Arkiv för kategorin Sexualmoral inom Islam

Sexualmoral inom Islam – del 25

————————————————————————————————-

Tre förslag över hur ungdomar kan hantera sina sexuella känslor:

1)Om föräldrarna ekonomiskt har det någorlunda bra rekommenderar Allama Sayyid Muhammad Rizvi, att de låter sitt barn gifta sig och sedan ekonomiskt stödja barnen tills de är ekonomiskt oberoende av föräldrarna.

Gud säger: ”…och när de som ni rättmätigt besitter (krigsfångar o slavar) önskar sin frihet, upprätta då frihetsbrev för dem, om ni vet att de är friska, och dela med er åt dem av det som Gud har gett er för försörjning…”(24:33)

Om islam lägger så stor vikt i att financiellt stödja sin egen frisläppta slav (så att denne kan komma sig på fötter) är det överflödigt att beskriva hur ärbart o rättmätigt det skulle vara att hjälpa sitt eget barn komma på fötter.

I ett bredare perspektiv borde muslimska organisationer skapa fonder med långtids-räntefria-lån till stöd för unga muslimer som vill gifta sig, men saknar ekonomisk möjlighet.

En person befanns skyldig till ”oanständigt uppförande” och blev förd till Imam Ali. När denne låtit dela ut straffet, så arrangerade Imam Ali sedan för den pojken att gifta sig, helt finansierat av regeringspengar. Imamen visade ett exempel på hur landet kan hjälpa ungdomar. Detta är inte en fråga om välgörenhet, utan ett sätt att överleva som muslim i en ”fientlig” värld.

2) – Pojken o Flickan kan göra sin Aqd(äktenskapskontrakt) men skjuta upp bröllopet tills de avslutat sina utbildningar. med andra ord är de gifta, men bor ännu hos respektive föräldrar. Vill de ha intimt förhållande bör de använda preventivmedel för att skjuta på barnafödande.

De skulle mätta sina sexuella begär och samtidigt vara fri från ekonomiskt ansvar.

3) – De kan gifta sig, ha bröllop, men skjuta på barnafödandet och anta en mycket enkel livsstil. De mättar sina drifter och den ekonomiska bördan blir inte så stor.

Föräldrarna bör dock spela stor roll i detta då de kanske inte är helt mentalt mogna. Man bör registrera äktenskapet oc låta omgivningen veta, för att skydda flickans ryckte ifall inte allt går bra i slutändan.

Ett viktig hänseende i detta är att en gymnasieungdom är fri från sexuella spänningar och kan helt fokusera på sina studier. Om denna ungdom INTE tillåts lösa sina ”problem” på något sätt – och speciellt om denne bor i väst – kommer denna med stor sannorlikhet smälta inför den tillåtande kulturen runt honom /henne.

”De flesta av oss fick ”one-night-stands” ur våra system under Collegetiden” säger Nancy Smith, 25 år i WashingtonPost. Hon menar att det inte är något man gärna fortsätter med hur länge som helst.

”Sex utanför ett förhållande är inte så mycket en fråga om rätt eller fel, som; är det verkligen värt ‘the hassle’.” (Newsweek sid 55)

(Källa: Marriage and Morals in Islam av Sayyid Muhammad Rizvi,sid. 63)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 24

———————————————————————————————–

Den sexuella mognaden

Nu ska jag, i några inlägg framöver, ta upp olika sätt att hantera sexuell lust om man beslutar sig för att inte gifta sig direkt efter puberteten, hur man ska klara av gifta sig direkt vid puberteten och slutligen omfattande diskutera giftermålsprocesser och sexuella tekniker.

Puberteten: Är början på det sexuella livet. Det sexuella begäret startar vid puberteten. Den lagliga definitionen av pubertet(bulugh) fastställs vid en av följande:

1) Ålder: 15 mån-år för pojkar och 9 mån-år för flickor.

2) Inre förändringar: För pojkar den första sädesuttömningen – sädesvätska samlas i testiklarna från puberteten o framåt. Ett överskott produceras och töms ut under sömnen (våta drömmar eller ”ihtlam” på arabiska) För flickor: Menstruation. Från födseln innehåller flickors äggstockar ca 400 000 omogna ägg. Vid pubertet börjar dessa mogna, vanligast ett per månad. Fertiliseras inte ägget kasseras detta i en form vi kallar menstruation (”hayz eller ”daora”).

3) Fysisk förändring: Framväxt av grovt hår på undre regionerna av överkroppen.
Eftersom sexuella lusten startar vid puberteten och islam menar att sexuella driften inte ska kvävas, och endast skall tillfredsställas genom äktenskap, så är det tillåtet gifta sig så snart man kommer in i puberteten.

Pubertet o mognad

Den fysiska mognaden är inte tillräcklig för ett liv i äktenskap. Mental mognad (rushd) är lika viktigt. Å andra sidan har vårt sätt att leva idag gjort att fysisk och mental mognad utvecklas olika snabbt, både gällande ekonomiska som sociala förhållanden.

”Unga amerikaner som växer upp i 21:a århundradet är mycket mindre mogna än sina förfäder var i början av 20:e århundradet. Skillnaden kan ses i områden som: sex, kärlek, äktenskap, utbildning och arbete. ” (Newsweek, Special Edition, Våren 1990, sid 55)

Fysiskt mognar dagens ungdomar snabbare än tidigare generationer, men känslomässigt tar det längre tid för dom att utveckla vuxen tillgivenhet och engagemang.

Därför är det inte så lätt för dagens ungdomar att gifta sig så snart de når puberteten.

Så…hur ska då ungdomarna hantera sina sexuella känslor? Man kan välja något av de 3 förslagen jag redovisar i nästa inlägg…
————————————————————————————————

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 23

————————————————————————————————-

Islam och Personlig Frihet

Andra frågan vi konfronteras med av sekulära och liberala personer är den om personlig frihet. ”Är jag inte fri göra vad jag vill så länge det inte överträder andras rättigheter?”

Skillnaden mellan islam och sekulära åsikter bör poängteras: I sekulära delas rättigheterna i 2 delar; individens och allmänhetens rättigheter. En individs frihet begränsas bara av andras rättigheter.

Islam delar rättigheter i 3 delar; individens, allmänhetens och Guds rättigheter. En person kan göra vad hon vill så länge det inte gör intrång på andras och Guds rättigheter.

Ännu en viktig skillnad är att islam går ännu ett steg längre: Även en individs egen kropp har rättigheter ifrån individen själv. med andra ord hålls individen ansvarig för vad denne gör/använder sin kropp till – man får inte skada sin egen kropp:

”Den Dagen skall Vi försegla deras läppar, men deras händer skall tala till Oss och deras fötter skall vittna om deras handlinger” (Koran 36:65)

”…som håller sina begär i styr och inte ger fritt utlopp åt sin lust med någon annan än sina hustrur eller som som de rättmätigt besitter – inget klander kan då riktas mot dem” (Koran 23:5-6)

Detta kan synas restriktivt när man jämför med det sekulära systemet, men det rationella och rättfärdigandet bakom detta synsätt är indirekt accepterat även i det sekulära systemet.

Väst har inte helt kunnat svälja idén av ”total frihet så länge man inte gör illa någon annan”. Exempelvis självmord – som man vill förhindra till varje pris, användning av narkotika och mediciner samt användandet av bilbälte i trafiken.

Detta rättfärdigas med att de säger att det är allmänhetens plikt att förhindra medborgarna från att skada sig själva. Skillnaden till islam är att sekulära systemet samhället rätt att bestämma ovanstående, medan islam ger Gud den rätten.

Slutsatsen är att vi kan säga att islamisk synpunkt förbjuder inte bara sådant som kan skada andra, utan även sånt som kan skada en individs egen kropp. Detta är baserat på den kärlek och omhuldande som Gud har gentemot människan.
————————————————————————————————

3 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 22

————————————————————————————————-

Bertrand Russel

Islam accepterar inte idén om att stävja sexuella känslor, utan uppmuntrar att nära dessa känslor på ett ansvarsfullt sätt.

Alla restriktioner islam har om sex, baseras på att nära det. Precis som man behöver mat – bör man inte ”överföda” sig själv. På liknande sätt behöver sexuella behov mättas, men inte på bekostnad av andras – eller sin egen kropps – rättigheter.

Bertrand Russel, som var en stor vän av liberala idéer, var tvungen inse att vissa restriktioner angående sexualmoral är nödvändiga:

” Jag antyder inte att ingen moral eller självbehärskning bör finnas i hänsyfte till sex, mer än gällande mat. Angående mat har vi tre saker att beakta:

De lagliga: Vi bör inte stjäla maten.
Hyfs/uppförande: Vi tar inte mer än vår beskärda del.
Hälsa: Vi äter på så sätt att vi inte blir sjuka.

Liknande hänsyn är nödvändig när det kommer till sex, men det fallet är mer komplext och involverar mycket mera självkontroll.”
(Russel, Marriage and Morals, sid 293-294)

Han hade dock svårigheter hitta en ”nymoralisk” bas.

”Om vi låter den nya moralen råda,är den destinerad att gå längre än den hittills gjort och kommer leda till större svårigheter. Men att återgå till den strikta kristna moralen skulle leda till en omöjlig åtstramning, vilken den mänskliga naturen skulle revoltera mot… därför behövs nya genuina moralregler: förpliktelser och skyldigheter måste värdesättas…”
(Russel, Marriage och Morals, sid 91-92)

Om Russel hade studerat islam närmre, i ämnet, skulle han säkert funnit ”nya genuina moralregler” som reglerar sex utan att leda till en ”omöjlig åtstramning” av det naturliga begäret.

(ur Marriage and Morals in Islam av Sayyid Muhammad Rizvi)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 21

————————————————————————————————-
Kan sexualitet regleras genom moral? Det är frågan.

Det sägs oss att ”det kan inte finnas något som specifikt heter sexualmoral. Moral hänvisas inte till den sexuella akten, snarare till något annat. Vi kan förbjuda våldsam sex, men det beror på våldet i akten inte i själva sexualakten – som bara är ”naturlig” (Sexual Desire s.2)

Slutsatsen av den ståndpunkten är enkel: då ”sexualmoral” inte existerar, bör det inte finnas någon begränsning i sexuell tillfredsställelse. Inget bör anses omoraliskt. Idén är absurd, då sexualakten förutsätter 2 personer. Och när 2 personer är inblandade- även på sekulär grund – blir lagar och regler nödvändig för att anpassa deras beteende.

Vad de säger är helt enkelt att: ju fler restriktioner man har för sex – desto mer attraherad blir folk av det då de känner att de missar något.

Med detta i minnet när man studerar den liberala sexkulturen i väst, så skulle man förvänta sig en sänkning av antalet nervösa störningar, sexuell frustration, våldtäkter, incest, barnmisshandel och sexuella trakasserier. Men har detta verkligen skett? Naturligtvis inte! All statistik visar att effekten av denna sexuella frihet är att sexuell depravering ökat flerfaldigt sedan -60, -70, -80-talet.

Den revolt som de kristna i väst gjorde mot sexuellt förtryck ledde till misstaget att det gick mot överdriven sex.
———————————————————————————————

3 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 20

———————————————————————————————–

Har tidigare redovisat att islam främjar tillfredsställandet av den sexuella längtan, men inom lagens ramar. Denna längtan kan tillfredsställas på två sätt; lagligt och olagligt – eller moraliskt eller omoraliskt.

Vad är kriterierna för ”moral” och ”omoral” i islam?

”Och när en fråga som rör en troende man eller kvinna har avgjorts av Gud och Hans Sändebud, har dessa inte rätt att själva döma i det som rör dem; den som sätter sig upp emot Gud och Hans Sändebud begår ett uppenbart svårt misstag” (Koran 33:36)

I islam bestäms: rätt o fel, moral o omoral, lagligt o olagligt, av Gud och Hans Profet. Kortfattat; Koran, Sunnah från Profeten och Ahlulbayt.

Shia betonar också att det Gud har förkunnat som lagligt och olagligt helt baseras på sunt förnuft; materiellt sett eller andligt, eller båda.

Men, eftersom Gud är Allvetande och vi lever i den yttersta utkanten av kunskapens hav, är det inte alltid möjligt för oss att veta det rationella bakom vartenda ett av Guds befallningar.

Själva basen i sexualmoralen – att sex inte är ett ont som bör stävjas – är ett solklart exempel på en lära i islam som är i total harmoni med natur och förnuft.

När vi säger att islam tror på att anpassa vårt sexuella beteende konfronteras vi med frågorna:

1) anpassa sex med moral
2) personlig frihet i sexuellt beteende.

Jag diskuterar detta ytligt innan vi stänger detta ämne och fortsätter på nästa – i följande inlägg…

(ur Marriage and Morals in Islam sid 49-50)
————————————————————————————————

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 19

————————————————————————————————-

…forts från på förra inlägget i ämnet.

Det finns 2 nivåer av kärlek: en till Gud och en till allt annat. Att älska Gud och sin fru, barn, föräldrar, vänner och världen i stort tar inte ut varandra.

Men Gud förväntar sig att all kärlek bör vara i harmoni med kärleken till Gud: den bör basera sig på kärleken till Gud. Praktiskt innebär det att om en konflikt uppstår mellan kärleken till Gud och kärleken till annat, bör kärleken till Gud ha företräde.

Kom ihåg att det är en väldigt tunn linje mellan Mernissis , Ghazalis och vår syn på saken. De säger att i islam är kärleken mellan makar förbjuden för att kärleken endast bör tillägnas Gud. Medan vi säger att det inte alls är förbjudet – så länge kärleken harmoniseras med kärleken till Gud.

Gud säger: ” Säg: Om era fäder och söner och bröder och hustrur och släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli osålda och era ombonade hem, står er närmare än Gud och Hans Sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Gud ger sin vilja till känna. Gud vägleder sannerligen inte dom som visar trots och olydnad” (Koran 9:24)

Där Gud tydligt poängterar detta.

Vi har kommit fram till att i Islams kärlekskoncept inte gäller kärleken till Gud allena (VS) kärleken till kvinna. Den är universell. Det är missledande att ge en sexistisk tolkning i ämnet och säga att islamisk sexualmoral är anti-feministisk.

Sammanfattningsvis:
Mernissi och Ghazalis syn att i islam är kvinnor mer aktiva än män och att islam ej tolererar kärlek mellan makar – inte kan bekräftas i originalkällor i islam varken i Koranen eller i Sunnah.

————————————————————————————————

Lämna en kommentar