Arkiv för kategorin konstgjord befruktning

Grattis min son på din 21-årsdag

Jag känner mig som en usel mor – min son fyllde 21 år den 4 april, och jag har inte grattat honom på bloggen:( . Men jag har faktiskt grattat honom förstås, personligen. Stackarn har åldersnoja och tycker att han inte hunnit tillräckligt långt i livet och karriären för sin ålder!! Varifrån har han fått de kraven måntro?! Vad ska då JAG säga…?

Laolao är mitt andra barn, och enda son. Han föddes alltså för 21 år sedan på Västerås BB. Han låg i säte, men jag fick göra kejsarsnitt – som vanlig 😦 – så det gjorde inget, och han kom ut med segerhuva! Den skulle man ha sparat, vad jag förstått efter att jag läst om de svenska kungarna och Karl XII. Men så bidde det inte. Men han föddes alltså till vinnare :). En superduper glad pojke, för jämnan var han. Oavsett vilken tid han vaknade i sin spjälsäng så satt han där och lekte och pratade med sig själv, utan att skrika på att någon skulle ta upp honom. När man kom in i hans rum så ställde han sig och log och skrattade med hela ansiktet! En helt underbar son alltså. Snäll och omtyckt av alla!

Förutom en period där i mitten av tonåren, då han tycktes veta bättre än mamma i allt, så har han alltid varit lika snäll och fin. Han är oerhört givmild, särskilt mot sin åldrande mor… så snart han känner på sig att jag behöver något, så sticker han ut och köper det. Jag vet inte vad man ska göra i gengäld åt en sån?! Man får ju dåligt samvete. Jag har ju problem i min jäkla höft, som gör att jag inte kan gå särskilt långa sträckor utan att bli straffad utav en hemsk värk efteråt. Härom veckan kom han hem med ett par svindyra Ecco-skor åt mig! Heeeelt underbart alltså! Hade jag vetat vilken skillnad ett par riktiga skor gör hade jag skaffat mig ett par såna för länge sen. Jag går på moln nu för tiden och kroppen känns sååå mycket bättre.

Ja, ja. Ponkelonken har i alla fall framtidsplaner och jag hoppas inshaAllah att allt blir som han vill och önskar i framtiden. Grattis kära son för de första 21 åren i livet!

Ali med sin lillasyster Yomyom
bild tjuvad härifrån

1 kommentar

Några etiska frågor…

————————————————————————————————-


Angående konstgjord befruktning

Nedanstående är frågeställningar som diskuteras från Shariahs synvinkel. Detta är dock endast Sayyid Mohammed Rizvis egna inledande tolkningar som han hoppas ska stimulera till givande diskussioner bland våra Mutjatahider.

1) Att förstöra de överblivna befruktade äggen:

Vid konstgjord befruktning befruktas 1-3 ägg med sperma, men man implanterar bara 1 ägg åt gången. Lyckas det första gången och man inte vill ha de 2 resterande: vad göra? Måste man använda dom? Kan man förstöra dom?
Enligt Shariah borde det inte vara något problem i att förstöra dom. Det kan inte utgöra abort, eftersom abort endast sker efter implantation av det befruktade ägget i livmodern. För det andra sker abort i en kvinnas kropp – inte i ett provrör!

2) Frysta embryon:

Ännu en bi-produkt av denna teknologi är den s.k. spermabanken. Man måste inrikta sig på fyra frågor här:

Först: Får en man bevara sin sperma i frusen form? Får ett gift par tillåta bevaring av befruktade ägg för framtida behov? Sayyid Mohammed Rizvi anser att han inte kan komma på något inom Shariah som skulle förbjuda sådant. Det är ingen skillnad från att en person skulle donera blod.

Andra: Är det tillåtet sälja sperma eller ägg? Det är inte tillåtet att sälja sperma eller ägg för att befrukta en annan kvinna. Däremot till vetenskapliga institutioner för forskning.

Tredje: Kan en kvinna använda ett bevarat befruktat ägg eller sperma ifrån sin make efter att han dött? – Uppenbart finns ingen i Shariah som kan hindra henne från det då de är hennes egendom och kan använda det. Barnet är legitimt. Men…detta är tillåtet bara så länge som hon inte har gift om sig. Då hon bara kan ha en man åt gången.

Fjärde: Kan en kvinna använda befruktade ägget sedan hon skiljt sig från sin make? – Detta är tillåtet bara så länge hon inte gift om sig. Barnet är legitimt.

(Källa: Marriage and Morals in Islam)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Fortsättning angående Surrogatmor

————————————————————————————————-

Liten fortsättning och förklaring på inlägget om

Surrogat moderskap

Det finns dock ännu ett sätt att se på denna mor/barn relation. Ska förklara lite om hur man definierar Shariah i Islam:

1) Om något är tydligt definierat inom Shariah( genom Koranen, Profeten eller Imamerna) kategoriseras detta under ”Shar’i” .

2) Är något istället allmän tradition: en definition accepterad av människorna i allmänhet – och inte har preciserats vetenskapligt eller av shar’i kallas detta för ”Urfi”.

3) ”Ilmi” är en definition presenterad genom vetenskap.

Om Shar’i definierat något måste vi följa det. Men om denna(shar’i) är helt tyst i en sakfråga; ska vi då följa Urfi eller Ilmi? Den som är bekant med Shariah håller med om att vid frånvaro av en Shar’i-definition, följer man Urfi. Man bör gå på den allmänna uppfattningen i frågan.

Exempel:
Shariah säger att vattnet vid utförandet av wotho ( rituell tvagning inför bönen) måste vara rent. Betyder det då vetenskapligt rent…..? Absolut inte!! I sådana fall skulle inte vattnet i denna del av världen anses som rent då det finns renande kemikalier i det. Shariah säger att vattnet då ännu klassificeras som rent – om inte allmänheten kan (utan hjälp av laboratorier) känna en avvikelse i vattnets färg, smak eller lukt.

Men:

I ett fall ska man dock använda sig av begreppet ”Ilmi”. Det är när allmänheten inte kan avgöra i sakfrågan. Så; när Shar’iah är tyst och folket inte kan ha en åsikt så måste man välja Ilmi (vetenskaplig) definition.

Urfi skulle i fallet ovan säga att kvinnan som födde ut barnet är modern. Så på så sätt tillhör barnet den biologiska mamman(dvs surrogatmamman) och är då Mahram till dennes barn och ska även ärva henne.

Relationen mellan första frun(genetiska modern) och barnet placerar henne över en ”riza’i” mamma (Riza’i mamma = en kvinna som inte fött barnet, men ammat det). Baserat på detta är barnet Mahram även till hennes barn, men ärver inte henne.

————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Nya Tekniker vid Mänsklig Reproduktion – Surrogatmamma

————————————————————————————————-

Surrogat moderskap

Detta är en biprodukt av konstgjord insemination och är kontroversiell inom juridiska och etiska kretsar världen runt. Särskilt efter fallet med Baby M.

Användande av surrogatmamma innebär att en kvinna tillåter ett befruktat ägg – ifrån ett annat par – bli implanterad i sin livmoder. Sedan låter hon barnet växa inne i henne.

Denna metod används när en kvinna har problem med att kunna fullfölja hela graviditeten.

Så som blivit beskrivet ovan är surrogat moderskap inte tillåtet enligt Shariah, då det involverar att en spermie från en utomstående man (inte maken alltså) implanteras i henne. Vilket går emot Koranversen (23:5-6) där troende kvinnor ska skydda sina privata kroppsdelar för alla förutom sin make.

Men…det finns tillvägagångssätt inom islams giftermålssystem som skulle tillåta en form av surrogat moderskap. Om frun har problem att bära makens barn hela graviditete, kan mannen gifta sig med en annan kvinna (på permanent eller temporär basis) och ett befruktat ägg ifrån första frun kan då injiceras i den nya frun, med hennes tillstånd förstås.

Vem av kvinnorna hör då barnet till? Den genetiska(första frun) eller den biologiska (andra frun)? Enligt Ayatullah Khumayni, beror det på fostrets ålder. Blev detta placerat i surrogatmamman efter att fostret uppnått 4 månader, då tillhör barnet den första frun – andra frun kan då bara ses som ett ställe för ”förvaring”. Ifall insemination skett tidigare är det svårt att säga om barnet tillhör första frun. (Tahrir, vol 2, sid 23)

————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Nya Tekniker vid Mänsklig Reproduktion – Framtid

————————————————————————————————-

Andra möjligheter inom mänsklig reproduktion som diskuteras av våra ‘Ulama:

Kan vara intressant veta att våra Mutjtahider håller sig väl framme inom vetenskaplig teknologi angående beslut om de religiösa och etiska frågeställningarna inom mänsklig reproduktion. De talar bland annat om följande möjligheter:

1) Det är tillåtet uppfinna ett artificiellt kvinnligt ägg och befrukta det med makens spermie och låta barnet växa i kvinnans moderliv. – I detta fall är barnet helt besläktad med pappan. Barnet är utan biologisk mor.

2) Det är tillåtet uppfinna en artificiell spermie och inseminera denna i en kvinna. – Det barnet är helt besläktad till moderna och är ett barn utan biologisk far..

3) Det är tillåtet att ta ett konstgjort ägg och befrukta detta med en konstgjord spermie och sedan låta utvecklas i en konstgjord mage. Det barnet är inte besläktad med någon!

4) Om resultat av de 2 första punkterna ovan blir tvillingar; en pojke och en flicka är de släkt och ses som normala syskon. I det 3e fallet är de dock inte släkt med varandra ( då de inte har föräldrar) och kan därför till o med gifta sig med varandra.

(Marriage and Morals in islam)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Nya Tekniker vid Mänsklig Reproduktion – IVF

————————————————————————————————-

In Vitro Fertilization (=IVF)
Provrörsbefruktning

De 2 förstnämnda metoderna AIH och AID används då mannens spermier har brist på kvalitet och kvantitet. IVF är en teknik mestadels för kvinnor vars äggledare är blockerade och inte kan bli botade genom kirurgiskt ingrepp. Även för de som inte blir gravid trots att äggledare är normala och allt annat är uteslutet.

Vid IVF tar man ett eller flera ägg från kvinnan, sedan befruktar man ägget med sperma ifrån maken. Efteråt låter man ägget utvecklas i provröret fram till 8:a-celliga stadiet, då den implanteras i kvinnan.

Kan även användas då makens spermie är så få i antal att befruktning är omöjligt. Enligt Shariah är IVF tillåten så länge det sker mellan makar.

(Marriage and Morals in Islam, sid 116)
————————————————————————————————-

Lämna en kommentar

Nya Tekniker vid Mänsklig Reproduktion – AID

————————————————————————————————–

Artificial Insemination by Donor (=AID)
(Konstgjord befruktning genom donator)

AID är väldig lika AIH, men används då makens spermier är oanvändbara både gällande kvantitet och kvalitet.

I Islam är denna metod absolut förbjuden då donatorn inte är lagligt gift med kvinnan. Då denna metod inte involverar sexuell relation och därför inte kan kategoriseras som äktenskapsbrott – kan många undra hur det kan vara haram?

Det Gudomliga påbudet att skydda sina privata delar är inte specificerade i Koranen. Den säger inte att: skydda endast ifrån olaglig sexuell kontakt, utan;- att skydda från alla kontakter – utom för sin make/maka.

Gud beskriver de troende: ” de som skyddar sina privata delar utom för sin äkta hälft…därför, den som söker något bortom det, de är lagbrytarna”. Därför – t.o.m. att injicera en annan mans sperma vore att ”söka något bortom det” -en överträdelse och att bryta emot Guds påbud. (Al-Fiqh ‘ala ‘l-Madhahibi-l-Khamsah, sid 374, av Shaykh Muhammed Jawad al-Mughniyyah)

Vad blir då ett barns status om det – trots allt – blir till på detta sätt (genom AID) ?

Då en illegitim sexuell akt ej begåtts är barnet inte illegitimt. Relationen barn/moder är tydlig, men när det gäller faderskapet är det donatorn som är far till barnet. Barnet ska ärva denne och är ‘mahram’ till dennes fru och barn.

(Al-Fiqh, sid 375-6, Minhaj, vol 2. sid 395 och Tahrir vol 2, sid 621)
————————————————————————————————–

Lämna en kommentar