Arkiv för kategorin föräldrar

Barnuppfostran enligt islam

 

Imam al-Sadiq (A) sa:

”Ett barn ska leka i sju år, träna sin läs-och skrivkunnighet i sju år, och lära sig det tillåtna och det förbjudna [dvs rättspraxis] i sju år. ”

[ Wasa`il Al-Shia, V. 12, s. 247, nr 12]

Lämna en kommentar

Förlåtelse

En man frågade en gång Profeten (s): ”Det finns inte en enda dålig handling som jag inte har begått, men har jag fortfarande (en chans för) omvändelse?” Han svarade, ”Är någon av dina föräldrar vid liv?” Han sa , ”Ja, min far.” Profeten(S) svarade: ”Gå då och gör mycket gott till honom.” Återberättaren sade: ”När denne person hade gått, sade Profeten (S):”Om det istället varit hans mor!”

[Bihar al-Anwar, V. 74, 82 s., nr 88]

muslim-mother

2 kommentarer

Grattis Far & Mor på 50-års dagen!

50år

 

Idag har mina kära föräldrar kunnat fira att de varit gifta i FEMTIO ÅR!!!

Å maj gådd alltså – 50 år! Helt otroligt så snabbt tiden går när man har roligt! Jag längtar ständigt efter dessa två fina människorna som jag har växt upp tillsammans med. Jag fattar inte hur jag kunnat välja att flytta så himla långt bort ifrån dom som det bara går att komma i detta land. Men, men, skadan är väl skedd. Mina barn har ju sina liv här och jag vill inte gärna bryta upp dom härifrån, och man vill ju gärna leva med sina barn så länge det går. Annars skulle jag bums flytta till mina gamla hemtrakter – ja jag skulle inte ens tveka att flytta tillbaks till mitt gamla flickrum igen! Nja, kanske inte, men nästan i alla fall.

Ur dessa två personer är, hittills, sprunget 19 personer till. Det är inte ett dåligt resultat ifrån en danskväll i Laisvall för en si sådär 52 år sedan. Grattis mina älskade föräldrar!

Tyvärr har jag inte kunnat fira med de 2 duvorna, då jag ju som sagt har ett smärre avstånd att avverka för att närvara. Men de har i alla fall blivit firade med lunch och tårta hos lillasyster min. Fotot är ifrån henne.

 

3 kommentarer

Varför ska barnet följa sin pappa och inte sin mamma?

chld

Nu går vi till andra frågan jag fått: ”Varför måste barn följa sin pappa och inte sin mamma?”

Om detta säger Islam inte någonting. Jag vet inte var detta kommer ifrån? Det måste vara ett missförstånd. När det gäller barn och dess uppfostran har islam dock vissa riktlinjer, som baseras på helt naturliga orsaker: Islam säger att barnet bör vara mer knutet till mamman de första sju åren, nästkommande sju år ska barnet vara mer knuten till pappan och de kommande sju åren efter det(från 15 år) är barnet själv fri att välja. Barnets uppväxt är alltså i princip uppdelat i: 7 år + 7 år + 7 år, som ska fördelas mellan föräldrarna.

Dessa riktlinjer är till för att båda föräldrarna ska engagera sig och agera förebilder för sitt barn. Då kvinnan till sin natur (oftast) är den mer omvårdande parten så knyts helt naturligt barnet närmare mamman, än till pappan, ända ifrån start. Att säga detta idag är förstås att vara gammaldags och kontroversiell på hög nivå, det vet jag. Men det är bara löjligt att frångå fakta.

Men för att inte mamman ska avskärma barnet helt ifrån barnets pappa (vilket tyvärr händer), och för att pappan inte helt ska strunta i barnet och lämna all uppfostran till mamman (vilket tyvärr händer), så har islam (dvs Gud) satt upp vissa förhållningsregler att hålla sig efter när det gäller ”barnets bästa”, som man så vackert säger här i Sverige. Och detta är de regler jag inledningsvis tog upp med 7 år x 3.

Detta betyder inte att barnet följer pappan eller mamman, barnet ska ha båda som förebilder. Det är oftast sådana män som gift sig med icke-muslimska kvinnor som påstår såna här saker. Då de fått barn och hans fru inte vill att man utför omskärelse på barnet…eller att pappan lär barnen att be, läsa Koranen eller går till moské med barnet mm… börjar tjafset. När mannen upptäcker att den kvinna han valt som mamma till sitt barn inte för sitt liv har tänkt att hennes barn ska ha någon typ utav religiös – allra minst islamisk – uppfostran!

börjar han tänka efter. Plötsligt vaknar han upp och inser det absurda med att gifta sig med en ickemuslimsk kvinna, om han anser att vissa föreskrifter inom islam är viktig för honom att föra vidare till sitt barn. Varför tänker inte män med hjärnan innan de gifter sig?! Innan de väljer mamma till sina barn? Det de gör när de bortser ifrån tro och övertygelse när de väljer fru är att förstöra sitt eget liv, en kvinnas liv och sitt barns liv! Detta är en mycket viktig orsak varför man inte ska gifta sig med en icke-muslim. Inte för att folk som inte är muslimer är dåliga människor, utan för att de två ledargestalterna i hemmet ska ha samma grundläggande mål i livet, och i guidningen av sina barn. Har man åtminstone det grundläggande gemensamt så slipper man en massa onödig argumentation i förhållandet. Äktenskap är inte helt friktionsfritt, vilket nog alla gifta redan känner till, att eliminera det mest fundamentala problemen i ett förhållande kan vara det viktigaste man gör innan man gifter sig.

Läs även:

Varför kan en muslimsk man gifta sig med en kristen kvinna?

2 kommentarer

Varför kan en muslimsk man gifta sig med en kristen kvinna?

 

interfaith

Några frågor har anlänt och jag ska försöka besvara dom i ett par inlägg. Den först frågan gäller alltså:

”Varför kan en muslimsk man gifta sig med en kristen kvinna, men en muslimsk kvinna får inte gifta sig med en kristen man. Fattar inte!”

SVAR:

Jag måste erkänna att jag brottats med frågan ett bra tag nu, jag har själv ofta hört detta påstående men inte funnit någon större anledning att fördjupa mig i frågan – det är DÄRFÖR jag gillar att få frågor! Jag tvingas att sätta mig in i saker och ting.

Om man lyssnar på folkoppinionen så kan man få för sig att frågan innehåller en sanning. Jag vill hävda att det är en sanning med modifikation.

När man läser Koranen så kan man ganska lätt komma fram till att han INTE får det. Trots det hör man det ofta ryktas om att muslimska män får gifta sig med kristna och judiska kvinnor, och med detta som täckmantel går muslimska män och gifter sig med ”första bästa” bara för att han vill gifta sig. Så länge hon är född i ett kristet land så anser många det vara legitimt. Koranen säger:

”TAG inte till hustrur kvinnor som dyrkar avgudar förrän de blivit troende – en troende [Guds] tjänarinna är helt visst bättre än en som dyrkar avgudar, hur tilldragande ni än finner henne. Och gift inte bort era döttrar med män som dyrkar avgudar förrän de blivit troende – en troende [Guds] tjänare är helt visst bättre än en avgudadyrkare, hur förträfflig ni än finner honom. Sådana [människor] inbjuder till Elden, men Gud inbjuder till paradiset och att genom Hans nåd söka syndernas förlåtelse. Och Han klargör Sina budskap för människorna för att stämma dem till eftertanke.” [2:221]

Koranen förstärker detta när Gud säger att en man inte får förbli gift med en kvinna som är icke troende (kawafir):

”Håll inte fast vid det äktenskapliga bandet med kvinnor som förnekar sanningen;” [60:10]

Om han gifte sig med en kvinna som vid ingång av äktenskapet var en troende muslim, så måste han skilja sig ifrån henne om hon en dag erkänner sig som icke-troende, dvs kafir, hur kan man då hävda att man kan gifta sig med en som från början inte ens är troende muslim, utan en som Koranen anser är en ‘avgudadyrkare’?

”TROENDE! De som sätter medhjälpare vid Guds sida är orena [på grund av sin avgudadyrkan]!” [9:28]

”DE JUDISKA [trosbekännarna] säger: ”Esra, Guds son”, medan de kristna säger: ”Kristus, Guds son”. Detta kommer över deras läppar och då säger de efter vad [andra] förnekare av sanningen har sagt före dem. De har tagit sina rabbiner och klosterbröder till herrar och beskyddare i Guds ställe, och [detsamma har de gjort med] Kristus, Marias son, trots att de har förmanats att inte dyrka någon annan än den Ende Guden – det finns ingen gud utom Han; stor är Han i Sin härlighet, fjärran från allt vad de vill sätta vid Hans sida!” [9:30 – 31]

Koranen säger alltså att judar och kristna är avgudadyrkare. Även i kap 5:17, 5:72-73 kan man finna att kristna är ”förnekare av sanningen”.

