Arkiv för kategorin hälsa

Det giftiga köttet – faran med griskött

Ingen gris på min gaffel!

noporkonmyfork

Det kan ofta synas som att vetenskap och religion sällan delar perspektiv, men det finns många vetenskapligt giltiga skäl för det religiösa fördömandet av fläskkött, som går att hitta både i Bibeln och i Koranen. Detta finns även i många vetenskapliga rapporter, och idag, när idel hälsotrender är på tapeten, är det konstigt att ingen tar upp frågan om detta giftiga, men ändå högkonsumerade, kött. Nedan är information angående detta kött, med källor för det påstådda. (Obs! Inte religiösa källor!)

Grisar är smutsiga djur, inte bara i religiös bemärkelse ‘oren’. De äter i princip vad som helst, inklusive rutten mat, urin, avföring, maskangripna kadaver, till och med cancertumörer. Gris tillhör den typ av asätare som, även om den föds upp på ett ekologiskt hållbart sätt kommer det inte att kunna ändra detta.

Denna oangenäma kost skulle inte nödvändigtvis vara ett problem för oss människor, om grisar hade ett matsmältningssystem som effektivt tog bort gifterna från deras kroppar, men däri ligger problemet: Det har de inte. Till skillnad från idisslande djur, så som kor, får och getter, som kan ta upp till 24 timmar på sig att smälta sin vegetariska mat, så tar det grisar mindre än 4 timmar(!!) att smälta sin motbjudande mat. Detta är inte alls tillräckligt länge för att avlägsna överskottet av toxiner deras intag skapar. Under matsmältningen hos alla djur (inklusive människan), försvinner alla överskottstoxiner, samt andra komponenter i maten som ätits, som kan vara farligt för hälsan.

Detta innebär att gifterna lagras i grisens fettceller och organ. Vad än värre är: grisar har inga svettkörtlar (vilket är ett viktigt system för avgiftning), vilket ytterligare förvärrar deras giftiga last. Följaktligen kan grisar liknas vid vandrande kärl av parasiter, virus och andra destruktiva organismer.

Fläsk 1-0-1: Fakta att känna till

Fläskkött är en av de mest konsumerade köttet i världen. Kina är världens största producent av grisar.

The Center for Disease Control & Prevention (CDC) i USA, anger att mer än 100 virus kommer till USA varje år ifrån Kina via grisar. Det finns uppenbarligen anledning för oro över detta. Bortsett från att vi inte behöver fler virus att bekämpa, kan vissa av dessa virus vara direkt farligt för människor.

Naturligtvis är du förmodligen bekant med H1N1, mer känd som svininfluensan.” Detta är ett virus som har gjort språnget från gris till människa. Men H1N1 är inte den enda sjukdomen att frukta från grisen. Det finns andra sjukdomar som du kan få från att äta kött från gris.

Fläskkött är laddad med fler gifter än de flesta andra typer av kött, så som nötkött och kyckling.

Trikinos, fläskkött, och din hälsa

Visste du att grisar bären mängd olika parasiter i sin kropp och i dess kött? Några av dessa parasiter är svåra att döda till och med vid matlagning på högsta värmen. Detta är anledningen till att det finns så många varningar ute om att äta dåligt tillagad fläsk.

En av de största bekymren med att äta fläskkött är trikinos, eller trikiner. Detta är en infektion som människor får av att äta dåligt tillagat, eller okokt fläsk, som innehåller larver av trikinmasken.

Denna parasit är mycket vanligt förekommande i fläsk. När masklarverna, som oftast lever i cystor, öppnar sig genom magsyran, frigörs dess larver i grisens kropp. Dessa maskar skapar sina nya hem i grisens muskler. Och vad är nästa stopp…? – Jo, den ovetande mänskliga kroppen, som konsumerar detta smittbärande kött.

Samtidigt som självklart ingen egentligen vill konsumera maskar, ska man komma ihåg att trikinos är en allvarlig sjukdom som du bör göra nästan vad som helst för att undvika.

Vanliga symptom på Trikinos:

illamående
kräkningar
diarré
huvudvärk
feber
frossa
hosta
svullna ögon
muskelsmärta
ledvärk
koordinationsproblem
hjärtproblem
andningsproblem

Dessa symptom på trikinos kan verkligen sätta dig ur spel under en längre tid. Enligt The Center for Disease Control & Prevention (CDC) kan dessa symtom pågå i veckor – och i allvarligare fall – under månader i sträck.

CDC rekommenderar en grundlig tillagning av griskött samt frysning av fläskkött före tillagning, för att döda eventuella maskar. Jag vet inte vad du tycker, men jag tycker inte att det känns bra att äta kött, där jag först måste se till att döda dess maskar innan jag äter det……

Det har till och med varit en teori som cirkulerat, om att trikinos är den exakta orsaken till Mozarts ganska plötslig död vid en ålder av 35. En amerikansk forskare teoretiserade detta efter att ha studerat alla handlingar som finns, om tonsättaren, dagarna innan, under och efter Mozarts död. Han fann att Mozart drabbades av många av de ovan listade symtomen och han själv skrev i sin dagbok angående hans stora konsumtion av griskött bara fyrtiofyra dagar före sin död. (Om du vill läsa mer om detta spännande historia du kan finna det i ”Internal Medicine” arkiv, i juninumret 2001.)

Men det är inte allt .

Grisar bär med sig många virus och parasiter. Vare sig om vi kommer i direkt kontakt med grisar, via gårdar där de föds upp eller genom att äta dess kött, så utsätter vi oss för högre risk att få någon utav dessa smärtsamma, ofta försvagande sjukdomar. För att inte tala om att vi utsätter våra kroppar för en giftig överbelastning.

Grisar är primära bärare av:

Svinbandmask, bandmask
Hepatit E-virus (HEV)
PRRS (Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome)
Nipah virus
Menangle virus

Vart och ett av dessa parasiter och virus kan leda till allvarliga hälsoproblem som kan pågå i åratal framöver.

Renhållare – inte rent kött

Grisar är utformade som naturens egna ‘dammsugare’. De kan äta precis vad som helst: sopor, kadaver eller sin egen urin och avföring. Merparten av denna förbrukning orsakar inte någon skada för grisen. De är utformade och skapade just för att utföra sådana saker. De är så effektiva denna uppgift att när markområden ska rensas för en golfbana släpps ofta grisar ut för att äta alla giftiga ormar – utan någon skadlig inverkan grisarna.

Varje djur har sitt syfte. Asätare, såsom grisar, är utformade för att rengöra, inte ätas!

Toxiciteten av grisen är inte bara begränsat till dess kött och organ. Även dess saliv kan vara fruktansvärt smittsamt. Faktum är att det finns en sjukdom, som kallas ”galna klådan”, eller ”Mad Itch” (‘Pseudorabies’, är det ‘medicinska’ namnet) som kommer från gris. Detta virus orsakar kor, och andra djur, att gnugga av all hud från dess mule, ibland så allvarligt att den dödar sig själv! Allt som krävs för att ett djur ska smittas av denna sjukdom är att komma i kontakt med rester av grissaliv på mat som de gemensamt delar!

Ytterligare tänkvärt fakta är att den dödliga dosen, utav det mest dödliga giftet som finns i världen – dvs botulinum (botox) – är hundratals, om inte tusentals, gånger högre hos gris än hos människa.

Vad du väljer att äta är upp till dig. Själv väljer jag att hålla mig borta från detta orena fläsk. De skäl som tas upp här är bara toppen av isberget när det gäller sambandet mellan att äta griskött och din hälsa.

Gör din egen efterforskning, överväga fakta noggrant, och gör sedan ditt egna beslut, baserat på kunskapen du fått, om vad du väljer att bjuda dig själv och dina nära och kära till middag.

Detta är nämligen bara den fysiska påverkan som detta giftiga kött orsakar människokroppen vid konsumtion. Den mentala påverkan som sker har jag inte hittat uppgifter på, men vi vet att det vi stoppar in i kroppen påverkar hela vårt system, särskilt vid längre tids intag.

Det finns ett ordspråk som heter: ”Du är vad du äter”, och efter att man analyserat vad en gris äter så förstår man också vad en gris är. Vad är då en person som, med egen vilja och eget bevåg, äter denna gris?

Källor:

Centers for Disease Control & Prevention (2010)

Science Direct (1999)

Why You Should Avoid Pork

Gift hittat i fläskkött

Irländskt fläsk återkallas efter giftlarm

A Pig’s Tale

Mad Itch

A 62-year-old woman died from severe food poisoning and 42 others in Sa Kaew’s Khao Chakan district became ill and had to be hospitalised after they ate pork that was not properly cooked

, , , , , , ,

6 kommentarer

Hur långt är det till himlen?

Sufi-Comics-How-Far-is-Heaven

 

Egot/självet (arabiska ‘nafs’) är den lägsta dimensionen i människans inre existens.

