Arkiv för kategorin hälsa

Det giftiga köttet – faran med griskött

Ingen gris på min gaffel!

noporkonmyfork

Det kan ofta synas som att vetenskap och religion sällan delar perspektiv, men det finns många vetenskapligt giltiga skäl för det religiösa fördömandet av fläskkött, som går att hitta både i Bibeln och i Koranen. Detta finns även i många vetenskapliga rapporter, och idag, när idel hälsotrender är på tapeten, är det konstigt att ingen tar upp frågan om detta giftiga, men ändå högkonsumerade, kött. Nedan är information angående detta kött, med källor för det påstådda. (Obs! Inte religiösa källor!)

Grisar är smutsiga djur, inte bara i religiös bemärkelse ‘oren’. De äter i princip vad som helst, inklusive rutten mat, urin, avföring, maskangripna kadaver, till och med cancertumörer. Gris tillhör den typ av asätare som, även om den föds upp på ett ekologiskt hållbart sätt kommer det inte att kunna ändra detta.

Denna oangenäma kost skulle inte nödvändigtvis vara ett problem för oss människor, om grisar hade ett matsmältningssystem som effektivt tog bort gifterna från deras kroppar, men däri ligger problemet: Det har de inte. Till skillnad från idisslande djur, så som kor, får och getter, som kan ta upp till 24 timmar på sig att smälta sin vegetariska mat, så tar det grisar mindre än 4 timmar(!!) att smälta sin motbjudande mat. Detta är inte alls tillräckligt länge för att avlägsna överskottet av toxiner deras intag skapar. Under matsmältningen hos alla djur (inklusive människan), försvinner alla överskottstoxiner, samt andra komponenter i maten som ätits, som kan vara farligt för hälsan.

Detta innebär att gifterna lagras i grisens fettceller och organ. Vad än värre är: grisar har inga svettkörtlar (vilket är ett viktigt system för avgiftning), vilket ytterligare förvärrar deras giftiga last. Följaktligen kan grisar liknas vid vandrande kärl av parasiter, virus och andra destruktiva organismer.

Fläsk 1-0-1: Fakta att känna till

Fläskkött är en av de mest konsumerade köttet i världen. Kina är världens största producent av grisar.

The Center for Disease Control & Prevention (CDC) i USA, anger att mer än 100 virus kommer till USA varje år ifrån Kina via grisar. Det finns uppenbarligen anledning för oro över detta. Bortsett från att vi inte behöver fler virus att bekämpa, kan vissa av dessa virus vara direkt farligt för människor.

Naturligtvis är du förmodligen bekant med H1N1, mer känd som svininfluensan.” Detta är ett virus som har gjort språnget från gris till människa. Men H1N1 är inte den enda sjukdomen att frukta från grisen. Det finns andra sjukdomar som du kan få från att äta kött från gris.

Fläskkött är laddad med fler gifter än de flesta andra typer av kött, så som nötkött och kyckling.

Trikinos, fläskkött, och din hälsa

Visste du att grisar bären mängd olika parasiter i sin kropp och i dess kött? Några av dessa parasiter är svåra att döda till och med vid matlagning på högsta värmen. Detta är anledningen till att det finns så många varningar ute om att äta dåligt tillagad fläsk.

En av de största bekymren med att äta fläskkött är trikinos, eller trikiner. Detta är en infektion som människor får av att äta dåligt tillagat, eller okokt fläsk, som innehåller larver av trikinmasken.

Denna parasit är mycket vanligt förekommande i fläsk. När masklarverna, som oftast lever i cystor, öppnar sig genom magsyran, frigörs dess larver i grisens kropp. Dessa maskar skapar sina nya hem i grisens muskler. Och vad är nästa stopp…? – Jo, den ovetande mänskliga kroppen, som konsumerar detta smittbärande kött.

Samtidigt som självklart ingen egentligen vill konsumera maskar, ska man komma ihåg att trikinos är en allvarlig sjukdom som du bör göra nästan vad som helst för att undvika.

Vanliga symptom på Trikinos:

illamående
kräkningar
diarré
huvudvärk
feber
frossa
hosta
svullna ögon
muskelsmärta
ledvärk
koordinationsproblem
hjärtproblem
andningsproblem

Dessa symptom på trikinos kan verkligen sätta dig ur spel under en längre tid. Enligt The Center for Disease Control & Prevention (CDC) kan dessa symtom pågå i veckor – och i allvarligare fall – under månader i sträck.

CDC rekommenderar en grundlig tillagning av griskött samt frysning av fläskkött före tillagning, för att döda eventuella maskar. Jag vet inte vad du tycker, men jag tycker inte att det känns bra att äta kött, där jag först måste se till att döda dess maskar innan jag äter det……

Det har till och med varit en teori som cirkulerat, om att trikinos är den exakta orsaken till Mozarts ganska plötslig död vid en ålder av 35. En amerikansk forskare teoretiserade detta efter att ha studerat alla handlingar som finns, om tonsättaren, dagarna innan, under och efter Mozarts död. Han fann att Mozart drabbades av många av de ovan listade symtomen och han själv skrev i sin dagbok angående hans stora konsumtion av griskött bara fyrtiofyra dagar före sin död. (Om du vill läsa mer om detta spännande historia du kan finna det i ”Internal Medicine” arkiv, i juninumret 2001.)

