Arkiv för kategorin kristendom

Det giftiga köttet – faran med griskött

Ingen gris på min gaffel!

noporkonmyfork

Det kan ofta synas som att vetenskap och religion sällan delar perspektiv, men det finns många vetenskapligt giltiga skäl för det religiösa fördömandet av fläskkött, som går att hitta både i Bibeln och i Koranen. Detta finns även i många vetenskapliga rapporter, och idag, när idel hälsotrender är på tapeten, är det konstigt att ingen tar upp frågan om detta giftiga, men ändå högkonsumerade, kött. Nedan är information angående detta kött, med källor för det påstådda. (Obs! Inte religiösa källor!)

Grisar är smutsiga djur, inte bara i religiös bemärkelse ‘oren’. De äter i princip vad som helst, inklusive rutten mat, urin, avföring, maskangripna kadaver, till och med cancertumörer. Gris tillhör den typ av asätare som, även om den föds upp på ett ekologiskt hållbart sätt kommer det inte att kunna ändra detta.

Denna oangenäma kost skulle inte nödvändigtvis vara ett problem för oss människor, om grisar hade ett matsmältningssystem som effektivt tog bort gifterna från deras kroppar, men däri ligger problemet: Det har de inte. Till skillnad från idisslande djur, så som kor, får och getter, som kan ta upp till 24 timmar på sig att smälta sin vegetariska mat, så tar det grisar mindre än 4 timmar(!!) att smälta sin motbjudande mat. Detta är inte alls tillräckligt länge för att avlägsna överskottet av toxiner deras intag skapar. Under matsmältningen hos alla djur (inklusive människan), försvinner alla överskottstoxiner, samt andra komponenter i maten som ätits, som kan vara farligt för hälsan.

Detta innebär att gifterna lagras i grisens fettceller och organ. Vad än värre är: grisar har inga svettkörtlar (vilket är ett viktigt system för avgiftning), vilket ytterligare förvärrar deras giftiga last. Följaktligen kan grisar liknas vid vandrande kärl av parasiter, virus och andra destruktiva organismer.

Fläsk 1-0-1: Fakta att känna till

Fläskkött är en av de mest konsumerade köttet i världen. Kina är världens största producent av grisar.

The Center for Disease Control & Prevention (CDC) i USA, anger att mer än 100 virus kommer till USA varje år ifrån Kina via grisar. Det finns uppenbarligen anledning för oro över detta. Bortsett från att vi inte behöver fler virus att bekämpa, kan vissa av dessa virus vara direkt farligt för människor.

Naturligtvis är du förmodligen bekant med H1N1, mer känd som svininfluensan.” Detta är ett virus som har gjort språnget från gris till människa. Men H1N1 är inte den enda sjukdomen att frukta från grisen. Det finns andra sjukdomar som du kan få från att äta kött från gris.

Fläskkött är laddad med fler gifter än de flesta andra typer av kött, så som nötkött och kyckling.

Trikinos, fläskkött, och din hälsa

Visste du att grisar bären mängd olika parasiter i sin kropp och i dess kött? Några av dessa parasiter är svåra att döda till och med vid matlagning på högsta värmen. Detta är anledningen till att det finns så många varningar ute om att äta dåligt tillagad fläsk.

En av de största bekymren med att äta fläskkött är trikinos, eller trikiner. Detta är en infektion som människor får av att äta dåligt tillagat, eller okokt fläsk, som innehåller larver av trikinmasken.

Denna parasit är mycket vanligt förekommande i fläsk. När masklarverna, som oftast lever i cystor, öppnar sig genom magsyran, frigörs dess larver i grisens kropp. Dessa maskar skapar sina nya hem i grisens muskler. Och vad är nästa stopp…? – Jo, den ovetande mänskliga kroppen, som konsumerar detta smittbärande kött.

Samtidigt som självklart ingen egentligen vill konsumera maskar, ska man komma ihåg att trikinos är en allvarlig sjukdom som du bör göra nästan vad som helst för att undvika.

Vanliga symptom på Trikinos:

illamående
kräkningar
diarré
huvudvärk
feber
frossa
hosta
svullna ögon
muskelsmärta
ledvärk
koordinationsproblem
hjärtproblem
andningsproblem

Dessa symptom på trikinos kan verkligen sätta dig ur spel under en längre tid. Enligt The Center for Disease Control & Prevention (CDC) kan dessa symtom pågå i veckor – och i allvarligare fall – under månader i sträck.

CDC rekommenderar en grundlig tillagning av griskött samt frysning av fläskkött före tillagning, för att döda eventuella maskar. Jag vet inte vad du tycker, men jag tycker inte att det känns bra att äta kött, där jag först måste se till att döda dess maskar innan jag äter det……

Det har till och med varit en teori som cirkulerat, om att trikinos är den exakta orsaken till Mozarts ganska plötslig död vid en ålder av 35. En amerikansk forskare teoretiserade detta efter att ha studerat alla handlingar som finns, om tonsättaren, dagarna innan, under och efter Mozarts död. Han fann att Mozart drabbades av många av de ovan listade symtomen och han själv skrev i sin dagbok angående hans stora konsumtion av griskött bara fyrtiofyra dagar före sin död. (Om du vill läsa mer om detta spännande historia du kan finna det i ”Internal Medicine” arkiv, i juninumret 2001.)

Men det är inte allt .

Grisar bär med sig många virus och parasiter. Vare sig om vi kommer i direkt kontakt med grisar, via gårdar där de föds upp eller genom att äta dess kött, så utsätter vi oss för högre risk att få någon utav dessa smärtsamma, ofta försvagande sjukdomar. För att inte tala om att vi utsätter våra kroppar för en giftig överbelastning.

Grisar är primära bärare av:

Svinbandmask, bandmask
Hepatit E-virus (HEV)
PRRS (Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome)
Nipah virus
Menangle virus

Vart och ett av dessa parasiter och virus kan leda till allvarliga hälsoproblem som kan pågå i åratal framöver.

Renhållare – inte rent kött

Grisar är utformade som naturens egna ‘dammsugare’. De kan äta precis vad som helst: sopor, kadaver eller sin egen urin och avföring. Merparten av denna förbrukning orsakar inte någon skada för grisen. De är utformade och skapade just för att utföra sådana saker. De är så effektiva denna uppgift att när markområden ska rensas för en golfbana släpps ofta grisar ut för att äta alla giftiga ormar – utan någon skadlig inverkan grisarna.

Varje djur har sitt syfte. Asätare, såsom grisar, är utformade för att rengöra, inte ätas!

Toxiciteten av grisen är inte bara begränsat till dess kött och organ. Även dess saliv kan vara fruktansvärt smittsamt. Faktum är att det finns en sjukdom, som kallas ”galna klådan”, eller ”Mad Itch” (‘Pseudorabies’, är det ‘medicinska’ namnet) som kommer från gris. Detta virus orsakar kor, och andra djur, att gnugga av all hud från dess mule, ibland så allvarligt att den dödar sig själv! Allt som krävs för att ett djur ska smittas av denna sjukdom är att komma i kontakt med rester av grissaliv på mat som de gemensamt delar!

Ytterligare tänkvärt fakta är att den dödliga dosen, utav det mest dödliga giftet som finns i världen – dvs botulinum (botox) – är hundratals, om inte tusentals, gånger högre hos gris än hos människa.

Vad du väljer att äta är upp till dig. Själv väljer jag att hålla mig borta från detta orena fläsk. De skäl som tas upp här är bara toppen av isberget när det gäller sambandet mellan att äta griskött och din hälsa.

Gör din egen efterforskning, överväga fakta noggrant, och gör sedan ditt egna beslut, baserat på kunskapen du fått, om vad du väljer att bjuda dig själv och dina nära och kära till middag.

Detta är nämligen bara den fysiska påverkan som detta giftiga kött orsakar människokroppen vid konsumtion. Den mentala påverkan som sker har jag inte hittat uppgifter på, men vi vet att det vi stoppar in i kroppen påverkar hela vårt system, särskilt vid längre tids intag.

Det finns ett ordspråk som heter: ”Du är vad du äter”, och efter att man analyserat vad en gris äter så förstår man också vad en gris är. Vad är då en person som, med egen vilja och eget bevåg, äter denna gris?

Källor:

Centers for Disease Control & Prevention (2010)

Science Direct (1999)

Why You Should Avoid Pork

Gift hittat i fläskkött

Irländskt fläsk återkallas efter giftlarm

A Pig’s Tale

Mad Itch

A 62-year-old woman died from severe food poisoning and 42 others in Sa Kaew’s Khao Chakan district became ill and had to be hospitalised after they ate pork that was not properly cooked

, , , , , , ,

6 kommentarer

Är julen shirk? – God jul!

happyKelin FRÅGAR:

”Jag funderar på följande: 1. Att julen i grund och botten är shirk. Det där med att Gud blev människa, vilket jag vet till tusen procent att du inte står för. Men hur kan det komma gott ur något som ursprungligen går emot vår tro? Folk säger att det bara är traditioner, men traditionen har uppstått från shirk. Visst?

2. Hadithen där profeten frid vare över honom, säger att den som imiterar ett folk är en av dem. Betyder inte det att vi ska ta avstånd från andras högtider? Eller?

Är det inte en majoritet som anser att fira jul är haram?”

MITT SVAR:

Hujjatullahs (‘Guds tecken’ – dvs Profeter, Sändebud och Imamer) födelsedagar är bland Ayyamullah(dvs Guds dagar) och de bör gärna uppmärksammas och åminnas på något sätt. Som det står i Koranen: ”Vi sände Moses med Våra budskap [och befallde honom]: ”Led ditt folk ut ur mörkret till ljuset och påminn dem om Guds dagar!”(Koranen 14:5) och Jesus sa: ”[Guds] fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda.” (Koranen 19:33).

Det finns inget fel i att uppmärksamma dessa dagar och om vi är kloka så bör vi, som en gemensam Ummah, intressera oss speciellt för våra Hujjatullahs födelse- och dödsdagar. Om vi väver in ett dylikt ‘firande’ in i vår kultur året om, är det nämligen ett vitalt sätt att hålla de religiösa historierna vid liv. De hundratals historier som finns om varje betydelsefull person som varit Guds tecken för mänskligheten skulle flyta upp till ytan och folk skulle vara mer medvetna om sin religions historia. Varje profet har vishet att ge oss. Islam följer människans natur och den basala människan är mer benägen att informera sig om saker och ting om det blir lite väsen om saker och ting. Man ‘upprätthåller religionen’ helt enkelt med dessa kulturella inslag. Om du går till en shia moské under årets lopp kommer du att se att vi uppmärksammar de flesta profeters och imamers födelsedagar och dödsdagar.

Du säger att julfirandet i grund och botten är ‘shirk’ (avgudadyrkan). Vad menar du med det? Menar du att om vi uppmärksammar julen så firar vi Guds son? För det första så firar i princip ingen julen för Jesus skull idag. Det hela har blivit ett kommersiellt spektakel, men det är ändå en långhelg, allt är stängt, folk är lediga – varför inte göra något åt saken, tänker många. OM man vill laga en middag, tända ljus och titta på Kalle Anka, vad finns det för fel i det? Om vi också säger några ord om Jesus, berättar om hans liv och hans födelse. Vi är muslimer, vi tror väl på Jesus? Visserligen var han en profet, och om vi uppmärksammar hans födelsedag så gör vi det i åminnelse utav att en profet föddes. Vad finns det för shirk i det? Har man gjort något dåligt då? Knappast. Lika lite som man gjort något dåligt om man inte vill göra det.

Vad som kanske bör undvikas i dylika fall skulle eventuellt vara såna saker som tomten. Och detta eftersom tomten har mer eller mindre blivit som ett substitut för Gud…föräldrar säger åt sina barn att vara snälla, annars kan tomten straffa dom, eller om barnen önskar sig något väldigt mycket och tjatar om det så hänvisar föräldrar sina barn att be tomten om det…kanske han svarar han…

Det lustiga när det kommer till diskussionen om julfirandet varje år, så är det oftast folk från ett och samma håll som säger att det är shirk med julen. Det är de som kallar sig ‘ahlel sunnah wal jamaah’. Det är samma personer som fastar under ”Ashuradagarna”(10 Muharram). Och denna fasta baseras på det judiska firandet utav Yom Kippur. Enligt sunnimuslimska traditioner som säger att när Profeten(s) kom till Medina så såg de att judarna fastade. Muslimerna frågade varför de gjorde det och de fick svaret att det är en judisk tradition ifrån Moses dagar att fasta i 25 timmar och under den tiden också be om gottgörelse för sina synder som tack för att Gud befriade det judiska folket ifrån Farao. Sunnitraditionerna säger då att Profeten skulle ha sagt att Moses är närmare oss(muslimer) än judarna och därför ska vi också fasta….och då menar deras(al-Bukhari, vol.3, B 31, nr 222 och Tirmidhis) traditioner att Profeten och muslimerna alltid fastade när judarna fastade. Vi firade alltså(och ni firar fortfarande) Yom Kippur!

Om man går efter din punkt nr 2 här ovan, så imiterade alltså Profeten judiska traditioner och därmed är vi alltså ”en av dem”, som du uttrycker det. Den logiska slutsatsen är då att egentligen är sunnimuslimer judar, då de imiterar judarna(?!) Är det okej att anamma judarnas tradition, men inte de kristnas? Tror du inte att Profeten anser att Jesus också är närmare oss(muslimer) än de kristna? Enligt denna tradition(som inte alls finns hos shia), så har till och med Profeten själv valt att följa ett folks tradition när han invandrade i deras landområde(staden Medina). Ska inte Profeten(s) ses som ett exempel för oss muslimer? Om han ”imiterade”(som du säger) ett folks traditioner, varför ska inte du göra det? Är du bättre än Profeten(s)?

Som sagt, jag håller inte alls med den bukhariska eller tirmidiskt återgivna traditionen, men eftersom du antagligen anser att den är korrekt så bör du ju vara mycket intresserad av att följa Profetens exempel. De flesta muslimer firar antagligen inte jul, men många gör ‘nånting’ på julaftonen, eftersom det är en internationell helgdag då allt ändå är stängt och dött ute i landet. Varför inte passa på och samla familjen runt julgröten? Berätta för mig igen, vad är det som är shirk i att hedra profeten Jesus födelsedag?

Svar på nr 1: Traditionen att hedra Jesus födelse uppkommer ifrån att folk älskat Jesus och vill sprida hans ord. Om vi (som muslimer) skulle uppmärksamma julen så gör vi det inte för någon ‘gudsson’ utan för en profet. Att anamma ett folks traditioner är tvärtom något mycket bra, om det inte går emot Islam. Och enligt er egna återberättelse så gjorde ju Profeten själv det.

Svar på nr 2: Nej, vi ska inte ta avstånd ifrån andras högtider. Gud säger i Koranen: ”[49:13] Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra….” Vad tror du är betydelsen i denna vers? Gud vill att jordens folk ska närma sig varandra, och det absolut bästa sättet är att använda sig utav varandras traditioner. Det känner du själv: om någon ickemuslim säger att de t.ex vill prova fasta i Ramadan månad, eller hälsar dig glad Eid, då blir du säkert lite extra mjuk inombords? Du känner dig instinktivt närmre den personen än andra som passerar, eller hur? Hur kan det då vara haram att ge någon annan den känslan?

Dessutom: Vi muslimer bryr oss inte om ‘majoriteten’ på det sätt som du uttrycker det. Om en majoritet utav media säger att islam är en krigisk religion, och att muslimer är galningar, ska man då följa det de säger? Om en majoritet i världen säger att slöjan är ett tecken på förtryck för kvinnor, har de sant då? Ska jag ta av mig min slöja i så fall? Om vi ska lyssna på majoriteten när vi utröner lagar och regler i islam, då är vi illa ute.

Ha en trevlig kväll. God Jul!

gran

 

22 kommentarer

Varför ska jag besvära mig med islam?

isl

FRÅGA 1:

”Religion är inget annat än ett subjektivt val, därför är alla religioner lika giltiga. Varför ska jag då besvära mig med islam?”

SVAR:

Islam är den enda verkliga utmanaren som religion i att förena mänskligheten. Den har redan anhängare ifrån alla kulturer i världen. Vid jämförelse med någon annan religion ger den mer:
– konsistens och stadga
– överskådlighet
– bevis
– svar
– tolerans osv

….än någon annan religion.

Objektivt sett har Islam inga rivaler i att vara det stora Alternativet till ett, så att säga, ‘gudlöst’ liv, och för en som finner en tro på en Skapare, en Gud, är islam det enda riktiga valet.

Islam är den universella religionen framför alla. Ordet ‘islam’ betyder ”underkastelse till Guds vilja” allena. Den förenar rika och fattiga och olika raser från alla delar av världen. Det är den ursprungliga religionen, som i grund och botten lärdes ut till människan ända från mänsklighetens begynnelse. Jesus liksom Moses och Abraham anses ha varit muslimer, eftersom de ödmjukt underkastade sin vilja till Gud, och ingen annan. Religionen Islam är lika gammal som den mänskliga existensen. Det är Den Universella Religionen par excellence.

”OCH DE säger: ”Bli jude” eller ”Bli kristen, för att få rätt vägledning!” Säg: ”Nej, [vi följer] Abrahams rena, ursprungliga tro, han som inte hörde till dem som dyrkar avgudar. Säg: ”Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för [de andra] profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har underkastat oss Hans vilja.” [Koranen 2:135-136]

FRÅGA 2:

”Jag antar att jag tror på Gud, men jag ser inte nödvändigheten i att följa en religion…”

SVAR:

När man är vilse i sina val i livet så ska man med gott förtroende kunna luta sig emot sin religion för svar. Syftet med religionen är att ge moralisk vägledning. Gud gör detta genom uppenbarelser till sina profeter.

Din tro på Gud har bara värde i den mån som du lever ditt liv efter Guds vilja. Att säga att man ”tror” på något har ingen mening, om man inte handlar därefter. Att ‘tro’ på god moral (t.ex) har inget värde om man lever efter dålig moral, oavsett hur mycket man bedyrar sin tro på den goda moralen.

För att ta reda på vad Guds vilja och syfte för dig är, måste du undersöka den källa till uppenbarelse, som du själv anser verkar mest trolig kommer ifrån den Gud du tror på. Jag rekommenderar att du läser Koranen.

Islam har ingen kyrka, i egentlig mening, som kräver att du ska acceptera deras åsikt för att få gå med där. Så ingen ingen muslim kan kräva att du accepterar deras uppfattning. Är du muslim så är du. Du måste bedöma de frågorna för dig själv och ta ett eget beslut. 

Lämna en kommentar

Jungfru Maria i Iran

Lämna en kommentar

Julavslutning: i kyrkan eller ej…?

.

Nu blossar det upp igen: diskussionen om skolavslutning i kyrkor! Samma debatt blossar upp ca 2 ggr/år och det låter likadant varje gång. Självklart passar Sverigedemokraterna(SD) och deras anhängare, bland annat på deras rasistsajter (så som t.ex Avpixlat.info) och skriker ut sin avsky för denna respektlöshet mot svenska traditioner som självklart – enligt dom – ”beror på våra muslimska invandrare”. De menar att snart har Sverige och svenskarna böjt ryggen helt för oss muslimer…

Det konstiga är att i SD-kramarnas debatter och krönikor nämns aldrig någonstans VEM det är som faktiskt vill ta bort denna tradition. Man ska inte  hymla, säkert finns där någon muslim som har opponerat sig mot att man firar i kyrkan, men jag har själv aldrig stött på någon, varken i den öppna debatten eller privat som framfört detta. Ändå lyckas SD, Avpixlat, och Kent Ekeroth att ständigt återkomma till att det är invandringens fel att man vill börja frångå skolavslutning i kyrkorummet. Trots att de som faktiskt klagar är ateisterna/humanisterna. 

Och så finns det ju andra orsaker bakom varför inte alla skolor använder sig utav kyrkan som avslutningslokal: det kan vara att det är långt till kyrkan från skolan, att skolan är ett billigare alternativ än kyrkan och önskemål från föräldrar (på ateistiska grunder bör tilläggas).

En krönikör på Avpixlat.info, Mats Dagerlind, skriver:

”Den senaste tiden har debattens vågor gått höga kring om skolor enligt skollagen verkligen kan få lov att göra något så kontroversiellt som att samlas i kyrkan inför advent. Skolverket har skickat ut kryptiska riktlinjer där man säger vare sig bu eller bä utan snarare både bu och bä och förvirringen har varit närmast total. Präktiga rektorer har därför många gånger tagit det politiskt korrekta säkra före det rasistiskt osäkra och sagt nej till dylika sammankomster, ofta med hänvisning till att Sverige numera ska betraktas som ett mångkulturellt och mångreligiöst land och att invandrare som sökt sig hit kan ta skada av vårt lands traditioner.

Sådana enväldiga rektorsbeslut har dock begripligt nog mötts med stort missnöje bland elever och föräldrar som i motsats till den opinionsbildande eliten i vårt land faktiskt anser att det finns sådana ting som svenskar och svensk kultur och att den sistnämnda inte heller bara består av barbari och töntigheter, så som framstående ledare för våra största politiska partier gjort gällande. De stämningsfyllda högtiderna i december – advent, lucia och jul – uppskattas och firas av en majoritet av svenskarna, inte endast av dem som är kristet konfessionella.”

På SVT:s program ”Debatt” som var under veckan som gick diskuterades precis denna fråga, och där fanns humanister, ateister, föräldrar och rektorer som absolut INTE ville ha någon inblandning som helst utav kyrkan under skolavslutningar. Vissa av dom var rätt aggressiva i sina uttalanden, men faktum är att ingen av dom åberopade islam eller att någon oro att muslimer skulle känna sig obekväma i kyrkorummen – nej det är dom själva som är obekväma där, trots deras totala svenskhet. Vad tycker SD-kramarna om detta?….kommentarerna lyser med sin frånvaro. Enda argument de kommer med är att: ”det är muslimernas fel”: slut argument!

Det är så roligt att dessa debattörer inom rasist-falangen påstår sig vara de som representerar sanningen, i bruset av lögner som presenteras i media. När deras egna opinionssiffror visar att de går uppåt, i marknadsundersökningar, då firar de och blåser upp sig på sina bloggar och hemsidor, inget ifrågasättande hörs om siffrorna verkligen är korrekta.

Men när samma typ av marknadsundersökningar görs för att visa hur skolor firar avslutningar, hur de brukar fira och var de firar, ja då ifrågasätts resultatet självklart! Jag önskar, liksom dom själva säkert skulle önska, att de någonstans kunde länka till de förskräckligt svenskfientliga muslimer som vill eliminera de svenska traditionerna, Men sådana hänvisningar lyser med sin frånvaro, konstigt nog.

Resultaten är tydliga och ni kan läsa dom:

HÄR

Ett exempel på resultat av undersökningen nedan:

Tidigare inlägg i samma frågeställning: 

Vart är tro och åsiktsfriheten i Sverige på väg?

, , ,

Lämna en kommentar

Bibeln – en handbok om incest?

 Enligt boken ”Incest: The Dark Stain on Our Society”, skriven av den kände amerikanske predikanten Jimmy Swaggart, så är incest – (boken skrevs dock 1987, men jag tror att det är värre idag) vårt samhälles mörka fläck. Han säger i boken att incest har nått ”epidemiska proportioner”.  Vad detta kan bero på kan man ju spekulera om länge och väl, och mycket skulle handla om hur samhället vi lever i ser ut idag.

Alla känner till att den typ av mat som man äter påverkar en på olika sätt: Äter man skräpmat, så blir kroppen skräpig och skröplig, läser man skräplitteratur så blir hjärnan också full av skräp. Man blir, oftast omedvetet, påverkad, nästan programmerad, av den litteratur man läser. En amerikansk forskare gjorde ett experiment bland elever i en klass för att se om det de läser påverkar dom. Forskaren kom fram till att det som barnen läser, permanent påverkar deras karaktärer: de historier de läser är den typ av mentalitet de kommer att ha.

Om vi bortser från ”hur världen ser ut idag”. Om vi tänker tanken att all omoral som idag finns, öppet, i vårt samhälle – om den plötsligt skulle försvinna! Bara sådär. Och människorna går tillbaks till något som, i teorin i alla fall, borde stå för en högre moralisk lära, dvs Bibeln! Skulle samhället se mycket bättre ut då, måntro? Ja, jag vet då inte. Men jag kan säga så här; Den förälder som skulle idka högläsning inför sina barn ur vartenda kapitel och vers från Bibeln, den finns nog inte. För i den boken finns saker, som i vissa länder skulle klassas som X-rated.

I Bibeln kan man bland annat finna minst 10 fall av incest! I första Moseboken (Genesis), allena, finns 5 fall nämnda. Ibland är det som om ögonen bara bågnar av dess innehåll! Det verkar som om Bibeln är en instruktionsbok om incest, för att informera folk om vilka typer av incest man kan begå: I Guds bok!

Om man läser om incest, incest och incest hela tiden: pappan gör det med sin dotter, sonen med sin mamma, svärfar med sin svärdotter, brodern med sin syster…vad betyder det?! Vad är syftet med denna typ av information i en s.k. ”helig” bok? Inte undra på att incest har nått epidemiska proportioner.

 Varför skulle Gud gå så långt som att avslöja TIO olika sätt att begå incest på? Guds ord är Budskap, dvs levnadsregler av vilka vi människor ska lära oss att leva med oss själva, varandra, djur och natur. 

Faktum är att enbart på grund av detta, (även om det finns många andra ämnen som påvisar det), bevisar det att Bibeln inte innehåller många ord valda av Gud.

 Om den enda boken en människa läser vore Bibeln, vilket teoretiskt borde vara något bra – åtminstone inom kristendomen – så vore det, rent moraliskt, vara oroväckande för många. Jag utmanar vem som helst att läsa DETTA kapitel (följ länken) inför en kyrkans barntimme någon gång, eller bara för sin lilla familj? Eller, kanske (?), än värre DETTA kapitel!

 Vilken präst eller predikant är villig att läsa upp dessa delar av Bibeln för sin församling? Där hans, eller andras mödrar, fruar och döttrar sitter! Språket, det oanständiga språket – som sägs komma från Gud(astaghferallah). En bok, som sägs innehålla Guds ord, bör vara till för ALLAs öron. De bör inte behöva censureras innan de når ett barns öron.

En annan oanständig sak, som även det kan ha med våldet mot kvinnor att göra, är alla samlag som pågår i Bibeln. Det är ju värsta porr-litteraturen! Faktum är att när man märker att en kvinna omnämns i Bibeln, då nästan VET man att det snart kommer att idkas samlag, av något slag – antingen frivilligt eller påtvingat. DETTA kapitel är en avskyvärd historia om hur en man, för att slippa våldtas av en skock upphetsade män, kastar sin hustru i deras armar istället. Läs hur det gick för henne…man bara gapar!! Och detta skulle alltså vara Guds egna ord?!

Dessa saker sker, denna sedeslöshet, dessa brott omnämns i Bibeln, och passerar reyv som om inget hänt. Om det är Guds ord som står där, så vore historierna kanske varnande exempel på hur man inte ska bete sig, men inga av gärningsmännen/kvinnorna (för inte alla förövare är män) straffas på något sätt. Inga följder sker…. vad är då budskapet av det hela?

Man kan ju förstå varför folk har slutat gå i kyrkan. Så fort folket själv började lära sig läsa och skriva här i Sverige(vi har också varit analfabeter en gång i tiden), blev det väl förmodligen mindre och mindre religiösa. Och det är ju inte ett dugg underligt, med tanke på innehållet i den bok kyrkan säger att folket ska följa.

Och här koncentrerar sig Sverigedemokraterna på Koranen och Islam som en kvinnofientlig religion, när de kan leta närmare hemmet efter en, på riktigt, våldsamt kvinnoförnedrande religion och som kanske är den som står bakom den mesta omoralen i världen: Bibeln! Tala om att gå över ån efter vatten.

7 kommentarer

Muhammed i Bibeln

.

Enligt islamisk tradition har Koranen statusen av att vara Sista testamentet. Som ett av flera stöd för detta brukar man påvisa att profeten Mohammed omnämns av Gud i det Gamla testamentet och förutsägs av Jesus i det Nya.

»En profet skall jag låta uppstå åt dem [Israels barn] bland deras bröder [Ismaels efterkommande], en som är dig [Moses] lik, och jag skall lägga mina ord i hans mun och han skall tala till dem allt vad jag bjuder honom.« (5 Mos. 18:18)

»Och [minns] Jesus, Marias son, som sade: ”Israeliter! Jag är sänd till er av Gud för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förkunna för er det glada budskapet att ett sändebud skall komma efter mig vars namn skall vara Ahmad.”« (Koranen 61:6)

»Dock säger jag eder sanningen: Det är nyttigt för er, att jag går bort, ty om jag icke ginge bort, så komme icke Hjälparen till eder; men då jag nu går bort, skall jag sända honom till eder.« (Joh. 16:7)

»Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala; och han skall förkunna för eder, vad som komma skall.« (Joh. 16:13)

Den Paraklet (grekiskans Paráklêtos, troligen en variant av Períklytos, ”den högt prisade”), eller Hjälparen/sanningens Ande i den svenska översättningen, som Jesus talar om i Johannesevangeliet benämndes ursprungligen med arameiskans Mawhamana, vilket är liktydigt med profeten Mohammeds två namn, Mohammed och Ahmed, (”den prisade”, ”den högt prisade”). Dessa båda stammar från verbet hamida (”att prisa”) och ham (”lov” eller ”pris”).

Villkoret att Jesus först måste gå bort för att den utsände skall komma innebär att Hjälparen, eller Parakleten, inte kan vara liktydig med den Helige Ande, vilket är den vanliga uppfattningen bland kristna teologer. Enligt Evangeliet uppenbarade sig denna nämligen såväl före Kristi kallelse (Luk. 1:35, 1:41 och 1:67) och under den tid hans mission varade (Joh. 1:32, 33) som efter hans bortgång (Apg. 2:4).

I Barnabasevangeliet, vilket lästes i kyrkorna fram till och med att det uteslöts ur kanon i och med det gelasianska dekretet år 496 e.Kr., nämner Jesus dock Muhammed med hans arabiska namn. Den ursprungliga texten till Jesus-lärjungen Barnabas” evangelium är dock inte tillgänglig förutom i spridda fragment i ett dokument fogat till Decretum Gelasianum, utan enbart en italiensk översättning daterad till slutet av 1500-talet finns bevarad.

»Then said the priest: “How shall the Messiah be called, and what sign shall reveal his coming?” Jesus answered: “The name of the Messiah is admirable, for God himself gave him the name when he had created his soul, and placed it in a celestial splendour. God said: “Wait Muhammad; for your sake I will to create paradise, the world, and a great multitude of creatures, whereof I make you a present, insomuch that whoever shall bless you shall be blessed, and whoever shall curse you shall be accursed. When I shall send you into the world I shall send you as my Messenger of salvation, and your word shall be true, insomuch that heaven and earth shall fail, but your faith shall never fail.” Muhammad is his blessed name.” Then the crowd lifted up their voices, saying: “O God send us your Messenger: O Muhammad, come quickly for the salvation of the world!”« (Barnabasevangeliet 97:6)

Hittade ovan info hos cafeexpose.wordpress.com

1 kommentar

Ni, shia, uppskattar inte värdet av Imam Hussein!

”Till skillnad från orientalister som intresserar sig för de historiska och materiella aspekterna av Imam Husseins (AS) liv, presenterar jag honom från en kristen synvinkel,”

Antoine Bara

Författaren Antoine Bara


Antoine Bara är en kristen tänkare och forskare ifrån Syrien som skrev en bok med titeln ”Imam Hussein in Christian Ideology” som rörde upp kontroverser eftersom den bekräftar att Kristus (frid över honom) förutspådde Imam Husseins ankomst.

”Jag är kristen, men uppmanar mänskligheten att följa Imam Husseins upphöjdhet, eftersom han är alla religioners samvete.”

Det är intressant att Antoine Bara anser det att vara Shia är ”den högsta graden av kärlek till Gud”. Bara anser att vem som helst i världen, oavsett dennes religion, kan vara en shia beroende på ens egna personliga tolkning ”på grund av den rena familjens (frid vare med dem) storhet i att försöka bevara skönheten i sin religion ”!

Antoine Bara skäller dock ut Shi’amuslimerna och säger: ”Ni, Shi’a och muslimer, förstår inte värdet av Imam Hussein. Ni ska vara helt ärliga i att förmedla hans ord på Ashuradagen till världen. Detta uppdrag kräver inte bara att ytligt berätta innebörden av denna händelsen, utan också att komma till rätta med aspekterna och andan i hans revolution”

Fråga till författaren: Det kapitel där du sade att Kristus (frid vare med honom) profeterade Imam Husseins (fred vare med honom) ankommande var som en bomb! Det var det mest kontroversiella kapitlet i boken … kan du kasta mer ljus över detta?:

Svar: Kapitlet tar allmänt upp betydelsen av ordet ”Hjälparen” som förekommer i Bibeln. Innan jag förklarar vad det innebär vill jag bekräfta att Bibeln nämner profeten Muhammed (frid vare med honom och hans rena familj) samt Imam Hussein (fred vare med honom). Dessa profetior tas upp i kontexten att tala om den enda sanna religionen, som enligt min mening är islam.

Kristus (fred vare med honom) talade om Imam Husseins (fred vare med honom) ankommande i Johannes evangelium då han säger:

”Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det. Jag sade er det inte från början, eftersom jag var hos er. Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. men jag säger er sanningen; det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er, och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är.”

(Joh 16:5-8)

En del kristna har förklarat ordet ”Hjälparen” som den Helige Anden. Men efter att jag undersökt dess mening, jag tror inte alls att det är dess innebörd . Så tittade jag på de andra två förklaringarna som finns, att det antingen hänvisar till profeten Muhammed (frid vare med honom och hans rena familj) eller hänvisar till Imam Hussein (fred vare med honom).

Efter mer forskning, insåg jag att Kristus (fred vare med honom) inte kunde ha sänt en profet som han själv, däremot var det möjligt att han skickade en martyr till mänskligheten, vilket innebär att det definitivt är Imam Hussein som hänvisas till i ovanstående citat från Bibeln.

Jag har diskuterat detta faktum i detalj i boken och jag vill inte upprepa mig här, men i den tredje upplagan av boken, lade jag till en introduktion där jag inkluderade mer bevis på Jesus profetia om Imam Hussein (fred vare med honom) . Det är där, i den tredje upplagan, för de som vill hänvisa till den.

Jag vill påpeka att på den tiden, och efter att publicera boken, träffade jag en kristen präst i Libanon som sade till mig ”Jag har under en lång tid hört att Kristus profeterade ankomsten av en martyr, men det kunde inte förstå vem han var. När jag läste din bok övertygades jag utav sina välgrundade analyser. Imam Hussein är utan tvekan den martyr som Kristus talade om.”

Fråga till författaren:Vad lockade dig mest i karaktären av Imam Hussein (fred vare med honom) och vilken av hans ord och talesätt är närmast dig?

Jag attraherades utav hans extrema blygsamhet trots att han var en betydelsefull helig person. Bland hans ord och skri på dagen för Ashura som mest rörde mig var ”Finns det någon anhängare som står bredvid oss? Finns någon allierad som vill rädda oss?” Jag ihågkommer alltid dessa ord eftersom de beskriver hur otacksamma människor kan vara gentemot de som sänds av Gud och hur folk engagerar sig i att fullfölja sina egna personliga intressen, men ignorera de principer och värderingar som förespråkas av religioner.

Efter svåra samvetskval startade revolutioner, däribland Al-Tawabeen. Tyvärr skedde det inte förrän efter Imam Husseins (frid vare med honom) död. Hur mycket skada har hela mänskligheten lidit därför att de förrådde honom och inte stod upp för honom (frid vare med honom)?”

Läs hela intervjun med Antoine Bara här

2 kommentarer

Blir den nya djurskyddslagen gammalmodig nu?

Islam beskylls ofta för att vara en gammal dammig religion, likt kristendom och judendom. Gud har ändrat vissa lagar och regler under årens gång, men den avslutande, och för alltid bestående, lagboken kom för dryga 1400 år sedan. Vi människor har en benägenhet att anse att bara för att en lag är gammal, så måste den bytas eller strykas.

Så gör människan det, vi sitter och knåpar och sliter och försöker förbättra, men efter några år måste samma lagar revideras igen och man sätter sig åter igen ned och knåpar och funderar ut nya förändringar – som efter en tid även de måste bytas ut. Och så fortgår livet i vårt samhälle år efter år… och vi medborgare litar på att våra beslutsfattare vet bättre än oss… och självklart vet de mer än Gud. Som vi förstås inte tror på längre, för de mänskligt skrivna lagarna är ju SÅ mycket modernare, och därför bättre för samhälle, människor, djur, hälsa och miljö.

Tidelag, dvs otukt med djur, är en sådan lag. Denna gärning var tidigare i Sverige, liksom i andra länder, under den mosaiska lagens inflytande belagd med dödsstraff och detta straff för tidelag kvarstod fram till 1864. Från 1864 fram till 1944 reglerades tidelag i strafflagen, och bestraffades vanligtvis med straffarbete i högst två år. Under den del av modern tid som tidelag var kriminaliserat dömdes cirka 20 personer årligen.

När man 1944 avkriminaliserade homosexualitet i Sverige legaliserades även tidelag, då de låg under samma paragraf. Det har pågått en debatt rätt länge, i framför allt djurskyddskretsar och bland veterinärer, om att kriminalisera tidelag igen. Gustav Fridolin från Miljöpartiet lade 2002 fram ett förslag om förbud mot tidelag. Detta röstades dock ner, i vårt moderna land. Varför? Det förtäljer inte historien, men det säger ganska mycket om vad de som sitter i Sveriges regering och riksdag har för syn på djur.

År 2006 gjorde Hanne Marie Revholt en avhandling som  heter Offret som inte säger ”nej”. Avhandlingen bygger på en enkät, som författaren sände till 703 av Norges veterinärer. Av svaren framgick, att veterinärerna beträffande 124 djur haft misstanke eller visshet om övergrepp av efterfrågat slag. Detta motsvarar i det närmaste 22 %.

Författaren har gjort en indelning av svaren i djurgrupper och i tidsperioder om 10 år med början 1970-1979. På detta sätt kan antal fall fördelat på djurslag under 3 decennier och ett avslutande halvt decennium (2000-2005) överblickas. Antalet fall har ökat stadigt, totalt 124 under dessa år.

Nu, 2011, anser jordbruksminister Eskil Erlandsson att den svenska djurskyddslagen bör ses över. En lag som han dock tidigare varit mycket nöjd över. Anledningen?: ”Människors syn på djur har förändrats”, säger Erlandsson. DET är anledningen. Det är inte längre ”modernt” att tycka att tidelag ska vara lagligt. Och precis så tänker vi människor i alla frågor kring etik och moral. Det som för tillfället inte är ”inne”, ska genast förändras och tillåtas. För att man sedan ska ändra på det igen.

Gud, som skapat allt, Hans syn på djur har varit statisk och Han har lagstadgat, ända från början(se ex de mosaiska lagarna), om hur vi ska behandla varandra, djur och miljön. Vad var det för fel på den lagen? Behövde den ”upphottas” på något sätt? Har det funnits en tid när vi människor ansett det vara särskilt gammalmodigt att inte få idka sex med djur? Tydligen har det ända till idag ansetts som gammalt och trist att lagstadga förbud mot tidelag, då man röstade ned förslaget så sent som 2002.

Men NU, när ”människors syn på djur har förändrats” DÅ kan man börja fundera på saken, hittills har man aldrig funderat på djurets egna värdighet. Islam förbjuder all typ utav misshandel och vanvård utav djur. Det gäller alla djur. Vi får äta vissa av djuren, men till och med vid slakten utav dom måste vi respektera dom oerhört mycket. Vi får inte stressa djuret, vi måste lugna det, bjuda det på vatten och döden måste vara ögonblicklig.

Betyder vår jordbruksministers funderingar kring djurskyddslagen att han blivit gammal och mossig nu?

Förbannad är han
Den Heliga Profeten(S) sade: ”Förbannad är han, som parar sig med djur.”

[Al-Kafi, vol. 2, s. 270]

En gång ställde Ammar ibn Musa en fråga till Imam Sadiq(A) angående att genomföra sexuell penetrering av djur eller att onanera med handen eller andra av kroppens lemmar. Imam Sadiq(A) svarade: ”Varje sort av dessa former och de som liknar dessa där mannen låter sig komma, anses vara otukt och detta är otillåtet (haram).”

[Al-kafi, vol. 5, s. 541]

Lämna en kommentar

Förbundsarken

Vad säger historien?

Förbundsarken var den kista som stentavlorna med de tio budorden förvarades i under israeliternas vandring i öknen, före intåget i det förlovade landet. Enligt Gamla Testamentet var den gjord av guldbelagt akacieträ och på locket försedd med två väktare i form av bevingade keruber. Arken troddes besitta magiska krafter, som bland annat kunde frambringa gott, ont, ljus och dimma.

Då Kung Salomon byggde judarnas första tempel, placerades arken i det allra heligaste, som bara fick beträdas av översteprästen. Vid stridshandlingar togs den fram och bars framför hären, och den användes också i olika religiösa processioner.

Var har man letat?

Judiska arkjägare har i synnerhet sökt under Tempelberget i Jerusalem, men det är i dag svårt att få tillstånd till det från det muslimska rådet, som kontrollerar platsen. Man har även letat på andra håll i Jerusalem.

I Etiopien letar man inte utan anser sig faktiskt besitta arken i Maryam Seyon-kyrkan i Aksum. Enligt Etiopiens nationalepos, Kebra Nagast, skall Menelik, kung Salomons son med drottningen av Saba, ha fört den med sig från Jerusalem, då han ärvde makten.

Chans att man hittar den

Sannolikast är att arken förstördes under ett av alla angrepp mot Jerusalem, och att det på sin höjd kan finnas bitar kvar.

….. säger illustrerad vetenskap. Men vi vet ju att det är Imam Mehdi (a.s.) som har hand om den, tillsammans med Moses stav och andra saker och attribut som Profeter ägde eller tog hand om. Så man lär knappast hitta den, förrän den dagen vår Väntade Imam kommer.

Lämna en kommentar

En alltför grann en gran

Opulent: A guest walks past the $11million Christmas tree in the Emirates Palace hotel atrium in Abu Dhabi

A guest walks past the $11million Christmas tree in the Emirates Palace hotel atrium in Abu Dhabi

Fy vad äckliga dom är, dom där oljeshejkerna: dom har så mycket pengar och förmodligen är då oerhört uttråkade, för nu har Emirates Palace i Abu Dhabi – den kristna högtiden till ära –  ställt upp den dyrast pyntade granen i världen.

För den ringa summan av 74 miljoner kronor, har de lyckats få lite glitter på sin 14 meter höga gran. Eftersom det är styrande människor i det vulgära oljelandet som kommit på idén, så gick man ju inte till närmsta krimskramsaffär runt hörnet – man lät förstås juveleraren fixa pyntet. Säkert samma juvelerare som fixar shejkernas avloppssystem också?

Allt som glittrar i granen är nämligen äkta guld och diamanter, inget annat är gott nog åt deras kristna gäster, antar jag. Jag undrar vilket hotell i västvärlden som skulle spendera den typen av summa för pyntning inför Eid, för att få muslimer att känna sig som hemma?

Nu har de dock fått kalla fötter, de har väl insett hur groteskt det är, och de beslutande i ärendet har bestämt sig för att det är juvelerarens fel att den blev så extravagant…. inte alls deras egna. Undras just vad samma människor gör ifall en meskeen(stackars/fattig) kommer och ber om lite nådegåvor… skulle dom ge något till dom? Eftersom sådana gåvor knappast skulle imponera särskilt på västvärlden – inte heller skulle det bräcka några rekord – så tvivlar jag på att några smulor skulle efterskänkas till den fattige….

11 kommentarer

Svar till "KC" angående islam/kristendom

.

Signaturen KC varit så vänlig och kommenterat under mitt inlägg:

.
Hon skriver:
.

Angående hälsningfrasen ”Frid vare med er” så behöver man inte vara speciellt intellektuelt kapabel för att förstå att då Jesus och hans budskap spreds 600 år innan Mohammed ens var påtänkt hos sina föräldrar, så säger det sig självt att islam tagit detta från Kristtendomen. Sedan har du verkligen inte förstått Bibeln, och skall således inte uttala dig om något du inte behärskar. Bibeln är uppdelad i två delar, ja, men det är Nya testamentet vi kristna tror på. Gamla Testamentet är viktigt då det skrivs om Jesus nalkande och beskriver vår historia. Hursomhelst är det Nya testamentet som är det grundläggande för oss kristna för det är i och med Herren Jesus som vi blivit återfödda och fått evigt liv. Allt som var innan är inte essentiellt. Sedan kan man faktiskt fråga sig hur du kan följa en religion där bland det viktigaste finns i att inte äta ett visst slags kött, eller att straffa tjuvar genom att kapa av dem händerna för att sedan inte ta till sig judar eller kristna till vänner då dessa anses vara ”kafar”? Jag som förstår arabiska förstår mer av islam och dess sanna budskap än vad många muslimer gör som blint tror på det de hört utan att ens förstå det de läser. Jämför ert budskap med det Jesus kom med som bestod av kärlek, respekt och medmänsklighet! Var i Bibeln står det att man ska ta ut sin hämnd på andra såsom det gör i er koran? Vi människor skall inte döma. Det är Guds uppgift, vilket ni tydligen inte har fått med i er religion.

Jag anser att man måste respektera andras religioner, för att det är ett känsligt ämne, men samtidigt ska man inte få för sig att man kan mer än man egentligen kan genom att slänga ur sig en massa argument som varken är genomtänkta eller välgrundade. Sedan innan du svarar, vilken jag förmodar att du kommer att göra, så ska du veta att jag studerat både kristendomen, judendomen och islam grundligt och vet vad jag grundar mina argument på.

/KC

KC: Ponera att vi tagit något från Kristendomen eller ej…. VEM är det som följer Jesus påbud? Inte är det då kristna som är kända för att leva så som Jesus (a) lärde folket att man skulle leva.

”samtidigt ska man inte få för sig att man kan mer än man egentligen kan”, meddelar du mig. Du säger även att du minsann studerat alla dessa religioner och SAMTIDIGT säger du ”Sedan kan man faktiskt fråga sig hur du kan följa en religion där bland det viktigaste finns i att inte äta ett visst slags kött, eller att straffa tjuvar genom att kapa av dem händerna för att sedan inte ta till sig judar eller kristna till vänner då dessa anses vara ”kafar”?”!!!!

Bara DET visar att du inte kan NÅGOT om islam – förmodligen har du svårt förstå något utav de andliga budskapen bakom de religioner du läst om: du tittar bara på ytan inte alls på djupet. Erkänn att det du ”studerat” är nyheterna och debattprogram i TV. Eventuellt har du rest i något land och sett lite ”kultur”. Men om religionen har du inget lärt.

Om du känner till islam så vet du också (eller hur?) att blind tro är ingen tro – enligt islam i alla fall. Du kanske är van vid kristendomen, men i islam räknas INGA av dina gärningar om du blint följer islam… man måste SJÄLV ta reda på VARFÖR man gör det man gör: ber, fastar, välgörenhet, bär hidjab, pilgrimsfärd….mm. Enligt islam så räknar inte Gud att du gör något ”bara för att mina föräldrar gjorde så”, ”eller min man gör så/vill att jag gör så”, ”det är tradition hos oss att vi gör så – DÄRFÖR bad/fastade jag”…osv. De argumenten gills inte när man står där på domdagen.

(Fast det vet du ju redan – du har ju studerat)

Profeten sa:
”If a man isn’t your brother in religion, he is your brother in humanity”, låter det som någon som beskyller ickemuslimer som varandes kafer, eller att man inte får ha vänner bland dessa?

Du som studerat islam och t.o.m kan arabiska har förstås läst Koranen:… ”Och du skall helt säkert finna att de som kommer dem närmast i vänskap av alla människor är de som säger ”Vi är kristna”; det finns nämligen bland dem präster och ordensfolk, som sällan visar högmod. .” (Koranen Surat al-Ma’ida, 82)


En annan viktig sak du förstås lärt dig från Koranen är att muslimer måste respektera judiska och kristna ställen för dyrkan, så som kloster, kyrkor och synagogor – vilket är platser för dyrkan som islam skyddar.

” Och om Gud inte höll tillbaka [vissa] människor med andra [som redskap] skulle helt visst kloster och kyrkor, synagogor och moskéer där Guds namn åkallas utan uppehåll, ha jämnats med marken. Ja, Gud skall bistå alla som strävar för Hans sak – hos Gud ligger all styrka, all makt – ” (Surat 22: 40 )


Faktum är att i Koranen befaller Gud  muslimer att inte hysa någon fiendskap mot något folk. I många verser rekommenderas vänskap även med avgudadyrkare. Gud har även hänvisat till avgudadyrkarna i krig med muslimer på detta sätt:

”Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Guds ord; för honom sedan till en plats där han är i trygghet.” (Koranen 9:6)

Judar och kristna är dock mycket närmare muslimer än vad avgudadyrkare är. Var och en av dessa religioner har sin bok, det vill säga de är föremål för en uppenbarelse som sänts ner av Gud. De vet vad som är rätt och vad som är fel, vad som är lagligt och vad är olagligt. De vet att Gud, någon gång, kommer att ha räkenskap med dom, och de älskar och vördar hans profeter. Detta visar att muslimer och Bokens Folk enkelt kan leva tillsammans och samarbeta.

Sedan vill jag avsluta med att säga att alla profeter kom med budskap ifrån samma källa: Gud! Följaktligen bör ju budskapet varit detsamma hela tiden, med variationer som grundar sig på den tidens behov utav lagar och regler. Sedan profeterna avlägsnat sig ifrån trakter, så har folken förvanskat Guds budskap, ibland till oigenkännlighet: men inom Judendom, Kristendom och Islam så kan vi ännu känna igen budskapet – i de 2 förstnämnda religionerna känner vi igen det någorlunda, men i Islam är den fullständigt nedtecknad.

Det du skriver om islam visar att din kunskap baserar sig på att vår religion sprider hat mellan folk, medan det är precis tvärtom. Därav ifrågasätter jag den kunskapsbank du vidhåller att du har.

8 kommentarer

Perfektion – Islams ideal

https://i2.wp.com/ahlamhammoud.blogg.se/images/2009/islam2_38179143.jpg

.

Innebörden av Gudsdyrkan i en vidare bemärkelse, enligt Islam,  är att leva livet. Och det är endast denna uppfattning som visar oss möjligheten för människan att nå perfektion inom sitt personliga, jordiska liv. Av alla religiösa system, är det endast Islam ensamt som förkunnar att individuell perfektion är möjligt genom vår jordiska materiella tillvaro.

Islam skjuter inte upp denna perfektion först efter en underkuvning av de så kallade ”kroppsliga” begären, så som den kristna läran gör.

Inte heller lovar islam en fortlöpande kedja av återfödslar på ett stegvis högre plan, vilket är fallet med hinduismen.

Inte heller håller islam med buddismen, enligt vilken perfektion och frälsning endast kan uppnås genom förintelse av det egna Jaget och dess känslomässiga band med världen.

NEJ: Islam är tydlig i att människan kan nå fulländning i det jordiska, livet genom att fullt ut använda alla världsliga möjligheter i livet.

För att undvika missförstånd måste ordet ”perfektion”  definieras i den mening det används här. Så länge som vi har att göra med mänskliga, biologiskt begränsade varelser, kan vi omöjligen betrakta idén om ”absolut” perfektion, eftersom allt Absolut endast hör till sfären av gudomliga attribut.

Mänsklig fullkomlighet, i dess rätta psykologiska och moraliska mening, måste nödvändigtvis ha en relativ och rent individuell hållning. Det innebär alltså inte att individen besitter alla tänkbara goda egenskaper som finns, inte heller avses de fortlöpande förvärv av nya egenskaper som kan komma utifrån, utan enbart utvecklingen av de redan existerande positiva egenskaper som redan finns hos den enskilde på ett sånt sätt att den kan väcka en människas medfödda, slumrande, kraft.

Med tanke på livets naturliga mångfald och de olika medfödda egenskaper människor har, och som skiljer sig hos varje individ, skulle det vara absurt att tro att alla människor bör – eller ens skulle kunna – sträva mot en och samma typ av perfektion – precis som det skulle vara absurt att förvänta sig att en perfekt kapplöpningshäst och ett perfekt kallblod skulle inneha exakt samma egenskaper. Båda kan vara individuellt perfekt och tillfredsställande, men de skiljer sig åt, eftersom deras ursprungliga karaktärer är olika.

Samma sak med människor. Om perfektion skulle vara standardiserad i en viss ”typ” – som kristendomen gör genom asketliknande helgon – måste människan ge upp, ändra på eller undertrycka sina individuella skillnader.

Men detta skulle helt klart bryta mot Guds lag om individuella skillnader som dominerar allt liv på jorden. Då islam inte är en religion som tillåter förtryck ger den människan en mycket bred marginal för hans personliga och sociala tillvaro: så att personers olika kvaliteter i temperament och psykologiska tendenser kan utveckla sina positiva egenskaper.

En människa kan alltså vara asket eller han kan till fullo åtnjuta sina sensuella möjligheter – inom lagliga gränser: han kan vara en nomad som flackar genom öknarna, utan mat för  morgondagen, eller en rik köpman omgiven av sina varor.

Så länge han uppriktigt och medvetet underordnar sig Gud lagar, är han fri att forma sitt personliga liv på det sätt hans natur styr honom. Hans uppgift är att göra det bästa av sig själv så att han kan hedra livets gåva, som hans Skapare skänkt honom, och för att hjälpa sina medmänniskor med hjälp av sin egen utveckling genom sin andliga, sociala och materiella strävan.

Grunden för denna ”liberalism” i islam finns i föreställningen att människans ursprungliga natur i huvudsak är god. I motsats till den kristna tanken att människan är född syndig, eller hinduismens lära om att människan ursprungligen är lågt stående och oren och därför smärtsamt måste genomgå en lång kedja av själavandringar mot det slutliga målet mot Fulländningen, anser islam att människan är född ren och – i den mening som angetts ovan – potentiellt perfekt. Det sägs i den heliga Koranen:

”Vi har sannerligen skapat människan i den bästa skepnad”

Men i samma andetag fortsätter versen:

”…men därefter låtit henne sjunka lägre än de lägsta, utom dem som tror och lever ett rättskaffens liv”

Koranen 95:4-6

I dessa verser uttrycks doktrinen att människan ursprungligen är god och ren; och vidare att det är misstron på Gud och bristen på goda handlingar som kan förstöra hans ursprungliga fullkomlighet.

Å andra sidan kan man behålla eller återfå sin ursprungliga, individuella fulländning om man bara medvetet inser Guds enhet och underkastar sig Hans lagar.

Enligt islam är alltså ondska INTE ett grundläggande drag hos människan, den tillhör inte ens människans ursprungliga person: utan är något som förvärvas av människan senare i livet, och beror på en felaktig användning av de inneboende positiva egenskaper som Gud har skänkt varje individ.

”Herre! Ge oss det goda i detta liv och det eviga livets goda”

Koranen 2:201

ur The Spirit of Islam av Muhammad Asad

Lämna en kommentar

Islam – en religion som inte förnekar livet

https://i2.wp.com/ahlamhammoud.blogg.se/images/2009/islam2_38179143.jpg

.

Av alla religioner är det enbart islam som gör det möjligt för människan att njuta hela skalan av sitt jordiska liv, utan att för ett ögonblick förlora sin andliga orientering. Vilken skillnad den är jämfört med den kristna föreställningen!

Enligt den kristna dogmen, stapplar mänskligheten under en ärftlig synd som begåtts av Adam och Eva, och därmed ses hela livet – åtminstone inom den dogmatiska teorin – som en sorgsen dysterdal.

Jordelivet är ett slagfält för två motsatta krafter: det onda, företrädd av Satan, och det goda, företrädd av Jesus Kristus. Satan försöker med hjälp av kroppsliga frestelser,  att förhindra utvecklingen av den mänskliga själens strävan mot det eviga ljuset : själen tillhör Kristus, medan kroppen är lekplats åt sataniska influenser.

Man skulle kunna uttrycka det på ett annat sätt: den materiella världen är i huvudsak satanisk och ond, medan den andliga världen är gudomlig och god. Allt i den mänskliga naturen som är materiell, eller köttslig – som kristen teologi föredrar att kalla det – är en direkt följd av att Adam föll för ett råd från den helvetiska Mörkrets Furste – och det materiella.

Så, för att få frälsning måste man vända sitt hjärta bort från denna materiella/köttsliga värld mot den framtida, andliga världen, där ”mänsklighetens synd” löses genom Kristi offer på korset.

Även om denna dogm inte –  någonsin – har hörsammats i praktiken, tenderar själva förekomsten av en sådan lära att åstadkomma en ständig känsla av dåligt samvete hos en religiöst benägen människa. Han kastas mellan kategoriska uppmaningar att strunta i denna värld och den naturliga uppmaningen i sitt hjärta att leva och njuta av det här livet.

Själva tanken på den oundviklig synden, eftersom den är nedärvd, och dess mystiska
räddning – obegripligt för det genomsnittliga intellektet –  genom tron på Jesus lidande på korset, skapar en barriär mellan människans andliga längtan och hans berättigade önskan att leva.

I Islam, känner vi inte till något om någon arvssynd, vi ser det som oförenligt med idén om Guds rättvisa. Gud gör inte barnet ansvarigt för sin fars gärningar, och hur skulle han kunna gjort alla dessa oräkneliga generationer av mänskligheten ansvariga för en synd som begicks av en avlägsen släkting?

Det är säkerligen möjligt att konstruera filosofiska förklaringar om detta mycket märkliga antagandet, men för det osofistikerade intellektet kommer det ändå alltid att förbli lika konstgjort och otillfredsställande som själva begreppet om Treenigheten.

Och då det inte finns någon ärftlig synd, finns inte heller någon universell frälsning av mänskligheten i Islams läror. Frälsning och fördömelse är helt individuellt. Varje muslim är sin egen frälsare: han bär själv alla möjligheter till andlig framgång eller misslyckande i sitt hjärta. Det sägs i Koranen om den mänskliga personligheten:

”Det goda han har gjort skall räknas honom till förtjänst och det onda han har gjort skall läggas honom till last.”

Koranen 2:286

En annan vers säger:

”…ingenting skall vidräknas människan utom det som hon har eftersträvat”

Koranen 53:39

4 kommentarer

Profeten – Den sannfärdige

..

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Muhammad_callig.gif/100px-Muhammad_callig.gif

.

.

Profet Mohammad(S) var den siste och störste profeten som Gud skickade till mänskligheten. Han var en samling av alla goda egenskaper i högsta grad och således kallas han ”En nåd skickad till universum” i den Heliga Koranen.

Det var genom sin enastående moral som han fick en hel nation att förkasta 360 stengudar och ersätta dem med en transcendent Skapare bortom någon form av begränsning.

Alla som kände till honom såg honom som en tillförlitlig och ärlig människa. Dessa egenskaper gjorde att han blev kallad ”den sannfärdige” (Sadiq) och ”den ärlige” (Amin) bland folket. Händelsen med ombyggnaden av Kabah illustrerar tydligt vilken ställning Profeten(S) hade hos folket:

När Profet Mohammad(S) var i sin ungdoms år blev det en översvämning runt Kabah vilket resulterade i att dess väggar skadades. Den behövde byggas om och ansvaret låg hos Quraysh fyra stammar. När alla väggar reparerats bröt det ut en dispyt om vilken stam som skulle få hedern att förflytta ”den svarta stenen” (hajar al-aswad). Det blev diskussioner fram och tillbaka utan någon enighet tills någon föreslog att den första som kommer in genom moskéns dörrar ska få besluta vem som ska förflytta den heliga svarta stenen.

Den person som steg in genom moskéns portar var ingen annan än Profet Mohammad(S). När folk fick syn på att den utvalda personen blev Profeten(S) jublade de och sade, ”Det är den sannfärdige! (Amin)”. De kom fram till Profeten(S) beskrev problemet och bad honom om en lösning.

Profeten(S) föreslog att den svarta stenen skulle placeras på en mantel och sedan skulle de äldre från varje stam få hålla i varsin kant av manteln och tillsammans bära fram stenen till Kabahs vägg. Profeten(S) lyfte sedan upp stenen och placerade den på dess rätta plats.


På så sätt lyckades Profeten(S) förhindra att onödigt bråk och samtidigt föra stammarna närmare varandra. Hela händelsen berörde folket och ökade deras kärlek och respekt för Profeten(S). Den visar också vilken insyn, renhet och visdom Profeten(S) hade, trots sin unga ålder och även innan sitt profetskap!:

Jesus sa:

”Jag har ännu mycket att säga er, men ni förmår inte att ta emot det nu. Men när Han kommer, Sanningens Ande, ska Han vägleda er i hela sanningen.“ (Joh. 16:12)

Källa: islamsljus.se

Lämna en kommentar