Arkiv för kategorin fasta

Den fastandes belöning – Eid-ul-Fitr

Eid-ul-fitr-Plain-Simple-Wallpapers

Eid-ul-Fitr har följande tre syften

Eid-ul-Fitr är den viktigaste festivalen i den islamiska kalendern. Dagen markerar inte någon historisk händelse eller episod; men dess existens ger muslimer ett tillfälle att tacka Gud för att ha gett honom styrka och vilja att observera fastan under den heliga månaden Ramadan.

Det är också ett tillfälle när muslimer samlas i stora församlingar och, stående skuldra vid skuldra, ber för att visa att jämställdhet och rättvisa är den inneboende egenskapen hos det islamiska samhället världen över.

Men den största betydelsen av denna dag av glädje ligger i det faktum att varje muslim är ålagd att ge behövande människor mat till en föreskriven summa per varje medlem av dennes hushåll (s.k. Zakat-ul-fitr), inklusive gäster som befann sig under samma tak kvällen innan Eid.

Eid-ul-Fitr tjänar då ett trefaldig syfte: Det ligger på varje muslim en skyldighet att minnas Gud och framföra ett tack till Honom; dagen ger varje muslim en möjlighet till den andliga inventeringen i att man nu kan fundera över styrkan i sin förmåga eller svagheten i sin karaktär, vilket i så fall säkerligen visade sig under den föregående månaden; och det är också dagen när de som har, delar med sig utav en del av vad de har, med de som inte har.

Och för de personer som inte lydde detta bud ifrån Gud, innebär Eid-ul-fitr ett slut på det månadslånga samvetskval, inre kamp och kontinuerliga förverkligandet av svagheten i sin karaktär. De behöver inte längre, utan större övertygelse, argumentera emot fastan. Dagen markerar slutet på en månad att tänka ut en ursäkt varje morgon för varför de inte ska fasta.

Nästan alla inser de andliga, sociala, vetenskapliga och medicinska förmåner som kommer ifrån att fasta. Men för en troende muslim, bör det vara tillräckligt att fastan är föreskriven i den Heliga Boken, och som sådan är den en befallning ifrån Gud.

Måttet på en persons kärlek till sin Skapare är dennes oomstridda lydnad till Guds befallningar. När en muslim, under en hel månad, har lytt Gud, utan frågor, utan att klaga, utan ånger, och när efter att ha tillbringat sin tid, med ödmjukhet och kärlek, i bön bör man undra om inte vid slutet av denna period, Skaparen Själv vänder sig till en sådan varelse i Hans Skapelse och säger: ”Nu är tiden kommen till dig, att be till Mig, så ska Jag ge”.!

Ramadan, den heligaste månaden i den islamiska kalendern, är den period då man utsätts för det högsta provet. Utan tvång lyder muslimer, världen över, Gud; och varje dag från soluppgång till solnedgång avstår de inte bara från sinnliga njutningar, utan även från livets nödvändigheter så som mat och dryck. Vissa gör detta i frossande kyla, andra i brännande hetta, vissa gör det där dagarna är korta och andra där dagarna är oändligt lång. De rika fastar, liksom de fattiga, befälhavaren liksom tjänaren; föräldrarna och barnen; härskaren liksom undersåten. De har alla fastat, oavsett hudfärg eller sin sociala ställning.

Efter att ha gjort detta, under en hel månad, bör varje muslim, på denna glädjefyllda dag av Eid al-Fitr, vara redo att möta det år som ligger framför oss med förnyad styrka, större förståelse och allmän välvilja. Man har fastat för att uppnå fromhet, disciplin och självkontroll. Nu bör vanan att obetvingat underkasta sig Gud ha odlats i ens hjärta och sinne, och man har tränat i att acceptera Guds befallning under de kvarvarande 11 månaderna på året som kommer, med samma orubbliga lojalitet. Förhoppningsvis har varje muslim kommit ut från månaden Ramadan med en ny personlighet och en starkare karaktär, säker på sin förmåga att underordna sina begär till ens vilja, och sina känslor till ens intellekt. Förhoppningsvis kommer det inte längre vara svårt att avstå ifrån berusande drycker (för de som är fallen åt det hållet), eller att inte vända sig bort ifrån mindre lyckligt lottade människor, och inte längre är man främmande och oförstående ifrån smärtan av hunger eller kval av törst.

Nu har alltså ‘träningsperioden’ Ramadan månad så kommit till sin ände, och vi träder in i ännu en ny period av vanliga, normala, vardagsaktiviteter. Om det vi lärt oss under Ramadan månad har lämnat några spår i våra karaktärer, så har vi all rätt att njuta utav vår Eid-ul Fitr.

Jag önskar alla mina kära läsare en riktigt glädjande och härlig Eid Mobarak 🙂

TIPS:

Zakat ul-Fitr ska ju betalas ut lokalt, till behövande i det område man bor i. Men ifall man inte känner till någon fattig som är i behov av pengar till en måltid, så finns ”Afghanistanhjälpen”, dit ni kan skicka er summa. I Afghanistan finns garanterat folk som är i behov. Jag lämnar uppgifter om detta nedan:

Afghanistanhjälpen

As-salamu aleykum/Frid vare med er! Afghanistanhjälpen är startad i Imam Mahdis(AJ) namn för att påskynda hans återkomst. Imam Mahdi(AJ) är en ättling till profeten Muhammad(S) som lever i fördoldhet idag, men som kommer att framträda tillsammans med profeten Jesus(as) i de sista av tiderna. Han kommer kämpa mot tyranni, orättvisor och förtryck tillsammans med en armé av godhjärtade människor.  
Syftet med Afghanistanhjälpen är att hjälpa våra behövande medmänniskor i just Afghanistan. Afghanistan som är ett krigsdrabbat land har stora delar av sin befolkning levandes i fattigdom. Som medmänniska är det vårt ansvar att ta hand om varandra, som muslim är det en plikt. Vi ska inte hålla hårt i våra pengar, utan dela med oss av vårt överflöd som det står i den heliga Koranen.   
Vill du hjälpa till och bidra till fattiga människor i Afghanistan?

För att bidra kan du antingen skicka in din gåva till Afghanistanhjälpens konto: Swedbank: 8420-2,944 483 191-2 eller via swish till antingen 0702847710 eller 0738206484

Skriv ”Afghanistan” i meddelanderutan när du skickar din gåva. Är det viktigt att din niyya(avsikt) för pengarna framgår som t.ex. vid sadaqah skriv då det istället och kontakta gärna oss ansvariga vid speciella ändamål eller frågor. 

Vill du vara fadder åt en speciell familj? Om du som givare vill ge månadsvis till en eller flera familjer, som en fadder, går även detta att ordna. Dina pengar ska du i detta fall märka med familjens namn. För att tilldelas en speciell familj kontakta oss vänligen så att vi kan ordna detta. Viktigt är att du som givare vet att det för dig är ekonomiskt möjligt att kunna skicka månadsvis så att familjen får en trygghet och säkerhet genom dig.   
Hur kan man veta att pengarna kommer fram? Vi som startat denna hjälp gör det helt och fullt ideellt. Med personliga kontakter som vi litar på skickar vi pengarna direkt till Afghanistan via Western Union. Mottagarna där i sin tur ser till att behövande får dem och att allt går rätt till. In shaa Allah. Om du vågar lita på oss är upp till dig som givare, men vi försäkrar att vi gör allt som står i vår makt för att allt ska gå rätt till. Gud ser allt. Oberserva att när vi skickar via Western Union tillkommer en avgift som blir högre ju större summan är. Denna avgift dras från alla pengar som skickas vilket gör att summan delat på alla givare inte blir så stor.    
Frågor? Vänligen kontakta någon av oss på nedstående uppgifter.

