Arkiv för kategorin jämställdhet

Hur stor är den ‘problematiska’ invandringen – egentligen?

flags

Problemet som uppstår när andra partier flyr diskussionen om Sveriges invandring, är att det bara är SD:s åsikter och ståndpunkter, och framför allt deras s.k. ”fakta”, som får råda bland de röstberättigade i vårt land. Det är synd, för det mesta av deras statistik är lögner, som aldrig kommer fram – eftersom ingen diskuterar med dom, eller mot dom. Det enda ‘motståndarna’ svarar när de går i polemik med SD är i princip: ”Ni är dumma” eller ”Ni har helt fel..”, och liknande tillmälen. Ingen kommer med faktiska siffror. Och de få gånger såna presenteras, så sker det utan SD i närheten, under tråkiga och monotona seminarier eller dylikt.

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson påstod den 19 augusti 2014 i Aftonbladet att »Vi har i dag en situation med massinvandring av sällan skådat slag. En politik som kostar enorma summor pengar«. Är detta sant? Pågår det en massiv, okontrollerad invandring till Sverige? Har den pågått länge? Och kostar den Sverige enorma summor? Det är lätt kontrollerat, eftersom invandringen är noga mätt, räknad och pedagogiskt presenterad, av bland andra Migrationsverket och Statistiska Centralbyrån (SCB).

Först ska vi skilja mellan asylsökande och beviljade uppehållstillstånd. Alla som söker asyl i Sverige beviljas inte uppehållstillstånd. När vi talar om invandring bör vi tala om de som faktiskt får stanna. Ur Migrationsverkets tabell Beviljade uppehållstillstånd 1980-2013 framgår att 1,7 miljoner uppehållstillstånd har beviljats under 33 år. Av dessa är 714 320 anhöriginvandrare. Alltså 51 515 personer per år i genomsnitt. Inte »massinvandring«, men ändå rätt många. I denna siffra ingår även personer födda i Sverige som återvandrar (cirka 20 procent av totalsiffran genom åren), gästande akademiker, personer som fått arbetsmarknadstillstånd, adoptivbarn, EES-medborgare med flera.

Beviljade uppehållstillstånd för flyktingar, de som utpekas som den problematiska invandringen. Här ingår samtliga kategorier, som kvotflyktingar och skyddsbehövande. Mellan 1980 och 2013 beviljades totalt 442 334 flyktingar uppehållstillstånd. Sedan tillkommer anhöriginvandringen. Sverige beviljade runt 714 000 uppehållstillstånd till anhöriginvandrare under perioden. Av dessa var cirka 156 000 anhöriga till flyktingar, cirka 22 procent av den totala anhöriginvandringen. Flyktingar plus den till dem hörande anhöriginvandringen uppgår till knappt 600 000 beviljade uppehållstillstånd mellan 1980-2013, eller 18 000 beviljade uppehållstillstånd per år, utslaget över perioden. Det är inte massinvandring. Som jämförelse kan nämnas att Stockholm växer med nästan 40 000 nyinflyttade per år. Men folk som enligt Jimmie Åkesson och kompani anser icke önskvärda återfinns också bland dem som invandrat som anhöriga till tidigare flyktingar som fått medborgarskap.

 Migrationens kostnader

Idéerna om att »invandrarna tar våra jobb« och/eller att »de är arbetslösa och lever på bidrag« stämmer inte med statistik och forskning. Arbetslöshet och flyktingmottagning/invandring har ingen stark statistisk korrelation. Sverige, som procentuellt har fler flyktingar och invandrare än Finland, har också lägre arbetslöshet (7,9 procent respektive 8,6 procent). Och invandrarna går alls icke bara på bidrag. I Sverige 2013 var sysselsättningsgraden för inrikes födda 78,4 procent och för utrikes födda 63,4 procent. Båda gruppernas sysselsättningsgrad har ökat de senaste 10 åren, utrikes föddas snabbare än inrikes föddas.