Men det är inte allt .

Grisar bär med sig många virus och parasiter. Vare sig om vi kommer i direkt kontakt med grisar, via gårdar där de föds upp eller genom att äta dess kött, så utsätter vi oss för högre risk att få någon utav dessa smärtsamma, ofta försvagande sjukdomar. För att inte tala om att vi utsätter våra kroppar för en giftig överbelastning.

Grisar är primära bärare av:

Svinbandmask, bandmask
Hepatit E-virus (HEV)
PRRS (Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome)
Nipah virus
Menangle virus

Vart och ett av dessa parasiter och virus kan leda till allvarliga hälsoproblem som kan pågå i åratal framöver.

Renhållare – inte rent kött

Grisar är utformade som naturens egna ‘dammsugare’. De kan äta precis vad som helst: sopor, kadaver eller sin egen urin och avföring. Merparten av denna förbrukning orsakar inte någon skada för grisen. De är utformade och skapade just för att utföra sådana saker. De är så effektiva denna uppgift att när markområden ska rensas för en golfbana släpps ofta grisar ut för att äta alla giftiga ormar – utan någon skadlig inverkan grisarna.

Varje djur har sitt syfte. Asätare, såsom grisar, är utformade för att rengöra, inte ätas!

Toxiciteten av grisen är inte bara begränsat till dess kött och organ. Även dess saliv kan vara fruktansvärt smittsamt. Faktum är att det finns en sjukdom, som kallas ”galna klådan”, eller ”Mad Itch” (‘Pseudorabies’, är det ‘medicinska’ namnet) som kommer från gris. Detta virus orsakar kor, och andra djur, att gnugga av all hud från dess mule, ibland så allvarligt att den dödar sig själv! Allt som krävs för att ett djur ska smittas av denna sjukdom är att komma i kontakt med rester av grissaliv på mat som de gemensamt delar!

Ytterligare tänkvärt fakta är att den dödliga dosen, utav det mest dödliga giftet som finns i världen – dvs botulinum (botox) – är hundratals, om inte tusentals, gånger högre hos gris än hos människa.

Vad du väljer att äta är upp till dig. Själv väljer jag att hålla mig borta från detta orena fläsk. De skäl som tas upp här är bara toppen av isberget när det gäller sambandet mellan att äta griskött och din hälsa.

Gör din egen efterforskning, överväga fakta noggrant, och gör sedan ditt egna beslut, baserat på kunskapen du fått, om vad du väljer att bjuda dig själv och dina nära och kära till middag.

Detta är nämligen bara den fysiska påverkan som detta giftiga kött orsakar människokroppen vid konsumtion. Den mentala påverkan som sker har jag inte hittat uppgifter på, men vi vet att det vi stoppar in i kroppen påverkar hela vårt system, särskilt vid längre tids intag.

Det finns ett ordspråk som heter: ”Du är vad du äter”, och efter att man analyserat vad en gris äter så förstår man också vad en gris är. Vad är då en person som, med egen vilja och eget bevåg, äter denna gris?

Källor:

Centers for Disease Control & Prevention (2010)

Science Direct (1999)

Why You Should Avoid Pork

Gift hittat i fläskkött

Irländskt fläsk återkallas efter giftlarm

A Pig’s Tale

Mad Itch

A 62-year-old woman died from severe food poisoning and 42 others in Sa Kaew’s Khao Chakan district became ill and had to be hospitalised after they ate pork that was not properly cooked

, , , , , , ,

6 kommentarer

Hur långt är det till himlen?

Sufi-Comics-How-Far-is-Heaven

 

Egot/självet (arabiska ‘nafs’) är den lägsta dimensionen i människans inre existens.

Profeten sa: ”Den mest modiga av människor är den som härskar över sina egna begär(nafs)

Profeten sa också: ”En stark person är inte den som lyckas kontrollera människor, utan en som kan kontrollera sitt egna ego(Nafs).

Profeten Salomon sa: ”En person som har full kontroll över sina begär och önskningar är starkare än den som erövrar en hel stad alldeles själv.”

Ordet Nafs kan man inte, helt enkelt, översätta till svenska. Beroende på sammanhanget kan det ha olika betydelser. Förutom den uppenbara innebörden detta ord har, finns där en mer subtil innebörd att himlen också kan upplevas i denna värld, här och nu. Där upplevelsen av himlen definieras som tillståndet för högsta njutning. När vi kan övervinna våra individuella Egon, som tar bort slöjan mellan oss och Gud, kommer vi att börja uppleva en enighet och närhet med Gud. Det sägs inte finnas något mer njutbart än detta tillstånd. Beskrivningen av himlen är blek i jämförelse med detta.

Det finns olika stadier utav ‘nafs’:

Tre huvudstadier av nafs
1det uppviglande ‘jaget/självet'(som uppviglar en till onda gärningar) (annafs al‘ammārah)
2 – det självanklagande ‘jaget’(annafs alluwwāmah)
3det fridfulla ‘jaget’. (dvs ett själv som är ett med det andliga) (annafs almuṭma’innah)
Sen finns där fyra ytterligare stadier av nafs
1 det inspirerade ‘jaget’(annafs almulhamah)
2 det nöjda ‘jaget’ (annafs arraḍīyyah)
3 det behagliga ‘jaget’ (annafs almarḍīyyah)
4 det rena ‘jaget’ (annafs asSafiyyah)

Vad dessa nafs/jag/själv innehåller och betydelsen och hänvisningar i Koranen till dessa kan man läsa, bland annat, HÄR.

