Arkiv för kategorin jämställdhet

Hur stor är den ‘problematiska’ invandringen – egentligen?

flags

Problemet som uppstår när andra partier flyr diskussionen om Sveriges invandring, är att det bara är SD:s åsikter och ståndpunkter, och framför allt deras s.k. ”fakta”, som får råda bland de röstberättigade i vårt land. Det är synd, för det mesta av deras statistik är lögner, som aldrig kommer fram – eftersom ingen diskuterar med dom, eller mot dom. Det enda ‘motståndarna’ svarar när de går i polemik med SD är i princip: ”Ni är dumma” eller ”Ni har helt fel..”, och liknande tillmälen. Ingen kommer med faktiska siffror. Och de få gånger såna presenteras, så sker det utan SD i närheten, under tråkiga och monotona seminarier eller dylikt.

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson påstod den 19 augusti 2014 i Aftonbladet att »Vi har i dag en situation med massinvandring av sällan skådat slag. En politik som kostar enorma summor pengar«. Är detta sant? Pågår det en massiv, okontrollerad invandring till Sverige? Har den pågått länge? Och kostar den Sverige enorma summor? Det är lätt kontrollerat, eftersom invandringen är noga mätt, räknad och pedagogiskt presenterad, av bland andra Migrationsverket och Statistiska Centralbyrån (SCB).

Först ska vi skilja mellan asylsökande och beviljade uppehållstillstånd. Alla som söker asyl i Sverige beviljas inte uppehållstillstånd. När vi talar om invandring bör vi tala om de som faktiskt får stanna. Ur Migrationsverkets tabell Beviljade uppehållstillstånd 1980-2013 framgår att 1,7 miljoner uppehållstillstånd har beviljats under 33 år. Av dessa är 714 320 anhöriginvandrare. Alltså 51 515 personer per år i genomsnitt. Inte »massinvandring«, men ändå rätt många. I denna siffra ingår även personer födda i Sverige som återvandrar (cirka 20 procent av totalsiffran genom åren), gästande akademiker, personer som fått arbetsmarknadstillstånd, adoptivbarn, EES-medborgare med flera.

Beviljade uppehållstillstånd för flyktingar, de som utpekas som den problematiska invandringen. Här ingår samtliga kategorier, som kvotflyktingar och skyddsbehövande. Mellan 1980 och 2013 beviljades totalt 442 334 flyktingar uppehållstillstånd. Sedan tillkommer anhöriginvandringen. Sverige beviljade runt 714 000 uppehållstillstånd till anhöriginvandrare under perioden. Av dessa var cirka 156 000 anhöriga till flyktingar, cirka 22 procent av den totala anhöriginvandringen. Flyktingar plus den till dem hörande anhöriginvandringen uppgår till knappt 600 000 beviljade uppehållstillstånd mellan 1980-2013, eller 18 000 beviljade uppehållstillstånd per år, utslaget över perioden. Det är inte massinvandring. Som jämförelse kan nämnas att Stockholm växer med nästan 40 000 nyinflyttade per år. Men folk som enligt Jimmie Åkesson och kompani anser icke önskvärda återfinns också bland dem som invandrat som anhöriga till tidigare flyktingar som fått medborgarskap.

 Migrationens kostnader

Idéerna om att »invandrarna tar våra jobb« och/eller att »de är arbetslösa och lever på bidrag« stämmer inte med statistik och forskning. Arbetslöshet och flyktingmottagning/invandring har ingen stark statistisk korrelation. Sverige, som procentuellt har fler flyktingar och invandrare än Finland, har också lägre arbetslöshet (7,9 procent respektive 8,6 procent). Och invandrarna går alls icke bara på bidrag. I Sverige 2013 var sysselsättningsgraden för inrikes födda 78,4 procent och för utrikes födda 63,4 procent. Båda gruppernas sysselsättningsgrad har ökat de senaste 10 åren, utrikes föddas snabbare än inrikes föddas.

Professorn i nationalekonomi Jan Ekberg lade 2009 fram rapporten Invandringen och de offentliga finanserna på uppdrag av finansdepartementet. Den kommer fram till att invandringen kostar svenska staten 1,5-2 procent av BNP, mellan 40 och 60 miljarder kronor, per år. Ekberg menar att migrationen till Sverige var lönsam fram till 1980-talet, och framhåller att utfallet skulle bli positivt med en högre sysselsättningsgrad. Ekbergs rapport utgår från 2006 års sysselsättningsgrad hos invandrade, flera procentenheter lägre än dagens. Dessutom viktar inte rapporten faktorer som torde inverka positivt på samhällsekonomin, som att immigration ger fler konsumenter, och den höga företagartätheten bland invandrare.

Detta är bara lite utav den information i ämnet som man kan få fram, och för den som tar sig tid skulle kunna hitta bra och många argument emot den rasistiska delen av vår riksdag. Men det gäller att inte bara sitta på informationen, det gäller att använda sig utav den också – och presentera den.

Läs gärna DENNA LÄNK för mycket mer information i ämnet.

 

Lämna en kommentar

Hezbollahs TV-bevakning av julen

I dessa dagar är det många som diskuterar och funderar över om det är haram eller halal för muslimer att uppmärksamma julen på något sätt. Igår, juldagen, uppmärksammade Hezbollahs egna tv kanal, Al-Manar, de kristnas firande utav julen och Jesus(a) födelsedag fullt ut! Den islamiska kanalen sänder också vanligtvis gudstjänster, men den här julen verkar vara en av de mest omfattande rapporterade någonsin. Man sände från flera kyrkor, bland annat den Romersk katolska:

rk
Grekisk-ortodoxa:
gk
den Maronitiska:
mk

samt från stora kyrkor i huvudstaden och från små kyrkor på landsbygden. Temat var samexistens, och Hizbollahs delegationer besökte kyrkans församlingar i hela landet:

 
coex

Med särskilt fokus på de som ligger i blandade muslimsk-kristna områden. Och intensiv rapportering om kristna utomhusdekorationer i Hizbollah-dominerade södra delar och Bekaa byar. Gå gärna in i länken nedan och se jämförelsen mellan Iran och Hezbollahs reportage utav julhögtiden för deras länders kristna befolkning(dessa 2 länder är terrorstämplade utav väst), och de västallierade muslimska ländernas (Saudiockuperade Arabien, UAE och Kuwait) reportage av densamma.

I länken finns även Twitterinlägg ifrån Ayatollah Khameini, President Rouhani och irans utrikesminister Javad Zarif:

The Beirut Report

Lämna en kommentar

Fällan – Vi ska tvinga er till frihet

I Irak och Afghanistan(och många andra länder) har Storbritannien och USA gett sig ut för att ”befria folket ifrån förtryck och tyranni”, något som kan sägas ha utvecklats till en ”global revolution för demokratisering”. Men om man tar ett steg bakåt och överblickar resultatet utav denna ”frihetsrevolution”, så kommer man att upptäcka att det är en väldigt konstig typ utav frihet som har utvecklats. Denna ‘strävan’ att befria folk ifrån tyranni och diktatur har lett till ett alldeles nytt system och koncept utav kontroll- och förvaltningsåtgärder som enbart drivs utav beräkningar och målsättningar. Medan regeringar som säger sig arbeta för varje individs valfrihet har istället främjat och understött en ökning utav orättvisor och ojämlikhet i världen. Detta har medfört att världen återgått, retirerat alltså, till att makten tillhör den redan privilegierade rika ‘härskarklassen’ i samhället: ett system som man jobbade hela 1900-talet för att rasera, det är nu tillbaks; med större makt och befogenheter än någonsin.

Se nedan The Trap: What Happened to Our Dream of Freedom, som är en BBC-dokumentär. Serien består utav tre stycken 1 timmes program där man utforskar begreppet och definitionen av frihet. Mer specifikt undersöker de hur en alltför förenklad idé av människan som en självisk varelse, närmast robotlik, har lett till dagens idé om frihet. Otroligt bra serie och jag rekommenderar att man tar sig en titt på den.

5 kommentarer

Skytten på marinbasen var buddist

Och hur kommer man att reagera på det i media måntro? Det skriver Joshua Eaton* om. Han är själv buddist och skriver en artikel i tidningen RD angående massakern på marinbasen i veckan:

This is what a Buddhist (sometimes) looks like

This is what a Buddhist (sometimes) looks like

När jag hörde att Aaron Alexis, mannen som dödade tolv personer och skadade fjorton andra i en skyttemassaker på Washington Navy Yard i måndags, var buddhist, oroade jag mig inte att någon skulle klandra min religion för hans fruktansvärda brott. Detta säkerställes genom buddhismens populär bild som en fredlig, icke-dogmatisk lära om det andliga – en bild som förstärks av internationellt kända gestalter som Dalai Lama och Thich Nhat Hahn. Istället antog jag att det motsatta skulle ske: att folk skulle säga att Alexis egentligen inte är buddhist.

Det låter nog konstigt. När allt kommer omkring vill vi naturligtvis distansera oss, och våra samhällen, ifrån människor som gör sådana hemska saker. Detta är helt förståeligt, och det bottnar ofta i våra ädlaste impulser – dvs solidaritet med tragedins offer, ilska emot förövaren, och en oförmåga att förstå en sådan avskyvärd handling. Att distansera oss från skytten är ett sätt att tala om på vilken sida vi står.

Skeendet att utesluta skytten ifrån dennes religiösa tillhörighet, är än starkare med Alexis, då ickevåld är en av grundsatserna i buddhismen. Dalai Lama har kämpat i över femtio år mot den kinesiska regeringen med ingenting annat än den moraliska kraften av hans övertygelse, och buddhistiska munkar i både Tibet och Vietnam valde att bränna sig levande i protest hellre än att ta till vapen mot sina förtryckare.

I själva verket är löftet att inte döda en annan levande varelse den första av fem bud ålagd alla buddhister. (De andra fyra är att avstå från att stjäla, ljuga, äktenskapsbrott och berusning.) Om en person inte ens kan hålla budet om att inte döda, hur kan han då kalla sig buddhist?

Notera hur annorlunda det är för våra muslimska grannar. Inom den populära föreställningen är buddhismen en fredens religion och islam är en krigets religion. Vi kanske undrar hur en buddhist kunde begå ett sådant illdåd – detta trots buddhismens historia av våld i länder som Burma, Japan, Tibet och Sri Lanka [se: Munkar med vapen: Upptäck det buddhistiska våldet, av Michael Jerryson i RD].

Men när förövaren är en muslim antar vi, som en självklarhet, att religionen var deras främsta motivation – trots verser i Koranen som säger: att mörda en enda oskyldig människa är detsamma som att mörda hela mänskligheten.

Naturligtvis finns det inget som tyder på att Alexis framfart hade något att göra med hans buddhistiska utövande. Men även människor som begår grymheter i buddhismens namn får oftast samma behandling – till exempel den anti-muslimska munken Aschin Wirathu i Burma, som Time Magazine kallade ”Den buddhistiska terrorns ansikte”, som kanske är det mest kända exemplet. Slutsatsen blir att folk tänker att då buddhister inte får begå våld, kan alltså ingen som begår våld vara buddhist.

Skillnaden på hur vi reagerar på våld som utövas av buddhister, i jämförelse med muslimer, bygger på att vi ser människor som religiösa stereotyper snarare än som människor. Den inverkan detta har på muslimer i USA är både uppenbara och djupgående. De möter diskriminering, hatbrott, påträngande myndighetsövervakning och dagliga hot om våld. Moskéer bränns till marken. Hårt arbetande invandrare nekas jobb. Kvinnor misshandlas på gatan.

Följder för konvertiter till buddhismen är långt mer subtila, men det kan vara lika farligt. Jag känner en person med en historia av psykisk sjukdom som beslutade att stoppa sin medicinering mitt i en meditationretreat, eftersom hon tänkte att en ”riktig” Buddhist inte borde behöva det. Några dagar senare var hon tvungen att läggas in på sjukhus efter ett självmordsförsök. Jag har också sett flera fall där kvinnors anklagelser om sexuella övergrepp mot en framstående buddhistisk lärare tonats ned som ett enkelt missförstånd eller som en relation som gått snett. För det var, trots allt, uppenbart att dessa lärare var väldigt seriösa med sitt buddhistiska praktiserande, och ingen riktig buddist skulle kunna göra något så hänsynslöst eller brottsligt….. eller så tenderar tankegångarna att gå i alla fall.

Min vän och kollega Rev. Jennifer Channin, en Unitarian-Universalist präst, uttryckte det bättre än jag någonsin kunnat, när vi pratade om skottlossningen i DC:

”Människor ansluter sig inte till en religion på grund av att de redan förkroppsligar dess principer och ideal,” förklarade hon, ”De gör det eftersom de, på något sätt, vill sträva efter att göra det. Och ofta, misslyckas de. ”

Det är ingen tvekan om att Aaron Alexis misslyckats med att leva upp till buddhismens principer och ideal, precis som bröderna Tsarnaev och Malik Hasan misslyckats med att leva upp till islams. Det gör inte Alexis mer till en falsk buddhist, än det gör varje muslim till en riktig terrorist. Det gör oss alla; buddister och muslimer, kristna och ateister till mänskliga varelser, med all den skönhet och fulhet som det innebär.

* Joshua Eaton är journalist och skriver om religion, politik och internationella mänskliga rättigheter mm.  För närvarande jobbar han som tillfällig chefsredaktör
Spare Change News  och han var tidigare co-editor-in-chief på Cult/ure: The Graduate Journal of Harvard Divinity School, där han tog en MDiv. Hans arbeten har publicerats på Al Jazeera Amerika, Al Jazeera English, Huffington Post, Global Post, Buddhadharma, Tricycle, Tikkun och andra skrifter.

Aftonbladet

1 kommentar

Socialdemokraterna – ett ynkligt parti

soss

De senaste åren när det varit dags för val i tills riksdag och regering har jag lagt min röst på Socialdemokraterna. Jag är ingen gammal och van anhängare, och absolut inte en trogen sådan heller. Det har mer varit så att jag velat rösta bort sittande regering, snarare än att rösta fram Socialdemokraterna. Men hur som helst så har jag ändå funnit att Socialdemokraterna står mig närmast i värderingsfrågor. Men efter senaste tidens drev och stormar kring vissa frågor så har jag bestämt mig för att partiet inte är värd ens ”the time of my day”.

Det hela beror på mediadrevet emot Omar Mustafa, ordförande i Islamiska förbundet och ledamot av arbetarekommunens styrelse i Stockholm, som invaldes in i partistyrelsen vid senaste kongressen för ca två veckor sedan, och partiets senare hantering i frågan. De hanterar alla personproblem och drev på ett och samma sätt: om någon spottar på en medlem, då sparkar vi medlemen. Punkt slut! Problem löst! Det är nästan att jämföra med att om en människas arm blir skadad, då hugger man prompt av den – problem löst! Istället för att försöka ta reda på vad för slags skada som skett och försöka laga den. Kanske det inte är något fel på armen? Kanske bara någon som försöker få mig att tro att det är så? Nej BORT med eländet, vad ska man med en arm till…?! Så handskas man med problem inom det Socialdemokratiska Arbetarpartiet.

Jag har en dotter som i förra kommunalvalet fick de tredje flesta personrösterna för Socialdemokraterna i valet. Vad hände sedan? Hon borde väl åtminstone ha fått ett erbjudande om någon typ utav uppdrag inom partiet? Icke! Det visar sig att hon på sin blogg länkar till sådana som partiet anser vara homofob och/eller antisemit. Därför fick hon inga uppdrag. Vad kan man då dra för slutsatser utav det, och fallet Omar Mustafa (för de som känner till den historien)? Den slutsats jag själv drar är att om man är Socialdemokrat så får man inte umgås med, eller ha samröre med eller ens misstänkas ha samröre med någon oliktänkande.

Är inte det precis motsatsen till demokrati och yttrandefrihet? Är det inte sånt som vi i de ”fria” och demokratiska länderna vill stävja, när vi går in och protesterar mot andra länders regeringar, och ibland även bomba dom för att förstärka vår avsky emot att folket inte får tycka och tänka som de vill? Att man får ha olika synpunkter, men att man ändå kan interagera med varandra, vilket är något som i slutänden främjar framgång och utveckling? Jo visst är det så, men det är en sak att klaga på andra och att faktiskt själv leva som man lär. Jag kan bara gå till mig själv: det är mina meningsmotståndare – och inte meningsfränder – som har fått mig att utvecklas. Det är dom som har fått mig att få ett vidare perspektiv i många frågor och jag har blivit betydligt mindre dogmatisk tack vare dom. Jag behöver inte ha ändrat ståndpunkt, däremot kan jag inse andras perspektiv bättre tack vare dom. Är det dåligt?

Om man frågar en medlem ur den Socialdemokratiska partistyrelsen är det tydligen mycket illa! Jag och mina vänner har olika åsikter i många frågor, ska jag då sluta umgås med dom bara för det? Mina familjemedlemmar har också olika syn på saker och ting i flera frågor, ska jag då vända dom ryggen för att de inte intagit min egna ståndpunkt i frågan? Om vi, som privatpersoner, anammar den Socialdemokratiska synen på åsikter och relationer så ska vi tydligen avskärma oss ifrån de flesta människor vi känner.

Om min vän yttrar sig illa om någon eller något så får den personen själv stå för det hon/han sagt, hennes åsikt är inte per automatik min åsikt. Men är man medlem i Socialdemokraterna så kommer alla mina bekantas åsikter att anses vara mina åsikter – tack och lov att jag inte är medlem i det partiet!

Som alla vet vid det här laget har Socialdemokraterna haft stora problem de senaste åren, och jag har precis insett var det grundläggande problemet är: det är det låga taket de har byggt för sig själva. Man får inte sticka ut, absolut inte vara annorlunda eller nalta eljest. Det går kanske bra, så länge ingen påpekar att man är ‘nalta eljest’ för DÅ smäller det till och man åker ut med rungande fart! Ger man inte uttryck för enbart de exakta åsikter som är listade och godkända utav partistyrelsen så har man tydligen inget där att göra. Det måste vara jäkligt jobbigt att vara aktiv sosse.

Tydligen är det enklare att vara medlem i det Moderata Samlingspartiet, för där går det(till skillnad ifrån hos Socialdemokraterna) till och med bra att vara aktiv muslim och vice president för en islamisk organisation och samtidigt inneha en riksdagsplats för moderaterna! Helt otroligt vad högt i tak det är i vissa partier, medan man inom andra partier knäande hukar under taket och ständigt räds kniven i ryggen ifrån partikamrater och partitoppen ifall man blir ifrågasatt utav media. Om man föreställer sig samma problematik i skolmiljö så skulle det innebära att lärare och rektorer skulle kuva sig under viljan hos mobbarna på skolgården: blir någon rejält mobbad så rasar rektorn mot den mobbade och kan den mobbade inte sluta vara så irriterande så kastas offret ut ur skolan. Vilket samhälle väntar oss om Socialdemokraterna vinner valet nästa gång?

För de som inte känner till historien om Omar Mustafa läs även:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16595137.ab

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16585045.ab

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16643506.ab

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article16640797.ab

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article16628584.ab

11 kommentarer

En dröm om det nya

” De utvandrade icke till något, utan från något. Det är en dröm om den Nya världen. Till Nya Världen utflyttade alla de, som i hemlandet var arma och betryckta, alla de som i sina hemorter var pinade och plågade, fattiga och bedrövade, jagade och förtvivlade och olyckliga.”

Ur Vilhelm Mobergs roman ”Utvandrarna”, om svenskars utvandring, från hungersnöden och fattigdomen i Sverige, till USA på 1840-talet. Något att begrunda för de svenskar som anser att vi inte bör ta emot folk som flyr ifrån armod(så som svenskarna gjorde) PLUS politiskt förtryck och hot om våld och död i sina hemländer. Vi människor är alla lika, och reagerar lika i liknande situationer: man gör alltså vad man anser krävs för sin egen, och sina efterkommandes, överlevnad.

Svenskarna som utvandrade bosatte sig tillsammans i egna ”områden”. I Chicago t.ex bodde den största ”klumpen” svenskar, över 100 000, och var på den tiden den näst största svenska staden efter Stockholm! Än idag, när svenskar emigrerar(utan flykt som orsak), flyttar de oftast in i områden där andra svenskar bor. Se där: ännu ett tecken på att vi alla agerar på liknande sätt i liknande situationer.

Lämna en kommentar

Saudi-regimens otroliga dubbelmoral

.

Den islamiska regimen upphör aldrig att förvånas, ja egentligen förvånar de inte mig, de gör egentligen det man förväntar sig från dom. Men lite diskret kunde man ju tänka sig att de skulle vara, men icke….

De har ju i åratal kämpat med att förhindra troende muslimer från att besöka islamiskt historiska ställen, så som gravar till islamiskt historiska personer. De till och med vill bulldoza ned viktiga moskeer och historiska ställen som kopplas till islams heliga Profet.

Nu vill de däremot exportera sin för-islamiska kultur till omvärlden. De vill öka turismen till ställen där folk bad till sina avgudar, och besöka statyer av olika slag. Man har till och med, som en liten apatizer skickat en utställning i form av statyer av bl.a. avguden Herkules mm till USA. Och den saudiske prinsen Sultan bin-Salman säger att utställningen av den för-islamiska eran markerar en ”kulturell revolution” i kungadömets förståelse av Arabiens förflutna….

Är det inte höjden av dubbelmoral att de som ser sig som väktare över de heliga städerna Mecka och Medina, förhindrar muslimer att besöka relevanta platser för deras religion, med motiveringen att det handlar om ”Shirk”, samtidigt som man vill höja statusen för den för-islamiska erans månggudadyran inför den icke-muslimska omvärlden!

Jag vet inte vad man ska säga, orden bara stockar sig i halsen på en när man läser om detta. Saudiarabien som är företrädare för den extrema islamistiska grupp som sprängde de enorma, historiska Buddha-statyerna i Afghanistan – de vill du själva exportera avgudakulturen ifrån Arabien. Kan dubbelmoralen nå högre höjder, frågar man sig ängsligt? Jag tror nog inte att vi har sett toppen av dubbelmoralen ännu, inte när det gäller Saudiarabien och deras, av hela västvärlden omhuldade, kungaregim.

Jag säger inte att man inte ska uppmuntra turismen till dessa för-historiska sajter – men det duger minsann när det är Saudikungarna som kan håva in pengarna, folket i Afghanistan däremot, som redan är utfattigt, de skulle ha begått ”shirk” ifall de tjänat några slantar på samma typ av turism till de de Buddhastatyer som dom hade.

.

4 kommentarer

SD motionerar om förbud mot burka och niqab

Bloggsajten interasistmen.se, – som granskar Sverigedemokraterna – skriver många matnyttiga inlägg om partiet som jag finner väldigt underhållande på flera sätt. Nedan är ett av de senare inläggen:

Sverigedemokraterna har, som vi nämnt, skickat in många motioner till Riksdagen. De flesta är ganska tråkiga, ett par är faktiskt ganska vettiga och några är fjantiga. Så kommer vi till den sista kategorin motioner, de som ger oss en klump i halsen och ont i magen. De motioner som till fullo avslöjar Sverigedemokraternas fulaste sida.

Ingen lär bli förvånad när vi avslöjar att de motionerna främst handlar om invandring och invandrare. Det här inlägget handlar om en av de motionerna, nämligen ”Motion 2011/12:K258” eller ”Niqab och burka på offentlig plats”.  Motionens syfte är följande:

– förbjuda niqab och burka på offentlig plats med vite om 10 000 kr om förbudet överträds.

– den som tvingar en kvinna att bära niqab eller burka på offentlig plats ska åläggas att betala vite om 250 000 kr och kunna dömas till fängelsestraff mellan 4 och 12 månader.

Den här motionen väcker, förutom rysningar av obehag, också vissa frågor: Om kvinnan ifråga själv har valt att bära detta plagg, ska hon då dömas till fängelse? Om det är så att kvinnan har tvingats, varför ska hon då bötfällas? Är det inte lika illa att tvinga en kvinna att ta av sig ett plagg, som det vore att tvinga henne att ta på sig det? I motionen kan man läsa att detta är en ”jämställdhetspolitisk åtgärd”, hur går det till när syftet är att bestraffa den som i samma motion utses till offer..?

Det är en förvirrande motion men nej, vi tror inte att den här motionen är ogenomtänkt eller slarvigt skriven. Vi tror att den precis uppfyller Sverigedemokraternas syfte: att lägga fram förslaget som ”jämställdhetspolitiskt”, trots att det enbart går ut på att bestraffa kvinnan – men såklart bara kvinnan med en specifik religion.

Är ni förvånade? Inte vi heller. Däremot djupt bedrövade, och lite ledsna, över att detta parti sitter i Riksdagen.

För mer information om burka och niqab – Källa migrationsinfo:

Heltäckande slöja

Det finns endast grova uppskattningar av hur många kvinnor som bär heltäckande slöja. Det rör sig dock om få kvinnor varav många är konvertiter.

Det finns olika tolkningar av vad Koranen säger om klädsel, vilket gör att muslimska kvinnor bär olika slags slöjor eller ingen slöja alls. De mest heltäckande formerna av slöja är burka och niqab.

På uppdrag av den danska regeringen gjorde forskare vid Köpenhamns universitet år 2009 uppskattningar av hur många kvinnor som bar heltäckande slöja i Frankrike, Nederländerna, Sverige och Danmark. Det är viktigt att påpeka att detta var just uppskattningar. Rapporten kan dock ge en svag fingervisning om ungefär hur många kvinnor som bär någon form av heltäckande slöja (burka eller niqab).

Frankrike: Två uppskattningar gjordes varav den ena kom fram till 367 kvinnor och den andra till omkring 2000 kvinnor. Detta motsvarade 0,015% eller 0,08% av det totala antalet muslimska kvinnor i Frankrike.

Nederländerna: I en rapport från Amsterdams universitet kom forskare fram till att som flest 400 kvinnor bar heltäckande slöja, vilket motsvarade 0,09% av muslimska kvinnor i Nederländerna.

Danmark: Siffrorna från Danmark bygde på olika uppskattningar gjorda av både muslimska företrädare och forskare. Det rörde sig, enligt rapporten, om 150 kvinnor eller 0,15% av Danmarks kvinnliga muslimska befolkning.

Sverige: Forskaren Anne-Sophie Roald uppskattade att det rörde sig om maximalt 100 kvinnor i Sverige, vilket motsvarade 0,03% av de kvinnor som hade bakgrund i muslimska länder.

I den danska rapporten uppskattas det att en stor andel, ungefär hälften, av alla som bär heltäckande slöja har konverterat till islam.

 

3 kommentarer

Shame on you

Om man attackerar svarta kallar man det ”rasism”,

om man attackerar judar kallar man det ”antisemitism”,

om man attackerar kvinnor kallar man det ”könsdiskriminering”,

om man attackerar homosexuella kallar man det ”intolerans”,

om man attackerar religiösa sekter kallar man det ”hatpropaganda”, men….

…när de attackerar vår Profet Muhammads(s) heder och värdighet kallar man det för ”yttrandefrihet”!!?

Åt helvete med sådan fördomsfull och diskriminerande yttrandefrihet.

Demonstration Söndag 23/9 kl 14.00: Från Gustav Adolfs Torg (i Malmö) till Möllan.

___________________________________________________________

Update:

Det var ett lugnt och bra demonstrationståg.

”– Arrangörerna för den här demonstrationen ska ha en eloge. Den har skötts exemplariskt, säger polisens yttre befäl Jesper Ingvert.”

Lämna en kommentar

Alliansen börjar bli lite obehaglig i sin retorik

Integrationsminister Erik Ullenhag ska läxa upp de rasistiska svenskarna.

I söndags gjorde integrationsminister Erik Ullenhag (FP) ett utspel om att nyanlända invandrare ska få sänkt ersättning om de inte vill flytta för att ta jobb de erbjuds.

Oj, tänkte nog de flesta. Vägrar invandrare flytta när de blir erbjudna jobb? Bra att integrationsministern gör något åt det.

Inga siffror existerar

Men när Aftonbladets ledarsida försöker kontrollera sanningshalten går det sämre. Institutet för arbetsmarknads­politisk utvärdering, IFAU, kan inte svara på hur många som tackat nej till erbjudna jobb för att de inte vill flytta. Statistiska centralbyrån säger att de inte har någon sådan statistik och hänvisar till

Arbetsförmedlingen. De säger å sin sida att data för detta inte registreras. Därför kan ingen statistik tas fram.

Erik Ullenhags pressekreterare säger utan omsvep att de inte grundat förslaget på några siffror. De har inga. Finns då problemet överhuvud taget?

Ingen verkar veta.

Spär på fördomar

Men alla vet nu att Erik Ullenhag för­söker lösa problemet, med formeln ”hårdare krav på invandrare”. I re­ge­ringsförklaring­en 2006 sa stats­minister Fredrik Reinfeldt:

”Krafttag måste tas i kampen mot den etniska bortsorteringen på den svenska arbetsmarknaden. Det kräver en tydlig, effektiv och sam­lad lagstiftning mot diskriminering.”

Bakom förskjutningen från kamp mot ”etnisk bortsortering” till retoriken med ”hårdare tag mot invandrare” finns ett djupare problem än att integrations­ministern hittar på att nyanlända tackat nej till jobb.

Det Ullenhag gör är att han flyttar ansvaret till den enskilde. Problemet är inte etnisk diskriminering och att exempelvis högutbildade invandrare inte får jobb som motsvarar deras kompetens. I stället spär integrationsministern på fördomar om lata invandrare som inte vill jobba.

Förra veckan pratade Fredrik Reinfeldt om att Sverige inte har massarbetslöshet om man bara räknar ”etniska svenskar mitt i livet”.

Veckan innan ville Jan Björklund bättra­ på skolstatistiken genom att räkna bort barn till nyanlända. Dessförinnan kunde vi i den ekonomiska vårpropositionen läsa hur invandrarna drog ner arbetslöshetsstatistiken.

Regeringens politik är problemet

Men med en arbetslöshet på närmare åtta procent är det inte seriöst att lägga ansvaret på den enskilde. Problemet är ju att regeringens politik inte gett några jobb.

Hittills har Fredrik Reinfeldt hållit en anständig linje. Men något håller på att hända. Reinfeldts, Björklunds och Ullenhags utspel de se­naste veckorna har det gemensamt att de pekar ut invandrare.

Förhoppningsvis är det inte någon kursändring, utan tillfälliga snedsteg.

Lämna en kommentar

Bakom fasaden?

.

.

Ja nu har det börjat igen: jakten på muslimerna. Och det är den statliga televisionen själv som går i bräschen den här gången. Jag hade inte tänkt kommentera det hela, men jag antar att man som muslimsk bloggerska inte bara kan hålla munnen när sånt här börjar. Jag har inte sett hela Uppdrag granskning som går med dold kamera och ställer några väl valda (?) frågor till diverse imamer i olika moskéer.

Som shiamuslim hade jag varit mycket tacksam om de även gått till en shiamoské och ställt samma frågor, nu när de ändå höll på, liksom. Men jag tror att de kan har gjort det för jag såg att de varit i en moské i Järfälla och där finns en shiamoské, men svaren de fick var kanske inte så kontroversiella att de fann det intressant att spela upp inför den svenska publiken. Men å andra sidan så känner jag ändå lite tvivel på att de gjorde det, eftersom kvinnorna bar niqab, och jag känner inte till en enda shiamuslimsk kvinna som klär sig detta plagg – i Sverige. Många gör det i sina hemländer, men inte i Sverige.

Två f.d. muslimska kvinnor klädde sig i niqab och dold kamera, och gick alltså sedan till olika moskéer och pratade med några av deras företrädare. De ville ha svar på 4 frågor:

1. Får en man gifta sig med mer än en kvinna?

2. Har en kvinna rätt att bestämma över sin egen kropp och därmed neka sin man sex.

3. Får en man slå sin hustru?

4. Om hon gör det får hon då ringa polisen?

En företrädare för en institution, särskilt en religiös sådan, ska alltid, utan undantag, ge seriösa svar som håller en närmare granskning: oavsett om det är inför kameror eller inte. Man ska även kunna ställa följdfrågor, vilket jag inte uppfattade att kvinnorna gjorde, men det var väl också en del i själva skådespelet. Han ska kunna motivera sina svar genom de lagar och regler han företräder.

När det gäller fråga nr 1 är svaret: JA! En man får gifta sig med fler än en kvinna, under vissa förutsättningar. Frågar man en muslim, om islamiska lagar, då får man det svaret oavsett vem som frågar. Om dessa förutsättningar inte finns, så ska han inte gifta sig. Gifter han sig ska han fråga henne om lov. Hur som helst; om en man ändå gifter sig med ännu en kvinna så måste inte den första acceptera det. Det är inte säkert att hon orkar leva under de förhållandena. Hon kanske är svartsjuk, och svartsjuka är svår att leva med. Då har hon möjlighet att begära skilsmässa, genom att prata med en imam eller domare och uppge orsak till skilsmässan, och mannen kan tvingas skilja sig ifrån henne, eller den andra frun.

I Sverige får man inte ha fler än en fru, men han kan ha hur många älskarinnor han hinner med. Däremot är det strängt förbjudet att han knyter några som helst hymens band med dessa kvinnor. Han får inte ge några som helst löften till dom, att han vill ha något att göra med dom för resten av livet, eftersom han redan har lovat en annan kvinna detta. Om denne mans svenska (ickemuslimska) hustru inte accepterar dessa ”konkurrenter” så är det mycket troligt att hon begär skilsmässa ifrån sin man, alternativt stannar hon ändå kvar av orsaker hon själv har: kanske kärlek, kanske status, kanske ekonomi mm.

Alla som känner till minsta lilla om islam känner till svaret på fråga nr 1. Så det är egentligen bara sensationsjournalistik som gör att man ställer denna fråga. Inget annat. 

I Sverige har det ingen betydelse vad imamen svarar, för om en man gifter sig med fler fruar kommer deras äktenskap inte att kunna registreras i de svenska rullorna. Följden blir att de får leva som sambor. Kanske han gör en överenskommelse med sina fruar att bo var annan vecka hos dom. Det är enligt svensk lag inte förbjudet för en man att ha ett förhållande med en kvinna, vara inneboende hos henne var annan vecka, samtidigt som han har en fru som han bor hos de andra veckorna. Så vad är självaste sensationen?! Själv anser jag att SVT här pratar dubbelmoral. Jag är rätt säker på att flera av SVT:s anställda har en eller två vid sidan av en äkta hälft. Men det gör inget, för det är inte laga förbjudet i Sverige: därav ingen sensation.

Fråga nr 2 döljer en inneboende åsikt hos frågeställaren: dvs SVT i detta fall. Den åsikten går ut på att kvinnor inte är sexuella varelser. Ute i det svenska samhället skriker media, dagligen, att kvinnor är en sexuell varelse, att hon ska bejaka sin sexualitet osv. Men nu, när man ställer frågan om en muslimsk kvinna, då ställer man frågan alltså: ”Får en kvinna neka sin man sex?”. Som om det mest naturliga för en kvinna skulle vara att inte vilja ha sex. Den motsatta, och uppenbara följdfrågan enligt mig, ställs inte: ”Får en man neka sin fru sex?”. Svaret är nej på båda frågorna, nämligen. Sex är en rättighet i ett äktenskap. Och har man ingen uppenbar anledning, som att man är sjuk eller dylikt, så bör man faktiskt inte neka varandra den saken. Detta är inte att förväxla med tvång, ingen får tvinga sig på någon annan. Någonsin. Tvång är förtryck, vilket faller under kategorin Haram (Förbjudet) i islam.

Varför? Kan man förstås fråga sig. Jo, för att sex är en av människans drifter och idkande utav sex, utanför äktenskapet, inte är tillåtet i islam. En man som nekar en fru sex är värre än en kvinna som nekar sin make. För att en man kan, om han ids, gifta sig med en annan, men det kan inte en kvinna. Därför bör han, även om han så låge på dödsbädden, (Okej kanske lite överdrivet exempel), säga ja till sin fru om hon vill idka sådant umgänge. Men eftersom de statligt anställda journalisterna inte anser en kvinna vara en sexuell varelse, hon är alltså en som helst avstår sex, så ställer man bara frågan ensidigt. För de kan väl aldrig tänka sig att en kvinna skulle begära att en man skulle tvingas ha sex utav en kvinna?! Särskilt om hon vore hans egen fru!! Svindlande tanke…! Jag tror att deras frågeställning säger mer om deras egna liv och erfarenheter än något annat….

Fråga nr 3 är utav en sort som, likt fråga nr 1, bör hämtas ifrån islam rättsvetenskapliga principer. Och enligt dessa får man inte slå sin fru. Varför skulle man få det? Man får inte slå någon, om det inte är krig och man slår för att skydda. Jag såg UG lite sporadiskt på nätet och jag tyckte mig se antydningar att man får slå en fru lite grann bara. Vilket är rent nonsens. Analfabeter tolkar sånt de läser som de själva önskar. Efter egen mage, helt enkelt. Ni kan läsa HÄR vad det står om att slå kvinnor.

Fråga nr 4 är ju bara idiotisk. Om man blir slagen, och vill ringa polisen så får väl vem som helst ringa polisen! Oavsett vem som slår. Saken är att man känner sig otrygg, och det är väl då polisen ska komma? En logisk följdfråga skulle vara; var i Koranen eller sunnah står att man inte får ringa polisen?! Det är mannen som har största ansvaret hemma, och hans absolut största och första plikt i hemmet är att se till att familjen har trygghet och säkerhet. Allt annat är sekundärt. Om det är han själv som skapar otrygghet, och han är den som har ansvaret, då måste han också ta sitt ansvar även här. Muslim eller inte, spelar ingen roll. 

Hur imamer kan påstå att de inte får ringa efter hjälp fattar jag inte. Det minsta de kunde göra vore att visa sig bekymrade över kvinnan som pratar och erbjuda att han, och några andra män, ska komma och prata med hennes man och reda ut hans aggressionsproblem. Sedan kan de komma överens om att ha efterföljande kontakter med honom, och frun, under en längre tid så att mannen känner sig bevakad. Om de sedan ser att inget blir bättre bör imamen se till att själv ringa polis, om han inte får kvinnan att göra det. Svaret imamerna gav har inget med islam att göra, utan bara speglar bara deras egna åsikter.

En moské är inte som en kyrka: dvs enbart en bönesal. Det är ett ställe där folk ska känna sig trygga att komma och ventilera alla deras bekymmer, och dessutom får hjälp med dom. Att säga att någon, i princip, ska sitta ned och hålla käften så att mannen inte hittar orsak att slå – är ju rena rama smörjan. HUR kan de tro att man ska känna förtroende för den institutionen, i förlängningen? Familjens barn, som de ju hoppas ska bli moskéns framtida trogna besökare, kommer ju att lägga märke till stödet ifrån imamer och moskén och känna en trygghet i dom. Och på så sätt får man en framtida publik där. Men om man struntar i familjeproblem, även  om de presenteras för dom, så kommer barnen att alieneras ifrån dessa religiösa institutioner när de blir vuxna. 

När de sedan, som vuxen, ser sitt liv i ett bakåt-perspektiv och upptäcker att den lilla hjälp deras mamma fått kom enbart ifrån det svenska samhället; hur ska de då känna att de tillhör den muslimska sfären? Om man har haft det svårt och inte fått hjälp ifrån sina egna trosfränder, och detta också på grund utav en uppdiktad religiös lag (om att inte få ringa polisen t.ex)! Som muslim måste man hjälpa andra muslimer, som imam och företrädare för religionen och alla muslimer, så är plikten desto större.

Hur som helst känns det som en gärning med en tanke bakom, det här Uppdrag Granskning-projektet. Den är vältajmad med syftet: Samtidigt som rättegångarna emot Breivik och Mangs rullar pågår, vill man förstärka och bekräfta den bild dessa gärningsmän har utav sina ”targets”, muslimerna. Kanske man någonstans hoppas att om hela befolkningen ser hur rätt de har, så kanske domarna emot dom blir mildare. Dessa ohyggliga gärningsmän har redan en skara beundrare, de kommer nu att bli ännu fler. Är detta Svt:s uppdrag?

____________________________________________________

Update:

De hade ett efterföljande Debatt igår kväll angående ovanstående program. Det snällaste man kan säga är att det var KAOS! Ingen struktur. Alla pratar och skriker. Svt måste lära sig att styra upp de här debatterna, när man inbjudit folk i en, för vissa, överkänslig fråga. Ingen kom till tals. 

Ett tips är att alla som börjat prata, får säga sitt. Det är jättejobbigt att sitta som tittare och se på detta skenande tåg. Det händer allt för ofta. Och man stänger tv:n efteråt och känner sig blåst på allt! Belinda Olsson (programledaren) hade kunnat säga till den där imamen från Malmö att nu räcker det! Han har tyvärr använt alltför mycket av sin taltid, och ge andra chansen att prata. Varken vissa av kvinnorna och de andra företrädarna för muslimska organisationer fick prata. Jag vill GÄRNA höra deras åsikter. Det verkar ibland som att om man ser att någon sitter på ”fel” sida av debatten, så ska de inte få prata. Men det är ju just den sidan vi alla vill höra!!

Nej, jag blir trött på sånt här. Den där kvinnliga imamen, hon var duktig: när  hon fick ordet utnyttjade hon det bra och väl och fick mycket konkret sagt. Men även hon hade mycket att säga. De borde ha förlängt Debatt ikväll, då det faktiskt ändå är Svt som öppnat upp en fråga och de borde ha stått till tjänst med mer debatt-tid i frågan. Jag hoppas bara att det blir förändringar i de islamiska institutionerna hädanefter, så att de passar oss svenska muslimer i det svenska samhället, och man tar bort alla dåliga kulturella inslag.

 

Profeten sa: ”Den bästa muslimen i fråga om tro är den som har det bästa uppförandet, och den bästa av er är de som har det bästa uppförandet gentemot sin hustru.”

38 kommentarer

Kvinnans rätt att välja

https://i2.wp.com/www.theculturewatch.com/wp-content/uploads/2011/01/muslim-woman.jpg

Friheten att själv få välja sitt öde

En dag kom en flicka, som såg mycket orolig ut, till den Heliga Profeten och sade:

-O Allahs budbärare: Min far har förorsakat mig en stor orättvisa!.

– Vad har din pappa gjort?, frågade Profeten.

Han har en brorson och han har gift mig med honom utan mitt samtycke, fortsatte flickan.

Om så är fallet, gå med på vad han har gjort och bli din kusins hustru.

Jag tycker inte om min kusin. Hur ska jag kunna vara hustru till en person som jag inte gillar?.

Då är det inga problem: Om du inte tycker om honom, gå och välj dig en annan person som du tycker om, svarade Profeten.

Förresten, så tycker jag mycket om honom, sa då flickan.  Jag tycker inte om någon annan person. Jag vill inte vara någon annans hustru. Men eftersom min far gav bort mig i äktenskap utan mitt samtycke, kom jag avsiktligt över för att ha ett samtal med dig. Jag ville att du skulle säga precis vad du nu har sagt till mig. Jag ville att alla kvinnor ska få veta att fäderna inte längre har rätt att besluta hur de vill, och ge sina döttrar i äktenskap till vem de vill.

Händelsen har återberättas av framstående jurister i böcker som Masalik (genom Shaheed Thani) och Jawahirul Kalam. Under den för-islamiska tiden ansåg araberna, liksom alla andra människor under den tiden, att de hade full auktoritet i förhållande till sina döttrar och systrar och ibland även i förhållande till sina mödrar.

De erkände inte kvinnors rätt att välja sina män, detta val var ett exklusivt privilegium för fäder eller bröder och, i deras frånvaro, faderns farbröder. Blivande fäder kunde till och med lova bort sina döttrar i äktenskap redan innan de var födda. En man kunde ingå ett avtal med en annan man där han utlovade att om han fick en dotter, så skulle hon då växa upp till att bli hustru till den som han slöt avtalet med.

Äktenskap före födseln

En dag under Profetens(S) sista pilgrimsfärd, medan han red, närmade sig en man honom på vägen och sa:

-Jag vill framföra ett klagomål.

-Ja, vad är det för klagomål?, undrade Profeten.

-För flera år sedan, under den för-islamiska tiden, var Tariq ibn Murqa’a och jag  med i strid. Under striden kom han att kräva en lans av någon och skrek därför: ”Finns det någon som ger mig en lans mot en belöning?”. Jag gick fram till honom och frågade vad belöningen var. Han sa att han skulle ge mig den första dottern han fick. Sedan dess har många år passerat. Nyligen, efter en förfrågan, fick jag veta att han har en vuxen dotter i sitt hus. Jag gick till honom och påminde honom om löftet. Men han tog tillbaka sitt löfte och krävde en ny hemgift. Nu har jag kommit till dig för att ta reda på om han eller jag har rätt? ”

– Hur gammal är flickan, frågade profeten?.
– Hon är uppvuxen. Grått hår har också dykt upp på hennes huvud.

-Frågar du mig, så har varken du eller Tariq rätt. Gå och sköt dina egna affärer och lämna flickan ifred, sade profeten.

Mannen blev häpen efter detta svar och stirrade på profeten en lång stund. Han undrade vilken typ av dom det var. Även om han betalade en ny hemgift till flickans far och denne villigt gav sin dotter till honom, så var uppgörelsen fortfarande inte riktig?

Profeten observerade hans undrande blickar och sade:

-Oroa dig inte. Om du hanterar saken så som jag har sagt, kommer varken du eller din vän, Tariq, att ha gjort något fel.

Utbyte av döttrar

Under den för-islamiska tiden fanns en form av äktenskap på modet i Arabien under namnet Shighar-äktenskap (utbyte av döttrar) som var en manifestation av den absoluta auktoriteten som fäderna hade över sina döttrar. En man kunde ge sin dotter i äktenskapet till en annan man för att denne, i sin tur,  skulle ge sin dotter till hustru åt honom.

I en sådan form av äktenskap fick ingen av fruarna någon hemgift. Islam avskaffade denna sed. Det är värt att notera att den heliga profeten gav full frihet till sin egen dotter Fatima Zahra(A) att välja sin make.

Han gav i äktenskap flera andra döttrar också, men han berövade dem inte deras frihet att själva få välja. När Ali ibn Abu Talib(A), kom till Profeten och sökte Fatimas hand, sa Profeten att flera andra personer redan hade frågat honom samma sak, och att han hade förmedlat alla frierier till Fatima, men hon hade vänt bort ansiktet vid alla förslag, som ett tecken på ogillande . Profeten försäkrade Ali att han skulle förmedla till henne även detta frieri också.

Profeten gick till Fatima och berättade för sin älskade dotter vad Ali hade frågat om. Den här gången vände hon inte bort ansiktet, utan höll tyst och uttryckte därmed sitt samtycke. När Profeten kom ut, var han lycklig och ropade: ”Allah är störst!”
.

2 kommentarer

Demonstration för Bahrain

Salam Aleikum bröder och systrar!

Demostrationen för Bahrain kommer att ske på söndag den 20:e mars klockan 13.30, på i Möllevångstorget.

MVH/ Musala Imam Hussein i Malmö, Alsadek i Malmö, Al Khadama i Malmö, Imam Muntazar center, Rasol Atham center, Al Hikma församlingen.

Sprid Vidare Tack !!!

Lämna en kommentar

Iran – det mest självständiga landet i världen

Detta är ett inlägg jag skrev för ett år sedan. Jag tänkte publicera det igen den 11:e februari, men glömde helt bort det. Jag har inte ändrat något i texten så vissa saker får ni ha i åtanke att de är ett år gamla som att de ”igår” eller ”förra månaden” gjorde något: det hände alltså för ett år sedan:

https://i2.wp.com/www.yle.fi/vetamix/media/stillbilder/Flaggor_iran.jpg

 

Den 11 februari, firas den 31: a årsdagen (fast nu, 2011 blir det förstås 32årsdagen) av den islamiska revolutionen i Iran, som leddes av Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Den 11 februari, firas den 31: a årsdagen av den islamiska revolutionen i Iran, som leddes av Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Segern för den islamiska revolutionen 1979, förutom att vara en milstolpe i Irans historia, kom efter ca ett sekel av ett folks kamp för frihet och självständighet.

Imam Khomeini kämpade mot förtryck för det iranska folket som lidit svårt under Shahens tyranni. Han kämpade mot förtrycket av svarta befolkningen i Sydafrika, mot apartheid. Han kämpade mot förtrycket av palestinierna som hittills fortfarande är under israelisk ockupation.

Imam Khamenei, som efterträdde Khomeini, har spelat samma försiktiga roll i att leda den islamiska revolutionen – som ändrade den regionala och globala ekvationen och fortsätter att påverka utvecklingen i världen, och därmed säkra landets framsteg på alla områden.

Alltsedan den islamiska revolutionens seger har motarbetandet av all slags framgång och utveckling för Iran varit en topp-prioritering på USAs och västallierade länders agenda. Syftet har hela tiden varit att underminera – och helst störta – Iran.

Det infördes ett krig mot Iran (1980-1988 Iran-Irak kriget) och hot om krig (från Israel och USA), ekonomiska sanktioner, och världens makters oupphörliga anti-Iran propaganda har präglat de tre årtionden som den revolutionära islamiska republiken funnits.

När man studerar omvärldens – och främst då västvärldens – hat, protester och utbrott emot Iran, så kan man bara dra en enda slutsats : man vill verkligen inte att ett islamiskt land ska vara självständigt och vara med i tidens utveckling.

Jag ska rada upp några av de framsteg som gjorts under de senaste 30 åren, beakta då att landet under den tiden haft fullt upp med krig, yttre tryck, hot, sanktioner, motarbetats och isolerats. Omvärlden har hellre sett att Iran hade haft kvar förtryckaren och diktatorn som Shahen Mohammad Reza Pahlavi var. Något som motståndarna kan tänka på är: OM han hade varit kvar till idag – hade Iran då varit så välutvecklat, framgångsrikt och framförallt självförsörjande som de är idag?

Svaret är ett rungade NEJ!! och det är just DET som retar upp västvärlden mest av allt. Idag ser man hur Iran stoltserar om alla sina framgångar och väst har panik, de måste på något sätt slunga tillbaks Iran och muslimer till det århundrade som man hela tiden påstår att muslimer vill leva i: 700-talet.

När ett fritt muslimskt land visar sig nå sådan utveckling på så kort tid, så motsäger det ju allt som man vill påstå om Islam och muslimer, och detta får inte fortgå för då försvinner ju alla argument man haft. Om ett land i Islams händer når sådan utveckling på kort tid, vad kommer de då inte att ha uppnått om 30 år till? Iran är på väg förbi västländerna och det är DET som är orsaken bakom all uppvigling emot Iran som sker idag.

I Västvärdens planer har bland annat ingått att angripa landets fredliga nukleära program och andra vetenskapliga, tekniska resultat som gjorts i försvaret av iranska nationen.

Den Islamiska Republiken Iran har varit fast besluten att bevara värdigheten och kraften i den islamiska revolutionen och tagit tillvara det iranska folkets egna förmågor.

Genom 31 år efter revolutionen har Iran gjort flera framsteg och prioriteringar på olika områden och på så sätt bevarat sin plats bland de mest avancerade länderna.

Det mest beundransvärda är att trots sanktioner, har den islamiska republiken lyckats bli självförsörjande när det gäller kärnteknik, industrier, försvar, medicin, rymd och jordbruk, och landet har förvandlats till en förebild för andra muslimska stater.

Inte heller att underskatta är att i det Iran som fanns under Shahens tid, var det endast de välbärgade och i viss mån medelklassen som hade tillgång till gasledning och vatten i huset. För drygt 10 år sedan meddelade Iran att vartenda hushåll i landet nu hade gasledning  – även i de mest avsides belägna husen!
Irans parad av tekniska framsteg har under de senaste veckorna ingått:

En satellituppskjutning,

missiltest,

testflygning av ett nytt spionflygplan och

avslöjandet av en inhemskt producerad elektrisk bil

– allt för att visa världen att sanktionerna inte lyckats dämpa iraniernas kreativitet.

Några exempel på Irans framgångar de senaste åren trots krig, sanktioner och fullständig utfrysning från omvärlden:
I Medicin och kärnteknik
Den 8e april har i Iran utsetts till Kärnteknologins Dag, för att hedra den stora prestation som gjordes denna dag. Nukleär teknik som ofta används inom medicin, industri, jordbruk, geologi, gruvor och många andra områden.

Merparten av kirurgiska ingrepp gjordes förr utav av indiska och pakistanska läkare, men inte länge. Iranska läkare tog saken i egna händer och i dag inte bara utför de alla medicinska insatser i landet, men också räddar livet på patienter som remitteras till dem från grannländer, och ibland fattigare länder.

Irans bidrag inom medicin och vetenskap omfattar insatser inom cancerbehandling, ögonsjukdomar (Glaukom upptäckt), ny teknik för att generera funktionella endotelceller, blodkärl från mänskliga embryon och pluripotenta stamceller, transplantation, kloning, organreparation och artificiella organ (inklusive konstgjord lever och hornhinnans kontaktlinser) och läkemedel (t.ex. immunsuppressiv Modulator Drug (imod) – den första växtbaserade läkemedlet som är effektivt vid behandling av AIDS särskilt de med en CD4 under 350 framkallade pluripotenta stamceller (IPSC))

Den islamiska republiken har underrättat FN: s nukleära ”vakthund” att den avsåg att inleda byggandet av 10 nya kärnbränsleanläggningar under det nya Persiska kalenderåret som startar mars 2010 för att börja producera 20% anrikat uran för att ge bränsle till Teherans medicinska reaktor (Tehran University Medical Research Reactor). Den Islamiska Republiken behöver ökat anrikat uran från nuvarande 3,5 procent för att möta kraven från landets cancerpatienter.

