Arkiv för kategorin sexualmoral

Vad är mannens hijab?

Dish_dash_abbaya

Sara frågar:

”Hej !
Vad är männens ‘slöja’? vet inte hur jag ska förklara det jag menar, men kvinnornas är ju att bära slöja, inte ha tjata kläder osv. Vad är då männens ” slöja”?”

SVAR:

Mycket bra och relevant fråga: Kvinnans hijab och slöja är en välkänd symbol för islam och den heliga kyskhet som påbjuds kvinnan. Vad som tyvärr hamnat i skymundan är mannens hijab. En av konsekvenserna har blivit att slöjan betraktas av vissa som ett förtryck eftersom då kvinnan måste täcka sig från topp till tå så får mannen springa omkring med linne och shorts.

Vissa har så snedvriden syn att de ser enbart kvinnor som ansvarig för den perversion som pågår i samhället. De ser det som kvinnans plikt att inte klä sig för utmanande annars frestar och provocerar dom mannens begär och då får de skylla sig själva om de blir uttittade, sexuellt ofredade och i värsta fall våldtagna (må Gud rädda oss alla!).

Men allt detta är långt ifrån vad Islam lär ut och förespråkar. Att muslimska män, rent generellt, är dåliga på att iaktta en korrekt manlig hijab är alltså en brist ifrån deras sida och inte Islam!

I nedan vers kan vi förstå att Gud utgår ifrån hur folket klädde sig på den tiden, på den plats som Koranen uppenbarades på; dvs i Arabien. Där klädde sig män och kvinnor ganska så likadant: i långa, löst sittande kläder. Båda hade någon form utav tygstycke på huvudet. I Koranen säger Gud att kvinnan ska fästa detta tygstycke (slöjan) ”så att den täcker barmen” också – inte bara huvudet. Gud behöver inte säga att män inte ska gå i shorts och t-shirt och visa halva kroppen, då ingen gick klädd på det sättet. Versen utgår ifrån den klädsel som var brukligt då, och utifrån det talar Gud om vad som ska läggas till för att uppnå fullständig hijab, så som Gud vill ha det: dvs att ”sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet.”

 

[24:30] SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör.

[24:31] Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!


I första versen beordras männen att kontrollera blicken samt skydda sin kyskhet. I den andra versen ges samma order till kvinnan med en utökning där den exakta klädseln som fulländar kvinnans kyskhet specificeras.

Den första punkten behandlar kontrollen av blicken. Ur detta kan vi dra slutsatsen att män och kvinnor är båda ansvariga för kyskheten i samhället. Om mannen möter en kvinna som i sin klädsel eller uppförande inte lever upp till en korrekt hijab så bör han bevara kyskheten genom att kontrollera blicken. På så sätt påminner och skyddar han även henne i och med att han inte ger uppmärksamhet till hennes ‘dåliga’ hijab.

Detsamma gäller kvinnan. Om hon stöter på en man som iakttar dålig hijab i sin klädsel och uppförande så skyddar hon sin egen kyskhet och honom genom att inte ge honom uppmärksamhet och istället titta bort. Skulle en kvinna stöta på en man som besitter ett sjukt och perverst hjärta så uppmuntras hon till och med att kontrollera sin röst extra noggrant och inte tala mer än nödvändigt eller med mjuk ton, leenden, skämt och skratt för att bevara kyskheten:

[33:32] Hustrur till [Vår] Profet! Ni skiljer er från alla andra kvinnor, om ni fruktar Gud. Var inte [för] mjuka och tillmötesgående i ert tal så att den som har ett sjukt hjärta fattar begär [till er], men använd ett artigt och vänligt språk som sig bör.

Den andra punkten beordrar män och kvinnor att skydda sin egen kyskhet. Det är här mannens hijab i klädstilen och uppförandet kommer in. Det är här som även mannen beordras att inte klä sig eller tala och uppföra sig på ett sätt som kan locka och fresta kvinnor. Att klä sig utmanande, visa mer av kroppen än det som är behövligt, tala på olämpligt sätt osv innefattar alla även mannens hijab.Det blir då uppenbart att det går emot kyskhet att springa omkring i tofflor, shorts och linne. Det är därför exempelvis som det är förbjudet för män att ha skjorts i Iran och det är emot samhällsnormen att ens bära T-Shirt!

Imam Ali(A) säger:

”Det är olämpligt för män att kavla upp byxorna ovanför knäna när de sitter med andra.” (Tuhaf al-Uqool)

Vi har en hel del fatwas (religiösa lagar) från våra Ulema (lärda) som behandlar mannens hijab specifikt.

I sidan 67 i boken ”Code of Ethics for Muslim Men and Women” finns exempelvis följande fatwa:

Ayatollah Khomeini, Lankarani och Shirazi:
”Enligt Ihtiyat Mustahab (rekommenderad försiktighet) bör män täcka mer av kroppen än vad som normalt täcks av män medan de är i icke-mahram kvinnors närvaro, speciellt om mannen vet att icke-mahram kvinnor kanske kommer titta på dem med lust.”

Ayatollah Behjat:
”Enligt Ithiyat Wajib (obligatorisk försiktighet) måste män täcka sina kroppar framför icke-mahram kvvinnor, även om det inte kommer leda till en haram handling, och om det skulle leda till en haram handling så är det utan tvivel obligatoriskt att täcka kroppen.”

Ayatollah Gulapygani
”Enligt Ithiyat Wajib (obligatorisk försiktighet) måste mannen täcka dom kroppsdelar som vanligtvis täcks av männ i en situation då han vet att kvinnor utanför hans familj kommer titta på honom.”

(Sid. 67 från boken ”Code of Ethics for Muslim Men and Women”)

Likaså är det uppmuntrat för mannen att täcka huvudet i vissa situationer. I en hadith från Profeten(S) säger han exempelvis: ”Gå till moskéerna utan rustning och med era huvud täckta för turbanen är muslimernas krona.”

Jag finns även en hadith där Profeten fördömde män som inte knäppte sista knappen på skjortan utan lät den vara oknäppt så det blev en sorts urringning.

Slutsaten av ovanstående blir att mannen bör täcka allt utom händer, huvud och fötter i normala situationer (undantag finns ju exempelvis i krig och dyligt).

Om en man täcker sig fullständigt och dessutom har ett ordentligt islamiskt skägg (som är obligatoriskt för mannen och symbolen för mannens hijab) då har han ju i verklighet täckt sig lika mycket som kvinnan bör.

Delvis ifrån noorislam.net

2 kommentarer

Hur går förspel till inom islam?

flow

Jag ser att många har kommit in på min blogg genom att googla meningar som har att göra med hur förspel går till inom islam! Jag vet inte hur de kommer till mig genom sån sökning, men det kan ju bero på mina tidigare inlägg om sexualmoral inom islam.

När det gäller förspel(inom islam) så gäller allt sånt som tänder/tillfredställer de inblandade, det är inte mer märkvärdigt än så! Sexlivet är inte reglerat på det sättet, men en huvudregel gäller dock; och det är att båda parter ska acceptera det den andre gör, och känna sig bekväm i detta. Var alltså lyhörd.

Om ett spel schack ”turns you on” – se då till att spela ofta. Är rollspel nyckeln till lycka i sänghalmen…. – gå for it, ni som orkar med sånt ;). Det allra bästa rådet när det gäller förspel är: var vänliga och generösa mot varandra i vardagen, sådana egenskaper är  sånt som får en kvinnas hjärta att vekna och detsamma gäller säkert även hos män. Fungerar vardagen så fungerar även sexlivet!

Vikten av att tillfredsställa sin fru

Man kommer dock inte ifrån att tillfredsställa sin fru är en viktig fråga inom Islam såsom det påvisas av traditionerna här nedan; bristen på tillfredsställande över en lång period kan leda till kallhet och ogillande gentemot maken.

Det återberättas från Imam Ali: ”När någon av er vill engagera er i äktenskapliga relationer med era fruar så skall ni inte skynda er i processen, för era kvinnor har sannerligen också behov”. [Wasail al-Shi‘a, vol. 20 sid. 118, nr. 25184]

Det är viktigt för maken att vara medveten om att kvinnans sexuella begär tar lite längre tid på sig för att uttrycka sig själv men när den väl lockats fram så är den väldigt stark. Mannens begär vaknar snabbare och kan snabbt bli tillfredsställd.

Vad som är värt att notera är också den vikt som Islam placerat på både mannen och kvinnans tillfredsställelse som i sig är en indikation på rättvisan och ärligheten hos Gud. Sannerligen har det upprepats flertalet gånger i den Heliga Koranen att mannen och kvinnan skapades från en enda själ och detta är endast ett exempel. [Surat al-Nisa, Vers 1; Surat al-Zumar, Vers 5, Surat Luqman, Vers 28; Surat Nahl, Vers 72]

Rekommenderade handlingar

Islam betonar till stora grader vikten av förspel precis som traditionerna nedan indikerar.

Det återberättas från Profeten: ”Engagera er inte i sexuell penetrering med era fruar som höns; börja med förspel, flirta med henne och älska henne sen.” [Halliyatul Muttaqin, sid. 110]

Det berättas att Profeten också sagt: ”All spel och nöjen är meningslös utom tre: Hästridning, bågskytte och förspel med din fru, alla dessa är korrekta.” [Wasail al-Shi‘a, vol. 20, sid. 118, nr. 25186]

Det återberättas från Imam Ali: ”Den som vill närma sig sin fru bör inte förhasta sig eftersom kvinnor måste engageras i förspel innan de engageras i äktenskapliga relationer för att de skall vara redo för att älska.” [Halliyatul Muttaqin, sid. 115]

Det återberättas från Imam Sadiq: ”Guds änglar, och de som är vittnen till alla handlingar som en människa gör, tittar på människan i allt förutom när man deltar i hästtävlingar och vid tiden då man engagerar sig i förspel med sin fru innan den sexuella penetreringen.” [Halliyatul Muttaqin, sid. 188, nr. 25185]

Enjoy the fun!

Källor:

Noorislam.net

MammaMarie

4 kommentarer

Mut’ah – Tillfälligt äktenskap Del 2

.

Varför förbjöd Umar tillfälliga äktenskap?

Vissa människor tror att en viss person gjorde Mut’a med en av Umars döttrar under hans styre, och när Umar förstod att så skett, beslöt han att förbjuda Mut’a.

Låt mig tydliggöra att vi inte har hat mot Umar. Vi tror att han var en av följeslagarna av Profeten, men vi vill inte sätta honom i en hög position eftersom det finns starka bevis att han gjorde en del nyheter (innovationer) som grundas på eget Ijtihad, vilket är fruktansvärt fel.

Vi tror starkt på att Fatwa inte fungerar när det finns uttryckliga texter i Koranen eller autentiska hadither om motsatsen. Att avskaffa tillfälliga äktenskap är bara ett exempel på sådana innovationer. Även enligt Sahih al-Bukhari erkände Umar själv att han gjorde en del nyheter angående böner (att lägga armarna framför kroppen vid bön) och sade: ”Vilken fin innovation!” Sunnikälla: (Se Sahih al-Bukhari, arabisk-engelska versionen, v3, sid 227). Han ändrade även reglerna om Tayammum och många andra regler i Islam.

En annan Kompanjon som motsatte sig denna innovation av Umar, var hans egen son! Hans namn var Abdullah Ibn Umar. Han var positiv till både Mut’a av Hajj och Mut’a av kvinnor. Det berättas i Sahih al-Tirmidhi att:

”Någon frågade Abdullah Ibn Umar om Mut’a (av Hajj), sa han: Det är tillåtet (Halaal). Så han frågade: din far förbjöd det. Han sa: Tror du att min far kan förbjuda det som Profeten påbjöd? Ska jag följa det som min far sa, eller ska jag följa vad Profeten beordrade? Mannen sade: Självklart Profetens order (a).

Sunnikällor: Sahih al-Tirmidhi, v1, p157. Tafsir al-Qurtubi, v2, p365, reported from al-Darqunti

Det finns många fler diskussioner och källor i ämnet att referera till, men tror jag stannar här för tillfället. Sammanfattningsvis så kan man säga att Shia inte accepterar att någon människa ändrar på lagar och regler som Gud har föreskrivit. Att omvandla något som Gud gjort tillåtet, till något straffbart är haram och därför följer vi inte sådana påbud.