Mail: nematullah.tavassolli@hotmail.com, theres.tavassolli@hotmail.com Telefonnr: Nematullah: 0738206484, Theres: 0702847710

9 kommentarer

Din mages rättigheter

matpyramidensmall

.

Det är inte bara dina föräldrar, barn och grannar mm…som har rättigheter hos dig. Till och med din egen mage har sina rättigheter att kräva ifrån dig.

Imam Zein-ul-Abedin sa:

”Gör inte din mage till en behållare för sådant som är olagligt. Och ringakta den inte på så sätt att du mister din manlighet, och behärska er under tid av hunger.”

Vad Imamen avser här är tre saker:

1. Gör inte din mage till en behållare för mat, införskaffade utav pengar som erhållits på olaglig väg. Följaktligen ska man se till att leva ett rättskaffens liv, utan kriminalitet på minsta nivå. Detta säkerställer att den mat man får i sig verkligen införskaffas på rätt sätt.

2. Fyll inte magen med sådant som inte är halal för dig. Man ska vara noga med att spåra det man stoppar i munnen, precis så som t.ex. livsmedelsverket har som krav hos restauranger; all mat skall vara spårbar till ursprunget. Idag ser vi tecken på att världen håller det för mer och mer viktigt att hålla reda på exakt på vad det innehåller som man stoppar in i sitt system.

3. Förringa inte magen på så sätt att du mister manligheten; dvs se till att magen inte blir stor och tjock och rund. Sådant får en man att se slö, slapp och likgiltig ut – vilket är 3 mycket omanliga drag.

4. Klaga inte konstant vid känsla av hunger. Om du inte kan behärska dig vid tid av hunger, då kan du inte heller nå någon som helst nivå eller disciplin inom Islam.

Profeten och imamerna hade alla mycket god manlig fysik, ingen av dom hade en mage som stack ut långt utöver sin övriga lekamen. Imamerna av Ahlulbeit tog väl hand om sin fysik, för religionen Islam uppmanar inte bara till att vi tar hand om vår andliga utveckling, utan även vår kroppsliga fysik. När Profeten uppmanade sitt folk att lära sig simma, rida och bli duktig i bågskytte, så menade han att en muslims fysik; kondition och styrka, måste upprätthållas i god form.

Imamen sa även: ”Låt inte er mage bli djurs begravningsplats”. Man ska alltså se till att det mesta av ens matintag består utav gröda, inte av kött. Detta är något som man i de flesta tider varit duktig på, men idag har köttätandet nått epidemiska höjder. Vi har aldrig ätit så mycket kött någonsin som vi gör idag. Vilket – enligt islam – inte är bra för ens kropp.

Under denna månad, Ramadan, har vi extra mycket chans att fundera på vår mages rättigheter. Vi vill att vår fasta ska accepteras av Gud, och därför är många extra noga att granska sig själva, och maten vi äter, så att den inte på något sätt är haram. Vi bör ha med oss detta även under resten av året: att ge vår mage dess rättighet och inte äta vad som kommer i vår väg, kolla upp om köttet verkligen kommer ifrån ett riktigt halal-slakteri(notera kebabköttindustrin som precis avslöjats t.ex.), inte äta för mycket kött utan försök använd spannmål och andra grödor och kanske viktigast utav allt: idka fysisk träning av vilket slag de än månde vara. Detta för att följa Profeters och Imamers väg och därmed Guds väg.

mage

1 kommentar

Vill du bjuda en fattig familj på Iftaar denna månad?

logo_top

Här är din chans….:

När vi går in i dessa välsignade dagar och nätter påminner jag mig själv om den Heliga Profetens ord när han välkomnade denna månad:

”O människor! En månad har närmat dig lastat med välsignelse, barmhärtighet och förlåtelse, det är en månad som hos Gud är den bästa av alla månader. Hos Gud är dessa dagar de bästa av dagar, dess nätter är de bästa av nätter, dess timmar är de bästa av timmar. Det är en månad där du uppmanas att vara Guds gäster, och under denna månad anses du som värdig att åtnjuta Guds nåd.”

Vi är verkligen lyckligt lottade över att vara hedrade med Ramadan månads ankomst och över att vara medvetna om dessa dagar och nätters betydelse. Därför kan vi också eftersträva att maximera nyttan av den. En organisation som heter ”The Lady Fâtemah Charitable Trust” (LFT) arbetar särskilt aktivt denna månad med att dela ut Iftaar till behövande familjer i olika delar av världen. Detta görs för att följa Profetens råd när han, i samma predikan som ovan, sade:

”O människor! De bland er som ger Iftaar till en troende under denna månad kommer att få en belöning som motsvarar den som sätter en slav fri, och alla hans tidigare synder blir förlåtna.”

När han sagt detta frågade folk honom: ”O Allahs budbärare; Inte alla av oss kan göra det!” Han svarade, därpå, med att säga:

”Ni kan sky helvetets eld till och med med en halv dadel! Sky helvetets eld även med ett glas vatten! O människor! De bland er som förbättrar sitt beteende under denna månad kommer att finna en säker väg på al-Sirat al-Mustaqeem, (den rättfärdiga vägen) där mångas fötter kommer att glida undan.. ”

LFT har distribuerar Iftaar till behövande familjer under de senaste 16 åren, och försöker nå ut till så många mottagare som de kan varje år. Detta är naturligtvis utöver Trustens ordinarie verksamheten, som de vanligtvis bedriver under denna månad. Iftaar fördelas i många olika länder i Mellanöstern och i Afrika.

Är ni intresserade utav att bidra till Iftaar genom denna verksamhet finns ett nytt sätt att bidra: med de besparingar du gör under Ramadan månad från dina normalt dagliga koppar kaffe och lunchmåltider kan du låta en del utav dessa gå till en värdig sak. Därför lanserades förra året hemsidan www.donateyourlatte.co.uk. Genom att donera £ 2,50 kommer du kunna bidra till de grundläggande behoven inför Iftaar till en hel familj under 3 dagar – 10 koppar kaffe matar en familj för hela månaden. Därför genom att donera en månad till ett värde av kaffe kommer att föda tre familjer för hela månaden. Att donera en månads värde av din latte på stan kommer du att kunna bidra till 3 familjers Iftaar denna månad!

I en anda av att fånga välsignelser under Ramadan månad, varför inte överväga att donera värdet av några (eller alla) dina luncher under den heliga månaden. £ 5 per dag eller £ 150 för hela månaden kan skänkas, som ett sätt att utfodra 6 behövande familjer under månaden.