Lämna en kommentar

Blodgrupper och mat

Tillhör du blodgrupp 0 eller B? Grattis då är LCHF mat någonting för Dig. Jag har på senare tid börjat intresserad mig för vad blodgruppen kan ha för betydelse för viktminskningen.  Anledningen är att jag har märkt stora skillnader mellan hur snabbt olika personer tappari i vikt trots att de äter samma maträtter.  Jag har upptäckt att människor som äter mycket fett och mår bra av det är ofta personer med blodgrupp 0 och B medan en person med blodgrupp A inte alls har samma upplevelse och resultat. Är du en ”nolla” ska du äta mycket protein men många står still i förbränningen om de äter för mycket mjölkprodukter. Jag har märkt att personer som följer mina recept har olika lång startsträcka innan de tappar i vikt. När jag började anpassa maten efter blodgrupperna infann sig resultatet snabbare. – See more at: http://ulrikadavidsson.se/blodgruppe#sthash.QfquetHg.dpuf

Tillhör du blodgrupp 0 eller B? Grattis då är LCHF mat någonting för Dig. Jag har på senare tid börjat intresserad mig för vad blodgruppen kan ha för betydelse för viktminskningen.  Anledningen är att jag har märkt stora skillnader mellan hur snabbt olika personer tappari i vikt trots att de äter samma maträtter.  Jag har upptäckt att människor som äter mycket fett och mår bra av det är ofta personer med blodgrupp 0 och B medan en person med blodgrupp A inte alls har samma upplevelse och resultat. Är du en ”nolla” ska du äta mycket protein men många står still i förbränningen om de äter för mycket mjölkprodukter. Jag har märkt att personer som följer mina recept har olika lång startsträcka innan de tappar i vikt. När jag började anpassa maten efter blodgrupperna infann sig resultatet snabbare. – See more at: http://ulrikadavidsson.se/blodgruppe#sthash.QfquetHg.dpuf

Tillhör du blodgrupp 0 eller B? Grattis då är LCHF mat någonting för Dig. Jag har på senare tid börjat intresserad mig för vad blodgruppen kan ha för betydelse för viktminskningen.  Anledningen är att jag har märkt stora skillnader mellan hur snabbt olika personer tappari i vikt trots att de äter samma maträtter.  Jag har upptäckt att människor som äter mycket fett och mår bra av det är ofta personer med blodgrupp 0 och B medan en person med blodgrupp A inte alls har samma upplevelse och resultat. Är du en ”nolla” ska du äta mycket protein men många står still i förbränningen om de äter för mycket mjölkprodukter. Jag har märkt att personer som följer mina recept har olika lång startsträcka innan de tappar i vikt. När jag började anpassa maten efter blodgrupperna infann sig resultatet snabbare. – See more at: http://ulrikadavidsson.se/blodgruppe#sthash.QfquetHg.dpuf
Tillhör du blodgrupp 0 eller B? Grattis då är LCHF mat någonting för Dig. Jag har på senare tid börjat intresserad mig för vad blodgruppen kan ha för betydelse för viktminskningen.  Anledningen är att jag har märkt stora skillnader mellan hur snabbt olika personer tappari i vikt trots att de äter samma maträtter.  Jag har upptäckt att människor som äter mycket fett och mår bra av det är ofta personer med blodgrupp 0 och B medan en person med blodgrupp A inte alls har samma upplevelse och resultat. Är du en ”nolla” ska du äta mycket protein men många står still i förbränningen om de äter för mycket mjölkprodukter. Jag har märkt att personer som följer mina recept har olika lång startsträcka innan de tappar i vikt. När jag började anpassa maten efter blodgrupperna infann sig resultatet snabbare. – See more at: http://ulrikadavidsson.se/blodgruppe#sthash.QfquetHg.dpufblodgrupp

blodgrupp

För att göra folk än mer förvirrade när det gäller diverse dieter och kostråd så tar jag upp en diet som jag själv tycker låter intressant, och det är att äta enligt sin egna blodgrupp. Bland annat racerföraren Kenny Bräck äter enligt denna metod och säger sig ha blivit friskare utav den.  Jag har inte forskat särskilt djupt i det ämnet, men jag anser att Matvarulistan över vad varje specifik blodgrupp bör äta är mycket intressant, ur islamisk synpunkt i alla fall.

Maten är grupperad i 3 kategorier: 1) Undvik 2) Neutral 3) Välgörande, för respektive blodgrupp.

Allt som är haram, eller makruh, att äta i islam tillhör också sånt som de flesta blodgrupper ska undvika, och sådant som är mycket bra enligt Profeten(s) är också sådant som omnämns som välgörande för ALLA blodgrupper. Ni kan själva kolla igenom listan som jag bifogar i filen nedan:

Matvarulista Blodgrupp (pdf-fil)

Som med alla dieter finns där självklart även kritik med denna metod. Kritiken verkar utgå ifrån att den inte är tillräckligt testad och därmed vetenskapligt bevisad, vilket visserligen bör vara a och o i sammanhanget. Jag vet inte hur man har testat var enda matvara på varje blodgrupp och kommit fram till hur dessa påverkar varje person, men jag tycker inte att det låter helt ologiskt att blodgruppen kan vara orsaken bakom varför vi människor påverkas olika av olika mat. Vissa går upp av en viss mat, och andra går ned i vikt. Sådant som jag mår extra bra utav, kan en annan istället må extra dåligt utav! Och så vidare…hade jag ork med dieter så skulle jag prova denna.