Jag vill avslutningsvis berätta att Sunnimuslimer har något som heter Misyar-äktenskap som är ganska precis detsamma som Shias mut’ah:

Shias ”Muta’h” och Sunniternas ”Misyar” är båda tillfälliga kontrakt som tillåtits för att att folk skulle undvika äktenskapsbrott. Dessa är för en bestämd tid (även om sunnimuslimer hävdar att det inte är så) och lämnar oftast inget ansvar för de avtalsslutande parterna.

Misyar denna typ av äktenskapsförord är populära i Saudiarabien där krav om dyra hemgifter har gjort äktenskap näst intill omöjliga att ingå och därmed lämnar en hel del kvinnor ogifta, vilket definitiv är ett problem, inte minst för kvinnorna.

Sunnimuslimers Misyar går ut på att båda parter, mannen och hustrun, ger upp flera rättigheter genom egen fri vilja:  som att leva tillsammans, lika fördelning av nätter mellan hustrur (i händelse av polygami), hustruns rätt till bostad och underhållspengar (”nafaqa”), och mannens rätt till tjänster inom hemmet och graden av tillgänglighet.

I huvudsak fortsätter paret att leva åtskilda från varandra, precis som innan deras kontrakt, och träffar varandra för att uppfylla deras behov på ett tillåtet (halal) sätt, när de vill.

Kvinnan kan när som helst begära att ändra villkoren – att hon vill att de flyttar ihop eller att äktenskapet blir permanent. Det är nu som mannen antingen kan acceptera villkoret eller skilja sig ifrån henne.

Man behöver inte heller tillämpa allt som är tillåtet. Njurar (bara som ett exempel) är tillåtet att  äta, men jag skulle aldrig stoppa in det i mitt system!

Bara föra för att det är tillåtet i Islam med tillfälliga äktenskap, betyder inte det att alla måste gilla det. Allt som är tillåtet går att missbrukas, och DÅ blir det haram. Man kan missbruka mat – genom att äta för mycket eller t.o.m. för lite. Vatten är inte bara tillåtet utan ett måste, men även det går att missbrukas… för mycket vatten leder till döden.

All typ utav missbruk är destruktivt och bör motarbetas, även missbruk utav mut’ah. Och den som inte alls kan acceptera mut’ah, bör alltså göra allt för att slippa komma i en situation att denne behöver tillämpa det.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 kommentarer

Mut’ah – Tillfälligt äktenskap Del 1

.

Jag ska ta upp ett ämne som bland en del muslimer är mycket kontroversiell – och missförstådd. Det är frågan om tillfälligt äktenskap s.k. ”mut’ah”. Det kommer att bli en hel del referenser till sunnikällor som hänvisar till denna lag.

För att kontrollera sexuella begär, om man är ogift, finns 2 alternativ: det är avhållsamhet eller temporärt giftermål. Om det går att läsa även i detta inlägg.

Fixed-Term/Temporära/Nöjes-äktenskap är olika namn för det arabiska ordet för ”Mut’ah”, vilket är ett kontrakt mellan en man och en kvinna, mycket på samma sätt som Long-Term/Permanent/Konventionellt-äktenskap är. Den största skillnaden är att längden på det tillfälliga äktenskapet begränsas till en viss bestämd tidsperiod, och mannen och kvinnan blir främmande för varandra efter utgångsdatum, utan att skilsmässa skett. En automatisk skilsmässa alltså, när den förutbestämda tiden passerat.

En missuppfattning beträffande tillfälliga äktenskap är att vissa människor tror att kvinnan som deltar i tillfällig äktenskap kan ha kontrakt varannan timme. Detta är en helt felaktig användning utav tillfälliga äktenskap. Efter ett sådant avtal har löpt ut, ska kvinnan vänta i två månader (Iddah-period) innan hon kan gifta sig med någon annan.

Den första som lagstiftade om Mut’ah, med alla de regler som gäller för det, var Allahs Budbärare (s), efter att det uppenbarats i Koranen. Alla muslimer är överens om att Allahs Budbärare lagstiftat Mut’ah och gjorde det lagligt efter migrationen till Medina, och muslimerna praktiserade det under hans livstid.


Det finns dock en oenighet mellan shia och de flesta sunnimuslimer om huruvida Profeten senare förbjudit det eller inte. De flesta sunnimuslimer hävdar att även om Profeten lagstiftat den, förbjöd han det senare. Detta medan Shia menar att tillfälliga äktenskap aldrig övergavs av Profeten (s). Allah uppenbarade det i Koranen, och det tillämpades i relativt stor utsträckning ända tills Profeten dog och även under Abu Bakrs regeringstid och den första tidens under Umars styre, tills Umar förbjöd det.

Koranen säger:

”[Ni får inte närma er] gifta kvinnor utom sådana som ni rättmätigt besitter – detta är vad Gud föreskriver för er. Med dessa undantag får ni vända er till varje kvinna, som ni vill leva samman med i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst förhållande, och erbjuda henne något av er egendom. Och liksom ni vill njuta av vad [er hustru] skänker er skall ni ge henne den föreskrivna brudgåvan; men ni kan inte klandras om ni efter att ha fullgjort vad som är föreskrivet kommer överens om något [vid sidan därom]. Gud är allvetande, vis.” [4:24]

I ovanstående vers, har den arabiska motsvarigheten till ordet ”äktenskap” eller någon av dess derivat inte använts. Snarare har derivatan av ordet ”Mut’ah (nöje/tillfälliga äktenskap) använts, det vill säga” Istamta’tum” (att njuta/att ha glädje). Ordet Istamta’a är den tionde verbala formen av roten m-t-a. Ordet Istamta’a har också använts i stor utsträckning i de giltiga sunnitiska samlingarna för tillfälliga äktenskap. Naturligtvis är Mut’ah en typ av äktenskap, men några av dess regler är annorlunda än det permanenta äktenskapet, inklusive det faktum att paret kan utvidga detta avtal genom ömsesidig överenskommelse, vilket anges i slutet av Koranversen.

Imam Ali (a) sa: ”Mut’ah är en nåd från Allah till sina tjänare. Om det inte vore för Umar som förbjöd det, skulle ingen begå (synd) otukt – utom en ogärningsman”

Sunnikällor: Tafsir al-Kabir, by al-Tha’labi, under komentarer till vers 4:24 i Koran;   Tafsir al-Kabir, av Fakhr al-Razi, v3, sid 200, i kommentaren till vers 4:24;   Ahkam al-Quran, av Jassas, v2, s179, under kommentar till 4:24…. Och många fler.

