Arkiv för kategorin Fiqh

Böneklädseln

.

http://ummuabdulazeez.files.wordpress.com/2011/08/muslim-man-praying-thumb19025408.jpg

.

 

BÖNEKLÄDSELN


Vissa villkor har föreskrivits för klädseln vid bönen.

 1. Den måste vara Tahir (ren): Bön som man förrättar med Najis(orent på något sätt)-tyg på sig är Batil(ogiltig). Ytterligare information om det lämnas nedan.

 2. Den måste vara Mubah, ej Ghasbi(tillhandahållen på otillåtet sätt). Bön som man förrättar med Ghasbi-tyg på sig är Batil. Tyg som köpts med pengar, på vilka Zakat eller Khums (när Wajib) inte erlagts, är Ghasbi; och bön som förrättas med sådant tyg på sig är Batil.

 3. Klädseln får ej vara gjord av någon djurdel, vars kött inte är Halal. Således förbjuds elefanthår och dyl under Namaz.

 4. Klädseln bör ej vara en del av något dött djur. Kött, hud och fett får tas från ett dött djur om man är säker på att de tagits från ett Zabiha (ett djur som slaktats på föreskrivet sätt). Således är livremmar av läder o dyl förbjudna under bönen, om man inte är säker på att de tagits från ett Zabiha eller köpts från en muslim. I det sistnämnda fallet måste man vara säker på, eller ha anledning att tro, att muslimen köpt dem efter skälig granskning).

 5. Man får inte be i kläder innehållande svett som utsöndrats under eller efter det att kläderna blivit Junub.

 6. Man får inte be i kläder som innehåller svett från ett djur som äter människans avfall.

 7. Endast för män: Kläderna får inte vara gjorda av guld, oavsett om det är rent guld eller en legering därav. Men man får ha guld i fickorna.

 8. Män får ej bära kläder av rent siden.

NOT: Guld och rent siden är Haram för män även vid andra tillfällen.

ANDRA REGLER:

 1. Om en bedjande inte visste att dennes kropp eller kläder var Najis(oren) och upptäcker detta först efter bönen är dennes bön giltig.

 2. Om han visste att kroppen eller kläderna var Najis, dock glömde detta och bad med kläderna på sig, måste han be på nytt, om tiden räcker till, eller be Kadha om tiden inte räcker till.

 3. Om kläderna blir Najis under bönen, och han har möjlighet att byta kläderna eller rena dem, utan att störa bönen, skall han göra så. Då blir bönen giltig. Om han inte byter eller renar kläderna, såsom omnämnts ovan, trots att han hade tid därtill, skall han avbryta bönen, sedan byta eller rengöra kläderna och därefter be på nytt. Om han inte har tillräckligt med tid, såsom omnämnts ovan, och han inte har möjlighet att byta kläderna, bör han fortsätta bönen med kläderna på sig. Då blir bönen giltig. Samma princip gäller om någon del av hans kropp blir Najis under bönen. Om han har möjlighet att byta kläderna men inte har något annat att ta på sig får han slutföra bönen med dessa kläder på sig.

 4. Följande Najasat förlåtes under bönen:

 1. Blodet som rinner ur ett sår eller tumör, under förutsättningen att det är svårt att rena såret eller tumören. Då bör man åtminstone byta omslaget en gång om dagen. Men om blodet når någon annan från såret eller tumören avlägsen kroppsdel förlåtes det ej. Kroppsdelen måste renas.

 2. Blod (utom Haidh-, Nafas- eller Istihadha-blod, eller från en död kropp, Kafir, eller ett djur vars kött är inte Halal), som täcker ett område som är mindre än Dirhame Baghalli, på kläderna eller en Namazis kropp.

NOT: ”Dirhame Baghalli” är ett mått som är ungefär lika stort som pekfingrets spets.

 1. De persedlar som inte kan användas för att skyla Auratain (en människas intima kroppsdelar) p g a sin litenhet, t ex en liten näsduk, knapp, ring o s v, under förutsättning att de inte tillverkats av Najasat såsom ett lik, hund o s v. Man får inte behålla dessa ting under bönen, även om man inte har dem på sig.

 2. Kläder på en kvinna som sköter ett spädbarn, under förutsättningen att:

 1. tyget blivit Najis p g a barnets urin;

 2. och hon saknar annan klädsel att byta till. I detta fall får hon rena tyget en gång om dagen. Därefter kan hon strunta i hans urin. Denna Najasatprincip kan inte överföras från urin till andra Najasat eller från en kvinna till en man, eller från en kvinna som saknar byteskläder till en kvinna som har annan klädsel att byta till.

NOT: Ovannämnda undantag gäller för Najis-tyg. Det betyder ej att andra regler för kläder, som tillverkats av en död kropp eller av ett djur vars kött inte är Halal, ogiltiggörs.

5. Reglerna för kläder man får bära under bönen gäller även vid Wajib Tawaf.

6. När det inte finns annan klädsel utom Ghasbi, eller av guld, eller av siden, och han måste bära den på grund av kyla eller för att andra personer är närvarande, får han be med den på sig. Men om han är ensam skall han be i ett slutet rum utan kläder.

Samma princip gäller om han inte har andra än Ghasbi-kläder eller om kläderna gjorts av ett dött djur eller av ett Haram-djur. Om det inte finns annan klädsel än en Najis-klädsel, skall han be med denna på sig. Efter bönen är det bäst om han tar av sig böneklädseln och upprepar bönen utan klädseln på sig.

Annonser

Lämna en kommentar

Toalettbesök

Så här under Ramadan månad kan det vara bra att förkovra sig lite i Fiqh av olika karaktär. Här kommer regler som gäller något så till synes trivialt, men ack så nödvändigt, som att gå på toaletten:

.

https://i1.wp.com/gemensamstyrka.se/res/user/idea/large/645d702445369d22b2e84d92e6007262d16d58d81d7c289ff02117bb34433526.jpg

 

TOALETTBESÖK


Följande bör observeras vid toalettbesök:

 1. Den plats, där man tömmer blåsan eller tarmen, måste vara skyddad så att ingen kan få syn på Dina intima kroppsdelar.

 2. Det är Haram att tömma blåsan eller tarmen på följande platser:

 3. (a) på tomt tillhörande annan person utan dennes medgivande;

  (b) på plats som är Wakf för viss grupp – för en person som inte tillhör denna grupp;

  (c) på en Momins grav och på plats som är helig enligt islam, såsom en moské, Imambada o s v.

 4. Det är Haram att vara vänd mot Kibla eller att ha ryggen vänd mot Kibla medan man kissar eller bajsar.

 5. När man kissat färdigt måste berörd kroppsdel tvättas två gånger (tre är bättre) med vatten.

 6. När man bajsat färdigt måste berörd kroppsdel tvättas med vatten eller, alternativt, med tyg, papper eller lera, under förutsättningen att tyget, papperet eller leran är Tahir och torrt. Det är Wajib att utnyttja tre olika stycken, även om kroppsdelen dessförinnan blir ren. Om kroppsdelen inte blir ren efter utnyttjandet av tre stycken bör ytterligare stycken användas tills kroppsdelen är ren.

 7. Om avföringen även innehåller något annat Najasat (t ex blod) eller om avföringen spridit sig onormalt mycket utanför kroppen, eller om något Najasat kommit i kontakt med berörd kroppsdel, kan kroppen endast rengöras med vatten. Papper o s v kan inte göra den Tahir.

 8. När man bajsat är det bättre att använda vatten till rengöring, även om papper o s v tillåts.

 9. Det är Haram att använda heliga föremål för att tvätta kroppen sedan man bajsat, t ex Khak-e-Shifa eller ett papper på vilket Allahs eller Masomeens namn står.

 10. Man får ej använda ben eller spillning för att rena kroppen sedan man bajsat.

5 kommentarer

Är det tillåtet att tatuera sig?

Fiqh-fråga

https://i0.wp.com/rlv.zcache.com/heart_mom_tattoo_sticker-p217808966492931828qjcl_400.jpg

Fråga:

Vilken regel (hokm) gäller om tatuering?

Svar:

Det gör inget om man tatuerar, men om det räknas som ornament då måste kvinnorna täcka den från främmande män. (Seyyed Sistani)

Det är tillåtet (djayez) om den inte har gjorts med fåfänga paroller men bättre är att undvika den i alla fall. (Seyyed Fadhlallah)

Versen som befaller kvinnorna att ”inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt” omfattar inte ornament i ansiktet och händerna till handled, men om detta ornament ät starkt, motbjudande och orsakar visst sedelfördärv är det otillåtet (haram). (Ayatollah Makarem Shirazi)


20 kommentarer

Om man samtidigt har flera obligatoriska ghusl på sig..?

Fiqhfråga:


Fråga:

Om man samtidigt har flera obligatoriska ghusl på sig att utföra räcker det om man gör en enda ghusl för alla tillstånd? T. ex om man har på sig ghusl hayth samtidigt som man måste göra ghusl janabah.
Svar:

Man utför en ghusl med avsikt (niyyah) för alla dem och det räcker om man säger avsikten (niyyah) för bara en av dem. (Seyyed Fadhlallah)

Det räcker om man utför en ghusl med avsikt för alla dem och om man har på sig ghusl janabah bland dem och gör ghusl med endast avsikt för janabah det omfattar de andra trots att man harinte sagt det vid niyyah fastän för försiktighetens skull skall man göra avsikt för alla dem. (Imam khomenei, Seyyed Khamenei)

Det räcker med en ghusl med avsikt för alla. (Ayatollah Makarem Shirazi)

Det räcker att du utför en av dem även om att du inte gör avsikt (niyahh) för de andra. (Seyyed Sistani)

Endast en ghusl räcker och det är inte tillåtet att göra slöseri(israf). (Seyyed S. Shirazi)

1 kommentar

Gör kattens hår bönen ogiltig?

Fiqh-fråga:

https://mammamaries.files.wordpress.com/2011/03/kattungar1.gif?w=300

Fråga:

Är bönen ogiltigt då man har kattens hår på sina kläder?

Svar:

Kattens hår är inte oren och om det har fastnat på böneförrättares dräkt orsakar det inte bönens ogiltighet. (Seyyed Sistani)

Av villkoren för bönförrätarens dräkt är att den inte skall bära en kroppsdel eller ett hår av ett djur med otillåtet kött. (Imam Khomeini)

Ja, detta orsakar bönens ogiltighet. (Seyyed Khamenei)

Med kropp eller dräkt som kattens hår eller andra djur med otillåtet kött har fastnat på dem är inte tillåtet (djayez) att förrätta bön endast efter att man rensar bort det. (Seyyed S. Shirazi)

Det är otillåtet att förrätta bön med dräkt som har ett djurs hår på sig med otillåtet kött som katt till exempel och i så fall är det ett måste – enligt antagandet för bönen – att be i en annan dräkt än den eller rensa den från kattens hår och därefter förrätta bönen, men om man ber med kattens hår omedvetet då är bönen giltig. (Seyyed Fathallah)

2 kommentarer

Blodtransfusion

Fiqhfråga:

https://i2.wp.com/sofiiiii.blogg.se/images/2010/ge-blod_114110487.jpg

 

Fråga

Kan man ge blod till – eller få blod från – en ickemuslim till en muslim och vice versa?

Svar

Det är tillåtet ifall det är säkert att man inte smittas med en sjukdom. (Ayatollah Makarem Shirazi)

Det är otillåtet endast om den som lämnar blod skadas, speciellt om skadan kan vara allvarligt. (Imam Khomeini, Seyyed Khamenei)

Ja, det är tillåtet. (Seyyed S. Shirazi)

Ja, det är tillåtet och det finns belöning för det. (Seyyed Fadhlallah)

Lämna en kommentar

Är det tillåtet att äta gelatin?

Fiqhfråga:

https://i1.wp.com/halalgodis.se/gelatin1.jpg


Är det tillåtet att äta gelatin?

Om man tvekar att det är vegetariskt eller animaliskt är det tillåtet att äta den. Men enligt försiktigheten (ihtiat) om man skulle veta att den är animalisk och det är inte säkert att den är ett halalkötts djur som slaktades på ett halal sätt är det inte tillåtet att äta den även om att gelatinet skapades ur djurets ben. Men om man blir säker på att det har skett istihala, dvs att dess kemiska ursprung omvandlades till ett annat är det absolut tillåtet att äta den. (Seyyed Sistani)

Om det är tveksamt att det är vegetariskt eller animaliskt är det rent (tahir) och tillåtet (halal) och man behöver inte utreda den. Om man är säker på att det togs ur en otillåtet (haram) och oren (najis) sak gäller inte istihala. (Ayatollah Makarem Shirazi)

Om det är okänd att gelatinet är vegetariskt eller animaliskt  är det rent (tahir) och tillåtet (halal). Men om man får veta att det är animaliskt och tillverkades av västvärlden är det enligt största sannolikheten orent (najis) och otillåtet (haram). Det är tillåtet att sälja den till koffar och andra som inte bryr sig. (Seyyed S. Shirazi)

Islamopedia

Lämna en kommentar