Det är förmodligen kapitel 5:5 som kan få folk att tolka det som att muslimska män kan gifta sig med kristna och judar:

”[Ni får ta till hustrur] ärbara kvinnor bland de troende och ärbara kvinnor bland dem som före er fick del av uppenbarelsen, sedan ni gett dem deras brudgåva, för att leva med dem i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst förhållande eller en hemlig förbindelse. Om någon förnekar tron skall alla hans strävanden gå om intet och i det eviga livet kommer han att stå som förlorare.”

”Kvinnor bland de som före er fick del av uppenbarelsen”, innebär sådana kvinnor som tror på Guds budskap och som inte sätter någon vid Guds sida, dvs de får inte vara avgudadyrkare. De ska alltså tro på det rena Budskapet och inte förneka ‘Sanningen’, så som Koranen säger att den är; så som Moses och Jesus förklarade: dvs att det inte finns någon gudom utom Gud, den Allsmäktige. Koranen har befäst att kristna och judar sätter andra vid Guds sida och ”förnekar sanningen”.

Villkor nummer ETT när en troende man ska välja hustru är att hon är ”troende” alltså. Och hon ska tro på att ”Det finns ingen gudom utom den Enda Guden”, och alltså inte sätta en son eller dylikt vid Guds sida. Om det finns en TROENDE kristen som inte tror att Jesus är son till Gud, utan istället erkänner att han var ett heligt Sändebud, som Koranen säger, så kan han gifta sig med henne. Om där finns en judinna som tror på Moses rena budskap så kan han gifta sig med henne. Men i båda dessa profeters budskap fanns också förutsägelser om den siste Profeten, Muhammad, och om dessa kristna/judiska kvinnor tror på deras budskap så vet de också att Profeten Muhammad är det sista Sändebudet – vilket innebär att de ju egentligen är muslimer. En man får gifta sig men en kvinna – om hon erkänner sig till islam. Det är vad Koranen säger. Inget annat. Läs och se om ni finner något annat i texten?

Jag har försökt finna ut varifrån man har fått uppgiften om att en man kan gifta sig med en kristen/judisk kvinna, men att kvinnor ska hålla sig till muslimska män. Jag hittar inget uppenbart, förutom just versen 5:5 ovan som inte alls pratar om kristna och judiska kvinnor på det sätt man vill mena. Det ser ut som att versen hör till den tid vid Profeten Muhammeds tid, dvs en typisk ”nasech”* vers,(dvs begränsad till viss tid och/eller plats) och inte mensoch*. Det vill säga: de kvinnor som vid den tiden var troende och erkände sig till det som uppenbarats till Moses och Jesus, men ännu inte hört(eller övertygats ännu) av Det Sista Budskapet(Koranen). Koranen säger att Moses och Jesus och alla andra budbärare förmanade sina följare ”att inte dyrka någon annan än den Ende Guden”[vers 9:31]! Och detta är kriteriet för de kvinnor som Gud talar om i versen 5:5.

Det fanns folk då, liksom nu, som inte var troende, s.k. ateister, men än vanligare var det med avgudadyrkare, men även de som trodde på den Ende Guden. En muslim som ville gifta sig kunde bland folket, som delvis levt under förislamisk era( med ateister, troende och avgudadyrkare), välja bland kvinnor som antingen hunnit bli muslimer, eller bland de troende kvinnor som ännu inte tagit till sig Guds sista Budskap(Koranen), men som tillerkänner föregående profeters ”uppenbarelser”. Det fanns under denna tid(och även idag) kristna i dessa områden som inte påstår att Jesus är Guds son. Det finns t.ex. kristna som följer Johannes Döpare mer än de följer Jesus och som alltså inte påstår att Jesus är Guds son. 

Utav vad jag själv kan se ifrån verser så kan jag inte för mitt liv utröna att där står att en muslimsk man får gifta sig med en icke troende kvinna, vilket (om vi ska vara ärliga) gäller de flesta svenska kvinnor. Att man säger att ”hon är ju född kristen” och försöker rädda sig med det är för mig helt förbluffande! I Koranen står där tydligt att kvinnan ska vara troende, ej avgudadyrkare (hon får inte anse att Gud har en son) och ej förneka sanningen (enligt Koranen är Guds sista budskap -Koranen- sanningen, vilken säger att Muhammed är sista Profeten) Okej, hittar du(muslimska man) en kristen kvinna som skriver under på dessa saker – varsågod, då kan du gifta dig med henne!

*Nasech – verser som gällde under en viss tidsperiod och sedan upphörde, ibland även bägränsad till plats
*Mensoch – verser som är bestående, varar för alltid

Nästa fråga: Varför ska barnet följa sin pappa och inte sin mamma?