Profeten sa: ”Den mest modiga av människor är den som härskar över sina egna begär(nafs)

Profeten sa också: ”En stark person är inte den som lyckas kontrollera människor, utan en som kan kontrollera sitt egna ego(Nafs).

Profeten Salomon sa: ”En person som har full kontroll över sina begär och önskningar är starkare än den som erövrar en hel stad alldeles själv.”

Ordet Nafs kan man inte, helt enkelt, översätta till svenska. Beroende på sammanhanget kan det ha olika betydelser. Förutom den uppenbara innebörden detta ord har, finns där en mer subtil innebörd att himlen också kan upplevas i denna värld, här och nu. Där upplevelsen av himlen definieras som tillståndet för högsta njutning. När vi kan övervinna våra individuella Egon, som tar bort slöjan mellan oss och Gud, kommer vi att börja uppleva en enighet och närhet med Gud. Det sägs inte finnas något mer njutbart än detta tillstånd. Beskrivningen av himlen är blek i jämförelse med detta.

Det finns olika stadier utav ‘nafs’:

Tre huvudstadier av nafs
1det uppviglande ‘jaget/självet'(som uppviglar en till onda gärningar) (annafs al‘ammārah)
2 – det självanklagande ‘jaget’(annafs alluwwāmah)
3det fridfulla ‘jaget’. (dvs ett själv som är ett med det andliga) (annafs almuṭma’innah)
Sen finns där fyra ytterligare stadier av nafs
1 det inspirerade ‘jaget’(annafs almulhamah)
2 det nöjda ‘jaget’ (annafs arraḍīyyah)
3 det behagliga ‘jaget’ (annafs almarḍīyyah)
4 det rena ‘jaget’ (annafs asSafiyyah)

Vad dessa nafs/jag/själv innehåller och betydelsen och hänvisningar i Koranen till dessa kan man läsa, bland annat, HÄR.

Lämna en kommentar

Blodgrupper och mat

Tillhör du blodgrupp 0 eller B? Grattis då är LCHF mat någonting för Dig. Jag har på senare tid börjat intresserad mig för vad blodgruppen kan ha för betydelse för viktminskningen.  Anledningen är att jag har märkt stora skillnader mellan hur snabbt olika personer tappari i vikt trots att de äter samma maträtter.  Jag har upptäckt att människor som äter mycket fett och mår bra av det är ofta personer med blodgrupp 0 och B medan en person med blodgrupp A inte alls har samma upplevelse och resultat. Är du en ”nolla” ska du äta mycket protein men många står still i förbränningen om de äter för mycket mjölkprodukter. Jag har märkt att personer som följer mina recept har olika lång startsträcka innan de tappar i vikt. När jag började anpassa maten efter blodgrupperna infann sig resultatet snabbare. – See more at: http://ulrikadavidsson.se/blodgruppe#sthash.QfquetHg.dpuf

Tillhör du blodgrupp 0 eller B? Grattis då är LCHF mat någonting för Dig. Jag har på senare tid börjat intresserad mig för vad blodgruppen kan ha för betydelse för viktminskningen.  Anledningen är att jag har märkt stora skillnader mellan hur snabbt olika personer tappari i vikt trots att de äter samma maträtter.  Jag har upptäckt att människor som äter mycket fett och mår bra av det är ofta personer med blodgrupp 0 och B medan en person med blodgrupp A inte alls har samma upplevelse och resultat. Är du en ”nolla” ska du äta mycket protein men många står still i förbränningen om de äter för mycket mjölkprodukter. Jag har märkt att personer som följer mina recept har olika lång startsträcka innan de tappar i vikt. När jag började anpassa maten efter blodgrupperna infann sig resultatet snabbare. – See more at: http://ulrikadavidsson.se/blodgruppe#sthash.QfquetHg.dpuf

Tillhör du blodgrupp 0 eller B? Grattis då är LCHF mat någonting för Dig. Jag har på senare tid börjat intresserad mig för vad blodgruppen kan ha för betydelse för viktminskningen.  Anledningen är att jag har märkt stora skillnader mellan hur snabbt olika personer tappari i vikt trots att de äter samma maträtter.  Jag har upptäckt att människor som äter mycket fett och mår bra av det är ofta personer med blodgrupp 0 och B medan en person med blodgrupp A inte alls har samma upplevelse och resultat. Är du en ”nolla” ska du äta mycket protein men många står still i förbränningen om de äter för mycket mjölkprodukter. Jag har märkt att personer som följer mina recept har olika lång startsträcka innan de tappar i vikt. När jag började anpassa maten efter blodgrupperna infann sig resultatet snabbare. – See more at: http://ulrikadavidsson.se/blodgruppe#sthash.QfquetHg.dpuf
Tillhör du blodgrupp 0 eller B? Grattis då är LCHF mat någonting för Dig. Jag har på senare tid börjat intresserad mig för vad blodgruppen kan ha för betydelse för viktminskningen.  Anledningen är att jag har märkt stora skillnader mellan hur snabbt olika personer tappari i vikt trots att de äter samma maträtter.  Jag har upptäckt att människor som äter mycket fett och mår bra av det är ofta personer med blodgrupp 0 och B medan en person med blodgrupp A inte alls har samma upplevelse och resultat. Är du en ”nolla” ska du äta mycket protein men många står still i förbränningen om de äter för mycket mjölkprodukter. Jag har märkt att personer som följer mina recept har olika lång startsträcka innan de tappar i vikt. När jag började anpassa maten efter blodgrupperna infann sig resultatet snabbare. – See more at: http://ulrikadavidsson.se/blodgruppe#sthash.QfquetHg.dpufblodgrupp

blodgrupp

För att göra folk än mer förvirrade när det gäller diverse dieter och kostråd så tar jag upp en diet som jag själv tycker låter intressant, och det är att äta enligt sin egna blodgrupp. Bland annat racerföraren Kenny Bräck äter enligt denna metod och säger sig ha blivit friskare utav den.  Jag har inte forskat särskilt djupt i det ämnet, men jag anser att Matvarulistan över vad varje specifik blodgrupp bör äta är mycket intressant, ur islamisk synpunkt i alla fall.

Maten är grupperad i 3 kategorier: 1) Undvik 2) Neutral 3) Välgörande, för respektive blodgrupp.

Allt som är haram, eller makruh, att äta i islam tillhör också sånt som de flesta blodgrupper ska undvika, och sådant som är mycket bra enligt Profeten(s) är också sådant som omnämns som välgörande för ALLA blodgrupper. Ni kan själva kolla igenom listan som jag bifogar i filen nedan:

Matvarulista Blodgrupp (pdf-fil)

Som med alla dieter finns där självklart även kritik med denna metod. Kritiken verkar utgå ifrån att den inte är tillräckligt testad och därmed vetenskapligt bevisad, vilket visserligen bör vara a och o i sammanhanget. Jag vet inte hur man har testat var enda matvara på varje blodgrupp och kommit fram till hur dessa påverkar varje person, men jag tycker inte att det låter helt ologiskt att blodgruppen kan vara orsaken bakom varför vi människor påverkas olika av olika mat. Vissa går upp av en viss mat, och andra går ned i vikt. Sådant som jag mår extra bra utav, kan en annan istället må extra dåligt utav! Och så vidare…hade jag ork med dieter så skulle jag prova denna.

Det är inte ofta som där i listan (ovan) står att en matvara ska Undvikas av alla blodgrupper, eller att en matvara är Välgörande för alla, men nedan står i listan:

Grupp 0 Grupp A Grupp B Grupp AB
Bacon Undvik Undvik Undvik Undvik
Griskött Undvik Undvik Undvik Undvik
Bläckfisk Undvik Undvik Undvik Undvik

Vilket är intressant ur islamisk synvinkel. Och drycken som är så välgörande att vi ska bjudas på detta i Paradiset står det såhär:

Ingefära Välgörande Välgörande Välgörande Välgörande

Enligt dieten är grupperna kategoriserade enligt nedan:

Blodgrupp 0  – Köttätare (Jägaren/samlaren), 38 % av svenska befolkningen
Blodgrupp A – Vegeterian (Jordbrukaren), 44 % av svenska befolkningen.
Blodgrupp B – Blandkost (Nomaden), 12 % av svenska befolkningen.
Blodgrupp AB – Blandkost (Nyare blodgrupp), 6 % av svenska befolkningen. 

Vilken är din blodgrupp?

Tryck på bilden för att förstora

Blodgrupper

Blodgrupp_1

 

 

 

 

Blodgrupp 0 – överlevaren

Ät kött. Undvik vete och de flesta andra sädesslag. Träna regelbundet med fysiskt krävande aktiviteter. Risken att få inflammatoriska sjukdomar och magsår ökar med felaktig kost.

Välgörande mat: nötkött, abborre, olivolja, broccoli och spenat.

Undvik: bacon, lax, philadelphiaost, majsolja, cornflakes och jordgubbar.

Blodgrupp A – Vegetarianen eller Medelhavstypen

Bli vegetarian. Motionera med övningar som ger lugn och koncentration, till exempel yoga. Motverka stressgenom meditation. Risken för att få hjärt-, kärlsjukdomar och cancer ökar om du äter felaktigt.

Välgörande mat: sik, lax, sojamjölk, jordnötter, bovete, morötter och ananas.

Undvik: anka, kaviar, brieost, cashewnötter, tomater och bananer.

Blodgrupp B – Allätaren

Du kan äta den mest varierande kosten av alla. Du som har blodgrupp B är den enda som tål mjölkprodukter. Måttlig fysisk träning med mental balans, till exempel simning och fotvandring. Risken för virussjukdomar som angriper nervsystemet ökar om du äter fel kost.

Välgörande mat: lamm, vilt, torsk, fetaost, morötter och bananer.

Undvik: kyckling, räkor, glass, avokado och rabarber.

Blodgrupp AB – Nutidsmänniskan

Du har de flesta för- och nackdelar från både grupp A och B. Utöva koncentrationsövningar som yoga i kombination med måttlig fysisk träning. Du har det kraftigaste immunförsvaret av alla blodgrupperna.

Välgörande mat: kalkon, lax, yoghurt, getost, ris, gurka och druvor.

Undvik: griskött, rökt lax, glass, cornflakes, majs, avokado och bananer.

 

 

 

Som med alla dieter finns där självklart även kritik med denna metod. Kritiken verkar mest utgå ifrån att den inte är tillräckligt testad och därmed vetenskapligt bevisad, vilket visserligen bör vara a och o i sammanhanget.

2 kommentarer

Ett helvete att sluta röka

fimpa

Jag har levat som en åldring i några år nu, då gångjärnen(lederna alltså) knakat och hakat upp sig då jag har rört mig minsta lilla. Att sätta igång kroppen på morgonen har varit en utmaning av sällan skådad art, och på grund utav att allt gjort ont hela tiden, så har jag rört mig så lite som möjligt. Vad då roa sig med när man inte kan göra sånt som man tycker är kul eller roar en? Som att träna, träffa vänner, marknadsföra sitt företag, städa(ja, faktiskt), baka, sy, sticka, inredningsdekorera med mycket mera. Jag var en extremt aktiv människa en gång i tiden –  idag är jag en spillra av mitt forna jag tyvärr…. det enda som är kvar är att sitta och se tv och äta – och röka. Med de följder dessa två laster medför.

Nu är det en månad sedan, precis, som jag bytte ut min höftled till en sprillans ny, blänkande, höftled. Jag har fortfarande hellvittis ont, och lever under vissa restriktioner för vad jag får lov att göra. Dessa skiter jag dock mer eller mindre i, vilket medför att jag vissa dagar mår extremt dåligt, men hellre det än att ständigt ropa på omgivningens uppmärksamhet så snart jag behöver något. Jag har dock återhämtat mig rätt snabbt, tycker jag. Jag går nästan helt utan kryckor, och kan böja mitt ‘onda’ ben ganska bra. Det bästa är att jag kan ställa mig upp, ifrån sittande läge, utan att behöva ‘knixa’ och vrida till benet innan jag kan börja gå iväg på det…detta är en oerhört stor förändring för mig, som jag uppskattar och är närmast lyrisk över!

I och med min operation har jag tänkt ändra på ett och annat. ”Ett”: är ju förstås att jag ska börja röra mig mera och ”Annat”: är att sluta röka! Jag måste säga att jag just nu anser att det värsta med hela min situation inte är ingreppet som gjorts i min kropp, utan att avstå från rökningen…det är så fruktansvärt irriterande plågsamt, och jag kommer ständigt på mig själv med att vara på väg att röka. Och så inser jag inom kort att jag inte har några cigg….då sjunker mitt humör ned i botten, och jag känner en oerhört stark känsla av depression skölja över mig. Känslan är dock väldigt temporär, nån minut eller två håller den i sig, tack och lov! Men den är så djup och intensiv när den kommer, att jag nästan är redo att begå harakiri..:!! Det är tur att man är gammal och vis, och lärt sig att ingen känsla är beständig, och att inte agera ut dom i stundens hetta.

Jag KAN ju faktiskt börja röka igen, det är ju inget som hindrar mig precis. Och då och då funderar jag på att åtminstone ‘tjuva’ ett litet os ifrån nån annan som röker, men jag har insett hur fruktansvärt svag jag är när det kommer till cigaretterna, att jag inte vågar att ens ta ett bloss. Jag kommer att ramla dit omedelbums! Jag har nu varit utan cigg i precis EN månad, jag slutade alltså dagen innan min operation. Det låter inte som en stor bedrift, men för mig är den enorm.

Jag har hatat cigaretterna i åratal nu, men aldrig fattat hur man slutar röka. Det var inte förrän operationen kom på tal, som jag såg min chans. Jag har ju nämligen hört de senaste rönen om rökning och operationer, och det är att rökning kan orsaka komplikationer i läkningen efter en operation, detta gladde mig verkligen(idiotiskt nog), då jag insåg att jag måste välja mellan att röka eller leva som halvinvalid…valet var väldigt enkelt. Faktum är att detta nya rön mellan läkning och rökning har gjort att jag velat påskynda operationen, då jag varit evinnerligt less på att röka. Och nu sitter jag då här – oerhört deppad för att jag inte röker. Men jag ska banne mig klara av detta: Om jag, som bara rökt cirka ett halv paket per dag, inte kan sluta röka vore det ju förfärligt. Särskilt som där finns de som rökt 2-3 paket om dagen bara slutar röka, helt prompt, på dagen, och överlever.

Just nu ser jag dock inget som helst positivt med det nya rökfria livet – de som slutat röka har propagerat för mig att livet blir SÅ mycket roligare, livets ‘färgfilm’ mer intensiv, smakupplevelserna förhöjs och allt annat…. det är bara blablablasvammel…. falsk marknadsföring! Jag inväntar ännu denna upphöjda upplevelse av livet, men vi får väl se. Jag har kommit överens med mig själv om att ifall detta inte infinner sig inom ett år, så får jag väl börja om att röka då! Det hjälper lite i alla fall :)!

cgskylt

4 kommentarer

Hipp hip hurra!

…..för mig som äntligen blivit reservdelsmänniska :)! Det var ett bra tag sedan något hände på denna blogg, men jag har haft mina orsaker…

Jag genomgick, äntligen, en höftplastikoperation för ett par veckor sedan och har varit rätt så spak sedan dess. Jag trodde dock att jag skulle kunna upp och gå, och springa omkring, rätt så bra efter en vecka på sin höjd, men operationen är tydligen mer massiv än jag kanske trott.

Jag hade ju intervjuat min kära mor innan operationen(både mor och far har genomgått samma op), och mamma sa att hon tyckte det var fantastiskt att hon var heeelt smärtfri efter operationen!! Hon gick helt obehindrat efter den, med hjälp utav kryckor förstås, men det var mest för att läkarna föreskrev det, hon beskrev det som om hon blev en ballerina omedelbart efter operationen. Jag insisterade dock på att hon väl ändå måste ha haft NÅN smärta?! Ont måste hon väl haft efter operationen…men NÄ-Ä intygade hon, det var ett rent mirakel så underbart det var efteråt. Jag tyckte det lät lite väckelsemöte över det hela, men om min mamma säger att det inte fanns några smärtor, då är jag benägen att tro henne. 

Min pappa löns det inte ens fråga, han har ju aldrig ont nånstans. Han blir alltid så förvånad när man utropar ”AJ!” efter att man slagit sig på tummen med hammaren. ”Jag brukar då aldrig säga aj….!”, säger han då!?! Varför skulle man inte säga ‘AJ!’ efter en sån upplevelse, det vet jag då inte vad det bevisar… Han hävdar bestämt att hans namn är Tarzan, och han agerar också därefter, en sån går inte prata med om fysisk smärta så jag har inte ens ödslat den tiden.

Min pappa var redan 2 veckor efter operation(dvs där jag är idag ungefär) ute och gick sina dagliga långpromenader. (samma dag han kom från lasarettet gick han t.o.m. och jobbade en stund). Så med tanke på mor och far så var mina förväntningar på konvalescenttiden att den skulle vara kort och koncis, och att jag även skulle ha en mer eller mindre religiös upplevelse där jag mirakulöst steg upp ur sängen direkt efter operationen och skuttar iväg, som den ungdom jag ju egentligen är…inte den 80-åring jag varit det senaste året.

Denna närmast gudomliga upplevelse har dock låtit vänta på sig. Smärtorna var faktiskt riktigt enorma, och hur mycket morfin de än gav mig, så tog det aldrig på smärtan! Enda effekten var att jag blev trött, och somnade. Jag sov, och vaknade efter vad jag trodde var minst 3-4 timmar, men varje gång hade jag inte sovit i mer än 20-30 minuter! Sådär förflöt första dygnet. Jag fick så mycket morfin att sköterskan var tvungen att ringa läkare och fråga om tillåtelse att ge mer, sa hon. Jag undrade om man inte uppfunnit nån annan sorts medicin som man kan sätta in om-utifall-att inte morfin fungerar emot smärtan – det finns tydligen inte!!? (Note to alla uppfinnare där ute!) Är morfin det enda man förlitar sig på i sjukvården?

