Arkiv för kategorin Hemgiften

Till de troende

Ett Korancitat att tänka på för de som vill hålla sig nära Gud och räds Domedagen, övriga lär inte behöva den…Fick bara ett plötsligt behov av att lägga ut versen här:

”TROENDE! Det är inte tillåtet för er att ärva [andras] hustrur mot deras vilja; och ni får inte utsätta [era hustrur] för hård behandling för att [förmå dem att begära skilsmässa och på så sätt kunna] återta något av vad ni har gett dem, såvida de inte bevisligen har gjort sig skyldiga till grovt oanständiga handlingar. Och lev med era hustrur i vänskap och samförstånd; om ni fattar motvilja mot dem är det möjligt att ni vänder er ifrån det som Gud skulle ha gjort [till en källa] till rik välsignelse [för er].”

 (Den Heliga Koranen 4:19)

10 kommentarer

Kvinnans rätt att välja

https://i2.wp.com/www.theculturewatch.com/wp-content/uploads/2011/01/muslim-woman.jpg

Friheten att själv få välja sitt öde

En dag kom en flicka, som såg mycket orolig ut, till den Heliga Profeten och sade:

-O Allahs budbärare: Min far har förorsakat mig en stor orättvisa!.

– Vad har din pappa gjort?, frågade Profeten.

Han har en brorson och han har gift mig med honom utan mitt samtycke, fortsatte flickan.

Om så är fallet, gå med på vad han har gjort och bli din kusins hustru.

Jag tycker inte om min kusin. Hur ska jag kunna vara hustru till en person som jag inte gillar?.

Då är det inga problem: Om du inte tycker om honom, gå och välj dig en annan person som du tycker om, svarade Profeten.

Förresten, så tycker jag mycket om honom, sa då flickan.  Jag tycker inte om någon annan person. Jag vill inte vara någon annans hustru. Men eftersom min far gav bort mig i äktenskap utan mitt samtycke, kom jag avsiktligt över för att ha ett samtal med dig. Jag ville att du skulle säga precis vad du nu har sagt till mig. Jag ville att alla kvinnor ska få veta att fäderna inte längre har rätt att besluta hur de vill, och ge sina döttrar i äktenskap till vem de vill.

Händelsen har återberättas av framstående jurister i böcker som Masalik (genom Shaheed Thani) och Jawahirul Kalam. Under den för-islamiska tiden ansåg araberna, liksom alla andra människor under den tiden, att de hade full auktoritet i förhållande till sina döttrar och systrar och ibland även i förhållande till sina mödrar.

De erkände inte kvinnors rätt att välja sina män, detta val var ett exklusivt privilegium för fäder eller bröder och, i deras frånvaro, faderns farbröder. Blivande fäder kunde till och med lova bort sina döttrar i äktenskap redan innan de var födda. En man kunde ingå ett avtal med en annan man där han utlovade att om han fick en dotter, så skulle hon då växa upp till att bli hustru till den som han slöt avtalet med.

Äktenskap före födseln

En dag under Profetens(S) sista pilgrimsfärd, medan han red, närmade sig en man honom på vägen och sa:

-Jag vill framföra ett klagomål.

-Ja, vad är det för klagomål?, undrade Profeten.

-För flera år sedan, under den för-islamiska tiden, var Tariq ibn Murqa’a och jag  med i strid. Under striden kom han att kräva en lans av någon och skrek därför: ”Finns det någon som ger mig en lans mot en belöning?”. Jag gick fram till honom och frågade vad belöningen var. Han sa att han skulle ge mig den första dottern han fick. Sedan dess har många år passerat. Nyligen, efter en förfrågan, fick jag veta att han har en vuxen dotter i sitt hus. Jag gick till honom och påminde honom om löftet. Men han tog tillbaka sitt löfte och krävde en ny hemgift. Nu har jag kommit till dig för att ta reda på om han eller jag har rätt? ”

– Hur gammal är flickan, frågade profeten?.
– Hon är uppvuxen. Grått hår har också dykt upp på hennes huvud.

-Frågar du mig, så har varken du eller Tariq rätt. Gå och sköt dina egna affärer och lämna flickan ifred, sade profeten.

Mannen blev häpen efter detta svar och stirrade på profeten en lång stund. Han undrade vilken typ av dom det var. Även om han betalade en ny hemgift till flickans far och denne villigt gav sin dotter till honom, så var uppgörelsen fortfarande inte riktig?

Profeten observerade hans undrande blickar och sade:

-Oroa dig inte. Om du hanterar saken så som jag har sagt, kommer varken du eller din vän, Tariq, att ha gjort något fel.