Professorn i nationalekonomi Jan Ekberg lade 2009 fram rapporten Invandringen och de offentliga finanserna på uppdrag av finansdepartementet. Den kommer fram till att invandringen kostar svenska staten 1,5-2 procent av BNP, mellan 40 och 60 miljarder kronor, per år. Ekberg menar att migrationen till Sverige var lönsam fram till 1980-talet, och framhåller att utfallet skulle bli positivt med en högre sysselsättningsgrad. Ekbergs rapport utgår från 2006 års sysselsättningsgrad hos invandrade, flera procentenheter lägre än dagens. Dessutom viktar inte rapporten faktorer som torde inverka positivt på samhällsekonomin, som att immigration ger fler konsumenter, och den höga företagartätheten bland invandrare.

Detta är bara lite utav den information i ämnet som man kan få fram, och för den som tar sig tid skulle kunna hitta bra och många argument emot den rasistiska delen av vår riksdag. Men det gäller att inte bara sitta på informationen, det gäller att använda sig utav den också – och presentera den.

Läs gärna DENNA LÄNK för mycket mer information i ämnet.

 

Lämna en kommentar

Hezbollahs TV-bevakning av julen

I dessa dagar är det många som diskuterar och funderar över om det är haram eller halal för muslimer att uppmärksamma julen på något sätt. Igår, juldagen, uppmärksammade Hezbollahs egna tv kanal, Al-Manar, de kristnas firande utav julen och Jesus(a) födelsedag fullt ut! Den islamiska kanalen sänder också vanligtvis gudstjänster, men den här julen verkar vara en av de mest omfattande rapporterade någonsin. Man sände från flera kyrkor, bland annat den Romersk katolska:

rk
Grekisk-ortodoxa:
gk
den Maronitiska:
mk

samt från stora kyrkor i huvudstaden och från små kyrkor på landsbygden. Temat var samexistens, och Hizbollahs delegationer besökte kyrkans församlingar i hela landet:

 
coex

Med särskilt fokus på de som ligger i blandade muslimsk-kristna områden. Och intensiv rapportering om kristna utomhusdekorationer i Hizbollah-dominerade södra delar och Bekaa byar. Gå gärna in i länken nedan och se jämförelsen mellan Iran och Hezbollahs reportage utav julhögtiden för deras länders kristna befolkning(dessa 2 länder är terrorstämplade utav väst), och de västallierade muslimska ländernas (Saudiockuperade Arabien, UAE och Kuwait) reportage av densamma.

I länken finns även Twitterinlägg ifrån Ayatollah Khameini, President Rouhani och irans utrikesminister Javad Zarif:

The Beirut Report

Lämna en kommentar

Fällan – Vi ska tvinga er till frihet

I Irak och Afghanistan(och många andra länder) har Storbritannien och USA gett sig ut för att ”befria folket ifrån förtryck och tyranni”, något som kan sägas ha utvecklats till en ”global revolution för demokratisering”. Men om man tar ett steg bakåt och överblickar resultatet utav denna ”frihetsrevolution”, så kommer man att upptäcka att det är en väldigt konstig typ utav frihet som har utvecklats. Denna ‘strävan’ att befria folk ifrån tyranni och diktatur har lett till ett alldeles nytt system och koncept utav kontroll- och förvaltningsåtgärder som enbart drivs utav beräkningar och målsättningar. Medan regeringar som säger sig arbeta för varje individs valfrihet har istället främjat och understött en ökning utav orättvisor och ojämlikhet i världen. Detta har medfört att världen återgått, retirerat alltså, till att makten tillhör den redan privilegierade rika ‘härskarklassen’ i samhället: ett system som man jobbade hela 1900-talet för att rasera, det är nu tillbaks; med större makt och befogenheter än någonsin.

Se nedan The Trap: What Happened to Our Dream of Freedom, som är en BBC-dokumentär. Serien består utav tre stycken 1 timmes program där man utforskar begreppet och definitionen av frihet. Mer specifikt undersöker de hur en alltför förenklad idé av människan som en självisk varelse, närmast robotlik, har lett till dagens idé om frihet. Otroligt bra serie och jag rekommenderar att man tar sig en titt på den.

5 kommentarer

Skytten på marinbasen var buddist

Och hur kommer man att reagera på det i media måntro? Det skriver Joshua Eaton* om. Han är själv buddist och skriver en artikel i tidningen RD angående massakern på marinbasen i veckan:

This is what a Buddhist (sometimes) looks like

This is what a Buddhist (sometimes) looks like

När jag hörde att Aaron Alexis, mannen som dödade tolv personer och skadade fjorton andra i en skyttemassaker på Washington Navy Yard i måndags, var buddhist, oroade jag mig inte att någon skulle klandra min religion för hans fruktansvärda brott. Detta säkerställes genom buddhismens populär bild som en fredlig, icke-dogmatisk lära om det andliga – en bild som förstärks av internationellt kända gestalter som Dalai Lama och Thich Nhat Hahn. Istället antog jag att det motsatta skulle ske: att folk skulle säga att Alexis egentligen inte är buddhist.

Det låter nog konstigt. När allt kommer omkring vill vi naturligtvis distansera oss, och våra samhällen, ifrån människor som gör sådana hemska saker. Detta är helt förståeligt, och det bottnar ofta i våra ädlaste impulser – dvs solidaritet med tragedins offer, ilska emot förövaren, och en oförmåga att förstå en sådan avskyvärd handling. Att distansera oss från skytten är ett sätt att tala om på vilken sida vi står.

Skeendet att utesluta skytten ifrån dennes religiösa tillhörighet, är än starkare med Alexis, då ickevåld är en av grundsatserna i buddhismen. Dalai Lama har kämpat i över femtio år mot den kinesiska regeringen med ingenting annat än den moraliska kraften av hans övertygelse, och buddhistiska munkar i både Tibet och Vietnam valde att bränna sig levande i protest hellre än att ta till vapen mot sina förtryckare.

I själva verket är löftet att inte döda en annan levande varelse den första av fem bud ålagd alla buddhister. (De andra fyra är att avstå från att stjäla, ljuga, äktenskapsbrott och berusning.) Om en person inte ens kan hålla budet om att inte döda, hur kan han då kalla sig buddhist?

Notera hur annorlunda det är för våra muslimska grannar. Inom den populära föreställningen är buddhismen en fredens religion och islam är en krigets religion. Vi kanske undrar hur en buddhist kunde begå ett sådant illdåd – detta trots buddhismens historia av våld i länder som Burma, Japan, Tibet och Sri Lanka [se: Munkar med vapen: Upptäck det buddhistiska våldet, av Michael Jerryson i RD].

Men när förövaren är en muslim antar vi, som en självklarhet, att religionen var deras främsta motivation – trots verser i Koranen som säger: att mörda en enda oskyldig människa är detsamma som att mörda hela mänskligheten.

Naturligtvis finns det inget som tyder på att Alexis framfart hade något att göra med hans buddhistiska utövande. Men även människor som begår grymheter i buddhismens namn får oftast samma behandling – till exempel den anti-muslimska munken Aschin Wirathu i Burma, som Time Magazine kallade ”Den buddhistiska terrorns ansikte”, som kanske är det mest kända exemplet. Slutsatsen blir att folk tänker att då buddhister inte får begå våld, kan alltså ingen som begår våld vara buddhist.

Skillnaden på hur vi reagerar på våld som utövas av buddhister, i jämförelse med muslimer, bygger på att vi ser människor som religiösa stereotyper snarare än som människor. Den inverkan detta har på muslimer i USA är både uppenbara och djupgående. De möter diskriminering, hatbrott, påträngande myndighetsövervakning och dagliga hot om våld. Moskéer bränns till marken. Hårt arbetande invandrare nekas jobb. Kvinnor misshandlas på gatan.

Följder för konvertiter till buddhismen är långt mer subtila, men det kan vara lika farligt. Jag känner en person med en historia av psykisk sjukdom som beslutade att stoppa sin medicinering mitt i en meditationretreat, eftersom hon tänkte att en ”riktig” Buddhist inte borde behöva det. Några dagar senare var hon tvungen att läggas in på sjukhus efter ett självmordsförsök. Jag har också sett flera fall där kvinnors anklagelser om sexuella övergrepp mot en framstående buddhistisk lärare tonats ned som ett enkelt missförstånd eller som en relation som gått snett. För det var, trots allt, uppenbart att dessa lärare var väldigt seriösa med sitt buddhistiska praktiserande, och ingen riktig buddist skulle kunna göra något så hänsynslöst eller brottsligt….. eller så tenderar tankegångarna att gå i alla fall.

Min vän och kollega Rev. Jennifer Channin, en Unitarian-Universalist präst, uttryckte det bättre än jag någonsin kunnat, när vi pratade om skottlossningen i DC:

”Människor ansluter sig inte till en religion på grund av att de redan förkroppsligar dess principer och ideal,” förklarade hon, ”De gör det eftersom de, på något sätt, vill sträva efter att göra det. Och ofta, misslyckas de. ”

Det är ingen tvekan om att Aaron Alexis misslyckats med att leva upp till buddhismens principer och ideal, precis som bröderna Tsarnaev och Malik Hasan misslyckats med att leva upp till islams. Det gör inte Alexis mer till en falsk buddhist, än det gör varje muslim till en riktig terrorist. Det gör oss alla; buddister och muslimer, kristna och ateister till mänskliga varelser, med all den skönhet och fulhet som det innebär.

* Joshua Eaton är journalist och skriver om religion, politik och internationella mänskliga rättigheter mm.  För närvarande jobbar han som tillfällig chefsredaktör
Spare Change News  och han var tidigare co-editor-in-chief på Cult/ure: The Graduate Journal of Harvard Divinity School, där han tog en MDiv. Hans arbeten har publicerats på Al Jazeera Amerika, Al Jazeera English, Huffington Post, Global Post, Buddhadharma, Tricycle, Tikkun och andra skrifter.

Aftonbladet

1 kommentar

Socialdemokraterna – ett ynkligt parti

soss

De senaste åren när det varit dags för val i tills riksdag och regering har jag lagt min röst på Socialdemokraterna. Jag är ingen gammal och van anhängare, och absolut inte en trogen sådan heller. Det har mer varit så att jag velat rösta bort sittande regering, snarare än att rösta fram Socialdemokraterna. Men hur som helst så har jag ändå funnit att Socialdemokraterna står mig närmast i värderingsfrågor. Men efter senaste tidens drev och stormar kring vissa frågor så har jag bestämt mig för att partiet inte är värd ens ”the time of my day”.

Det hela beror på mediadrevet emot Omar Mustafa, ordförande i Islamiska förbundet och ledamot av arbetarekommunens styrelse i Stockholm, som invaldes in i partistyrelsen vid senaste kongressen för ca två veckor sedan, och partiets senare hantering i frågan. De hanterar alla personproblem och drev på ett och samma sätt: om någon spottar på en medlem, då sparkar vi medlemen. Punkt slut! Problem löst! Det är nästan att jämföra med att om en människas arm blir skadad, då hugger man prompt av den – problem löst! Istället för att försöka ta reda på vad för slags skada som skett och försöka laga den. Kanske det inte är något fel på armen? Kanske bara någon som försöker få mig att tro att det är så? Nej BORT med eländet, vad ska man med en arm till…?! Så handskas man med problem inom det Socialdemokratiska Arbetarpartiet.

Jag har en dotter som i förra kommunalvalet fick de tredje flesta personrösterna för Socialdemokraterna i valet. Vad hände sedan? Hon borde väl åtminstone ha fått ett erbjudande om någon typ utav uppdrag inom partiet? Icke! Det visar sig att hon på sin blogg länkar till sådana som partiet anser vara homofob och/eller antisemit. Därför fick hon inga uppdrag. Vad kan man då dra för slutsatser utav det, och fallet Omar Mustafa (för de som känner till den historien)? Den slutsats jag själv drar är att om man är Socialdemokrat så får man inte umgås med, eller ha samröre med eller ens misstänkas ha samröre med någon oliktänkande.

Är inte det precis motsatsen till demokrati och yttrandefrihet? Är det inte sånt som vi i de ”fria” och demokratiska länderna vill stävja, när vi går in och protesterar mot andra länders regeringar, och ibland även bomba dom för att förstärka vår avsky emot att folket inte får tycka och tänka som de vill? Att man får ha olika synpunkter, men att man ändå kan interagera med varandra, vilket är något som i slutänden främjar framgång och utveckling? Jo visst är det så, men det är en sak att klaga på andra och att faktiskt själv leva som man lär. Jag kan bara gå till mig själv: det är mina meningsmotståndare – och inte meningsfränder – som har fått mig att utvecklas. Det är dom som har fått mig att få ett vidare perspektiv i många frågor och jag har blivit betydligt mindre dogmatisk tack vare dom. Jag behöver inte ha ändrat ståndpunkt, däremot kan jag inse andras perspektiv bättre tack vare dom. Är det dåligt?

Om man frågar en medlem ur den Socialdemokratiska partistyrelsen är det tydligen mycket illa! Jag och mina vänner har olika åsikter i många frågor, ska jag då sluta umgås med dom bara för det? Mina familjemedlemmar har också olika syn på saker och ting i flera frågor, ska jag då vända dom ryggen för att de inte intagit min egna ståndpunkt i frågan? Om vi, som privatpersoner, anammar den Socialdemokratiska synen på åsikter och relationer så ska vi tydligen avskärma oss ifrån de flesta människor vi känner.

Om min vän yttrar sig illa om någon eller något så får den personen själv stå för det hon/han sagt, hennes åsikt är inte per automatik min åsikt. Men är man medlem i Socialdemokraterna så kommer alla mina bekantas åsikter att anses vara mina åsikter – tack och lov att jag inte är medlem i det partiet!

Som alla vet vid det här laget har Socialdemokraterna haft stora problem de senaste åren, och jag har precis insett var det grundläggande problemet är: det är det låga taket de har byggt för sig själva. Man får inte sticka ut, absolut inte vara annorlunda eller nalta eljest. Det går kanske bra, så länge ingen påpekar att man är ‘nalta eljest’ för DÅ smäller det till och man åker ut med rungande fart! Ger man inte uttryck för enbart de exakta åsikter som är listade och godkända utav partistyrelsen så har man tydligen inget där att göra. Det måste vara jäkligt jobbigt att vara aktiv sosse.

Tydligen är det enklare att vara medlem i det Moderata Samlingspartiet, för där går det(till skillnad ifrån hos Socialdemokraterna) till och med bra att vara aktiv muslim och vice president för en islamisk organisation och samtidigt inneha en riksdagsplats för moderaterna! Helt otroligt vad högt i tak det är i vissa partier, medan man inom andra partier knäande hukar under taket och ständigt räds kniven i ryggen ifrån partikamrater och partitoppen ifall man blir ifrågasatt utav media. Om man föreställer sig samma problematik i skolmiljö så skulle det innebära att lärare och rektorer skulle kuva sig under viljan hos mobbarna på skolgården: blir någon rejält mobbad så rasar rektorn mot den mobbade och kan den mobbade inte sluta vara så irriterande så kastas offret ut ur skolan. Vilket samhälle väntar oss om Socialdemokraterna vinner valet nästa gång?