Det tog mig faktiskt 3 dagar innan jag kunde ta ett enda steg. Musklerna ville liksom inte lyda och jag fick för mig att man sytt ihop mina muskler helt fel…jag har faktiskt inte tid med sånt därnt. Jag var så förbryllad, då mina förväntningar inte alls gick ihop med verkligheten, så jag var tvungen att ringa min mor och ifrågasätta hennes vittnesmål! Jag menar HUR kunde hon upp och springa runt, smärtfritt, när inte JAG kan det?! Jag var beredd att anklaga läkaren för tjänstefel. Medan vi pratade, mor och jag, så tyckte hon det var mycket underligt att jag hade ont, och inte kunde gå än…men när vi lagt på luren så hade ett svunnet minne återkommit så sakteliga till henne: visst ja! Hon hade inte bara haft jättejätteont, hon hade dessutom haft mycket problem med att ärret inte riktigt läkte som det skulle!! Med mera….otroligt hur man kan glömma en sån sak, men hon var väl så tacksam och glad över slutresultatet att hon helt enkelt förträngt det dåliga.

Hur som helst och i alla fall, så har 16 dagar passerat och jag mår mycket bättre. Detta efter att ha pendlat rätt så ordentligt både i smärtupplevelse och sinnesstämning under dessa dagar. Jag börjar se ljuset nalkas… och denna gång tror jag inte att det är ‘dödens tunnel’ som hägrar, kanske är det livet :)! Åh vad jag längtar tills jag kan börja röra mig som en människa igen, som jag gjorde under mina fornstora dar: att jag ska bli smidig som en katt, snabb som en vessla…det är allt jag begär utav denna operation, inte mer. Jag är en mycket anspråkslös människa ska ni veta!

 

.

hip

3 kommentarer

Dua Mashlool

Denna duá (Mashlool) kallas för ”bön för ungdomar som blivit drabbade på grund av sin synd” och är citerad i Kaf-ami och i Muhaj al Da-wat av Sayyid ibn Tawus . Genom Imam Hossein ( A) rapporteras det att en dag efter Hajj fick han och hans far syn på en förlamad ung man som grät ögonen ur sig i ånger. De närmade sig för att trösta honom och för att ta reda på orsaken till hans sorgliga belägenhet . Han var en inbiten syndare, retade alltid upp sin far, lydde honom aldrig och behandlade honom med förakt.

En dag åberopade fadern, i avsky, Guds förbannelse över honom. Detta påverkade sonen omedelbart med förlamning. Där och då skrev Imam Ali ibn abi Talib ( A) denna dua’a och gav den till den unga förlamade mannen, med instruktionen att recitera den efter Isha salat . Nästa dag kom den unge mannen, helt återställd, till Imam Ali och sa att han hade reciterat den dua’a som imamen hade gett honom och sedan somnat. Han såg den heliga Profeten(sa) i drömmen. Den heliga Profeten, rörde försiktigt vid hans kropp med sin hand och bad honom att komma ihåg denna dua’a eftersom den innehåller ”ismi azam” (Guds största namn) .

Recitera denna dua’a efter Isha-bönen. Det ger otaliga välsignelser. Alla dina legitima önskningar kommer att uppfyllas. Den driver bort fattigdom och sjukdom. Synder förlåts, och skulder rensas, fiender blir vänner, ens inre angelägenheter ställs tillrätta, tvister avgörs till din fördel, fångar frigivs, psykiska/mentala bekymmer försvinner, och välstånd, en sund själ och en frisk kropp stå fast vid dig hela tiden.
Nåd och syndernas förlåtelse är de främsta fördelarna som Gud, den Allsmäktige, görs tillgänglig om denna dua’a reciteras regelbundet.

Dessutom är den oerhört vacker! Källa om ni vill läsa den själva istället för att lyssna.

Denna historia visar också att det i islam aldrig finns orsak till hopplöshet, och på hur Hög och Barmhärtig Gud är i sin Härlighet. Det finns alltid ett halmstrå att grabba tag i om man vill bättra sig efter att man gjort något som man ångrar.

1 kommentar

Får utan herde går helt säkert vilse!

sd

Ovan: Fåren

.

De tunga partierna inriktar alla sina resurser huvudsakligen på landets medelklass. Resultatet har blivit att de 2 största partierna, Socialdemokraterna(S) och Moderaterna(M) nu är så lika varandra att man knappt ser/hör nån skillnad, om det inte är partiledarna som talar så är man inte riktigt säker ifrån vilken ‘fålla’ politikern talar.

Den senaste opinionsmätningen(Aftonbladet/United mind- se statistik i länken) visar att när Socialdemokraterna närmar sig mitten (Moderaterna), då väljer man Vänsterpartiet. För en månad sedan förkunnade Löfvén(S) att de ämnar dela ut ministerposter till Miljöpartiet(Mp) om de vinner valet nästa år. De säger också att de inte alls ligger särskilt nära Vänsterpartiet(V) i ideologi, vilket betyder att de helst inte vill regera med den vänstra fåran bland partierna. Inga ministrar lovas ut till dom i alla fall. Sedan han sa detta har (V) ökat från 6,2% till dagens 8,0%! Vad kan det bero på?

Om man tar ett steg bakåt och kisar lite så kan man få en lite bättre bild på hur ”färgstarka” och tydliga varje parti är i sin ideologi. Man kommer att se att samtliga är ett jolmigt hopkok av samma åsikter i alla partier – med två ganska tydliga undantag: nämligen Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna! Just nu är läget så att det egentligen är Moderaterna som bestämmer Socialdemokraternas politik: om Moderaterna säger att de ska göra en sak, då kommer nästa dag Socialdemokraterna ut och säger att de ska göra samma sak, eller att om Moderaterna genomför denna sak(som S egentligen inte gillar) så försäkrar de folket att de inte kommer att ändra på det ifall (S) kommer till makten efter nästa val. Socialdemokraterna är, trots dess storlek, oerhört svaga och om ‘ledarna’ är svag, då kommer även folket att bli svagt och kommer då att bli lättpåverkat. Om en ledare slutar vara ledare så kommer följeslagarna att leta upp någon annan som vill leda dom.

Det ingen tycks inse är att när alla säger samma sak, så lääängtar folket efter någon som ska ställa sig upp och säga ‘nåt annat‘…vad som helst, bara nåt ANNAT!  Vi har gått nu i 15-20 år med politiker som pratar och gestikulerar och låtsas protestera emot den andre men i stort sett är de alla överens och går åt samma håll, men formulerar det bara lite olika. All gestikulering är bara ett spel för galleriet. Om alla, år ut och år in, säger ”surr surr surr surr …surr surr surr…….surr surr surr surr”, tills allas hjärnor har domnat bort av allt surrande – så kommer man att piggt väckas ur sin avdomnade dvala utav första bästa som mitt bland allt ”surret” istället ställer sig upp och säger ”Pip pip pip pip!” Är det ingen, verkligen INGEN(??) politiker som fattar detta?

Jodå det gör det. Det finns nån därute som fattat – partiledarna heter Sjöstedt och Åkesson! Sjöstedts retorik/politik går ut på att protestera emot trampandet nedåt. De har i princip tagit över Socialdemokraternas forna argument och mål och protesterar emot avlägsnandet utav den sociala tryggheten och orättvisor som drabbar de sämre ställda. De försöker att slå ”uppåt”. Det kan dock vara ett problem att de inte hörs så mycket genom allt ‘surrande‘ som pågår. Men om man är uppmärksam så hör man den forna socialdemokratiska nerven som finns där. Jag håller inte med i allt (V) säger, men de säger ”nåt annat” i alla fall.

Åkessons retorik och politik går ut på att hitta en mycket enkel, visuell, lösning på alla problem för samma grupp människor som Vänsterpartiet slåss för. De gör det bara på ett annat sätt. Jag måste säga att (SD) är rätt så geniala i detta. De har insett att folket är bedövade av allt ”surr”, de har insett att idag är den outbildade klassen stor, och därför lättpåverkad. Det den vill ha är visuella anekdoter och lösningar, istället för ett långt skrivet manifest. De vill ha simpla lösningar till svåra problem och de vill se lite mer ‘aggression’ inom politiken. Då deras väljargrupp är förbannade på samhället, så uttrycker sig SDs företrädare aggressivt, något många säkerligen längtar efter.

