Arkiv för kategorin imamer

Barnuppfostran enligt islam

 

Imam al-Sadiq (A) sa:

”Ett barn ska leka i sju år, träna sin läs-och skrivkunnighet i sju år, och lära sig det tillåtna och det förbjudna [dvs rättspraxis] i sju år. ”

[ Wasa`il Al-Shia, V. 12, s. 247, nr 12]

Lämna en kommentar

Tips på 5 saker för att, ostraffat, kunna begå alla synder du vill:

5

En person kom fram till Imam Hussain, och bad honom om hjälp. Han sa till honom: ”Jag är en olydig och trotsig man, som inte kan hålla mig ifrån att begå synder.” Imam Hussein (a) svarade honom: ”Gör följande fem saker, sedan kan du begå vilken synd du vill”:

1. Ät enbart ifrån annan än den näring som Gud har välsignat dig med;

2. Bli helt oberoende av det stöd och skydd som Gud ger dig;

3. Välj en plats där Gud inte kan se dig;

4. När Dödsängeln kommer för att ta din själ, avvisa då honom;

5. När änglarna som vaktar helvetets eld vill kasta in dig dit, gå inte;
Därefter kan du begå alla synder du önskar.

(Ref: ”The Radiance of Imam Husayn” av: Sayyid Muhammad Husayn Husayni Tehrani)

7 kommentarer

Dua Mashlool

Denna duá (Mashlool) kallas för ”bön för ungdomar som blivit drabbade på grund av sin synd” och är citerad i Kaf-ami och i Muhaj al Da-wat av Sayyid ibn Tawus . Genom Imam Hossein ( A) rapporteras det att en dag efter Hajj fick han och hans far syn på en förlamad ung man som grät ögonen ur sig i ånger. De närmade sig för att trösta honom och för att ta reda på orsaken till hans sorgliga belägenhet . Han var en inbiten syndare, retade alltid upp sin far, lydde honom aldrig och behandlade honom med förakt.

En dag åberopade fadern, i avsky, Guds förbannelse över honom. Detta påverkade sonen omedelbart med förlamning. Där och då skrev Imam Ali ibn abi Talib ( A) denna dua’a och gav den till den unga förlamade mannen, med instruktionen att recitera den efter Isha salat . Nästa dag kom den unge mannen, helt återställd, till Imam Ali och sa att han hade reciterat den dua’a som imamen hade gett honom och sedan somnat. Han såg den heliga Profeten(sa) i drömmen. Den heliga Profeten, rörde försiktigt vid hans kropp med sin hand och bad honom att komma ihåg denna dua’a eftersom den innehåller ”ismi azam” (Guds största namn) .

Recitera denna dua’a efter Isha-bönen. Det ger otaliga välsignelser. Alla dina legitima önskningar kommer att uppfyllas. Den driver bort fattigdom och sjukdom. Synder förlåts, och skulder rensas, fiender blir vänner, ens inre angelägenheter ställs tillrätta, tvister avgörs till din fördel, fångar frigivs, psykiska/mentala bekymmer försvinner, och välstånd, en sund själ och en frisk kropp stå fast vid dig hela tiden.
Nåd och syndernas förlåtelse är de främsta fördelarna som Gud, den Allsmäktige, görs tillgänglig om denna dua’a reciteras regelbundet.

Dessutom är den oerhört vacker! Källa om ni vill läsa den själva istället för att lyssna.

Denna historia visar också att det i islam aldrig finns orsak till hopplöshet, och på hur Hög och Barmhärtig Gud är i sin Härlighet. Det finns alltid ett halmstrå att grabba tag i om man vill bättra sig efter att man gjort något som man ångrar.

1 kommentar

Att välja en vän…

 vän

En historia från Zain al Abidin (a.s) och kriterier över hur man väljer en vän:  Har du nånsin känt att ditt liv är fyllt av svårigheter? Att du vill öppna ditt hjärta för någon? Nånsin känt att du haft en vän, du kunde anförtro dig allt till? Eller haft en vän som fått dig att känna dig hjälplös och deppig?

 Att ha en vän för livet är så viktigt att lärda och intellektuella menar att man bedömer en person utifrån de vänner man har. Det är även sant att en bra vän kan vara till hjälp och stöd genom livets prövningar. En dålig vän däremot kan få oss att utvecklas åt fel håll eller att stoppa oss i vår utveckling. Imamerna har lagt särskilt stor uppmärksamhet till just det här ämnet, med att välja rätta vänner.

Här kommer lite information från vår älskade Sajjad, Imamen (a.s) klargör en del av kriterierna för att välja en bra vän. Zain al Abidin (a.s) sade till sin älskade son Imam Baqir (a.s):

”Var inte följeslagare, nära eller förtrogen med fem typer utav personer. Jag svarade: ”Oh Far! Vilka är dessa?” Imam Zain al Abidin a.s svarade:

Undvik att slå följe med en lögnare, för han är som en hallucination, som lurar dig att tro att det som är långt borta är nära dig, och det som är nära tar han långt bort från dig.

    Undvik att slå följe med en överträdare, för han skulle förråda dig för en liten bit mat, eller till och med mindre än så.

    Undvik att slå följe med en snål person, för han skulle beröva dig av ditt välstånd när som bäst behöver det.

    Undvik att slå följe med en imbecill, för han skulle skada dig (pga sin dumhet), även då han vill gagna dig.

    Undvik att slå följe med en person som brutit kontakten med sina släktingar, för jag har funnit honom långt borta från Allahs barmhärtighet på 3 ställen i den heliga Koranen:

    Allah har sagt: ”[47:22] Skall man kanske vänta av er – om ni vänder ryggen [åt Profeten och hans budskap] – att ni [går tillbaka till ert gamla liv och] stör ordningen på jorden och sprider sedefördärv och river itu alla familjeband?     [47:23] Det är [människor som] dessa som Gud utestänger från Sin nåd och som Han berövar hörsel och syn.

    Han har även sagt:     [13:25] Men de som bryter förbundet med Gud som är stadfäst [i människans natur], och som åtskiljer vad Gud har befallt skall vara sammanfogat och som stör ordningen och sprider sedefördärv på jorden – över dem faller [Guds] fördömelse och ett tungt öde väntar dem.

    Han fortsatte:          [2:27] som bryter förbundet med Gud, stadfäst [i människans natur], och som åtskiljer vad Gud befallt skall vara sammanfogat* och som stör ordningen och sprider sedefördärv på jorden. Dessa är förlorarna.

[*Note: Med ”vad Gud befallt skall vara sammanfogat”  avses de band som håller en familj samman]

Källa: 40 hadither, volym 3, av Sayyid Hashim Rasouli Mahallati

3 kommentarer

Svar på fråga: ”Är det inte ni (shia) som…..?

q

FRÅGA

Är det inte ni (shia) som påstår fruktansvärda saker om Profetens fru?

 Är det inte ni (shia) som påstår fruktansvärda saker, som att Ängeln felade i sitt budskap till Profeten, och påstår att ”budskapet egentligen var ämnat för Ali”?

Är det inte ni (shia) som talar fruktansvärda ord om Abu Bakr (Al Siddiq), som är Profetens närmsta man (Sahaba)?

Är det inte ni (shia) som talar fruktansvärda ord om Omar Ibn al Khattab och om Usman? (Två män som är väldigt nära Profeten)

Är det inte ni (shia) som försöker legalisera olaglig samlevnad mellan man och kvinna (Mutaa), genom fel tolkade verser ur Koranen?

Och här försöker du påstå att vi (Sunni muslimer) var de som dödade Imam Hussein, och att ni inte skulle göra det för att han var ”er” ledare?

Om ni kan tala illa om Profetens fru Om ni kan tala illa om Profetens närmsta Om ni kan tala lögner om Ängeln Om ni kan legalisera det olagliga, och ihärdigt försöka backa upp er av Guds heliga ord.

Varför skulle ni då inte kunna döda ”er” ledare?

SVAR

Kära SM,

Du ställer mig många frågor som startar med ”ÄR det inte ni…?” Och på alla dessa måste jag tvivelsutan svara ”Nej!”

För det är inte vi(shia) som fäller sådana påståenden. Det är de som är emot Ahlulbeit som kommer med sådant tal. Jag vill komplettera dina frågor med att säga att vår, Shias, ståndpunkter i precis de frågor du tar upp ligger helt i linje med Koranen. Vi använder ingen annan vågskål än Koranen. Jag vet inte vad ni använder er utav, men det verkar inte som att ni använder er utav Boken när ni ska bedöma och värdera sådana viktiga saker som de du tar upp.

För det första så råder jag dig att inte tro på de påståenden som du hör ifrån dina sunnibröder, som ständigt mässar om att VI påstår att Ängeln gick fel och istället för att gå till Profeten Muhammed gick till Imam Ali. Detta är ren och skär lögn och du bör kunna ta reda på detta mycket enkelt genom att t.ex googla upp sidor på internet där vi shia skriver om Islam. Jag tycker att du ska göra det, om inte annat för att sedan komma tillbaks till mig och ‘bevisa’ för mig att du har rätt. Finn reda på, ifrån shiaislamiska källor, att vi tror precis det som du påstår – dvs att ängeln Gabriel ”gick fel”. Istället för att bara lyssna på hörsägen tycker jag att du ska kolla upp och sedan kan du konfrontera mig med källor och dylik fakta. Jag utmanar dig!

