Arkiv för kategorin preventivmedel

Äntligen! Gravidtest för 11 åringar!!

I Storbritannien i staden Wirral (utanför Liverpool) har man öppnat ungdomsmottagningar i närmare hälften av de 29 grundskolor som finns där.

På mottagningarna erbjuds inte bara rådgivning om sex, alkohol, rökning – där kan skolflickor från 11 år och uppåt få preventivmedel eller dagen efter-piller och göra graviditetstester. Helt utan föräldrars vetskap.

Kritiska röster har visserligen hörts om att man med detta bara uppmuntrar underåriga att idka sex, trots det har landets regering som mål ändå blivit, att i mänsklighetens namn, öppna liknande mottagningar i alla landets skolor.

Mottagningen ska alltså utnyttjas (utan föräldrars vetskap) av barn (läs flickor) ända ner i 11 årsåldern… men om en 9 åring kommer in tror jag inte de avvisar henne eller kontaktar dennes förälder för det.

Det är en ungdomsmottagning, så de ger inte bara ut kondomer och graviditetstest utan även ger barnen information och upplysning om sex också. Varför man nu anser att en 11-åring behöver sexinformation, det förstår jag inte. Man borde hellre ta ett samtal med föräldrarna och fråga dom varför dom inte verkar bry sig mer om sitt barn.

En omyndig (dvs en person under 18 år) får inte ens skriva under ett enkelt köpeavtal utan föräldrarnas samtycke. Men att ha sex i 11 årsåldern och föda barn är tydligen inte något som angår föräldrar, trots att det förmodligen är dom som får sitta med ansvaret för sitt barnbarn om det egna barnet inte tar föräldraansvaret – vilket det knappast klarar av fullt ut.

”Byxmyndighetsåldern” går vid 15 år, ändå kommer man på mottagningen tydligen inte göra en anmälan om de vet att en 11 åring har haft sex utan istället enbart erbjuda sexualrådgivning och graviditetstest – eventuellt ett dagen-efter-piller. Allt för att visa detta barn att det de ”råkat ut för” (?) är helt normalt.

Vad de indirekt säger är att de anser att en 11 åring som haft sex har gjort det av egen fri vilja och ingen yttre påverkan från andra.

Av vad jag själv vet, särskilt angående flickor i den åldern och uppåt, så kommer det att vara ”da shit” (dvs värsta coola grejen – för de som int’ förstår svenska) att ha anledning att gå till ungdomsmottagningen – vare sig man behöver det eller inte. Grupptrycket blir ännu större för de små liven (läs: ‘tjejerna’).

Vad som behövs är en attitydförändring i samhället – inte fler ungdomsmottagningar eller dagen-efter-piller till 11 åringar. Sexfixeringen är enorm i dag; man SKA ha sex, sex ger identitet och bekräftelse på att man duger – och vuxenvärlden bara nickar förstående och medhållande. När barnet ser detta medhåll, så cementerar detta ”kraven” ifrån deras ungdomsomgivning.

Jag minns själv, när jag var barn, och man t.ex tillfrågades att gå ut med kompisar man inte ville umgås med – för man visste att de skulle göra dumma saker – men man vågade inte själv säga nej till dom: då vände man sig till mor och far och frågade högt ”Får jag gå ut men XXX och YYY?”. Men med ögonen vädjade jag till dom att de skulle säga nej. Då gjorde de sin plikt:

Pappa sa då högt med barsk röst:” Nej du, idag ska du hålla dig inne!!!”. Och på så sätt slapp jag själv ta på mig min ”torrhet” att inte vilja göra dessa ”coola” dumheter. Mamma och pappa ställde gärna upp som de ”torra föräldrarna”, för att jag – och mina syskon skulle slippa ifrån grupptryck. Och det är DET föräldrar är till för – att värna, vårda och guida sina barn.

För de mesta dumheter som görs i den åldern kommer ifrån grupptryck. När ska samhällets institutioner inse det? När ska detta ”flower power”…”go with the flow” … klappa-på-axeln-och-säga-”kör hårt!” sluta? Hur mycket längre ner i åldrarna kan det gå egentligen, innan samhället självt börjar skrika ”STOPP!!! – DET ÄR NOG….VI MÅSTE SKYDDA DE SMÅ!!!” ?

Barnen själva vädjar, men ingen ser, ingen hör. De går till ungdomsmottagning och kuratorer i förhoppning att någon ska säga stopp… du ska inte den vägen vandra ännu! Kan så många vuxna verkligen samstämmigt tro och anse att barnen TRIVS i sin situation? Att de inte är, eller känner sig, utnyttjade?

Alldeles snart har även vi här i Sverige liknande mottagningar för 11 åringar det garanterar jag. För ALLT ”nytänkande” som har med sex att göra anses som framåtskridande och vi vill ju inte vara sämre än England. Vi kommer att bli världsbäst på sexuellt aktiva 11 åringar.

5 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 46

————————————————————————————————-

HALLELUJA!!! Eller Alhumdulillah – som vi muslimer säger, serien om Sexualmoral Inom Islam är avslutad!!! Detta är sista inlägget:
————————————————

Kan en kvinna använda preventivmedel utan att fråga sin man?

Frun har full rätt att använda preventivmedel utan hans godkännande. (Minhaj, vol, 2,sid 276). Men hon kan inte använda metoder som kommer i hans väg ifall han inte vill. Ex vis kan hon inte tvinga honom använda kondom eller avbrutet samlag.

Då sex, liksom för kvinnan, är hans äktenskapliga rättigheter. Denna rättighet involverar dock inte att hon ska bära hans barn. Att ha barn eller inte är ett personligt val som kvinnan själv ska göra och därför kan hon använda preventiva metoder utan hand godkännande.

Detta var den juridiska aspekten av Shariah. Men på en mer praktisk nivå, är sådana val bäst gjorda genom samstämmig överenskommelse mellan man och fru. Annars leder det bara till missförstånd och misstro.

Den juridiska aspekten är för att skydda de grundläggande rättigheterna för kvinnan, men i det verkliga livet, bör man och kvinna basera sitt liv tillsammans på kärlek, ömhet och samarbete. Koran ”..och vi har skapat mellan er kärlek och ömhet...”
—————————————–

Jag kommer, senare, att redovisa vilka nya tekniker inom mänsklig reproduktion som är tillåtna inom Islam, och sedan även om ev framtida dito metoder som kan komma att uppfinnas – och vilka av dess som då kommer vara tillåtna…eller ej.

————————————————————————————————-

12 kommentarer

Sexualmoral inom Islam – del 45

————————————————————————————————-

Preventiva metoder

Ska redogöra preventiva metoder som finns och redovisa om dessa är tillåtna eller ej:

1) Orala preventivmedel: P-piller som tas för att förhindra graviditet är tillåtna. Dagen-efter-piller eller RU486-piller: eftersom definitionen av graviditet börjar vid implantation är användandet av piller som hindrar detta tillåtet efter samlag. Men INTE efter att man känner eller vet att graviditeten redan uppstått.

2) Depo-Provera: P-sprutor som injuceras var 3e månad är tillåten. Fungerar som p-piller.

3) Intrauterine Devices (IUD); Spiral (plaste eller metall) är tillåtna.

4) Barriär hjälpmedel: Kondom, pessar – inga problem.

5) Avhållsamhet under fertila perioder: tillåtet.

6) Coitus Interruptus, avbrutet samlag: Tillåtet

7) Sterilisering: Involverar kirurgiskt ingrepp. Tillåtenheten beror helt på om den är återkallelig eller ej. Idag är procentsatsen inte tillräcklig(40%) för att det ska bli tillåtet. Större framgång måste uppnås med förbättrade mikrokirurgiska tekniker. Till vi uppnått 80% är det svårt tillåta sterilisering, skriver Ulama Sayyid Rizvi.
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar