Arkiv för kategorin Sexualmoral inom Islam

Sexualmoral inom Islam – del 46

————————————————————————————————-

HALLELUJA!!! Eller Alhumdulillah – som vi muslimer säger, serien om Sexualmoral Inom Islam är avslutad!!! Detta är sista inlägget:
————————————————

Kan en kvinna använda preventivmedel utan att fråga sin man?

Frun har full rätt att använda preventivmedel utan hans godkännande. (Minhaj, vol, 2,sid 276). Men hon kan inte använda metoder som kommer i hans väg ifall han inte vill. Ex vis kan hon inte tvinga honom använda kondom eller avbrutet samlag.

Då sex, liksom för kvinnan, är hans äktenskapliga rättigheter. Denna rättighet involverar dock inte att hon ska bära hans barn. Att ha barn eller inte är ett personligt val som kvinnan själv ska göra och därför kan hon använda preventiva metoder utan hand godkännande.

Detta var den juridiska aspekten av Shariah. Men på en mer praktisk nivå, är sådana val bäst gjorda genom samstämmig överenskommelse mellan man och fru. Annars leder det bara till missförstånd och misstro.

Den juridiska aspekten är för att skydda de grundläggande rättigheterna för kvinnan, men i det verkliga livet, bör man och kvinna basera sitt liv tillsammans på kärlek, ömhet och samarbete. Koran ”..och vi har skapat mellan er kärlek och ömhet...”
—————————————–

Jag kommer, senare, att redovisa vilka nya tekniker inom mänsklig reproduktion som är tillåtna inom Islam, och sedan även om ev framtida dito metoder som kan komma att uppfinnas – och vilka av dess som då kommer vara tillåtna…eller ej.

————————————————————————————————-

12 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 45

————————————————————————————————-

Preventiva metoder

Ska redogöra preventiva metoder som finns och redovisa om dessa är tillåtna eller ej:

1) Orala preventivmedel: P-piller som tas för att förhindra graviditet är tillåtna. Dagen-efter-piller eller RU486-piller: eftersom definitionen av graviditet börjar vid implantation är användandet av piller som hindrar detta tillåtet efter samlag. Men INTE efter att man känner eller vet att graviditeten redan uppstått.

2) Depo-Provera: P-sprutor som injuceras var 3e månad är tillåten. Fungerar som p-piller.

3) Intrauterine Devices (IUD); Spiral (plaste eller metall) är tillåtna.

4) Barriär hjälpmedel: Kondom, pessar – inga problem.

5) Avhållsamhet under fertila perioder: tillåtet.

6) Coitus Interruptus, avbrutet samlag: Tillåtet

7) Sterilisering: Involverar kirurgiskt ingrepp. Tillåtenheten beror helt på om den är återkallelig eller ej. Idag är procentsatsen inte tillräcklig(40%) för att det ska bli tillåtet. Större framgång måste uppnås med förbättrade mikrokirurgiska tekniker. Till vi uppnått 80% är det svårt tillåta sterilisering, skriver Ulama Sayyid Rizvi.
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 44

————————————————————————————————-
forts angående Abort

Dessutom, Koranen använder alltid ordet ”haml” att beskriva graviditet. Haml= ”att bära”, och det är uppenbart att hon bär sitt barn i livmodern och inte i äggledaren. Och ”haml” startar vid implantation – inte före det.

Sayyid Rizvi skrev till Ayatullah-al-Khu’i 1986, ett år efter han nått sitt beslut angående graviditet o abort, och frågade:
”…är det tillåtet använda medicin som förhindrar det befruktade ägget från att implanteras i livmoderväggen?”

Ayatollah al-Khu’i svarade: ”Det som är förbjudet är att abortera spermien efter det att den stabiliserat sig, att förhindra graviditeten före det är okej. Emellertid, hur man vill undvika graviditeten är upp till individen själv” (personlig korr. mellan Rizvi – Khu’i, dat. 24 RabiII,1407(1987)

Metoder som hindrar graviditet innan implantation av befruktade ägget är alltså tillåtet och metoder som avslutar graviditet efter implantation är förbjuden och anses som abort.

(Källa: Marriage and Morals in Islam)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 43

————————————————————————————————

När startar en graviditet?