Rymdprogram
Iran meddelade i januari 2010 att de framgångsrikt skjutit upp en inhemskt tillverkad satellit-bärande raket –  The Kavoshgar 3 (Explorer 3). Den hade med sig en gnagare, två sköldpaddor och flera maskar i rymden och kom tillbaka till jorden levande.

Den 10 fot långa forskningsraketen kan också överföra elektroniska data och direktfoto tillbaka till jorden.

Dessutom avtäcktes idag, under den 31:a jubileumsceremonin att man har tre egentillverkade satelliter;  Tolou (Sunrise), Mesbah 2 (Lantern 2), och Navid (Promising Sign) samt en ny satellit-bärande motor, Simorgh 3.

Försvarets framgångar
Irans flygvapen har gjort stora framsteg i produktionen av smart ammunition med lång räckvidd. Iran har utvecklat ett nytt system för att distrahera ballistiska missiler som kan hindra robotar från att träffa sina mål.

Två nya robotfabriker har öppnats. Anläggningarna kommer att producera en ”ground-to-air” missil kallad ”Qaem” (efter den 12: e imamen efter Profeten Mohammeds avkommor, fred vare med dem) och en ”surface-to-surface” missil som namngetts Toofan 5 (Flood 5). Qaem inriktar sig på helikoptrar på låg och medelstora höjder.

Iran meddelade också, den 8 februari att man tillverkar egna missiler för luftrumsförsvar som är bättre än den ryska S-300, som Iran beställt men inte fått ifrån Moskva ännu.

Under tiden provade Iran framgångsrikt en prototyp av sin första inhemskt byggda målsökande spionspaningsrobot. Den kallas Sofreh Mahi (Manta Ray), på grund av dess fysiska attribut och material som används i kroppen, som inte kan upptäckas av någon radar.

Dessutom öppnades två produktionslinjer för tillverkning av avancerade obemannade flygplan. De fjärrstyrda planen kan utföra övervakning, upptäckt och även angrepp med hög precision.

Tidigare utvecklade Iran ett speciellt vapen som kan fälla Apache-helikoptrar och målavancerade tankar. Detta nya vapen kommer att få ett slut på Förenta Staternas Apache helikoptrars överlägsenhet på slagfältet

I december meddelade Iran att de testskjutit en uppgraderad version av långdistansmissilen Sejil 2.

Irans försvarsminister Brigadgeneral Ahmad Vahidi har sagt att Iran tar de sista stegen i att bli självförsörjande i produktionen av komplicerade elektroniska och optiska telekommunikationssystem. Han påpekade att designa och utveckla säkra och stabila nätverk för att kontrollera och genomföra elektronisk krigföring är exempel på landets väg mot självförsörjning.

Ingenting tycks kunna stoppa Irans snabba steg mot mer vetenskapliga resultat. Iranska experter kommer att upptäcka nya sätt att använda modern vetenskap, och enligt landets ”20-Year Outlook Plan” kommer den islamiska republiken bli ett centrum för vetenskapliga och industriella studier i regionen och världen.

FN: s utvecklingsprogram (UNDP) meddelade att Iran har förbättrat sin ranking i Human Development Index eller HDI. Iran rankas som 3:a bland 182 länder, när det gäller framsteg och utveckling under de senaste 31 åren.

Att hävda att Islam och muslimer strävar efter att leva ett medeltida liv uppvisas här, inför världens ögon, som ren lögn. Problemet är att dessa framgångar inom teknik och medicin och annat,  inte meddelas någonstans i media. INGEN är beredd att belysa detta. Det Shiamuslimska Iran är ALLA MUSLIMERS ljus i mörkret idag.

Även om alla länder, naturligt, är mer eller mindre beroende av varandra, liksom alla människor är beroende av varandra, så finns inget land i världen idag som är mer självständigt än Iran, och det har dom lyckats med utan hjälp från något håll – snarare trots allt motarbetande från alla håll.

De agerar och reagerar helt självständigt i alla utrikes -och inrikes affärer, de böjer sig inte efter kapitalismens vindar och agerar endast efter Islam och det som gagnar deras land och världen – främst då den fattiga delen av världen.

Anledningen varför man vill hålla borta makten ifrån Shiamuslimer i Irak, så mycket som möjligt, ( kanske inte alla vet om hur mycket USA motarbetar de kandidater som är shiarelaterade, men så är det ) är just det att man sett att i händerna på dessa så är risken stor att den muslimska världen, inom snar framtid, tar över det världsledarskap som väst, med USA i spetsen, idag innehar.

Läs även : HÄR

Lämna en kommentar

Högerns dubbelmoral

Är det inte konstigt? För ett par dagar sedan begick en högerextremist ett terrordåd i USA, där 6 personer dog och flera svårt skadade. Ändå är nyheten inte särskilt het längre.

Aftonbladet har den längst ned på sin nätsida, Expressen någonstans på mitten av sidan osv…kan det vara för att terroristen ”bara” är en högerextremist, och inte en islamisk dito? Och därmed kommer han att klassas som en förlupen galning – och inget annat.

Framförallt hör jag inga krav om att högerpartier – varken i Sverige, USA eller andra länder – ska sitta i media och bedyra att deras politik inte alls påbjuder terrordåd av något slag, eller att de tar avstånd ifrån dessa illdåd.

Om man ska följa gängse ”normer” som följer efter att en muslimsk extremist utför dylika terrordåd så borde ju hela Alliansen göra ett gemensamt uttalande om avståndstagande, samt anordna en demonstration emot våld och terror. Ändå gör ingen något sådant.

Den exakta statistiken över terrordåd enligt Europol åren 2006-2009 ser ut såhär:

Totalt antal: 1770
Islamic: 6 (0.34%)
Right Wing Ethno-Nationalist and Separatist: 1596 (90.17%)
Left Wing: 106 (5.99%)
Other/Not Specified: 62 (3.50%)

Ändå är det ju så att närhelst en muslimsk extremist begår dylika handlingar, då krävs av ALLA muslimer i världen att gå ut (helst i tidningsartiklar, bloggar och TV-soffor) för att ta avstånd ifrån dessa handlingar och bevisa att islam inte påbjuder sådana vålds- och terrorhandlingar. Gärna åtföljt utav demonstrationståg och manifestationer – helst i varje stad riket runt.

De högerextrema dåden bör, följaktligen, åtföljas utav exakt lika behandling utav de privatpersoner och politiker som håller sig på högersidan inom politikens sfär. Eller….??! Oftast är det ju också så att det just är dessa högerpartier som avkräver muslimer att de gör tydliga avståndstaganden. Och de muslimer som inte gör det, antas hysa samma extrema åsikter som dessa terrorister.

Trots att över 90% av terrordåden begås utav högerextremister och nationalister (ex Sverigedemokraterna), så ser vi ingen med dessa åsikter be om ursäkt när en åsiktsfrände begår sådana brott. Var ligger logiken i detta?! Menar dom att dom inte är förskräckta utav att en med samma politiska färg begår ett sådant brott – i den politikens namn? Att tillhöra en politisk fåra som innehar ett sådant register utav terrorbrott, så kan man ju undra när det blir lika ”fult” och skamligt att säga att man är högerpartist, att man röstat på Alliansen… eller Sverigedemokraterna… som det är att vara muslim?

.

http://ltz.se/image_processor/1.2632132.1294410083!/image/2922058522.jpg_gen/derivatives/wide/2922058522.jpg?maxWidth=468

https://i2.wp.com/blogg.vk.se/uploads/2659/images/20091130_ALLIANSEN_545011a.jpg

2 kommentarer