Arkiv för kategorin sex

Växter kommer i par

Sexualitet hos växter? Vem kunde ha trott det…? Idag kanske de flesta känner till det, det tillhör liksom allmänbildningen idag, det är något vilken 7-åring som helst, som gått på dagis och förskola, kan informera om. Men faktum är att detta kände ingen till fram tills 1793. Läs detta för lite info om att även växter kommer i par: 

”Många växter har kompletta blommor som har både manliga och kvinnliga delar, andra har bara manliga eller kvinnliga delar. Andra växter har blommor på samma planta som är en blandning av manliga och kvinnliga blommor. Vissa växter har även en blandningar av alla tre typer av blommor, där vissa blommor enbart är manliga, vissa är bara kvinnor och vissa är både manliga och kvinnliga.

En åtskillnad måste göras mellan arrangemanget av fortplantningsdelarna och de sexuella uttrycken hos enstaka växter och andra arter. Vissa växter genomgår också vad som kallas könsväxling, som Arisaema triphyllum som uttrycker könsskillnader i olika skeden av tillväxten. Vissa av de mindre liljeväxterna producerar enbart, eller huvudsakligen, hanblommor. Men alltefter som dessa växter sig större med åren, ersätts de manliga blommorna av honblommor – på samma planta. Arisaema triphyllum täcker alltså en mängd sexuella förhållanden under sin livstid, från icke-sexuella unga plantor, till unga plantor som alla är helt manliga, som när de växter sig större och har en blandning av både manliga och kvinnliga blommor, till stora plantor som mest har honblommor.

Andra arter har växter som producerar flest hanblommor när de växer i början av året, men när de växer och får blommor, senare under växtsäsongen, producerar de fler honblommor. I plantor såsom Thalictrum dioicum är plantor antingen manliga eller kvinnliga. ”

Nu när vi vet att växter har manliga och kvinnliga par, låt oss se när i mänsklighetens historia vi fått reda på det här:

”Christian Konrad Sprengel (22 September 1750 – 7 april 1816) var en tysk teolog, lärare och, viktigast av allt, en naturforskare. Han upptäckte sexualitet i växtriket. ” [Wiki]

Det var runt 1790-talet som han upptäckte att växter kom i par med ett manligt och en kvinnligt fortplantningsorgan. Denna upptäckt blev utskrattad och förlöjligad av sin tids folk, vars blotta tanke på manliga och kvinnliga plantor lät helt absurd. Att växter kommer i par var alltså en stor sak i 1790-talets Europa och kristenheten. Men för muslimerna, var det mer en  600-tals’grej’, som Koranen redan meddelat.

Man ska komma ihåg att det finns två reproduktionsmetoder i växtriket; sexuell och asexuell. Det är endast den första som kan beskrivas som reproduktion. Den andra är enkel multiplikation. Det är ett resultat av splittringen av en organism som har kommit bort från huvudväxten på ett sätt som liknar denne. Det anses vara ett specialfall av reproduktion. Vissa växter har delar som är anpassade till just detta.

Sexuell reproduktion i växtriket är den enda som nämns i Koranen.

Sura 20, vers 53:

”Gud är den, som nedsänt vatten från himlen. Och därmed har vi frambragt par av växter av olika slag.”

Note: ”En som tillhör ett par” är översättningen av zauj (pluralis azwâj) som i grunden betyder ”den, som i sällskap av en annan, bildar ett par”. Den svenske översättaren i ”Koranens Budskap” har tyvärr översatt zauj med orden ”alla sorters” eller ”av olika sorter”, vilket är mycket besynnerligt och något jag finner vara en olycka i arbetet. Och en ganska så stor sådan….

I versen efter ovan vers säger Gud: ”I detta ligger helt visst budskap till människor som [styrs av] sitt förnuft.” Många gånger åter kommer denna uppmaning i Koranen – som visar att verserna är menade till ”sådana som tänker efter” de sin har förnuft” osv.. Med detta menar Gud att det i versens information finns sådant som  de som ”tänker efter” kan veta mycket om. Och de som tänker efter, som ägnar sitt liv åt sådant, är oftast experter inom olika områden: dvs vetenskapsmän som inte främst styrs utav politisk eller religiös övertygelse, utan enbart utav att veta hur saker och ting ligger till, varför och hur. 

Sura 22, Vers 5:

”Och du ser jorden ligga i dvala, men när vi nedsänder vatten på henne, skälver hon och sväller och alstrar och frambringar varje par (av växter).”

Sura 31, vers 10

”Han låter varje ädla par (av växter) växa på jorden”

Sura 13, vers 3:

 Och åt alla växter på jorden har Han gett två kön. Han sveper in dagen i natt. Helt visst ligger det budskap i detta till människor som tänker.”

All frukt är resultatet av en koppling av organ. Detta är betydelsen av ovanstående vers. Dock måste det påpekas att vissa frukter kommer från obefruktade blommor t.ex bananer, fikon, apelsiner och druvor. Grodden är höjdpunkten i den produktiva processen när fröets skal öppnas och rötter utvecklas. En vers i Koranen hänvisar till groningsprocessen.

Sura 6, vers 95:

”HELT VISST är det Gud som låter fröna och fruktkärnorna klyvas och livet spira ur det som är dött och som låter döden stiga fram ur det levande.”

Koranen upprepar att det finns komponenter parvis i växtriket och presenterar begreppet om ett par i ett mer allmänt sammanhang utan fasta gränser:

Sura 36, vers 36:

”Stor i Sin härlighet är Han, som har skapat allt vad jorden alstrar, människorna själva och det som de saknar kunskap om, i motsatspar.”

