1400 år sedan:

”Och Han skapar er i moderlivet genom den ena skapelseakten efter den andra, i tre [skikt av] mörker. Detta är Gud, er Herre! Allt herravälde är Hans. Det finns ingen gudom utom Han. Hur har någon kunnat förmå er att vända Honom ryggen?”

[39:6]

Lämna en kommentar

Skapandet av Människan 6

Uppbyggnaden av barnet inne i livmodern

Ett oräkneligt antal encelliga varelser existerar runtom i vår värld. Alla dessa encellig djur förökar sig genom att dela sig och gör exakta kopior av sig själva. Även embryot i moderns mage börjar som en encellig varelse, och förökar sig genom att dela sig. Precis som alla andra djur, som även de börjar i ett encelligt tillstånd. Hade det inte varit en Designer, en högre makt, som styrde skulle alla utvecklas till en och samma varelse, och vad som slutligen skulle framträda skulle inte vara en människa utan en formlös massa. Men något sådant händer inte, för celldelningen är inte oövervakad.

Några veckor efter att spermien och ägget förenats börjar cellerna att särskiljas, och lyder då en order som uppenbarligen givits dom. Idag kan man bevittna denna förändring, som av alla forskare beskrivs som ett rent mirakel.

De omedvetna cellerna börjar nu organisera sig till inre organ, skelett, hjärna osv. Hjärnceller är inte likadana som skelettceller och skelettceller är inte detsamma som leverceller osv. Hjärncellerna multiplicerar sig inte hastigt utan långsammare än andra. Resultatet är dock mer än 10 biljoner hjärnceller. Varje minut tillkommer 100 000 nya hjärnceller och varje ny cell beter sig som om den vet exakt var den hör hemma och vilka celler den måste vara i kontakt med. Och varje cell hittar till sitt eget ställe, av 100 000-tals möjligheter kommer den i kontakt med exakt den cell den måste vara med.

Där finns 100 triljoner förbindelser i den mänskliga hjärnan. För att hjärnceller skulle kunna organisera dessa förbindelser, av sig själva, skulle de behöva besitta en mer överlägsen intelligens än den mänskliga hjärnan själv för att kunna göra dessa triljoner förbindelser på ett korrekt sätt. Men… celler har ingen intelligens över huvud taget.

Detta gäller förstås inte bara hjärnceller, utan alla celler i kroppen tar sig ifrån det ställe den först formades, direkt till den plats där den hör hemma i det som tillslut ska bli en mänsklig kropp. Den lyckas även förbinda sig med den specifika cell som den ska samarbeta med!

Vem är det då som skapar dessa celler, som inte innehar någon som helst intelligens, och får dem att följa en intelligent plan?

Hur kommer det sig att alla dessa identiska celler flyttar till helt olika ställen, som om de plötsligt hade fått en order någonstans ifrån, och se till att det bildas helt olika organ?

Detta visar tydligt att dessa identiska celler, som inte vet vad de ska göra, vars genetik och DNA är exakt samma, plötsligt får en order från någonstans: några av dem bildar hjärnan, vissa hjärtat och några av dem andra organ …

Konstruktionen som pågår inne i livmodern pågår oavbrutet. Vissa celler som genomgår förändringar utvidgar sig och drar ihop sig, med följden att 100 000-tals av dessa celler samlar ihop sig – och dessa utgör sedan hjärtat. Från och med nu kommer detta hjärta att fortsätta slå under en hel livstid.

Venernas celler (alltså de celler som ska forma blodådrorna) är helt, individuellt, separerade ifrån varandra: plötsligt, som från en ingivelse börjar de ta tag i varandra och formar ådrorna. Hur har dessa celler lärt sig att forma en ådra, och hur visste det att de skulle göra det? Det är en fråga som forskare ännu inte hittat ett svar på.

Med tiden formar vencellerna ett perfekt tubsystem, utan sprickor eller hål. Insidan av venen är slät och smidig, som om den formgetts av en experts händer. Snart kommer dessa vener att transportera blod runt hela barnets kropp. Venernas nätverk mäter över 40 000 km längd – nästan lika långt som jordens omkrets.

Utvecklingen i moderns kropp pågår non-stop och under 5:e veckan blir barnets armar och ben synliga. Efter en tid börjar vissa av armens celler att forma händer. Och efter ett tag kommer – plötsligt – tusentals av dessa celler att begå massjälvmord! Varför gör de det? Denna celldöd har även den ett syfte: de celler som dör, de dör längs en specifik linje och skapar tomma utrymmen. De andra cellerna börjar forma sig kring de döda och formar på så sätt fingrarna. De tomma utrymmena är alltså gapet mellan varje finger.

Varför offrade dessa celler sig på detta sätt? Hur kan en cell döda sig själv, så att ett barn kan få fingrar? Hur vet en sån cell att dess död kommer att tjäna ett sådant syfte? Detta visar, än en gång, att skapelsen av en människa helt är dirigerat utav Gud.

Vid samma tidpunkt har andra celler börjat forma ben. Cellerna kan inte veta att barnet, ute i nästa värld, behöver kunna gå – ändå tillverkar de ben och fötter till embryot.

Detta är ansiktet på ett 4 veckor gammalt embryo. Två hål syns, och det kan vara svårt att tro att ögon kommer att konstrueras i dessa hål. Utvecklingen av ögonen börjar i 6:e veckan. Cellerna opererar med en förbluffande plan, i månader. Och en efter en formar de olika områden i ögonen: vissa celler blir till iris, andra pupillen andra linsen osv. Varje cell slutar när det område de ska bygga, är färdigbyggt. Och även ögat, som består av 40 olika komponenter, är felfritt konstruerat.

På detta sätt kom ögat till – ögat som anses vara den mest perfekta kameran – från till synes ingenting inne i livmodern. Skaparen har haft i åtanke att den person som föds, föds in i en värld full av färger och har sett till att barnet ska kunna åtnjuta all denna färgprakt.

Även öronen är utformade så att människan ska kunna höra de finaste av ljud och slippa höra de allra besvärligaste hög och dova toner.

”Gud förde er ut ur era mödrars sköten, ovetande om allt, och gav er hörsel, syn och hjärta; kanske känner ni tacksamhet [mot Honom].”
[16:78]

Lämna en kommentar

Skapandet av Människan 5

Embryot

https://i2.wp.com/www.ivfpregnancycenter.com/repository/th3_embryo-transfer.jpg

Två olika genetiska uppsättningar börjar förena sig med varandra, för att forma en helt ny människa.

Det är svårt att tro att den första cellen innehåller all data, all information, som berättar allt om den ännu ofödda människan: personens ögon- hud och hårfärg. Formen på dennes ansikte och alla andra fysiska attribut finns här, i kodform. Men inte bara dennes utseende, utan även skelettet, inre organ hud, vener och till o med formen och antalet blodceller som kommer att cirkulera i dessa vener. Jag alla detaljer som har med den specifika personen, finns nu inne i denna första cell. Alla karakteristiska drag från när personen är sju år till sjuttio års ålder, finns nu i denna cell.

Kort efter befruktningen börjar cellen dela sig till 2, sedan 4 och 8, 16 och fortsätter. Själva konstruktionen utav den nya människan har nu börjat. Men varför börjar cellen dela sig? Varför har den till uppgift att forma en människa? Vem gav cellen kunskapen om hur den ska bygga en ny människa? Alla dessa frågor leder oss till en existens utav Gud –  innehavaren av all intelligens och makt som skapade oss, världen, cellen som formar den människan och hela universum runtom oss.

Sedan har vi resan i äggledaren, som innebär ett konstant delande utav celler. Allt som cellerna delars sig händer ännu en häpnadsväckande sak: vissa celler börjar utveckla sig annorlunda än andra. De äldre cellerna håller sig till mitten, medan de nyare utvecklar sig till andra typer av celler. Efter en kort tid, kommer cellerna i mitten att börja forma embryot och cellerna runt om kommer att forma sig till en moderkaka, som kommer att livnära embryot.

Att celler delar sig och vissa formar embryot och andra moderkakan är allmänt erkänt utav världens vetenskapsmän som ett stort mirakel. Det finns en hemlig order som gör att dessa celler gör såhär.

Cirka 4 dagar efter befruktningen når, de ständigt resande och delande cellerna en plats som särskilt utformats för dennes skull dvs moderns livmoder. För att inte stötas ut ur livmodern måste den sätta sig fast i livmoderväggen. Men denna klump av celler har inga tentakler eller utbukter som möjliggör detta, så hur sitter den då fast i livmoderväggen?

Även detta har tagits i beräkning: när cellklumpen når livmoderväggen startar en särskild process. De celler som finns på cellklumpens utsida avger ett speciellt enzym som löser upp livmoderns vägg så att cellen kan bädda in sig och klänga sig fast tätt intill livmoderväggen.

Hela denna process visar än en gång perfektionen i skapelsen, tack vare denna design så begravs cellen i livmoderns vägg. Denna nya varelse, som klänger sig fast vid livmoderväggen, kallas nu för ett embryo. Dessa fakta, som moderna forskare upptäckt, berättar Koranen om. Här använder Gud ordet ”Alaq”. På arabiska betyder ordet Alaq något som håller sig fast vid något annat, klänger sig på något. Ordet används till och med när man talar om parasiter som sätter sig fast och suger blod.

”LÄS I din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren”

[96: 1-3]

Med andra ord – i en tid då vetenskapen om detta var okänt för oss människor, så används i Koranen ett ord som exakt beskriver embryot när det ligger i livmodern. Vilket bevisar att Koranen är Guds ord och ingen annans.

Lämna en kommentar

Skapandet av Människan 4

Det mäktiga förenandet

Slutligen lyckas ca 100 spermieceller nå ägget, ändå är inte tävlingen klar ännu då endast en spermie kommer att tillåtas in i ägget. Så nu börjar nästa kapplöpning. Det finns ett särskilt viktigt hinder som spermien står inför, och det är den oerhört starkt skyddade lagret som omger ägget. Detta lager dödar alla oönskade organismer och är oerhört svårt att genomborra. För att överkomma detta hinder har spermien en särskild design:

Inunder det pansar som döljer spermiens huvud, har den hemliga vapen som den, hittills, gömt. Dessa vapen är som små vassa enzymspröt som löser upp det hindrande lagret runt ägget, och bereder på så sätt väg för spermien att närma sig ägget

Allt eftersom spermien borrar sig in i detta omgärdande skyddslager, nöts pansaret bort från dess huvud och faller sönder. Vilket är en del i planen, för detta möjliggör den extra uppsättningen av enzymer att framträda, som finns under detta pansar. Dessa enzymer är de som kan komma över det sista hindret – nämligen genomborrandet utav ägget.

Så snart spermien tillslut når äggets skal, så förlorar den sin svans – som fört den ända hit. Och detta är nödvändigt, för om den inte förlorat svansen nu, hade denna svans – som är i ständig rörelse – trängt in i äggcellen, och förstört den inifrån. Denna process kan liknas vid en rymdraket, som kastar av sig bränsletankarna när den lämnar atmosfären, då de inte längre har någon användning utav dem.

Men HUR kan en sådan liten, encellig spermie, göra en sådan raffinerad uträkning? För att den SKULLE ha kunnat göra en sådan uträkning, måste den först ha vetat att den kommit till sin slutdestination, och därför inte längre har någon användning av sin svans. Men spermien är en omedveten biologisk maskin, utan intelligens och utan möjlighet att förstå sin omgivning.

Gud, som skapade spermien, skapade den tillsammans med ett sådant system som gör att svansen tappas i exakt rätt ögonblick. För det är ögonblick vi pratar om. När den förlorat sin svans åker den in i äggcellen med sin last, de 23 manliga kromosomerna, och lämnar av den där – tillsammans med de 23 kvinnliga dito.

Slutresultatet av dessa hundratals olika system som följt ägg och spermiecellernas väg kommer nu till sin början. Och dessa kromosomer ska nu passas ihop så de sitter perfekt med varandra.

Som man kan se så hade förenandet utav  ägget och spermien inte varit möjlig utan perfekt planering och design, vilket inte lämnar något som helst utrymme för slump och tillfälligheter.

Även om vi människor inte är medvetna om det, så är varje scen i denna händelse klara bevis för att vi människor är skapade utav en Skapare, Gud.

Lämna en kommentar

Skapandet av Människan 3

Spermiens svåra resa

.

https://i2.wp.com/tjejensomvissteforlite.blogg.se/images/2010/spermie1_112891532.jpg

.

Cirka 250 miljoner spermier sänds, under en och samma stund, ut mot moderns livmoder. Det finns orsaker varför antalet är så högt, för så snart spermierna gjort sitt intrång i moderns kropp, befinner den sig i konstant dödlig fara. Det finns nämligen en kompakt mix av syror i moderns fortplantningsorgan, som är designad för att bekämpa bakterier.

Samma syrablandning är även dödlig för spermierna. Inom några minuter är livmoderns väggar täckt med miljoner döda spermier. Inom ytterligare några timmar, har nästan alla av de 250 miljoner spermierna dött. Denna sammanblandning utav syror, som är så oerhört viktiga för moderns hälsa, är så kraftfulla att de faktiskt mycket lätt hade kunnat döda alla spermier.

Men Gud, som skapat spermien, har även sett till att inta förebyggande åtgärder emot de faror som spermien står inför inne modern. När vätskan (som spermierna reser i) skapas inne i mannens kropp, tillsätts ett grundläggande ämne som delvis eliminerar de faror som spermierna möter i moderns livmoder. Tack vare detta lyckas, trots allt, flertalet spermieceller ta sig till äggledarens ingång.

Spermierna reser ALLA i samma riktning, men HUR hittar de denna riktning? Hur vet de var ägget, som inte är större än en bråkdel av ett dammkorn, är?

De finner vägen dit, tack vare ännu ett fantastiskt biologiskt system i skapelsen : ägget avger en kemisk signal som drar spermien, som är ca 15 cm därifrån, till sig! Tack vare denna signal rusar spermien raka vägen mot ägget.

Kort sagt: ägget, som inte känner till spermien och aldrig kommit i kontakt med dessa tidigare – ropar dem till sig. Två celler, fullständigt främmande för varandra engagerar sig i kommunikation!

Denna verklighet är ännu ett bevis för att ägget och spermien är skapade i de mest ideala former, speciellt utsedd till varandra.

Lämna en kommentar

Skapandet av Människan 2

En spermies design

En spermie är de facto en cell, vars uppgift det är att överföra mannens genetiska egenskaper till äggcellen i kvinnans kropp. Studerad på nära håll ser en spermie ut precis som en maskin, speciellt designad för att bära denna uppgift.

Spermiens framsida är täckt med ett pansar under vilket ännu ett pansarlager finns. Under det andra lagret befinner sig den last som spermien ska bära fram. I denna last finns 23 kromosomer som tillhör mannen. All information som gäller den mänskliga kroppen, ända ner till de minsta detaljerna finns inuti kromosomerna.

För att en ny människa ska kunna utveckla sig, måste de 23 manliga kromosomerna förena sig med de 23 kvinnliga kromosomerna. På så sätt formas grunden till en människa, som baseras på 46 kromosomer.

Det pansarsystem som finns på spermiens huvud, skyddar denna värdefulla last ifrån alla faror under dess resa. Men en spermies design är inte begränsad till detta. Mittpartiet på spermien har en mycket kraftfull motor. Ena änden på motorn är förbunden med spermiens svans: motorkraften snurrar svansen likt en propeller och möjliggör för spermien att röra sig snabbt.

Eftersom det finns en motor i mitten, så behöver den bränsle för att fungera och detta är förstås påtänkt och det mest produktiva bränslet för motorn, fruktos, har blivit placerat i vätskan som omger spermien. På detta sätt är bränsle för motorn tillgodosedd under hela resan.

Tack vare denna perfekta design, skyndar sig spermien mot äggcellen. När spermiens längd och hastighet beaktas kan man säga att den, relativt sett, är lika snabb som en mycket snabb motorbåt.

Produktionen utav dessa mirakulösa maskiner har utförts på det skickligaste sätt. Inne i varje testikel, som är spermieproduktionens egna central, finns mikroskopiska tuber, med en total längd av 500 meter. Produktionen inne i dessa tuber kan ganska bra jämföras med moderna löpandebandfabriker. Spermiens olika pansar sätts på varandra i olika omgångar – och det som framkommer är ett ingenjörsmässigt underverk.

Tänk efter lite angående dessa fakta:

– HUR kan dessa, helt omedvetna, celler veta hur de ska färdigställa sig själva i den rätta formen?

– Och detta trots att de ännu inget känner till om moderns kropp?

– Hur har de lärt sig att skapa pansaret, motorn och svansen/propellern som den behöver inne i moderns kropp?

– Med vilken intelligens sätter de samman dessa delar i rätt ordning?

– Hur vet den att spermien behöver fruktos?

– Hur har den lärt sig att bygga en motor som GÅR på fruktos?

Det finns bara ett svar på alla dessa frågor: Spermien och den speciella vätska de lever i är specifikt skapade, utav Gud, för människans fortlevnad.

Spermieceller formas inne i faderns kropp, men alla dess funktioner sker inne i moderns kropp. Inte en enda gång sedan människans begynnelse har en spermie haft möjlighet att återvända till faderns kropp – efter att ha utfört sin uppgift inne i mammans kropp – och berättar till de celler som gjorde spermier vad det vad de gjorde, vilka svårigheter de mötte, eller vad dess uppgift var.

Spermien är en cell – Så, hur kan det komma sig att den har en helt annan struktur än alla de tusentals olika celler som finns i den mänskliga kroppen?

Hur spermier vet att det kommer att bära en genetisk last, som den tar från fadern till en instans som längre fram kommer att ge det liv, så att den skapar en rustning av huvudet? Hur kan spermiecellen veta att det senare kommer att behöva tränga igenom ett cellmembran så tufft, att det behöver detta pansar?

Därför bär spermien också ett antal kemiska vapen som är installerade inunder pansaret. När man beaktar cellens struktur, den uppgift den utför och alla moment som den går igenom så är det omöjligt att det skulle vara ett resultat utav tillfälligheter i naturen – eller ens att dessa celler medvetet skulle göra detta: om och om igen.

Detta är det tydligaste beviset på hur Gud, Skaparen, har gett den dess plikt och bestämt hur den ska utföra den på bästa sätt.

Denna underbara planering i designandet av spermien är, i sig självt, ett mirakel. Faktum är att Gud drar särskild uppmärksamhet till den vätska som spermierna lever i:

” DET ÄR Vi som har skapat er! Kan ni [människor] inte förmå er att tro på sanningen. Har ni ägnat en tanke åt det som ni utgjuter [i kvinnans sköte]. Är det ni som skapar det? Eller är det Vi som är Skaparen”

Koranen  [56:57-59]

(1-2) Huvuddelen av spermien har ett skyddande pansar.

(3-4)Under denna rustning finns en andra pansar, och under det är den last som spermierna bär på.

(5) Detta pansar kommer att skydda den värdefulla lasten som finns inuti den, dvs den genetiska informationen från fadern, från skadliga ämnen runt den. Detta skyddande pansar är mycket stark, men ändå är den utformad att enkelt öppnas vid lämpligt tillfälle.

(6) Till exempel: under fertiliseringstidpunkten öppnas denna skyddande pansar på spermiens huvud och släpper ut enzymerna som finns inuti. Det faktum att denna underbara design har placerats i en mikroskopisk cell är ett exempel på Guds felfria skapelse.

Lämna en kommentar