För de som inte känner till historien om Omar Mustafa läs även:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16595137.ab

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16585045.ab

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16643506.ab

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article16640797.ab

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article16628584.ab

11 kommentarer

En dröm om det nya

” De utvandrade icke till något, utan från något. Det är en dröm om den Nya världen. Till Nya Världen utflyttade alla de, som i hemlandet var arma och betryckta, alla de som i sina hemorter var pinade och plågade, fattiga och bedrövade, jagade och förtvivlade och olyckliga.”

Ur Vilhelm Mobergs roman ”Utvandrarna”, om svenskars utvandring, från hungersnöden och fattigdomen i Sverige, till USA på 1840-talet. Något att begrunda för de svenskar som anser att vi inte bör ta emot folk som flyr ifrån armod(så som svenskarna gjorde) PLUS politiskt förtryck och hot om våld och död i sina hemländer. Vi människor är alla lika, och reagerar lika i liknande situationer: man gör alltså vad man anser krävs för sin egen, och sina efterkommandes, överlevnad.

Svenskarna som utvandrade bosatte sig tillsammans i egna ”områden”. I Chicago t.ex bodde den största ”klumpen” svenskar, över 100 000, och var på den tiden den näst största svenska staden efter Stockholm! Än idag, när svenskar emigrerar(utan flykt som orsak), flyttar de oftast in i områden där andra svenskar bor. Se där: ännu ett tecken på att vi alla agerar på liknande sätt i liknande situationer.

Lämna en kommentar

Saudi-regimens otroliga dubbelmoral

.

Den islamiska regimen upphör aldrig att förvånas, ja egentligen förvånar de inte mig, de gör egentligen det man förväntar sig från dom. Men lite diskret kunde man ju tänka sig att de skulle vara, men icke….

De har ju i åratal kämpat med att förhindra troende muslimer från att besöka islamiskt historiska ställen, så som gravar till islamiskt historiska personer. De till och med vill bulldoza ned viktiga moskeer och historiska ställen som kopplas till islams heliga Profet.

Nu vill de däremot exportera sin för-islamiska kultur till omvärlden. De vill öka turismen till ställen där folk bad till sina avgudar, och besöka statyer av olika slag. Man har till och med, som en liten apatizer skickat en utställning i form av statyer av bl.a. avguden Herkules mm till USA. Och den saudiske prinsen Sultan bin-Salman säger att utställningen av den för-islamiska eran markerar en ”kulturell revolution” i kungadömets förståelse av Arabiens förflutna….

Är det inte höjden av dubbelmoral att de som ser sig som väktare över de heliga städerna Mecka och Medina, förhindrar muslimer att besöka relevanta platser för deras religion, med motiveringen att det handlar om ”Shirk”, samtidigt som man vill höja statusen för den för-islamiska erans månggudadyran inför den icke-muslimska omvärlden!

Jag vet inte vad man ska säga, orden bara stockar sig i halsen på en när man läser om detta. Saudiarabien som är företrädare för den extrema islamistiska grupp som sprängde de enorma, historiska Buddha-statyerna i Afghanistan – de vill du själva exportera avgudakulturen ifrån Arabien. Kan dubbelmoralen nå högre höjder, frågar man sig ängsligt? Jag tror nog inte att vi har sett toppen av dubbelmoralen ännu, inte när det gäller Saudiarabien och deras, av hela västvärlden omhuldade, kungaregim.

Jag säger inte att man inte ska uppmuntra turismen till dessa för-historiska sajter – men det duger minsann när det är Saudikungarna som kan håva in pengarna, folket i Afghanistan däremot, som redan är utfattigt, de skulle ha begått ”shirk” ifall de tjänat några slantar på samma typ av turism till de de Buddhastatyer som dom hade.

.

4 kommentarer