LFT kommer att hålla er uppdaterade om allt distributionsarbete som sker i alla länder i världen där vi distribuerar(se länkar nedan). De förväntar sig att årets LiFTaar program(som programmet heter) kommer att kosta US$ 150.000. De litar helt på donatorers generositet för att uppnå detta. Så som många under årens lopp har varit mycket stödjande till verksamheten kommer många, utan tvekan, att fortsätta att visa sin kärlek till Guds Skapelse under kommande dagar, månader och år.

LFT:s ordinarie intensiva verksamhet bedrivs förstås som vanligt under denna månad, utöver LiFTaar, och de fortsätter arbeta med att tjäna de behövande och utsatta människorna över hela världen på ett varaktigt sätt.

Ett sådant initiativ som LFT stödjer går till föräldralösa barn i Karbala, Libanon, Tanzania och irakiska och afghanska flyktingar.

Vänligen avsätt lite tid för att stödja syster Musarrat Pyaralis initiativ när hon tar itu med att besvara de föräldralösas rop under denna månad.

Besök gärna hennes JustGiving sida för att läsa om varför detta kall betyder så mycket för henne och hur hon, genom att arbeta tillsammans med LFT, syftar till att göra en skillnad under Ramadan.

När vi ber till Gud att mata de hungriga efter Isha bönen under denna månad, låt oss fråga oss själva, har vi gjort vårt bästa för att nå ut att mata de hungriga, och har vi visat vår omsorg om de föräldralösa?

Följ The Lady Fatima Trusts arbete på dessa sidor:

VIDEO Gallery: http://www.ladyfatemahtrust.org/lft-in-action/video-gallery

Image Gallery: http://www.ladyfatemahtrust.org/lft-in-action/image-gallery

https://itunes.apple.com/gb/app/lady-fatemah-charitable-trust/id598326331?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

twitter.com/#!/LFTrust
JustGiving sida

www.donateyourlatte.co.uk.

Lämna en kommentar

Ramadan Kerim

karim

Jag sänder er en hälsning, och en förhoppning, att Ramadan månad kommer att vara er alla mycket Kerim detta år, inshaAllah!

 

6 kommentarer

Vad är viktigare: fastan eller bönen?

På Facebook ställdes en fråga:

”Hej! Jag har en fråga, vad tycker ni om folk som inte alltid ber eller typ skiter i att be en dag eller så, men fastar, läser quran osv. Jag har nämligen en vän som gör så, och jag har sagt till henne att fastan inte räknas då bönen inte utförs. Är det verkligen så?:)”

Svar:

För att besvara en dylik fråga så kan vi inte kasta ut den, lite allmänt, till vem som helst. Visserligen är det bra att fråga, men risken är att någon svarar – och svarar fel. Islams rättsvetenskapliga principer är mer komplicerad än så. Det behövs de som har vigt sitt liv åt att studera islamisk jurisprudens, och ibland kan inte ens de svara helt och fullt.

Man kan inte säga att det enda kommer före det andra när det gäller såna här saker. Ett är säkert i alla fall och det är att man aldrig, någonsin, ska lämna bönen. Inte för något. Det är bättre att be en lat bön än att inte be bönen alls, om det är de alternativ man har tillhanda, liksom. Men att säga att fastan inte räknas om man inte ber, eller att bönen inte räknas om man inte fastar osv….det skulle jag inte våga sätta några pengar på.

Så här är det nämligen: när en kvinna har sin menstruationsperiod i Ramadan månad och inte kan be eller fasta, så har hon en fasteskuld att ta igen efteråt men inte en böneskuld. Vad kan det betyda? Det finns de som skulle säga, med härledning utav denna information, att fastan är viktigare än bönen. Och lyfter man inte blicken lite så är det inte så svårt förstå hur någon, som inte vet bättre, kan dra denna slutsats.

Sen har vi en annan situation, och det är att under Ramadan månad, när det är obligatoriskt för alla friska att fasta, då kan man ändå ”rymma” från fastan, om man kan uttrycka det så. Det gör man genom att man reser ett par mil utanför den stad man bor i, stannar en stund där och äter något – bryter fastan alltså, och sedan kan man åka hem igen. Resa bryter nämligen fastan. Det kan ses som ‘fusk’ hos somliga, vilket det också är, men det är likväl ett tillåtet fusk. Man kan alltså rymma från fastan. Det kan man däremot inte göra med bönen. Inte någonsin!

Så: här kan vi se hur viktig bönen är. Och man inser att bönen är viktigare än fastan. Men så kan vi vrida samma fråga ett varv till:

Om man inte fastar, eller bryter fastan en dag, utan någon egentlig orsak, så som sjukdom t.ex, (under Ramadan månad), så måste man återbetala detta med flera dagars fasta(jag vet inte helt hundra på rak arm men jag har för mig att det är en månad eller mer som man ska fasta för en fel-bruten fasta. Någon som vet?)

Men om man medvetet missar en bön, som är så viktig att man aldrig får missa den, så måste du inte be samma bön i flera dagar(eller månader) efteråt för att återgälda denna bön, utan man ber bönen ”kadha”(som en skuld). Samma bön alltså, men man gör syfte att det är en specifik skuldbön. En gång. Inget mer.

Så: nu kan man, än en gång, dra slutsatsen att fastan är viktigare än bönen.…HUR ska vi göra, inget verkar stämma med föregående utlåtande, och man kan helt ärligt hålla på såhär med många frågor i islam om man har lust att vrida runt huvudet på sig själv flera varv.

Det är därför som vi, som inte studerat fiqh (islamisk jurisprudens) djupare, inte kan ge oss in i att tolka islam och koranen. Sånt lämnar vi åt våra Meradjeh. Ett tips är att inte fundera så mycket om vad som är viktigare, eller viktigast: allt är viktigt, man gör vad man kan och de flesta kan det mesta. Ibland tycker jag att folk har en benägenhet att misstro sin egna förmåga, i förväg. Ett tips jag vill ge alla är: sälj inte er bön, se till att utföra bönen, oavsett var man befinner sig i livets skeenden. Livet går upp och ned hela tiden och i tider av tristess och olust så är det många som lämnar sin bön, ”inför bättre tider” verkar det som. Som om bönen bara är till ifall allt går bra för en.

Sen när allt börjar gå bra för en, då har vanan att be försvunnit, och då fortsätter man att lämna bönen – ”eftersom det ju går så bra nu”, så vill man vänta till ”sämre tider” tills man börjar att be igen – och så fortsätter det och bönen försakas tillslut i sin helhet. Den enda som förlorar för att man försakar bönen, det är den som försakar bönen: Det är inte Gud som förlorar något på det, det är inte dina föräldrar, lärare, syskon, vänner eller arbetsgivare (om man avstår bönen för att man är bitter på någon utav dom).

Om man avstår något som är obligatoriskt, då gör man det för att man tänker sig vinna något på att avstå ifrån det obligatoriska. Oftast är det kortsiktiga vinster, men det finns de som chansar ändå. Jag kan ge några exempel: om man avstår att betala statlig skatt, hyran eller andra obligatoriska skulder, så gör man det med tanken att vinsten blir att man har en massa extra pengar att sprätta iväg på sånt man tycker är roligare än det obligatoriska. Man går inte till skola/jobb fastän det är obligatoriskt för de som har sånt att gå till, och vinsten är då (kanske?) att man får lite mer tid för sig själv, man vill göra något som är ‘roligare’!