Man kan formulera många hypoteser om ”vad de icke känner till” på Muhammeds tid. Huvudsaken är att komma ihåg dessa klara tankar och att observera att de är i fullständig överenskommelse med modern vetenskap.

Vi återgår till Christian Konrad Sprengel – Mannen som upptäckte sexualitet bland växter under 1790-talet, detta är vad historien säger: –

”Under sin livstid nonchalerades hans arbete, inte bara för att det bland hans samtida ansågs mycket obscent att blommor hade något att göra med sexuella funktioner …..”

Så ni kanske inser att, om så var fallet under 1790-talet, så kan man ju själv föreställa sig hur det kunde vara i 600-talets Arabien, då Koranen uppenbarades och gjorde detta djärva och egendomliga uttalande om växter i par. Detta är vad jag kallar ett riktigt vetenskapligt mirakel – det som hela världen trodde var galet, var i sanning helt korrekt.

Hur kunde denna information komma in i Koranen? Koranen svarar: –

”Och han [Muhammed] talar inte av egen drift –  nej, [det är] uppenbarelsens ord, Koranen som en av de allra mäktigaste lär honom…” [53:3-6]

Syftet med att Koranen innehåller dessa vetenskapliga informationer är inte för att berika vetenskapen eller något liknande, utan det är för att bevisa att Koranen verkligen är ifrån Gud. För dagens så kallade ”vetenskapliga och moderna” människor är vetenskapen det enda logiska sättet att bevisa saker. Och Gud känner till i förväg vad varje tidsepok behöver för att övertygas.

1 kommentar

Bakom fasaden?

.

.

Ja nu har det börjat igen: jakten på muslimerna. Och det är den statliga televisionen själv som går i bräschen den här gången. Jag hade inte tänkt kommentera det hela, men jag antar att man som muslimsk bloggerska inte bara kan hålla munnen när sånt här börjar. Jag har inte sett hela Uppdrag granskning som går med dold kamera och ställer några väl valda (?) frågor till diverse imamer i olika moskéer.

Som shiamuslim hade jag varit mycket tacksam om de även gått till en shiamoské och ställt samma frågor, nu när de ändå höll på, liksom. Men jag tror att de kan har gjort det för jag såg att de varit i en moské i Järfälla och där finns en shiamoské, men svaren de fick var kanske inte så kontroversiella att de fann det intressant att spela upp inför den svenska publiken. Men å andra sidan så känner jag ändå lite tvivel på att de gjorde det, eftersom kvinnorna bar niqab, och jag känner inte till en enda shiamuslimsk kvinna som klär sig detta plagg – i Sverige. Många gör det i sina hemländer, men inte i Sverige.

Två f.d. muslimska kvinnor klädde sig i niqab och dold kamera, och gick alltså sedan till olika moskéer och pratade med några av deras företrädare. De ville ha svar på 4 frågor:

1. Får en man gifta sig med mer än en kvinna?

2. Har en kvinna rätt att bestämma över sin egen kropp och därmed neka sin man sex.

3. Får en man slå sin hustru?

4. Om hon gör det får hon då ringa polisen?

En företrädare för en institution, särskilt en religiös sådan, ska alltid, utan undantag, ge seriösa svar som håller en närmare granskning: oavsett om det är inför kameror eller inte. Man ska även kunna ställa följdfrågor, vilket jag inte uppfattade att kvinnorna gjorde, men det var väl också en del i själva skådespelet. Han ska kunna motivera sina svar genom de lagar och regler han företräder.

När det gäller fråga nr 1 är svaret: JA! En man får gifta sig med fler än en kvinna, under vissa förutsättningar. Frågar man en muslim, om islamiska lagar, då får man det svaret oavsett vem som frågar. Om dessa förutsättningar inte finns, så ska han inte gifta sig. Gifter han sig ska han fråga henne om lov. Hur som helst; om en man ändå gifter sig med ännu en kvinna så måste inte den första acceptera det. Det är inte säkert att hon orkar leva under de förhållandena. Hon kanske är svartsjuk, och svartsjuka är svår att leva med. Då har hon möjlighet att begära skilsmässa, genom att prata med en imam eller domare och uppge orsak till skilsmässan, och mannen kan tvingas skilja sig ifrån henne, eller den andra frun.

I Sverige får man inte ha fler än en fru, men han kan ha hur många älskarinnor han hinner med. Däremot är det strängt förbjudet att han knyter några som helst hymens band med dessa kvinnor. Han får inte ge några som helst löften till dom, att han vill ha något att göra med dom för resten av livet, eftersom han redan har lovat en annan kvinna detta. Om denne mans svenska (ickemuslimska) hustru inte accepterar dessa ”konkurrenter” så är det mycket troligt att hon begär skilsmässa ifrån sin man, alternativt stannar hon ändå kvar av orsaker hon själv har: kanske kärlek, kanske status, kanske ekonomi mm.

Alla som känner till minsta lilla om islam känner till svaret på fråga nr 1. Så det är egentligen bara sensationsjournalistik som gör att man ställer denna fråga. Inget annat. 