Politiker delar gärna upp befolkningen i 3 klasser: över-, medel- och underklassen, och sen utformar de politik efter dessa grupper. Som jag sa i början, så satsar ALLA partier idag på medelklassen eftersom den är störst. Detta har de gjort alldeles för länge, det är därför missnöjet bland befolkningen är så stor. Resultatet utav missnöjet och utarmningen av samhällets trygghetssystem visas tydligt i Sverigedemokraternas framgångar. Idag reas landets ryggrad: dvs trygghetssystemen, ut till privata aktörer och medborgarnas framgång inom skola, vård och omsorg har mer eller mindre blivit ett slags lottosystem, där man bara har ren ‘tur’ om man lyckas i skolan, om man får bra vård eller blir väl omhändertagen när man blir äldre.

Politiker är väldigt statiska i sitt tänkande, de tänker om medelklassen som om vi fortfarande lever på 50-60 talet: då tillhörde man medelklass från vaggan till graven i princip. Undantagen var de som gjorde s.k. ”klassresor” och då gick dessa resor från medel- till överklass, eller från under- till medelklass…man vandrade alltså ‘uppåt’ i hierarkin.

Idag vet folket självt hur skört det är att tillhöra den s.k. medelklassen. Idag kan man gå ifrån medelklass till underklass på en enda månad, utan förvarning!(kanske till och med från överklass till underklass lika snabbt) Man förlorar sitt arbete, och man sitter med stora avbetalningar på hus och bil med mera. Jobben är få och konkurrensen om de som finns är stor. När man på grund av denna stora omställning i livet drabbas av depressioner och dess följder så finner man att vården inte har möjlighet att ge stöd och/eller vård så att man kan återgå som frisk i samhället.

Återstår då att vårda sig själv, man går till vårdcentralen och ber om sjukskrivning och ev medicin…sen stöter man på den största patrullen som idag drabbar de redan drabbade  – dvs Försäkringskassan som inte tror på dig. De säger att du fabulerar att du är sjuk, och de kommer att använda alla sina muskler och paragrafer för att motarbeta dig oavsett om du lider av depression, konstant värksyndrom eller cancer. Även om du visar att armen hänger löst i en skinnbit från axeln, så kommer de att säga att ”du kan ju alltid arbeta med den andra armen – därför finns ingen orsak till sjukskrivning!”

När folket börjar se samhället och dess institutioner som en fiende som motarbetar en, då kommer en ledare som erbjuder en enkel lösning att ses som en frälsare i nöden. ”Samhället” som fiende är väldigt svår att hantera, då man inte har en specifik person att bråka med. När då en ledare kommer och pekar ut en syndabock av kött och blod när han säger att ”invandraren” är problemet, ja då är det ett enormt stort plåster på de känslomässiga såren. När ledaren blir än mer specifik i sitt utpekande när han säger att det är den muslimske invandraren som är problemet, ja då är det som en ‘lisa’ för själen!

Denne ledare erbjuder medborgare som befinner sig i en känsla av hopplöshet, som denne anser att ‘samhället’ orsakat, att kunna rikta sin frustration och bitterhet emot verkliga personer istället för opersonliga myndigheter. Denne medborgare kan till exempel på bussen trakassera en medpassagerare som till det yttre motsvarar den syndabock som deras nye ledare beskrivit den. Han kan på gatan skrika okvädningsord emot hur många som helst, eller trakassera de som grannar. När de gjort detta så har de kunnat släppa fri en del utav sin frustration, den förbipasserande ‘syndabocken’ har fungerat som en ventil för Medborgaren i Hopplöshet. När då den Hopplöse Medborgaren efteråt går hem och steker sin falukorv och dricker sin pilsner den dagen(samma föda och dryck de inmundigar varje dag då de inte har råd med annat), så smakar den säkerligen betydligt godare än de gjorde dagen innan…

Inget annat parti erbjuder denna lösning för den ”lille”. När partiledare och politiker inser att vi inte längre lever på 50-60talet, och istället börjar inrikta sig på underklassen, DÅ kommer de att kunna börja erbjuda lösningar. Då har de något reellt att jobba med. Idag vill man lova medelklassen att de ska få det ‘BRA’ ….om de bara röstar på dom. Men om man istället lovar underklassen att de ska få det ‘BRA’, ja då inser medelklassen att de kommer att få det ‘BÄTTRE’, och till följd av detta kommer även överklassen att kunna dra nytta utav detta nya positiva tillstånd i landet och de kommer då att ha det till och med ‘ BÄTTRE ÄN BÄTTRE’. Om man jobbar med samhällsbygget så som man bygger ett hus, dvs man börjar längst ned, då kommer man att finna ett starkt samhälle.

Men tyvärr kommer inte den dag komma när de största partierna tar tag i den s.k. underklassen. De enda som idag talar för dessa är faktiskt Vänsterpartiet, om bara någon lyssnade när de pratar. De erbjuder också, precis som SD, ett lite mer ‘uppkäftigt’ motstånd, något som säkerligen tilltalar även den yngre generationen. Där alla stora partier är likriktade i utrikespolitiska frågor och alla säger ”Bääähää…” då vågar Vänsterpartiet säga ”Buu!” Det är en skillnad. Och den bör räknas.

Sedan valet 2010 har tiotusentals medborgare gått från medelklass till underklass. Minst lika många har fått erfara nedmonteringen av trygghetssystemen, de har alltså fått ‘smaka’ lite på hur det är att vara maktlös. Den medelklass som röstade på (M), (S) och de andra partierna, har krympt och många är nu en del av underklassen. De partier som tror att man, med den politik de bedriver idag, ska kunna ”stjäla” väljare ifrån SD är idioter. Om de inte är villiga att erbjuda folket det folket behöver, då kommer folket att vända sig till den som verkar ge dem det de vill ha. När folk är desperata och känner hopplöshet är det inte alltid som det de vill ha, och det de behöver överensstämmer med varandra.

Enligt nämnd undersökning är 10% av väljarkåren ”vilsna”(röstar på SD) men tror sig ha hittat någon som ser ut att vara en ledare. Jag vädjar till alla andra partier, vilket som helst faktiskt, att ställa sig upp och inta en stark ledarroll i Sveriges politik. För även om 90% inte (än) säger sig rösta för SD, så kommer många snart frestas att göra det om ingen annan erbjuder lösningar och svar åt en växande skara medborgare. Fortsätter trenden så är SD alldeles strax det största partiet, garanterat!

Nedan: Herden

jimmie

Lämna en kommentar

Äkta kärlek

trl

En sjuksköterska berättar: 

Klockan var cirka 8:30 på morgonen när en äldre herre i 80 års åldern kom till mottagningen för att se över sitt sår och ta bort ett par stygn från sin tumme. Han förklarade att han hade lite bråttom till ett möte kl 9:00

Jag lyssnade och bad honom sätta sig i väntrummet. Jag visste att det skulle ta längre än en timma innan någon skulle kunna hjälpa honom men sade inget om det till honom. Jag såg hur han angeläget med jämna mellanrum tittade på sin klocka och bestämde mig därför att undersöka hans sår på en gång eftersom jag ändå inte var upptagen med en patient.

Vid närmare undersökning såg jag att hans sår hade läkt fint. Högg tag i en av läkarna för att kunna ta bort suturerna och göra rent såret. Jag och den äldre mannen började konversera medan jag tog hand om hans sår. Jag frågade honom om han hade ytterligare läkarbesök eftersom han hade så bråttom. Han svarade nej och berättade att han behövde komma vidare till sjukhemmet för att ta hand om sin sjuka hustru och ge henne frukost.

 Jag frågade honom om hennes hälsa och han berättade för mig att han hade skött om henne en längre tid eftersom hon hade Alzheimers sjukdom. Jag frågade om hon skulle bli upprörd om han blev lite sen. Han svarade då att hon inte längre visste vem han var och att hon inte hade kunnat känna igen honom de senaste fem åren.

– Och ändå går du dit varje morgon även om hon inte vet vem du är? frågade jag överraskat.

 Han log medan han tog min hand och lade den i sin hand och sade.

– Hon vet inte vem jag är, men jag vet vem hon är.

 Jag fick kämpa för att hålla tårarna tillbaka och tänkte att det är sådan kärlek som jag vill ha i mitt liv.

 /Sjuksköterska

(Fritt översatt från Washington Post av Jesper Caron)

 tl

Lämna en kommentar

Din mages rättigheter

matpyramidensmall

.

Det är inte bara dina föräldrar, barn och grannar mm…som har rättigheter hos dig. Till och med din egen mage har sina rättigheter att kräva ifrån dig.

Imam Zein-ul-Abedin sa:

”Gör inte din mage till en behållare för sådant som är olagligt. Och ringakta den inte på så sätt att du mister din manlighet, och behärska er under tid av hunger.”

Vad Imamen avser här är tre saker:

1. Gör inte din mage till en behållare för mat, införskaffade utav pengar som erhållits på olaglig väg. Följaktligen ska man se till att leva ett rättskaffens liv, utan kriminalitet på minsta nivå. Detta säkerställer att den mat man får i sig verkligen införskaffas på rätt sätt.