Bönen är själva ”passet” till Paradiset. Gud är barmhärtig och chansen att Han förlåter det mesta är väldigt stor, har man bara sitt pass i ordning så har man stora chanser att få den Stora Belöningen.

Min fråga : att avstå från bönen, vad finns det för vinst i det? Anyone?

2 kommentarer

Ska man fasta under Ashura?

Att fasta under Ashura anses av många som ett betydelsefullt sätt att dyrka Gud. Man kan analysera detta från olika synvinklar: för det är en handling av dyrkan som både har en historisk och en samtida mening.

Vad avser ”samtida mening”, så är det många idag världen över, som har lärt sig att fasta på Ashura. Man säger också att det, enligt Profeten, är den bästa fastan att utföra, näst efter fastemånaden Ramadan. Man har också lärt sig att om man fastar under Ashura så kommer Gud att tvätta bort 1 års synder från den fastande personen. Därför ser man idag att många människor i den islamiska världen fastar under denna dag.

Därför är det viktigt att förstå grunderna bakom denna fasta, och varifrån denna specifika handling av dyrkan kom. Och om denna handling accepteras av alla skolor inom islam, eller enbart av vissa skolor.

Då måste man studera världshistoria, samt hadith-historia, den arabiska kalendern, den islamiska kalendern samt den judiska kalendern. Eftersom det sagts att denna historia bland annat grundar sig på att det var den dagen Gud skyddade Musa och israeliterna ifrån Faraon. Därför måste man analysera den judiska kalendern för att se om denna dag, enligt deras kalender, överensstämmer med den tionde Muharram.

Det finns ingen fasta som varit utsatt för sån stor propaganda, som fastan inför den 10 muharram (idag även känd som Ashura). När man idag reser till vissa gulfstater, så kommer man att finna många föredrag om att fasta på Ashura. När dagen närmar sig kommer imamerna i moskéerna att prata om innebörden, nyttan och vikten av att fasta denna dag.

Det finns många andra saker man kan prata om när det kommer till den 10 muharram, som dessa imamer hade kunnat ta upp; Profeten Ibrahim skyddades från elden på den 10 muharram, Profeten Nuh räddades från floden den 10 muharram, Profeten Ayub botades från sin sjukdom den 10 muharram, Profeten Jakobs syn återkom den 10 muharram.

Varför koncentreras all fokus runt Ashura på Profeten Musa och det israeliska folkets uttåg ur Egypten? Varför cirkulerar där så många flygblad, så många broschyrer och dvd-skivor som uppmuntrar folk att fasta på Ashura? Dessa kommer alla ifrån gulfstaterna och har spridit sig världen över.

Vi vet ju om att när mediamaskinen väl börjar jobba, så kan den omedelbart ändra sinnet hos vilken människa som helst. Om maskineriet är tillräckligt starkt och kraftfullt så kan den få horder av människor att gå åt helt fel håll. Propagandan angående rekommendationer att fasta den 10 muharram överskuggar alla andra av Profetens rekommendationer med råge. Hur ska man då värja sig? Hur ska man veta vad som är rätt och fel? Ja, det är just det som är syftet med propaganda: att man ska bli osäker, och sedan går man med vad man tror är massan – för att propagandamaskinen överröstar allt annat.

Nedan finns en föreläsning av en mycket populär föreläsare, Seyed Ammar Nakshawani, i ämnet och han redovisar det tydligt; både historiskt och vetenskapligt. 

Jag säger inte att ni ska svälja allt Seyed Ammar Nakshawani säger, men för de som aldrig hört annat än att man SKA fasta på Ashura, men förstått att inte alla anser det,så är hans föredrag en motvikt mot det ni hört. Lyssna och fundera på om det han säger innehåller en massa fel och lösa rykten, diskutera med er själv och andra. För att utröna svaret svarar han på några viktiga frågor:

1. Vad är själva nyttan/vikten/betydelsen med fastan – i alla religioner?

2. Var finns den hadith där Profeten nämner fastan under Ashura? Vilka har återberättat dessa haditer och vad är deras historia?

3. Vad betyder ordet ”ashura”, enligt araberna? Har ordet bara en betydelse, eller finns där fler?

4. Finns det en dag i den judiska kalendern, som överensstämmer med det islamiska datumet 10 muharram?

5. När startade den arabiska kalendern?

6. Varför skulle Profeten kopiera judarna när det kommer till att fasta denna dag?

7. Finns det andra områden inom sunnah, som blivit negligerade, eller inte blivit upphöjd lika högt som fastan under Ashura?

Den som skrev denna hadith, baserade den på idén att den islamiska kalendern börjar med Muharram, och att Profetens intåg till Mecka därför skedde den första muharram, men hans inträde i Mecka var istället Rabi el-owel. Haditen kom från en person som inte känner till hur den islamiska kalendern fungerar… ja mycket mer får ni reda på när ni lyssnar på föreläsningen, som är uppdelad i 4 videoklipp. Trevlig resa!

.

.

.


.

, , ,

5 kommentarer

Eid Mobarak

.

InschaAllah har Gud accepterat vår fasta och våra böner och min tro och förhoppning är att vi alla har stärkt vår iman under den gångna månaden Ramadan, att vi har lyckats ladda våra batterier någorlunda i alla fall.

Därför vill jag önska Er alla en glad och trevlig Eid tillsammans med nära och kära, eller var helst ni befinner er i världen och livet.

7 kommentarer

Funderingar

 

 

Jag hör ofta att under Ramadan månad så äter fastande folk mer än under andra tider på året. Detta har jag dock lite tilltro till. Jag vet inte hur det är med er, men jag får inte i mig någon mat nästan. Efter att jag ätit upp min förrätt (soppan) så är jag smällmätt. Jag vill verkligen inte äta mer sedan. Och min portion soppa är i storlek som en vanlig kaffekopp ungefär.

Men då jag besitter sunt förnuft så vet jag ju om att jag MÅSTE äta mat också. Så jag brukar förstås hälla upp en mindre portion utav huvudmålet också. Häromdagen hade jag gjort biffar t.ex. Jag åt och åt och åt, och tillslut gav jag upp. Då tittade jag lite närmare på min lilla biff: jag hade ätit upp ungefär en fjärdedel utav den!! What?! HUR är detta möjligt??! Så jag fortsatte kampen, för detta var ju bara oacceptabelt lite jag fått i mig. Efter många om och men så fick jag i mig ännu en fjärdedel så slutresultatet var en halv biff och en potatis. Vid det laget befann jag mig i något som närmast kan liknas vid palt-koma: för de som inte känner till detta syndrom så är det ett tillstånd som inträffar när man äter palt (en norrländsk delikatess) och man har ätit en för mycket. Vilket, konstigt nog, är lätt hänt. Det är en sån där nära-döden-upplevelse och bör helst undvikas. I detta tillstånd brukar jag vandra efter en fastedag när jag har ätit min lilla soppa och, typ, 5 ärtor. Jag vet inte hur ensam jag är med dessa problem, men jag gillar det inte.

Det konstiga är dock att jag inte går omkring och är hungrig alls om dagarna. Men de sista dagarna har jag däremot känt mig törstig, vilket ju inte är konstigt. Det trista, och mest skräckinjagande, är att jag har åldrats typ 5 år på bara dessa 2 veckor som jag fastat!! Fruktansvärt! Särskilt för en så fåfäng kärring som jag…. jag har fått ringar under ögonen – ett helt nytt inslag i mitt ansikte, något jag aldrig varit med om förut! Jag ska verkligen vräka i mig när denna månad är slut, så jag återfår min forna glans i ansiktet igen :)!

Allt detta till trots, så förundras jag varje Ramadan månad över hur medveten man blir om världen runtom sig. Man inser hur sällan man uppskattar de, för oss, självklara inslagen i livet. Den dagliga väldoftande koppen kaffe på morgonen när man kommer till jobbet. Det där saftiga äpplet eller glaset med kallt vatten. Man tänker på att det faktiskt finns folk, än idag, som inte har tillgång till något av dessa saker. Det finns de som inte alls har dessa som självklarheter, en armlängd bort. Och även om det finns, så har de inte råd, därför måste de vara utan. Just nu har jag kommit in i ett tillstånd när jag nästan hela tiden tänker på de som svälter, på riktigt. Det är ju faktiskt inte svårt att sätta sig in i känslan under denna månad, även om man inte ska tro att det vi går igenom under denna månad kommer i närheten utav deras situation. Vi alla VET ju att det snart vankas föda och dryck.

När jag väl brutit fastan, så njuter jag av varje kopp te och kaffe jag hinner få i mig under timmarna solen är nere. Och tro mig, jag dricker hinkvis… DET får jag däremot i mig tillräckligt utav, hur nyttigt det nu är… det trista är att när fastemånaden väl är över, så går det väldigt snabbt att komma in i de vanliga rutinerna igen: när man tycker att varje sak man har tillgång till är självklarheter. Man ger inte det man faktiskt har, det rätta värdet och uppskattningen. Jag ska försöka att ha med mig den känslan lite längre detta år. Förhoppningsvis håller det åtminstone en månad eller två, men troligtvis inte. Det retar mig. Men jag ska göra mitt bästa: att uppskatta, och inte överkonsumera, i respekt för de som inte har. Alla pengar som går till överkonsumtion kan man istället spara, och skänka till någon som inget har. 

 

 

 

4 kommentarer

Ramadan Kerim, to all of you!

Idag är det, förmodligen, 1:a Ramadan månad. Jag och den äldsta, samt den yngsta dotra är på ständigt resande fot – i princip. Så vi kommer inte att fasta förrän den 29:e juli, inshaAllah. Känns konstigt att vara hemifrån, borta från resten av familjen, och inte fasta under denna månad. Det har då aldrig hänt förr… lite trista att inte laga till fotor och invänta brytandet av fastan, alla tillsammans helst. Underbart! 

Man får väl glädjas utav att alla djinner är utelåsta ifrån jorderummet under denna månad. Jag brukar försöka beskåda mina egna tillkortakommanden, alldeles extra mycket, denna månad. För ingen kan ju skylla på att Satan har frestat en på något sätt… så de fel och brister man uppvisar – det är den verkliga personlighet man har, både denna månad och resten av året, förstås. Tänk på det extra noga denna månad. Det kan bli lite navelskådning, men ändå. Lite av sånt nån gång då och då är nog inte så dumt ibland.

Förutom att jag är på resa, fel tid på året (då jag missar en vecka av fastan), så bara ÄLSKAR jag att vara här uppe i Norrland. Jag älskar min familj, mina föräldrar är alldeles underbara, och jag har så roligt med mina bedårande systrar och deras familjer. Vi blir nog nallta tjållrut när vi träffes… tror jag. Vi pratar mycket barndomsminnen och dråpligheter i övrigt. Bättre kan man inte ha det…

Jag önskar alla en underbar, vilosam, insiktsfull och produktiv Ramadan månad

;)!

18 kommentarer

Varför ska vi dyrka Gud? Vad är filosofin bakom Bönen, Fastan och Hajj?

The name of Allah in Arabic text.

Fråga: Varför skall vi dyrka Gud, då Han inte är beroende av vår dyrkan? Han är oberoende och alla är beroende av Honom. Om Gud behövde vår dyrkan, så skulle detta inte stämma överens med Hans gudomlighet och Gudom. 

Svar: Svaret på denna fråga kan besvaras på två sätt: ett kortfattat och det andra i detalj. 

Det korta svaret är: att om syftet med denna dyrkan är för att uppfylla Guds behov och genom vår lydnad ge Honom några fördelar, uppstår frågan om Gud verkligen är obegränsad och bortom alla brister och behov; vad är det då för nytta med vår dyrkan, om inte för att dyrka Honom för att upphöja oss själva, för dyrkan skulle då vara ett sätt för oss att lyfta oss själva och uppnå godhet och detta skulle kräva vägledning och gehör från Gud, för att vi således skall nå perfektion genom dyrkan. 

Det mer detaljerade svaret är följande: Dyrka, åkallan och oavsett vilken handling som än utförs i syfte att söka Guds välbehag, har mer eller mindre en effekt på människan men även för samhället. I själva verket är detta den högsta formen av utbildning och etik inom den Islamiska skolan eftersom: 

a) Dyrkan av Gud skapar en känsla av tacksamhet, respekt och ära. Att inse värdet av källan varifrån människan erhåller de gudomliga välsignelserna är ett tecken på att personen förtjänat dem. 

b) Dyrkan av Gud upphöjer människans själ. Vad kan vara mer upphöjande än att man blir förenad med den totala perfektionen vilken är Gud, och för att vi genom dyrkan och frågor som rör detta liv begär hjälp från den ändlösa och obegränsade makten och skaffar oss en sådan förmåga att vi kan kommunicera med Honom. 

Dessa fördelar finns närvarande i alla handlingar av dyrkan, som utförs på rätt sätt, och andra former av dyrkan såsom bön, fasta och hajj etc., har sina egna fördelar och effekter. Vi kommer här i korthet att diskutera hemligheterna bakom de viktigaste Islamiska handlingarna av dyrkan, så att det blir tydligt att dyrkan och åkallan gynnar oss och att Gud inte är i behov av dem. 

(1) Böner och deras gynnsamma effekter 

Böner är orsaken till hågkomsten av Gud och hågkomsten av Gud disciplinerar sinnet och jaget, kontrollerar de ohämmade begären och tyglar den upproriska själen. 

Den person som ber kommer alltid att minnas Gud. Minnet av Herren som är medveten om våra små och stora gärningar. Och de ting, som finns i våra själar och tankar, som passerar genom våra sinnen. Han är väl underrättad och medveten om dem. Den minsta effekten som hågkomsten av Gud medför, är att en person blir kapabel att balansera sina begär. På samma sätt befinner sig en person som glömmer Gud och inte bryr sig om belöning eller bestraffning i intellektuellt mörker. 

Den person, som försummar Gud, reflekterar inte över resultatet av hans gärningar och karaktär. Inte heller reflekterar han över fullföljandet av sina ohämmade begär och böjelser, och en sådan person känner inga gränser. Den fem dagliga bönerna påminner oss om Gud, den Allsmäktige, och tar bort mörkret av försumlighet från våra själar. 

