Arkiv för kategorin kristendom

Det giftiga köttet – faran med griskött

Ingen gris på min gaffel!

noporkonmyfork

Det kan ofta synas som att vetenskap och religion sällan delar perspektiv, men det finns många vetenskapligt giltiga skäl för det religiösa fördömandet av fläskkött, som går att hitta både i Bibeln och i Koranen. Detta finns även i många vetenskapliga rapporter, och idag, när idel hälsotrender är på tapeten, är det konstigt att ingen tar upp frågan om detta giftiga, men ändå högkonsumerade, kött. Nedan är information angående detta kött, med källor för det påstådda. (Obs! Inte religiösa källor!)

Grisar är smutsiga djur, inte bara i religiös bemärkelse ‘oren’. De äter i princip vad som helst, inklusive rutten mat, urin, avföring, maskangripna kadaver, till och med cancertumörer. Gris tillhör den typ av asätare som, även om den föds upp på ett ekologiskt hållbart sätt kommer det inte att kunna ändra detta.

Denna oangenäma kost skulle inte nödvändigtvis vara ett problem för oss människor, om grisar hade ett matsmältningssystem som effektivt tog bort gifterna från deras kroppar, men däri ligger problemet: Det har de inte. Till skillnad från idisslande djur, så som kor, får och getter, som kan ta upp till 24 timmar på sig att smälta sin vegetariska mat, så tar det grisar mindre än 4 timmar(!!) att smälta sin motbjudande mat. Detta är inte alls tillräckligt länge för att avlägsna överskottet av toxiner deras intag skapar. Under matsmältningen hos alla djur (inklusive människan), försvinner alla överskottstoxiner, samt andra komponenter i maten som ätits, som kan vara farligt för hälsan.

Detta innebär att gifterna lagras i grisens fettceller och organ. Vad än värre är: grisar har inga svettkörtlar (vilket är ett viktigt system för avgiftning), vilket ytterligare förvärrar deras giftiga last. Följaktligen kan grisar liknas vid vandrande kärl av parasiter, virus och andra destruktiva organismer.

Fläsk 1-0-1: Fakta att känna till

Fläskkött är en av de mest konsumerade köttet i världen. Kina är världens största producent av grisar.

The Center for Disease Control & Prevention (CDC) i USA, anger att mer än 100 virus kommer till USA varje år ifrån Kina via grisar. Det finns uppenbarligen anledning för oro över detta. Bortsett från att vi inte behöver fler virus att bekämpa, kan vissa av dessa virus vara direkt farligt för människor.

Naturligtvis är du förmodligen bekant med H1N1, mer känd som svininfluensan.” Detta är ett virus som har gjort språnget från gris till människa. Men H1N1 är inte den enda sjukdomen att frukta från grisen. Det finns andra sjukdomar som du kan få från att äta kött från gris.

Fläskkött är laddad med fler gifter än de flesta andra typer av kött, så som nötkött och kyckling.

Trikinos, fläskkött, och din hälsa

Visste du att grisar bären mängd olika parasiter i sin kropp och i dess kött? Några av dessa parasiter är svåra att döda till och med vid matlagning på högsta värmen. Detta är anledningen till att det finns så många varningar ute om att äta dåligt tillagad fläsk.

En av de största bekymren med att äta fläskkött är trikinos, eller trikiner. Detta är en infektion som människor får av att äta dåligt tillagat, eller okokt fläsk, som innehåller larver av trikinmasken.

Denna parasit är mycket vanligt förekommande i fläsk. När masklarverna, som oftast lever i cystor, öppnar sig genom magsyran, frigörs dess larver i grisens kropp. Dessa maskar skapar sina nya hem i grisens muskler. Och vad är nästa stopp…? – Jo, den ovetande mänskliga kroppen, som konsumerar detta smittbärande kött.

Samtidigt som självklart ingen egentligen vill konsumera maskar, ska man komma ihåg att trikinos är en allvarlig sjukdom som du bör göra nästan vad som helst för att undvika.

Vanliga symptom på Trikinos:

illamående
kräkningar
diarré
huvudvärk
feber
frossa
hosta
svullna ögon
muskelsmärta
ledvärk
koordinationsproblem
hjärtproblem
andningsproblem

Dessa symptom på trikinos kan verkligen sätta dig ur spel under en längre tid. Enligt The Center for Disease Control & Prevention (CDC) kan dessa symtom pågå i veckor – och i allvarligare fall – under månader i sträck.

CDC rekommenderar en grundlig tillagning av griskött samt frysning av fläskkött före tillagning, för att döda eventuella maskar. Jag vet inte vad du tycker, men jag tycker inte att det känns bra att äta kött, där jag först måste se till att döda dess maskar innan jag äter det……

Det har till och med varit en teori som cirkulerat, om att trikinos är den exakta orsaken till Mozarts ganska plötslig död vid en ålder av 35. En amerikansk forskare teoretiserade detta efter att ha studerat alla handlingar som finns, om tonsättaren, dagarna innan, under och efter Mozarts död. Han fann att Mozart drabbades av många av de ovan listade symtomen och han själv skrev i sin dagbok angående hans stora konsumtion av griskött bara fyrtiofyra dagar före sin död. (Om du vill läsa mer om detta spännande historia du kan finna det i ”Internal Medicine” arkiv, i juninumret 2001.)

Men det är inte allt .

Grisar bär med sig många virus och parasiter. Vare sig om vi kommer i direkt kontakt med grisar, via gårdar där de föds upp eller genom att äta dess kött, så utsätter vi oss för högre risk att få någon utav dessa smärtsamma, ofta försvagande sjukdomar. För att inte tala om att vi utsätter våra kroppar för en giftig överbelastning.

Grisar är primära bärare av:

Svinbandmask, bandmask
Hepatit E-virus (HEV)
PRRS (Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome)
Nipah virus
Menangle virus

Vart och ett av dessa parasiter och virus kan leda till allvarliga hälsoproblem som kan pågå i åratal framöver.

Renhållare – inte rent kött

Grisar är utformade som naturens egna ‘dammsugare’. De kan äta precis vad som helst: sopor, kadaver eller sin egen urin och avföring. Merparten av denna förbrukning orsakar inte någon skada för grisen. De är utformade och skapade just för att utföra sådana saker. De är så effektiva denna uppgift att när markområden ska rensas för en golfbana släpps ofta grisar ut för att äta alla giftiga ormar – utan någon skadlig inverkan grisarna.

Varje djur har sitt syfte. Asätare, såsom grisar, är utformade för att rengöra, inte ätas!

Toxiciteten av grisen är inte bara begränsat till dess kött och organ. Även dess saliv kan vara fruktansvärt smittsamt. Faktum är att det finns en sjukdom, som kallas ”galna klådan”, eller ”Mad Itch” (‘Pseudorabies’, är det ‘medicinska’ namnet) som kommer från gris. Detta virus orsakar kor, och andra djur, att gnugga av all hud från dess mule, ibland så allvarligt att den dödar sig själv! Allt som krävs för att ett djur ska smittas av denna sjukdom är att komma i kontakt med rester av grissaliv på mat som de gemensamt delar!

Ytterligare tänkvärt fakta är att den dödliga dosen, utav det mest dödliga giftet som finns i världen – dvs botulinum (botox) – är hundratals, om inte tusentals, gånger högre hos gris än hos människa.

Vad du väljer att äta är upp till dig. Själv väljer jag att hålla mig borta från detta orena fläsk. De skäl som tas upp här är bara toppen av isberget när det gäller sambandet mellan att äta griskött och din hälsa.

Gör din egen efterforskning, överväga fakta noggrant, och gör sedan ditt egna beslut, baserat på kunskapen du fått, om vad du väljer att bjuda dig själv och dina nära och kära till middag.

Detta är nämligen bara den fysiska påverkan som detta giftiga kött orsakar människokroppen vid konsumtion. Den mentala påverkan som sker har jag inte hittat uppgifter på, men vi vet att det vi stoppar in i kroppen påverkar hela vårt system, särskilt vid längre tids intag.

Det finns ett ordspråk som heter: ”Du är vad du äter”, och efter att man analyserat vad en gris äter så förstår man också vad en gris är. Vad är då en person som, med egen vilja och eget bevåg, äter denna gris?

Källor:

Centers for Disease Control & Prevention (2010)

Science Direct (1999)

Why You Should Avoid Pork

Gift hittat i fläskkött

Irländskt fläsk återkallas efter giftlarm

A Pig’s Tale

Mad Itch

A 62-year-old woman died from severe food poisoning and 42 others in Sa Kaew’s Khao Chakan district became ill and had to be hospitalised after they ate pork that was not properly cooked

, , , , , , ,

6 kommentarer

Är julen shirk? – God jul!

happyKelin FRÅGAR:

”Jag funderar på följande: 1. Att julen i grund och botten är shirk. Det där med att Gud blev människa, vilket jag vet till tusen procent att du inte står för. Men hur kan det komma gott ur något som ursprungligen går emot vår tro? Folk säger att det bara är traditioner, men traditionen har uppstått från shirk. Visst?

2. Hadithen där profeten frid vare över honom, säger att den som imiterar ett folk är en av dem. Betyder inte det att vi ska ta avstånd från andras högtider? Eller?

Är det inte en majoritet som anser att fira jul är haram?”

MITT SVAR:

Hujjatullahs (‘Guds tecken’ – dvs Profeter, Sändebud och Imamer) födelsedagar är bland Ayyamullah(dvs Guds dagar) och de bör gärna uppmärksammas och åminnas på något sätt. Som det står i Koranen: ”Vi sände Moses med Våra budskap [och befallde honom]: ”Led ditt folk ut ur mörkret till ljuset och påminn dem om Guds dagar!”(Koranen 14:5) och Jesus sa: ”[Guds] fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda.” (Koranen 19:33).

Det finns inget fel i att uppmärksamma dessa dagar och om vi är kloka så bör vi, som en gemensam Ummah, intressera oss speciellt för våra Hujjatullahs födelse- och dödsdagar. Om vi väver in ett dylikt ‘firande’ in i vår kultur året om, är det nämligen ett vitalt sätt att hålla de religiösa historierna vid liv. De hundratals historier som finns om varje betydelsefull person som varit Guds tecken för mänskligheten skulle flyta upp till ytan och folk skulle vara mer medvetna om sin religions historia. Varje profet har vishet att ge oss. Islam följer människans natur och den basala människan är mer benägen att informera sig om saker och ting om det blir lite väsen om saker och ting. Man ‘upprätthåller religionen’ helt enkelt med dessa kulturella inslag. Om du går till en shia moské under årets lopp kommer du att se att vi uppmärksammar de flesta profeters och imamers födelsedagar och dödsdagar.

Du säger att julfirandet i grund och botten är ‘shirk’ (avgudadyrkan). Vad menar du med det? Menar du att om vi uppmärksammar julen så firar vi Guds son? För det första så firar i princip ingen julen för Jesus skull idag. Det hela har blivit ett kommersiellt spektakel, men det är ändå en långhelg, allt är stängt, folk är lediga – varför inte göra något åt saken, tänker många. OM man vill laga en middag, tända ljus och titta på Kalle Anka, vad finns det för fel i det? Om vi också säger några ord om Jesus, berättar om hans liv och hans födelse. Vi är muslimer, vi tror väl på Jesus? Visserligen var han en profet, och om vi uppmärksammar hans födelsedag så gör vi det i åminnelse utav att en profet föddes. Vad finns det för shirk i det? Har man gjort något dåligt då? Knappast. Lika lite som man gjort något dåligt om man inte vill göra det.

Vad som kanske bör undvikas i dylika fall skulle eventuellt vara såna saker som tomten. Och detta eftersom tomten har mer eller mindre blivit som ett substitut för Gud…föräldrar säger åt sina barn att vara snälla, annars kan tomten straffa dom, eller om barnen önskar sig något väldigt mycket och tjatar om det så hänvisar föräldrar sina barn att be tomten om det…kanske han svarar han…

Det lustiga när det kommer till diskussionen om julfirandet varje år, så är det oftast folk från ett och samma håll som säger att det är shirk med julen. Det är de som kallar sig ‘ahlel sunnah wal jamaah’. Det är samma personer som fastar under ”Ashuradagarna”(10 Muharram). Och denna fasta baseras på det judiska firandet utav Yom Kippur. Enligt sunnimuslimska traditioner som säger att när Profeten(s) kom till Medina så såg de att judarna fastade. Muslimerna frågade varför de gjorde det och de fick svaret att det är en judisk tradition ifrån Moses dagar att fasta i 25 timmar och under den tiden också be om gottgörelse för sina synder som tack för att Gud befriade det judiska folket ifrån Farao. Sunnitraditionerna säger då att Profeten skulle ha sagt att Moses är närmare oss(muslimer) än judarna och därför ska vi också fasta….och då menar deras(al-Bukhari, vol.3, B 31, nr 222 och Tirmidhis) traditioner att Profeten och muslimerna alltid fastade när judarna fastade. Vi firade alltså(och ni firar fortfarande) Yom Kippur!

Om man går efter din punkt nr 2 här ovan, så imiterade alltså Profeten judiska traditioner och därmed är vi alltså ”en av dem”, som du uttrycker det. Den logiska slutsatsen är då att egentligen är sunnimuslimer judar, då de imiterar judarna(?!) Är det okej att anamma judarnas tradition, men inte de kristnas? Tror du inte att Profeten anser att Jesus också är närmare oss(muslimer) än de kristna? Enligt denna tradition(som inte alls finns hos shia), så har till och med Profeten själv valt att följa ett folks tradition när han invandrade i deras landområde(staden Medina). Ska inte Profeten(s) ses som ett exempel för oss muslimer? Om han ”imiterade”(som du säger) ett folks traditioner, varför ska inte du göra det? Är du bättre än Profeten(s)?

Som sagt, jag håller inte alls med den bukhariska eller tirmidiskt återgivna traditionen, men eftersom du antagligen anser att den är korrekt så bör du ju vara mycket intresserad av att följa Profetens exempel. De flesta muslimer firar antagligen inte jul, men många gör ‘nånting’ på julaftonen, eftersom det är en internationell helgdag då allt ändå är stängt och dött ute i landet. Varför inte passa på och samla familjen runt julgröten? Berätta för mig igen, vad är det som är shirk i att hedra profeten Jesus födelsedag?

Svar på nr 1: Traditionen att hedra Jesus födelse uppkommer ifrån att folk älskat Jesus och vill sprida hans ord. Om vi (som muslimer) skulle uppmärksamma julen så gör vi det inte för någon ‘gudsson’ utan för en profet. Att anamma ett folks traditioner är tvärtom något mycket bra, om det inte går emot Islam. Och enligt er egna återberättelse så gjorde ju Profeten själv det.

Svar på nr 2: Nej, vi ska inte ta avstånd ifrån andras högtider. Gud säger i Koranen: ”[49:13] Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra….” Vad tror du är betydelsen i denna vers? Gud vill att jordens folk ska närma sig varandra, och det absolut bästa sättet är att använda sig utav varandras traditioner. Det känner du själv: om någon ickemuslim säger att de t.ex vill prova fasta i Ramadan månad, eller hälsar dig glad Eid, då blir du säkert lite extra mjuk inombords? Du känner dig instinktivt närmre den personen än andra som passerar, eller hur? Hur kan det då vara haram att ge någon annan den känslan?

Dessutom: Vi muslimer bryr oss inte om ‘majoriteten’ på det sätt som du uttrycker det. Om en majoritet utav media säger att islam är en krigisk religion, och att muslimer är galningar, ska man då följa det de säger? Om en majoritet i världen säger att slöjan är ett tecken på förtryck för kvinnor, har de sant då? Ska jag ta av mig min slöja i så fall? Om vi ska lyssna på majoriteten när vi utröner lagar och regler i islam, då är vi illa ute.

Ha en trevlig kväll. God Jul!

gran

 

22 kommentarer

Varför ska jag besvära mig med islam?

isl

FRÅGA 1:

”Religion är inget annat än ett subjektivt val, därför är alla religioner lika giltiga. Varför ska jag då besvära mig med islam?”

SVAR:

Islam är den enda verkliga utmanaren som religion i att förena mänskligheten. Den har redan anhängare ifrån alla kulturer i världen. Vid jämförelse med någon annan religion ger den mer:
– konsistens och stadga
– överskådlighet
– bevis
– svar
– tolerans osv

….än någon annan religion.

Objektivt sett har Islam inga rivaler i att vara det stora Alternativet till ett, så att säga, ‘gudlöst’ liv, och för en som finner en tro på en Skapare, en Gud, är islam det enda riktiga valet.

Islam är den universella religionen framför alla. Ordet ‘islam’ betyder ”underkastelse till Guds vilja” allena. Den förenar rika och fattiga och olika raser från alla delar av världen. Det är den ursprungliga religionen, som i grund och botten lärdes ut till människan ända från mänsklighetens begynnelse. Jesus liksom Moses och Abraham anses ha varit muslimer, eftersom de ödmjukt underkastade sin vilja till Gud, och ingen annan. Religionen Islam är lika gammal som den mänskliga existensen. Det är Den Universella Religionen par excellence.

”OCH DE säger: ”Bli jude” eller ”Bli kristen, för att få rätt vägledning!” Säg: ”Nej, [vi följer] Abrahams rena, ursprungliga tro, han som inte hörde till dem som dyrkar avgudar. Säg: ”Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för [de andra] profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har underkastat oss Hans vilja.” [Koranen 2:135-136]

FRÅGA 2:

”Jag antar att jag tror på Gud, men jag ser inte nödvändigheten i att följa en religion…”

SVAR:

När man är vilse i sina val i livet så ska man med gott förtroende kunna luta sig emot sin religion för svar. Syftet med religionen är att ge moralisk vägledning. Gud gör detta genom uppenbarelser till sina profeter.

Din tro på Gud har bara värde i den mån som du lever ditt liv efter Guds vilja. Att säga att man ”tror” på något har ingen mening, om man inte handlar därefter. Att ‘tro’ på god moral (t.ex) har inget värde om man lever efter dålig moral, oavsett hur mycket man bedyrar sin tro på den goda moralen.

För att ta reda på vad Guds vilja och syfte för dig är, måste du undersöka den källa till uppenbarelse, som du själv anser verkar mest trolig kommer ifrån den Gud du tror på. Jag rekommenderar att du läser Koranen.

Islam har ingen kyrka, i egentlig mening, som kräver att du ska acceptera deras åsikt för att få gå med där. Så ingen ingen muslim kan kräva att du accepterar deras uppfattning. Är du muslim så är du. Du måste bedöma de frågorna för dig själv och ta ett eget beslut. 

Lämna en kommentar

Jungfru Maria i Iran

Lämna en kommentar

Julavslutning: i kyrkan eller ej…?

.

Nu blossar det upp igen: diskussionen om skolavslutning i kyrkor! Samma debatt blossar upp ca 2 ggr/år och det låter likadant varje gång. Självklart passar Sverigedemokraterna(SD) och deras anhängare, bland annat på deras rasistsajter (så som t.ex Avpixlat.info) och skriker ut sin avsky för denna respektlöshet mot svenska traditioner som självklart – enligt dom – ”beror på våra muslimska invandrare”. De menar att snart har Sverige och svenskarna böjt ryggen helt för oss muslimer…

Det konstiga är att i SD-kramarnas debatter och krönikor nämns aldrig någonstans VEM det är som faktiskt vill ta bort denna tradition. Man ska inte  hymla, säkert finns där någon muslim som har opponerat sig mot att man firar i kyrkan, men jag har själv aldrig stött på någon, varken i den öppna debatten eller privat som framfört detta. Ändå lyckas SD, Avpixlat, och Kent Ekeroth att ständigt återkomma till att det är invandringens fel att man vill börja frångå skolavslutning i kyrkorummet. Trots att de som faktiskt klagar är ateisterna/humanisterna. 

Och så finns det ju andra orsaker bakom varför inte alla skolor använder sig utav kyrkan som avslutningslokal: det kan vara att det är långt till kyrkan från skolan, att skolan är ett billigare alternativ än kyrkan och önskemål från föräldrar (på ateistiska grunder bör tilläggas).

En krönikör på Avpixlat.info, Mats Dagerlind, skriver:

”Den senaste tiden har debattens vågor gått höga kring om skolor enligt skollagen verkligen kan få lov att göra något så kontroversiellt som att samlas i kyrkan inför advent. Skolverket har skickat ut kryptiska riktlinjer där man säger vare sig bu eller bä utan snarare både bu och bä och förvirringen har varit närmast total. Präktiga rektorer har därför många gånger tagit det politiskt korrekta säkra före det rasistiskt osäkra och sagt nej till dylika sammankomster, ofta med hänvisning till att Sverige numera ska betraktas som ett mångkulturellt och mångreligiöst land och att invandrare som sökt sig hit kan ta skada av vårt lands traditioner.

Sådana enväldiga rektorsbeslut har dock begripligt nog mötts med stort missnöje bland elever och föräldrar som i motsats till den opinionsbildande eliten i vårt land faktiskt anser att det finns sådana ting som svenskar och svensk kultur och att den sistnämnda inte heller bara består av barbari och töntigheter, så som framstående ledare för våra största politiska partier gjort gällande. De stämningsfyllda högtiderna i december – advent, lucia och jul – uppskattas och firas av en majoritet av svenskarna, inte endast av dem som är kristet konfessionella.”

På SVT:s program ”Debatt” som var under veckan som gick diskuterades precis denna fråga, och där fanns humanister, ateister, föräldrar och rektorer som absolut INTE ville ha någon inblandning som helst utav kyrkan under skolavslutningar. Vissa av dom var rätt aggressiva i sina uttalanden, men faktum är att ingen av dom åberopade islam eller att någon oro att muslimer skulle känna sig obekväma i kyrkorummen – nej det är dom själva som är obekväma där, trots deras totala svenskhet. Vad tycker SD-kramarna om detta?….kommentarerna lyser med sin frånvaro. Enda argument de kommer med är att: ”det är muslimernas fel”: slut argument!

Det är så roligt att dessa debattörer inom rasist-falangen påstår sig vara de som representerar sanningen, i bruset av lögner som presenteras i media. När deras egna opinionssiffror visar att de går uppåt, i marknadsundersökningar, då firar de och blåser upp sig på sina bloggar och hemsidor, inget ifrågasättande hörs om siffrorna verkligen är korrekta.

Men när samma typ av marknadsundersökningar görs för att visa hur skolor firar avslutningar, hur de brukar fira och var de firar, ja då ifrågasätts resultatet självklart! Jag önskar, liksom dom själva säkert skulle önska, att de någonstans kunde länka till de förskräckligt svenskfientliga muslimer som vill eliminera de svenska traditionerna, Men sådana hänvisningar lyser med sin frånvaro, konstigt nog.

Resultaten är tydliga och ni kan läsa dom:

HÄR

Ett exempel på resultat av undersökningen nedan:

Tidigare inlägg i samma frågeställning: 

Vart är tro och åsiktsfriheten i Sverige på väg?

, , ,

Lämna en kommentar

Bibeln – en handbok om incest?

 Enligt boken ”Incest: The Dark Stain on Our Society”, skriven av den kände amerikanske predikanten Jimmy Swaggart, så är incest – (boken skrevs dock 1987, men jag tror att det är värre idag) vårt samhälles mörka fläck. Han säger i boken att incest har nått ”epidemiska proportioner”.  Vad detta kan bero på kan man ju spekulera om länge och väl, och mycket skulle handla om hur samhället vi lever i ser ut idag.

Alla känner till att den typ av mat som man äter påverkar en på olika sätt: Äter man skräpmat, så blir kroppen skräpig och skröplig, läser man skräplitteratur så blir hjärnan också full av skräp. Man blir, oftast omedvetet, påverkad, nästan programmerad, av den litteratur man läser. En amerikansk forskare gjorde ett experiment bland elever i en klass för att se om det de läser påverkar dom. Forskaren kom fram till att det som barnen läser, permanent påverkar deras karaktärer: de historier de läser är den typ av mentalitet de kommer att ha.

Om vi bortser från ”hur världen ser ut idag”. Om vi tänker tanken att all omoral som idag finns, öppet, i vårt samhälle – om den plötsligt skulle försvinna! Bara sådär. Och människorna går tillbaks till något som, i teorin i alla fall, borde stå för en högre moralisk lära, dvs Bibeln! Skulle samhället se mycket bättre ut då, måntro? Ja, jag vet då inte. Men jag kan säga så här; Den förälder som skulle idka högläsning inför sina barn ur vartenda kapitel och vers från Bibeln, den finns nog inte. För i den boken finns saker, som i vissa länder skulle klassas som X-rated.

I Bibeln kan man bland annat finna minst 10 fall av incest! I första Moseboken (Genesis), allena, finns 5 fall nämnda. Ibland är det som om ögonen bara bågnar av dess innehåll! Det verkar som om Bibeln är en instruktionsbok om incest, för att informera folk om vilka typer av incest man kan begå: I Guds bok!

Om man läser om incest, incest och incest hela tiden: pappan gör det med sin dotter, sonen med sin mamma, svärfar med sin svärdotter, brodern med sin syster…vad betyder det?! Vad är syftet med denna typ av information i en s.k. ”helig” bok? Inte undra på att incest har nått epidemiska proportioner.

 Varför skulle Gud gå så långt som att avslöja TIO olika sätt att begå incest på? Guds ord är Budskap, dvs levnadsregler av vilka vi människor ska lära oss att leva med oss själva, varandra, djur och natur. 

Faktum är att enbart på grund av detta, (även om det finns många andra ämnen som påvisar det), bevisar det att Bibeln inte innehåller många ord valda av Gud.

 Om den enda boken en människa läser vore Bibeln, vilket teoretiskt borde vara något bra – åtminstone inom kristendomen – så vore det, rent moraliskt, vara oroväckande för många. Jag utmanar vem som helst att läsa DETTA kapitel (följ länken) inför en kyrkans barntimme någon gång, eller bara för sin lilla familj? Eller, kanske (?), än värre DETTA kapitel!

 Vilken präst eller predikant är villig att läsa upp dessa delar av Bibeln för sin församling? Där hans, eller andras mödrar, fruar och döttrar sitter! Språket, det oanständiga språket – som sägs komma från Gud(astaghferallah). En bok, som sägs innehålla Guds ord, bör vara till för ALLAs öron. De bör inte behöva censureras innan de når ett barns öron.

En annan oanständig sak, som även det kan ha med våldet mot kvinnor att göra, är alla samlag som pågår i Bibeln. Det är ju värsta porr-litteraturen! Faktum är att när man märker att en kvinna omnämns i Bibeln, då nästan VET man att det snart kommer att idkas samlag, av något slag – antingen frivilligt eller påtvingat. DETTA kapitel är en avskyvärd historia om hur en man, för att slippa våldtas av en skock upphetsade män, kastar sin hustru i deras armar istället. Läs hur det gick för henne…man bara gapar!! Och detta skulle alltså vara Guds egna ord?!

Dessa saker sker, denna sedeslöshet, dessa brott omnämns i Bibeln, och passerar reyv som om inget hänt. Om det är Guds ord som står där, så vore historierna kanske varnande exempel på hur man inte ska bete sig, men inga av gärningsmännen/kvinnorna (för inte alla förövare är män) straffas på något sätt. Inga följder sker…. vad är då budskapet av det hela?

Man kan ju förstå varför folk har slutat gå i kyrkan. Så fort folket själv började lära sig läsa och skriva här i Sverige(vi har också varit analfabeter en gång i tiden), blev det väl förmodligen mindre och mindre religiösa. Och det är ju inte ett dugg underligt, med tanke på innehållet i den bok kyrkan säger att folket ska följa.

Och här koncentrerar sig Sverigedemokraterna på Koranen och Islam som en kvinnofientlig religion, när de kan leta närmare hemmet efter en, på riktigt, våldsamt kvinnoförnedrande religion och som kanske är den som står bakom den mesta omoralen i världen: Bibeln! Tala om att gå över ån efter vatten.

7 kommentarer

Muhammed i Bibeln

.

Enligt islamisk tradition har Koranen statusen av att vara Sista testamentet. Som ett av flera stöd för detta brukar man påvisa att profeten Mohammed omnämns av Gud i det Gamla testamentet och förutsägs av Jesus i det Nya.

»En profet skall jag låta uppstå åt dem [Israels barn] bland deras bröder [Ismaels efterkommande], en som är dig [Moses] lik, och jag skall lägga mina ord i hans mun och han skall tala till dem allt vad jag bjuder honom.« (5 Mos. 18:18)

»Och [minns] Jesus, Marias son, som sade: ”Israeliter! Jag är sänd till er av Gud för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förkunna för er det glada budskapet att ett sändebud skall komma efter mig vars namn skall vara Ahmad.”« (Koranen 61:6)

»Dock säger jag eder sanningen: Det är nyttigt för er, att jag går bort, ty om jag icke ginge bort, så komme icke Hjälparen till eder; men då jag nu går bort, skall jag sända honom till eder.« (Joh. 16:7)

»Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala; och han skall förkunna för eder, vad som komma skall.« (Joh. 16:13)

Den Paraklet (grekiskans Paráklêtos, troligen en variant av Períklytos, ”den högt prisade”), eller Hjälparen/sanningens Ande i den svenska översättningen, som Jesus talar om i Johannesevangeliet benämndes ursprungligen med arameiskans Mawhamana, vilket är liktydigt med profeten Mohammeds två namn, Mohammed och Ahmed, (”den prisade”, ”den högt prisade”). Dessa båda stammar från verbet hamida (”att prisa”) och ham (”lov” eller ”pris”).

Villkoret att Jesus först måste gå bort för att den utsände skall komma innebär att Hjälparen, eller Parakleten, inte kan vara liktydig med den Helige Ande, vilket är den vanliga uppfattningen bland kristna teologer. Enligt Evangeliet uppenbarade sig denna nämligen såväl före Kristi kallelse (Luk. 1:35, 1:41 och 1:67) och under den tid hans mission varade (Joh. 1:32, 33) som efter hans bortgång (Apg. 2:4).

I Barnabasevangeliet, vilket lästes i kyrkorna fram till och med att det uteslöts ur kanon i och med det gelasianska dekretet år 496 e.Kr., nämner Jesus dock Muhammed med hans arabiska namn. Den ursprungliga texten till Jesus-lärjungen Barnabas” evangelium är dock inte tillgänglig förutom i spridda fragment i ett dokument fogat till Decretum Gelasianum, utan enbart en italiensk översättning daterad till slutet av 1500-talet finns bevarad.

»Then said the priest: “How shall the Messiah be called, and what sign shall reveal his coming?” Jesus answered: “The name of the Messiah is admirable, for God himself gave him the name when he had created his soul, and placed it in a celestial splendour. God said: “Wait Muhammad; for your sake I will to create paradise, the world, and a great multitude of creatures, whereof I make you a present, insomuch that whoever shall bless you shall be blessed, and whoever shall curse you shall be accursed. When I shall send you into the world I shall send you as my Messenger of salvation, and your word shall be true, insomuch that heaven and earth shall fail, but your faith shall never fail.” Muhammad is his blessed name.” Then the crowd lifted up their voices, saying: “O God send us your Messenger: O Muhammad, come quickly for the salvation of the world!”« (Barnabasevangeliet 97:6)

Hittade ovan info hos cafeexpose.wordpress.com

1 kommentar