Det är inte ofta som där i listan (ovan) står att en matvara ska Undvikas av alla blodgrupper, eller att en matvara är Välgörande för alla, men nedan står i listan:

Grupp 0 Grupp A Grupp B Grupp AB
Bacon Undvik Undvik Undvik Undvik
Griskött Undvik Undvik Undvik Undvik
Bläckfisk Undvik Undvik Undvik Undvik

Vilket är intressant ur islamisk synvinkel. Och drycken som är så välgörande att vi ska bjudas på detta i Paradiset står det såhär:

Ingefära Välgörande Välgörande Välgörande Välgörande

Enligt dieten är grupperna kategoriserade enligt nedan:

Blodgrupp 0  – Köttätare (Jägaren/samlaren), 38 % av svenska befolkningen
Blodgrupp A – Vegeterian (Jordbrukaren), 44 % av svenska befolkningen.
Blodgrupp B – Blandkost (Nomaden), 12 % av svenska befolkningen.
Blodgrupp AB – Blandkost (Nyare blodgrupp), 6 % av svenska befolkningen. 

Vilken är din blodgrupp?

Tryck på bilden för att förstora

Blodgrupper

Blodgrupp_1

 

 

 

 

Blodgrupp 0 – överlevaren

Ät kött. Undvik vete och de flesta andra sädesslag. Träna regelbundet med fysiskt krävande aktiviteter. Risken att få inflammatoriska sjukdomar och magsår ökar med felaktig kost.

Välgörande mat: nötkött, abborre, olivolja, broccoli och spenat.

Undvik: bacon, lax, philadelphiaost, majsolja, cornflakes och jordgubbar.

Blodgrupp A – Vegetarianen eller Medelhavstypen

Bli vegetarian. Motionera med övningar som ger lugn och koncentration, till exempel yoga. Motverka stressgenom meditation. Risken för att få hjärt-, kärlsjukdomar och cancer ökar om du äter felaktigt.

Välgörande mat: sik, lax, sojamjölk, jordnötter, bovete, morötter och ananas.

Undvik: anka, kaviar, brieost, cashewnötter, tomater och bananer.

Blodgrupp B – Allätaren

Du kan äta den mest varierande kosten av alla. Du som har blodgrupp B är den enda som tål mjölkprodukter. Måttlig fysisk träning med mental balans, till exempel simning och fotvandring. Risken för virussjukdomar som angriper nervsystemet ökar om du äter fel kost.

Välgörande mat: lamm, vilt, torsk, fetaost, morötter och bananer.

Undvik: kyckling, räkor, glass, avokado och rabarber.

Blodgrupp AB – Nutidsmänniskan

Du har de flesta för- och nackdelar från både grupp A och B. Utöva koncentrationsövningar som yoga i kombination med måttlig fysisk träning. Du har det kraftigaste immunförsvaret av alla blodgrupperna.

Välgörande mat: kalkon, lax, yoghurt, getost, ris, gurka och druvor.

Undvik: griskött, rökt lax, glass, cornflakes, majs, avokado och bananer.

 

 

 

Som med alla dieter finns där självklart även kritik med denna metod. Kritiken verkar mest utgå ifrån att den inte är tillräckligt testad och därmed vetenskapligt bevisad, vilket visserligen bör vara a och o i sammanhanget.

2 kommentarer

Ett helvete att sluta röka

fimpa

Jag har levat som en åldring i några år nu, då gångjärnen(lederna alltså) knakat och hakat upp sig då jag har rört mig minsta lilla. Att sätta igång kroppen på morgonen har varit en utmaning av sällan skådad art, och på grund utav att allt gjort ont hela tiden, så har jag rört mig så lite som möjligt. Vad då roa sig med när man inte kan göra sånt som man tycker är kul eller roar en? Som att träna, träffa vänner, marknadsföra sitt företag, städa(ja, faktiskt), baka, sy, sticka, inredningsdekorera med mycket mera. Jag var en extremt aktiv människa en gång i tiden –  idag är jag en spillra av mitt forna jag tyvärr…. det enda som är kvar är att sitta och se tv och äta – och röka. Med de följder dessa två laster medför.

Nu är det en månad sedan, precis, som jag bytte ut min höftled till en sprillans ny, blänkande, höftled. Jag har fortfarande hellvittis ont, och lever under vissa restriktioner för vad jag får lov att göra. Dessa skiter jag dock mer eller mindre i, vilket medför att jag vissa dagar mår extremt dåligt, men hellre det än att ständigt ropa på omgivningens uppmärksamhet så snart jag behöver något. Jag har dock återhämtat mig rätt snabbt, tycker jag. Jag går nästan helt utan kryckor, och kan böja mitt ‘onda’ ben ganska bra. Det bästa är att jag kan ställa mig upp, ifrån sittande läge, utan att behöva ‘knixa’ och vrida till benet innan jag kan börja gå iväg på det…detta är en oerhört stor förändring för mig, som jag uppskattar och är närmast lyrisk över!

I och med min operation har jag tänkt ändra på ett och annat. ”Ett”: är ju förstås att jag ska börja röra mig mera och ”Annat”: är att sluta röka! Jag måste säga att jag just nu anser att det värsta med hela min situation inte är ingreppet som gjorts i min kropp, utan att avstå från rökningen…det är så fruktansvärt irriterande plågsamt, och jag kommer ständigt på mig själv med att vara på väg att röka. Och så inser jag inom kort att jag inte har några cigg….då sjunker mitt humör ned i botten, och jag känner en oerhört stark känsla av depression skölja över mig. Känslan är dock väldigt temporär, nån minut eller två håller den i sig, tack och lov! Men den är så djup och intensiv när den kommer, att jag nästan är redo att begå harakiri..:!! Det är tur att man är gammal och vis, och lärt sig att ingen känsla är beständig, och att inte agera ut dom i stundens hetta.

Jag KAN ju faktiskt börja röka igen, det är ju inget som hindrar mig precis. Och då och då funderar jag på att åtminstone ‘tjuva’ ett litet os ifrån nån annan som röker, men jag har insett hur fruktansvärt svag jag är när det kommer till cigaretterna, att jag inte vågar att ens ta ett bloss. Jag kommer att ramla dit omedelbums! Jag har nu varit utan cigg i precis EN månad, jag slutade alltså dagen innan min operation. Det låter inte som en stor bedrift, men för mig är den enorm.

Jag har hatat cigaretterna i åratal nu, men aldrig fattat hur man slutar röka. Det var inte förrän operationen kom på tal, som jag såg min chans. Jag har ju nämligen hört de senaste rönen om rökning och operationer, och det är att rökning kan orsaka komplikationer i läkningen efter en operation, detta gladde mig verkligen(idiotiskt nog), då jag insåg att jag måste välja mellan att röka eller leva som halvinvalid…valet var väldigt enkelt. Faktum är att detta nya rön mellan läkning och rökning har gjort att jag velat påskynda operationen, då jag varit evinnerligt less på att röka. Och nu sitter jag då här – oerhört deppad för att jag inte röker. Men jag ska banne mig klara av detta: Om jag, som bara rökt cirka ett halv paket per dag, inte kan sluta röka vore det ju förfärligt. Särskilt som där finns de som rökt 2-3 paket om dagen bara slutar röka, helt prompt, på dagen, och överlever.

Just nu ser jag dock inget som helst positivt med det nya rökfria livet – de som slutat röka har propagerat för mig att livet blir SÅ mycket roligare, livets ‘färgfilm’ mer intensiv, smakupplevelserna förhöjs och allt annat…. det är bara blablablasvammel…. falsk marknadsföring! Jag inväntar ännu denna upphöjda upplevelse av livet, men vi får väl se. Jag har kommit överens med mig själv om att ifall detta inte infinner sig inom ett år, så får jag väl börja om att röka då! Det hjälper lite i alla fall :)!

cgskylt

4 kommentarer

Hipp hip hurra!

…..för mig som äntligen blivit reservdelsmänniska :)! Det var ett bra tag sedan något hände på denna blogg, men jag har haft mina orsaker…

Jag genomgick, äntligen, en höftplastikoperation för ett par veckor sedan och har varit rätt så spak sedan dess. Jag trodde dock att jag skulle kunna upp och gå, och springa omkring, rätt så bra efter en vecka på sin höjd, men operationen är tydligen mer massiv än jag kanske trott.

Jag hade ju intervjuat min kära mor innan operationen(både mor och far har genomgått samma op), och mamma sa att hon tyckte det var fantastiskt att hon var heeelt smärtfri efter operationen!! Hon gick helt obehindrat efter den, med hjälp utav kryckor förstås, men det var mest för att läkarna föreskrev det, hon beskrev det som om hon blev en ballerina omedelbart efter operationen. Jag insisterade dock på att hon väl ändå måste ha haft NÅN smärta?! Ont måste hon väl haft efter operationen…men NÄ-Ä intygade hon, det var ett rent mirakel så underbart det var efteråt. Jag tyckte det lät lite väckelsemöte över det hela, men om min mamma säger att det inte fanns några smärtor, då är jag benägen att tro henne. 

Min pappa löns det inte ens fråga, han har ju aldrig ont nånstans. Han blir alltid så förvånad när man utropar ”AJ!” efter att man slagit sig på tummen med hammaren. ”Jag brukar då aldrig säga aj….!”, säger han då!?! Varför skulle man inte säga ‘AJ!’ efter en sån upplevelse, det vet jag då inte vad det bevisar… Han hävdar bestämt att hans namn är Tarzan, och han agerar också därefter, en sån går inte prata med om fysisk smärta så jag har inte ens ödslat den tiden.

Min pappa var redan 2 veckor efter operation(dvs där jag är idag ungefär) ute och gick sina dagliga långpromenader. (samma dag han kom från lasarettet gick han t.o.m. och jobbade en stund). Så med tanke på mor och far så var mina förväntningar på konvalescenttiden att den skulle vara kort och koncis, och att jag även skulle ha en mer eller mindre religiös upplevelse där jag mirakulöst steg upp ur sängen direkt efter operationen och skuttar iväg, som den ungdom jag ju egentligen är…inte den 80-åring jag varit det senaste året.

Denna närmast gudomliga upplevelse har dock låtit vänta på sig. Smärtorna var faktiskt riktigt enorma, och hur mycket morfin de än gav mig, så tog det aldrig på smärtan! Enda effekten var att jag blev trött, och somnade. Jag sov, och vaknade efter vad jag trodde var minst 3-4 timmar, men varje gång hade jag inte sovit i mer än 20-30 minuter! Sådär förflöt första dygnet. Jag fick så mycket morfin att sköterskan var tvungen att ringa läkare och fråga om tillåtelse att ge mer, sa hon. Jag undrade om man inte uppfunnit nån annan sorts medicin som man kan sätta in om-utifall-att inte morfin fungerar emot smärtan – det finns tydligen inte!!? (Note to alla uppfinnare där ute!) Är morfin det enda man förlitar sig på i sjukvården?

Det tog mig faktiskt 3 dagar innan jag kunde ta ett enda steg. Musklerna ville liksom inte lyda och jag fick för mig att man sytt ihop mina muskler helt fel…jag har faktiskt inte tid med sånt därnt. Jag var så förbryllad, då mina förväntningar inte alls gick ihop med verkligheten, så jag var tvungen att ringa min mor och ifrågasätta hennes vittnesmål! Jag menar HUR kunde hon upp och springa runt, smärtfritt, när inte JAG kan det?! Jag var beredd att anklaga läkaren för tjänstefel. Medan vi pratade, mor och jag, så tyckte hon det var mycket underligt att jag hade ont, och inte kunde gå än…men när vi lagt på luren så hade ett svunnet minne återkommit så sakteliga till henne: visst ja! Hon hade inte bara haft jättejätteont, hon hade dessutom haft mycket problem med att ärret inte riktigt läkte som det skulle!! Med mera….otroligt hur man kan glömma en sån sak, men hon var väl så tacksam och glad över slutresultatet att hon helt enkelt förträngt det dåliga.

Hur som helst och i alla fall, så har 16 dagar passerat och jag mår mycket bättre. Detta efter att ha pendlat rätt så ordentligt både i smärtupplevelse och sinnesstämning under dessa dagar. Jag börjar se ljuset nalkas… och denna gång tror jag inte att det är ‘dödens tunnel’ som hägrar, kanske är det livet :)! Åh vad jag längtar tills jag kan börja röra mig som en människa igen, som jag gjorde under mina fornstora dar: att jag ska bli smidig som en katt, snabb som en vessla…det är allt jag begär utav denna operation, inte mer. Jag är en mycket anspråkslös människa ska ni veta!

 

.

hip

3 kommentarer

Dua Mashlool

Denna duá (Mashlool) kallas för ”bön för ungdomar som blivit drabbade på grund av sin synd” och är citerad i Kaf-ami och i Muhaj al Da-wat av Sayyid ibn Tawus . Genom Imam Hossein ( A) rapporteras det att en dag efter Hajj fick han och hans far syn på en förlamad ung man som grät ögonen ur sig i ånger. De närmade sig för att trösta honom och för att ta reda på orsaken till hans sorgliga belägenhet . Han var en inbiten syndare, retade alltid upp sin far, lydde honom aldrig och behandlade honom med förakt.

En dag åberopade fadern, i avsky, Guds förbannelse över honom. Detta påverkade sonen omedelbart med förlamning. Där och då skrev Imam Ali ibn abi Talib ( A) denna dua’a och gav den till den unga förlamade mannen, med instruktionen att recitera den efter Isha salat . Nästa dag kom den unge mannen, helt återställd, till Imam Ali och sa att han hade reciterat den dua’a som imamen hade gett honom och sedan somnat. Han såg den heliga Profeten(sa) i drömmen. Den heliga Profeten, rörde försiktigt vid hans kropp med sin hand och bad honom att komma ihåg denna dua’a eftersom den innehåller ”ismi azam” (Guds största namn) .

Recitera denna dua’a efter Isha-bönen. Det ger otaliga välsignelser. Alla dina legitima önskningar kommer att uppfyllas. Den driver bort fattigdom och sjukdom. Synder förlåts, och skulder rensas, fiender blir vänner, ens inre angelägenheter ställs tillrätta, tvister avgörs till din fördel, fångar frigivs, psykiska/mentala bekymmer försvinner, och välstånd, en sund själ och en frisk kropp stå fast vid dig hela tiden.
Nåd och syndernas förlåtelse är de främsta fördelarna som Gud, den Allsmäktige, görs tillgänglig om denna dua’a reciteras regelbundet.

Dessutom är den oerhört vacker! Källa om ni vill läsa den själva istället för att lyssna.

Denna historia visar också att det i islam aldrig finns orsak till hopplöshet, och på hur Hög och Barmhärtig Gud är i sin Härlighet. Det finns alltid ett halmstrå att grabba tag i om man vill bättra sig efter att man gjort något som man ångrar.

1 kommentar

Får utan herde går helt säkert vilse!

sd

Ovan: Fåren

.

De tunga partierna inriktar alla sina resurser huvudsakligen på landets medelklass. Resultatet har blivit att de 2 största partierna, Socialdemokraterna(S) och Moderaterna(M) nu är så lika varandra att man knappt ser/hör nån skillnad, om det inte är partiledarna som talar så är man inte riktigt säker ifrån vilken ‘fålla’ politikern talar.

Den senaste opinionsmätningen(Aftonbladet/United mind- se statistik i länken) visar att när Socialdemokraterna närmar sig mitten (Moderaterna), då väljer man Vänsterpartiet. För en månad sedan förkunnade Löfvén(S) att de ämnar dela ut ministerposter till Miljöpartiet(Mp) om de vinner valet nästa år. De säger också att de inte alls ligger särskilt nära Vänsterpartiet(V) i ideologi, vilket betyder att de helst inte vill regera med den vänstra fåran bland partierna. Inga ministrar lovas ut till dom i alla fall. Sedan han sa detta har (V) ökat från 6,2% till dagens 8,0%! Vad kan det bero på?

Om man tar ett steg bakåt och kisar lite så kan man få en lite bättre bild på hur ”färgstarka” och tydliga varje parti är i sin ideologi. Man kommer att se att samtliga är ett jolmigt hopkok av samma åsikter i alla partier – med två ganska tydliga undantag: nämligen Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna! Just nu är läget så att det egentligen är Moderaterna som bestämmer Socialdemokraternas politik: om Moderaterna säger att de ska göra en sak, då kommer nästa dag Socialdemokraterna ut och säger att de ska göra samma sak, eller att om Moderaterna genomför denna sak(som S egentligen inte gillar) så försäkrar de folket att de inte kommer att ändra på det ifall (S) kommer till makten efter nästa val. Socialdemokraterna är, trots dess storlek, oerhört svaga och om ‘ledarna’ är svag, då kommer även folket att bli svagt och kommer då att bli lättpåverkat. Om en ledare slutar vara ledare så kommer följeslagarna att leta upp någon annan som vill leda dom.

Det ingen tycks inse är att när alla säger samma sak, så lääängtar folket efter någon som ska ställa sig upp och säga ‘nåt annat‘…vad som helst, bara nåt ANNAT!  Vi har gått nu i 15-20 år med politiker som pratar och gestikulerar och låtsas protestera emot den andre men i stort sett är de alla överens och går åt samma håll, men formulerar det bara lite olika. All gestikulering är bara ett spel för galleriet. Om alla, år ut och år in, säger ”surr surr surr surr …surr surr surr…….surr surr surr surr”, tills allas hjärnor har domnat bort av allt surrande – så kommer man att piggt väckas ur sin avdomnade dvala utav första bästa som mitt bland allt ”surret” istället ställer sig upp och säger ”Pip pip pip pip!” Är det ingen, verkligen INGEN(??) politiker som fattar detta?

Jodå det gör det. Det finns nån därute som fattat – partiledarna heter Sjöstedt och Åkesson! Sjöstedts retorik/politik går ut på att protestera emot trampandet nedåt. De har i princip tagit över Socialdemokraternas forna argument och mål och protesterar emot avlägsnandet utav den sociala tryggheten och orättvisor som drabbar de sämre ställda. De försöker att slå ”uppåt”. Det kan dock vara ett problem att de inte hörs så mycket genom allt ‘surrande‘ som pågår. Men om man är uppmärksam så hör man den forna socialdemokratiska nerven som finns där. Jag håller inte med i allt (V) säger, men de säger ”nåt annat” i alla fall.

Åkessons retorik och politik går ut på att hitta en mycket enkel, visuell, lösning på alla problem för samma grupp människor som Vänsterpartiet slåss för. De gör det bara på ett annat sätt. Jag måste säga att (SD) är rätt så geniala i detta. De har insett att folket är bedövade av allt ”surr”, de har insett att idag är den outbildade klassen stor, och därför lättpåverkad. Det den vill ha är visuella anekdoter och lösningar, istället för ett långt skrivet manifest. De vill ha simpla lösningar till svåra problem och de vill se lite mer ‘aggression’ inom politiken. Då deras väljargrupp är förbannade på samhället, så uttrycker sig SDs företrädare aggressivt, något många säkerligen längtar efter.

Politiker delar gärna upp befolkningen i 3 klasser: över-, medel- och underklassen, och sen utformar de politik efter dessa grupper. Som jag sa i början, så satsar ALLA partier idag på medelklassen eftersom den är störst. Detta har de gjort alldeles för länge, det är därför missnöjet bland befolkningen är så stor. Resultatet utav missnöjet och utarmningen av samhällets trygghetssystem visas tydligt i Sverigedemokraternas framgångar. Idag reas landets ryggrad: dvs trygghetssystemen, ut till privata aktörer och medborgarnas framgång inom skola, vård och omsorg har mer eller mindre blivit ett slags lottosystem, där man bara har ren ‘tur’ om man lyckas i skolan, om man får bra vård eller blir väl omhändertagen när man blir äldre.

Politiker är väldigt statiska i sitt tänkande, de tänker om medelklassen som om vi fortfarande lever på 50-60 talet: då tillhörde man medelklass från vaggan till graven i princip. Undantagen var de som gjorde s.k. ”klassresor” och då gick dessa resor från medel- till överklass, eller från under- till medelklass…man vandrade alltså ‘uppåt’ i hierarkin.

Idag vet folket självt hur skört det är att tillhöra den s.k. medelklassen. Idag kan man gå ifrån medelklass till underklass på en enda månad, utan förvarning!(kanske till och med från överklass till underklass lika snabbt) Man förlorar sitt arbete, och man sitter med stora avbetalningar på hus och bil med mera. Jobben är få och konkurrensen om de som finns är stor. När man på grund av denna stora omställning i livet drabbas av depressioner och dess följder så finner man att vården inte har möjlighet att ge stöd och/eller vård så att man kan återgå som frisk i samhället.

Återstår då att vårda sig själv, man går till vårdcentralen och ber om sjukskrivning och ev medicin…sen stöter man på den största patrullen som idag drabbar de redan drabbade  – dvs Försäkringskassan som inte tror på dig. De säger att du fabulerar att du är sjuk, och de kommer att använda alla sina muskler och paragrafer för att motarbeta dig oavsett om du lider av depression, konstant värksyndrom eller cancer. Även om du visar att armen hänger löst i en skinnbit från axeln, så kommer de att säga att ”du kan ju alltid arbeta med den andra armen – därför finns ingen orsak till sjukskrivning!”

När folket börjar se samhället och dess institutioner som en fiende som motarbetar en, då kommer en ledare som erbjuder en enkel lösning att ses som en frälsare i nöden. ”Samhället” som fiende är väldigt svår att hantera, då man inte har en specifik person att bråka med. När då en ledare kommer och pekar ut en syndabock av kött och blod när han säger att ”invandraren” är problemet, ja då är det ett enormt stort plåster på de känslomässiga såren. När ledaren blir än mer specifik i sitt utpekande när han säger att det är den muslimske invandraren som är problemet, ja då är det som en ‘lisa’ för själen!

Denne ledare erbjuder medborgare som befinner sig i en känsla av hopplöshet, som denne anser att ‘samhället’ orsakat, att kunna rikta sin frustration och bitterhet emot verkliga personer istället för opersonliga myndigheter. Denne medborgare kan till exempel på bussen trakassera en medpassagerare som till det yttre motsvarar den syndabock som deras nye ledare beskrivit den. Han kan på gatan skrika okvädningsord emot hur många som helst, eller trakassera de som grannar. När de gjort detta så har de kunnat släppa fri en del utav sin frustration, den förbipasserande ‘syndabocken’ har fungerat som en ventil för Medborgaren i Hopplöshet. När då den Hopplöse Medborgaren efteråt går hem och steker sin falukorv och dricker sin pilsner den dagen(samma föda och dryck de inmundigar varje dag då de inte har råd med annat), så smakar den säkerligen betydligt godare än de gjorde dagen innan…

Inget annat parti erbjuder denna lösning för den ”lille”. När partiledare och politiker inser att vi inte längre lever på 50-60talet, och istället börjar inrikta sig på underklassen, DÅ kommer de att kunna börja erbjuda lösningar. Då har de något reellt att jobba med. Idag vill man lova medelklassen att de ska få det ‘BRA’ ….om de bara röstar på dom. Men om man istället lovar underklassen att de ska få det ‘BRA’, ja då inser medelklassen att de kommer att få det ‘BÄTTRE’, och till följd av detta kommer även överklassen att kunna dra nytta utav detta nya positiva tillstånd i landet och de kommer då att ha det till och med ‘ BÄTTRE ÄN BÄTTRE’. Om man jobbar med samhällsbygget så som man bygger ett hus, dvs man börjar längst ned, då kommer man att finna ett starkt samhälle.

Men tyvärr kommer inte den dag komma när de största partierna tar tag i den s.k. underklassen. De enda som idag talar för dessa är faktiskt Vänsterpartiet, om bara någon lyssnade när de pratar. De erbjuder också, precis som SD, ett lite mer ‘uppkäftigt’ motstånd, något som säkerligen tilltalar även den yngre generationen. Där alla stora partier är likriktade i utrikespolitiska frågor och alla säger ”Bääähää…” då vågar Vänsterpartiet säga ”Buu!” Det är en skillnad. Och den bör räknas.

Sedan valet 2010 har tiotusentals medborgare gått från medelklass till underklass. Minst lika många har fått erfara nedmonteringen av trygghetssystemen, de har alltså fått ‘smaka’ lite på hur det är att vara maktlös. Den medelklass som röstade på (M), (S) och de andra partierna, har krympt och många är nu en del av underklassen. De partier som tror att man, med den politik de bedriver idag, ska kunna ”stjäla” väljare ifrån SD är idioter. Om de inte är villiga att erbjuda folket det folket behöver, då kommer folket att vända sig till den som verkar ge dem det de vill ha. När folk är desperata och känner hopplöshet är det inte alltid som det de vill ha, och det de behöver överensstämmer med varandra.

Enligt nämnd undersökning är 10% av väljarkåren ”vilsna”(röstar på SD) men tror sig ha hittat någon som ser ut att vara en ledare. Jag vädjar till alla andra partier, vilket som helst faktiskt, att ställa sig upp och inta en stark ledarroll i Sveriges politik. För även om 90% inte (än) säger sig rösta för SD, så kommer många snart frestas att göra det om ingen annan erbjuder lösningar och svar åt en växande skara medborgare. Fortsätter trenden så är SD alldeles strax det största partiet, garanterat!

Nedan: Herden

jimmie

Lämna en kommentar