För den person i vars existens, det finns en vana av ohämmade begär, som har en stark inre påverkan – är det bästa sättet att kontrollera dessa begär genom hågkomsten av Gud och genom att påminna sig om straffen för dessa synder och komma ihåg de exakta förpliktelserna där det inte finns någon möjlighet till misstag. Det är därför som den heliga Koranen säger att ett av syftena med bönen är att minnas Gud: 

”Jag är Gud. Ingen gudom finns utom Jag. Dyrka Mig därför och förrätta bönen för att minnas Mig!” [Surah Ta Ha, 20:14] 

(2) Avhållandet från synd 

Det är nödvändigt för en dyrkare att be på rätt sätt och se till att det accepteras. Denne bör även avstå från synder. Till exempel måste villkoren för att kunna utföra en handling av dyrkan (som till exempel wotho’ (tvagning) och ghosl vattnet, klädseln med vilken en person ber och den plats där denne ber) vara legitima. Dessa saker kräver att en person inte bör närma sig haram (otillåtna och förbjudna ting) och bör avhålla sig från alla typer av haram medan denne utför affärsverksamhet, eftersom det är mycket svårt för en person att hålla sig borta från haram under bönen och vid andra tidpunkter inte göra det. 
Vi lärde oss att följande vers (ayat) pekar på detta: 

”…Bönen avhåller [den bedjande] från skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft…”[Surah al-’Ankabut, 29:45]

När en dyrkare fastslår i sitt inre att villkoren för godkännandet av bönerna är att denne bör uppfylla rättigheter såsom att betala zakat (religiös skatt), att hjälpa de behövande, att inte baktala, att avstå från högmod och svartsjuka, att avstå från vin och alkohol, och med uppmärksamhet, ett klart sinne, och ren avsikt ställa sig inför Gud, då blir denne en sann dyrkare och kommer säkerligen att följa dessa regler. Angående detta sade den heliga Profeten(S): 

”Bönen är som en flod av rent vatten, i vilken en person renar sig själv, och om en person tvättar sig fem gånger om dagen kommer han aldrig att bli smutsig. På samma sätt kommer en person som ber fem gånger om dagen och tvättar sitt hjärta med denna rena och andliga källa, att aldrig fylla sitt hjärta och själ med synder.”

(3) Renhet och bevarandet av hälsan 

Då tillbedjaren ibland tvättar hela sin kropp och har för vana att utföra tvagning flera gånger om dagen och natten, och innan denne utför ghusl och tvagning rensar sin kropp från alla föroreningar och från alla typer av smuts, är denne en ren person. Ur denna synpunkt, skyddar bönen hälsan hos en person och hjälper denne att hålla sig ren, vilket är mycket viktigt i ens liv. 

(4) Disciplin och självbehärskning 

För varje bön finns en fastställd och särskild tidpunkt, och för en person som vill be är det nödvändigt att bönen utförs inom föreskriven tid, och detta hjälper en person att bli mer disciplinerad och självbehärskad och hjälper honom att inse tidens värde. 
Detta gäller speciellt för den som ber morgon bönen. Denne måste gå upp före soluppgången. En sådan person kommer naturligtvis inte bara att vara en ren person, utan denne kommer även att dra nytta av morgonbrisen och börjar således sin dag i positiv bemärkelse. 

Detta är inte den enda individuella och fostrande effekten som bönen producerar, utan detta är bara ett exempel på denna mäktiga andaktsövning inom Islam. 

(5) Sociala hemligheter

Utförandet av böner vid utsatt tid förenar den stora muslimska nationen och visar en enighet i riktlinjerna eftersom muslimer vid den bestämda tidpunkten står riktade mot qibla på ett visst sätt och dyrkar Gud, och detta i sig framhäver Enheten och samstämmigheten och därför förenar således denna andaktsövning alla människor.

När den bes i församlingar främjar den enighet, likhet och samma anda i rader av troende som visar disciplin och närhet till varandra, och den andliga enheten och broderskapet är inte i behov av någon beskrivning. Även om fördelarna med bön inte är begränsat till detta, förklarar det, oavsett vad som sagts ovan, hemligheten bakom denna stora gudomliga plikt. 

(6) Kort om hemligheten bakom fastan

Fasta är en handling av dyrkan inom Islam. En av de effekter som fastan har på en person är att den bryter vanorna och hämmar begären och befriar personen från slaveriet av sensuella begär. 

Den värsta och farligaste sedvänjan är den dåliga vanan och att vara en slav till sina begär eftersom den till synes simpla vanan av att röka orsakar en stor förlust för en persons värdighet och vad skulle man då inte kunna säga om andra vanor? 
Den person är fri som inte är en slav till någon vana och genom sina fasta mål har kontroll över dem alla. Denna typ av frihet och andlig fullkomlighet ger styrka och kräver fast beslutsamhet, vilken grundar sig från fastan. 

Fasta väcker känslor och stämningar. Rika och välstående människor som äter olika sorters mat hela året är omedvetna om människor som går hungriga. Den person som fastar minns de fattigas hunger och blir medveten om deras ångest och som ett resultat av detta väcks vissa känslor och en viss stämning i deras själ, och detta minskar skillnaderna mellan olika klasser av människor och påminner dem om att uppfylla de fattigas behov. Vad skulle kunna vara till mer nytta med fastan, än att den övre klassen och de lyckliga människorna får smaka på hunger och törst vilket skulle leda till större förståelse för de behövande. För om de behövande skulle förbli i detta tillstånd skulle en eld blossa upp i deras inre och vreden få utlopp, vilket i slutändan skulle bränna ner allt och alla och förstöra allt.

Fastandet under den heliga månaden av Ramadan visar jämlikhet och enighet eftersom både de rika och de fattiga människorna under denna månad håller sig borta från uppfyllandet av sina begär, för att således leva liknande liv. 

(7) Filosofin bakom Hajj

Hajj är en stor Islamisk andakt. Det är en social dyrkan, som utförs under föreskrivna dagar varje år i Mecka. Detta är en dyrkan, som inte bara skapar en relation mellan Gud och Hans varelser, utan även medför olika effekter på det Islamiska samhället, eftersom: 
Det är en samlingsdyrkan som börjar med fullkomligt celibat och full frihet, genom att enbart bära enkla kläder, vilket är ett tecken på att Guds varelser är lika inför Honom och människan själv bortser från ras, språk, hudfärg och rikedom och ställer sig inför Gud utan åtskillnad. Hajj är den form av andaktsövning, som uppfyller detta och skapar en känsla bland de troende att ingen skall tro att dennes status är hög i samhället. 

Hajj är en sådan enorm samling, vars pelare bildas genom företrädare från olika muslimska länder. Hajj är en årlig samling av muslimer från hela världen. 

Islam är inte bara en kombination av ett antal etiska lagar och deras praktiserande, vars syfte endast är att förbättra andligheten och hålla sig borta från vecko- eller års möten mellan politiska partier. Det är det motsatta, nämligen att den är en himmelsk och omfattande religion som håller ett öga på alla områden i en människas liv, oavsett om det är etiska, sociala, politiska, ekonomiska eller ur försvarssynpunkt. 

Av denna anledning fastställde den heliga Profeten(S) de politiska reglerna och uppmanade människorna att årligen samlas i Mecka, och garanterade dess förekomst; och på grund av Guds nåd är effekten av denna samling mäktigare än någon av de världsliga politiska partierna. 

Trots allt har alla de världsliga ledarna av vår tid börjat inse betydelsen för denna typ av samling, medan Islam för över fjorton hundra år sedan använt den för att erhålla de önskade resultatet. Muslimska tänkare som naturligtvis deltar i denna samling kan analysera dess nuvarande situation, skaffa information, diskutera sina åsikter, förbättra villkoren för muslimerna och ta initiativet till en sådan utveckling. 

Det är en samling, där muslimer från hela världen samlas och informeras om övriga muslimers levnadsförhållanden. Vilken annan samling kan föra med sig sådana fördelar? 

Detta sammanträde kan bidra till att förbättra de ekonomiska och sociala villkoren för muslimerna, eftersom forskare och experter efter att ha utfört ritualerna för Hajj, i en andlig atmosfär och på ett fredligt och uppriktigt sätt kan diskutera sina åsikter om sociala och ekonomiska grunder i det muslimska Ummah (samhället). 

De årliga sammankomsterna av Hajj har alltid stått emot orättvisor och brutalitet och det har alltid funnits frihetsrörelser vilka skapar anda och känslor, och genom Islamisk historia leder detta till revolution. Det står klart att fröet av undergång för de imperialistiska och kommunistiska regeringarna såddes under perioden av Hajj och detta land har således gett upphov till dessa frihetsrörelser. 
Detta var en av hemligheterna med Hajj. Enligt vissa forskare har tiden kommit då världen skall komma att förstå filosofin bakom Hajj. 
Från vad som än sagts ovan kan man konstatera att alla Islamiska andaktsövningar bär på sådana hemligheter, som avslöjas för de personer som utför dem eller för det samhälle där dessa personer lever sina liv.

Skrivet av Ayt. Makarim Shirazi &Ayt. Ja’far Subhani   

2 kommentarer

IFTAAR FÖRSÄLJNING & RAMADAN MARKNAD

Jag har genom mail fått en inbjudan till en s.k. Iftarmarknad där allt som säljes, oavkortat, går till Östafrikas svältkatastrof. Nu befinner sig detta event i Rinkeby, och jag bor alltför långt därifrån för att kunna närvara, men jag annonserar i alla fall här om det som sker nästa lördag. Själv blev jag superglad, för jag trodde förstås att det var här i Malmö det ägde rum, men icke:

IFTAAR FÖRSÄLJNING & RAMADAN MARKNAD  2011

I samarbete med Masjid al-Nur Rinkeby

Plats: Rinkeby Folkets hus

Tid: Kl: 16.00

Datum: Lördagen den 13:e Augusti 2011

Obs: Endast för kvinnor & barn

As salaamu aleykum!

Torkan i Afrikas horn är den värsta på 60 år, enligt FN. Människor är i behov. Det är vår plikt som medmänniskor att tillsammans kunna göra en skillnad och stödja våra troende syskon i islam.

Profeten (må frid och välsignelser vare över honom) sade: ”Allah den Allsmäktige säger: ‘Adams söner! Spendera och Allah kommer att spendera på dig.’” [al-Bukhari & Muslim ]

Förtjänsten av försäljningen går Insha Allah oavkortat till svältkatastrofen i Östafrika, skärkilt i Somalia.

Det kommer att finnas aktiviteter på plats, både för stora och små.

Varmt välkomna!

Lämna en kommentar

Ramadan

https://i0.wp.com/www.iefpedia.com/malay/wp-content/uploads/2009/08/Ramadan_Mubarak_by_rizviGrafiks.jpg

Profeten(S) sade: ”Sannerligen är månaden Ramadan en storslagen månad. I den multiplicerar Allah(SWT) de goda gärningarna, i den raderar Allah(SWT) de onda gärningarna, och i den upphöjer Allah(SWT) rangerna.”

[Wasael al-Shia, vol. 10, s. 312]

För en del är det redan Ramadan månad, andra har sin första Ramadan i morgon och för vissa börjar den inte förrän på tisdag! Så sakernas tillstånd är alltså status quo, oförändrat läge – så att säga.

Det här är en av de tristaste sakerna i vår Ummah, men kanske inte egentligen ett så stort bekymmer, men det är definitivt ett litet irritationsmoment. Tycker jag i alla fall. Well, well…

Familjen fastar idag. Vi har gjort syfte för att fasta sista Shaban månad, om det sedan är Ramadan så räknas det automatiskt till Ramadan månad, dessutom är det fantastiskt bra att fasta sista dagarna under Shaban: då knyter man ihop båda månaderna och Gud, Den Givmilde, tillräknar oss att vi har fastat under hela Sha’ban – och Ramadan månad.

Lycka till med fastan och Ramadan Moubarak för de som redan börjat, och i förskott för de som har Ramadan någon dag senare :)!

10 kommentarer

Sömnen är tillbedjan under Ramadan månad

.

https://mammamaries.files.wordpress.com/2010/08/ramadan_1.jpg?w=300

.

Imam Sadiq(A) sade:

”Fastarens sömn är tillbedjan (ebadah), hans tystnad är omnämnande av Guds namn och hans gärningar (a’mal) och bön (dua) accepteras.”

[Thawab al-a’mal, s. 24]

Imam Ali(A) sade:

”Den bästa Jihad, är att fasta i den varma årstiden.”

[Mostadrak, vol. 1, s. 590]

Profeten(S) sade:

”När du fastar måste dina öron, ögon och din tunga vara fastande.”

[Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 16]

Lämna en kommentar

Ramadan – Hälsogudie till fastande del 3/3

https://mammamaries.files.wordpress.com/2010/08/ramadan_1.jpg?w=300


Dessutom har livsmedel fördelar som inte kan ersättas med piller. Det är därför viktigt att äta en mängd olika livsmedel varje dag, för att säkerställa att vi får alla dessa näringsämnen. För att garantera omväxling, och med de en välbalanserad kost, bör man varje dag välja mat från var och en av de fem livsmedelsgrupperna.

Även om tanken på sömn kan vara långt mer tilltalande än att vakna upp att tvinga ner lite mat – hoppa inte över frukost (Sohur). Frukost är den viktigaste måltiden på dagen. Det är också kallat ”Sunnat-e-Muakkadah (framhållen Sunnah)”.

I flera år har forskning visat att frukost (Sohur) ger de viktiga näringsämnen och energin som behövs för koncentration, samtidigt som hungersymptom som huvudvärk, trötthet, sömnighet och rastlöshet hålls i schack. Dessutom, hjälper den också till att få igång vår metabolism, därför är det nödvändigt att säkerställa ett tillräckligt intag vid frukosten.

Med tanke på den långa fastan, bör vi konsumera så kallade ”komplexa kolhydrater” – eller långsamt förbrännande mat – på Sohur – så att maten räcker längre (ca 8 timmar) vilket gör dig mindre hungrig under dagen. Dessa komplexa kolhydrater finns i livsmedel som innehåller korn och frön som korn, vete, havre, hirs, gryn, bönor, linser, råris och etc.