För att fastslå graviditet enligt Sharia måste man svara på följande frågor:

Börjar – enlig Shariah – graviditeten med:

1) spermiens inträde i äggledaren …. eller
2) befruktningen av kvinnans ägg av en spermie inne i äggledaren…. eller
3) implantationen av ett befruktat ägg inne livmodern?
Enligt Sayyid Mohammed Rizvi (s.100) är kombinationen av alla 3 punkterna ovan; spermie, ägg och livmoder – en graviditet. Två av dessa i kombination, utan den tredje – anses inte som en graviditet.

Vad som är relevant i frågan är de första 4 månaderna. Under dessa månader är barnet i magen känt som jinin (embryo). Självaste embryot genomgår 5 stadier med distinkta namn:

nutfah – när den är en spermie
alaqah – när den är en blodliknande klump
muzgah – när den är en klump kött
azm – när den är en klump av ben
yaksu lahman – när den är klädd med kött.
(Baserat på Koran 23: 12-14)

Det första stadiet är väldigt avgörande för att fastslå början av graviditeten. De flesta haditer säger att endast abort av den lägsta formen – nutfah(=spermien) – ej är straffbart. Vid en första anblick ser det ut att innebära att graviditeten startat när spermien inträder i livmoderhalsen. Men så är det inte. För i fiqh och hadith används ordet ”nutfah” både för spermie och för ett befruktat ägg.

Detta har tydliggjorts av Imam Zaynu-l-Aabidin (as): Sa’id bin Musayyab frågade Imamen angående en person som slår en gravid kvinna med sitt ben, och detta resulterar i att hon förlorar det hon har i magen: Imamen sade: ”Är det en nutfah, måste han betala henne 20 dinarer. Said frågade: ”Vad är definitionen av en nutfah?”. Imamen svarade: ”Det är en substans som, när den placerats i livmodern, stabiliserat sig där i 40 dagar” (Wasa’il, vol 19, sid 240)

Imamen har använt 2 uttryck för att definiera nutfah: ”Placerats i livmodern” – och – ”stabiliserat sid där”. Han menade att tidigaste stadiet för abort inte är när spermien går in i livmoderhalsen och passerar genom den, utan när den placerats inne i livmodern”…

(Källa: Sayyid M Rizvi; ”Marriage and Morals in Islam” s 97)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 42

————————————————————————————————-

Familjeplanering

Enligh Shia fiqh, är familjeplanering – för att reglera familjens storlek av hälso -eller ekonomiska skäl, tillåtet. Det finns varken Koranverser eller hadither emot födelsekontroll, inte heller är det wajib(ett måste) att skaffa barn… barnbegränsning kommer därför under kategorin ja’iz(lagliga gärningar).

Vi har hadither som visar att coitus interruptus (avbrutet samlag, där mannen kommer utanför kvinnan) är tillåtet.

Imam Ali (as) sade: ”En av två hjälpmedel till rikedom är att ha få personer som är beroende av dig (anhöriga).

Imam Jafas as Sadig(as) reciterade angående coitus interruptus; ”When your Lord brought forth from the children of Adam (i.e. from their loins) their seed….(Koran 7:172) Så oavsett vilket säd Allah har överrenskommit med, kommer denne med säkerhet att födas, även om denne blir utspilld på en sten.” (Wasa’il, vol 14, sid 105)

Han menar att oavsett om vi använder preventivmedel eller ej, om Allah vill, kommer barnet bli till. Dessa hadither visar att födelsekontroll är tillåtet.

Men…ibland politiseras barnbegränsning av imperialistiska och rasistiska regimer. Och i sådana fall har den högste Mujtahiden rätt att – tillfälligt – förbjuda preventivmedel, baserat på hukm thanawi( sekundär orsak).

Exempelvis:

Om ryska regimen planerar att påtvinga eller lansera barnbegränsning i dess muslimska provinser – för att minska den muslimska befolkningen i området och höja sin egna minoritet i området. Då kan Mujtahid förbjuda (göra Haram) preventivmedelbara i Ryssland (förutom de som har hälsoskäl).
Likadant i Israel, Indien..osv som vill flagga för barnbegränsning i sina muslimska områden av ovanstående skäl.
(Källa: Marriage and Morals in Islam, Sayyed Muhammed Rizvi)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 41

————————————————————————————————-

Preventivmedel och Abort

Introduktion

Barnbegränsning har orsakat mycken debatt i västvärlden. Frågan är relaterad till den sexuella grundsynen:

Å ena sidan… om man relaterar sex med ursprungssynd och jämställer det med fördärvelse – och endast tillåter sex för reproduktion: – då är det självklart att preventiva metoder är förbjudet!

Att tillåta preventivmedel innebär att man tillåter sex för njutnings skull.

Å andra sidan…anser man sex vara en naturlig handling vars syfte är tvådelad; att föröka sig och tillfredsställa det sexuella begäret – då måste man tillåta preventivmedel.

Debatten om barnbegränsning är dock även sammanbunden med ämnet abort. Det finns tre alternativ när det gäller födelsekontroll:

På den ena ytterkanten finns den Romersk Katolska kyrkan(*) som förbjuder preventivmedel och abort….på den andra ytterkanten är de liberala och feminister som anser att preventivmedel och abort är kvinnans grundläggande rättigheter.

(*)Läs ”Instrukton on Respect for Human Life in Its Origin and the Dignity of Provreation: Replies to Certain Questions of the Day”, Vatican City, 1987)

Mellan dessa extremer tillåter Islam preventivmedel, men förbjuder abort…. forts följer.
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 40

————————————————————————————————-

Angående privatliv och anständighet.

Det fanns en tid då man inte behövde påminna folk om grundläggande moral -och etikvärden. Men idag lever vi i en era då moraliska värderingar ändras lika ofta som man byter utslitna bildäck!

En av dessa saker är anständighet i klädväg i hem och privatliv vid tid för sexuell intimkontakt mellan makar. En del personer i väst (visserligen en minoritet) anser det okej, till o med hälsosamt att vara naken i närvaro av sina barn. De organiserar t.o.m. kollektiva nakenläger. Varför?

Jo, så att deras barn inte ska tänka negativt angående sin egen sexualitet. Sådana föräldrar anser ibland även att det inte är fel att hänge sig åt samlag framför sina barn. Detta beteende är ett exempel på den extrema reaktion, som skett som svar, på den rigida kristna sexualmoralen. För att skydda sina barn från att associera sex med synd o ondska, går dessa föräldrar så långt att de helt öppnar upp för sina barn.

Sånt beteende fördöms inte bara av de som ännu följer religiösa moralläror utan även av barnpsykologer. En sexmanual som läses av miljoner säger:

”Involvera aldrig barn i vuxnas sexaktiviteter: militanta och exhibitionistiska liberaler som försöker acklimatisera barn till det naturliga i sex genom att bjuda in dom på alla nivåer av deras egna sexliv, gör troligtvis lika mycket skada som någonsin gjorts av de förebyggande sex-är-smutsigt- generationerna” (The New Joy of Sex, sid 223)

Imam Jafar as-Sadiq sa: ”Var försiktig så du inte har sex med din fru medan ett barn ser. Profeten ogillade starkt en sådan attityd” (Wasa’il, vol 14. sid 94-95)

Ett barn som ser och hör sina föräldrar i akten kan komma att gå igenom en psykologisk chock. Det kan även skapa problem i dennes vuxna liv.

Till barn som ännu ej nått tonåren:
Koran (24:58): ”Troende, vid tre tillfällen unde dagen bör ni inte låta…dem som inte uppnåt manbar ålder, få tillträde till er person utan att först begära tillstånd: Före gryningsbönen, då ni under middagshettan lättar på er klädsel och efter kvällsbönen – tre tillfällen då ni inte behöver skyla er kropp. Om ni frånsett dessa tillfällen, låter dem röra sig fritt omkring er, gör varken ni eller de något klandervärt…”

Koranen refererar till de äldre barnen:
Koran (24:59): ”Men när barnen i ert hem uppnått manbar ålder, skall de be om tillstånd vid alla tillfällen, så som de som växte upp före dem alltid måste be om tillstånd.”

Verserna ger oss följande regler angående privatlivet inom och utom familjecirkeln:

1) Tre gånger om dagen – natt, tidig morgon och eftermiddag – anses som privata tider för vuxna.

2) mindre barn bör läras att det finns privattider för vuxna då de inte är tillåtna att gå in i vuxnas sovrum utan att först fråga om lov. Detta gäller förstås inte spädbarn, utan barn som någorlunda förstår rätt och fel; från ca 5år och uppåt.

3) Under resten av tiden, är barnen fria att komma och gå som de vill utan att fråga föräldrarna. Det innebär att förädrarna ska vara anständigt klädda den tiden.

4) När det gäller de mer mogna barnen så är Koranen tydlig: de får inte vid NÅGOT tillfälle gå in i föräldrars eller vuxnas sovrum, utan att be om lov först.
————————————————————————————————-

4 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 39

————————————————————————————————-

Samlag

Finns någon samlagsställning som är otillåten i Islam?

Svar: Nej! Alla positioner är tillåtna. Shariah har lämnat till man o fru att själva experimentera som de vill.

En händelse skedde under tidiga islam som klargjorde detta:

Folket i Medina , influerade av judar, använde man-ovanpå, ansikte-mot ansiktemetoden (missionären) under samlag. Medan de i Mecka gillade att experimentera.

Efter migrationen av muslimerna till Medina, gifte sig en Mecka-man med en Medina-kvinna och ville ha sex med henne på sitt eget vis.

Kvinnan vägrade och ville bara ha sex i en ställning. När mannen frågade Profeten kom en Koranvers: ”Era hustrur är för er som en åker, beträd därför er åker, när och som ni önskar” (2:223) dvs, i vilken ställning som helst.

Det är dock makruh (inte haram) att stå upp eller att ha ansiktet mot Qiblah under akten. Kom ihåg, grundregeln är ömsesidigt samförstånd, njutning och flexibilitet. Om en part inte uppskattar en position, ska den andre ta hänsyn till detta.

(Källa: Marriage and Morals in Islam, Sayyid Muhammad Rizvi)
————————————————————————————————-

11 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 38

————————————————————————————————- 

Samlag analt

Åsikterna går isär här bland våra Mujtahids. Detta beror på olikheterna i de ahadiths som finns.

Imam Jafar ex.vis citerar Profeten ”En kvinnas anus är haram för mitt folk (Wasa’il, vol 14, sid 104), men kedjan av berättare är inte helt obefläckad.

Å andra sidan har vi en autentisk hadith som Abdullah bin Abi Yafur frågade Imam Jafar as-Sadiq om en man som hade samlag med sin fru på detta sätt. Imamen sa:”Det är inget problem om hon accepterar det” Abdullah sade: ”Men vad säger du angående Allahs budskap att ‘gå in i dem så som Allah har rekommenderat er?” Imamen sa: ” Detta påbud gäller att söka få barn, den betyder ‘sök barn så som Allah har påbjudit er” (Wasa’il, vol 14 sid 103)

När en Mujtahid står inför hadither som motsäger varandra på det viset som ovan, måste de på något sätt få det att gå ihop. De ahadither som visats ovan o Koranverser, säger de flesta att analsex inte är på nivå till haram, men makruh.

Stödet till detta kommer av en tredje kategori – där Imamer klart avråder sina följare ifrån analsex.

En person frågade Imam Reza angående detta. Imamen svarade ”Ja, han kan göra det, om hon accepterar” Mannen frågade sedan: ”Gör du det?” Imamen svarade: ”Nej! Vi gör det inte.” (Wasa’il, vol 14 sid 102-103)

Därför säger shia Mujtahids att analt samlag inte är haram, men starkt ogillat, (karahatan shadidah) om inte frun accepterar. Och om hon INTE accepterar säger alla Mujtahids att det är haram. (Minhaj, vol 1, sid 64)

Sayyid Mohammed Rizvi säger att han starkt råder ifrån analsex då det kan vara smärtsamt och att det området inte är skapt för detta.