Sen var det sista påståendet förmodligen bland det dummaste jag någonsin har hört. Är det så ni diskuterar och argumenterar mellan varandra? Har du en susning om vad historien om Imam Hussein handlar om? Ickemuslimska historiker och filosofer i väst känner mycket väl till den, så det borde även du vara intresserad att ta reda på. Vet du vem, enligt ALLA historiska källor – både sunnitiska, shiitiska och ickemuslimska – det var som Imam Hussein protesterade emot? Vet du varför han blev dödad? Han kunde ha undvikit att bli dödad, men vägrade. Det enda han behövde göra för att få leva var att acceptera ‘baya’ till den s.k. ‘khalifen’ Yazid ibn Mauwiya. Om han, vår Profets barnbarn ren och äkta som han var, hade underkastat sig den helt öppna syndaren Yazid så skulle Imamen ha kunnat leva vidare. Men Imam Hussein sa: ”Hellre dö med värdighet än att leva ett liv i förödmjukelse!”

Jag antar att du har någon som du ser upp till, åtminstone när det gäller religionsfrågor? Någon du lyssnar allra särskilt på och vars ord väger tungt hos dig? Skulle du kunna tänka dig att döda den personen, bara för att på något konspiratoriskt vis kunna ‘sätta dit’ shiamuslimer för det? För att ‘bevisa’ att de har fel/gör fel osv…? Jag tvivlar, och att ens tänka ut en sån tanke säger mer om de som viskar i dina öron, än det gör om oss som shia.

Sahih Muslim har ett helt kapitel i sin bok som heter ”Chapter of Nikah”, och i det kapitlet har han ett underkapitel som heter ”Chapter of Muta”. Jaber ibn abdillah Ansari, Salamah, Abdullah ibn Masood(som levde med Profeten) sa: ”Vi var på en expedition tillsammans med Profeten, och vi led utan ett överflöd av våra begär. Så vi frågade Profeten: O Rasolollah, är det tillåtet att vi kastrera oss själva eller att tillfredsställa oss själva?” Profetens svar var: ”Detta är förbjudet inom Islam. Men ni är tillåtna äktenskap under ‘istimtah’ (mutah)” Jaber ibn abdillah sa alltså att de var tillåtna att ingå muta-äktenskap, då de var borta från sina hem. Salamah och Abdullah har lämnat likadana återberättelser. Så de har alla bekräftat att då de var långt borta ifrån sina kvinnor så var det tillåtet att ingå ‘istimta'(muta) temporärt äktenskap.

Enligt sunnikällor blev dock mutah upphävt och bannlyst absolut tidigast 7 år efter hijra. Sunnikällor säger att det skedde under slaget vid Khaybar. Återberättarna säger att det var Imam Ali(på uppdrag från Profeten) som meddelade ett tillfälligt förbud att äta åsnekött, vitlök, och man fick inte göra mutah. Kanske berodde detta temporära förbud på att man skulle kunna kriga bättre, jag vet inte? Men vad vi känner till idag så är i alla fall åsnekött och vitlök inte förbjudna att äta för oss muslimer, varför skulle då mutah fortsätta vara förbjudet? För en mer detaljerad redogörelse om Mutah, och om vem som förbjöd den(dvs gjorde bidah) kan du läsa i DETTA och DETTA inlägg (med sunnikällor så att du kan verifiera det från era egna böcker). Men för att göra ett tillägg till de inläggen så sa Imam Sadeq: ”Gör inte mutah med en kvinna som begår ‘zinna'(äktenskapsbrott)”. En man frågade då: ”Hur vet jag vilken kvinna som gör zinna eller inte?” Imam Sadeq sa: ”En kvinna som inte bryr sig om ifall du gör mutah eller inte!” Han sa även: ”Om du är gift, och vill göra mutah med någon och inte har tillstånd ifrån din fru att göra det – då är du förpliktigad att bli dömd till piskning!!” Så att mutah får användas hur som helst, är en lögn som tyvärr sprids bland sunnimuslimer, men tyvärr även bland shiamuslimer.

Som du kommer att se i länkarna ovan så finns i Koranen dokumenterat om mutah-äktenskap. Däremot har jag aldrig hört om någon Koranvers som talar om Misyar eller Urfi-äktenskap. Ändå praktiseras dessa båda hos sunnimuslimer. Visserligen pågår stora diskussioner om dessa typer av äktenskap, men ingen säger att det är otillåtet. På sin höjd säger de:  ”there is a big difference between what is Islamically valid and what is socially acceptable”. (länk i citatet leder till sunnimuslimskt uttalande om urfi) Så bara för att något kanske rent socialt anses opassande, så är det alltså inte olagligt. Även dessa typer av äktenskap kan missbrukas, (läs i länken) precis som en del kan missbruka(helt olagligt) mutah. Det kanske är något att kontemplera över?

När det gäller din första fråga så skulle jag kunna lämna ett långt inlägg här. Men jag tror att det är bättre, och mer intressant, för dig att få höra mer detaljerat utav ett proffs som har läst och studerat ämnet. Lyssna på nedan föreläsning(video), så får du möjligheten att – precis som jag nämnde tidigare – få tillgång till vad shiamuslimer egentligen följer och går efter när vi värderar och bedömer saker och ting. Sedan kan du gärna återkomma till mig, när du vet hur vi tänker, så kan vi fortsätta diskussionen efteråt. Dvs om du tycker att det är fel att vi, de facto, följer Koranen när det gäller Profetens fruar. Och detsamma gäller Profetens sahabah: Till och med Koranen säger tydligt till Profeten att bland de som befinner sig nära honom finns många Munafeqin, många av vilka Profeten redan känner till, men även sådana som bara Gud har vetskap om! Alltså var alla Sahaba inte lika. Enligt Koranen platsar man i Helvetet om man är Munafeq, eller hur? Gå gärna och kolla om detta, ur shia synpunkt och återkom sen till mig och meddela mig vart jag har fel där? Om du inget hittar, står jag gärna till tjänst. Jag LÄNKAR HÄR till ett inlägg där jag visar att alla utav Profetens Sahaba var på Imam Alis sida.

Du säger att AbuBakr, Umar och Uthman var Profetens närmsta män. De fanns absolut i närheten utav Profeten, men ingen kom honom närmare än Imam Ali om vilken Profeten sagt:

”Det har uppenbarats för mig att Ali har tre exklusiva meriter: de är att han är muslimernas ledare, de rättfärdigas imam, och ledaren för dem vars pannor utstrålar de troendes märke. ”

Mustadrak al-Hakim page 138, Vol. 3. Kanz al Ummal, page 157, Vol. 6, is hadith 2628. Also quoted by al-Barudi, Ibn Qani`, Abu Na`im, and al-Bazzar

(Obs! Källorna är ifrån sunnimuslimsk litteratur, för de som inte känner igen namnen på böckerna)

Andra sunnikällor säger:

”Wisdom has been divided into 10 ( ten ) parts, and 9 (nine) of these are possessed by Ali, and the remaining has been divided among the rest of the people.”

Så: värdesätter man Profetens ord (och Guds uppenbarelser) mer än khalifernas, så inser man att Imam Ali var den visaste personligheten, och muslimernas ledare efter Profetens bortgång(enligt Guds uppenbarelse). Varför skulle man välja någon annan än den bäste som khalif, om det inte vore för egen vinning och maktbegärs skull? Och vem var det som valde de tre första khaliferna? Var det folket? Var det Gud? Profeten? Vem? Frågor jag gärna vill att du svarar mig på, om du vill vara så vänlig?

.

21 kommentarer

Vem är Shia?

Imam al-Sadiq (Frid vare med honom) sade: ”Sannerligen är Shiat Ali de som är återhållsamma när det gäller deras magar och sexuella drifter, de som kämpade och stred intensivt, de som arbetade hårt för sin Skapare, de som hoppades på Hans belöning och fruktade Hans straff. Om du har sett sådana människor, då är de verkligen Shiat Ja`afar”

Källa: al-Kafi, volym. 2, sida. 233, nummer. 9

Imam al-Hasan (Frid vare med honom) besvarade en man [`Aabdallah] som sade till honom: ”Sannerligen är jag en av dina Shi`aa’”
”O `Aabdallah, om du uppriktigt lyder våra befallningar och förbud, då talar du sanning. Men om du inte gör det, ska du inte utöka dina synder genom att falskeligen hävda en så hedrande position som du inte är värdig. Säg inte: ‘Jag är en av dina Shi`aa’’, utan snarare, ‘Jag är en av dina följare och en av de som älskar er och en fiende till dina fiender.’ Du gör gott och strävar efter godhet”

Källa: Tanbih al-Khawatir, volym. 2, sida. 106

Imam al-Sadiq (Frid vare med honom) sade: ”De som påstår att de följer oss med sin tunga, men gör motsatsen till våra handlingar och gärningar är inte en av våra Shi`aa”

Källa: Bihar al-Anwar, volym. 68, sida. 164, nummer. 13

Imam Ali (Frid vara med honom) frågade Nawf al-Bakali: ”Vet du vem mina Shi`aa är, Nawf? ” till vilket han svarade: ”Vid Allah, nej”. Imamen svarade: ”Mina  Shi`aa har uttorkade läppar och tomma magar. De är de vars ansikten uppvisar asketism, för de är asketer under natten, lejon under dagen”

Källa: Bihar al-Anwar, volym.78, sida.28, nummer.95

En shia har alltså några specifikt utmärkande drag i sin person som är synliga bland folk man lever bland. Det räcker inte att säga att man älskar Imamerna. Folk ska känna dig ifrån dessa utmärkande drag: att du är pålitilig, lojal, bryr dig om de som har det sämre ställt, generös osv. Vi shia ska alltså i samhället vi lever i utmärka oss genom dessa tecken, folk ska känna oss så som pålitliga, generösa, lojala, hårt arbetande, sanningssägare och vågar stå upp för orättvisor! Jag hoppas verkligen att vara bland de som kan säga att det syns på mig att jag är shia…
 

Lämna en kommentar

TVÅ olika RELIGIONER?

Jag fick en fråga/kommentar ifrån Abdu. Jag har inte återgett hela här, ni kan hitta hela kommentaren i DENNA LÄNK.

KOMMENTAR

Selam igen!

Väljer och skriva här istället enklare så. Syster jag tycker att detta är ett allvarligt och viktig diskussion och inget man skojar om. Vi pratar människor liv här, att hamna eller inte hamna i helvetet, och inte något att Touché över. Och utgår vi från detta, så innebär det att någon av ”OSS” två vilseleder dessa stackars människor till en väldigt hemsk öde.

Jag är mer en väl införstådd i dina länkar, video och texter Marie. Du kan vara vänlig och bevisa med klara och tydliga ”BEVIS” för självklart är jag källkritisk. Något vi båda har , ÄR en skyldighet med våra yttrande att hänvisa till sådana islamiska litteratur och autentiska sådana också.

Angående den fjärde artikeln i shiternas tro om imamerna:

4. IMAMATE: THERE ARE TWELVE IMAMS IN SHIA RELIGION FROM HADHRAT ALI TO IMAM MAHDI WHO LIKE THE PROPHETS ARE NOT ONLY MASOOM (SINLESS AND INFALLIBLE) AND HAVING BEEN COMISSIONED BY ALLAH BUT THEY ARE EVEN SUPERIOR TO HADHRAT IBRAHIM KHALILULLAH, HADHRAT MUSA ROOHULLAH, HADHRAT ISSA KALIMULLAH AND REST OF ALL OTHER PROPHETS.

De kan alltså inte FELA eller SYNDA! Och de är bättre än både profeternas fader tillika Allahs vän IBRAHIM och Allahs Älskade profeten MUSA.
Subhan´Allah.

Finns det någon bland människorna som inte gör ett fel?
Sa inte profetens Alayhi assalam ” att alla Adams barn gör fel och den bästa av de som gör fel är den som ångrar sig och ber om förlåtelse”?

Trosartiklar enligt Ahlu Sunnah:

Tron på Allah
Tron på Änglarna
Tron på Profeterna
Tron på Skrifterna
Tron på Domedagen
Tron på Ödet. Det goda i det och det onda.

Enligt Shia:

Tron på Allah
Tron på Rättvisan
Tron Profetskapet (inte Profeterna)
Tron Imamerna
Tron på Domedagen

Det smärtar mig och säga detta men det ÄR TVÅ olika RELIGIONER!
Fundamentala skillnader.
Subhan´Allah.

———————————————————————-

SVAR

Salam Abdu,

Jag förstår mycket väl vad du menar och jag uppskattar att du vill leda mig på den väg som du anser är den rätta, det är en mycket viktig uppgift vi har i livet och det är fint att se att du tar det på allvar. Både när man ger råd och får råd måste man vara ödmjuk och ha öppet sinne, därför läser jag din kommentar noga och försöker att överväga den. Jag vill inte lämna ett alltför långt svar, men jag ska försöka mig på att titta främst på de trosartiklar som Ahlul sunnah har som du nämner enligt nedan:

Tron på Allah
Tron på Änglarna
Tron på Profeterna
Tron på Skrifterna
Tron på Domedagen
Tron på Ödet. Det goda i det och det onda.

De flesta utav dessa är självklara. För alla. Usul-e-din, som dessa punkter heter, är det som ens TRO måste baseras på för att man ska kunna kalla sig för muslim. Man kan säga att det är basen, själva grunden i den islamiska läran. När man erkänner sig till Usul-e-din kommer man till nästa steg: hur praktisera man bäst denna Usul-e-din, dvs vad ska man göra för att komma närmare Gud. Då börjar man titta på något som heter Furo-e-din: som är en ‘lista’ på vad en praktiserande muslim ska uträtta. Ovan är vad ens tro ska baseras på, och furo-e-din vad man ska göra. En av punkterna i furo-e-din är det du t.ex nu gör – du ger mig goda råd.

Punkterna i er Usul-e-din väcker några frågor hos mig:

Är det viktigt att tro på Gud, Allah, för att vara muslim och praktisera hans budskap? Ja självklart är det det. Vi måste även tro på att Gud endast är EN gud och inte mer.

Är profetskapet viktigt? Ja självklart, eftersom det är genom dom som Gud kommunicerar sitt budskap. Profeterna har haft två syften, antingen att framföra Guds Budskap(dvs en skrift/lagar) och/eller att upprätthålla ett Budskap som tidigare profeter har kommit med.

Sedan är självklart Domedagen nödvändig att tro på, så som bas och grund i tron. Då målet för våra gärningar är att de på något sätt ska utvärderas och bedömas, därför behövs någon slags ‘domstol’, och det är det som domedagen går ut på.

När det kommer till Änglarna(i Ahlul sunnahs usul-e-din), så finner jag inte logiken i att den finns där? Varför finns bara änglarna med där i så fall? Vad är änglarna? Jo, det är en av Guds skapelser, vad är meningen med att dessa ska finnas med i usul-e-din? I doktrinen ‘Tron på Profeterna’ finns redan inbäddat en tro och ett erkännande utav änglarna, då det är änglar som är medlaren utav Guds Budskap. Ni har till och med en extra doktrin i ‘Tron på Skrifterna’ som förstärker detta, varför behövs då en upprepning av detta?

Finns änglarna med där, så måste även djinner finnas med, likväl som alla av Guds skapelser så som människan och alla djur. Vad ligger bakom denna andra artikel i era trosartiklar? Varför är det nödvändigt att tro på dessa, de är skapade varelser och om man vill mena att vi ska tro på dessa för att vi inte kan se dom, så borde det där även stå att vi ska tro på djinner, men de verkar inte finnas med där. Nej, jag tror inte att det är av nödvändighet att tron på änglar ska tillhöra grundpelarna i en religion.

Sedan har vi Tron på Skrifterna. Denna pelare inkluderas i tron på Profeterna och profetskapet, då deras uppgift är att föra fram och presentera Guds budskap och lagar genom skrifterna. Om ‘Tron på skrifterna’ ska utgöra en av grundpelarna i islam så är det en onödig upprepning utav den 3:e artikeln i er usul-e-din. Vi ska självklart TRO på dessa, men en upprepning är inte nödvändig i detta sammanhang.

Sedan har vi den sista artikeln i usul-e-din enligt Ahlul sunnah: ‘Tron på Ödet’. Jag har svårt att förstå på vilket sätt detta en grundpelare i den islamiska tron? Visst finns en viss tro på Ödet inom islam, självklart, men inte till den omfattningen att det bör ligga som en utav grundpelarna i tron. Jag ser en sådan stor tro på Ödet som mer sammanhängande till ateismen än teismen.

Detta till trots är dock faktum att jag skriver under, och tror på, ALLA de punkter som du räknar upp som er usul-e-din. För det måste jag tro på. Men fundera lite på varför dessa ska finnas med som grunden till islamisk tro – som du säger: det är en allvarlig sak, och inget att skoja om. Man kan inte bara lägga dit saker för att de låter bra, Gud är allvarlig i det han gör, och han skulle inte upprepa sig när det gäller trons grundpelare.

När det gäller shias grundpelare, dvs usul-e-din, så finns alltså en punkt som heter ‘Imamat’. Vad innebär då konceptet Imamat? Det är detta som många har svårt att förstå. Att vi följer imamerna, på Profeten Muhammads inrådan och order, innebär inte att vi tillber dessa så som många verkar tro. Lika lite som muslimer tillber profeterna, tillber vi inte någon skapelse av Gud. Vad innebär då Imamatet? Imamatet är ett gudomligt ledarskap, precis som profetskapet. Men de kommer inte med något nytt budskap, och de lägger inte till något i Guds budskap. Deras uppgift är att upprätthålla och skydda religionen ifrån förvrängning samt att vägleda människorna. De har, med Profetens och Guds hjälp, delgivits kunskap och större förståelse och insyn i Koranen och dess esoteriska meningar, än vi ‘vanliga’ människor har möjlighet att någonsin kunna få. Därför har de dom svar som vi människor behöver för att gå på rätt väg enligt Gud, den Allsmäktige.

Jag respekterar din ståndpunkt i frågan och att du, så som del utav Ahlul sunnah, anser att de ovanstående pelarna som du nämnt, är korrekta och logiska, men som du ser så är jag ändå inte riktigt övertygad. Jag tackar dig mycket för att du råder mig till eftertanke, det är faktiskt ifrån oliktänkare som jag lärt mig mest i livet då jag tvingas att tänka efter ett varv till. Jag skulle kunna skriva spaltmeter som svar på din fråga, men istället så tipsar jag dig om nedan två föreläsningar utav en föreläsare som vi respekterar mycket. Han heter Sayyed Ammar Nakshwani och han pratar fint och respekterar sunnimuslimer, vilket jag och många med mig uppskattar. Som du säkert vet finns det shiamuslimska föreläsare som hånar sunnimuslimer (liksom det finns sunnimuslimska föreläsare som hånar shiamuslimer). Om detta tycker jag INTE, och de är inte särskilt uppskattade hos oss och jag är inte intresserade utav vad dessa har att säga. Men denna person är mycket bra, och det är en av anledningarna varför han är så populär – förutom att han baserar allt han säger på kunskap och fakta. Han har också väldigt ofta sunnimuslimer i publiken under sina föreläsningar.

Nedan föreläsningar kan vara utav intresse för dig ifall du vill fortsätta diskussion. Vill du inte se båda, så lyssna åtminstone på en utav dom. Ibland kan det vara intressant att veta hur ‘motståndaren’ tänker, och vad de baserar sin tro, eller tankegångar, på. Den första videon baseras på frågan om Profeten verkligen utsåg en efterträdare, och hur vi tänker kring detta. Den andra videon handlar om den välkända ”Hadith al Thaqalayn”, en hadith som återges exakt likadant i både shia och sunniböcker, men som muntligt återges på helt annat sätt hos sunnimuslimer. Jag hoppas att du åtminstone finner dom intressanta, för jag tror du kommer att finna många svar på dina frågor där.
Did Prophet Muhammad (pbuhahf) Appoint a Successor?

.
S Ammmar Nakshawani The Hidden Truth Hadith al Thaqalayn

8 kommentarer

Happy Eid el Ghadir

ghadir_khum-02b

Idag, den 18e Dhul-Hajjah, åtta dagar efter pilgrimsfärdens avslut, firar vi Eid el Ghadir som en hyllning till att Imam Ali blev utsedd som Profeten Muhammeds efterträdare i att förklara och uttolka Guds budskap, Koranen, åt folket.

Under profetens sista hajjfärd uppmanade Gud honom flertalet gånger att meddela folket vem hans efterträdare skulle bli, så att de som inte ännu förstått det skulle bli säkra på saken. Men då Profeten visste hur folket skulle reagera så drog han ut på det hela tiden. Tillslut varnade Gud honom med följande vers:

(1) [5:67] ”FÖRKUNNA, du Sändebud, allt vad din Herre har uppenbarat för dig! Gör du inte det, har du inte förmedlat Hans budskap. Gud skall skydda dig mot människorna; Gud vägleder inte förnekarna av sanningen!”

Så på hemvägen ifrån hajj gick Profeten, vid källan Ghedir Khum, upp på en predikstol han låtit upprätta där, och höll ett långt tal där Han läste upp över etthundra koranverser och varnade människorna för deras gärningar och framtid. Sedan sade Han: ”Det verkar som att tiden för Herren att återkalla Mig har närmat sig, och jag måste svara på detta. Jag lämnar två stora ting som om ni håller fast vid dem kommer ni inte gå vilse ända till Domedagen. Dessa två ting är Koranen och mitt Ahlulbayt. De kommer inte att separeras ifrån varandra fram till den dagen de återförenas hos mig vid dammen i Paradiset(Kauthar)”

Vidare sade Profeten: ”Har inte jag mer utövanderätt över de troende, än vad de har över sig själva?” Människorna svarade: ”Jo, O Guds Sändebud.” Profeten(frid och välsignelser vare med Honom och Hans heliga Hushåll) lyfte då upp Imam Alis hand och sade: ”Den som jag är mästare till är Ali mästare till! O Min Herre och Gud, var en vän till den som är vän med Honom och var en fiende till den som är en fiende till Honom, hjälp den som hjälper Honom och överge den som överger Honom.”

Denna händelse har många Muhaditheen (de som dokumenterar traditioner) dokumenterat vilket innebär att den obestridligen är tillförlitlig. Bland de som dokumenterat denna tradition är Sahih Tirmidhi, Sunan ibn Majah, Khasa’is an-Nisa’i, Mustadrak al-Hakim, Musnad ibn Hanbal, adha’il as-Sahaba of ibn Hanbal, Tasfeer al-Kabir by Fakhrud Deen ar-Razi, al-Bidayah wa Nihaya by Ibn Kathir och många andra. Alla dessa lärda är bland de mest kända och respekterade lärda i den Islamiska historien.

Omedelbart efter att Profeten hade talat klart, uppenbarades följande Koranvers till Honom:
”Förnekarna av sanningen har nu misströstat om [att kunna göra slut] på er tro. Oroa er därför inte för dem – frukta Mig! DENNA DAG har Jag fullbordat er religion för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att ‘underkastelse under Guds vilja'(islam) ska vara er religion.” (Surah al-Ma’idah, 5:3)

När Profeten var färdig med sitt tal, bad han alla att ge sin trohetsed till Imam Ali(frid vare med Honom) och gratulera Honom. Då sade Umar och Abu Bakr: ”Bra gjort, O Abu Talibs son! Du har nu blivit alla de Troendes Mästare!”

(1) Några Sunni referenser som bekräftar att uppenbarelsen av Koranversen 5:67 kom precis innan Profetens tal i Ghadir Khum:

(1) Tafsir al-Kabir, by Fakhr al-Razi, under commentary of verse 5:67, v12, pp 49-50, narrated on the authorities of Ibn Abbas, al-Bara Ibn Azib, and Muhammad Ibn Ali.
(2) Asbab al-Nuzool, by al-Wahidi, p50, narrated on the authorities of Atiyyah and Abu Sa’id al Khudri.
(3) Nuzul al-Quran, by al-Hafiz Abu Nu’aym narrated on the authorities Abu Sa’id Khudri and Abu Rafi.
(4) al-Fusool al Muhimmah, by Ibn Sabbagh al-Maliki al-Makki, p24
(5) Durr al-Manthur, by al-Hafiz al-Suyuti, under commentary of verse 5:67
(6) Fathul Qadir, by al-Shawkani, under commentary of verse 5:67
(7) Fathul Bayan, by Hasan Khan, under commentary of verse 5:67

8 kommentarer

Dags att slå sönder den sista avguden som hotar Guds hus

 

wahhabi-God-300x2031

Efter att ha erövrat Mecka, förstörde den heliga Profeten (S) alla avgudar som hade placerats i Guds hus Kaba. Under det att han förstörde den ena idolen efter det andra reciterade han följande vers ur Koranen:

”Säg,Sanningen har kommit och då har lögnen vikit; ja, lögnen är dömd att vika!”. (Koranen, 17: 81).

Profeten lämnade denna värld efter att ha slutfört Guds budskap. Men genom honom, informerade Gud tydligt mänskligheten att fullbordandet av Hans budskap inte innebär att ondska i världen är slut. Den kommer att fortsätta så länge mänskligheten existerar. Det kommer att finnas människor som står på Satans sida, vars uppdrag är att sprida ondska på alla möjliga sätt. Så länge människan existerar kommer det alltså att finnas de som kommer att föra med sig lidande och förstörelse i världen, men det kommer lika säkert att finnas människor som motsätter sig deras orättfärdiga handlingar.

Historien om det Saudiska Salafihuset är av en fullkomligt destruktiv och elakartad karaktär. Förs och främst kallas det ockuperade landet för ”Saudiarabien” sedan 1922. Denna familjen Saud är besatt utav en bokstavligt talat fascistisk tolkning av islam, och genom detta har huset Saud undergrävt varenda aspekt av islam.

Först började de med att förstöra inslag i den lokala sunnitiska och shiitiska kulturen genom att förbjuda kulturella sedvänjor som båda dessa riktningar av islam har. Detta åtföljdes av fysisk eliminering av shiamuslimerna. Källan till den saudiska rikedomen, oljan, finns i de östra delarna av landet, och har alltid varit ett shia-dominerat område. Sedan upptäckten av olja, har Saudi-Salafis tvingat shiamuslimerna att flytta till andra områden.

För att förstöra shiamuslimernas identitet och kultur, har saudierna infört den ena begränsningen efter den andra på dem. De åtnjuter väldigt få mänskliga rättigheter. Följande artikel är en krönika över de omänskliga förhållanden som shiamuslimerna i Saudiarabien har att leva efter:

CNN Report: The Persecution of Shia Muslims in Saudi Arabia

Men det är inte shiamuslimerna som har mött den största förstörelsen som skett från saudiernas händer. Den salafistiska ideologin har ensamt förstört allt som islam står för. Inte ens Koranen har skonats av Huset Saud. Genom att kalla denna underminering av Koranen ”Wahabi Koranen”, noterar Stephen Schwartz som skriver i The Weekly Standard:

”Den Wahhabitiska Koranen är anmärkningsvärd i detta; medan muslimer tror att deras heliga text dikterades av Gud och inte kan ändras , hittar man i den saudiska engelska versionen av Koranen tillägg, till den ursprungliga, för att ändra dess mening i en radikal riktning . Till exempel är det inledande kapitlet , som kallas Fatiha , och reciteras i muslimernas daglig bön och ( bland icke – wahhabiter ) även i åminnelse över de döda . De fyra sista raderna i Fatiha läses, i en normalt återgivande av det arabiska originalet (som denna översättning NJ Dawood , utgiven av Penguin Books) : Led oss ​​på den raka vägen , /den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!

Wahhabi Koranen återger dessa rader : Led oss ​​på den raka vägen . / Vägen för dem på vilka du har skänkt Din nåd , inte den väg bland dem som har förtjänat din ilska ( såsom judarna ) , och inte heller bland dem som gick vilse (som de kristna ) . Wahhabi Koranen skriver denna översättning vid sidan av den arabiska texten som inte alls innehåller någon hänvisning vare sig till judar eller kristna .”

Och som om undergrävandet av den heliga Koranen inte var tillräcklig så har saudierna hårdnackat förstört det fysiska islamiska arvet. Ta t.ex Bibi Khadijas hus, den första av Profetens fruar och mor till hans älskade dotter Fatima. Detta hus var den plats där Profeten mottog många uppenbarelser från Gud, därav dess helighet. Den saudiska regimen har förvandlat platsen där hennes hus låg till offentliga toaletter. Ja precis – offentliga toaletter. Detta är deras kärlek till islam! Är inte detta ett tydligt sätt att förringa Profeten på?

Sedan har vi Jannat ul Baqi, den begravningsplats där Profetens familj; mor, far, fruar, barn och vänner (sahabas) begravdes. Saudierna har utplånat gravarnas totala existens. Notera att försök gjordes även att jämna Profetens egen grav med marken, men detta övergavs tillslut: I filmen nedan ser ni hur gravplatsen såg ut före(senare delen av videon, det ni kanske tror är hus eller moskéer är gravvårdar) och efter(inledningen av videon):

Wahhabi/salafis anser det stötande (och haram) att upprätta gravvårdar för profeter och dennes familj. Jag skulle vilja se hur den saudiska familjens gravar ser ut idag? Om deras gravar är utmärkta mer noggrant och synligt än profetens nära och kära, då anser de alltså att familjen saud är viktigare på alla sätt än hela det islamiska kulturarvet!

Några andra ”fjädrar” som man kan hitta Salafi-kronan är:

  • Förbud för egyptiska pilgrimer som använder sina besök till Kaba i en festlig stämning och spelar musik.
  • Festliga högtider som observeras av Shia pilgrimer.
  • Ett stort arbete med att segregera män och kvinnor under pilgrimsfärden.
  • Demolerandet av Banu Hashims gravar, stammen som Profeten (frid vare med honom) tillhörde.
  • Förseglandet utav Evas grav med betong(Eva= den första kvinnan på jorden).
  • Förstörelse utav Sayyid Imam al-Uraidhi ibn Ja’far al-Sadiqs (profetens barnbarns) grav, med hjälp av dynamit.

Listan är lång. Följande videoklipp berättar också den sorgliga historien om förstörelsen av viktiga landmärken från det islamiska arvet:

Nedan brittiska Sunnirörelsens kommitté har föreslagit en kampanj för att stoppa förstörelsen av det islamiska arvet och dess platser.

Varje år, vid tiden för Hajj, misshandlas rutinmässigt muslimer – som vill erlägga böner vid Jannat ul Baqi – utav de saudiska soldaterna. Det argument som saudierna ger är att Hajj är ett tillfälle för att be till Gud och sedan åka hem. Man måste fråga sig: Vad är syftet med att utföra Hajj? Den stora sufin Mansur Hussain al-Hallaj gav bästa möjliga svaret på denna fråga när han installerade en stenkub på bakgården av hans hus och började cirkulera runt den. Till hans förbryllade samtalspartner sade han, ”Om hajj inte har större betydelse än att cirkla runt en sten, så kan jag lika gärna göra det på min egen bakgård.”

Men det är just vad de saudiska kungligheterna, med dess Salafi-ideologi, vill att pilgrimerna ska göra. Och de ignorerar fullständigt att hajj är en av de få tillfällen, kanske den enda, när muslimer från hela världen kan mötas och diskutera sina problem. Hajj en alltså i princip ett ypperligt tillfälle för yttrandefrihet och en stor möjlighet att andas frihet på den heligaste muslimska platsen i världen.

Men yttrandefrihet är bannlyst utav Huset Saud. Det är därför den saudiska armén dödade hundratals iranska pilgrimer som 1987 skrek slagord emot Israel och USA (ingenting mot huset Saud). Och det är samma Saudfamilj, som uppmuntrar och underlättar syriska pilgrimer att arrangera demonstrationer mot den syriska regeringen under Hajj.

Hade Saudi-Salafi fascismen varit en fråga om inter-muslimska oenigheter, kan världen ignorerat det. Men så är inte fallet. Stormuftin Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah som under sin predikan under Hajj hävdade att islam var en fredlig religion var bara ett hån emot hela den civiliserade världen. Detta är samme man som bara ett par veckor innan hade utfärdat en fatwa som säger att alla kyrkor i Mellanöstern bör förstöras: Källa:

Läs The Washington Times artikel om Grandmuftins fatwa

Vad världen måste inse är att huset Saud inte bara är en fiende till islam, de är den mänskliga civilisationens verkliga ärkefiende. Oavsett om du är kristen, jude, eller hindu så är du godkänd att dödas enligt salafistiska teologiska påbud. Genom intjänade pengar ifrån olja och hajj , har Saudhuset pumpat in miljarder dollar i ”pedagogiska” institutioner i västvärlden. Det tänkesätt som skapas i dessa institutioner är hatiska och paranoida. Dessa av Salafi förgiftade institutioner kommer aldrig att tillhöra sina värdländers kultur och miljö.

De kommer alltid att se på de länder som de fått öppna sina institutioner i, som fientliga platser som antingen ska reformeras eller förstöras . För att göra världen till en fridfull plats , måste det styrande Saudihuset stoppas . Ett sätt är att hålla ett öga på de pengar som kommer från Saudiarabien och in i dessa länder. Men ännu viktigare är att det bör finnas en gemensam ansträngning för att göra Mecka och Medina till oberoende internationella islamiska städer som regleras av ett internationellt organ där muslimer av alla övertygelser har auktoritet .

Detta organ ska ha kontroll över de miljarder dollar som intjänas ifrån pilgrimer varje år . Dessa pengar kan spenderas på att skapa institutioner för högre utbildning och olika muslimska välgörenhetsprojekt. Att dee hittills intjänade miljarder som familjen Saud har tillskansa sig har spenderats på att främja terrorism och Saudiprinsarnas beskydd utav kasinon och bordeller – är väl känt . Heliga pengar som kommer från heliga ritualer bör användas till välgörande och konstruktiva ändamål. Om inte detta sker, bör omvärlden förbereda sig för den rena ondska som kommer från Huset Saud .

Den heliga Profeten förstörde alla avgudar i Guds Hus. Men det finns en idol kvar att krossa – Saudistyret och dess wahhabitiska avträde.

11 kommentarer

En tidlös ledare

En länge önskad, och väntad, dokumentär(kan man kalla det så?) om Imam Ali. Det är i alla fall en sammanfattad dokumentering utav honom, hans liv och gärning. Mycket fint gjord. Det är så roligt att se den yngre generationen kämpa på och levandegöra islam, på ett sätt som den äldre generationen tyvärr inte gjort hittills – på svenska dessutom!

I highly recommend ! Ta fram chipset och luta dig tillbaks 🙂

2 kommentarer

Vikten av duaa

 

duaa

 

Det är många som känner skam över att be till Gud om världsliga saker, om sådant som man har behov utav i denna världen alltså. Särskilt är det konvertiter som jag hört detta från, och jag medger att även jag är oerhört dålig på detta. Men jag försöker, det känns dock obekvämt varje gång, men jag ser ju hur andra gör det hela tiden och jag vill bättra mig. Sedan är det viktigt också att bli påmind någon gång då och då om vikten utav att göra duaa:

Imam Sadiq(A) sade: ”Be Gud om vad du än behöver – även om det är något så insignifikant som ett skosnöre – för Han är den Ende som kan få saker att bli uppnåeliga”. (Makaram al-Akhlaq)

Imam Sadiq(A) sade: Om du vill se dina böner besvaras under tunga tider, måste du be tungt under lätta tider.” (Makaram al-Akhlaq)

Imam Ridha(A) sade: ”En enda bön som bes i ensamhet är lika kraftfull som sjuttio böner offentligt.” (Makaram al-Akhlaq)

Imam Sadiq(A) sade: ”Gud vet vad Hans tjänare vill ha; Han tycker bara om att höra dem be om sin önskan.” (Makaram al-Akhlaq)

Imam Sadiq(A) sade: ”Gud den Allsmäktige besvarar aldrig en oengagerad duaa. Så när du ber, försäkra dig om  att du ber med hela ditt hjärta och var då säker på att bönen kommer besvaras.”  (Makaram al-Akhlaq)

Imam Sadiq(A) sade: ”En trogen tjänare som konstant ber om något kommer onekligen att få den beviljad.” (Makaram al-Akhlaq)

duaa.se

Lämna en kommentar

Din mages rättigheter

matpyramidensmall

.

Det är inte bara dina föräldrar, barn och grannar mm…som har rättigheter hos dig. Till och med din egen mage har sina rättigheter att kräva ifrån dig.

Imam Zein-ul-Abedin sa:

”Gör inte din mage till en behållare för sådant som är olagligt. Och ringakta den inte på så sätt att du mister din manlighet, och behärska er under tid av hunger.”

Vad Imamen avser här är tre saker:

1. Gör inte din mage till en behållare för mat, införskaffade utav pengar som erhållits på olaglig väg. Följaktligen ska man se till att leva ett rättskaffens liv, utan kriminalitet på minsta nivå. Detta säkerställer att den mat man får i sig verkligen införskaffas på rätt sätt.

2. Fyll inte magen med sådant som inte är halal för dig. Man ska vara noga med att spåra det man stoppar i munnen, precis så som t.ex. livsmedelsverket har som krav hos restauranger; all mat skall vara spårbar till ursprunget. Idag ser vi tecken på att världen håller det för mer och mer viktigt att hålla reda på exakt på vad det innehåller som man stoppar in i sitt system.

3. Förringa inte magen på så sätt att du mister manligheten; dvs se till att magen inte blir stor och tjock och rund. Sådant får en man att se slö, slapp och likgiltig ut – vilket är 3 mycket omanliga drag.

4. Klaga inte konstant vid känsla av hunger. Om du inte kan behärska dig vid tid av hunger, då kan du inte heller nå någon som helst nivå eller disciplin inom Islam.