Ibn Masud rapporterade:

”Vi krigade tillsammans med Allahs Budbärare, och våra fruar var inte med oss. Vi frågade Allahs Budbärare: Ska vi kastrera oss själva? Den heliga profeten förbjöd oss från det, och sedan lät han oss göra Mut’ah (tillfälligt) äktenskap. Så vi alla gifte oss med fruar under en bestämd tid (vanligen tre dagar) med en hemgift av ett tygstycke. ”

Sunnikälla: Fazlul Maulana– Al Hadis, Vol. 2, sid. 686

Det är intressant att notera att Umar inte knöt förbudet av Mut’ah till Profeten (s). Det gjorde dock andra efter Umar, främst för att motivera vad han gjorde.

Umar nämner tydligt att: ”Mut’ah tilläts vid tiden för Profeten, och jag förbjuder det!” Den stora sunnitiska lärde, Fakhr al-Razi, som fått titeln ”Imam al-Mushakkikeen” (ledare för ”ever-questioners/ever-doubtful”) av sunnimuslimer, i hans omfångsrika kommentar av Koranen nämns i versen om Tillfälliga äktenskap att:

Umar sade:”Två typer av Mut’ah var lagliga under Profetens tid, och jag förbjuder dem båda, och jag straffa dem som begår det. De är: Mut’ah för pilgrimsfärden och Mut’ah av kvinnor.”

Sunnikällor: Tafsir al-Kabir, av al-Fakhr al-Razi, v3, sid.201 under vers 4:24
Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, sid. 52

Umar sa ifrån predikstolen: ”O folk! Tre saker var tillåtet under Allahs Sändebuds (s) tid, men jag förbjuder dem och gör dem härmed haraam, och straffbart. De var: Mut’ah av kvinnor, Mut’ah av Hajj (pilgrimsfärd), och att säga Hayya Ala Khair al-Amal” (vid böneutropet).”

Sunnikällor: Sharh Al-Tajreed, av al-Fadhil al-Qoshaji, (Imama Section), al-Mustaniran av al-Tabari, al-Mustabeen, av al-Tabari

Berättat av Imran bin Husain:

”Versen angående Mut’ah avslöjades i Allahs Bok, så vi praktiserade det vid tiden för Allah’s Budbärare, och ingenting uppenbarades i Koranen att göra det olagligt och inte heller förbjöd Profeten det tills han dog. Men en man som ansåg att det är olagligt, uttryckte vad hans eget sinne föreslog.”

Sunnikällor: Sahih al-Bukhari, Arabic-English, vol. 6, Hadith nr. 43 och Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v4, sid. 436

Enligt ovan tradition blev båda typerna av Mut’ah förbjudna utav Umar. Många sunnitiska kommentarer refererar till just denna tradition av Imran Ibn Husain under kommentarerna till versen av Mut’ah-äktenskap (4:24) i Koranen, vilket visar att denna Mut’ah hänvisar till Mut’ah-äktenskap .

Det är intressant att veta att i Sahih Muslim och i kommentarerna av Sahih al-Bukhari och Sahih Muslim nämns att den ”man” som nämns i denna tradition (”Men en man som ansåg att det är olagligt”) är Umar:

”En man sade enligt hans personliga åsikt, och det var Umar.”

Sunnikällor: Sahih Muslim, engelsk version, v2, kapitel CDXLII, Tradition #2825, Sahih Muslim, arabisk version, 1980 Edition Pub. i Saudi Arabia, v2, sid. 898, Tradition #166.

Även:

”Mannen som avses här är kalifen Umar Ibn al-Khattab.”

Sunnikällor: Fat’h al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, av Ibn Hajar Asqalani, v4, sid 177, Sharh al-Nawawi on Sahih Muslim, v3, sid. 364, Dar al-Sha’ab print

Abu Nadhra sade: ”Ibn Abbas (Profetens kusin) påbjöd Mut’ah medan Ibn Zubayr förbjöd det. Jag nämnde detta till Jabir Ibn Abdillah och han sa: Det är genom mig denna Hadith har delats ut. Vi gjorde Mut’ah (av Hajj och kvinnor) när Allahs Budbärare levde.

När Umar installerades som Khalif, sa han: Sannerligen Allah gjorde tillåtet vad Han ville för sitt Sändebud. Och dess påbud uppenbarades i Koranen. Utför således Hajj och Umrah för Allah som Allah har befallt er, och bekräfta (genom att återgå till permanenta äktenskap) äktenskapen med dessa kvinnor (som ni har utfört Mut’ah). Och varje person som kommer till mig med ett tillfälligt giftermål (dvs. Mut’ah) kommer jag att stena.”

Sunnikällor: Sahih Muslim, engelsk version, vol2, chapter CDXLII, Tradition #2801, Sahih Muslim, arabisk version, 1980 Edition Pub. in Saudi Arabia, vol. 2, p885, Tradition #145.

Återigen refererar ovanstående tradition till båda typer av Mut’ah, och Umar sa att Allah gjorde tillåtet vad han önskade under Profetens tid och dess motsvarande påbud uppenbarades i Koranen, men att han kommer att stena någon, som följer Guds påbud!!!

Vissa hävdar att Profeten brukade tillåta tillfälliga äktenskap under ett visst fälttåg och sedan förbjöd det när de segrat. Detta påstående faller dock samman när vi ser att vissa av de berömda följeslagarna sade att Mut’ah ofta förekom, från Profetens tid till Umars regeringstid, och fortsatte att praktiseras av en del av Profetens kompanjoner även efter Umars död. Dessutom, om Mut’ah bara var till för ett enda fälttåg, skulle Profeten ha nämnt det när han tillät det.

Dessutom har versen i Koranen inte någon begränsning av detta slag. Detta får en att förstå att såna påståenden bara är svepskäl för att motivera den nya situationen. Som vi kommer att få se i följande traditioner, stödde följeslagarna Mut’ah utan att nämna att de bara gjorde det under krig och fälttåg.

Även efter Umars död, och efter Uthman hade många Kompanjoner inte acceptera Umars nya ordning och insisterade på att tillfälliga äktenskap är lagligt. Dessa förespråkare för Mut’ah nämnde aldrig att det var begränsat till en strid.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

26 kommentarer

Sverige näst högst i våldtäktsstatistik

.