Fiberrika livsmedel smälter också långsamt och dessa är: kli, spannmål, hel vete, korn och frön, potatis med skal, grönsaker som gröna bönor och nästan alla frukter bl.a. aprikoser, plommon, fikon etc.

Livsmedel att undvika är kraftigt bearbetade: stekt mat, starkt kryddad mat, livsmedel med snabb förbränning som innehåller raffinerade kolhydrater i form av socker, vitt mjöl mm, samt, naturligtvis, för mycket fet mat (t ex kakor, kex , choklad och godis).

Drick tillräckligt med vatten och juice mellan Iftar och sömn för att undvika uttorkning och för att detoxa magtarmkanalen är något som fastande bör anamma. Stora mängder koffein bör undvikas särskilt på Sohur.

För stort intag av te, kaffe och cola gör att man måste tömma blåsan oftare och oundvikligen leder detta till förlust av värdefulla mineralsalter som kroppen annars skulle behöva under dagen. Frukter som bananer är en bra källa för kalium, magnesium och kolhydrater. Bananer kan dock orsaka förstoppning och deras intag måste balanseras med tillräckligt fiberintag.

Raffinerade kolhydrater eller snabbförbrända livsmedel varar endast i 3 till 4 timmar och bör hellre intas vid Iftar (när fastan bryts på kvällen) för att kroppen snabbt skall kunna återställa blodsockernivån. Bland snabbförbrännande livsmedel räknas livsmedel som innehåller socker och vitt mjöl.

Dadel är en utmärkt källa till socker, fibrer, kolhydrater, kalium och magnesium och har rekommenderats ända sedan profeten Muhammed (s) som ett bra sätt att bryta fastan, eftersom dadel ger en uppfriskande explosion av välbehövlig energi. Fruktjuice har också en liknande, vitaliserande effekt. Måltiden bör förbli en måltid och inte en fest! Försök att minimera de rika, speciella rätter som traditionellt används vid firandet av fastan.

Många av de livsmedel som nämns och uppmuntras i den Heliga Koranen och Sunnah (profetiska traditioner) motsvara moderna riktlinjer för en hälsosam kost och bidrar till att bibehålla en balanserad, hälsosam kosthållning under Ramadan. De vanligast konsumerade livsmedel Profeten Muhammad (s) använde sig av var mjölk, dadlar, lamm / fårkött och havre.

Hälsosamma livsmedel som nämns i den heliga Koranen är frukt och grönsaker, såsom oliver, lök, gurka, fikon, dadlar, druvor samt baljväxter som linser. Uppmuntran av fisk kan ses i det faktum att islamisk rätt reserverar fisk från särskilda slakt krav, vilket gör det lätt att ta med fisk i en måltid.

Det är också viktigt att följa god tidshantering för Ibada (bön och andra religiösa aktiviteter), sömn, studier, arbete och fysisk aktivitet eller träning. En bra balans av tiden leder till en sundare kropp och själ under Ramadan månad, liksom under resten av året förstås.

Lämna en kommentar

Ramadan – Hälsoguide till fastande del 2/3

https://mammamaries.files.wordpress.com/2010/08/ramadan_1.jpg?w=300

Livsmedel som gör nytta och livsmedel som skadar

Fastan under månaden Ramadan kan förbättra en persons hälsa avsevärt, men – om rätt kost inte följs – kan den möjligtvis förvärra den! Den avgörande faktorn är inte fastan i sig, utan snarare vad som förtärs under icke-fastande timmar. För att till fullo dra nytta av fastan, bör en person lägga ned en hel del tankearbete på vilken typ och mängd mat de kommer att hänge sig åt under den välsignade månaden Ramadan. Överätande kan inte bara skada kroppen, utan också påverka en persons andliga utveckling under månaden.

Muslimska familjer har vuxit upp med en vana att ”bunkra” mycket mat för månaden Ramadan, så att mer konsumeras under denna tid än under kanske flera andra månader tillsammans. I slutet av dagen, frestar förekomsten av för mycket mat på bordet en att äta för mycket och gör upp för allt man har missat under dagtid eller ännu värre – finner maten tillslut sin väg till soporna, då det blir ett överskott som skäms bort.

Detta problem uppstår eftersom muslimska familjer har misslyckats med att skilja mellan fest och fasta. Det är därför värt att fundera över det verkliga syftet med fastan, vilket bland annat är att uppleva hunger och kontrollera sina önskningar i ett försök att stärka själen genom fromhet.

Om detta är precis vad som händer i ditt hem så är det bättre att göra något så fort du kan eftersom Islam strikt fördömer slöseri på alla nivåer. Extravagans har ingen andlig eller moralisk mening i Islam, speciellt då när det kommer till den heliga månaden Ramadan.

Att kasta bröd i soporna är att missbruka den gåva Allah har tilldelat dig, eftersom det finns miljontals olyckliga, som längtar efter en bit bröd. Jag tror att om vi börjar tänka i denna linjen, kommer ingen mat någonsin att slösas bort i våra hem.

Allah säger i Koranen: ät och drick [det som är gott och hälsosamt], men visa måtta [i allt]; Gud är inte vän av dem som går till överdrift.”

Koranen 7:31

Den fysiska kroppen är en gåva från Allah (swt), och har givits till människan som en Amanah (i förtroende) att ta hand om för en bestämd tid. Mängden mat som konsumeras och val av mat har en direkt inverkan på det fysiska och andliga välbefinnandet för den personen. Den mat vi äter påverkar vårt beteende och personlighet.

Hälsosamma och naturliga livsmedel bidrar till utvecklingen av en bra personlighet. Överätande har alltid ogillats i Islam då det ökar världsliga begär och leder till tröghet, och därmed avtrubbar själen, hämmar andlig tillväxt och ökar fysiska krämpor.

Heliga Profeten Muhammed (s) sade: ”Inget kärl är värre att fylla för Adams barn än magen. Tillräckligt för honom är ett par munsbitar för att hålla ryggen rak. Om han måste äta mer bör en tredjedel vara från mat, en tredjedel från dryck, och en tredjedel kvar till luft.”

De flesta hälsoproblem uppkommer från: felaktig kost, att äta för mycket och otillräcklig sömn. Människokroppen har reglerande mekanismer som minskar metabolismen och säkerställer en effektiv användning av kroppens fettreserver i tider av svält.

En kost som har mindre än en normal mängd mat, men är tillräckligt balanserad, kommer att hålla en person frisk och aktiv under månaden Ramadan. Kosten bör vara enkel och inte avvika alltför mycket från den ordinarie dagliga kosten och bör innehålla mat från alla stora livsmedelsgrupper.

Speciellt nu, när vårt dagliga intag är begränsat till två måltider per dag, måste vi lägga extra kraft på livsmedel från alla större livsmedelsgrupper. Våra kroppar behöver åtminstone 40 olika näringsämnen varje dag för att se till att vi växer tillräckligt och bibehåller god hälsa. Även om de flesta livsmedel innehåller mer än ett näringsämne, så innehåller ingen mat alla nödvändiga näringsämnen.

Lämna en kommentar