Profeten och imamerna hade alla mycket god manlig fysik, ingen av dom hade en mage som stack ut långt utöver sin övriga lekamen. Imamerna av Ahlulbeit tog väl hand om sin fysik, för religionen Islam uppmanar inte bara till att vi tar hand om vår andliga utveckling, utan även vår kroppsliga fysik. När Profeten uppmanade sitt folk att lära sig simma, rida och bli duktig i bågskytte, så menade han att en muslims fysik; kondition och styrka, måste upprätthållas i god form.

Imamen sa även: ”Låt inte er mage bli djurs begravningsplats”. Man ska alltså se till att det mesta av ens matintag består utav gröda, inte av kött. Detta är något som man i de flesta tider varit duktig på, men idag har köttätandet nått epidemiska höjder. Vi har aldrig ätit så mycket kött någonsin som vi gör idag. Vilket – enligt islam – inte är bra för ens kropp.

Under denna månad, Ramadan, har vi extra mycket chans att fundera på vår mages rättigheter. Vi vill att vår fasta ska accepteras av Gud, och därför är många extra noga att granska sig själva, och maten vi äter, så att den inte på något sätt är haram. Vi bör ha med oss detta även under resten av året: att ge vår mage dess rättighet och inte äta vad som kommer i vår väg, kolla upp om köttet verkligen kommer ifrån ett riktigt halal-slakteri(notera kebabköttindustrin som precis avslöjats t.ex.), inte äta för mycket kött utan försök använd spannmål och andra grödor och kanske viktigast utav allt: idka fysisk träning av vilket slag de än månde vara. Detta för att följa Profeters och Imamers väg och därmed Guds väg.

mage

1 kommentar

Var på din vakt för extremisterna

Imam al-Sadiq sa:

”Var på din vakt så att extremisterna inte förstöra din ungdom, för sanningen är den att extremisterna är de mest onda av Guds skapelser, för de förringar Guds storhet, och tillskriver falskeligen gudomlighet till Guds tjänare. Vid Gud, sannerligen är extremisterna värre än judarna, de kristna, magikerna och polyteisterna. Extremisten kan återvända till oss, men vi accepterar honom inte en gång till, medan vi accepterar den oaktsamme när han försöker att ansluta sig till oss.

Vid detta blev han tillfrågad; ”Hur kan det vara så, O son till Profeten?” Han svarade: ”Därför att den extremistiska har vant sig vid att överge bönen, allmoseskatten, fastan och pilgrimsfärden, och kan inte ge upp sin vana och återgå till en lydnad till Gud någonsin igen, medan den oaktsamme, när han uppnått inre kunskap, börjar att agera och utföra handlingar av lydnad till Gud”

الأمالي للطوسي: قالَ الصّادقُ (عَلَيهِ الّسَلامُ): اِحذَرُوا على شَبابِكُمُ الغُلاةَ لايُفسِدُونَهُم ؛ فإنَّ الغُلاةَ شَرُّ خَلقِ اللّهِ، يُصَغِّرُونَ عَظَمَةَ اللّهِ، ويَدَّعُونَ الرُّبوبِيَّةَ لِعِبادِ اللّهِ، واللّهِ إنَّ الغُلاةَ شَرٌّ مِن اليَهودِ والنَّصارى والمَجوسِ والذينَ أشرَكُوا، ثُمّ قالَ: إلَينا يَرجِعُ الغالي فلا نَقبَلُهُ، وبنا يَلحَقُ المُقَصِّرُ فَنَقبَلُهُ، فقيلَ لَهُ: كيفَ ذلكَ يا بنَ رسولِ اللّهِ ؟ قالَ: لأنَّ الغالِيَ قدِ اعتادَ تَركَ الصَّلاةِ والزكاةِ والصيامِ والحَجِّ فلا يَقدِرُ على تَركِ عادَتِهِ وعلَى الرُّجوعِ إلى طاعَةِ اللّهِ عَزَّوجلَّ أبَداً، وإنّ المُقَصِّرَ إذا عَرَفَ عَمِلَ وأطاعَ.

Amali Al-Tusi, P. 650, No. 1349

Lämna en kommentar

Att hålla starka band med familjen

hands

.

Det pratas ofta om usul-e-deen och furo-e-deen: sånt som man ska tro på, och följa, som muslim. Men en aspekt pratas lite om, tycker jag, och det är något som heter ”silatu ‘r-Rahm”, dvs ”att hålla nära band med ens anhöriga”, och är något man verkligen ska ha framför ögonen om man vill praktisera islam och befinna sig inom Guds Rahm – dvs ha Guds barmhärtighet över en i livet. Om detta kan ni läsa nedan:

Vikten av silatu ‘r-Rahm kan ses från följande koranvers och hadither från Profeten och hans Ahlulbeit.

Den positiva aspekten

Gud, den Upphöjde, säger:Säg till dem: Vad gott du spenderar, är det för dina föräldrar, de nära släktingarna, de föräldralösa, de fattiga och de strandade resenärerna.” De primära mottagarna av din välgörenhet bör vara dina föräldrar och dina nära släktingar, om de är behövande. Kom ihåg att välgörenhet inte bara handlar om ekonomiska transaktioner, utan i Islamisk etik även om medmänsklighet.

Betydelsen av Silatu ‘r-Rahm

Profeten (S) sade:Vissa människor går på en ond väg och begår synder, men de beter sig ändå försiktigt gentemot sina släktingar. Men på grund av deras silatu ‘r-Rahm, ökar deras förmögenhet och deras liv förlängs. Så mycket mer deras belöning skulle ha varit om de varit goda människor”

Imam Ali (A) sade: Det ni ger i välgörenhet återfår ni tio gånger om, belöningen för utlåning ökar arton gånger, belöningen för att göra gott till en troende ökar tjugo gånger och belöningen för att göra gott för en nära släkting ökas tjugofyra gånger.”

Imam Hossein (A): ”Den som önskar förlänga sitt liv och höja sin inkomst ska han ha starka band med sin familj.”

Det finns många andra hadither angående silatu ‘r-Rahm. Frukterna av silatu ‘r-Rahm i den här världen kan sammanfattas enligt följande:

· Förlängning av livet,
· Ökad inkomst,
· Välstånd i familjen och i hemmet,
· Det underlättar sista ögonblicken innan döden.

Den negativa aspekten

Gud säger: ” …de som bryter förbundet med Gud, stadfäst [i människans natur], och som åtskiljer vad Gud befallt skall vara sammanfogat …dessa är förlorarna” [02:27] i en annan vers, efter att ha beskrivit samma gärning, säger han: ” …- över dem faller [Guds] fördömelse och ett tungt öde väntar dem.” [13:25].

På grund av dessa verser, räknas att bryta banden med sina anhöriga bland de stora synderna i Islam.

Imam Ali (A) sade: ”Jag söker skydd hos Gud från de synder som påskyndar döden.” Någon frågade: ”O Amir al-mu’minin, finns det någon synd som påskyndar döden?” Imamen svarade: ”Ja, och detta är att splittra familjeförhållanden. Det är när medlemmarna i en familj förbli enat och hjälper varandra, som Gud ger dem försörjning, även om de är konsumenter av alkohol. Och i sanning, när medlemmar av en familj tar avstånd ifrån varandra och bryter relationen med varandra, då berövar Gud dem (deras levebröd) även om de är fromma.”

Metoder att utföra Silatu ‘r-Rahm

Hur ska vi utföra silatu ‘r-Rahm? Silatu ‘r-Rahm, som tidigare nämnts, innebär att hålla starka band med sin familj och släktingar. Det finns inte bara ett enda sätt att göra silatu ‘r-Rahm på. Men som exempel så sa Profeten i en hadith: ”Gör silatu ‘r-Rahm även om det bara är genom att säga salam.”

Silatu’ r-Rahm kan anta olika former:

• man orsakar inga problem för sina anhöriga
• man umgås med anhöriga med kärlek och den islamiska etiken som grund
• man deltar i de anhörigas sorg och glädje
• man hjälper dem ekonomiskt.

Ur Allamah Sayyid Saeed Akhtar Rizvi’s ”The Family Life of Isam”

5 kommentarer

Anser Shia att Koranen är ofullständig?

 

Det finns ett rykte som nått mina öron många gånger och jag vet inte om det är ett wahabiinstpirerat sådant, eller om det är något som alla sunnimuslimer kör med, jag är nyfiken att veta vilket så om någon har någon information om detta så är jag intresserad av att veta. Detta irriterande rykte görs gällande i ett påstående jag precis fått, som en kommentar:

”Att ljuga är en del av Shis (rafidas) religion, hela denna artikel var en stor lögn vill ni veta sanningen om shia (rafida) gå in på islam.nu och lyssana på föreläsningen ”sanningen om shia”.
Shia tror att koranen är ändrad att orginal koranen innhöl 17000 verser dagens koran innehåller 6000 , shia begår shirk och mycket mer, och de hatar alla sahabah utom 7 st. Shi är kuffar de är inte muslimer!”

/Sunnah

SVAR:

På påståendet om att Shia ”hatar alla Sahabah” länkar jag till ett inlägg jag tidigare skrivit i just det ämnet. Det kan läsas i följande inlägg, vilket också är det inlägg som ovanstående kommentar påstår är ”en stor lögn”: PROFETENS SAHABA

Så nästa fråga: Om ”Sunnah”, som gav mig ovanstående kommentar, anser att mitt inlägg angående Profetens Sahaba är ren och skär lögn, så får vi väl se vad hon anser om nedan inlägg om hennes påstående?

Anser Shia att Koranen är ofullständig?

”Om Gud inte visade er godhet och förbarmade sig över er i detta och det kommande livet, skulle förvisso ett hårt straff drabba er för allt [förtal] ni sprider, då ni tar upp på era tungor och för vidare med era munnar sådant som ni inte vet något om; ni anser det vara obetydligheter, men inför Gud är det allvarliga ting. Om ni ändå hade sagt, då ni hörde [ryktet]: ”Det är inte rätt av oss att tala om detta. Stor är Du i Din härlighet – detta är avskyvärt förtal! Gud varnar er för att någonsin återfalla i denna [synd] om ni är [sanna] troende.” [Koranen 24:14-17]

Shia tror inte att det saknas något i Koranen. Det finns några svaga traditioner som kan hävda motsatsen, men sådana rapporter avvisas som oacceptabla.

I sammanhanget kan det vara intressant att påpeka att det däremot finns många traditioner som rapporterats i Sahih al-Bukhari och Sahih Muslim som hävdar att det saknas många verser i Koranen. Inte bara det, dessa Sunni-traditioner påstår att två kapitel med samma längd som kapitel 9 (”Ånger” -al-Bara’ah -med 129 verser) saknas helt! Andra Sunni-traditioner hävdar även att Kapitel 33 (De sammansvurna- al-Ahzab) från början var lika lång som kapitel 2 (Kon)! Andra kapitlet (Kon) är det längsta kapitlet i Koranen. Dessa traditioner hos Sahih al-Bukhari och Muslim presenterar till och med några av de saknade verserna. (Vissa av dessa traditioner tar jag upp nedan, med fullständiga referenser.). Trots det hör man, lyckligtvis, aldrig Shia anklaga sina Sunni bröder och systrar att tro att Koranen är ofullständig. Vi säger istället att antingen är dessa Sunni-rapporter svaga eller fabricerade. Inget annat.

Koranens fullständighet är så obestridligt bland Shia att den största lärde angående hadither inom Shia, Abu Jafar Muhammad ibn Ali ibn al-Husain ibn Babwayh, känd som ”Shaykh Saduq” (som levde mellan åren 919-991), skrev:

”Vår övertygelse är att Koranen som Allah uppenbarade till Sin Profet Muhammad är samma som den mellan de två omslagen(daffatayn). Och det är densamma som är i händerna på folket, och den är inte större i omfattning än det. Antalet surahs är, såsom allmänt accepterat, 114 stycken … Och den som påstår att vi säger att den är större i omfattning än detta är en lögnare. ” [Shia källa: Shi’ite Creed (al-I’tiqadat al-Imamiyyah), av Shaykh Saduq, engelsk version, sid. 77.]

Det bör noteras att Shaykh Saduq är den största lärde av hadith bland Imami Shia och fick sitt tillnamn av Shaykh al-Muhaddithin (dvs. den då mest framstående av de lärda angående Hadith). Och eftersom han skrev ovanstående i en bok med namnet ”The beliefs of the Imami Shia” är det helt omöjligt att det kan finnas någon giltig hadith som motsäger detta. Det är även värt att nämna att Shaykh Saduq levde vid tidpunkten för Imam Mahdis mindre ockultation och han var en av de tidigaste Shia lärda.

En annan framstående Shia lärd är Allama Muhammad Ridha Mudhaffar i sin bok som behandlar islamisk troslära enligt Shia, skrev :

”Vi tror på att den heliga Koranen är uppenbarad av Allah genom Islams Helige Profet och den behandlar varje sak som är nödvändig för mänsklighetens vägledning. Det är ett av Profetens eviga mirakel vars like inte kan produceras av något mänskligt sinne. Den utmärker sig i sin vältalighet, klarhet, sin sanning och kunskap. Denna gudomliga bok har inte manipulerats av någon. Denna heliga bok som vi än i dag reciterar ur är samma Heliga Koran som uppenbarades för den Heliga Profeten. Den som hävdar något annat är en förbrytare, en ordvrängare, eller har grovt misstagit sig. Alla som har dessa tankegångar har gått vilse, så som Allah i Koranen säger: ”ingen lögn kan komma vid den (Koranen) vare sig öppet eller på hemliga vägar! Nej, den uppenbaras av en allvis Gud, som allt lov och pris tillkommer.” [Koranen 41:42]

Det finns fler exempel men jag väljer att begränsa mig här. Med dessa engagemang ifrån framstående Shia lärda, finns det ingen som helst möjlighet för någon av oss att påstå att något har tillförts eller avlägsnats ifrån Koranen.

Förutom det Gud nämnt i Koranen om dess skydd, kan vi använda vår logik för att härleda samma resultat. Gud sände Sitt sista Sändebud för att visa människor (ända till tidens slut) Hans rätt väg. Därför, om Gud inte bevarade Sitt Budskap, skulle Han ha motsagt Sitt egna löfte. En sådan försummelse skulle självklart vara av ondo, enligt all logik och sans. Därför skyddar Gud sitt Budskap, så som Han beskyddade Moses när han bodde i Faraos hus.

——————————————

Vidare till hänvisningar som utlovats ovan.

Några sunni-traditioner om att Koranen är ofullständig

Det finns vissa traditioner i Sihah Sittah (de sex autentiska sunni-samlingarna) som inte accepteras av shiamuslimska lärda. Bland dem talar några om ändringar som gjorts i Koranen efter Profetens död. Nedan redovisas, hos vissa sunnitiska rapporter, att 345 verser, två kapitel (varav vart och ett är så omfattande som kapitel 9 i längd) saknas i nuvarande Koranen. Här ger jag er några referenser i Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim och andra viktiga samlingar som felaktigt hävdar att Koranen är ofullständig.

Låt mig först börja med Sahih Muslim.

Muslim i den sjunde delen av hans Sahih-bok, i boken om Al Zakat som handlar om dygden av att vara nöjd med allt vad Gud ger och manar folk till denna dygd, rapporterade att Abu al-Aswad berättade att hans far sa:

Abu Musa al-Ashari inbjöd Koranläsarna i Basra, och trehundra av dessa svarade på hans inbjudan och kom. Han talade till dem:

”Ni är läsarna, valda av folket i Basra. Recitera Koranen och försumma den inte. Annars kan en lång tid passera och era hjärtan kommer att hårdna, såsom hjärtat hos dem som kom före er härdades.”

Vi brukade läsa ett kapitel ur Koranen som liknade kapitlet Bara’ah (kap.9) i längd och allvar, men jag har glömt den. Jag minns endast följande ord ifrån kapitlet:

”Skulle en son till Adam äga två dalar fulla av rikedom, skulle han söka en tredje dal, men ingenting annat än mull skulle ändå fylla magen på Adams son.”

Vi brukade även läsa ett kapitel liknande Musabbihat men jag har glömt den. Från det kapitlet minns jag bara följande:

”Troende! Varför säger ni ett och gör ett annat? (Vilket nu finns på ett annat ställe i Koranen 61:2) Ett vittnesbörd skall vara skrivet på din hals, och du kommer att ifrågasättas om det på Domedagen.”(vilket är lite annorlunda än vad som finns på en annan plats i Koranen 17:13)

[Sahih Muslim, Al Zakat, sid 139-140 (arabiska versionen).  (För engelska versionen av Sahih Muslim se kapitel CCCXCI, sid 500, Tradition nr: 2286)]

Det är uppenbart att de ovanstående meningar som Abu Musa nämner inte är ifrån Koranen, är på annan plats i Koranen eller ens liknar någon av Guds ord i Koranen. Det är fantastiskt att Abu Musa hävdar att två (2!) kapitel från Koranen saknas, varav en av dem hade 129 verser. Innan ovanstående tradition i Sahih Muslim står det såhär:

Sahih Muslim (engelska), kapitel 391, Tradition nr 2282: Anas berättade att Allahs budbärare (fred vare med honom) sade: ”Om Adams son skulle ha två dalar av rikedom, skulle han längta efter en tredje. Men magen på Adams son är inte fylld med annat än mull. Och Allah återvänder till han som ångrar sig. ”

Sahih Muslim (engelska), kapitel 391, Tradition nr 2283: Anas bin Malik berättade: ”Jag hörde Allahs budbärare (fred vare med honom) säga detta (meningen i traditionen ovan), men jag vet inte om det här uppenbarades för honom eller inte, men han sade så.”

 Sahih Muslim (engelska), kapitel 391, Tradition nr 2284: Anas bin Malik berättade att Allahs budbärare (fred vare med honom) som sade: ”Om där så fanns två dalar fyllda med guld för Adams son, skulle han längta efter ytterligare en, men hans mun inte kommer att fyllas med annat än damm, och Allah återvänder till honom som ångrar.”

Sahih Muslim (engelska), kapitel 391, Tradition nr 2285: Ibn Abbas rapporterade att Allahs Budbärare (fred vare med honom) sade: ”Om där fanns till Adams son en dal full av rikedomar, skulle han ändå längta efter att äga ännu en precis likadan, och söner till Adam känner sig aldrig nöjd med annat än mull. Och Allah återvänder till honom som återvänder (till Honom). Ibn Abbas sade: Jag vet inte om detta är från Koranen eller inte.  Och i samma berättelsen som nämns utav Zubair sade han: Jag vet inte om detta är från Koranen, och han gjorde inget omnämnande av Ibn Abbas.”

Umar rapporteras också säga att kapitel 33 är ofullständigt:

al-Muttaqi Ali Ibn Husam al-Din, rapporterar i sin *Hadith-bok angående kapitel 33. Han sade att Ibn Mardawayh rapporterade att Huthaifah sa:

”Umar sade till mig: Hur många verser finns i kapitlet al-Ahzab(kap 33)? Jag sa 72 eller 73 verser. Han sa: Den var nästan lika lång som kapitlet ”Kon”, som innehåller 287 verser, och i den fanns versen om stening.”