2. Fyll inte magen med sådant som inte är halal för dig. Man ska vara noga med att spåra det man stoppar i munnen, precis så som t.ex. livsmedelsverket har som krav hos restauranger; all mat skall vara spårbar till ursprunget. Idag ser vi tecken på att världen håller det för mer och mer viktigt att hålla reda på exakt på vad det innehåller som man stoppar in i sitt system.

3. Förringa inte magen på så sätt att du mister manligheten; dvs se till att magen inte blir stor och tjock och rund. Sådant får en man att se slö, slapp och likgiltig ut – vilket är 3 mycket omanliga drag.

4. Klaga inte konstant vid känsla av hunger. Om du inte kan behärska dig vid tid av hunger, då kan du inte heller nå någon som helst nivå eller disciplin inom Islam.

Profeten och imamerna hade alla mycket god manlig fysik, ingen av dom hade en mage som stack ut långt utöver sin övriga lekamen. Imamerna av Ahlulbeit tog väl hand om sin fysik, för religionen Islam uppmanar inte bara till att vi tar hand om vår andliga utveckling, utan även vår kroppsliga fysik. När Profeten uppmanade sitt folk att lära sig simma, rida och bli duktig i bågskytte, så menade han att en muslims fysik; kondition och styrka, måste upprätthållas i god form.

Imamen sa även: ”Låt inte er mage bli djurs begravningsplats”. Man ska alltså se till att det mesta av ens matintag består utav gröda, inte av kött. Detta är något som man i de flesta tider varit duktig på, men idag har köttätandet nått epidemiska höjder. Vi har aldrig ätit så mycket kött någonsin som vi gör idag. Vilket – enligt islam – inte är bra för ens kropp.

Under denna månad, Ramadan, har vi extra mycket chans att fundera på vår mages rättigheter. Vi vill att vår fasta ska accepteras av Gud, och därför är många extra noga att granska sig själva, och maten vi äter, så att den inte på något sätt är haram. Vi bör ha med oss detta även under resten av året: att ge vår mage dess rättighet och inte äta vad som kommer i vår väg, kolla upp om köttet verkligen kommer ifrån ett riktigt halal-slakteri(notera kebabköttindustrin som precis avslöjats t.ex.), inte äta för mycket kött utan försök använd spannmål och andra grödor och kanske viktigast utav allt: idka fysisk träning av vilket slag de än månde vara. Detta för att följa Profeters och Imamers väg och därmed Guds väg.

mage

1 kommentar

Sjuk

ill

.

Ojojoj, jag har varit sååå sjuk sedan igår. Det började för några dagar sedan, då jag känt mig öm i hjärtområdet: när man trycker på bröstkorgens vänstra sida så har jag känt en slags ömhet där. Jag kände det av en slump när jag satt i soffan och det kliade på bröstet, jag kliade mig och det kändes så konstigt. Så jag tryckte med fingrarna mot bröstkorgen och det var så ömt, tryckte på högra sidan också och där kändes allt normalt! Men jag tänkte att det väl kanske brukar vara så och sen glömde jag bort det. I onsdags började jag känna, när jag la mig ned i soffan en stund, att jag plötsligt blev oerhört yr, rummet snurrade lite och jag blev oerhört sömnig och ville bara sova. Sova under dagtid gör jag vanligen aldrig, oavsett hur trött jag är, för jag tycker att man förstör hela resten av dagen då. I torsdags märkte jag av den där otrevliga yrselkänslan även när jag satt ned, kände mig även lite illamående… men jag brydde mig inte om det så mycket då heller.

Under torsdagsnatten kände jag mig både yr och kände av liiite, lite illamående också. Men tack o lov somnade jag och så var jag omedveten om det. Så i fredags, då hade jag massor att göra. Jag städade och rensade huset och bar över en massa såndär ”rens” till en granne över gården som ville ha det, och det blev många turer över dit. Sen knäskurade jag golven i huset, riktigt riktigt noga: jag älskar att skura golven ordentligt. Så även om jag började känna konstiga stickningar i hjärtat och ett illamående komma över mig, så fortsatte jag mitt skurande av golv och dörrar.

Jag kände att jag behövde äta något, men hade förstås inte tid med det just då, så dottern fick springa iväg o köpa pizzor. Jag åt ett par slajsar av dessa, och fortsatte upprustningen av huset. Jag kände illamåendet tränga på, men jag håller mig stången – jag avskyr att kräkas men det var det enda min kropp ville, men jag har ju inte TID!! Så jag tänkte att jag håller spykaskaderna stången tills jag är klar, för när man väl har börjat, då är dagen förlorad. Det vet man ju. Och jag kräks hellre i ett rent hus, än i ett hus i kaos! Så det fixar vi först, och har vi tur – tänkte jag – så försvinner illamåendet.

Under tiden som jag städade, skurade och självklart möblerade om lite, så höll jag även på att ordna om middagen, som skulle bli en variant utav en såndär ”KFC”-kyckling – vad det nu heter på svenska. Den är SÅ god, med ris och även pommes och sallad vid sidan av. Men exaktamento när jag var klar med maten – då jädrar var det bara att acceptera faktum: jag måste kräkas… och sedan dess har jag mått illa så snart jag stått upprätt.

Ja, även sittandes o liggandes har jag mått dåligt. Jag fattar inte vad det kan vara som drabbat mig?! Det är absolut ingen matförgiftning, och ingen maginfluensa heller – magtrakten har varit helt problemfri, och det brukar den ju inte var i dylika situationer om man har ett magvirus. När jag kräks, så anstränger man sig ju en väldans massa, och när jag är klar med detta så har jag haft en surrande känsla i hjärttrakten.

Jag har inte kunnat dricka eller äta något under tiden, så fort jag ens sköljt munnen så har illamåendet eskalerat väldans efter det, så jag har undvikit det så långt som möjligt. På eftermiddagen idag så kokade jag en linssoppa ändå, för jag måste ju åtminstone försöka äta något, och det gick bra. Jag har, än så länge, behållit soppan. Än i detta nu så mår jag illa utav att sitta upp – men jag orkar inte ligga längre. Man börjar ju förstå hur liggsår uppkommer: jag är så LESS på att ligga ned, och till o med att sitta halvt om halvt i soffan. Även om jag snurrat runt på alla sidor, så gör det ont i kroppen på alla ”liggytor”…jag tycker så synd om folk som tvingas spendera hela sina dagar med att ligga ned, på grund av sjukdom, fruktansvärt alltså!

Men nu undrar jag vad jag kan ha drabbats utav?! Jag googlade precis symptomen och hittar ingenting som matchar. Eventuellt en lätt hjärtinfarkt, men jag är inte ens säker på det heller. Och vem orkar åka till akuten dessa dagar?! Jag ligger hellre i soffan och trillar mig runt, tills symptomen antingen går över eller blir värre – så det liksom löns att åka in. Det går ju inte komma in med såna diffusa förklaringar, då får man sitta där i 10-12 timmar, och jag anser mig ha fått mina beskärda väntetimmar på akuten bara genom barnen som varit sjuka då och då. Är det någon som känner till vad detta kan vara måntro?:

Symptom: Om man trycker på bröstkorgen vid hjärtat så känns det ömt, ungefär som om där ligger en inflammation precis under huden. Sedan har vi yrsel främst när man ligger ned, men även när man sitter och står. Då och då uppkommer en ”surrande” känsla i hjärtat, särskilt vid ansträngning. Denna känsla känns ibland ut i vänsterarmen också. Det är även obekvämt att ligga på ‘hjärtsidan”, dvs på vänster sida. Och framför allt: illamående och kräkningar! What can it be….anyone?

13 kommentarer

14 spektakulära tricks för din kropp!

.

1. Om det kliar i din hals, klia ditt öra. När nerver i örat stimuleras, skapar de en reflex i halsen som orsakar en muskelspasm som kurerar klådan.

2. Har du svårt att höra någon som pratar med dig, på en fest eller på telefon?Använd ditt högra öra, det är bättre på att plocka upp snabbt prat. Men det vänstra är bättre på att ta upp musiktoner.

3. Om du är i VERKLIG nöd att lätta på blåsan, men inte är i närheten av en toalett: fantisera om relationer, det gör hjärnan upptagen och distraherar din nöd.

4. Nästa gång du tar en spruta, hosta till när nålen går in i huden. Hosta höjer trycket i ryggmärgskanalen, vilket begränsar smärtupplevelsen som försöker ta sig till hjärnan.

5. Rensa en täppt näsa eller lindra tryck i bihålorna genom att trycka tungan mot gommen och sedan trycka ett finger mellan dina ögonbryn. Upprepa flera gånger under 20 sekunder: det får plogbenet att gunga lite, vilket löser överbelastningen i näsan och rensar upp den.

6. Om du ätit en stor måltid och känner dig väldigt mätt du ska gå och sova, ligg på vänster sida. Det hindrar dig från att drabbas av sura uppstötningar, då det håller magen lägre än matstrupen, vilket hjälper till att hålla magsyra från att glida upp i halsen.

7. Du kan stoppa en tandvärk genom att gnugga is på baksidan av din hand, på ”simhud”-området mellan tummen och pekfingret. Nervbanorna där stimulerar en del av hjärnan som blockerar smärtsignaler från munnen.

8. Stoppa en näsblödning genom att lägga lite bomull på ditt övre tandkött precis bakom den lilla bucklan under näsan och trycka hårt mot den. Merparten av blödningen kommer från broskväggen som delar näsan, så att trycka där hjälper till att få stopp på blödningen.

9. Nervös? Bromsa ned din puls ner genom att blåsa på tummen. Vagusnerven styr din puls och du kan lugna den genom att andas långsamt.

10. Har du ett behov att andas under vattnet en stund? Istället för att ta ett stort andetag, hyperventilera innan du går ned, genom att ta en massa korta andetag. Det kommer att lura din hjärna att tro att den har mer syre än den har, och du köper dig 10 extra sekunder.

11. Du kan förhindra ”Brain Freeze” genom att trycka tungan platt mot gommen, så den täcker så stor yta som möjligt. Brain Freeze sker eftersom att nerverna i gommen blir extremt kall, så din hjärna tror att hela kroppen är kall. Den kompenserar genom överhettning, som i sin tur orsakar att huvudet gör ont. Genom att värma upp gommen, kyler du din hjärna och mår bättre.

12. Om din hand somnar, vagga ditt huvud från sida till sida. Det gör så att din hand eller arm väcks på mindre än en minut. Handen somnar på grund av att nerverna i nacken komprimeras, så att lösa upp musklerna i halsen är botemedlet. Om foten somnar, så styrs det av nerver lägre ned på kroppen, så du måste stå upp och gå omkring.

13. Slutligen: detta en egentligen helt värdelöst, men ett trevlig trick. Låt någon hålla ut armen åt sidan, rakt, handflatan nedåt. Tryck ner hennes handled med två fingrar. Hon håller emot, och hennes arm ska stanna i horisontellt läge. Låt sedan personen sätta sin fot på en yta som är en ca 2,5 cm från marken, t.ex en bunt tidningar, och gör tricket igen. Eftersom hennes ryggrads-läge omkullkastats, kommer hennes arm att falla direkt ned mot hennes kropps-sida, oavsett hur mycket hon försöker stå emot.

14. Fått hicka? Tryck tummen och pekfingret över dina ögonbryn tills hickan är över – vanligtvis inom en kort stund.

4 kommentarer

Svart magi

Inom Islam är svart magi bland det värsta, om inte DET värsta, man kan hålla på med. Magi har förstört livet för många människor i världen och jag kan för mitt liv inte förstå varför man sysselsätter sig själv med sådant. Straffet för magi är döden, inget annat.

En läsare, Ella, frågar mig: ”Jag har funderingar kring magi den magi vissa människor håller på med för att förstöra andras liv av avundsjuka. Hur skyddar man sig mot sådan magi, brukar läsa surah al falaq och an nas. Räcker detta eller har du något annat förslag på vad som är bra?”

Man kan skriva metervis om magi och om hur hemskt det är, men det tänker jag inte göra. Jag ska bara besvara din fråga så att du, och kanske andra, har något att luta sig mot:

För att skydda sig mot magi kan du göra nedanstående:

1. Läs Surah Alhamd: Första kapitlet i Koranen – sju gånger.

2. Läs Ayat-l-Korsi: Koranen 2:255 – sju gånger.

3. Läs Surah Tabarak: Koranen kapitel 67 – en gång.

4. Läs sista 2 verserna i kapitlet ”Pennan” – en gång.

5. Läs Surah Ikhlas: Koranen kapitel 112 – sju gånger.

6. Läs Surah al-Falaq; Koranen kapitel 113 – sju gånger.

7. Läs Surah al-Nas: Koranen kapitel 114 – sju gånger

8. Läs Surah Safats första 6 verser: 37:1-6 – sju gånger.

Jag hoppas att du är någorlunda nöjd med svaret och lycka till :)!

Uppdaterat:

Föreläsning om svart magi:

18 kommentarer

Gardasil-propagandan: ska man svälja den eller inte….?

.

Nu är det igång igen – vaccinationspropagandan! Denna gång vänder man sig främst till flickor och kvinnor, men främst flickor.

När min mellandotter(Leila) gick i gymnasiet kom hon hem med ett papper om att hon måste vaccinera sig mot livmoderhalscancer. Något sådant hade jag inte hört talas om förr, en vaccin mot cancer?! Hon sa att det var jätteviktigt att ALLA gör det innan de är 17 år helst! Först lyssnade jag bara lite förstrött; det var ungefär det gamla vanliga: alla ANDRA får minsann….!!!! Bla, bla, bla….

Dagar gick och jag började förstå att hon förväntade sig att hon skulle få vaccinera sig. Sen börjar kostnader nämnas, summan var runt 2 700 kronor totalt – med alla sprutor. Jag bara-VA?! What?! Why?? Jag sa; aldrig i livet! Sen såg jag hennes förtvivlan i ögonen när hon sa: ”Men mamma! Vill du att jag ska få livmoderhalscancer! Om jag inte får ta vaccinet så har du gett mig livmoderhalscancer! Förstår du inte det, vad är 2 700 kr, mot mitt liv?!”

Jag bara baxnade, frågade varifrån hon fått såna dumheter? ”Från skolan förstås”, var svaret. Där hade dom berättat aaaallt om hur farligt det vore om inte alla sjuttonåringar (helst yngre) fick detta vaccin. Jag fick ju dåndimpen, minst sagt! De hade också verkligen hetsat upp tjejerna, om hur farligt det vore att inte ta sprutan, hon var uppriktigt orolig. Jag sa till henne att det var den värsta propaganda jag hört i mitt liv, och tänkte ta reda på vilka krafter som ligger bakom detta! 

Precis, så sa jag. Idag, några år senare, har jag ännu inte gjort det. Förrän idag. Det är nämligen så att nu har man börjat med flickorna redan i 5e klass. Och nu erbjuds detta vaccin GRATIS!! Staten betalar! Luktar det lobbyism kanske? 

Just det, jag har ännu en dotter. Hon går i 5:an och jag ska idag skriva på ett papper där man ”erbjuder vaccination mot HPV”. Vaccinet heter Gardasil och ska tas i 3 omgångar inom några månader, och sedan – för att vaccinet ska skydda, måste man ta det livet ut flera gånger till….OM man sen har haft turen på sin sida, så slipper man livmoderhalscancer. Jättefint!

Min första tanke var att man förmodligen blir steril utav vaccinet, har man kollat upp sånt? Eller så kanske barnet, om den vaccinerade ändå blir gravid, blir handikappade på nåt sätt! Jag har inte vågat skriva på erbjudandet än. Så jag googlade ”Gardasil biverkningar” och fick genast en massa information om följder. Bland annat att över 1600 biverkningsrapporter om HPV-vaccinet Gardasil hittills har kommit in till amerikanska läkemedelsverket, FDA. 371 av dessa klassas som allvarliga, varav tre är dödsfall. Bland biverkningsrapporterna finns också rapporter om 18 graviditeter som fått komplikationer efter vaccinering med HPV-vaccinet, 16 av dessa ledde till missfall!!

Räcker inte det? Men ändå är jag inte säker på om jag ger min dotter rättvisa om jag inte låter henne vaccinera sig. VARFÖR ska man tvingas ta alla dessa jäkla beslut i livet?! Vad skulle DU göra? Har du, eller nån i din närhet, tagit vaccinet Gardasil, snälla ge mig råd! ANYONE :(!

Jag hittade information från Läkemedelsvärlden och Mammor mot Gardasil samt Newsvoice. Kolla gärna in dom innan ni beslutar något om vaccination på era döttrar.

5 kommentarer

It’s sickening

 

Jag har upptäckt något nytt hos mig själv – vet inte om det är åldern det beror på, jag skyller på den i alla fall (vilket jag börjat skylla de flesta förändringar som sker med mig nu för tiden). Saken är den att jag är precis i början på att bli förkyld. Maken och ena dottern har varit vääääldigt sjuka i ca en vecka nu, kanske till o med 10 dagar…? Det är ont i halsen och huvudet och alla andra möjliga och omöjliga problem. Jag är van: det klagas och gnälls hela tiden och det ska sovas och medikameras i parti och minut. 

Normalt är min man inte en stor vän av mediciner – men när han är förkyld: då äter han 3-dubbla doser av Alvedon. Jag säger åt honom att man inte får äta Alvedon hur mycket som helst – ”men jag blir ju frisk av dom – mycket fort också… varför inte bra…??!” Jag antar att han tror att Alvedon dödar de bakterier eller virus som huserar i honom. Han fattar inte att den medicinen enbart tar bort smärta och sänker feber. Inget annat. Jag har sagt det åt honom, men det har självklart passerat ovanför hans huvud: som de flesta visdomsord jag kommer med. Men jag tänker inte berätta det någon fler gång, för jag tror att bara övertygelsen om att han dödat en massa bakterier när han tagit några Alvedon gör honom friskare lite snabbare – och desto bättre för omgivningen. Jag får bara oroa mig nu för att ”en kompis” kommer och berättar för honom att Alvedon enbart sänker feber och smärta… för DÅ är det ju plötsligt rätt och riktigt och sant och: Halleluja! ”HUR har jag aldrig fått veta detta??!!” Vad är det för fel på karlar…egentligen?

Som sagt, nu är det min tur: Det hände igår: skrap i halsen, vadd runt huvudet och huvudvärk – dock ingen feber, tack o lov! Idag har det varit än värre, men jobbade ändå. Tänkte gå hem tidigare, men det blev inget med den saken. 

Vad jag märkt – det ”nya” hos mig själv – är att jag börjat beklaga mig. De gånger jag gjort det tänker jag inte på det, men jag känner att något känns konstigt. En sån där fadd eftersmak av något, som inte känns bra. Och då kom jag på det idag – jag klagar?! På att jag är på väg att bli sjuk! Jag är ju inte riktigt jättesjuk än, så varför i h-e klagar jag?! Varför köra slut på andra när jag inte ens är i hjälplöst tillstånd än? Jag avskyr jämmer och klagan, jag kan visserligen hantera det från andra men jag förstår ändå inte riktigt varför folk klagar så mycket. Jag har alltid tänkt att: ”Om hä int lönsch, då ids ja’ då int heller!!” [Om det inte lönar sig så pallar jag inte heller]

Och det är ju precis som jag alltid har vetat: det lönar sig inte alls – vad är det som blir bättre? Jag ser ingen som rusar runt i huset och plockar bort, eller någon som slåss om att få diska bort eller laga maten – allt för att gamla mor ska få vila och bli frisk. Ingen anmäler sig frivilligt för att rusa å stad till apoteket för att inhandla nödvändiga medikament….? 

Nä, nog för att allt detta är sant, så var det inte riktigt det jag syftar på när jag säger att det int lönsch. Det är snarare mitt eget välbefinnande: det gör ju inte ett dugg mindre ont i halsen bara för att jag säger högt att jag har ont i halsen. Vaddet, och smärtan innanför vaddet, runt huvudet försvinner inte – trots att jag gör omgivningen uppmärksam på att jag har ett täcke av vadd innanför skinnet runt hela huvudet – och att detta är väldigt ont. Så VARFÖR ska man då säga det?! 

Det enda som händer är att jag skäms, inför mig själv. Bara inför mig själv, faktiskt. Hur kan jag sänka mig så lågt att jag börjar låta som en barnunge: för barn tror ju att en förälder kan hjälpa till att ta bort allt som är ont, och kan man inte det så är man ju konstig, i sämsta fall så tror dom att man inte bryr sig… men allt går ju inte att bota – allra särskilt inte förkylningar. Bästa botemedlet mot dylika sjukdomar är att bita ihop och se så frisk ut som möjligt, jag är fullkomligt övertygad om att om man ser frisk ut – då genererar det hälsa. Det funkar tyvärr inte alltid har jag märkt, men ofta. Men följden är ju också att omgivningen inte har en aning om hur hemskt sjuk man är, och så går man omkring och blir bitter över att ingen bryr sig om en när man är sjuk….hur idiotiskt är inte det?! Typiskt jä*la kvinnor.

Jag minns att när barnen var små, så var jag helt övertygad om att de skulle bli märkta för livet om de såg sin mamma ligga utslagen i sängen några dagar – bara för att hon hade 40 graders feber, vilket jag hade SÅ jäkla ofta när de var i dagis- och skolåldern. Därför har jag varit helt förbluffad de senaste åren över att jag inte drabbats av någon influensabacill eller virus på åratal! Men jag antar att den cirkeln nu är bruten i år. Och nu är jag fri från bördan att traumatisera mina barn, de bör nog klara sig om jag insjuknar. Visserligen har jag en som ännu är liten, men hon är så duktig och självgående – långt mognare än de 3 första av mina små var i den åldern- så hon klarar sig nog. Så jag antar att det kommer att börja gnällas här hemma i framtiden – även från gamla mor i stugan, oavsett om det lönar sig eller inte! Det märks mer och mer att jag är på god väg in i barnstadiet igen…man retirerar ju…åldern, ni vet. 

2 kommentarer

Svininfluensavaccinet räddade 6 personer

När massmedia drar igång en hysteri kring ett ämne, då har man lärt sig att nyheten förmodligen inte har något egentligt värde när det gäller sanningshalten i alla fall… så cynisk har jag blivit med åren. Men när nyheten och paniken kring svininfluensan begav sig, och alla – precis alla- stod i kö för att ta svininfluensavaccinet, då var jag ändå inte riktigt säker på min sak.

Min yngsta dotter skulle få vaccinet i skolan och jag skulle skriva på en blankett där jag accepterar att hon skulle få det. Vid det laget hade man redan piskat upp stämningen lavinartat i press och media, så man var ju ändå rätt så påverkad utav det hela. Flera av mina väninnors barn fick vaccinet, och så det var inte mycket kritik man hörde någonstans ifrån, då även den närmaste omgivningen tyckte att det var helt rätt att stoppa det där vaccinet i sitt system. 

När det blir sådär, och alla går åt samma håll, likt en skock får, då är det svårt att gå motströms. Inte bara för att man vill vara annorlunda, utan för att man faktiskt inte vet om man gör rätt eller fel. Jag kunde ju inte rådge mina väninnor att avstå vaccinet för deras barn, då jag ju inte själv är säker på att jag själv gör rätt om jag inte låter mitt barn få vaccinet.

Det som dock till sist fick mig att kryssa i rutan på blanketten att min dotter inte skulle ta vaccinet, var just hysterin kring ämnet. Det var massmedias panik, ett närmast hysteriskt skrik ifrån tidningarna att alla MÅSTE ta vaccinet – annars dör du, med säkerhet… ja ungefär så i alla fall. Min dotter var inte lite ledsen över att hon var tvungen att vara annorlunda än alla andra – som ju förstås samtliga tog vaccinet. Inte lätt att fortsätta vara ståndaktig när ens egna barn argumenterar på det sättet: ”Vill du jag ska dö??!? I svininfluensan!!? Man dööör ju om man får det!!” För man vill vill ju inte att ens egna barn tror att man inte älskar det… gissa om jag kände mig som en skurk.

Nu börjar ju i alla fall alla rapporter strömma in runt svininfluensan, vaccinet och dess biverkningar. Alla har säkert redan hört talas om alla fall utav narkolepsi som uppstått i spåren efter vaccinet.

Nu har fler sammanställningar och rapporter inkommit:

60 procent av Sveriges befolkning vaccinerade sig mot svininfluensan 2009. Det är högst siffra i hela världen.

Frågan är hur många liv det räddade.

– Vi kom fram till att sex dödsfall undveks med massvaccinationsprogrammet, säger Lisa Brouwers på Smittskyddsinstitutet till Svenska Dagbladet.

Det är lika många som i Tyskland – där åtta procent av invånarna vaccinerade sig.

I Sverige vaccinerades hela 60 procent av befolkningen mot svininfluensa 2009. Pandemikampanjen är en av de dyraste insatserna i svensk sjukvård någonsin, skriver Svenska Dagbladet.

När influensan klingat av var facit 0,31 dödsfall per 100 000 människor, enligt EU:s smittskyddsinstitut ECDC.

I Tyskland som bara vaccinerat åtta procent av invånarna var dödstalet detsamma. Och Polen som inte vaccinerade alls hade ett dödlighetstal på 0,47, skriver Svenska Dagbladet.

Hur till exempel Tyskland och Sverige kan ha samma dödstal trots skillnaden i vaccinering kan de ansvariga inte svara på.

– ECDC utreder fortfarande och vi har inga svar ännu, förklarar Johan Giesecke, forskningschef på ECDC, EU:s smittskyddsinstitut till Svenska Dagbladet.

Socialstyrelsen håller på med en egen rapport som ännu inte är klar.

Enligt Smittskyddsinstitutets Lisa Brouwers visar regeringens utvärdering att sex liv räddades med den svenska massvaccineringen.

Detta, tycker jag i alla fall, visar att man inte ska böja sig alltför mycket inför den största makten vi har i landet, dvs massmedia.  Utan sitt still i båten och rid ut stormen, för snart nog hittar dom något annat att haussa upp sig om, och om vi ska uppröras och tro på varenda sak massmedia anser som viktigt så kommer vi alla att bli hysteriska nervknippen.

Det bör kanske tilläggas att varje år dör ett par hundra personer varje år utav vanlig influensa. Om vaccinet räddade 6 personers liv, hur många personer var det som fick sina liv förstörda på grund utav vaccinet? Livsmedelsverket har fått in inte mindre än 60 rapporter om fall där narkolepsi orsakats utav vaccinet…

Källa: aftonbladet

6 kommentarer