Arkiv för kategorin Palestinakonfliktens början

Grundkurs i Israel/Palestina frågan

Hitta denna video hos Palestina-Bloggen och tycker det är en dokumentär man bör se om man på riktigt är intresserad utav Israel-Palestina konflikten. Försök se hela om du har tid, tycker introt är lite långt, spola fram till 14.00 minuter fram i filmen för att skippa det…. 

.

Vid ca 47.00 kan du höra hur ”freedom of speach” inte gäller i denna fråga inom amerikanska senaten och vidare på vilka punkter Israel inte alls följer Internationell lag och FNs konventioner.

.

Vid ca 50.00 minuter hör du hur mycket USA skänker Israel varje år, men håller tillbaks pengar för sitt eget folk.

.

Vid ca 1.02.00 ser du hur det ser ut i Gaza idag.

.

Vid 1.07.50; slutligen, måste man bara lyssna på den lilla flickans beskrivande klagan på sin situation ur hennes synvinkel. Missa inte!

.

Palestina-Bloggen beskriver den såhär:

.

”Det finns många små oberoende filmer i ämnet, men en av de bättre och mer genomarbetade dokumentärerna är filmen Occupation 101. Om ni vill ha en större förståelse för konflikten är den perfekt. Den presenterar konflikten ur ett historiskt perspektiv, hur det hela startade och hur det har utvecklats till det det är idag. Den finns att se gratis på nätet, se den idag!”
.

.

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-2451908450811690589&hl=sv&fs=true

Läs även mina tidigare inlägg om hur ockupationen började;  Palestina från 1-38

Lämna en kommentar

Palestina 38

————————————————————————————————-

Den smutsiga judelobbyns verksamhet och
När ska palestinierna kompenseras?

————————————————————————————————-

När ska omvärlden räkna ut omfattningen av de palestinska egendomar som gick förlorade i 1948 års förstörelse? De privata företag, banker, apotek, hotell, bussbolag, kafeer, restauranger o verkstäder de drev…Samt värdet i den officiella hälsovården o utbildningen?

ALLT är konfiskerat och överfört till judiska ägare sedan sionisterna tog Palestina.

Alla ”maktländer” har ju varmt vurmat för att judarna ska återbetalas värdet av allt som Hitler-Tyskland tog ifrån dem. Och de har därefter fått betalt med ränta och ständigt utgående socialbidrag till staten Israel, inte bara från Tyskland.

Varför strävar ingen efter palestiniernas rättmätiga återbetalning? Varför hörs ingen propagerande krigsretorik? Likt den Schweiz 1995 fick utstå då WJC(World Jewish Congress) tryckte på USA senatens bankutskott för att få ut pengar från schweiziska Banker.

Schweiz kunde inte hitta mer än 775 vilande konton, med värde på 32 miljoner dollar. Inga bevis fanns dock att alla dessa var av judisk förintelsebakgrund heller. Men judarna blev förstås inte mätta på detta…

Det slutade med att judarna tvingade Schweiz på knä med hjälp av hela skalan Förintelse-institutioner som mobiliserade hela USAs politiska etablissemang. Ända från President Clinton, 11 federala myndighetsorganisationer, representanthuset och senaten och ner till delstats- och kommunstyrelsenivå I HELA LANDET USA!!!

Dessa alla utlovade påtryckningar på Schweiz. Alla föll in i fördömandena av de trolösa schweizarna.

Bland annat Senator D’Amatos jurist Gregg Rickman skryter i sin redogörelse om hur de schweiziska bankmännen tvingades ” inför den allmänna opinionens domstol, där det var VI som bestämde dagordningen…och där var VI bekvämt nog både domare, jury och verkställare”.

Kampanjen innehöll feta rubriker i TV och tidningar och förtalskampanjer mot hela det schweiziska folket. Alla banker i USA bojkottade administrativt och ekonomiskt samarbete (överföringar till/från )med alla schweiziska banker under denna tid.

Det slutade med att Schweiz betalade 1,25 miljarder DOLLAR. ”Syftet med betalningen är att avvärja såväl hotet om sanktioner som långa och kostsamma rättsprocesser” stod det i de schweiziska bankernas pressmeddelande efteråt.

Det ovan beskrivna är bara ett enda exempel på den judisksionistiska lobbyns verksamhet som även drabbat andra länder. Jag rekommenderar att läsa Norman G. Finkelsteins bok ”Förintelseindustrin – exploateringen av naismens offer” (Ordfront) för vidare fakta om denna konspiratoriska och smutsiga verksamhet.

Jag efterfrågar inte en evig utbetalning till palestinierna för det de förlorat. Vad jag efterlyser är att omvärlden ska propsa på en värdering av det palestinierna förlorat och återbetala dessa genast. För de behöver pengar mer än någon jude just nu. Men de ska även ha kompensation för att ha förlorat sitt land SAMT ersättning för de över 60 år de tvingats leva i koncentrationsläger, flyktingläger och i andra länder.
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Palestina 37

————————————————————————————————-

Den ”vita” befästningen

————————————————————————————————-
Det sionistiska projektet – Israel – har inneburit att bygga och sedan försvara en vit (västlig) befästning i en svart (arabisk) värld.

Själva kärnan i deras hårdnackade vägran att erkänna palestiniernas rätt att återvända är sionisternas fruktan att de själva ska bli färre än araberna. Detta ”hot” väcker så starka känslor att israeler inte längre bryr sig om ifall hela världen fördömer deras handlingar.

Deras strävan att till varje pris behålla judisk majoritet gör att de trampar på alla politiska, moraliska och medborgerliga hänsyn och har ersatt dessa med ett arrogant nonchalerande av världsopinionen och ett rutinmässigt tillbakavisande av all kritik.

Likt de medeltida korsriddarna som satt i sitt konstruerade latinska kungadöme Jerusalem under ett sekel. Där de vägrade integreras med sin muslimska omgivning och tog skydd bakom tjocka murar vilka de levde bakom likt fångar i sin egen förvridna verklighet.

Ännu ett exempel finner vi hos de vita bosättarna i Sydafrika. Boernas projekt att upprätthålla er ren enklav klarade sig ett kort historiskt ögonblick innan även den kollapsade.

(Ilan Pappe: Den Etniska Rensningen av Palestina)

Lämna en kommentar

Palestina 36


Ett hett tips!
Snabb karriärmöjlighet!!!

————————————————————————————————-

De som försvarar Israels politik idag hoppas jag ”icke veta vad de göra”. För det de försvarar, godkänner och hyllar är : folkmord, rasism, förtryck och fördrivning av ett lands egna ursprungsbefolkning.

Detta är den enkla och krassa sanningen...det som är ”pudelns kärna” s.a.s… och det fundament Israel står på idag.

Men jag tror inte att tidningsredaktörer, TV chefer och regeringsrepresentanter är så lite upplysta att de inte vet vad de gör. De är – tvärtom – MYCKET medvetna om historien.

Det är nämligen så att vem som helst kan få en fantastisk karriär på mycket enkla medel o låg budget : Det man ska börja med är att agitera öppet; i tidningar o TV, skolor, böcker, föreningar, gå med i judiska/sionistiska organisationer – FÖR staten Israels agerande och rättigheter att agera som de gör…

Ju mer du orerar, och ju dummare argument (för i verkligheten finns inga intelligenta o goda argument) desto snabbare blir karriärstegen utsträckt åt dig. Fortsätter du agera advokat åt Israel så finns ingen limit hur högt du kommer att nå inom vilket yrkesområde du än må inrikta dig mot. Dörrar kommer öppnas…

Jag misstänker att många av dessa Israels förespråkare vandrat denna väg. Det är ju en fantastisk belöning måste man säga… för de som är utan moraliska skrupler och är stålmagad nog att stå och försvara denna terrorverksamhet.

Men…vem vet, jag kan ju ha fel…ibland?!

————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Palestina 35

En helt okomplicerad
historia…

————————————————————————————————-

Historien om 1948 är inte alls komplicerad. Jag har här kortfattat redovisat den enkla men förfärliga historien om den etniska rensningen av Palestina, ett brott mot mänskligheten som Israel alltid velat förneka och få världen att glömma. Och de har till större delen lyckats…

Det ligger på oss andra att rädda historien från glömskan. Både av historiska rättviseskäl och av moraliska orsaker.

Då folk utanför kritiserar sionismen eller staten Israel för deras politik, argumenterar israeler att ”utlänningar förstår inte och kan inte förstå denna trassliga historia” De tycker inte heller att andra ska blanda sig i – om de inte accepterar den israeliska ståndpunkten.

Vad som framgått är att upprinningen till konflikten i området inte alls är trassligt och komplicerat. Vad är det som är komplicerat?

Den enkla sanningen är att sionismens (ursprungliga) ideologi baserar sig på den rasistiska utgångspunkten att etnisk rensning av deras Ezret Israel (Palestina) måste ske. Vilket genomfördes… Punkt slut!

Problemet är att FN antagit israeliska regeringars arroganta inställning om att Israel/judarna – representerar den civiliserade och rationella sidan i konflikten och palestinierna/muslimerna står för den ociviliserade och emotionella sidan.

Detta har lett till fredsprocesser som inte lett någonstans då dessa fullständigt bortsett ifrån sakens kärnpunkt.

————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Palestina 34


————————————————————————————————-

Falska påståenden som Israel fastställt och som idag i princip är allmänt vedertagna.

1. När judarna kom till Palestina kom dom till ett folktomt land.

2. Palestinierna (de få som levde där enl judarna) brukade inte jorden och tog inte hand om sitt land.

3. Palestinierna gav sig av frivilligt.

4. Samma dag som judarna proklamerade staten Israel (15 maj 1948) på FNs Resolution 181s mark började alla arabländer bombardera de stackars oskyldiga- av andra världskriget krigströtta o förtryckta- judarna.

Jag har här velat redovisa denna del av konflikten Palestina/Israel (början av den) för att det är enda sättet för oss att fullständigt förstå roten till de motsättningar, krig o massakrer som fortgår än idag.

Den sionistiska – och därmed den allmänna versionen – är att då sionistiska rörelsen skapade sin nationalstat fick den utkämpa ett krig som tragiskt ledde till fördrivningen av ”delar” av ursprungsbefolkningen.

Sanningen låg i det motsatta : huvudmålet var den etniska rensningen av HELA Palestina, vilket rörelsen högst strävade efter för sin nya stat.
(Ilan Pappe: Den Etniska Rensningen av Palestina sid 16)

Punkt:
1-2 . Man hade t.o.m. i de mest karga och otillgängliga
områden lyckats uppodla marken och få denna att likna ett Edens lustgård. Folket var många, och kämpade för sin liksom för de kommande generationerna. I de fall staten inte öppnade skolor samlades folk ihop på flertalet områden för att gemensamt/privat samla ihop till skolor själva.

3. Att palestinierna skulle gett sig av frivilligt är helt absurt då judiska styrkor redan månader innan arabiska styrkor gick in i Palestina hade lyckats tvångsfördriva mer än 300 000 palestinier. Jag har här visat på judarnas massiva fördrivning av palestinier från byar och städer samt deras stora antal övergrepp och massakrer.

4. De hade redan vid övertagandet (15 maj 1948) lyckats överta 76% av Palestinas mark (Resolution 181 hade lovat dom 56%) då de etniskt rensat, massakerat, terroriserat och mördat palestinierna sedan 1947. Det slöa Arabförbundet hade i princip låtit allt detta fortgå…

Jag har i artikelserien bortsett ifrån att redovisa förgiftandet av t.ex. Acres vattenflöden med tyfus och ett stort antal våldtäktsfall.

Walid Khalidis bok ”All That Remains” är en kalender över de förstörda byarna och är en fantastisk vägledning för alla som vill förstå den ofantliga omfattningen av 1948 års katastrof.

”Jag vill förhindra att de brott som Israel begick tillskrivs sådana oåtkomliga faktorer som ”omständigheter, ”armén” eller ”så är det alltid i krig” och liknande vaga benämningar som låter suveräna stater slinka ur greppet och gör det möjligt för individer att undlfy rättvisan”
(Ilan Pappes egna ord i ”Den Etniska Rensningen av Palestina sid 16)

————————————————————————————————-

2 kommentarer

Palestina 33

Jag närmar mig avslutningen av Palestinainläggen…
————————————————————————————————-

Ilan Pappe anser att :
”Oavsett ur vilket perspektiv man betraktar den etniska rensningen : ur det juridiska, vetenskapliga eller det populistiska – så identifieras den idag tveklöst som ett brott mot mänskligheten som innefattar krigsförbrytelser som dömer de åtalade för att ha planerat och genomfört etniska rensningsaktioner”.

Det vill säga om vilket annat folk som helst (utom sionister o judar) hade utfört dessa välplanerade illdåd skulle de få stå tillsvars för det och straffas inför världens ögon.

Men då sionisterna idag har lyckats installera ett kroniskt skamgrepp på världens alla politiska organ så slipper de ständigt undan. De modiga få i världen som vågar opponera sig emot Israels maktstyre behandlas som radikala ”outcasts” som genast stämplas som farliga och irrationella…

Eller så förlöjligas och anklagas dessa för att vara konspiratoriska. För det är ju absolut inte Israel det är fel på, utan de som protesterar…förstås.
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Palestina 32 Ledarna

————————————————————————————————-

Lista på ledarna för den
Etniska Rensningen

Som jag tidigare nämnt är förövarna – Arkitekterna bakom Naqbah – inte alls några diffusa personer som man inte vet namnen på.

Tvärtom var dessa en mycket bestämt grupp personer : Idag judiska självständighetskrigets stora hjältar. Namnen är ganska välbekanta för många, speciellt inom Israel, men även för omvärlden.

1. David Ben-Gurion – den sionistiska rörelsen oomtvistade ledare.

2. Moshe Dayan – Senare Israels utrikes- och även försvarsminister.

3. Yigael Yadin – tills med Dayan (nr 2) högsta officerarna i judiska statens armé.

4. Yigal Allon – militär

5. Yitzhak Sadeh – militär

6. Moshe Kalman – regional befälhavare som rensade Safaområdet.

7. Moshe Carmel – fördrev större delen av befolkningen i Galileén.

8. Yitzhak Rabin – senare Israels statsminister, rensade i Lyyd, Ramla och i Storjerusalemområdet. Stred även mot Egypten, Syrien och Jordanien 1967. Fick 1994 Nobels FREDspris (för ett krig som han själv var med och startade).

9. Shimon Avidan – Givatibrigadens befälhavare. Rensade södern.

10. Rehavam Zeevi stred tillsammans med Shimon Avidan.

11. Issar Harel – Underrättelseofficer o överste som deltog i några av de värsta övergreppen. Förste ledaren för Mossad och Shabak: Israels hemliga underrättelsetjänst…övervakade alla förhör, svartlistningar o andra förtryckande aktioner som nu var palestiniernas liv.

————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Palestina 31

————————————————————————————————-

Människoburarna

Judarna utförde diverse operationer vid namn ”Kam” och ”Destillering” på den palestinska landsbygden. Man kan höra på namnen vad dessa operationer avsåg som mål.
(IDFarkiv, 50/2433, fil 7, Minorities Unit, rapport nr 10, 25 feb 1949)

Dessa var s.k. ”sök- och grip”-operationer, som blivit ren rutin 1948 och 1949. Ordern var att gripa s.k. ”återvändare”. Det vill säga flyktingar som ville återvända till sina hem när striderna avtagit.

En normal syn på den Palestinska landsbygden vid denna tid var enorma burar. I dessa sattes de gripna palestinska männen – dvs barn från 10 års ålder till äldre män i 50 års åldern. Sedan flyttades burarna till centrala fångläger.
( IDF arkiv, 50/2315, fil 35, 11 jan 1948)

Precis så som är välbekant för palestinier i Västbanken och Gaza idag, så beordrade israelisk militär att en stad/by skulle stängas av, sedan sökte underrättelseenheten från hus till hus oc släpade ut människor som de sas ”misstänka” befinna sig olagligt på den platsen… Oftast var(och är idag) det människor i sina egna hem.

Dessa fördes till speciella högkvarter för ”förhör”. Alla som plockats in var – enligt folkrätten – nu medborgare i staten Israel.

Bland den värsta förbrytelsen palestinierna kunde begå var att inte inneha ett av de nyligen utfärdade ID-korten. (Dessa var mycket nya-då staten Israel var ny, dessutom mycket svåra att få för en palestinier). Följden av att inte inneha ett sådant kort var fängelse i upp till 1,5 år samt omedelbar förflyttning till en av burarna…
(Läs mer i Ilan Pappes bok: ”Den Etniska Rensningen av Palestina” sid 212)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Palestina 30

Maktfullkomligheten
ökar lavinartat

______________________________________________________________________

Som sagt; Brittiska Mandatet i Palestina slutade vid midnatt 14 maj 1948.

Inom 29 timmar hade i princip alla byar i nordvästra Galileén förstörts. Ben-Gurion utropade att ”Västra Galileén har befriats”.

Distriktet Galileén hade innehållit 96% araber och 4% judar. På en dryg dag hade alltså judarna tömt detta området (som alltså var överväldigande arabiskt) och gjort det till ett nästan exklusivt judiskt område!!!

I samma veva utvärderade Ben-Gurion och hans rådgivare de nya styrkor Arabförbundet skickat. De insåg snart att dessa styrkor var lika otränade och ineffektiva som de tidigare.

Insikten gjorde Ben-Gurion euforisk och känslan av maktfullkomlighet ökade lavinartat:

”Vi kommer att etablera en kristen stat i Libanon…Vi kommer krossa Transjordanien, bomba Amman och förstöra dess armé, och då faller Syrien. Om Egypten fortsätter slåss – kommer vi att bombardera Port Said, Alexandria och Kairo. Detta kommer att vara som hämnd för vad de gjorde våra förfäder under biblisk tid”. (…!!!!!!!!!!!???!!!!!!!!!!! min anm…)
(Ben-Gurions dagböcker 24 maj 1948)

24 maj 1948 mottog israelsika armén en avsevärd skeppslast toppmoderna nya 0,45 kalibers kanoner från kommunsitiska östblocket.

Nu hade Israel artilleri utan motsvarighet i regionen. Faktum är att slog man ihop alla arabiska arméer så hade Israel överväldigande mer.
____________________________________________________________________

Lämna en kommentar

Palestina 29

______________________________________________________________________

Natten till 15 maj 1948 utropades den judiska staten. Brittiska Mandatet hade dragit sig ur och överlämnat landet helt åt judarna.

Från den stunden användes ordet ”tihur”(hebreiska för rening) ofta och specifikt i de order de judiska trupperna i fält fick.
(IDFs arkiv 51/957, fil 16, 7 april 1948 och fil 495 till 15 oktober 1948, IDF orders)

Nu koncentrerade sig Rådet på ett tvåfronts”krig”. Ett mot de arabiska arméerna och ett mot den 1 miljon palestinier som enligt folkrätten nu blivit israeliska medborgare den 15 maj. En månad senare var hur som helst det bekymret borta.

Nu hade Rådet bytt byggnad och låg på en bergstopp. Därifrån kunde de mycket praktiskt överskåda de massakrer som pågicks i byar runt om. Matkal hette det nya Högkvarteret. Men samma typ av ursinniga angrepp pågick nu i öster och norr.

12 maj – endast 2 dagar innan brittiska Mandatet upphörde – gav Ben-Gurion ordern: ” Ni måste mellan den 14e och 15e ockupera och förstöra Tira, Qalansuwa, och Qaqun, Irata, Danba, Iqtaba och Shuweika. Vidare bör ni ockupera, men inte förstöra Qalailya.”
(IDFs arkiv 1951/957 fil 24, 28 jan – 7 juli 1948)

Inom 2 dagar fortsatte nästa order: ” Ni kommer attackera och rensa Tirat Haifa, Ayn Ghazal, Ijzim, Kfar Lam, Jaba, Ayn Hawd och Mazar. (Ibid)

Totalt låg 64 byar i området (på 100 km x 20 km) som rensades. Endast 2 byar skonades – Furaydis och Jisr al-Zarqa, för att de judiska bosättningarna i närheten sade sig behöva dessa bybor som outbildad arbetskraft på sina gårder och hem.
(Ilan Pappe, ”The Tantura Case in Israel: The Katz Research and Trial, Journal of Palestine Studies, 30(3), våren 2001, sid 19-39)

Lämna en kommentar

Palestina 28

_______________________________________________________________

Låtsaskriget

Jordaniens Kung Abdullah hade från början ingått en hemlig allians med judarna om att få Västbanken. Men han ville nu även ha halva Jerusalem, den östra muslimska delen.

Då detta inte fanns med i avtalet var han tvungen att slåss för det. Och det gjorde han.

De slogs hårt, och detta var Arablegionens enda ordentliga krig emot judarna under hela denna tid. När palestinska byar blivit massakrerade tvingade kungen sina soldater att bara se på. Allt han var intresserad av var att få mark för egen vinnings skull.

Arablegionens engelske överbefälhavare, Glubb Pascha, kallade därför kriget 1948 för ”Låtsaskriget”. Han visste, från insidan, att kung Abdullah påtvingat sina armé – Arablegionen – hårda restriktioner. Dessutom satt han med i arabvärldens konsultationer och förberedelser, samt var invigd i de brittiska rådgivarnas ”råd” till arabiska arméerna.

Därmed visste han hur ineffektiv alla försök till räddning för palestinierna var. Han kallade det ”patetiskt”.
(Intervju med Glubb, ”A Soldier with The Arabs, sid 82)

Lämna en kommentar

Palestina 27

Brittiskt ansvar och
FNs förräderi

______________________________________________________________

I december 1947 fanns ännu 75 000 brittiska soldater i den brittiska kolonin Palestina. Det enda de ägnade sig åt var att skydda sina egna soldater, officerare och tjänstemän.

Vid tillfällen hjälpte de dock till – med rensningen av palestinier vill säga. De gav judiska ledarskapet ägohandlingar och viktiga dokument som var viktiga detaljer för den massiva avfolkningen.

Ett löfte i Resolution 181 var att FN skulle närvara och genomföra den fredliga delningen av Palestina till ett oberoende land med 2 separata stater – ett judiskt och ett arabiskt.

Resolutionens direktiv var mycket tydliga : FN lovade att hindra varje försök av endera sidan att konfiskera den andre sidans mark – oavsett om den låt i träda eller ej.

Men FNs enda åtgärd var att iaktta och rapportera om den etniska rensningen av araber. Det var dock britterna som – fram tills midnatt 14 maj 1948 – lade hinder för FN att intervenera.

”Men efter 15 maj, fanns det ingen ursäkt för det sätt FN övergav det folk vars land de hade delat, och vars välfärd och liv de lagt i händerna på judarna, vilka sedan slutet av 1800-talet ville rycka upp detta folk (araberna) med rötterna och ta dess plats i det land de (judarna) ansåg som sitt”
(Ilan Pappe : ”Den Etniska Rensningen av Palestina, sid 142)
______________________________________________________________

Lämna en kommentar

Palestina 26

______________________________________________________________

Innan det brittiska Mandatets slut blev aldrig den judiska befolkningen utsatta på något sätt varken ifrån palestinska paramilitära grupper eller frivilliga araber utanför Palestina.

Långt därifrån – allt dessa grupper försökte med var att skydda palestinska folket, men misslyckades.

Israelisk – och speciellt amerikanska, allmänna opinion lyckades föreviga myten om hotfull tillingtetgörelse och en ”andra förintelse” för de palestinska judarna.

På grund av detta har Israel säkrat massivt stöd ifrån världen och dessutom lyckats demonisera araber i största allmänhet och palestinier i synnerhet. Det kan vi än idag se genom att studera regeringars retorik gentemot den judiska vs palestinska sidan, samt den mediala bilden som pumpas ut.

Motsatsen var och är verklighet : De (judarna) stod för den etniska rensningen…
______________________________________________________________

Lämna en kommentar

Palestina 25

Druserna

För att förstå varför muslimer i allmänhet idag ogillar druserna så måste man förstå bakgrunden som mynnar i det bedrägeri och förräderi de företog sig under denna tid.

Judiska ledarskapet målade – och ännu målar -ständigt officiellt upp ett palestinskt folk som ständigt hotade judarna med utplåning och förstörelse. Detta fungerade särskilt bra nu på omvärlden såhär tätt efter andra världskriget.

Dessa utmålningar motsägs inte bara i de egna interna anteckningarna utan den främsta indikationen var/är att landets etniska minoriteter gav upp och gick över på den sionistiska sidan och hjälpte till med rensningen. Det är så det går till i krig. De svagaste grupperna ger upp mot den starkare sidan.

Druserna ex.vis – som själva anser sig vara muslimer – gick över i början på april 1948 till den judiska sidan. Även tjerkesserna, enliten sekt ifrån norr gick över. Dessa nya soldatgrupper blev sedan det FRÄMSTA redskapet för judarna att etniskt rensa Galileén från palestinier.

Senare skulle de två grupperna ovan komma att bilda kärnan i Israels gränspolis, som genomdrev Israels ockupation av Västbanken och Gaza 1967.
(Laila Parsons : ”The Druze and the Birth of Israel” samt: Eugene Rogan och Avi Shlaims ”The War for Palestine: Rewriting the History of 1948 och: Ilan Pappe” Den Etniska Rensningen av Palestina, sid 130-131)

Lämna en kommentar