Om vi tar rapporten från Ibn Mardawayh som Huthaifah tillskriver Umar där han säger att kapitlet som idag har 73 verser, i original var lika lång som ”Kon”, och ta sedan det som rapporteras av Abu Musa, som säger att ett kapitel lika långt som kapitlet Bara’ah med 130 verser) ströks ifrån Koranen, då skulle det alltså innebära att ‘någon’ strukit 345 verser ur Boken, jämfört hur vi läser den idag!

(*Mukhtasar Kanz al-Ummal, tryckt på marginalen av Imam Ahmeds Musnad, vol. 2, sid. 2)

Sahih al-Bukhari

Al-Bukhari noterar i sin Sahih, volym 8, sid 209-210, att Ibn Abbas rapporterade att Umar Ibn al-Khattab sade följande i ett tal som han höll under de sista åren av kalifatet. (För arabisk-engelska versionen av Sahih al-Bukhari se nr: 8817)     

När Umar utfört sin sista Hajj, sade han:  Helt visst sände Allah Muhammed med sanningen och uppenbarade för honom Boken. En av de uppenbarelser som kom till honom  var versen om stening. Vi läste den och vi förstod den. Guds Budbärare stenade och vi stenade efter honom. Jag oroas av att allt som tiden går, så kommer någon säga ”Vid Gud Vi hittar inte versen om stening i Guds bok ”; Således kommer muslimerna att avvika, genom att försumma ett bud som uppenbarats från den Allsmäktige . En annan sak som vi brukade läsa i Guds Bok var: ‘Förneka inte era faderskapet hos era fäder i förakt, eftersom det är en misstro från din sida att skämmas för era fäder’ (min anm:detta skall alltså vara en borttagen Koranvers! )”

Fler referenser av liknande traditioner:
– Musnad Ahmad Ibn Hanbal (i Musnad Umar under rubriken ”Hadith al-Saqeefah”, sid 47, 55
– Sirah av Ibn Hisham (Publ av Issa al-Babi al-Halabi i Egypten 1955) vol. 2, sid. 658

Ovanstående Hadith i Sahih al-Bukhari (Tradition 8817) samt liknande artiklar i Sahih al-Bukhari (Tradition 8816 och 9424 B) nämner alla ”Umars sista Hajj”. Vill man då säga i denna Hadith att ovanstående koranverser tillhör det ursprungliga uppenbarandet till Profeten? Hur lång tid hade, vid tidpunkten av Umars sista Hajj, passerat från Profetens död? Eller från sammanställandet utav Koranen? Observera även att ovanstående verser, som reciteras av Umar själv i ovan tradition, inte finns med i vår nuvarande Koran.

Jag tänker inte fortsätta med fler exempel, men som jag sa, så förkastas dessa traditioner av Shia eftersom de är tydligt ologiska, och står helt i stäv med det faktiska innehållet i Koranen.

Ovan nämnd man, Abdullah-Ibn-Masud, hade en annan uppsättning av Koranen också. Läs följande Hadith och förklara för oss om Koranen Abdullah Ibn Masud var densamma som din Koran.

Sahih al-Bukhari hadith: 6.518:    Berättat av Shaqiq:   Abdullah sade, ”Jag lärde mig An-Naza’ir som profeten brukade recitera parvis i varje Raka.” Sedan ställde sig Abdullah upp och Alqama följde honom till hans hus, och när Alqama kom ut, frågade vi honom (om dessa kapitel). Han sa, ”Det är tjugo suror som börjar ifrån al-Mufassal, enligt Ibn Mas’uds uppställning, och slutar med den surorna som börjar med Ha Mim (kap. 44 – Rök) och ”Vad frågar de varandra om” [78:1]

Sahih al-Bukhari hadith nr 653: Berättat av Ibn Az-Zubair: ”Jag sade till ‘Uthman bin’ Affan (medan han samlade in Koranen) om versen: ”Om någon av er vid sin död efterlämnar hustrur…” [2:240] ”Denna vers har upphävts genom en annan vers. Så varför ska du då ta med den? (Eller lämna kvar den i Koranen)?” ‘Uthman sade: Lämna det som det är, O son från min bror! Jag kommer inte att flytta någonting av det från dess plats.”

Sahih al-Bukhari hadith: 660: Berättat av Ibn Az-Zubair: ”Jag sade till ‘Uthman, ”denna vers som är i Surat-al-Baqarah: ”Om någon av er vid sin död efterlämnar hustrur…”  har upphävts av en annan vers. Varför tar du med det (i Koranen)? Uthman sade.” Lämna det (som det är), O son till min bror, för jag kommer inte att lyfta ut något av det (dvs. ur Koranen) från sitt ursprungliga läge.”

Man kan fråga sig: Om dessa verser påstås tillhöra Koranen, som Sahih al-Bukharis påstår har upphävts, varför saknas de då i Koranen? Hur kan vi rättfärdiga de senaste två traditionerna? Och vidare – hur kan något upphävas efter Profetens död? Om en vers upphävs, måste det finnas en befintlig vers som är bättre än eller lika med den föregående. Detta är nämligen vad Koranen vittnar:

”Varje vers [uppenbarelse] som Vi upphäver eller överlämnar åt glömskan ersätter Vi med en bättre eller en lika god. Vet du inte att Gud har allt i Sin makt?” [Koranen 2:106]

Således är de upphävda och upphävande verserna alltid i par.

Enligt vad ovanstående Sunni-traditioner berättar måste den upphävda versen finnas i Koranen. Det finns en hel del verser i Koranen som är klart angivna i Tafaseer (hos både sunni och shia) som specifika verser som upphävts av den ena eller den andra versen. De enda upphävda verser som inte existerar i Koranen är de som Gud sett till att de bli ”bortglömda” (se ovanstående vers i Koranen). Eftersom de bortglömda verserna inte fanns i Profeten och folkets sinne, är det normalt att dessa verser inte finns med i Koranen, då ingen kunde komma ihåg dem till följd utav Guds vilja.

De traditioner som nämns i Sahih Sittah hävdar dock att vissa verser i Koranen saknas och följeslagarna inte bara minns dem, utan till och med reciterar dem offentligt. Eftersom folk både minns och reciterar dom så kan de inte upphävas, då de inte glömts bort eller att vi har några liknande verser (upphävande kommer i par) i Koranen för dem. Dessutom måste upphävandet ske endast under Profetens livstid, och inte efter hans död.

Men några av ovanstående sunni-traditioner hävdar alltså att vissa följeslagare ansåg att folk, efter Profetens död, har förändrat ord Koranen, dock kommer de inte kunna ändra någonting. De som hävdar att den är Kafir som påstår att Koranen(så som den ser ut idag) är ofullständig, bör först applicera denna dom på al-Bukhari, Muslim och al-Hakim, eftersom de vittnade om att flera sådana absurda traditioner är ”autentiska” och de har även namngett sina böcker ”Sahih” (Sanning)! Detta medan författaren av al-Kafi aldrig hävdat att hans bok är helt autentiskt, men att han också nämnde att de traditioner som motsäger Koranen helt bör avvisas.

Dessutom, låt oss anta att al-Kulaini i sin bok, al-Kafi, hade registrerat vissa traditioner som kan innebära Koranens ofullständighet: Varför bör alla Shia bli anklagad för att tro på en ofullständig Koran? al-Kulaini var inte en ofelbar, och om en forskare som han gör ett misstag i sin redogörelse utav en tradition som senare visade sig vara svag, varför skulle man tillskriva hans misstag på miljontals shiamuslimer? Om en sådan anklagelse är möjlig och tillåten, varför skulle då vi inte anklaga alla sunniter om att tro att Koranen är ofullständig då de är anhängare till Umar, som citerades av al-Bukhari, Muslim, Ahmad Ibn Hanbal och Ibn Mardawayh, att ha sagt att Koranen var ofullständig, och att mer än 200 verser tagits bort? Varför skulle Umar, Aisha, Abu Musa inte anklagas för att vara Kafir då dom alla uppgav att Koranen är ofullständig? Vi anser att Koranen, så som den är nu – den du har i din ägo – är hela Koranen utan subtraktion eller tillägg. Det är en uppenbarelse från den Mäktige, den Prisade. Gud lovade att skydda Den när Han sade: ”Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den! ” [Koranen 15:09]

Det är Koranen genom vilken Sändebudet, och hans Ahlulbeit, befallde oss att testa äktheten hos varje Hadith, och att endast acceptera de Hadither som stämmer överens med Koranen och avvisa de Hadither som motsäger Koranen. Vi anser att den som säger att Koranen är ofullständig, eller att något lagts till, har helt fel. Det som har rapporterat i detta ämne från Umar, Abu Musa, Bukhari, Muslim, Ahmad Hanbal, al-Hakim, och Kulaini förkastas fullständigt och är helt oacceptabelt, om dessa påståenden vill mena att Koranen idag är ofullständig.

Trots att våra Sunni bröder och systrar anser att de har några helt autentiska böcker, så tror Shia att den enda helt autentiska boken är Koranen,, och att alla traditioner som tillskrivs Profeten och Imamerna, är föremål för att noga kontrolleras med Koranen.

Några hänvisningar i denna artikel:
– Sahih Bukhari tryckt av Muhammad Ali Subaih i Egypten
– Sahih al-Bukhari, Arabisk-Engelsk version
– Sahih Muslim tryckt av Muhammad Ali Subaih i Egypten
– Sahih Muslim, Engelsk version
– Mustadrak av Hakim tryckt av al-Nasr i al-Riyadh 1335
– Musnad av Ahmad Ibn Hanbal, tryckt av Sader Beirute Libanon 1969

Från al-islam.org

3 kommentarer