Arkiv för kategorin Palestinakonfliktens början

Grundkurs i Israel/Palestina frågan

Hitta denna video hos Palestina-Bloggen och tycker det är en dokumentär man bör se om man på riktigt är intresserad utav Israel-Palestina konflikten. Försök se hela om du har tid, tycker introt är lite långt, spola fram till 14.00 minuter fram i filmen för att skippa det…. 

.

Vid ca 47.00 kan du höra hur ”freedom of speach” inte gäller i denna fråga inom amerikanska senaten och vidare på vilka punkter Israel inte alls följer Internationell lag och FNs konventioner.

.

Vid ca 50.00 minuter hör du hur mycket USA skänker Israel varje år, men håller tillbaks pengar för sitt eget folk.

.

Vid ca 1.02.00 ser du hur det ser ut i Gaza idag.

.

Vid 1.07.50; slutligen, måste man bara lyssna på den lilla flickans beskrivande klagan på sin situation ur hennes synvinkel. Missa inte!

.

Palestina-Bloggen beskriver den såhär:

.

”Det finns många små oberoende filmer i ämnet, men en av de bättre och mer genomarbetade dokumentärerna är filmen Occupation 101. Om ni vill ha en större förståelse för konflikten är den perfekt. Den presenterar konflikten ur ett historiskt perspektiv, hur det hela startade och hur det har utvecklats till det det är idag. Den finns att se gratis på nätet, se den idag!”
.

.

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-2451908450811690589&hl=sv&fs=true

Läs även mina tidigare inlägg om hur ockupationen började;  Palestina från 1-38

Lämna en kommentar

Palestina 38

————————————————————————————————-

Den smutsiga judelobbyns verksamhet och
När ska palestinierna kompenseras?

————————————————————————————————-

När ska omvärlden räkna ut omfattningen av de palestinska egendomar som gick förlorade i 1948 års förstörelse? De privata företag, banker, apotek, hotell, bussbolag, kafeer, restauranger o verkstäder de drev…Samt värdet i den officiella hälsovården o utbildningen?

ALLT är konfiskerat och överfört till judiska ägare sedan sionisterna tog Palestina.

Alla ”maktländer” har ju varmt vurmat för att judarna ska återbetalas värdet av allt som Hitler-Tyskland tog ifrån dem. Och de har därefter fått betalt med ränta och ständigt utgående socialbidrag till staten Israel, inte bara från Tyskland.

Varför strävar ingen efter palestiniernas rättmätiga återbetalning? Varför hörs ingen propagerande krigsretorik? Likt den Schweiz 1995 fick utstå då WJC(World Jewish Congress) tryckte på USA senatens bankutskott för att få ut pengar från schweiziska Banker.

Schweiz kunde inte hitta mer än 775 vilande konton, med värde på 32 miljoner dollar. Inga bevis fanns dock att alla dessa var av judisk förintelsebakgrund heller. Men judarna blev förstås inte mätta på detta…

Det slutade med att judarna tvingade Schweiz på knä med hjälp av hela skalan Förintelse-institutioner som mobiliserade hela USAs politiska etablissemang. Ända från President Clinton, 11 federala myndighetsorganisationer, representanthuset och senaten och ner till delstats- och kommunstyrelsenivå I HELA LANDET USA!!!

Dessa alla utlovade påtryckningar på Schweiz. Alla föll in i fördömandena av de trolösa schweizarna.

Bland annat Senator D’Amatos jurist Gregg Rickman skryter i sin redogörelse om hur de schweiziska bankmännen tvingades ” inför den allmänna opinionens domstol, där det var VI som bestämde dagordningen…och där var VI bekvämt nog både domare, jury och verkställare”.

Kampanjen innehöll feta rubriker i TV och tidningar och förtalskampanjer mot hela det schweiziska folket. Alla banker i USA bojkottade administrativt och ekonomiskt samarbete (överföringar till/från )med alla schweiziska banker under denna tid.

Det slutade med att Schweiz betalade 1,25 miljarder DOLLAR. ”Syftet med betalningen är att avvärja såväl hotet om sanktioner som långa och kostsamma rättsprocesser” stod det i de schweiziska bankernas pressmeddelande efteråt.

Det ovan beskrivna är bara ett enda exempel på den judisksionistiska lobbyns verksamhet som även drabbat andra länder. Jag rekommenderar att läsa Norman G. Finkelsteins bok ”Förintelseindustrin – exploateringen av naismens offer” (Ordfront) för vidare fakta om denna konspiratoriska och smutsiga verksamhet.

Jag efterfrågar inte en evig utbetalning till palestinierna för det de förlorat. Vad jag efterlyser är att omvärlden ska propsa på en värdering av det palestinierna förlorat och återbetala dessa genast. För de behöver pengar mer än någon jude just nu. Men de ska även ha kompensation för att ha förlorat sitt land SAMT ersättning för de över 60 år de tvingats leva i koncentrationsläger, flyktingläger och i andra länder.
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Palestina 37

————————————————————————————————-

Den ”vita” befästningen

————————————————————————————————-
Det sionistiska projektet – Israel – har inneburit att bygga och sedan försvara en vit (västlig) befästning i en svart (arabisk) värld.

Själva kärnan i deras hårdnackade vägran att erkänna palestiniernas rätt att återvända är sionisternas fruktan att de själva ska bli färre än araberna. Detta ”hot” väcker så starka känslor att israeler inte längre bryr sig om ifall hela världen fördömer deras handlingar.

Deras strävan att till varje pris behålla judisk majoritet gör att de trampar på alla politiska, moraliska och medborgerliga hänsyn och har ersatt dessa med ett arrogant nonchalerande av världsopinionen och ett rutinmässigt tillbakavisande av all kritik.

Likt de medeltida korsriddarna som satt i sitt konstruerade latinska kungadöme Jerusalem under ett sekel. Där de vägrade integreras med sin muslimska omgivning och tog skydd bakom tjocka murar vilka de levde bakom likt fångar i sin egen förvridna verklighet.

Ännu ett exempel finner vi hos de vita bosättarna i Sydafrika. Boernas projekt att upprätthålla er ren enklav klarade sig ett kort historiskt ögonblick innan även den kollapsade.

(Ilan Pappe: Den Etniska Rensningen av Palestina)

Lämna en kommentar

Palestina 36


Ett hett tips!
Snabb karriärmöjlighet!!!

————————————————————————————————-

De som försvarar Israels politik idag hoppas jag ”icke veta vad de göra”. För det de försvarar, godkänner och hyllar är : folkmord, rasism, förtryck och fördrivning av ett lands egna ursprungsbefolkning.

Detta är den enkla och krassa sanningen...det som är ”pudelns kärna” s.a.s… och det fundament Israel står på idag.

Men jag tror inte att tidningsredaktörer, TV chefer och regeringsrepresentanter är så lite upplysta att de inte vet vad de gör. De är – tvärtom – MYCKET medvetna om historien.

Det är nämligen så att vem som helst kan få en fantastisk karriär på mycket enkla medel o låg budget : Det man ska börja med är att agitera öppet; i tidningar o TV, skolor, böcker, föreningar, gå med i judiska/sionistiska organisationer – FÖR staten Israels agerande och rättigheter att agera som de gör…

Ju mer du orerar, och ju dummare argument (för i verkligheten finns inga intelligenta o goda argument) desto snabbare blir karriärstegen utsträckt åt dig. Fortsätter du agera advokat åt Israel så finns ingen limit hur högt du kommer att nå inom vilket yrkesområde du än må inrikta dig mot. Dörrar kommer öppnas…

Jag misstänker att många av dessa Israels förespråkare vandrat denna väg. Det är ju en fantastisk belöning måste man säga… för de som är utan moraliska skrupler och är stålmagad nog att stå och försvara denna terrorverksamhet.

Men…vem vet, jag kan ju ha fel…ibland?!

————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Palestina 35

En helt okomplicerad
historia…

————————————————————————————————-

Historien om 1948 är inte alls komplicerad. Jag har här kortfattat redovisat den enkla men förfärliga historien om den etniska rensningen av Palestina, ett brott mot mänskligheten som Israel alltid velat förneka och få världen att glömma. Och de har till större delen lyckats…

Det ligger på oss andra att rädda historien från glömskan. Både av historiska rättviseskäl och av moraliska orsaker.

Då folk utanför kritiserar sionismen eller staten Israel för deras politik, argumenterar israeler att ”utlänningar förstår inte och kan inte förstå denna trassliga historia” De tycker inte heller att andra ska blanda sig i – om de inte accepterar den israeliska ståndpunkten.

Vad som framgått är att upprinningen till konflikten i området inte alls är trassligt och komplicerat. Vad är det som är komplicerat?

Den enkla sanningen är att sionismens (ursprungliga) ideologi baserar sig på den rasistiska utgångspunkten att etnisk rensning av deras Ezret Israel (Palestina) måste ske. Vilket genomfördes… Punkt slut!

Problemet är att FN antagit israeliska regeringars arroganta inställning om att Israel/judarna – representerar den civiliserade och rationella sidan i konflikten och palestinierna/muslimerna står för den ociviliserade och emotionella sidan.

Detta har lett till fredsprocesser som inte lett någonstans då dessa fullständigt bortsett ifrån sakens kärnpunkt.

————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Palestina 34


————————————————————————————————-

Falska påståenden som Israel fastställt och som idag i princip är allmänt vedertagna.

1. När judarna kom till Palestina kom dom till ett folktomt land.

2. Palestinierna (de få som levde där enl judarna) brukade inte jorden och tog inte hand om sitt land.

3. Palestinierna gav sig av frivilligt.

4. Samma dag som judarna proklamerade staten Israel (15 maj 1948) på FNs Resolution 181s mark började alla arabländer bombardera de stackars oskyldiga- av andra världskriget krigströtta o förtryckta- judarna.

Jag har här velat redovisa denna del av konflikten Palestina/Israel (början av den) för att det är enda sättet för oss att fullständigt förstå roten till de motsättningar, krig o massakrer som fortgår än idag.

Den sionistiska – och därmed den allmänna versionen – är att då sionistiska rörelsen skapade sin nationalstat fick den utkämpa ett krig som tragiskt ledde till fördrivningen av ”delar” av ursprungsbefolkningen.

Sanningen låg i det motsatta : huvudmålet var den etniska rensningen av HELA Palestina, vilket rörelsen högst strävade efter för sin nya stat.
(Ilan Pappe: Den Etniska Rensningen av Palestina sid 16)

Punkt:
1-2 . Man hade t.o.m. i de mest karga och otillgängliga
områden lyckats uppodla marken och få denna att likna ett Edens lustgård. Folket var många, och kämpade för sin liksom för de kommande generationerna. I de fall staten inte öppnade skolor samlades folk ihop på flertalet områden för att gemensamt/privat samla ihop till skolor själva.

3. Att palestinierna skulle gett sig av frivilligt är helt absurt då judiska styrkor redan månader innan arabiska styrkor gick in i Palestina hade lyckats tvångsfördriva mer än 300 000 palestinier. Jag har här visat på judarnas massiva fördrivning av palestinier från byar och städer samt deras stora antal övergrepp och massakrer.

4. De hade redan vid övertagandet (15 maj 1948) lyckats överta 76% av Palestinas mark (Resolution 181 hade lovat dom 56%) då de etniskt rensat, massakerat, terroriserat och mördat palestinierna sedan 1947. Det slöa Arabförbundet hade i princip låtit allt detta fortgå…

Jag har i artikelserien bortsett ifrån att redovisa förgiftandet av t.ex. Acres vattenflöden med tyfus och ett stort antal våldtäktsfall.

Walid Khalidis bok ”All That Remains” är en kalender över de förstörda byarna och är en fantastisk vägledning för alla som vill förstå den ofantliga omfattningen av 1948 års katastrof.

”Jag vill förhindra att de brott som Israel begick tillskrivs sådana oåtkomliga faktorer som ”omständigheter, ”armén” eller ”så är det alltid i krig” och liknande vaga benämningar som låter suveräna stater slinka ur greppet och gör det möjligt för individer att undlfy rättvisan”
(Ilan Pappes egna ord i ”Den Etniska Rensningen av Palestina sid 16)

————————————————————————————————-

2 kommentarer

Palestina 33

Jag närmar mig avslutningen av Palestinainläggen…
————————————————————————————————-

Ilan Pappe anser att :
”Oavsett ur vilket perspektiv man betraktar den etniska rensningen : ur det juridiska, vetenskapliga eller det populistiska – så identifieras den idag tveklöst som ett brott mot mänskligheten som innefattar krigsförbrytelser som dömer de åtalade för att ha planerat och genomfört etniska rensningsaktioner”.

Det vill säga om vilket annat folk som helst (utom sionister o judar) hade utfört dessa välplanerade illdåd skulle de få stå tillsvars för det och straffas inför världens ögon.

Men då sionisterna idag har lyckats installera ett kroniskt skamgrepp på världens alla politiska organ så slipper de ständigt undan. De modiga få i världen som vågar opponera sig emot Israels maktstyre behandlas som radikala ”outcasts” som genast stämplas som farliga och irrationella…

Eller så förlöjligas och anklagas dessa för att vara konspiratoriska. För det är ju absolut inte Israel det är fel på, utan de som protesterar…förstås.
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar