Arkiv för kategorin konvertit

Vad är religion, egentligen?

Mirre frågar:

Hej mammamarie, vad är religion för dig egentligen? Det är roligt att höra, det kan betyda så olika från människa till människa.

——————-

Detta är min egna uppfattning i frågan:

För att något ska kallas för religion behöver där finnas ett bestämt mål i en trosuppfattning. Och en tro på att det målet går att uppfyllas. Strävan är oftast att komma så nära sitt mål som möjligt och i religioner brukar det innebära att man strävar att komma närmare Gud. Dvs man vill att Gud ska vara nöjd med ens gärningar och ens strävan.

Man kan jämföra det med att studera och att man vill nå det högsta målet inom ett specifikt ämne, t.ex matematik, då kan det högsta målet vara att bli professor inom det området. För att nå det slutmålet så måste man följa vissa regler. Matematik har först och främst hundratals regler att följa för att kunna räkna ut tal, om man inte följer dessa regler blir svaren fel hela tiden och man kommer aldrig att komma sig från nivå 1 till nivå 2 ens, och absolut inte att nå slutmålet. Därför böjer man sig, som student, frivilligt inför dessa regler för att uppnå slutmålet: dvs professuren inom matematik.

Förutom de matematiska reglerna, som man måste följa till punkt och pricka, så har även läroplanen inom högskola/universitet regler s.k. kriterier att uppfyllas. Dvs de har uppgifter som man måste ha slutfört och presenterat inför läraren. Uppgifterna ska ha utförts på ett sånt sätt att ett visst betyg ska ha uppnåtts för att man ska ha möjlighet att gå vidare till nästa nivå. Om man skiter i alla dessa regler och kriterier, så kan man visserligen göra det – men det är bara studenten själv som förlorar på det: varken lärare, skola eller målet(dvs professorstiteln) lider utav att man inte lyssnar. Eventuellt har man irriterat vissa lärare för att man upptagit deras tid, men i slutänden är det bara den envisa studenten som inte följer givna regler, som inte kommer att uppnå – eller ens närma sig – slutmålet.

Allt i livet och i ett fungerande samhälle har regler. Det finns skrivna, och där finns oskrivna regler (som oftast är kulturella). Du skulle t.ex inte gå och sätta dig på en buss eller ett tåg utan att betala för dig, och det är för att du vet att det finns en regler att man måste betala för sig om man vill ha möjligheten att åka buss. Om någon tränger sig i en kö, så kommer visserligen inga fängelsestraff eller böter att delas ut, men folk kommer att bli upprörda – för så gör man bara inte, det säger de oskrivna reglerna oss. Vi har trafikregler, som de flesta underkastar sig, oavsett om man gillar dom eller ej. För att man inser att reglerna (och böterna om man bryter mot dom) inte finns där bara för att någon ‘vill jäklas’ med en – utan där finns ett högre syfte, dvs att rädda liv på folk.

Det som hägrar framför en persons ögon under dagens lopp, när man lever sin vardag och gör sina val under livets gång, det är DET som är den personens gud. Om man känner att ‘pengar’ är ens mål i livet, att man kan göra vad som helst – även sånt som man annars aldrig kunde tänka sig göra – för ‘pengar’ skull då är det ens gud. Likadant med mat, kvinnor, män…osv: om man kan tänka sig att göra även det mest otänkbara för att få så mycket mat/kvinnor/män man önskar, då är det det som är ens gud. Det är det som är målet(guden) i den personens liv.

Idag är det pengar som regerar, pengar som bestämmer: dvs den som har pengarna har makten, och det gäller på alla nivåer i samhället. Det är inte den mest utbildade, eller den visaste, eller den mest rättvisa, som bestämmer och styr – utan enbart kapitalet. Vi ser idag hur mycket det fuskas, allt för att vinsten ska bli högre. Man fuskar med köttet, sprutar in färgämnen in den för att de ska se ut som ett dyrare kött, så att man kan ta ut mer i vinst. Ingen tanke på människor, som i god tro köper ett dyrare kött, och deras hälsa. Det är bara ett exempel av tusentals exempel på vad man gör – för sin gud som heter Pengar.

När det gäller det som vi pratar om, dvs en tro på Gud, så kan man fundera på hur man ska komma närmare sitt mål, som är Gud den Allsmäktige Skaparen, och då måste man utröna vilken religion man anser vara den som gör att man når sitt mål på bästa sätt. Här måste man tänka själv. För ‘religion’ innebär ‘ett sätt att leva för att komma närmare sitt mål: som är Gud’, kan man säga. Alla religioner har guidande regler som visar på vilket sätt man ska leva, vilka karaktärsdrag som är att eftersträva, råd om vilka val man ska göra i livet och exempel på sätt man kan stärka sig både i detta liv och i nästa. Ofta finns där en frontfigur som står som ett exempel, högre än någon annan, på hur man ska leva för att nå sitt mål.

Min Gud är en sådan gud som vill att man, vid val i livet, alltid ska välja det som är bäst för en själv, för sina närmaste och för samhället i stort. Han vill att man värderar effekten av sina handlingar, i ett större perspektiv, man ska inse att man inte är betydelselös. I den religion jag valt som mitt rättesnöre i min strävan mot ”att komma närmare Gud” så innebär det att om jag har Gud framför mina ögon vid alla mina val i vardagen, då kommer jag att göra val i livet som inte bara är bra för mig själv (i min strävan att komma närmare Gud), men även andra kan komma att dra nytta utav mina val – oavsett om de vet om det eller inte: men Gud vet, och det räcker!

För mig är detta religion: ett sätt att leva så att man är en tillgång i detta liv, och en vinnare i nästa liv!

3 kommentarer

SD motionerar om förbud mot burka och niqab

Bloggsajten interasistmen.se, – som granskar Sverigedemokraterna – skriver många matnyttiga inlägg om partiet som jag finner väldigt underhållande på flera sätt. Nedan är ett av de senare inläggen:

Sverigedemokraterna har, som vi nämnt, skickat in många motioner till Riksdagen. De flesta är ganska tråkiga, ett par är faktiskt ganska vettiga och några är fjantiga. Så kommer vi till den sista kategorin motioner, de som ger oss en klump i halsen och ont i magen. De motioner som till fullo avslöjar Sverigedemokraternas fulaste sida.

Ingen lär bli förvånad när vi avslöjar att de motionerna främst handlar om invandring och invandrare. Det här inlägget handlar om en av de motionerna, nämligen ”Motion 2011/12:K258” eller ”Niqab och burka på offentlig plats”.  Motionens syfte är följande:

– förbjuda niqab och burka på offentlig plats med vite om 10 000 kr om förbudet överträds.

– den som tvingar en kvinna att bära niqab eller burka på offentlig plats ska åläggas att betala vite om 250 000 kr och kunna dömas till fängelsestraff mellan 4 och 12 månader.

Den här motionen väcker, förutom rysningar av obehag, också vissa frågor: Om kvinnan ifråga själv har valt att bära detta plagg, ska hon då dömas till fängelse? Om det är så att kvinnan har tvingats, varför ska hon då bötfällas? Är det inte lika illa att tvinga en kvinna att ta av sig ett plagg, som det vore att tvinga henne att ta på sig det? I motionen kan man läsa att detta är en ”jämställdhetspolitisk åtgärd”, hur går det till när syftet är att bestraffa den som i samma motion utses till offer..?

Det är en förvirrande motion men nej, vi tror inte att den här motionen är ogenomtänkt eller slarvigt skriven. Vi tror att den precis uppfyller Sverigedemokraternas syfte: att lägga fram förslaget som ”jämställdhetspolitiskt”, trots att det enbart går ut på att bestraffa kvinnan – men såklart bara kvinnan med en specifik religion.

Är ni förvånade? Inte vi heller. Däremot djupt bedrövade, och lite ledsna, över att detta parti sitter i Riksdagen.

För mer information om burka och niqab – Källa migrationsinfo:

Heltäckande slöja

Det finns endast grova uppskattningar av hur många kvinnor som bär heltäckande slöja. Det rör sig dock om få kvinnor varav många är konvertiter.

Det finns olika tolkningar av vad Koranen säger om klädsel, vilket gör att muslimska kvinnor bär olika slags slöjor eller ingen slöja alls. De mest heltäckande formerna av slöja är burka och niqab.

På uppdrag av den danska regeringen gjorde forskare vid Köpenhamns universitet år 2009 uppskattningar av hur många kvinnor som bar heltäckande slöja i Frankrike, Nederländerna, Sverige och Danmark. Det är viktigt att påpeka att detta var just uppskattningar. Rapporten kan dock ge en svag fingervisning om ungefär hur många kvinnor som bär någon form av heltäckande slöja (burka eller niqab).

Frankrike: Två uppskattningar gjordes varav den ena kom fram till 367 kvinnor och den andra till omkring 2000 kvinnor. Detta motsvarade 0,015% eller 0,08% av det totala antalet muslimska kvinnor i Frankrike.

Nederländerna: I en rapport från Amsterdams universitet kom forskare fram till att som flest 400 kvinnor bar heltäckande slöja, vilket motsvarade 0,09% av muslimska kvinnor i Nederländerna.

Danmark: Siffrorna från Danmark bygde på olika uppskattningar gjorda av både muslimska företrädare och forskare. Det rörde sig, enligt rapporten, om 150 kvinnor eller 0,15% av Danmarks kvinnliga muslimska befolkning.

Sverige: Forskaren Anne-Sophie Roald uppskattade att det rörde sig om maximalt 100 kvinnor i Sverige, vilket motsvarade 0,03% av de kvinnor som hade bakgrund i muslimska länder.

I den danska rapporten uppskattas det att en stor andel, ungefär hälften, av alla som bär heltäckande slöja har konverterat till islam.

 

3 kommentarer

Islam i Sverige måste bli svensk


Jag har märkt att i många moskéer bedrivs utbildning i religion enbart på det arabiska språket till barn och ungdomar, ja även till vuxna. Jag anser att det är helt absurt. Islam har funnits länge i Sverige och de senaste 20 åren har antalet muslimer ökat markant. Man kan säga att nu har andra generationens muslimer börjat växa upp, och tredje är på väg. Dessa nya generationer har svenska språket som det språk de förstår bäst. Det är det språk de studerat med och vana att erhålla information på. De har tillit till att insupa kunskap med det svenska språket, och inte med det arabiska.

När man då ska lära sig religion på arabiska språket så kommer en känsla uppstå att religionen är skiljt från övriga samhället. På det sättet så förmedlar man att religionen inte går att integrera med samhället i övrigt. Mycket illa!

Sedan har vi alla de som inte pratar arabiska, eller bara kan samtalsarabiska, s.a.s. De utesluts ifrån dessa religiösa utbildningar. Det finns ingenstans en konvertit kan gå för att få kontinuerlig utbildning inom islamiska frågor. Och antalet konvertiter ökar hela tiden.  Enda sättet är att själv läsa, eller så frågar man runt hos olika personer, vilket ofta innebär att man kan få svävande svar, eller helt fel svar. Detta är helt oacceptabelt! Jag vill skicka min flicka till någon annan, än mig själv och min man och som jag har förtroende för, att lära sig om islam, hur man ber osv. Men hon har ingen plats där, för att hon inte kan prata flytande arabiska. Hur rasistiskt och ovälkomnande är inte det? Då är filosofin såhär: om hon går dit varje gång, så kommer hon tillslut att lära sig arabiska, och när hon lärt sig arabiska, woala! då kan hon lära sig om islam också!!

Jag känner att jag pratar alldeles för ofta om shia och sunni, men just i detta fall anser jag att sunnimuslimer är 100 ggr bättre än shiamuslimer på detta område. Vad jag sett hittills i alla fall, och jag har varit muslim i snart 25 år. Observera att jag säger HUNDRA gånger bättre, inte TIO gånger bättre. Jag har klagat, men ingenting görs. Enda svaret man får är: ”Ja men då kan väl DU hålla dessa svenska lektioner!!?” … eeh.. nej, jag är inte utbildad i detta, jag har inte tid och jag ville att NÅGON ANNAN än JAG skulle lära mitt barn. 

Ett fåtal gånger har man, under vissa högtider, haft en ungdom som läst upp ett tal på svenska. Jättefint!… visst. Problemet är att under den tid denna ungdom läser jättefint, så börjar ALLA arabisktalande människor prata med varandra! Så man hör absolut inte ett enda ord han säger. Helt respektlöst… man orkar faktiskt inte med sånt där. Det är som att folket som sitter där tror att det inte finns någon som är intresserad utav att lyssna på det som sägs.

Om där ordnas med manifestationer, demonstrationer eller dylikt så skrivs det plakat på det arabiska språket!?! För VEM hålls dessa manifestationer? För araberna i landet? Eller till makthavarna? De kunde lika gärna ha suttit kvar i moskén med sina plakat, för det är ingen utav de som manifestationerna eller demonstrationerna riktar sig till som fattar något. JAG fattar inte vad där står, men jag har oftast någon som kan översätta åt mig. Skamligt! Ibland ser jag ett plakat skrivet på svenska, som jag alltid förmodar att någon ungdom snabbt skrivit ihop, i skamvrån för att slippa höra någon av de äldre säga: ”Men nu förstår ju inte JAG vad det står på den där skylten. BYT till arabiska så jag kan läsa den!”… ja ungefär så går mina funderingar i alla fall.

Moskéer, eller snarare dess ledning, måste börja inse att vi inte befinner oss i ett arabiskt land, där diverse olika arabiska kulturer fungerar. Det går inte. Man befinner sig i Sverige och måste integrera sig med den svenska kulturen, lagar och regler. Och framför allt annat måste man öppna upp tal vid fredagsbön, utbildning och annat på svenska språket. Man kan även ha sessioner på arabiska, självklart, eftersom det ännu finns många som inte behärskar det svenska språket fullt ut. Men huvudsakligen bör allt ske på svenska. Jag lovar, om detta skedde skulle moskéer och husseiner vara fulla av ungdomar!

De som bor och är uppvuxen i Sverige måste få svar på frågor och problem som passar ihop med den bild utav islam vi har. Vår bild utav islam utgår INTE ifrån ex.vis en persisk, arabisk eller kurdisk kulturbakgrund. Utan en helt svensk. Vi ser med helt andra ögon på islam, för vi har inte religionen integrerad med den kultur vi kommer ifrån därför är det mycket enkelt för oss, särskilt konvertiter, att skilja på religionen islam och den arabiska, persiska eller annan kultur. Där är kultur oftast ihopblandad med religionen och gränserna för dom kan vara diffusa.

Därför, om man inte verkligen är utbildad imam, så kan svaren bli helt fel. Då en helt vanlig person som sitter som ”sakkunnig” bara tar från sin egna ficka, och blandar ihop med några regler de hört talas om. Men jag befarar att kulturen färgar svaren mer, än vad religionen gör. Och det är mycket farligt, eftersom vissa av kulturerna har något som kallas för ”hederskultur”, och den är djupt integrerad i kulturen och folk tror verkligen att islam tillåter detta. Men hederskultur är en kvarleva från långt innan ”Profeten kom till stan”, så att säga. Och Profeten(s) eliminerade dessa fasoner helt… men upptogs igen när han dog, förstås.

Men jag tvivlar på att utbildning och information på svenska språket någonsin kommer att ske i våra moskéer, så länge den äldre generationen har hand om ledningen där i alla fall. Så jag väntar andäktigt på nästa generation svenskmuslimer, som säkerligen kommer att göra detta bättre. Men under tiden kommer många, många att tappa sin religion eftersom de inte känner nära samhörighet med den i samhället de lever i, då allt som lärs ut om den sker på det arabiska språket – och följaktligen tillhör det bara den arabisktalande sfären de lever i. Resultatet är en förlorad generation. 

I Kina finns över 30 miljoner muslimer, de använder inte arabisk kultur i sin islam. Afghanistan, Pakistan, Indonesien, Amerika och Afrika – alla har de islam och sin egen kultur integrerad i den, eller tvärtom. Varför ska vi inte ha en svensk islam?

19 kommentarer

Al Adala News

Jag har ju helt glömt bort att en elegant lady, Seema al-Rufeyé, har intervjuat mig och artikeln är publicerad i irakiska tidningen Al-Adala News. De som är en hejare på arabiska kan ju följa länken och läsa. Den som inte kan läsa, kan ju bara njuta av det vackra familjefotot som togs speciellt för den artikeln :).

So long….

10 kommentarer

Oliver Stones son blev muslim

Son of US director Oliver Stone, Sean Stone attends a press conference in Tehran, Iran, 08 September 2011.  EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Den kände regissören Oliver Stones son, Sean Stone, som även han är regissör, åkte i september 2011 till Iran för att göra en dokumentär om poeten Rumi. Igår, tisdag, konverterade han till islam och läste upp shahada, den muslimska trosbekännelsen som är den första pelaren i Islam, hos en Shiaprästs kontor.

”Min konvertering till islam innebär inte att jag överger kristendomen eller judendomen, som jag föddes med,” sa Sean Stone till AFP på tisdagen. ”Det betyder att jag har accepterat Mohammad och andra profeter.”

När han återkom till sitt hemland, i september förra året, talade Stone om Mahmoud Ahmadinejad, Irans president, i en intervju med The Wrap.

”Han kom till Amerika för att sträcka ut en hand. Och det sker en hel del misstolkningar, bokstavligen, jag har sett det. Ahmadinejad säger något och det kommer att misstolkas”, sade han till Sharon Waxman. ”Mycket är skitsnack och felöversättningar. Det är en aggressiv inställning från båda parter, främst på den amerikanska sidan. ”

Stone meddelar att han är shiamuslim och har valt Ali som sitt muslimska namn.

2 kommentarer

Islam för nybörjare

https://i1.wp.com/svt.se/content/1/c8/02/21/66/45/islam_for_nyborjare.jpg

SVT har haft en serie som heter ”Islam för nybörjare”, som har gått de senaste 3 dagarna kl 18.00 på tvåan. Jag snubblade över serien av en slump, så jag har missat första avsnittet. Men det var bra, tycker jag. Även om det fanns mycket att önska i den.

”Kan islam hjälpa till att skapa moral i samhället? Vad kan muslimer lära icke-muslimer? I denna realityserie testar sex icke-muslimer att leva enligt Koranen i tre veckor. Efter ett tag börjar det nya sättet att leva i enlighet med Koranen beröra deltagarna.

I dokumentärserien ”Islam för nybörjare” bjuder imamen Ajmak Masroor in sex britter att leva efter islamiska värderingar i tre veckor. Hans förhoppning är att de ska återupptäcka värden som anständigeht, respekt och måttfullhet.” är programinformationen.

Vissa av de muslimska ledsagarna var lite väl mycket i min smak. Den enda muslimska kvinnan, som var utsedd som ledsagare, jag tyckte hon saknade humor – fullständigt. Tyvärr. Det FANNS faktiskt deltagare som gick in i denna prövning med allvar, men hon gillade inte att vissa (som inte var särskilt seriösa) skämtade om vissa saker de fick gå igenom. Jag tycker hon kunde ha bjudit på det och skrattat med dom istället för att bli sur, som hon blev.

Sedan undrar jag varför man deltar i dylika program om man inte verkligen är intresserad av att ägna 3 veckor åt att bryta gamla invanda mönster i livet? Jag förstår det inte. Det fanns en deltagare som envisades med att äta fläskkött varje dag och dricka öl. Varför deltog han? Vem tvingade honom att delta?

Om jag hade tackat ja till att leva som en hindu i 3 veckor, så hade jag gjort allt man sagt att hindu måste göra – det är ju bara 3 veckor och man har ju själv valt att delta!

Nåja, titta på programmet, det helt värt att se den finns på SVT/Play t.o.m. den 18 mars 2011

Kolla in en ännu bättre serie i ämnet, det finns flera avsnitt.

 

7 kommentarer

Tony Blairs svägerska muslim

.

    Lauren Booth presents Press TV news show

Storbritanniens f.d. premiärminister Tony Blairs svägerska, Laureen Booth, 43 år,  konverterade till islam efter en resa till Iran och ett besök hos Imam Musa al-Kadhoms dotter Hathrat Ma’soma Fatimas grav i den heliga staden Qom för 6 veckor sedan. Ett besök som hon själv beskriver som ”a holy experience”.

”Det var en tisdagskväll och jag satt ner och kände som en stöt av andlig morfin, en absolut lycka och glädje”, sa hon i en intervju och tillade att hon hoppas att hennes konvertering kommer hjälpa Blair ändra sin syn på Islam.

Numera bär hon hijab varje gång hon lämnar hemmet, ber 5 gånger per dag, har slutat äta fläskkött och besöker den lokala moskén ”när hon kan”.  Dessutom läser hon Koranen varje dag. I’m on page 60. I also haven’t had a drink in 45 days, the longest period in 25 years”, säger hon.

Hon vägrar dessutom att utesluta att hon skulle kunna bära en burka, sade hon: ”Vem vet var min andliga resa kommer att ta mig”?

.

Brevet till Tony Blair

Under sitt besök i Iran förra månaden, skrev Booth ett brev till Tony Blair och bad honom att uppmärksamma Al-Quds (Jerusalem) dag – en protest mot Israels ockupation av Palestina.

Brevet var en bitter attack på den förre premiärministern, som nu är sändebud i Mellanöstern och arbetar för fred i den oroliga regionen.

”De män, kvinnor och barn runt om mig uthärdar en dag utan vatten och mat (det heter Ramadan, Tony, det är en fasta),” skrev Booth.

”Att hantera hunger och törst i hundra graders värme, som om det vore ingenting. De kan tåla försakelser i den muslimska världen.

”Här i Iran känner man sig stolt över att lida för att uttrycka solidaritet med Palestinas folk. Det är ungefär som sättet du uttrycker solidaritet med Amerika, bara utan olaglig kemiska vapen och en miljon civila dödsoffer. ”

Hon tillägger: ”Din världsbild är att muslimer är galna, dåliga, farligt att lära känna. En smitta som skall begränsas”.

”I det avslutande kapitlet [i Blairs historiska självbiografi] säger de att vi behöver en ”religiös motoffensiv ” mot islam. Och med ”Islam” menar de att Al Quds demonstrationer, den palestinska intifadan ( baserat på ett strävan för anti-apartheid Tony, inte religiös trångsynthet), mot varje arab som vägrar  sätta armarna i luften när F16 missiler regnar över deras hem och flyktingläger …”

.”My name is Lauren Booth and I am a Muslim”

7 kommentarer