Arkiv för kategorin fasta

Den fastandes belöning – Eid-ul-Fitr

Eid-ul-fitr-Plain-Simple-Wallpapers

Eid-ul-Fitr har följande tre syften

Eid-ul-Fitr är den viktigaste festivalen i den islamiska kalendern. Dagen markerar inte någon historisk händelse eller episod; men dess existens ger muslimer ett tillfälle att tacka Gud för att ha gett honom styrka och vilja att observera fastan under den heliga månaden Ramadan.

Det är också ett tillfälle när muslimer samlas i stora församlingar och, stående skuldra vid skuldra, ber för att visa att jämställdhet och rättvisa är den inneboende egenskapen hos det islamiska samhället världen över.

Men den största betydelsen av denna dag av glädje ligger i det faktum att varje muslim är ålagd att ge behövande människor mat till en föreskriven summa per varje medlem av dennes hushåll (s.k. Zakat-ul-fitr), inklusive gäster som befann sig under samma tak kvällen innan Eid.

Eid-ul-Fitr tjänar då ett trefaldig syfte: Det ligger på varje muslim en skyldighet att minnas Gud och framföra ett tack till Honom; dagen ger varje muslim en möjlighet till den andliga inventeringen i att man nu kan fundera över styrkan i sin förmåga eller svagheten i sin karaktär, vilket i så fall säkerligen visade sig under den föregående månaden; och det är också dagen när de som har, delar med sig utav en del av vad de har, med de som inte har.

Och för de personer som inte lydde detta bud ifrån Gud, innebär Eid-ul-fitr ett slut på det månadslånga samvetskval, inre kamp och kontinuerliga förverkligandet av svagheten i sin karaktär. De behöver inte längre, utan större övertygelse, argumentera emot fastan. Dagen markerar slutet på en månad att tänka ut en ursäkt varje morgon för varför de inte ska fasta.

Nästan alla inser de andliga, sociala, vetenskapliga och medicinska förmåner som kommer ifrån att fasta. Men för en troende muslim, bör det vara tillräckligt att fastan är föreskriven i den Heliga Boken, och som sådan är den en befallning ifrån Gud.

Måttet på en persons kärlek till sin Skapare är dennes oomstridda lydnad till Guds befallningar. När en muslim, under en hel månad, har lytt Gud, utan frågor, utan att klaga, utan ånger, och när efter att ha tillbringat sin tid, med ödmjukhet och kärlek, i bön bör man undra om inte vid slutet av denna period, Skaparen Själv vänder sig till en sådan varelse i Hans Skapelse och säger: ”Nu är tiden kommen till dig, att be till Mig, så ska Jag ge”.!

Ramadan, den heligaste månaden i den islamiska kalendern, är den period då man utsätts för det högsta provet. Utan tvång lyder muslimer, världen över, Gud; och varje dag från soluppgång till solnedgång avstår de inte bara från sinnliga njutningar, utan även från livets nödvändigheter så som mat och dryck. Vissa gör detta i frossande kyla, andra i brännande hetta, vissa gör det där dagarna är korta och andra där dagarna är oändligt lång. De rika fastar, liksom de fattiga, befälhavaren liksom tjänaren; föräldrarna och barnen; härskaren liksom undersåten. De har alla fastat, oavsett hudfärg eller sin sociala ställning.

Efter att ha gjort detta, under en hel månad, bör varje muslim, på denna glädjefyllda dag av Eid al-Fitr, vara redo att möta det år som ligger framför oss med förnyad styrka, större förståelse och allmän välvilja. Man har fastat för att uppnå fromhet, disciplin och självkontroll. Nu bör vanan att obetvingat underkasta sig Gud ha odlats i ens hjärta och sinne, och man har tränat i att acceptera Guds befallning under de kvarvarande 11 månaderna på året som kommer, med samma orubbliga lojalitet. Förhoppningsvis har varje muslim kommit ut från månaden Ramadan med en ny personlighet och en starkare karaktär, säker på sin förmåga att underordna sina begär till ens vilja, och sina känslor till ens intellekt. Förhoppningsvis kommer det inte längre vara svårt att avstå ifrån berusande drycker (för de som är fallen åt det hållet), eller att inte vända sig bort ifrån mindre lyckligt lottade människor, och inte längre är man främmande och oförstående ifrån smärtan av hunger eller kval av törst.

Nu har alltså ‘träningsperioden’ Ramadan månad så kommit till sin ände, och vi träder in i ännu en ny period av vanliga, normala, vardagsaktiviteter. Om det vi lärt oss under Ramadan månad har lämnat några spår i våra karaktärer, så har vi all rätt att njuta utav vår Eid-ul Fitr.

Jag önskar alla mina kära läsare en riktigt glädjande och härlig Eid Mobarak 🙂

TIPS:

Zakat ul-Fitr ska ju betalas ut lokalt, till behövande i det område man bor i. Men ifall man inte känner till någon fattig som är i behov av pengar till en måltid, så finns ”Afghanistanhjälpen”, dit ni kan skicka er summa. I Afghanistan finns garanterat folk som är i behov. Jag lämnar uppgifter om detta nedan:

Afghanistanhjälpen

As-salamu aleykum/Frid vare med er! Afghanistanhjälpen är startad i Imam Mahdis(AJ) namn för att påskynda hans återkomst. Imam Mahdi(AJ) är en ättling till profeten Muhammad(S) som lever i fördoldhet idag, men som kommer att framträda tillsammans med profeten Jesus(as) i de sista av tiderna. Han kommer kämpa mot tyranni, orättvisor och förtryck tillsammans med en armé av godhjärtade människor.  
Syftet med Afghanistanhjälpen är att hjälpa våra behövande medmänniskor i just Afghanistan. Afghanistan som är ett krigsdrabbat land har stora delar av sin befolkning levandes i fattigdom. Som medmänniska är det vårt ansvar att ta hand om varandra, som muslim är det en plikt. Vi ska inte hålla hårt i våra pengar, utan dela med oss av vårt överflöd som det står i den heliga Koranen.   
Vill du hjälpa till och bidra till fattiga människor i Afghanistan?

För att bidra kan du antingen skicka in din gåva till Afghanistanhjälpens konto: Swedbank: 8420-2,944 483 191-2 eller via swish till antingen 0702847710 eller 0738206484

Skriv ”Afghanistan” i meddelanderutan när du skickar din gåva. Är det viktigt att din niyya(avsikt) för pengarna framgår som t.ex. vid sadaqah skriv då det istället och kontakta gärna oss ansvariga vid speciella ändamål eller frågor. 

Vill du vara fadder åt en speciell familj? Om du som givare vill ge månadsvis till en eller flera familjer, som en fadder, går även detta att ordna. Dina pengar ska du i detta fall märka med familjens namn. För att tilldelas en speciell familj kontakta oss vänligen så att vi kan ordna detta. Viktigt är att du som givare vet att det för dig är ekonomiskt möjligt att kunna skicka månadsvis så att familjen får en trygghet och säkerhet genom dig.   
Hur kan man veta att pengarna kommer fram? Vi som startat denna hjälp gör det helt och fullt ideellt. Med personliga kontakter som vi litar på skickar vi pengarna direkt till Afghanistan via Western Union. Mottagarna där i sin tur ser till att behövande får dem och att allt går rätt till. In shaa Allah. Om du vågar lita på oss är upp till dig som givare, men vi försäkrar att vi gör allt som står i vår makt för att allt ska gå rätt till. Gud ser allt. Oberserva att när vi skickar via Western Union tillkommer en avgift som blir högre ju större summan är. Denna avgift dras från alla pengar som skickas vilket gör att summan delat på alla givare inte blir så stor.    
Frågor? Vänligen kontakta någon av oss på nedstående uppgifter.

Mail: nematullah.tavassolli@hotmail.com, theres.tavassolli@hotmail.com Telefonnr: Nematullah: 0738206484, Theres: 0702847710

9 kommentarer

Din mages rättigheter

matpyramidensmall

.

Det är inte bara dina föräldrar, barn och grannar mm…som har rättigheter hos dig. Till och med din egen mage har sina rättigheter att kräva ifrån dig.

Imam Zein-ul-Abedin sa:

”Gör inte din mage till en behållare för sådant som är olagligt. Och ringakta den inte på så sätt att du mister din manlighet, och behärska er under tid av hunger.”

Vad Imamen avser här är tre saker:

1. Gör inte din mage till en behållare för mat, införskaffade utav pengar som erhållits på olaglig väg. Följaktligen ska man se till att leva ett rättskaffens liv, utan kriminalitet på minsta nivå. Detta säkerställer att den mat man får i sig verkligen införskaffas på rätt sätt.

2. Fyll inte magen med sådant som inte är halal för dig. Man ska vara noga med att spåra det man stoppar i munnen, precis så som t.ex. livsmedelsverket har som krav hos restauranger; all mat skall vara spårbar till ursprunget. Idag ser vi tecken på att världen håller det för mer och mer viktigt att hålla reda på exakt på vad det innehåller som man stoppar in i sitt system.

3. Förringa inte magen på så sätt att du mister manligheten; dvs se till att magen inte blir stor och tjock och rund. Sådant får en man att se slö, slapp och likgiltig ut – vilket är 3 mycket omanliga drag.

4. Klaga inte konstant vid känsla av hunger. Om du inte kan behärska dig vid tid av hunger, då kan du inte heller nå någon som helst nivå eller disciplin inom Islam.

Profeten och imamerna hade alla mycket god manlig fysik, ingen av dom hade en mage som stack ut långt utöver sin övriga lekamen. Imamerna av Ahlulbeit tog väl hand om sin fysik, för religionen Islam uppmanar inte bara till att vi tar hand om vår andliga utveckling, utan även vår kroppsliga fysik. När Profeten uppmanade sitt folk att lära sig simma, rida och bli duktig i bågskytte, så menade han att en muslims fysik; kondition och styrka, måste upprätthållas i god form.

Imamen sa även: ”Låt inte er mage bli djurs begravningsplats”. Man ska alltså se till att det mesta av ens matintag består utav gröda, inte av kött. Detta är något som man i de flesta tider varit duktig på, men idag har köttätandet nått epidemiska höjder. Vi har aldrig ätit så mycket kött någonsin som vi gör idag. Vilket – enligt islam – inte är bra för ens kropp.

Under denna månad, Ramadan, har vi extra mycket chans att fundera på vår mages rättigheter. Vi vill att vår fasta ska accepteras av Gud, och därför är många extra noga att granska sig själva, och maten vi äter, så att den inte på något sätt är haram. Vi bör ha med oss detta även under resten av året: att ge vår mage dess rättighet och inte äta vad som kommer i vår väg, kolla upp om köttet verkligen kommer ifrån ett riktigt halal-slakteri(notera kebabköttindustrin som precis avslöjats t.ex.), inte äta för mycket kött utan försök använd spannmål och andra grödor och kanske viktigast utav allt: idka fysisk träning av vilket slag de än månde vara. Detta för att följa Profeters och Imamers väg och därmed Guds väg.

mage

1 kommentar

Vill du bjuda en fattig familj på Iftaar denna månad?

logo_top

Här är din chans….:

När vi går in i dessa välsignade dagar och nätter påminner jag mig själv om den Heliga Profetens ord när han välkomnade denna månad:

”O människor! En månad har närmat dig lastat med välsignelse, barmhärtighet och förlåtelse, det är en månad som hos Gud är den bästa av alla månader. Hos Gud är dessa dagar de bästa av dagar, dess nätter är de bästa av nätter, dess timmar är de bästa av timmar. Det är en månad där du uppmanas att vara Guds gäster, och under denna månad anses du som värdig att åtnjuta Guds nåd.”

Vi är verkligen lyckligt lottade över att vara hedrade med Ramadan månads ankomst och över att vara medvetna om dessa dagar och nätters betydelse. Därför kan vi också eftersträva att maximera nyttan av den. En organisation som heter ”The Lady Fâtemah Charitable Trust” (LFT) arbetar särskilt aktivt denna månad med att dela ut Iftaar till behövande familjer i olika delar av världen. Detta görs för att följa Profetens råd när han, i samma predikan som ovan, sade:

”O människor! De bland er som ger Iftaar till en troende under denna månad kommer att få en belöning som motsvarar den som sätter en slav fri, och alla hans tidigare synder blir förlåtna.”

När han sagt detta frågade folk honom: ”O Allahs budbärare; Inte alla av oss kan göra det!” Han svarade, därpå, med att säga:

”Ni kan sky helvetets eld till och med med en halv dadel! Sky helvetets eld även med ett glas vatten! O människor! De bland er som förbättrar sitt beteende under denna månad kommer att finna en säker väg på al-Sirat al-Mustaqeem, (den rättfärdiga vägen) där mångas fötter kommer att glida undan.. ”

LFT har distribuerar Iftaar till behövande familjer under de senaste 16 åren, och försöker nå ut till så många mottagare som de kan varje år. Detta är naturligtvis utöver Trustens ordinarie verksamheten, som de vanligtvis bedriver under denna månad. Iftaar fördelas i många olika länder i Mellanöstern och i Afrika.

Är ni intresserade utav att bidra till Iftaar genom denna verksamhet finns ett nytt sätt att bidra: med de besparingar du gör under Ramadan månad från dina normalt dagliga koppar kaffe och lunchmåltider kan du låta en del utav dessa gå till en värdig sak. Därför lanserades förra året hemsidan www.donateyourlatte.co.uk. Genom att donera £ 2,50 kommer du kunna bidra till de grundläggande behoven inför Iftaar till en hel familj under 3 dagar – 10 koppar kaffe matar en familj för hela månaden. Därför genom att donera en månad till ett värde av kaffe kommer att föda tre familjer för hela månaden. Att donera en månads värde av din latte på stan kommer du att kunna bidra till 3 familjers Iftaar denna månad!

I en anda av att fånga välsignelser under Ramadan månad, varför inte överväga att donera värdet av några (eller alla) dina luncher under den heliga månaden. £ 5 per dag eller £ 150 för hela månaden kan skänkas, som ett sätt att utfodra 6 behövande familjer under månaden.

LFT kommer att hålla er uppdaterade om allt distributionsarbete som sker i alla länder i världen där vi distribuerar(se länkar nedan). De förväntar sig att årets LiFTaar program(som programmet heter) kommer att kosta US$ 150.000. De litar helt på donatorers generositet för att uppnå detta. Så som många under årens lopp har varit mycket stödjande till verksamheten kommer många, utan tvekan, att fortsätta att visa sin kärlek till Guds Skapelse under kommande dagar, månader och år.

LFT:s ordinarie intensiva verksamhet bedrivs förstås som vanligt under denna månad, utöver LiFTaar, och de fortsätter arbeta med att tjäna de behövande och utsatta människorna över hela världen på ett varaktigt sätt.

Ett sådant initiativ som LFT stödjer går till föräldralösa barn i Karbala, Libanon, Tanzania och irakiska och afghanska flyktingar.

Vänligen avsätt lite tid för att stödja syster Musarrat Pyaralis initiativ när hon tar itu med att besvara de föräldralösas rop under denna månad.

Besök gärna hennes JustGiving sida för att läsa om varför detta kall betyder så mycket för henne och hur hon, genom att arbeta tillsammans med LFT, syftar till att göra en skillnad under Ramadan.

När vi ber till Gud att mata de hungriga efter Isha bönen under denna månad, låt oss fråga oss själva, har vi gjort vårt bästa för att nå ut att mata de hungriga, och har vi visat vår omsorg om de föräldralösa?

Följ The Lady Fatima Trusts arbete på dessa sidor:

VIDEO Gallery: http://www.ladyfatemahtrust.org/lft-in-action/video-gallery

Image Gallery: http://www.ladyfatemahtrust.org/lft-in-action/image-gallery

https://itunes.apple.com/gb/app/lady-fatemah-charitable-trust/id598326331?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

twitter.com/#!/LFTrust
JustGiving sida

www.donateyourlatte.co.uk.

Lämna en kommentar

Ramadan Kerim

karim

Jag sänder er en hälsning, och en förhoppning, att Ramadan månad kommer att vara er alla mycket Kerim detta år, inshaAllah!

 

6 kommentarer

Vad är viktigare: fastan eller bönen?

På Facebook ställdes en fråga:

”Hej! Jag har en fråga, vad tycker ni om folk som inte alltid ber eller typ skiter i att be en dag eller så, men fastar, läser quran osv. Jag har nämligen en vän som gör så, och jag har sagt till henne att fastan inte räknas då bönen inte utförs. Är det verkligen så?:)”

Svar:

För att besvara en dylik fråga så kan vi inte kasta ut den, lite allmänt, till vem som helst. Visserligen är det bra att fråga, men risken är att någon svarar – och svarar fel. Islams rättsvetenskapliga principer är mer komplicerad än så. Det behövs de som har vigt sitt liv åt att studera islamisk jurisprudens, och ibland kan inte ens de svara helt och fullt.

Man kan inte säga att det enda kommer före det andra när det gäller såna här saker. Ett är säkert i alla fall och det är att man aldrig, någonsin, ska lämna bönen. Inte för något. Det är bättre att be en lat bön än att inte be bönen alls, om det är de alternativ man har tillhanda, liksom. Men att säga att fastan inte räknas om man inte ber, eller att bönen inte räknas om man inte fastar osv….det skulle jag inte våga sätta några pengar på.

Så här är det nämligen: när en kvinna har sin menstruationsperiod i Ramadan månad och inte kan be eller fasta, så har hon en fasteskuld att ta igen efteråt men inte en böneskuld. Vad kan det betyda? Det finns de som skulle säga, med härledning utav denna information, att fastan är viktigare än bönen. Och lyfter man inte blicken lite så är det inte så svårt förstå hur någon, som inte vet bättre, kan dra denna slutsats.

Sen har vi en annan situation, och det är att under Ramadan månad, när det är obligatoriskt för alla friska att fasta, då kan man ändå ”rymma” från fastan, om man kan uttrycka det så. Det gör man genom att man reser ett par mil utanför den stad man bor i, stannar en stund där och äter något – bryter fastan alltså, och sedan kan man åka hem igen. Resa bryter nämligen fastan. Det kan ses som ‘fusk’ hos somliga, vilket det också är, men det är likväl ett tillåtet fusk. Man kan alltså rymma från fastan. Det kan man däremot inte göra med bönen. Inte någonsin!

Så: här kan vi se hur viktig bönen är. Och man inser att bönen är viktigare än fastan. Men så kan vi vrida samma fråga ett varv till:

Om man inte fastar, eller bryter fastan en dag, utan någon egentlig orsak, så som sjukdom t.ex, (under Ramadan månad), så måste man återbetala detta med flera dagars fasta(jag vet inte helt hundra på rak arm men jag har för mig att det är en månad eller mer som man ska fasta för en fel-bruten fasta. Någon som vet?)

Men om man medvetet missar en bön, som är så viktig att man aldrig får missa den, så måste du inte be samma bön i flera dagar(eller månader) efteråt för att återgälda denna bön, utan man ber bönen ”kadha”(som en skuld). Samma bön alltså, men man gör syfte att det är en specifik skuldbön. En gång. Inget mer.

Så: nu kan man, än en gång, dra slutsatsen att fastan är viktigare än bönen.…HUR ska vi göra, inget verkar stämma med föregående utlåtande, och man kan helt ärligt hålla på såhär med många frågor i islam om man har lust att vrida runt huvudet på sig själv flera varv.

Det är därför som vi, som inte studerat fiqh (islamisk jurisprudens) djupare, inte kan ge oss in i att tolka islam och koranen. Sånt lämnar vi åt våra Meradjeh. Ett tips är att inte fundera så mycket om vad som är viktigare, eller viktigast: allt är viktigt, man gör vad man kan och de flesta kan det mesta. Ibland tycker jag att folk har en benägenhet att misstro sin egna förmåga, i förväg. Ett tips jag vill ge alla är: sälj inte er bön, se till att utföra bönen, oavsett var man befinner sig i livets skeenden. Livet går upp och ned hela tiden och i tider av tristess och olust så är det många som lämnar sin bön, ”inför bättre tider” verkar det som. Som om bönen bara är till ifall allt går bra för en.

Sen när allt börjar gå bra för en, då har vanan att be försvunnit, och då fortsätter man att lämna bönen – ”eftersom det ju går så bra nu”, så vill man vänta till ”sämre tider” tills man börjar att be igen – och så fortsätter det och bönen försakas tillslut i sin helhet. Den enda som förlorar för att man försakar bönen, det är den som försakar bönen: Det är inte Gud som förlorar något på det, det är inte dina föräldrar, lärare, syskon, vänner eller arbetsgivare (om man avstår bönen för att man är bitter på någon utav dom).

Om man avstår något som är obligatoriskt, då gör man det för att man tänker sig vinna något på att avstå ifrån det obligatoriska. Oftast är det kortsiktiga vinster, men det finns de som chansar ändå. Jag kan ge några exempel: om man avstår att betala statlig skatt, hyran eller andra obligatoriska skulder, så gör man det med tanken att vinsten blir att man har en massa extra pengar att sprätta iväg på sånt man tycker är roligare än det obligatoriska. Man går inte till skola/jobb fastän det är obligatoriskt för de som har sånt att gå till, och vinsten är då (kanske?) att man får lite mer tid för sig själv, man vill göra något som är ‘roligare’!

Bönen är själva ”passet” till Paradiset. Gud är barmhärtig och chansen att Han förlåter det mesta är väldigt stor, har man bara sitt pass i ordning så har man stora chanser att få den Stora Belöningen.

Min fråga : att avstå från bönen, vad finns det för vinst i det? Anyone?

2 kommentarer

Ska man fasta under Ashura?

Att fasta under Ashura anses av många som ett betydelsefullt sätt att dyrka Gud. Man kan analysera detta från olika synvinklar: för det är en handling av dyrkan som både har en historisk och en samtida mening.

Vad avser ”samtida mening”, så är det många idag världen över, som har lärt sig att fasta på Ashura. Man säger också att det, enligt Profeten, är den bästa fastan att utföra, näst efter fastemånaden Ramadan. Man har också lärt sig att om man fastar under Ashura så kommer Gud att tvätta bort 1 års synder från den fastande personen. Därför ser man idag att många människor i den islamiska världen fastar under denna dag.

Därför är det viktigt att förstå grunderna bakom denna fasta, och varifrån denna specifika handling av dyrkan kom. Och om denna handling accepteras av alla skolor inom islam, eller enbart av vissa skolor.

Då måste man studera världshistoria, samt hadith-historia, den arabiska kalendern, den islamiska kalendern samt den judiska kalendern. Eftersom det sagts att denna historia bland annat grundar sig på att det var den dagen Gud skyddade Musa och israeliterna ifrån Faraon. Därför måste man analysera den judiska kalendern för att se om denna dag, enligt deras kalender, överensstämmer med den tionde Muharram.

Det finns ingen fasta som varit utsatt för sån stor propaganda, som fastan inför den 10 muharram (idag även känd som Ashura). När man idag reser till vissa gulfstater, så kommer man att finna många föredrag om att fasta på Ashura. När dagen närmar sig kommer imamerna i moskéerna att prata om innebörden, nyttan och vikten av att fasta denna dag.

Det finns många andra saker man kan prata om när det kommer till den 10 muharram, som dessa imamer hade kunnat ta upp; Profeten Ibrahim skyddades från elden på den 10 muharram, Profeten Nuh räddades från floden den 10 muharram, Profeten Ayub botades från sin sjukdom den 10 muharram, Profeten Jakobs syn återkom den 10 muharram.

Varför koncentreras all fokus runt Ashura på Profeten Musa och det israeliska folkets uttåg ur Egypten? Varför cirkulerar där så många flygblad, så många broschyrer och dvd-skivor som uppmuntrar folk att fasta på Ashura? Dessa kommer alla ifrån gulfstaterna och har spridit sig världen över.

Vi vet ju om att när mediamaskinen väl börjar jobba, så kan den omedelbart ändra sinnet hos vilken människa som helst. Om maskineriet är tillräckligt starkt och kraftfullt så kan den få horder av människor att gå åt helt fel håll. Propagandan angående rekommendationer att fasta den 10 muharram överskuggar alla andra av Profetens rekommendationer med råge. Hur ska man då värja sig? Hur ska man veta vad som är rätt och fel? Ja, det är just det som är syftet med propaganda: att man ska bli osäker, och sedan går man med vad man tror är massan – för att propagandamaskinen överröstar allt annat.

Nedan finns en föreläsning av en mycket populär föreläsare, Seyed Ammar Nakshawani, i ämnet och han redovisar det tydligt; både historiskt och vetenskapligt. 

Jag säger inte att ni ska svälja allt Seyed Ammar Nakshawani säger, men för de som aldrig hört annat än att man SKA fasta på Ashura, men förstått att inte alla anser det,så är hans föredrag en motvikt mot det ni hört. Lyssna och fundera på om det han säger innehåller en massa fel och lösa rykten, diskutera med er själv och andra. För att utröna svaret svarar han på några viktiga frågor:

1. Vad är själva nyttan/vikten/betydelsen med fastan – i alla religioner?

2. Var finns den hadith där Profeten nämner fastan under Ashura? Vilka har återberättat dessa haditer och vad är deras historia?

3. Vad betyder ordet ”ashura”, enligt araberna? Har ordet bara en betydelse, eller finns där fler?

4. Finns det en dag i den judiska kalendern, som överensstämmer med det islamiska datumet 10 muharram?

5. När startade den arabiska kalendern?

6. Varför skulle Profeten kopiera judarna när det kommer till att fasta denna dag?

7. Finns det andra områden inom sunnah, som blivit negligerade, eller inte blivit upphöjd lika högt som fastan under Ashura?

Den som skrev denna hadith, baserade den på idén att den islamiska kalendern börjar med Muharram, och att Profetens intåg till Mecka därför skedde den första muharram, men hans inträde i Mecka var istället Rabi el-owel. Haditen kom från en person som inte känner till hur den islamiska kalendern fungerar… ja mycket mer får ni reda på när ni lyssnar på föreläsningen, som är uppdelad i 4 videoklipp. Trevlig resa!

.

.

.


.

, , ,

5 kommentarer

Eid Mobarak

.

InschaAllah har Gud accepterat vår fasta och våra böner och min tro och förhoppning är att vi alla har stärkt vår iman under den gångna månaden Ramadan, att vi har lyckats ladda våra batterier någorlunda i alla fall.

Därför vill jag önska Er alla en glad och trevlig Eid tillsammans med nära och kära, eller var helst ni befinner er i världen och livet.

7 kommentarer