Utbyte av döttrar

Under den för-islamiska tiden fanns en form av äktenskap på modet i Arabien under namnet Shighar-äktenskap (utbyte av döttrar) som var en manifestation av den absoluta auktoriteten som fäderna hade över sina döttrar. En man kunde ge sin dotter i äktenskapet till en annan man för att denne, i sin tur,  skulle ge sin dotter till hustru åt honom.

I en sådan form av äktenskap fick ingen av fruarna någon hemgift. Islam avskaffade denna sed. Det är värt att notera att den heliga profeten gav full frihet till sin egen dotter Fatima Zahra(A) att välja sin make.

Han gav i äktenskap flera andra döttrar också, men han berövade dem inte deras frihet att själva få välja. När Ali ibn Abu Talib(A), kom till Profeten och sökte Fatimas hand, sa Profeten att flera andra personer redan hade frågat honom samma sak, och att han hade förmedlat alla frierier till Fatima, men hon hade vänt bort ansiktet vid alla förslag, som ett tecken på ogillande . Profeten försäkrade Ali att han skulle förmedla till henne även detta frieri också.

Profeten gick till Fatima och berättade för sin älskade dotter vad Ali hade frågat om. Den här gången vände hon inte bort ansiktet, utan höll tyst och uttryckte därmed sitt samtycke. När Profeten kom ut, var han lycklig och ropade: ”Allah är störst!”
.

2 kommentarer

Filosofin bakom hemgiften – 3/3

Hemgiften i Koranen

Koranen uppfann inte hemgiften i den form som vi har talat om här ovan, i diskussionen kring det femte stadiet. Orsaken är att hemgiften i denna form uppfanns av naturens skapelse. Det enda arbetet Koranen gjorde var att återupprätta hemgiften till dess naturliga form.

Den heliga Koranen, säger med ojämförlig förfining och känslighet: “Och ge kvinnorna deras hemgift såsom en spontan gåva”, (4:4) dvs, kvinnornas hemgifter som tillhör dem själva och inte till deras fäder eller bröder.

Koranen har refererat till tre grundläggande punkter i denna vers: För det första nämns hemgiften med begreppet “saduqa” och inte med det vanliga begreppet “mahr”. “Saduqah” härstammar från grundformen ” sadaq”, och hemgift är således “sidaq” eller “saduqah”, för det är ett tecken på mannens trohet och uppriktighet i sin tillgivenhet. En del kommentatorer, som författaren till “al-Kashshaf” har klargjort denna punkt.

Begreppets utformning visar på vissa språkliga nyanser som tyder på att det är ett tecken på uppriktighet av själslig tro. För det andra pronomet “hunna” (tredje person feminin plural) som förekommer i denna Koranvers tyder på att att hemgiften tillhör kvinnan själv och inte hennes fader eller moder. Hemgiften är inte någon lön för dem som har uppfostrat henne, tagit hand om och gett henne mat.

För det tredje, ordet “nihlatan” (villigt, spontant, och inte motsträvigt) gör det fullkomligt klart att hemgiften inte har något annat syfte än att vara ett erbjudande, en present eller en gåva.

Presenter och gåvor i olagliga relationer

Presenter är inte begränsade till äktenskapet och den lagliga relationen mellan man och hustru. När en man och en kvinna vill njuta av varandra i strid med den gudomliga lagen, och vill ha fri kärlek, även då är det mannen som ger presenter till kvinnan. Om de händelsevis äter eller dricker ute vet mannen att det är hans uppgift att betala notan. Kvinnan anser det vara en sorts förolämpning att behöva betala för en man.

En ung man måste ha pengar och ekonomiska resurser för att “roa sig”, och för en ung flicka är det ett sätt att få presenter. Dessa vanor leder till olagliga relationer och grundorsaken till detta är olikheterna i känslornas natur som män och kvinnor har gentemot varandra.

Europeiska kärleksaffärer är mer naturliga än deras äktenskap

I västerlandet har man i jämlikhetens och de mänskliga rättigheternas namn ändrat familjens rättigheter från deras naturliga form. Man har försökt, trots naturlagen, att sätta man och kvinna i samma situation. De skall spela samma roller och utföra samma plikter i familjen.

När “fri kärlek” uppstår och konventionerna inte ändrar mannens och kvinnans naturliga sätt att vara så utför mannen ändå samma funktioner som är naturliga för honom, dvs förfrågan, givande någonting av värde och att spendera pengar.

Mannen ger gåvor till kvinnan och står för hennes kostnader trots det faktum att det i europeiska äktenskap inte finns någonting som en hemgift, och, när det gäller underhåll, så är det tunga ansvaret lämnat på kvinnans lott. Det betyder att de s.k. fria kärleksaffärerna i Europa står i större överensstämmelse med naturen än europeiska äktenskap.

Hemgiften visar att man och kvinna är skapade med olika anlag och att skapelsens lag har tilldelat dem olika egenskaper enligt deras naturliga och medfödda rättigheter.

Av Shahid Murtada Mutahhari

Lämna en kommentar

Filosofin bakom hemgiften – 2/3

Hemgiftens verkliga filosofi

Vi tror att hemgiften har uppstått som ett resultat av en mycket vis plan, som används vid uppbyggnaden av skapelsen för att hålla balans i mäns och kvinnors relationer och hålla dem förenade.

Hemgiften är grundad på det faktum att mäns och kvinnors sätt att älska är olika. Sufierna tror att denna lag har genomsyrat hela existensen. De säger att kärlekens lag, bandet av tillgivenhet, dragningskraft och attraktionen dominerar alla varelser och alla saker som existerar, med den säregenheten att alla varelser och alla saker som existerar är olika på så sätt att varje varelse måste fullgöra en särskild roll. Således är en ivrig längtan hos en och en lugn likgiltighet hos den andra helt i enlighet med skapelsens plan.

Mäns och kvinnors känslor för varandra är inte av samma natur. Skapelsens lag har föreskrivet skönhet, värdighet och ett inslag av likgiltighet från kvinnans sida, och nöd, bönfall, kärlek och serenader från mannens sida. Den fysiska svagheten hos kvinnan har således blivit harmoniserad med den fysiska styrkan hos mannen, och det är just detta som föranlett mannen att alltid ta initiativet i anhållandet om en kvinnas hand till äktenskap. Vi har förut sett att det alltid var mannen som gick ut och sökte kvinnan, även under de materiarkaliska och patriarkaliska perioden.

Forskarna säger att mannen är mer sensuell än kvinnan. Enligt den islamiska tradition är mannen inte mer sensuell än kvinnan, utan snarare raka motsatsen. Kvinnan är emellertid skapad med mer självkontroll mot sin passion, med mer viljestyrka. Resultatet av båda är detsamma: mannen är svagare än kvinnan i att ha kontroll över sina instinkter.

Denna egenhet har alltid gett kvinnan möjligheter att inte jaga mannen, och att inte så lätt överlämna sig själv till honom. Tvärtom hon har alltid tvingat mannen att uppvakta henne och vidtaga åtgärder för att vinna hennes hjärta. Ett av de första stegen är att bereda henne glädje och som ett tecken på aktning för hennes godtagande så gav han henne gåvor.

Vad beror det på att individer av det manliga könet konkurrerade tvistade och slogs sinsemellan för en kvinnas hand och vad beror det på att individer av det kvinnliga könet aldrig visade några tecken på begär eller otålighet att bemäktiga sig det manliga könet? Det är av just den anledningen, att rollerna som är tilldelade det manliga och det kvinnliga könet inte är likadana.

Det har alltid varit den manliga rollen, inte den kvinnliga, att vara den som frågar, och det kvinnliga könet har aldrig, med någon brinnande önskan, rastlöst jagat det manliga könet. Hon har alltid visat sig själv vara oberörd och likgiltig.

Hemgiften är förbunden med kvinnans ärbarhet och kyskhet. Kvinnan har en medfödd medvetenhet om att det är nödvändigt för hennes ära och respekt att hon inte fritt ska ge upp sig själv till mannens auktoritet.

Dessa är orsakerna som har gjort det möjligt för henne trots alla hennes fysiska svagheter att dra männen till sin tröskel och tvinga dem att tävla med varandra. Genom att hålla sig själv utom räckhåll för mannen skapar hon romans. Det har funnits så många män som har sprungit efter sina älskade och när hon anförtror mannen sin kropp i äktenskapet accepterar hon en present och en gåva från mannen som ett tecken på hans uppriktighet.

Bland några vilda stammar brukade flickor, som var eftersökta av flera rastlösa friare och älskare, övertala dem att duellera med varandra. Den som besegrade eller dödade sin rival fick flickan.

För de personer som anser kraft vara begränsat bara till fysisk styrka, och anser historien om mäns och kvinnors relationer enbart vara en historia av mäns grymhet och utnyttjande, så är det ofattbart att kvinnan, en svag, späd varelse har kraften att hetsa medlemmar av det starka och kraftfulla könet mot varandra. Om någon bara har lite insikt i skapelsens skickliga plan och den underbara dolda kraften som uppfanns i kvinnan förstår man att detta inte är så underligt.

Kvinnan har en hel del inflytande över mannen. Kvinnans inflytande över mannen har varit större än mannens inflytande över kvinnan. I de flesta av hans bedrifter hans tapperhet, hjältemod, genialitet och individuella karakteristik står mannen i tacksamhetsskuld till kvinnan och hennes spröda självkontroll, i tacksamhetsskuld till kvinnans ärbarhet och kyskhet, i tacksamhetsskuld till hennes tilldragandehet.

Kvinnan har alltid byggt upp mannen – och mannen samhället. När ärbarheten, kyskheten och självkontrollen hos kvinnan försvinner och kvinnan strävar efter att spela mannens roll kommer mannen först och främst ta bort kvinnans hemgift, och sedan kommer mannen att glömma sin manlighet, och samhället kommer att förstöras.

Samma kvinnliga styrka, genom vilken hon kunde behålla sin värdighet genom historien, genom vilken hon kunde attrahera honom att söka efter henne vid hennes tröskel, genom vilken hon kunde förmå män att slåss med varandra om hennes hand, genom vilken hon kunde pressa männen till den grad att de dödar varandra, genom vilken hon kunde vakta sin anständighet och kyskhet och kunde hålla sin kropp täckt från mannens blickar, genom vilken hon kunde visa sig själv såsom någonting mystiskt, genom vilken hon kunde vara en källa till inspiration för mannen, och ett upphov för mannens kärlekskänslor, genom vilken hon kunde vara drivkraften för hans skicklighet, och ge inspiration till hans mod och sinnrikhet, och genom vilken hon kunde skapa sådana känslor i honom så det får honom att lovsjunga henne i sånger om kärlek och tillbedjan, och förminska sig själv till ödmjukhet, underdånighet och obetydlighet inför henne, just denna kraft förmår mannen att skänka henne det som kallas hemgift.

Hemgiften är en av artiklarna i traditionernas allmänna stadga, vars grund är fastställt i själva skapelsen och har ställts till förfogande av naturen.

Lämna en kommentar

Filosofin bakom hemgiften – 1/3

Hemgiften i det islamiska rättighetssystemet

Vid tidpunkten för giftermålet, skänker mannen en gåva till kvinnan själv. Ingendera av föräldrarna har någon del i eller rättighet till den gåvan. Inte förrän kvinnan mottager gåvan från mannen uppnår hon sin sociala och ekonomiska självständighet.

Först och främst väljer hon sin make av egen fri vilja och inte i samtycke med sin faders eller broders vilja. För det andra, så länge som hon är i sin faders hus, och likaså, så länge som hon är med sin make, så har ingen rätt att utnyttja henne till sin egen fördel. Vinsten av hennes arbete och slit är hennes egen, och när det gäller hennes rättigheter, så behöver hon inte beskyddas av mannen.

När det gäller “utnyttjande” har mannen bara rätt till sexuellt umgänge med kvinnan under den tid som hon är hans hustru och så länge som äktenskapet varar. Har mannen sexuella relationer med henne är han ansvarig för att anordna livets bekvämligheter för henne så långt som hans resurser tillåter.

På detta sätt har Islam lagt grunden till den äktenskapliga konstruktionen. Det finns ett antal verser i Koranen som föreskriver att kvinnans hemgift tillhör henne och inte någon annan, och att under den tid som äktenskapet varar ska mannen också vara ansvarig för att bära kostnaderna för sin hustrus underhåll. Dessutom har kvinnan rätt till den förtjänst som hon får, som ersättning för sitt arbete. Det är hennes egen inkomst och ingen annan varken fadern eller maken har någon rätt till den.

Det är nu som frågan om hemgift och underhåll blir något av ett pussel. på den tiden då hemgiften brukade tillhöra flickans fader och flickan brukade gå som slav till sin makes hus och maken brukade utnyttja henne var skälet till hemgiften att betrakta flickan som ett förvärv från fadern.

Detta rättfärdigades med att varje herre skulle uppbära kostnaderna för sin slav. Men varför fortsatte man att kräva hemgift när man övergick till att inte överlämna någonting till flickans fader och maken miste rätten att utnyttja sin hustru och kvinnan blev ekonomiskt självständig? Varför fortsatte man att kräva hemgift när kvinnan hade uppnått den grad av självständighet att hon inte var i behov av beskydd, tillåtelse och övervakning av sin make?

Av Shahid Murtada Mutahhari

Lämna en kommentar