Trots att sex är så lättillgängligt i denna del av världen, den sexuella ”friheten” är total och det finns absolut inga tabu/skam e.dyl inför ”engångsligg” så är ändå den manliga delen av befolkningen den näst mest frustrerade i hela världen, enligt FN:s statisk över antalet våldtäkter.

Det är inte bara det att anmälningsbenägenheten är hög i Sverige:

Brottsförebyggande rådet misstänker att antalet våldtäkter faktiskt ökar, i alla fall när det gäller våldtäkter där gärningsmannen är okänd.

Enligt Långström beror det på en förändring i svenskarnas nöjesliv.

– Vi konsumerar mer alkohol och ses mer i utemiljöer än tidigare. Då ökar riskytorna. Säg att två till tre procent av den manliga befolkningen kan tänka sig att begå sexualbrott under vissa förutsättningar. Nu exponeras de för fler möjligheter än tidigare, säger han.

Våldtäkter per land

Lesotho: 91,6

Sverige: 53,2

USA: 28,6

Zimbabwe: 25,6

Norge: 19,8

Israel: 17,6

Finland: 17,2

Danmark: 7,3

Kenya: 1,9

Turkiet: 1,4

Japan: 1,2

Källa: Siffrorna gäller anmälda våldtäkter per 100 000 invånare och är från 2008. Listan är ett urval av de länder som ingår i UNODC:s rapport.

.

11 kommentarer

Könsbyte och Islam

För några år sedan hörde jag, till min förvåning måste jag erkänna, att byte av kön är tillåtet i Islam. Ja, inte alla anser detta riktigt, men de flesta gör det verkar det som. Man skiljer på homosexualitet och transsexualitet. Tänkte jag skulle ta upp det, lite lätt, här nedan. Det finns mycket mer information att hämta, så detta är bara en kort sammanfattning.

I islam delas könen upp i 4 grupper: man, kvinna, khunsa (hermafrodit) och mukhannis/mukhannas. Mukhannis är biologiska män som uppträder som kvinnor, och helst vill ha det könet. Mukhannas är biologiska män, som vill uppträda som kvinnor, men inte är intresserade utav byte av kön. Profeten hade flera Mukhannis i sin närhet och som stred på hans sida.

Enligt SUNNI:

Al Azhar, den högsta sunniislamska myndigheten i Egypten, har möjliggjort transsexualitet under vissa villkor:

”En man kan genomgå en operation för att bli en kvinna och en kvinna kan göra det omvända, om en läkare bedömer att insatser behövs för att få fram tecken på kvinnlighet eller manlighet som är närvarande men dolda” , uppger en ny fatwa.”

Cairo (AFP) from the Jordan Times, November 12, 1995.

Motivering:

Usama ibn Sharik berättar: ”En beduin kom till profeten och sade,” O, Guds sändebud, kan du bota? Och han sa: ”Ja, för Gud sände inte en sjukdom utan att skicka ett botemedel för det…” Denna hadith berättas av Ahmad ibn Hanbal.

Det finns en annan version: ”Några beduiner frågade, ‘O, Guds sändebud, kan du bota?”. Och han sa. ”Ja. Guds tjänare kan bota sig själva, för Gud gav aldrig en sjukdom utan att ge ett botemedel eller ett läkemedel för det, med undantag för en sjukdom. ” De frågade, ”O, Guds profet, vilken sjukdom är det?” Han sa, ”ålderdom.” Denna version är berättad av Ibn Maja abu Da’ud, at-Tirmidhi och andra. (Muntaqi l-Akhbar wa Sharhan nayl al-Awtar, v. 8, s. 200, och Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari, al-cAsqalani (29), v. 9, s. 273, i kapitel om de som imiterar kvinnor).

Sammanfattning:

Det är tillåtet att utföra operationen för att avslöja vad som doldes av det manliga eller kvinnliga organet. Då är det obligatoriskt att göra det på grund av att det måste betraktas som en behandling, när en pålitlig läkare rekommenderar det. Det är dock inte tillåtet att göra det vid blotta önskan att byta kön från kvinna till man, eller vice versa.

Enligt SHIA:

Idag intar den islamiska republiken Iran (vid sidan om Thailand) den osannolika rollen som global ledare inom könsbyten. Läs om Molkaras möte med Ayatollah Khomeini. Landet till och med hjälper, delvis, till att bekosta denna operation.

1975 arbetade Molkara med iransk tv under sitt dåvarande manliga namn Fereydoon. Han skrev då det första av flera brev till Ayatollah khomeini, då i exil i Irak i opposition mot shahen.

”Jag sa att jag alltid haft en känsla av att jag var en kvinna, säger hon. ”Jag skrev att min mor hade berättat för mig att vid två års ålder hade hon hittat mig framför spegeln, sätta krita på mitt ansikte på samma sätt en kvinna sätter på sig sitt smink. Han skrev tillbaka och sa att jag bör följa den islamiska skyldigheter att vara en kvinna. ”

Sayyid Fadlullah

Om vi inte har rättsliga bevis som avaktiverar tillståndet att byta kön, är det i princip tillåtet att – med hjälp utav kirurgi – byta kön.

När det kommer till orsaken bakom tillåtelsen av denna operation, är det så att om vi inte har några bevis för förbud och om tveksamhet råder om något är tillåtet eller inte, anses det vara tillåtet – av princip.Det är värt att nämna att jag inte är den enda som fattar ett sådant beslut, även Imam Khoui i sin bok ”Mounyat El Sail” (Önskan hos den som frågar) har godkänt könsbytet. ”

Ayatollah al-Khamenei

”One of the leading Iranian Shii scholars, Ayatollah al Khaminai (Al Khaminai 1999, v. 2, 73) gave permisison for sex change operations for khunthas and for males who emotionally and sexually incline toward female behavior or appearance, with an obscure reservation that ”prohibited acts should be avoided in the process”. (Disability in Islamic law / by Vardit Rispler-Chaim. Publication info: Dordrecht, The Netherlands : Springer, c2007. p. 74)

3 kommentarer

Äntligen! Gravidtest för 11 åringar!!

I Storbritannien i staden Wirral (utanför Liverpool) har man öppnat ungdomsmottagningar i närmare hälften av de 29 grundskolor som finns där.

På mottagningarna erbjuds inte bara rådgivning om sex, alkohol, rökning – där kan skolflickor från 11 år och uppåt få preventivmedel eller dagen efter-piller och göra graviditetstester. Helt utan föräldrars vetskap.

Kritiska röster har visserligen hörts om att man med detta bara uppmuntrar underåriga att idka sex, trots det har landets regering som mål ändå blivit, att i mänsklighetens namn, öppna liknande mottagningar i alla landets skolor.

Mottagningen ska alltså utnyttjas (utan föräldrars vetskap) av barn (läs flickor) ända ner i 11 årsåldern… men om en 9 åring kommer in tror jag inte de avvisar henne eller kontaktar dennes förälder för det.

Det är en ungdomsmottagning, så de ger inte bara ut kondomer och graviditetstest utan även ger barnen information och upplysning om sex också. Varför man nu anser att en 11-åring behöver sexinformation, det förstår jag inte. Man borde hellre ta ett samtal med föräldrarna och fråga dom varför dom inte verkar bry sig mer om sitt barn.

En omyndig (dvs en person under 18 år) får inte ens skriva under ett enkelt köpeavtal utan föräldrarnas samtycke. Men att ha sex i 11 årsåldern och föda barn är tydligen inte något som angår föräldrar, trots att det förmodligen är dom som får sitta med ansvaret för sitt barnbarn om det egna barnet inte tar föräldraansvaret – vilket det knappast klarar av fullt ut.

”Byxmyndighetsåldern” går vid 15 år, ändå kommer man på mottagningen tydligen inte göra en anmälan om de vet att en 11 åring har haft sex utan istället enbart erbjuda sexualrådgivning och graviditetstest – eventuellt ett dagen-efter-piller. Allt för att visa detta barn att det de ”råkat ut för” (?) är helt normalt.

Vad de indirekt säger är att de anser att en 11 åring som haft sex har gjort det av egen fri vilja och ingen yttre påverkan från andra.

Av vad jag själv vet, särskilt angående flickor i den åldern och uppåt, så kommer det att vara ”da shit” (dvs värsta coola grejen – för de som int’ förstår svenska) att ha anledning att gå till ungdomsmottagningen – vare sig man behöver det eller inte. Grupptrycket blir ännu större för de små liven (läs: ‘tjejerna’).

Vad som behövs är en attitydförändring i samhället – inte fler ungdomsmottagningar eller dagen-efter-piller till 11 åringar. Sexfixeringen är enorm i dag; man SKA ha sex, sex ger identitet och bekräftelse på att man duger – och vuxenvärlden bara nickar förstående och medhållande. När barnet ser detta medhåll, så cementerar detta ”kraven” ifrån deras ungdomsomgivning.

Jag minns själv, när jag var barn, och man t.ex tillfrågades att gå ut med kompisar man inte ville umgås med – för man visste att de skulle göra dumma saker – men man vågade inte själv säga nej till dom: då vände man sig till mor och far och frågade högt ”Får jag gå ut men XXX och YYY?”. Men med ögonen vädjade jag till dom att de skulle säga nej. Då gjorde de sin plikt:

Pappa sa då högt med barsk röst:” Nej du, idag ska du hålla dig inne!!!”. Och på så sätt slapp jag själv ta på mig min ”torrhet” att inte vilja göra dessa ”coola” dumheter. Mamma och pappa ställde gärna upp som de ”torra föräldrarna”, för att jag – och mina syskon skulle slippa ifrån grupptryck. Och det är DET föräldrar är till för – att värna, vårda och guida sina barn.

För de mesta dumheter som görs i den åldern kommer ifrån grupptryck. När ska samhällets institutioner inse det? När ska detta ”flower power”…”go with the flow” … klappa-på-axeln-och-säga-”kör hårt!” sluta? Hur mycket längre ner i åldrarna kan det gå egentligen, innan samhället självt börjar skrika ”STOPP!!! – DET ÄR NOG….VI MÅSTE SKYDDA DE SMÅ!!!” ?

Barnen själva vädjar, men ingen ser, ingen hör. De går till ungdomsmottagning och kuratorer i förhoppning att någon ska säga stopp… du ska inte den vägen vandra ännu! Kan så många vuxna verkligen samstämmigt tro och anse att barnen TRIVS i sin situation? Att de inte är, eller känner sig, utnyttjade?

Alldeles snart har även vi här i Sverige liknande mottagningar för 11 åringar det garanterar jag. För ALLT ”nytänkande” som har med sex att göra anses som framåtskridande och vi vill ju inte vara sämre än England. Vi kommer att bli världsbäst på sexuellt aktiva 11 åringar.

5 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 46

————————————————————————————————-

HALLELUJA!!! Eller Alhumdulillah – som vi muslimer säger, serien om Sexualmoral Inom Islam är avslutad!!! Detta är sista inlägget:
————————————————

Kan en kvinna använda preventivmedel utan att fråga sin man?

Frun har full rätt att använda preventivmedel utan hans godkännande. (Minhaj, vol, 2,sid 276). Men hon kan inte använda metoder som kommer i hans väg ifall han inte vill. Ex vis kan hon inte tvinga honom använda kondom eller avbrutet samlag.

Då sex, liksom för kvinnan, är hans äktenskapliga rättigheter. Denna rättighet involverar dock inte att hon ska bära hans barn. Att ha barn eller inte är ett personligt val som kvinnan själv ska göra och därför kan hon använda preventiva metoder utan hand godkännande.

Detta var den juridiska aspekten av Shariah. Men på en mer praktisk nivå, är sådana val bäst gjorda genom samstämmig överenskommelse mellan man och fru. Annars leder det bara till missförstånd och misstro.

Den juridiska aspekten är för att skydda de grundläggande rättigheterna för kvinnan, men i det verkliga livet, bör man och kvinna basera sitt liv tillsammans på kärlek, ömhet och samarbete. Koran ”..och vi har skapat mellan er kärlek och ömhet...”
—————————————–

Jag kommer, senare, att redovisa vilka nya tekniker inom mänsklig reproduktion som är tillåtna inom Islam, och sedan även om ev framtida dito metoder som kan komma att uppfinnas – och vilka av dess som då kommer vara tillåtna…eller ej.