10 kommentarer

En faders vishet

”A Father’s wisdom” är en berättelse om en ung man som ångrar att han inte tog emot en gåva ifrån sin kloka far på dagen av hans studentexamen, bara för att senare upptäcka vad han hade förlorat:

(A Production of the Young Muslim Association’s Tech Team)
www.YMAonline.org

Lämna en kommentar

Att hålla starka band med familjen

hands

.

Det pratas ofta om usul-e-deen och furo-e-deen: sånt som man ska tro på, och följa, som muslim. Men en aspekt pratas lite om, tycker jag, och det är något som heter ”silatu ‘r-Rahm”, dvs ”att hålla nära band med ens anhöriga”, och är något man verkligen ska ha framför ögonen om man vill praktisera islam och befinna sig inom Guds Rahm – dvs ha Guds barmhärtighet över en i livet. Om detta kan ni läsa nedan:

Vikten av silatu ‘r-Rahm kan ses från följande koranvers och hadither från Profeten och hans Ahlulbeit.

Den positiva aspekten

Gud, den Upphöjde, säger:Säg till dem: Vad gott du spenderar, är det för dina föräldrar, de nära släktingarna, de föräldralösa, de fattiga och de strandade resenärerna.” De primära mottagarna av din välgörenhet bör vara dina föräldrar och dina nära släktingar, om de är behövande. Kom ihåg att välgörenhet inte bara handlar om ekonomiska transaktioner, utan i Islamisk etik även om medmänsklighet.

Betydelsen av Silatu ‘r-Rahm

Profeten (S) sade:Vissa människor går på en ond väg och begår synder, men de beter sig ändå försiktigt gentemot sina släktingar. Men på grund av deras silatu ‘r-Rahm, ökar deras förmögenhet och deras liv förlängs. Så mycket mer deras belöning skulle ha varit om de varit goda människor”

Imam Ali (A) sade: Det ni ger i välgörenhet återfår ni tio gånger om, belöningen för utlåning ökar arton gånger, belöningen för att göra gott till en troende ökar tjugo gånger och belöningen för att göra gott för en nära släkting ökas tjugofyra gånger.”

Imam Hossein (A): ”Den som önskar förlänga sitt liv och höja sin inkomst ska han ha starka band med sin familj.”

Det finns många andra hadither angående silatu ‘r-Rahm. Frukterna av silatu ‘r-Rahm i den här världen kan sammanfattas enligt följande:

· Förlängning av livet,
· Ökad inkomst,
· Välstånd i familjen och i hemmet,
· Det underlättar sista ögonblicken innan döden.

Den negativa aspekten

Gud säger: ” …de som bryter förbundet med Gud, stadfäst [i människans natur], och som åtskiljer vad Gud befallt skall vara sammanfogat …dessa är förlorarna” [02:27] i en annan vers, efter att ha beskrivit samma gärning, säger han: ” …- över dem faller [Guds] fördömelse och ett tungt öde väntar dem.” [13:25].

På grund av dessa verser, räknas att bryta banden med sina anhöriga bland de stora synderna i Islam.

Imam Ali (A) sade: ”Jag söker skydd hos Gud från de synder som påskyndar döden.” Någon frågade: ”O Amir al-mu’minin, finns det någon synd som påskyndar döden?” Imamen svarade: ”Ja, och detta är att splittra familjeförhållanden. Det är när medlemmarna i en familj förbli enat och hjälper varandra, som Gud ger dem försörjning, även om de är konsumenter av alkohol. Och i sanning, när medlemmar av en familj tar avstånd ifrån varandra och bryter relationen med varandra, då berövar Gud dem (deras levebröd) även om de är fromma.”

Metoder att utföra Silatu ‘r-Rahm

Hur ska vi utföra silatu ‘r-Rahm? Silatu ‘r-Rahm, som tidigare nämnts, innebär att hålla starka band med sin familj och släktingar. Det finns inte bara ett enda sätt att göra silatu ‘r-Rahm på. Men som exempel så sa Profeten i en hadith: ”Gör silatu ‘r-Rahm även om det bara är genom att säga salam.”

Silatu’ r-Rahm kan anta olika former:

• man orsakar inga problem för sina anhöriga
• man umgås med anhöriga med kärlek och den islamiska etiken som grund
• man deltar i de anhörigas sorg och glädje
• man hjälper dem ekonomiskt.

Ur Allamah Sayyid Saeed Akhtar Rizvi’s ”The Family Life of Isam”

5 kommentarer