I Sverige har det ingen betydelse vad imamen svarar, för om en man gifter sig med fler fruar kommer deras äktenskap inte att kunna registreras i de svenska rullorna. Följden blir att de får leva som sambor. Kanske han gör en överenskommelse med sina fruar att bo var annan vecka hos dom. Det är enligt svensk lag inte förbjudet för en man att ha ett förhållande med en kvinna, vara inneboende hos henne var annan vecka, samtidigt som han har en fru som han bor hos de andra veckorna. Så vad är självaste sensationen?! Själv anser jag att SVT här pratar dubbelmoral. Jag är rätt säker på att flera av SVT:s anställda har en eller två vid sidan av en äkta hälft. Men det gör inget, för det är inte laga förbjudet i Sverige: därav ingen sensation.

Fråga nr 2 döljer en inneboende åsikt hos frågeställaren: dvs SVT i detta fall. Den åsikten går ut på att kvinnor inte är sexuella varelser. Ute i det svenska samhället skriker media, dagligen, att kvinnor är en sexuell varelse, att hon ska bejaka sin sexualitet osv. Men nu, när man ställer frågan om en muslimsk kvinna, då ställer man frågan alltså: ”Får en kvinna neka sin man sex?”. Som om det mest naturliga för en kvinna skulle vara att inte vilja ha sex. Den motsatta, och uppenbara följdfrågan enligt mig, ställs inte: ”Får en man neka sin fru sex?”. Svaret är nej på båda frågorna, nämligen. Sex är en rättighet i ett äktenskap. Och har man ingen uppenbar anledning, som att man är sjuk eller dylikt, så bör man faktiskt inte neka varandra den saken. Detta är inte att förväxla med tvång, ingen får tvinga sig på någon annan. Någonsin. Tvång är förtryck, vilket faller under kategorin Haram (Förbjudet) i islam.

Varför? Kan man förstås fråga sig. Jo, för att sex är en av människans drifter och idkande utav sex, utanför äktenskapet, inte är tillåtet i islam. En man som nekar en fru sex är värre än en kvinna som nekar sin make. För att en man kan, om han ids, gifta sig med en annan, men det kan inte en kvinna. Därför bör han, även om han så låge på dödsbädden, (Okej kanske lite överdrivet exempel), säga ja till sin fru om hon vill idka sådant umgänge. Men eftersom de statligt anställda journalisterna inte anser en kvinna vara en sexuell varelse, hon är alltså en som helst avstår sex, så ställer man bara frågan ensidigt. För de kan väl aldrig tänka sig att en kvinna skulle begära att en man skulle tvingas ha sex utav en kvinna?! Särskilt om hon vore hans egen fru!! Svindlande tanke…! Jag tror att deras frågeställning säger mer om deras egna liv och erfarenheter än något annat….

Fråga nr 3 är utav en sort som, likt fråga nr 1, bör hämtas ifrån islam rättsvetenskapliga principer. Och enligt dessa får man inte slå sin fru. Varför skulle man få det? Man får inte slå någon, om det inte är krig och man slår för att skydda. Jag såg UG lite sporadiskt på nätet och jag tyckte mig se antydningar att man får slå en fru lite grann bara. Vilket är rent nonsens. Analfabeter tolkar sånt de läser som de själva önskar. Efter egen mage, helt enkelt. Ni kan läsa HÄR vad det står om att slå kvinnor.

Fråga nr 4 är ju bara idiotisk. Om man blir slagen, och vill ringa polisen så får väl vem som helst ringa polisen! Oavsett vem som slår. Saken är att man känner sig otrygg, och det är väl då polisen ska komma? En logisk följdfråga skulle vara; var i Koranen eller sunnah står att man inte får ringa polisen?! Det är mannen som har största ansvaret hemma, och hans absolut största och första plikt i hemmet är att se till att familjen har trygghet och säkerhet. Allt annat är sekundärt. Om det är han själv som skapar otrygghet, och han är den som har ansvaret, då måste han också ta sitt ansvar även här. Muslim eller inte, spelar ingen roll. 

Hur imamer kan påstå att de inte får ringa efter hjälp fattar jag inte. Det minsta de kunde göra vore att visa sig bekymrade över kvinnan som pratar och erbjuda att han, och några andra män, ska komma och prata med hennes man och reda ut hans aggressionsproblem. Sedan kan de komma överens om att ha efterföljande kontakter med honom, och frun, under en längre tid så att mannen känner sig bevakad. Om de sedan ser att inget blir bättre bör imamen se till att själv ringa polis, om han inte får kvinnan att göra det. Svaret imamerna gav har inget med islam att göra, utan bara speglar bara deras egna åsikter.

En moské är inte som en kyrka: dvs enbart en bönesal. Det är ett ställe där folk ska känna sig trygga att komma och ventilera alla deras bekymmer, och dessutom får hjälp med dom. Att säga att någon, i princip, ska sitta ned och hålla käften så att mannen inte hittar orsak att slå – är ju rena rama smörjan. HUR kan de tro att man ska känna förtroende för den institutionen, i förlängningen? Familjens barn, som de ju hoppas ska bli moskéns framtida trogna besökare, kommer ju att lägga märke till stödet ifrån imamer och moskén och känna en trygghet i dom. Och på så sätt får man en framtida publik där. Men om man struntar i familjeproblem, även  om de presenteras för dom, så kommer barnen att alieneras ifrån dessa religiösa institutioner när de blir vuxna. 

När de sedan, som vuxen, ser sitt liv i ett bakåt-perspektiv och upptäcker att den lilla hjälp deras mamma fått kom enbart ifrån det svenska samhället; hur ska de då känna att de tillhör den muslimska sfären? Om man har haft det svårt och inte fått hjälp ifrån sina egna trosfränder, och detta också på grund utav en uppdiktad religiös lag (om att inte få ringa polisen t.ex)! Som muslim måste man hjälpa andra muslimer, som imam och företrädare för religionen och alla muslimer, så är plikten desto större.

Hur som helst känns det som en gärning med en tanke bakom, det här Uppdrag Granskning-projektet. Den är vältajmad med syftet: Samtidigt som rättegångarna emot Breivik och Mangs rullar pågår, vill man förstärka och bekräfta den bild dessa gärningsmän har utav sina ”targets”, muslimerna. Kanske man någonstans hoppas att om hela befolkningen ser hur rätt de har, så kanske domarna emot dom blir mildare. Dessa ohyggliga gärningsmän har redan en skara beundrare, de kommer nu att bli ännu fler. Är detta Svt:s uppdrag?

____________________________________________________

Update:

De hade ett efterföljande Debatt igår kväll angående ovanstående program. Det snällaste man kan säga är att det var KAOS! Ingen struktur. Alla pratar och skriker. Svt måste lära sig att styra upp de här debatterna, när man inbjudit folk i en, för vissa, överkänslig fråga. Ingen kom till tals. 

Ett tips är att alla som börjat prata, får säga sitt. Det är jättejobbigt att sitta som tittare och se på detta skenande tåg. Det händer allt för ofta. Och man stänger tv:n efteråt och känner sig blåst på allt! Belinda Olsson (programledaren) hade kunnat säga till den där imamen från Malmö att nu räcker det! Han har tyvärr använt alltför mycket av sin taltid, och ge andra chansen att prata. Varken vissa av kvinnorna och de andra företrädarna för muslimska organisationer fick prata. Jag vill GÄRNA höra deras åsikter. Det verkar ibland som att om man ser att någon sitter på ”fel” sida av debatten, så ska de inte få prata. Men det är ju just den sidan vi alla vill höra!!

Nej, jag blir trött på sånt här. Den där kvinnliga imamen, hon var duktig: när  hon fick ordet utnyttjade hon det bra och väl och fick mycket konkret sagt. Men även hon hade mycket att säga. De borde ha förlängt Debatt ikväll, då det faktiskt ändå är Svt som öppnat upp en fråga och de borde ha stått till tjänst med mer debatt-tid i frågan. Jag hoppas bara att det blir förändringar i de islamiska institutionerna hädanefter, så att de passar oss svenska muslimer i det svenska samhället, och man tar bort alla dåliga kulturella inslag.

 

Profeten sa: ”Den bästa muslimen i fråga om tro är den som har det bästa uppförandet, och den bästa av er är de som har det bästa uppförandet gentemot sin hustru.”

38 kommentarer

Blir den nya djurskyddslagen gammalmodig nu?

Islam beskylls ofta för att vara en gammal dammig religion, likt kristendom och judendom. Gud har ändrat vissa lagar och regler under årens gång, men den avslutande, och för alltid bestående, lagboken kom för dryga 1400 år sedan. Vi människor har en benägenhet att anse att bara för att en lag är gammal, så måste den bytas eller strykas.

Så gör människan det, vi sitter och knåpar och sliter och försöker förbättra, men efter några år måste samma lagar revideras igen och man sätter sig åter igen ned och knåpar och funderar ut nya förändringar – som efter en tid även de måste bytas ut. Och så fortgår livet i vårt samhälle år efter år… och vi medborgare litar på att våra beslutsfattare vet bättre än oss… och självklart vet de mer än Gud. Som vi förstås inte tror på längre, för de mänskligt skrivna lagarna är ju SÅ mycket modernare, och därför bättre för samhälle, människor, djur, hälsa och miljö.

Tidelag, dvs otukt med djur, är en sådan lag. Denna gärning var tidigare i Sverige, liksom i andra länder, under den mosaiska lagens inflytande belagd med dödsstraff och detta straff för tidelag kvarstod fram till 1864. Från 1864 fram till 1944 reglerades tidelag i strafflagen, och bestraffades vanligtvis med straffarbete i högst två år. Under den del av modern tid som tidelag var kriminaliserat dömdes cirka 20 personer årligen.

När man 1944 avkriminaliserade homosexualitet i Sverige legaliserades även tidelag, då de låg under samma paragraf. Det har pågått en debatt rätt länge, i framför allt djurskyddskretsar och bland veterinärer, om att kriminalisera tidelag igen. Gustav Fridolin från Miljöpartiet lade 2002 fram ett förslag om förbud mot tidelag. Detta röstades dock ner, i vårt moderna land. Varför? Det förtäljer inte historien, men det säger ganska mycket om vad de som sitter i Sveriges regering och riksdag har för syn på djur.

År 2006 gjorde Hanne Marie Revholt en avhandling som  heter Offret som inte säger ”nej”. Avhandlingen bygger på en enkät, som författaren sände till 703 av Norges veterinärer. Av svaren framgick, att veterinärerna beträffande 124 djur haft misstanke eller visshet om övergrepp av efterfrågat slag. Detta motsvarar i det närmaste 22 %.

Författaren har gjort en indelning av svaren i djurgrupper och i tidsperioder om 10 år med början 1970-1979. På detta sätt kan antal fall fördelat på djurslag under 3 decennier och ett avslutande halvt decennium (2000-2005) överblickas. Antalet fall har ökat stadigt, totalt 124 under dessa år.

Nu, 2011, anser jordbruksminister Eskil Erlandsson att den svenska djurskyddslagen bör ses över. En lag som han dock tidigare varit mycket nöjd över. Anledningen?: ”Människors syn på djur har förändrats”, säger Erlandsson. DET är anledningen. Det är inte längre ”modernt” att tycka att tidelag ska vara lagligt. Och precis så tänker vi människor i alla frågor kring etik och moral. Det som för tillfället inte är ”inne”, ska genast förändras och tillåtas. För att man sedan ska ändra på det igen.

Gud, som skapat allt, Hans syn på djur har varit statisk och Han har lagstadgat, ända från början(se ex de mosaiska lagarna), om hur vi ska behandla varandra, djur och miljön. Vad var det för fel på den lagen? Behövde den ”upphottas” på något sätt? Har det funnits en tid när vi människor ansett det vara särskilt gammalmodigt att inte få idka sex med djur? Tydligen har det ända till idag ansetts som gammalt och trist att lagstadga förbud mot tidelag, då man röstade ned förslaget så sent som 2002.

Men NU, när ”människors syn på djur har förändrats” DÅ kan man börja fundera på saken, hittills har man aldrig funderat på djurets egna värdighet. Islam förbjuder all typ utav misshandel och vanvård utav djur. Det gäller alla djur. Vi får äta vissa av djuren, men till och med vid slakten utav dom måste vi respektera dom oerhört mycket. Vi får inte stressa djuret, vi måste lugna det, bjuda det på vatten och döden måste vara ögonblicklig.

Betyder vår jordbruksministers funderingar kring djurskyddslagen att han blivit gammal och mossig nu?

Förbannad är han
Den Heliga Profeten(S) sade: ”Förbannad är han, som parar sig med djur.”

[Al-Kafi, vol. 2, s. 270]

En gång ställde Ammar ibn Musa en fråga till Imam Sadiq(A) angående att genomföra sexuell penetrering av djur eller att onanera med handen eller andra av kroppens lemmar. Imam Sadiq(A) svarade: ”Varje sort av dessa former och de som liknar dessa där mannen låter sig komma, anses vara otukt och detta är otillåtet (haram).”

[Al-kafi, vol. 5, s. 541]

Lämna en kommentar

Varför inte fri sex och alkohol i islam?

Människan väsentliga frihet ligger i hennes rätt att välja det budskap hon tror på. Om en människa frivilligt väljer ett budskap när hon är medveten om deras förbud – då har hon utnyttjat den väsentliga friheten. Om man frivilligt följer islam, så har man medvetet valt vilka friheter som ska offras för att garantera andra friheter och rättigheter. Det finns inget tvång. Koranen säger: “..inget tvång i religionen”

Hur som helst så betraktas inte “rätt till fri sex och alkohol” som en rättighet eller en frihet inom islam. Det betraktas som band. Det är så för att de människor som befrias från sina begär är mer fria än de som fortfarande är slavar under sina begär. De tonåringar som t.ex. får rättigheter att börja röka tidigt, de får inte någon frihet. Vad de i själva verket får är ett beroende av rökning.

En sann frihet ligger inte i, vilket man ofta tror, att man väljer ett eller flera av många tillgängliga alternativ. Den sanna friheten ligger i att man endast får välja bland sådana alternativ som gör att man även i fortsättningen kan vara fri och förmågan att både ta till sig och förkasta.

Islam strävar efter att befria människan från lustar och begär som håller henne fången och tvingar henne att försöka tillfredsställa dem resten av livet. När man har upplevt fri sex och alkohol kan man bli så bunden till det att människan ibland kan riskera familjens lycka och sitt eget bästa för att tillfredsställa dessa behov.

Det som ligger i denna “frihet” är inte frihet utan faktiskt motsatsen – men klädd i frihetens kläder.

Islamportalen


1 kommentar

Skandalboken om Kungen av Sverige

Det har nog inte undgått någon att  en ”skandalbok” om Kungens  ”omoraliska leverne” snart kommer ut i handeln. En nyhet som väcker den minst skvallerintresserade till uppmärksamhet.

Det mesta går ut på att Sveriges Konung har haft en massa kvinnor vid sidan av sin fru – varit otrogen alltså, på ren svenska. Varför detta är så chockartat har jag svårt att ta till mig. Den som gått omkring och trott att vår nuvarande kung inte har hållit sig med älskarinnor vet ingenting om svenska kungar och dess historia. Jag har alltid tagit för givet att han haft sådana under årens lopp.

Sverige har inte haft en enda kung som inte har haft en eller annan s.k. ”frilla”: dvs en älskarinna i dåtida språkbruk. Ett undantag var den förste Bernadottekungen (som vi ju importerade ifrån Frankrike), vars hustru inte alls trivdes i Sverige och därför återvände till sitt hemland och var borta ifrån både Sverige och sin make kungen i en herrans massa år. Den nämnda kungen jobbade väldigt hårt och visade inget intresse utav att ta sig en älskarinna, så hovet tillskrev honom officiellt en frilla – för syns skull… de tyckte det kändes skamligt att ha en kung utan sedvanlig frilla.

Jag har för mig också att de flesta svenska kungar har haft flertalet barn ”på byn” med otaliga kvinnor. Dessa kvinnor och barn blev (oftast) väl omhändertagna av kungen och hans män, ekonomiskt alltså.

Hur Sverige, i detta omoralens tidevarv, skulle förfäras utav nuvarande kungens utsvävningar fattar jag verkligen inte. Under forna tider ansågs ”vanligt folk”, som låg runt, som omoraliska och fördärvade medan kungen kunde göra precis likadant och det var helt i sin ordning. Idag är det tvärtom: folket står för omoralen och ligger runt, gärna i TV-rutan framför svenska folket i alla åldrar. Inte särskilt många upprörs över detta, inte tillräcklig i alla fall för att man tvingas sluta sända skiten.

Och sedan förfäras samma folk över att kungen skulle göra detsamma! Kungen, som dessutom idag – till skillnad från förr – i princip är helt utan maktbefogenheter och egentligen inte bör förväntas ha någon annan moral än resten av folket.

Själv är jag utav den åsikten att man BÖR förvänta sig högre moral och bättre etiska principer bland folk med makt och som står som förebild för andra. Så i sak är reaktionerna inte fel, tycker jag. Det konstiga är att etablissemanget frotterar sig i det, säljer lösnummer och mediatid på grund utav denna bok. När det tidigare var just etablissemanget som hjälpte dåvarande kungar att koordinera sin tid mellan arbete, familj och frillor – ibland i stora skaror.

Det är kanske så att vi ska tro att dagens etablissemang har högre moral än resten av folket inklusive kungen? (Med etablissemang menar jag främst de som formar våra åsikter: TV, tidningar, radio…) För egentligen tror jag inte att folket självt förfäras lika mycket av kungens bravader, som åsiktssättarna verkar göra.

Kungen verkar ju vurma för traditioner, så han kanske helt enkelt bara velat föra konungalängdens traditioner, med frillor, vidare in i framtiden? För Sverige i tiden… och när har ”att ligga runt” legat mer i tiden än i dagens Sverige?!

2 kommentarer

Mut’ah – Tillfälligt äktenskap Del 2

.

Varför förbjöd Umar tillfälliga äktenskap?

Vissa människor tror att en viss person gjorde Mut’a med en av Umars döttrar under hans styre, och när Umar förstod att så skett, beslöt han att förbjuda Mut’a.

Låt mig tydliggöra att vi inte har hat mot Umar. Vi tror att han var en av följeslagarna av Profeten, men vi vill inte sätta honom i en hög position eftersom det finns starka bevis att han gjorde en del nyheter (innovationer) som grundas på eget Ijtihad, vilket är fruktansvärt fel.

Vi tror starkt på att Fatwa inte fungerar när det finns uttryckliga texter i Koranen eller autentiska hadither om motsatsen. Att avskaffa tillfälliga äktenskap är bara ett exempel på sådana innovationer. Även enligt Sahih al-Bukhari erkände Umar själv att han gjorde en del nyheter angående böner (att lägga armarna framför kroppen vid bön) och sade: ”Vilken fin innovation!” Sunnikälla: (Se Sahih al-Bukhari, arabisk-engelska versionen, v3, sid 227). Han ändrade även reglerna om Tayammum och många andra regler i Islam.

En annan Kompanjon som motsatte sig denna innovation av Umar, var hans egen son! Hans namn var Abdullah Ibn Umar. Han var positiv till både Mut’a av Hajj och Mut’a av kvinnor. Det berättas i Sahih al-Tirmidhi att:

”Någon frågade Abdullah Ibn Umar om Mut’a (av Hajj), sa han: Det är tillåtet (Halaal). Så han frågade: din far förbjöd det. Han sa: Tror du att min far kan förbjuda det som Profeten påbjöd? Ska jag följa det som min far sa, eller ska jag följa vad Profeten beordrade? Mannen sade: Självklart Profetens order (a).

Sunnikällor: Sahih al-Tirmidhi, v1, p157. Tafsir al-Qurtubi, v2, p365, reported from al-Darqunti

Det finns många fler diskussioner och källor i ämnet att referera till, men tror jag stannar här för tillfället. Sammanfattningsvis så kan man säga att Shia inte accepterar att någon människa ändrar på lagar och regler som Gud har föreskrivit. Att omvandla något som Gud gjort tillåtet, till något straffbart är haram och därför följer vi inte sådana påbud.

Jag vill avslutningsvis berätta att Sunnimuslimer har något som heter Misyar-äktenskap som är ganska precis detsamma som Shias mut’ah:

Shias ”Muta’h” och Sunniternas ”Misyar” är båda tillfälliga kontrakt som tillåtits för att att folk skulle undvika äktenskapsbrott. Dessa är för en bestämd tid (även om sunnimuslimer hävdar att det inte är så) och lämnar oftast inget ansvar för de avtalsslutande parterna.

Misyar denna typ av äktenskapsförord är populära i Saudiarabien där krav om dyra hemgifter har gjort äktenskap näst intill omöjliga att ingå och därmed lämnar en hel del kvinnor ogifta, vilket definitiv är ett problem, inte minst för kvinnorna.

Sunnimuslimers Misyar går ut på att båda parter, mannen och hustrun, ger upp flera rättigheter genom egen fri vilja:  som att leva tillsammans, lika fördelning av nätter mellan hustrur (i händelse av polygami), hustruns rätt till bostad och underhållspengar (”nafaqa”), och mannens rätt till tjänster inom hemmet och graden av tillgänglighet.

I huvudsak fortsätter paret att leva åtskilda från varandra, precis som innan deras kontrakt, och träffar varandra för att uppfylla deras behov på ett tillåtet (halal) sätt, när de vill.

Kvinnan kan när som helst begära att ändra villkoren – att hon vill att de flyttar ihop eller att äktenskapet blir permanent. Det är nu som mannen antingen kan acceptera villkoret eller skilja sig ifrån henne.

Man behöver inte heller tillämpa allt som är tillåtet. Njurar (bara som ett exempel) är tillåtet att  äta, men jag skulle aldrig stoppa in det i mitt system!

Bara föra för att det är tillåtet i Islam med tillfälliga äktenskap, betyder inte det att alla måste gilla det. Allt som är tillåtet går att missbrukas, och DÅ blir det haram. Man kan missbruka mat – genom att äta för mycket eller t.o.m. för lite. Vatten är inte bara tillåtet utan ett måste, men även det går att missbrukas… för mycket vatten leder till döden.

All typ utav missbruk är destruktivt och bör motarbetas, även missbruk utav mut’ah. Och den som inte alls kan acceptera mut’ah, bör alltså göra allt för att slippa komma i en situation att denne behöver tillämpa det.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 kommentarer

Mut’ah – Tillfälligt äktenskap Del 1

.

Jag ska ta upp ett ämne som bland en del muslimer är mycket kontroversiell – och missförstådd. Det är frågan om tillfälligt äktenskap s.k. ”mut’ah”. Det kommer att bli en hel del referenser till sunnikällor som hänvisar till denna lag.

För att kontrollera sexuella begär, om man är ogift, finns 2 alternativ: det är avhållsamhet eller temporärt giftermål. Om det går att läsa även i detta inlägg.

Fixed-Term/Temporära/Nöjes-äktenskap är olika namn för det arabiska ordet för ”Mut’ah”, vilket är ett kontrakt mellan en man och en kvinna, mycket på samma sätt som Long-Term/Permanent/Konventionellt-äktenskap är. Den största skillnaden är att längden på det tillfälliga äktenskapet begränsas till en viss bestämd tidsperiod, och mannen och kvinnan blir främmande för varandra efter utgångsdatum, utan att skilsmässa skett. En automatisk skilsmässa alltså, när den förutbestämda tiden passerat.

En missuppfattning beträffande tillfälliga äktenskap är att vissa människor tror att kvinnan som deltar i tillfällig äktenskap kan ha kontrakt varannan timme. Detta är en helt felaktig användning utav tillfälliga äktenskap. Efter ett sådant avtal har löpt ut, ska kvinnan vänta i två månader (Iddah-period) innan hon kan gifta sig med någon annan.

Den första som lagstiftade om Mut’ah, med alla de regler som gäller för det, var Allahs Budbärare (s), efter att det uppenbarats i Koranen. Alla muslimer är överens om att Allahs Budbärare lagstiftat Mut’ah och gjorde det lagligt efter migrationen till Medina, och muslimerna praktiserade det under hans livstid.


Det finns dock en oenighet mellan shia och de flesta sunnimuslimer om huruvida Profeten senare förbjudit det eller inte. De flesta sunnimuslimer hävdar att även om Profeten lagstiftat den, förbjöd han det senare. Detta medan Shia menar att tillfälliga äktenskap aldrig övergavs av Profeten (s). Allah uppenbarade det i Koranen, och det tillämpades i relativt stor utsträckning ända tills Profeten dog och även under Abu Bakrs regeringstid och den första tidens under Umars styre, tills Umar förbjöd det.

Koranen säger:

”[Ni får inte närma er] gifta kvinnor utom sådana som ni rättmätigt besitter – detta är vad Gud föreskriver för er. Med dessa undantag får ni vända er till varje kvinna, som ni vill leva samman med i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst förhållande, och erbjuda henne något av er egendom. Och liksom ni vill njuta av vad [er hustru] skänker er skall ni ge henne den föreskrivna brudgåvan; men ni kan inte klandras om ni efter att ha fullgjort vad som är föreskrivet kommer överens om något [vid sidan därom]. Gud är allvetande, vis.” [4:24]

I ovanstående vers, har den arabiska motsvarigheten till ordet ”äktenskap” eller någon av dess derivat inte använts. Snarare har derivatan av ordet ”Mut’ah (nöje/tillfälliga äktenskap) använts, det vill säga” Istamta’tum” (att njuta/att ha glädje). Ordet Istamta’a är den tionde verbala formen av roten m-t-a. Ordet Istamta’a har också använts i stor utsträckning i de giltiga sunnitiska samlingarna för tillfälliga äktenskap. Naturligtvis är Mut’ah en typ av äktenskap, men några av dess regler är annorlunda än det permanenta äktenskapet, inklusive det faktum att paret kan utvidga detta avtal genom ömsesidig överenskommelse, vilket anges i slutet av Koranversen.

Imam Ali (a) sa: ”Mut’ah är en nåd från Allah till sina tjänare. Om det inte vore för Umar som förbjöd det, skulle ingen begå (synd) otukt – utom en ogärningsman”

Sunnikällor: Tafsir al-Kabir, by al-Tha’labi, under komentarer till vers 4:24 i Koran;   Tafsir al-Kabir, av Fakhr al-Razi, v3, sid 200, i kommentaren till vers 4:24;   Ahkam al-Quran, av Jassas, v2, s179, under kommentar till 4:24…. Och många fler.

Ibn Masud rapporterade:

”Vi krigade tillsammans med Allahs Budbärare, och våra fruar var inte med oss. Vi frågade Allahs Budbärare: Ska vi kastrera oss själva? Den heliga profeten förbjöd oss från det, och sedan lät han oss göra Mut’ah (tillfälligt) äktenskap. Så vi alla gifte oss med fruar under en bestämd tid (vanligen tre dagar) med en hemgift av ett tygstycke. ”

Sunnikälla: Fazlul Maulana– Al Hadis, Vol. 2, sid. 686

Det är intressant att notera att Umar inte knöt förbudet av Mut’ah till Profeten (s). Det gjorde dock andra efter Umar, främst för att motivera vad han gjorde.

Umar nämner tydligt att: ”Mut’ah tilläts vid tiden för Profeten, och jag förbjuder det!” Den stora sunnitiska lärde, Fakhr al-Razi, som fått titeln ”Imam al-Mushakkikeen” (ledare för ”ever-questioners/ever-doubtful”) av sunnimuslimer, i hans omfångsrika kommentar av Koranen nämns i versen om Tillfälliga äktenskap att:

Umar sade:”Två typer av Mut’ah var lagliga under Profetens tid, och jag förbjuder dem båda, och jag straffa dem som begår det. De är: Mut’ah för pilgrimsfärden och Mut’ah av kvinnor.”

Sunnikällor: Tafsir al-Kabir, av al-Fakhr al-Razi, v3, sid.201 under vers 4:24
Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, sid. 52

Umar sa ifrån predikstolen: ”O folk! Tre saker var tillåtet under Allahs Sändebuds (s) tid, men jag förbjuder dem och gör dem härmed haraam, och straffbart. De var: Mut’ah av kvinnor, Mut’ah av Hajj (pilgrimsfärd), och att säga Hayya Ala Khair al-Amal” (vid böneutropet).”

Sunnikällor: Sharh Al-Tajreed, av al-Fadhil al-Qoshaji, (Imama Section), al-Mustaniran av al-Tabari, al-Mustabeen, av al-Tabari

Berättat av Imran bin Husain:

”Versen angående Mut’ah avslöjades i Allahs Bok, så vi praktiserade det vid tiden för Allah’s Budbärare, och ingenting uppenbarades i Koranen att göra det olagligt och inte heller förbjöd Profeten det tills han dog. Men en man som ansåg att det är olagligt, uttryckte vad hans eget sinne föreslog.”

Sunnikällor: Sahih al-Bukhari, Arabic-English, vol. 6, Hadith nr. 43 och Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v4, sid. 436

Enligt ovan tradition blev båda typerna av Mut’ah förbjudna utav Umar. Många sunnitiska kommentarer refererar till just denna tradition av Imran Ibn Husain under kommentarerna till versen av Mut’ah-äktenskap (4:24) i Koranen, vilket visar att denna Mut’ah hänvisar till Mut’ah-äktenskap .

Det är intressant att veta att i Sahih Muslim och i kommentarerna av Sahih al-Bukhari och Sahih Muslim nämns att den ”man” som nämns i denna tradition (”Men en man som ansåg att det är olagligt”) är Umar:

”En man sade enligt hans personliga åsikt, och det var Umar.”

Sunnikällor: Sahih Muslim, engelsk version, v2, kapitel CDXLII, Tradition #2825, Sahih Muslim, arabisk version, 1980 Edition Pub. i Saudi Arabia, v2, sid. 898, Tradition #166.

Även:

”Mannen som avses här är kalifen Umar Ibn al-Khattab.”

Sunnikällor: Fat’h al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, av Ibn Hajar Asqalani, v4, sid 177, Sharh al-Nawawi on Sahih Muslim, v3, sid. 364, Dar al-Sha’ab print

Abu Nadhra sade: ”Ibn Abbas (Profetens kusin) påbjöd Mut’ah medan Ibn Zubayr förbjöd det. Jag nämnde detta till Jabir Ibn Abdillah och han sa: Det är genom mig denna Hadith har delats ut. Vi gjorde Mut’ah (av Hajj och kvinnor) när Allahs Budbärare levde.

När Umar installerades som Khalif, sa han: Sannerligen Allah gjorde tillåtet vad Han ville för sitt Sändebud. Och dess påbud uppenbarades i Koranen. Utför således Hajj och Umrah för Allah som Allah har befallt er, och bekräfta (genom att återgå till permanenta äktenskap) äktenskapen med dessa kvinnor (som ni har utfört Mut’ah). Och varje person som kommer till mig med ett tillfälligt giftermål (dvs. Mut’ah) kommer jag att stena.”

Sunnikällor: Sahih Muslim, engelsk version, vol2, chapter CDXLII, Tradition #2801, Sahih Muslim, arabisk version, 1980 Edition Pub. in Saudi Arabia, vol. 2, p885, Tradition #145.

Återigen refererar ovanstående tradition till båda typer av Mut’ah, och Umar sa att Allah gjorde tillåtet vad han önskade under Profetens tid och dess motsvarande påbud uppenbarades i Koranen, men att han kommer att stena någon, som följer Guds påbud!!!

Vissa hävdar att Profeten brukade tillåta tillfälliga äktenskap under ett visst fälttåg och sedan förbjöd det när de segrat. Detta påstående faller dock samman när vi ser att vissa av de berömda följeslagarna sade att Mut’ah ofta förekom, från Profetens tid till Umars regeringstid, och fortsatte att praktiseras av en del av Profetens kompanjoner även efter Umars död. Dessutom, om Mut’ah bara var till för ett enda fälttåg, skulle Profeten ha nämnt det när han tillät det.

Dessutom har versen i Koranen inte någon begränsning av detta slag. Detta får en att förstå att såna påståenden bara är svepskäl för att motivera den nya situationen. Som vi kommer att få se i följande traditioner, stödde följeslagarna Mut’ah utan att nämna att de bara gjorde det under krig och fälttåg.

Även efter Umars död, och efter Uthman hade många Kompanjoner inte acceptera Umars nya ordning och insisterade på att tillfälliga äktenskap är lagligt. Dessa förespråkare för Mut’ah nämnde aldrig att det var begränsat till en strid.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

26 kommentarer