————————————————————————————————-

12 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 45

————————————————————————————————-

Preventiva metoder

Ska redogöra preventiva metoder som finns och redovisa om dessa är tillåtna eller ej:

1) Orala preventivmedel: P-piller som tas för att förhindra graviditet är tillåtna. Dagen-efter-piller eller RU486-piller: eftersom definitionen av graviditet börjar vid implantation är användandet av piller som hindrar detta tillåtet efter samlag. Men INTE efter att man känner eller vet att graviditeten redan uppstått.

2) Depo-Provera: P-sprutor som injuceras var 3e månad är tillåten. Fungerar som p-piller.

3) Intrauterine Devices (IUD); Spiral (plaste eller metall) är tillåtna.

4) Barriär hjälpmedel: Kondom, pessar – inga problem.

5) Avhållsamhet under fertila perioder: tillåtet.

6) Coitus Interruptus, avbrutet samlag: Tillåtet

7) Sterilisering: Involverar kirurgiskt ingrepp. Tillåtenheten beror helt på om den är återkallelig eller ej. Idag är procentsatsen inte tillräcklig(40%) för att det ska bli tillåtet. Större framgång måste uppnås med förbättrade mikrokirurgiska tekniker. Till vi uppnått 80% är det svårt tillåta sterilisering, skriver Ulama Sayyid Rizvi.
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 44

————————————————————————————————-
forts angående Abort

Dessutom, Koranen använder alltid ordet ”haml” att beskriva graviditet. Haml= ”att bära”, och det är uppenbart att hon bär sitt barn i livmodern och inte i äggledaren. Och ”haml” startar vid implantation – inte före det.

Sayyid Rizvi skrev till Ayatullah-al-Khu’i 1986, ett år efter han nått sitt beslut angående graviditet o abort, och frågade:
”…är det tillåtet använda medicin som förhindrar det befruktade ägget från att implanteras i livmoderväggen?”

Ayatollah al-Khu’i svarade: ”Det som är förbjudet är att abortera spermien efter det att den stabiliserat sig, att förhindra graviditeten före det är okej. Emellertid, hur man vill undvika graviditeten är upp till individen själv” (personlig korr. mellan Rizvi – Khu’i, dat. 24 RabiII,1407(1987)

Metoder som hindrar graviditet innan implantation av befruktade ägget är alltså tillåtet och metoder som avslutar graviditet efter implantation är förbjuden och anses som abort.

(Källa: Marriage and Morals in Islam)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 43

————————————————————————————————

När startar en graviditet?

För att fastslå graviditet enligt Sharia måste man svara på följande frågor:

Börjar – enlig Shariah – graviditeten med:

1) spermiens inträde i äggledaren …. eller
2) befruktningen av kvinnans ägg av en spermie inne i äggledaren…. eller
3) implantationen av ett befruktat ägg inne livmodern?
Enligt Sayyid Mohammed Rizvi (s.100) är kombinationen av alla 3 punkterna ovan; spermie, ägg och livmoder – en graviditet. Två av dessa i kombination, utan den tredje – anses inte som en graviditet.

Vad som är relevant i frågan är de första 4 månaderna. Under dessa månader är barnet i magen känt som jinin (embryo). Självaste embryot genomgår 5 stadier med distinkta namn:

nutfah – när den är en spermie
alaqah – när den är en blodliknande klump
muzgah – när den är en klump kött
azm – när den är en klump av ben
yaksu lahman – när den är klädd med kött.
(Baserat på Koran 23: 12-14)

Det första stadiet är väldigt avgörande för att fastslå början av graviditeten. De flesta haditer säger att endast abort av den lägsta formen – nutfah(=spermien) – ej är straffbart. Vid en första anblick ser det ut att innebära att graviditeten startat när spermien inträder i livmoderhalsen. Men så är det inte. För i fiqh och hadith används ordet ”nutfah” både för spermie och för ett befruktat ägg.

Detta har tydliggjorts av Imam Zaynu-l-Aabidin (as): Sa’id bin Musayyab frågade Imamen angående en person som slår en gravid kvinna med sitt ben, och detta resulterar i att hon förlorar det hon har i magen: Imamen sade: ”Är det en nutfah, måste han betala henne 20 dinarer. Said frågade: ”Vad är definitionen av en nutfah?”. Imamen svarade: ”Det är en substans som, när den placerats i livmodern, stabiliserat sig där i 40 dagar” (Wasa’il, vol 19, sid 240)

Imamen har använt 2 uttryck för att definiera nutfah: ”Placerats i livmodern” – och – ”stabiliserat sid där”. Han menade att tidigaste stadiet för abort inte är när spermien går in i livmoderhalsen och passerar genom den, utan när den placerats inne i livmodern”…

(Källa: Sayyid M Rizvi; ”Marriage and Morals in Islam” s 97)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 42

————————————————————————————————-

Familjeplanering

Enligh Shia fiqh, är familjeplanering – för att reglera familjens storlek av hälso -eller ekonomiska skäl, tillåtet. Det finns varken Koranverser eller hadither emot födelsekontroll, inte heller är det wajib(ett måste) att skaffa barn… barnbegränsning kommer därför under kategorin ja’iz(lagliga gärningar).

Vi har hadither som visar att coitus interruptus (avbrutet samlag, där mannen kommer utanför kvinnan) är tillåtet.

Imam Ali (as) sade: ”En av två hjälpmedel till rikedom är att ha få personer som är beroende av dig (anhöriga).

Imam Jafas as Sadig(as) reciterade angående coitus interruptus; ”When your Lord brought forth from the children of Adam (i.e. from their loins) their seed….(Koran 7:172) Så oavsett vilket säd Allah har överrenskommit med, kommer denne med säkerhet att födas, även om denne blir utspilld på en sten.” (Wasa’il, vol 14, sid 105)

Han menar att oavsett om vi använder preventivmedel eller ej, om Allah vill, kommer barnet bli till. Dessa hadither visar att födelsekontroll är tillåtet.

Men…ibland politiseras barnbegränsning av imperialistiska och rasistiska regimer. Och i sådana fall har den högste Mujtahiden rätt att – tillfälligt – förbjuda preventivmedel, baserat på hukm thanawi( sekundär orsak).

Exempelvis:

Om ryska regimen planerar att påtvinga eller lansera barnbegränsning i dess muslimska provinser – för att minska den muslimska befolkningen i området och höja sin egna minoritet i området. Då kan Mujtahid förbjuda (göra Haram) preventivmedelbara i Ryssland (förutom de som har hälsoskäl).
Likadant i Israel, Indien..osv som vill flagga för barnbegränsning i sina muslimska områden av ovanstående skäl.
(Källa: Marriage and Morals in Islam, Sayyed Muhammed Rizvi)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 41

————————————————————————————————-

Preventivmedel och Abort

Introduktion

Barnbegränsning har orsakat mycken debatt i västvärlden. Frågan är relaterad till den sexuella grundsynen:

Å ena sidan… om man relaterar sex med ursprungssynd och jämställer det med fördärvelse – och endast tillåter sex för reproduktion: – då är det självklart att preventiva metoder är förbjudet!

Att tillåta preventivmedel innebär att man tillåter sex för njutnings skull.

Å andra sidan…anser man sex vara en naturlig handling vars syfte är tvådelad; att föröka sig och tillfredsställa det sexuella begäret – då måste man tillåta preventivmedel.

Debatten om barnbegränsning är dock även sammanbunden med ämnet abort. Det finns tre alternativ när det gäller födelsekontroll:

På den ena ytterkanten finns den Romersk Katolska kyrkan(*) som förbjuder preventivmedel och abort….på den andra ytterkanten är de liberala och feminister som anser att preventivmedel och abort är kvinnans grundläggande rättigheter.

(*)Läs ”Instrukton on Respect for Human Life in Its Origin and the Dignity of Provreation: Replies to Certain Questions of the Day”, Vatican City, 1987)

Mellan dessa extremer tillåter Islam preventivmedel, men förbjuder abort…. forts följer.
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 40

————————————————————————————————-

Angående privatliv och anständighet.

Det fanns en tid då man inte behövde påminna folk om grundläggande moral -och etikvärden. Men idag lever vi i en era då moraliska värderingar ändras lika ofta som man byter utslitna bildäck!

En av dessa saker är anständighet i klädväg i hem och privatliv vid tid för sexuell intimkontakt mellan makar. En del personer i väst (visserligen en minoritet) anser det okej, till o med hälsosamt att vara naken i närvaro av sina barn. De organiserar t.o.m. kollektiva nakenläger. Varför?

Jo, så att deras barn inte ska tänka negativt angående sin egen sexualitet. Sådana föräldrar anser ibland även att det inte är fel att hänge sig åt samlag framför sina barn. Detta beteende är ett exempel på den extrema reaktion, som skett som svar, på den rigida kristna sexualmoralen. För att skydda sina barn från att associera sex med synd o ondska, går dessa föräldrar så långt att de helt öppnar upp för sina barn.

Sånt beteende fördöms inte bara av de som ännu följer religiösa moralläror utan även av barnpsykologer. En sexmanual som läses av miljoner säger:

”Involvera aldrig barn i vuxnas sexaktiviteter: militanta och exhibitionistiska liberaler som försöker acklimatisera barn till det naturliga i sex genom att bjuda in dom på alla nivåer av deras egna sexliv, gör troligtvis lika mycket skada som någonsin gjorts av de förebyggande sex-är-smutsigt- generationerna” (The New Joy of Sex, sid 223)

Imam Jafar as-Sadiq sa: ”Var försiktig så du inte har sex med din fru medan ett barn ser. Profeten ogillade starkt en sådan attityd” (Wasa’il, vol 14. sid 94-95)

Ett barn som ser och hör sina föräldrar i akten kan komma att gå igenom en psykologisk chock. Det kan även skapa problem i dennes vuxna liv.

Till barn som ännu ej nått tonåren:
Koran (24:58): ”Troende, vid tre tillfällen unde dagen bör ni inte låta…dem som inte uppnåt manbar ålder, få tillträde till er person utan att först begära tillstånd: Före gryningsbönen, då ni under middagshettan lättar på er klädsel och efter kvällsbönen – tre tillfällen då ni inte behöver skyla er kropp. Om ni frånsett dessa tillfällen, låter dem röra sig fritt omkring er, gör varken ni eller de något klandervärt…”

Koranen refererar till de äldre barnen:
Koran (24:59): ”Men när barnen i ert hem uppnått manbar ålder, skall de be om tillstånd vid alla tillfällen, så som de som växte upp före dem alltid måste be om tillstånd.”

Verserna ger oss följande regler angående privatlivet inom och utom familjecirkeln:

1) Tre gånger om dagen – natt, tidig morgon och eftermiddag – anses som privata tider för vuxna.

2) mindre barn bör läras att det finns privattider för vuxna då de inte är tillåtna att gå in i vuxnas sovrum utan att först fråga om lov. Detta gäller förstås inte spädbarn, utan barn som någorlunda förstår rätt och fel; från ca 5år och uppåt.

3) Under resten av tiden, är barnen fria att komma och gå som de vill utan att fråga föräldrarna. Det innebär att förädrarna ska vara anständigt klädda den tiden.

4) När det gäller de mer mogna barnen så är Koranen tydlig: de får inte vid NÅGOT tillfälle gå in i föräldrars eller vuxnas sovrum, utan att be om lov först.
————————————————————————————————-

4 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 39

————————————————————————————————-

Samlag

Finns någon samlagsställning som är otillåten i Islam?

Svar: Nej! Alla positioner är tillåtna. Shariah har lämnat till man o fru att själva experimentera som de vill.

En händelse skedde under tidiga islam som klargjorde detta:

Folket i Medina , influerade av judar, använde man-ovanpå, ansikte-mot ansiktemetoden (missionären) under samlag. Medan de i Mecka gillade att experimentera.

Efter migrationen av muslimerna till Medina, gifte sig en Mecka-man med en Medina-kvinna och ville ha sex med henne på sitt eget vis.

Kvinnan vägrade och ville bara ha sex i en ställning. När mannen frågade Profeten kom en Koranvers: ”Era hustrur är för er som en åker, beträd därför er åker, när och som ni önskar” (2:223) dvs, i vilken ställning som helst.

Det är dock makruh (inte haram) att stå upp eller att ha ansiktet mot Qiblah under akten. Kom ihåg, grundregeln är ömsesidigt samförstånd, njutning och flexibilitet. Om en part inte uppskattar en position, ska den andre ta hänsyn till detta.

(Källa: Marriage and Morals in Islam, Sayyid Muhammad Rizvi)
————————————————————————————————-

11 kommentarer