Zaid ibn Shabith återberättar att en person frågade Imam Ali(A): ”Kan man närma sig en kvinna bakifrån?” Imam Ali(A) svarade: ”Skärp dig! Allah sänker dig genom denna metod (analsex). Har du inte hört din Herres ord som återberättas från Lut som sade till sitt samfund: ”Måste ni begå sådana skamliga handlingar som ingen i världen har begått före er”. [Surat al-A‘raf, Vers 80, Wasail al-Shi‘a, vol. 20, sid. 144, nr. 25258]

Imam Jafar as-Sadiq sa avslutningsvis: ”Kvinnor är en källa till njutning för er, därför – gör inte illa henne” (Wasa’il, vol 14, sid 101-102)
————————————————————————————————-

3 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 37

————————————————————————————————-

Tekniker och förspel

Gällande Shariah av ömsesidig stimulering vid förspel tillåter islam man och fru att; se, kyssa , röra, lukta och stimulera vilken del som helst på kroppen. Oralsex är alltså tillåten:

Imam Musa al-Kathom tillfrågades: ”Kan man kyssa sin frus vagina?”, ”Inga problem” sade Imamen. Enda restriktionen är att inga främmande föremål får användas.

Imam Riza sa att mannen kan använda vilken av sina kroppsdelar som helst i henne – om hon vill det – men ska inte använda andra främmande saker i henne.
(Wasa’il, vol 14, sid 77)

Tidigare har onani diskuterats, vilket inte är tillåtet då det är självstimulering. Men stimulering från ens partner till orgasm är tillåtet (Koran 23:5-6)
————————————————————————————————-

2 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 36

————————————————————————————————-

Jag ska förklara det rationella bakom hadithen om att kvinnan har fått 9/10-delar sexuellt begär och samtidigt 9/10-delar blyghet:

Hennes sexuella begär ska släppas lös när hon klär av sig och är med sin make. När hon klär på sig, så klär hon sig sin blyghet igen – för andra män.

Detta visar klart att man och fru bör känna sig totalt fri när de är engagerade i ömsesidig stimulering, känt som förspel. Det är inget fel – i islam – för en kvinna att vara aktiv och engagerad under sexakten.

Detta står i skarp motsats till den sexualmoral som Kristenheten i väst hade innan.

Russel säger:

”Västerländska kvinnor, för ett par generationer sedan, kan minnas att de varnats av deras mödrar att samlag var en otrevlig plikt som de var skyldiga deras män, och att de skulle ‘ligga still och tänka på England!’ ”
(Sex and Destiny, sid 94)

Enligt islamisk Shariah är alla mujtahids eniga om att förspelet i sig är mustahab(rekommenderat). Även rekommenderat att inte rusa direkt till samlaget, utan förspel. Nyckelordet är gemensam njutning och tillfredsställelse.

(Källa: Marriage and Morals in Islam sid 86)

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 35

————————————————————————————————–

Sexual Teknik

Varför jag vill redovisa om sexualmoral är i första hand för muslimer som inte vet, eller tolkar islam som mer rigid än den är, och vill tillskriva vissa saker som haram, när de egentligen är halal. Sedan har jag funderat på att om Mujtahids( Aalim = höga lärde) inom Islam skriver o pratar om ämnet på ett helt självklart sätt – Det minsta jag kan göra är att återge vad dessa Aalim skriver i ämnet…även om det ibland kan kännas lite penibelt…

Innan vi börjar prata om sexualteknik är det nödvändigt att påpeka att där inte existerar några regler och lagar varken angående förspel eller själva samlaget. De enda lagar och regler som finns är det älskande parets ömsesidiga, och ofta outtalade samförstånd. Allt som nöjer och tillfredsställer både mannen och frun är rätt och riktigt – och allt som de finner otillfredsställande är fel.
(Marriage and Morals in Islam, Sayyid Mohammed Rizvi, sid 84)

Förspel

Ofta glömmer mannen att även kvinnan skapats med samma lust som mannen. Imam Ali sa: ”Gud skapade sexuellt begär i 10 delar; Han gav kvinnan 9 delar och mannen 1 del. Men så gav Gud även 9 delar blyghet till kvinnan och 1 del till mannen”. Denna blyghet gör att männen många gånger ignorerar sin frus begär.

Baserat på denna realitet trycker islam hårt på förspel. Imam Ali sa: ”När du vill ha sex med din fru, ila inte, för även kvinnan har behov som ska tillfredsställas.” (Wasa’il, vol 14, sid 40)

Sex utan förspel har jämställts med grymhet. Profetan sade: ”Tre personer anses som grymma i Islam….(han räknar upp två och fortsätter) och en person som har sex med sin fru utan förspel” (Wasa’il, vol 14, sid 83)

En annan hadith jämställer sex utan förspel med djuriskt beteende: ”När någon ligger med sin fru ska han inte komma till henne så som fåglar; istället bör han vara långsam och fördröjande” (Wasa’il, vol 14, sid 82)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 34

————————————————————————————————-

Finns det dagar/tillfällen då samlag speciellt rekommenderas?

Ja, vi har en del ahadiths som säger att det är bättre att ha samlag under dessa tider(redovisar för de som finner intresse för detta):

1. Söndag natt
2. Måndag natt
3. Onsdag natt
4. Torsdag mitt på dagen.
5. Torsdag natt.
6. Fredag kväll
7. Närhelst frun vill ha sex.

Är det någon gång obligatoriskt (wajib) att ha samlag?

Svar: Ja, det är obligatoriskt för en man att ha sex med sin fru minst en gång var 4e månad: Detta anses vara en äktenskaplig rätt hos kvinnan. Han kan alltså inte helt ignorera sin fru. Detta är obligatoriskt om inte frun avsäger sig sin rättighet.
————————————————————————————————-

6 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 33

————————————————————————————————-
Är man avrådd (makruh) att ha sex vid något tillfälle eller dag? Vissa ahadither säger att det är makruh vid vissa tillfällen – men INTE haram.

1. Under vissa (skrämmande) naturfenomen: eklipser, orkaner, jordbävningar.

2. Mellan solnedgång och kväll.

3. Från gryning till soluppgång.
4. De sista 3 nätterna under mån-kalender månaderna.

5. Kvällen till den 15e under varje mån-månad.

6. Kvällen till den 10e zil-hijjah.

7 Efter man fått ”junub”.

En del av dessa är självklara. Tror inte någon är på humör för samlag under jordbävning t.ex. Punkt 2 och 3 är under bönetiderna, en muslim förväntas spendera denna tid i bön – men kom ihåg – detta är makruh – INTE haram.

Förövrigt är dessa ahadither först och främst på grund av risken för eventuella barns deformitet som kan bli till under dessa dagar. Därför kan man säga att dessa punkter främst gäller de par som planerar skaffa sig barn eller de som inte idkar skydd mot graviditet.

Alama Sayyid Rizvi (Marriage and Morals in Islam) råder par att ta hänsyn till varandra, om en part är särskilt känslig över dessa makruh-dagar. Den andre parten, som inte är det, ska inte sätta press på den andre. Ömsesidigt samförstånd är nyckeln.
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Sexualmoral inom Islam – del 32

————————————————————————————————-

Dagar & Tider för samlag

Är sex förbjuden någon gång i äktenskapet?

Svar: Ja, med hänsyn till kvinnans obekvämlighet under mensperioden har islam förbjudit både mannen och frun från engagera sig i samlag denna tid.

Koran: ”De frågar dig om menstruation: säg: ‘ Ni ska undvika sexuellt umgänge med kvinnorna under menstruation; närma er inte dem förrän de är fria från den.” (2:222)

Enligt Shariah är den månatliga mensen alltid mer än 3 dagar – men inte mer än 10 dagar. Efter 10 dagar heter det ‘istihazah’ – ojämna blödningar – under vilket samlag är tillåtet. (för mer detaljer läs ”Ritual Ablutions for Women”)

Förbudet om sex under menstruationstiden gränsar endast till själva samlaget: andra intima kontakter, förutom kontakt med kvinnans underliv, är tillåtet.

Om han under samlags gång märker att henne blödning startat ska han genast dra sig tillbaks. Det står klart i versen ovan (förrän de är fria från den…eng. version: til the blood stops) att när blodet slutat är samlag tillåtet, även om hon inte utfört den större rituella tvättningen (ghusl) (Wasa’il, vol 1, sid 576)

Samlag är inte heller tillåtet dagtid under Ramadan månad och när personerna är under ‘ihram’ vid pilgrimsfärd till Mecka. Annars är samlag tillåtet vid alla tillfällen.

(Källa: Marriage and Morals in Islam, Sayyid Myhammed Rizvi, s 81-83)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar