Arkiv för kategorin reproduktion

Växter kommer i par

Sexualitet hos växter? Vem kunde ha trott det…? Idag kanske de flesta känner till det, det tillhör liksom allmänbildningen idag, det är något vilken 7-åring som helst, som gått på dagis och förskola, kan informera om. Men faktum är att detta kände ingen till fram tills 1793. Läs detta för lite info om att även växter kommer i par: 

”Många växter har kompletta blommor som har både manliga och kvinnliga delar, andra har bara manliga eller kvinnliga delar. Andra växter har blommor på samma planta som är en blandning av manliga och kvinnliga blommor. Vissa växter har även en blandningar av alla tre typer av blommor, där vissa blommor enbart är manliga, vissa är bara kvinnor och vissa är både manliga och kvinnliga.

En åtskillnad måste göras mellan arrangemanget av fortplantningsdelarna och de sexuella uttrycken hos enstaka växter och andra arter. Vissa växter genomgår också vad som kallas könsväxling, som Arisaema triphyllum som uttrycker könsskillnader i olika skeden av tillväxten. Vissa av de mindre liljeväxterna producerar enbart, eller huvudsakligen, hanblommor. Men alltefter som dessa växter sig större med åren, ersätts de manliga blommorna av honblommor – på samma planta. Arisaema triphyllum täcker alltså en mängd sexuella förhållanden under sin livstid, från icke-sexuella unga plantor, till unga plantor som alla är helt manliga, som när de växter sig större och har en blandning av både manliga och kvinnliga blommor, till stora plantor som mest har honblommor.

Andra arter har växter som producerar flest hanblommor när de växer i början av året, men när de växer och får blommor, senare under växtsäsongen, producerar de fler honblommor. I plantor såsom Thalictrum dioicum är plantor antingen manliga eller kvinnliga. ”

Nu när vi vet att växter har manliga och kvinnliga par, låt oss se när i mänsklighetens historia vi fått reda på det här:

”Christian Konrad Sprengel (22 September 1750 – 7 april 1816) var en tysk teolog, lärare och, viktigast av allt, en naturforskare. Han upptäckte sexualitet i växtriket. ” [Wiki]

Det var runt 1790-talet som han upptäckte att växter kom i par med ett manligt och en kvinnligt fortplantningsorgan. Denna upptäckt blev utskrattad och förlöjligad av sin tids folk, vars blotta tanke på manliga och kvinnliga plantor lät helt absurd. Att växter kommer i par var alltså en stor sak i 1790-talets Europa och kristenheten. Men för muslimerna, var det mer en  600-tals’grej’, som Koranen redan meddelat.

Man ska komma ihåg att det finns två reproduktionsmetoder i växtriket; sexuell och asexuell. Det är endast den första som kan beskrivas som reproduktion. Den andra är enkel multiplikation. Det är ett resultat av splittringen av en organism som har kommit bort från huvudväxten på ett sätt som liknar denne. Det anses vara ett specialfall av reproduktion. Vissa växter har delar som är anpassade till just detta.

Sexuell reproduktion i växtriket är den enda som nämns i Koranen.

Sura 20, vers 53:

”Gud är den, som nedsänt vatten från himlen. Och därmed har vi frambragt par av växter av olika slag.”

Note: ”En som tillhör ett par” är översättningen av zauj (pluralis azwâj) som i grunden betyder ”den, som i sällskap av en annan, bildar ett par”. Den svenske översättaren i ”Koranens Budskap” har tyvärr översatt zauj med orden ”alla sorters” eller ”av olika sorter”, vilket är mycket besynnerligt och något jag finner vara en olycka i arbetet. Och en ganska så stor sådan….

I versen efter ovan vers säger Gud: ”I detta ligger helt visst budskap till människor som [styrs av] sitt förnuft.” Många gånger åter kommer denna uppmaning i Koranen – som visar att verserna är menade till ”sådana som tänker efter” de sin har förnuft” osv.. Med detta menar Gud att det i versens information finns sådant som  de som ”tänker efter” kan veta mycket om. Och de som tänker efter, som ägnar sitt liv åt sådant, är oftast experter inom olika områden: dvs vetenskapsmän som inte främst styrs utav politisk eller religiös övertygelse, utan enbart utav att veta hur saker och ting ligger till, varför och hur. 

Sura 22, Vers 5:

”Och du ser jorden ligga i dvala, men när vi nedsänder vatten på henne, skälver hon och sväller och alstrar och frambringar varje par (av växter).”

Sura 31, vers 10

”Han låter varje ädla par (av växter) växa på jorden”

Sura 13, vers 3:

 Och åt alla växter på jorden har Han gett två kön. Han sveper in dagen i natt. Helt visst ligger det budskap i detta till människor som tänker.”

All frukt är resultatet av en koppling av organ. Detta är betydelsen av ovanstående vers. Dock måste det påpekas att vissa frukter kommer från obefruktade blommor t.ex bananer, fikon, apelsiner och druvor. Grodden är höjdpunkten i den produktiva processen när fröets skal öppnas och rötter utvecklas. En vers i Koranen hänvisar till groningsprocessen.

Sura 6, vers 95:

”HELT VISST är det Gud som låter fröna och fruktkärnorna klyvas och livet spira ur det som är dött och som låter döden stiga fram ur det levande.”

Koranen upprepar att det finns komponenter parvis i växtriket och presenterar begreppet om ett par i ett mer allmänt sammanhang utan fasta gränser:

Sura 36, vers 36:

”Stor i Sin härlighet är Han, som har skapat allt vad jorden alstrar, människorna själva och det som de saknar kunskap om, i motsatspar.”

Man kan formulera många hypoteser om ”vad de icke känner till” på Muhammeds tid. Huvudsaken är att komma ihåg dessa klara tankar och att observera att de är i fullständig överenskommelse med modern vetenskap.

Vi återgår till Christian Konrad Sprengel – Mannen som upptäckte sexualitet bland växter under 1790-talet, detta är vad historien säger: –

”Under sin livstid nonchalerades hans arbete, inte bara för att det bland hans samtida ansågs mycket obscent att blommor hade något att göra med sexuella funktioner …..”

Så ni kanske inser att, om så var fallet under 1790-talet, så kan man ju själv föreställa sig hur det kunde vara i 600-talets Arabien, då Koranen uppenbarades och gjorde detta djärva och egendomliga uttalande om växter i par. Detta är vad jag kallar ett riktigt vetenskapligt mirakel – det som hela världen trodde var galet, var i sanning helt korrekt.

Hur kunde denna information komma in i Koranen? Koranen svarar: –

”Och han [Muhammed] talar inte av egen drift –  nej, [det är] uppenbarelsens ord, Koranen som en av de allra mäktigaste lär honom…” [53:3-6]

Syftet med att Koranen innehåller dessa vetenskapliga informationer är inte för att berika vetenskapen eller något liknande, utan det är för att bevisa att Koranen verkligen är ifrån Gud. För dagens så kallade ”vetenskapliga och moderna” människor är vetenskapen det enda logiska sättet att bevisa saker. Och Gud känner till i förväg vad varje tidsepok behöver för att övertygas.

1 kommentar

Se skräckfilmen om vår framtida demografi!

Detta är en propagandafilm mot islam och dess invandring, men jag tar upp den ändå – alltid skrämmer den någon 🙂 :

https://mammamaries.files.wordpress.com/2011/01/mapeurabia.jpg?w=300

Demografin i världen håller på att förändras:

För att en kultur ska bibehålla sig själv i 25 år, måste födslotalet per familj vara minst 2,11. Om man föder färre barn än så kommer dess kultur att dala. Historiskt sett så har ingen kultur som fött 1.9 barn/familj, eller mindre, överlevt.

Exempel: Om två familjer får ett barn var, så finns alltså hälften så många barn som det finns föräldrar. Dessa barn får i sin tur, tillsammans, ett barn: Resultatet blir att det bara finns 1/4 så många barnbarn som far/morföräldrar. Om populationen krymper, så gör även kulturen det.

År 2007 var födelsetalet i:

Frankrike     1,8 barn/familj

England        1,6 barn/familj

Grekland      1,3 barn/familj

Tyskland      1,3 barn/familj

Italien           1,2 barn/familj

Spanien        1,1 barn/familj

Genomsnittet över hela EU är 1,38 barn/familj. Historien visar att dessa siffror är omöjliga att omvända.

Europas kultur, så som vi känner till den idag, kommer att upphöra. Ändå sjunker inte befolkningsmängden i Europa… hur kan det komma sig? Svaret är – Invandring!

90 % av invandrarna i Frankrike kommer från muslimska länder. En fransk familj föder 1,8 barn/familj medan en muslimsk familj föder 8,1 barn/familj (det låter ju som fabler, men det kanske är sant – i Frankrike?). 30 % av befolkningen under 20 års ålder är muslimer. I vissa städer är siffran 45 %. På 39 år kommer Frankrike att vara en Islamisk Republik!

I Holland är 50% av alla nyfödda, muslimer. Så om bara 15 år kommer hälften av holländarna vara muslimer :)!

I Ryssland finns idag 23 miljoner muslimer (var 5:e person). Om bara några få år kommer 40 % av ryska armén att vara muslimer….!

Enligt EU kommer 1/3 av alla barn som föds 2025, att vara muslimer. Tysklands regering har sagt: ”Nedgången i den tyska befolkningen kan inte längre stoppas. Den nedåtgående spiralen är inte längre reversibel …. Tyskland kommer att vara en muslimsk stat år 2050.” (German Federal Statistic Office)

Kanadas födelsetal ligger på 1,6 barn/familj: långt under vad som krävs för att upprätthålla dess kultur. Under 2001-2006 ökade Kanadas befolkning med 1,6 miljoner personer – 1,2 av dessa var immigranter.

Usa:s födelsetal ligger också på 1,6 barn/familj. Räknar man med latinobefolkningen ligger den på exakt 2,11. 1970 fanns där 100 000 muslimer i landet – idag finns över 9 miljoner… världen förändras (tack vare USA:s krig mot ”terrorismen” 🙂 obs: min anm.).

Katolska kyrkan i USA har tillkännagett att Islam precis gått förbi deras egna medlemsantal. Vissa rapporter visar att om Islam fortsätter att växa i samma takt som idag så är den, inom 5-6 år, den dominerande religionen i världen.

Filmen slutar med att säga till den Kristna publiken: THIS is a call for ACTION!!!
.

1 kommentar

Våra barn föds fulla av kemikalier

.

Kemikalierna i mat och miljö kan göra dig steril

https://i2.wp.com/miljoforskning.formas.se/Global/Milj%C3%B6forskning/MF095/s22d.jpg

.

Vi lever i ett kemikaliesamhälle där kemikalieindustrin ökar mest av alla industrier, vilket innebär att enorma pengar är i omlopp där. Extremt mäktiga intressen är inblandade i detta. Vad innebär det för människor och kommande släkten?

Kemikalieanvändningen i vår vardag medför ökade risker för allergier hos barn visar en studie på Karlstads universitet. Förekomsten av konserveringsmedel, parabener: PGEs, propylenglykol och glykoletrar, i sovrumsluften visar på samband med astma, hösnuva och eksem men även antikroppar mot vanliga allergen hos barnen.

130 000 kemikalier som inte är testade är i omlopp runt oss varje dag.

Kemikalien DDT, som förbjöds på 70-talet, finns ännu kvar i kroppen på de som levde på den tiden.

Sedan andra världskriget har kemikalieproduktionen ökat från 1 miljon ton per år till 500 miljoner ton per år

De förekommer i princip i allt vi omger oss utav:

Flamskyddsmedel

Ytaktiva medel (som gör att du kan hälla saft på soffan utan att vätskan dras in på en gång)

Mjukgörande medel, som finns i alla våra plastprodukter

Barnprodukter som du smörjer in ditt barn med är full med dessa kemikalier.

Upp till 40% av en vara kan innehålla ftalater dvs hormonstörande ämnen. Till och med något så enkelt och vardagligt som kvitton innehåller sådana ämnen.

De lägsta doserna utav dessa påverkar kanske inte en vuxen särskilt märkbart, men innebär en helt annan effekt på ett foster:

En ammande mamma för över sina kemikalier till sitt barn genom amningen. I tester visar det sig att hos en ammande mor sjunker kemikalienivån hos medan densamma ökar hos barnet – en direkt kemikalieöverföring alltså! Ändå är det bättre än att köpa mjölkersättning som gjorts på konstgjord väg. Så sluta inte amma för det, men tänk på att handla mer ekologiskt och mindre plastprodukter.

I Danmark finns en oroväckande hög andel män som är sterila. I en skolklass är det 8 % av barnen som kommit till på konstgjord väg i Danmark. Testikelcancer brukade ju tidigare mest drabba äldre män, men i Danmark har man sett att detta drabbar unga grabbar. På 16 år har testikelcancer ökat med 400 % där. Då vet man att det beror på en miljöorsak och inte på virus eller något ärftligt.

Även ADHD, autism och andra koncentrationsstörningar har knutits till kemikaliepåverkan i miljön. Just i Danmark har en tredubbling skett, på 5 år, av de som går på behandling för ADHD.

”Man började upptäcka problemet med hormonstörande ämnen(bisfenolat och eftalater) genom reproduktionsstörningar och skador på könsorganen.  Nu handlar det om astma, allergi, immunologiska och nevropsykiatriska effekter, diabetes, övervikt och fetma. Detta pekar forskning både med människor och djur på,” säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap.

Förmodligen spelar inte halterna alls någon roll; om dom är höga eller låga. Istället handlar det om NÄR man blir exponerad. På djur har man märkt att om fostret på encellsstadiet exponeras för en hormonstörande kemikalie, så blir det bestående förändringar hos generna i de nya cellerna. Det innebär att alla celler som kommer från denna enda cell (som ju delar sig hela tiden) påverkas.

Konsekvenserna blir att när fortplantningssystemet börjar komma igång, under puberteten, kan man se avvikelser i systemet – t.ex i kvinnans livmoder: plötsligt uppträder sjukdomar i dessa organ. Man ser inte sjukdomen hos barnet, eftersom livmodern inte är utvecklad ännu.

Det handlar inte bara om ett system heller. Det kan handla om hjärnans utveckling under den period när det avgörs hur en individ ska utvecklas senare i livet: beteendet påverkas. Intelligensen likaså. Vi pratar ofta om uppfostran, vilket är något som lär ett barn att älska, men om inte alla kopplingar sitter där de ska från början, så har uppfostran ingen effekt.

Idag finns så många barn som är onåbara: de kan inte titta på en, de är helt okontrollerade, de överreagerar och/eller så kan de inte skilja på rätt och fel. Det är inte för att de inte är uppfostrade. Felet ligger i kemikalierna som fanns i föräldrarnas kroppar när barnet blev till.

Ett tips är att rensa ut leksaker i barnens rum: ha framme de 4-5 leksaker barnen oftast leker med (det brukar inte vara så mer än så) och lägg undan resten, byt sedan ut dessa efter behov. För att inte utsätta barnet för den kemikalieavsöndring som ständigt sker från plast. Sida med leksaker utan ftalater hittar du här.

Jag känner att det är helt omöjligt att leva fullt ut utan att behöva exponeras utav dessa kemikalier – då det finns i ALLT vi hanterar idag. Konservburkarna har numera inplastat innanmäte som innehåller sådana hormonförändrande ämnen. Jag har länge föräcklats av det sopberg jag själv producerar och har försökt minska på det, genom att inte bära hem så mycket produkter med förpackningar i plast av olika slag t.ex. Men det är stört omöjligt.

Framtidens generationer kommer inte att kunna föröka sig själva, och de kommer att ha en massa olika störningar som de sedan ska regera världen med. En skrämmande tanke!

”Underkastelsen” är en film om de hundratals kemikalier vi alla idag bär i vårt blod, som ett resultat av den oerhörda mängd kemikalier vi sedan andra världskriget spritt i vår miljö och underkastat oss.

/Stefan Jarl, dokumentärfilmare

Stefan Jarl, som snart är 70 år gammal, föddes giftfri, men det gör inget barn idag. Livmodern skyddar fostret från yttre påverkan, men det ärver våra kemikalier, som vi har i kroppen.

.

I TV4:s program ”Efter tio” diskuterar man frågan ovan:

http://embed.tv4.se/tv4play/v0/tv4video.swf?vid=1105650

Lämna en kommentar

Mut’ah – Tillfälligt äktenskap Del 1

.

Jag ska ta upp ett ämne som bland en del muslimer är mycket kontroversiell – och missförstådd. Det är frågan om tillfälligt äktenskap s.k. ”mut’ah”. Det kommer att bli en hel del referenser till sunnikällor som hänvisar till denna lag.

För att kontrollera sexuella begär, om man är ogift, finns 2 alternativ: det är avhållsamhet eller temporärt giftermål. Om det går att läsa även i detta inlägg.

Fixed-Term/Temporära/Nöjes-äktenskap är olika namn för det arabiska ordet för ”Mut’ah”, vilket är ett kontrakt mellan en man och en kvinna, mycket på samma sätt som Long-Term/Permanent/Konventionellt-äktenskap är. Den största skillnaden är att längden på det tillfälliga äktenskapet begränsas till en viss bestämd tidsperiod, och mannen och kvinnan blir främmande för varandra efter utgångsdatum, utan att skilsmässa skett. En automatisk skilsmässa alltså, när den förutbestämda tiden passerat.

En missuppfattning beträffande tillfälliga äktenskap är att vissa människor tror att kvinnan som deltar i tillfällig äktenskap kan ha kontrakt varannan timme. Detta är en helt felaktig användning utav tillfälliga äktenskap. Efter ett sådant avtal har löpt ut, ska kvinnan vänta i två månader (Iddah-period) innan hon kan gifta sig med någon annan.

Den första som lagstiftade om Mut’ah, med alla de regler som gäller för det, var Allahs Budbärare (s), efter att det uppenbarats i Koranen. Alla muslimer är överens om att Allahs Budbärare lagstiftat Mut’ah och gjorde det lagligt efter migrationen till Medina, och muslimerna praktiserade det under hans livstid.


Det finns dock en oenighet mellan shia och de flesta sunnimuslimer om huruvida Profeten senare förbjudit det eller inte. De flesta sunnimuslimer hävdar att även om Profeten lagstiftat den, förbjöd han det senare. Detta medan Shia menar att tillfälliga äktenskap aldrig övergavs av Profeten (s). Allah uppenbarade det i Koranen, och det tillämpades i relativt stor utsträckning ända tills Profeten dog och även under Abu Bakrs regeringstid och den första tidens under Umars styre, tills Umar förbjöd det.

Koranen säger:

”[Ni får inte närma er] gifta kvinnor utom sådana som ni rättmätigt besitter – detta är vad Gud föreskriver för er. Med dessa undantag får ni vända er till varje kvinna, som ni vill leva samman med i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst förhållande, och erbjuda henne något av er egendom. Och liksom ni vill njuta av vad [er hustru] skänker er skall ni ge henne den föreskrivna brudgåvan; men ni kan inte klandras om ni efter att ha fullgjort vad som är föreskrivet kommer överens om något [vid sidan därom]. Gud är allvetande, vis.” [4:24]

I ovanstående vers, har den arabiska motsvarigheten till ordet ”äktenskap” eller någon av dess derivat inte använts. Snarare har derivatan av ordet ”Mut’ah (nöje/tillfälliga äktenskap) använts, det vill säga” Istamta’tum” (att njuta/att ha glädje). Ordet Istamta’a är den tionde verbala formen av roten m-t-a. Ordet Istamta’a har också använts i stor utsträckning i de giltiga sunnitiska samlingarna för tillfälliga äktenskap. Naturligtvis är Mut’ah en typ av äktenskap, men några av dess regler är annorlunda än det permanenta äktenskapet, inklusive det faktum att paret kan utvidga detta avtal genom ömsesidig överenskommelse, vilket anges i slutet av Koranversen.

Imam Ali (a) sa: ”Mut’ah är en nåd från Allah till sina tjänare. Om det inte vore för Umar som förbjöd det, skulle ingen begå (synd) otukt – utom en ogärningsman”

Sunnikällor: Tafsir al-Kabir, by al-Tha’labi, under komentarer till vers 4:24 i Koran;   Tafsir al-Kabir, av Fakhr al-Razi, v3, sid 200, i kommentaren till vers 4:24;   Ahkam al-Quran, av Jassas, v2, s179, under kommentar till 4:24…. Och många fler.

Ibn Masud rapporterade:

”Vi krigade tillsammans med Allahs Budbärare, och våra fruar var inte med oss. Vi frågade Allahs Budbärare: Ska vi kastrera oss själva? Den heliga profeten förbjöd oss från det, och sedan lät han oss göra Mut’ah (tillfälligt) äktenskap. Så vi alla gifte oss med fruar under en bestämd tid (vanligen tre dagar) med en hemgift av ett tygstycke. ”

Sunnikälla: Fazlul Maulana– Al Hadis, Vol. 2, sid. 686

Det är intressant att notera att Umar inte knöt förbudet av Mut’ah till Profeten (s). Det gjorde dock andra efter Umar, främst för att motivera vad han gjorde.

Umar nämner tydligt att: ”Mut’ah tilläts vid tiden för Profeten, och jag förbjuder det!” Den stora sunnitiska lärde, Fakhr al-Razi, som fått titeln ”Imam al-Mushakkikeen” (ledare för ”ever-questioners/ever-doubtful”) av sunnimuslimer, i hans omfångsrika kommentar av Koranen nämns i versen om Tillfälliga äktenskap att:

Umar sade:”Två typer av Mut’ah var lagliga under Profetens tid, och jag förbjuder dem båda, och jag straffa dem som begår det. De är: Mut’ah för pilgrimsfärden och Mut’ah av kvinnor.”

Sunnikällor: Tafsir al-Kabir, av al-Fakhr al-Razi, v3, sid.201 under vers 4:24
Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, sid. 52

Umar sa ifrån predikstolen: ”O folk! Tre saker var tillåtet under Allahs Sändebuds (s) tid, men jag förbjuder dem och gör dem härmed haraam, och straffbart. De var: Mut’ah av kvinnor, Mut’ah av Hajj (pilgrimsfärd), och att säga Hayya Ala Khair al-Amal” (vid böneutropet).”

Sunnikällor: Sharh Al-Tajreed, av al-Fadhil al-Qoshaji, (Imama Section), al-Mustaniran av al-Tabari, al-Mustabeen, av al-Tabari

Berättat av Imran bin Husain:

”Versen angående Mut’ah avslöjades i Allahs Bok, så vi praktiserade det vid tiden för Allah’s Budbärare, och ingenting uppenbarades i Koranen att göra det olagligt och inte heller förbjöd Profeten det tills han dog. Men en man som ansåg att det är olagligt, uttryckte vad hans eget sinne föreslog.”

Sunnikällor: Sahih al-Bukhari, Arabic-English, vol. 6, Hadith nr. 43 och Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v4, sid. 436

Enligt ovan tradition blev båda typerna av Mut’ah förbjudna utav Umar. Många sunnitiska kommentarer refererar till just denna tradition av Imran Ibn Husain under kommentarerna till versen av Mut’ah-äktenskap (4:24) i Koranen, vilket visar att denna Mut’ah hänvisar till Mut’ah-äktenskap .

Det är intressant att veta att i Sahih Muslim och i kommentarerna av Sahih al-Bukhari och Sahih Muslim nämns att den ”man” som nämns i denna tradition (”Men en man som ansåg att det är olagligt”) är Umar:

”En man sade enligt hans personliga åsikt, och det var Umar.”

Sunnikällor: Sahih Muslim, engelsk version, v2, kapitel CDXLII, Tradition #2825, Sahih Muslim, arabisk version, 1980 Edition Pub. i Saudi Arabia, v2, sid. 898, Tradition #166.

Även:

”Mannen som avses här är kalifen Umar Ibn al-Khattab.”

Sunnikällor: Fat’h al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, av Ibn Hajar Asqalani, v4, sid 177, Sharh al-Nawawi on Sahih Muslim, v3, sid. 364, Dar al-Sha’ab print

Abu Nadhra sade: ”Ibn Abbas (Profetens kusin) påbjöd Mut’ah medan Ibn Zubayr förbjöd det. Jag nämnde detta till Jabir Ibn Abdillah och han sa: Det är genom mig denna Hadith har delats ut. Vi gjorde Mut’ah (av Hajj och kvinnor) när Allahs Budbärare levde.

När Umar installerades som Khalif, sa han: Sannerligen Allah gjorde tillåtet vad Han ville för sitt Sändebud. Och dess påbud uppenbarades i Koranen. Utför således Hajj och Umrah för Allah som Allah har befallt er, och bekräfta (genom att återgå till permanenta äktenskap) äktenskapen med dessa kvinnor (som ni har utfört Mut’ah). Och varje person som kommer till mig med ett tillfälligt giftermål (dvs. Mut’ah) kommer jag att stena.”

Sunnikällor: Sahih Muslim, engelsk version, vol2, chapter CDXLII, Tradition #2801, Sahih Muslim, arabisk version, 1980 Edition Pub. in Saudi Arabia, vol. 2, p885, Tradition #145.

Återigen refererar ovanstående tradition till båda typer av Mut’ah, och Umar sa att Allah gjorde tillåtet vad han önskade under Profetens tid och dess motsvarande påbud uppenbarades i Koranen, men att han kommer att stena någon, som följer Guds påbud!!!

Vissa hävdar att Profeten brukade tillåta tillfälliga äktenskap under ett visst fälttåg och sedan förbjöd det när de segrat. Detta påstående faller dock samman när vi ser att vissa av de berömda följeslagarna sade att Mut’ah ofta förekom, från Profetens tid till Umars regeringstid, och fortsatte att praktiseras av en del av Profetens kompanjoner även efter Umars död. Dessutom, om Mut’ah bara var till för ett enda fälttåg, skulle Profeten ha nämnt det när han tillät det.

Dessutom har versen i Koranen inte någon begränsning av detta slag. Detta får en att förstå att såna påståenden bara är svepskäl för att motivera den nya situationen. Som vi kommer att få se i följande traditioner, stödde följeslagarna Mut’ah utan att nämna att de bara gjorde det under krig och fälttåg.

Även efter Umars död, och efter Uthman hade många Kompanjoner inte acceptera Umars nya ordning och insisterade på att tillfälliga äktenskap är lagligt. Dessa förespråkare för Mut’ah nämnde aldrig att det var begränsat till en strid.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

26 kommentarer

Skapelsens bevis

Evolutionister hävdar att en art förvandlas till en annan, och att alla livsformer på jorden alltså uppstått på det sättet. Om detta vore sant, så borde det finnas oräkneliga fossiler av mellanformer som visar dessa olika arter som, enligt uppgift, utvecklas till en annan.

Men inga fossiler av halv-fisk, semi-groddjur, halv-dinosaurie, halv-fåglar, eller halv-apa halv-människor har någonsin hittats. Tvärtom jordens fossila lager visar faktiskt att levande varelser har funnits i sina perfekta former ända sedan de först skapades av Gud.

Här nedan är en snabbkurs i ämnet, på totalt 40 min.

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

5 kommentarer

En ateist frågar mig om mirakler

Jag fick en fråga av Loke på inlägget om fiskregnet i Lajamanu i Australien. Svaret blev så långt så jag gör ett inlägg istället:

Marie,
Du skriver att livet för en person som inte tror på en allsmäktig gud är ett enda stort tvivel. Jag har en annan åsikt. Som ateist lägger jag ingen större tid på att ”tvivla” på guds existens som du verkar tro.

Jag räknar helt enkelt inte med en gud som möjlig hypotes till en händelse. Ta den ovan som du skriver om tex;

En mycket underhållande historia som får kugghjulen att aktiveras och man undrar vad det kan ha berott på. Min första tanke är då inte ”det skulle kunna vara gud, men jag tvivlar på det”. Utan jag frågar mig vilken naturlig händelse som kan ha legat bakom. Detta betyder inte att jag lider av tvivel, utan förnuftigt, kritiskt tänkande. Att direkt tvärsäkert hävda att en allsmäktig ”gud” ligger bakom utan några faktiska bevis för detta påstående lämnar mig tämligen oberörd.

En fråga till dig Marie, finns det någon vetenskaplig, naturlig förklaring som skulle kunna falsifiera din tes om att detta är ett mirakel av en ”gud”?

Läs hela inlägget här »

20 kommentarer

Några etiska frågor…

————————————————————————————————-


Angående konstgjord befruktning

Nedanstående är frågeställningar som diskuteras från Shariahs synvinkel. Detta är dock endast Sayyid Mohammed Rizvis egna inledande tolkningar som han hoppas ska stimulera till givande diskussioner bland våra Mutjatahider.

1) Att förstöra de överblivna befruktade äggen:

Vid konstgjord befruktning befruktas 1-3 ägg med sperma, men man implanterar bara 1 ägg åt gången. Lyckas det första gången och man inte vill ha de 2 resterande: vad göra? Måste man använda dom? Kan man förstöra dom?
Enligt Shariah borde det inte vara något problem i att förstöra dom. Det kan inte utgöra abort, eftersom abort endast sker efter implantation av det befruktade ägget i livmodern. För det andra sker abort i en kvinnas kropp – inte i ett provrör!

2) Frysta embryon:

Ännu en bi-produkt av denna teknologi är den s.k. spermabanken. Man måste inrikta sig på fyra frågor här:

Först: Får en man bevara sin sperma i frusen form? Får ett gift par tillåta bevaring av befruktade ägg för framtida behov? Sayyid Mohammed Rizvi anser att han inte kan komma på något inom Shariah som skulle förbjuda sådant. Det är ingen skillnad från att en person skulle donera blod.

Andra: Är det tillåtet sälja sperma eller ägg? Det är inte tillåtet att sälja sperma eller ägg för att befrukta en annan kvinna. Däremot till vetenskapliga institutioner för forskning.

Tredje: Kan en kvinna använda ett bevarat befruktat ägg eller sperma ifrån sin make efter att han dött? – Uppenbart finns ingen i Shariah som kan hindra henne från det då de är hennes egendom och kan använda det. Barnet är legitimt. Men…detta är tillåtet bara så länge som hon inte har gift om sig. Då hon bara kan ha en man åt gången.

Fjärde: Kan en kvinna använda befruktade ägget sedan hon skiljt sig från sin make? – Detta är tillåtet bara så länge hon inte gift om sig. Barnet är legitimt.

(Källa: Marriage and Morals in Islam)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Fortsättning angående Surrogatmor

————————————————————————————————-

Liten fortsättning och förklaring på inlägget om

Surrogat moderskap

Det finns dock ännu ett sätt att se på denna mor/barn relation. Ska förklara lite om hur man definierar Shariah i Islam:

1) Om något är tydligt definierat inom Shariah( genom Koranen, Profeten eller Imamerna) kategoriseras detta under ”Shar’i” .

2) Är något istället allmän tradition: en definition accepterad av människorna i allmänhet – och inte har preciserats vetenskapligt eller av shar’i kallas detta för ”Urfi”.

3) ”Ilmi” är en definition presenterad genom vetenskap.

Om Shar’i definierat något måste vi följa det. Men om denna(shar’i) är helt tyst i en sakfråga; ska vi då följa Urfi eller Ilmi? Den som är bekant med Shariah håller med om att vid frånvaro av en Shar’i-definition, följer man Urfi. Man bör gå på den allmänna uppfattningen i frågan.

Exempel:
Shariah säger att vattnet vid utförandet av wotho ( rituell tvagning inför bönen) måste vara rent. Betyder det då vetenskapligt rent…..? Absolut inte!! I sådana fall skulle inte vattnet i denna del av världen anses som rent då det finns renande kemikalier i det. Shariah säger att vattnet då ännu klassificeras som rent – om inte allmänheten kan (utan hjälp av laboratorier) känna en avvikelse i vattnets färg, smak eller lukt.

Men:

I ett fall ska man dock använda sig av begreppet ”Ilmi”. Det är när allmänheten inte kan avgöra i sakfrågan. Så; när Shar’iah är tyst och folket inte kan ha en åsikt så måste man välja Ilmi (vetenskaplig) definition.

Urfi skulle i fallet ovan säga att kvinnan som födde ut barnet är modern. Så på så sätt tillhör barnet den biologiska mamman(dvs surrogatmamman) och är då Mahram till dennes barn och ska även ärva henne.

Relationen mellan första frun(genetiska modern) och barnet placerar henne över en ”riza’i” mamma (Riza’i mamma = en kvinna som inte fött barnet, men ammat det). Baserat på detta är barnet Mahram även till hennes barn, men ärver inte henne.

————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Nya Tekniker vid Mänsklig Reproduktion – Surrogatmamma

————————————————————————————————-

Surrogat moderskap

Detta är en biprodukt av konstgjord insemination och är kontroversiell inom juridiska och etiska kretsar världen runt. Särskilt efter fallet med Baby M.

Användande av surrogatmamma innebär att en kvinna tillåter ett befruktat ägg – ifrån ett annat par – bli implanterad i sin livmoder. Sedan låter hon barnet växa inne i henne.

Denna metod används när en kvinna har problem med att kunna fullfölja hela graviditeten.

Så som blivit beskrivet ovan är surrogat moderskap inte tillåtet enligt Shariah, då det involverar att en spermie från en utomstående man (inte maken alltså) implanteras i henne. Vilket går emot Koranversen (23:5-6) där troende kvinnor ska skydda sina privata kroppsdelar för alla förutom sin make.

Men…det finns tillvägagångssätt inom islams giftermålssystem som skulle tillåta en form av surrogat moderskap. Om frun har problem att bära makens barn hela graviditete, kan mannen gifta sig med en annan kvinna (på permanent eller temporär basis) och ett befruktat ägg ifrån första frun kan då injiceras i den nya frun, med hennes tillstånd förstås.

Vem av kvinnorna hör då barnet till? Den genetiska(första frun) eller den biologiska (andra frun)? Enligt Ayatullah Khumayni, beror det på fostrets ålder. Blev detta placerat i surrogatmamman efter att fostret uppnått 4 månader, då tillhör barnet den första frun – andra frun kan då bara ses som ett ställe för ”förvaring”. Ifall insemination skett tidigare är det svårt att säga om barnet tillhör första frun. (Tahrir, vol 2, sid 23)

————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Nya Tekniker vid Mänsklig Reproduktion – Framtid

————————————————————————————————-

Andra möjligheter inom mänsklig reproduktion som diskuteras av våra ‘Ulama:

Kan vara intressant veta att våra Mutjtahider håller sig väl framme inom vetenskaplig teknologi angående beslut om de religiösa och etiska frågeställningarna inom mänsklig reproduktion. De talar bland annat om följande möjligheter:

1) Det är tillåtet uppfinna ett artificiellt kvinnligt ägg och befrukta det med makens spermie och låta barnet växa i kvinnans moderliv. – I detta fall är barnet helt besläktad med pappan. Barnet är utan biologisk mor.

2) Det är tillåtet uppfinna en artificiell spermie och inseminera denna i en kvinna. – Det barnet är helt besläktad till moderna och är ett barn utan biologisk far..

3) Det är tillåtet att ta ett konstgjort ägg och befrukta detta med en konstgjord spermie och sedan låta utvecklas i en konstgjord mage. Det barnet är inte besläktad med någon!

4) Om resultat av de 2 första punkterna ovan blir tvillingar; en pojke och en flicka är de släkt och ses som normala syskon. I det 3e fallet är de dock inte släkt med varandra ( då de inte har föräldrar) och kan därför till o med gifta sig med varandra.

(Marriage and Morals in islam)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Nya Tekniker vid Mänsklig Reproduktion – IVF

————————————————————————————————-

In Vitro Fertilization (=IVF)
Provrörsbefruktning

De 2 förstnämnda metoderna AIH och AID används då mannens spermier har brist på kvalitet och kvantitet. IVF är en teknik mestadels för kvinnor vars äggledare är blockerade och inte kan bli botade genom kirurgiskt ingrepp. Även för de som inte blir gravid trots att äggledare är normala och allt annat är uteslutet.

Vid IVF tar man ett eller flera ägg från kvinnan, sedan befruktar man ägget med sperma ifrån maken. Efteråt låter man ägget utvecklas i provröret fram till 8:a-celliga stadiet, då den implanteras i kvinnan.

Kan även användas då makens spermie är så få i antal att befruktning är omöjligt. Enligt Shariah är IVF tillåten så länge det sker mellan makar.

(Marriage and Morals in Islam, sid 116)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Nya Tekniker vid Mänsklig Reproduktion – AID

————————————————————————————————–

Artificial Insemination by Donor (=AID)
(Konstgjord befruktning genom donator)

AID är väldig lika AIH, men används då makens spermier är oanvändbara både gällande kvantitet och kvalitet.

I Islam är denna metod absolut förbjuden då donatorn inte är lagligt gift med kvinnan. Då denna metod inte involverar sexuell relation och därför inte kan kategoriseras som äktenskapsbrott – kan många undra hur det kan vara haram?

Det Gudomliga påbudet att skydda sina privata delar är inte specificerade i Koranen. Den säger inte att: skydda endast ifrån olaglig sexuell kontakt, utan;- att skydda från alla kontakter – utom för sin make/maka.

Gud beskriver de troende: ” de som skyddar sina privata delar utom för sin äkta hälft…därför, den som söker något bortom det, de är lagbrytarna”. Därför – t.o.m. att injicera en annan mans sperma vore att ”söka något bortom det” -en överträdelse och att bryta emot Guds påbud. (Al-Fiqh ‘ala ‘l-Madhahibi-l-Khamsah, sid 374, av Shaykh Muhammed Jawad al-Mughniyyah)

Vad blir då ett barns status om det – trots allt – blir till på detta sätt (genom AID) ?

Då en illegitim sexuell akt ej begåtts är barnet inte illegitimt. Relationen barn/moder är tydlig, men när det gäller faderskapet är det donatorn som är far till barnet. Barnet ska ärva denne och är ‘mahram’ till dennes fru och barn.

(Al-Fiqh, sid 375-6, Minhaj, vol 2. sid 395 och Tahrir vol 2, sid 621)
————————————————————————————————–

Lämna en kommentar

Nya Tekniker vid Mänsklig Reproduktion – AIH

————————————————————————————————-

Artificial Insemination by Husband (=AIH)
(konstgjord befruktning från maken)

Används då maken har spermier, men dessa är för svaga för att uppnå befruktning. Bristfälligheten i spermierna kan vara orsakat av lågt antal aktiva spermier, eller en oförmåga i spermierna att simma tillräckligt snabbt mot ägget.

Vid AIH tas spermier ifrån maken genom masturbation. Dessa koncentreras och ”förbättras” i laboratoriet. Sedan förs spermien in i fruns livmoderhals under hennes mest fertila dagar. Kan utföras av läkare, sköterska eller makarna själva.

Vad gäller Shariah så finns inga problem i att använda AIH, då det sker mellan gifta makar.

Då självmasturbation är förbjuden i Islam så uppnås dessa förutsättningar genom att makan utför detta åt maken. Vore intressant höra hur den Romersk katolska kyrkan tänker lösa problemet:

”Den Romersk-katolska kyrkan tillåter AIH om den spermie som används är framtagen genom samlag med sin fru, inte masturbation, men detta skulle innebära samlag på läkarens kontor och är knappast romantiskt”, säger Fader Wolah,” (The Vancouver Sun, 11 mars, 1987, sid A7)
————————————————————————————————-

1 kommentar

Nya Tekniker vid Mänsklig Reproduktion

————————————————————————————————-

Födelsen av första provrörsbarnet 1978 (Louis tror jag hon hette) skapade stora rubriker i hela världen. Och hela världen, förutom Vatikanen, välkomnade denna utveckling inom vetenskapen.

Människan är, trots allt, den förnämsta skapelsen. Gud skapade universum åt människan och skapade människan åt sig själv. Under de senaste 50-60 åren har människan gjort stora framsteg inom vetenskap och teknologi.

Det kan vara intressant veta att även inom denna fråga står Islam i mitten av dessa två ytterligheter:

På ena sidan den Romersk Katolska Kyrkan som kategoriskt fördömt alla former av in vitro fertilisering, konstgjord befruktning och surrogat moderskap. På andra sidan den mer liberala synen av att alla kan göra detta oavsett om det är mellan gifta par eller andra grupper.

Islam, som kommer framgå, tillåter denna teknink mellan gifta par. Ska här redovisa de olika reproduktiva metoder som finns och redogöra om dessa är tillåtna inom Islam, i några inlägg framöver…
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar