Arkiv för kategorin död

Är du rädd för döden?

to him

Alexandra frågar:

”Hej mammaMarie, min fråga kanske är personlig så du avgör om du vill svara eller inte. Det är en fråga många inte vill tala om. Är du rädd för döden? Varför är frågan så känslig för många? Vad tänker du?”

Hej Alexandra,

En mycket bra fråga. Det finns inget i livet som man med hundraprocentig tillförlitlighet kan vara säker på. Inget. Förutom döden. Ändå har folk svårt att prata om döden, vilket är rätt så paradoxalt eftersom vi människor alltid söker efter säkerhet, och längtar efter försäkringar om att det ena eller det andra kommer att ske. Men i grunden så finns inga såna garantier på något annat i livet, än just döden.

Genom historien så har alla samhällen alltid levat nära döden, och ofta har folk levt sina liv runt sin död – så att säga. Man har vetat vart man ska begravas, man pratar med folk om sin död, sin begravning och hur man vill att folk ska komma ihåg en. Äldre har alltid varit noga med att ofta ge yngre generationer tips om hur de ska leva och hur de ska välja när de tar beslut, allt för att försäkra sig om att efterlevande ska fortsätta i sin egen anda när man dör. Man vill fortsätta vara en del av de levande människorna även efter döden.

En del ledande personer i samhället har under deras livstid sett till att andra har byggt deras grav under tiden de själva lever. Till exempel Faraonerna som lät bygga sina pyramider som tog tusentals människor åratal att bygga. Och Mingdynastins härskare som lät bygga de 13 gravvalven utanför Beijing under sin livstid, den första tog 18 år att bygga. Eller så har befolkningen varit upptagna med att bygga gravvårdar åt folk som har dött, som t.ex Taj Mahal mfl. Många i samhället har, historiskt sett, varit upptagna med att bygga för döden, alltså har döden varit helt integrerad med vardagslivet på ett helt annat sätt än idag.

Idag är döden närmast utraderad ifrån vårt samhälle. Man har ‘byggt bort’ döden helt enkelt, och man anser att döden inte tillhör livet över huvud taget. Vi lejer inte bara bort allt arrangemang kring döden, man vill heller inte gärna ta med barn till begravningar och man vill helst inte prata om döden. Som alla säkert känner till, så är de flesta rädda för sådant som de inte känner till. ‘Det okända’ är alltid främmande, och skrämmer därför. Det finns dock de som kittlas utav allt som är okänt och ‘skrämmande’, och därför uppstår också många okulta rörelser, vilket vi kan se mycket utav i vårt samhälle idag.

Då det som är främmande plötsligt ‘drabbar’ någon man känner, så vet man idag inte hur man ska reagera och agera på det. Det resulterar allt för ofta att folk slutar umgås med den som har förlorat en kär familjemedlem, eller så kanske någon blir sjuk i en dödlig sjukdom och folk tycker det är obehagligt då det handlar om den onda bråda döden. Man är rädd att behöva höra talas om den, och då undviker man mer och mer de personer som har drabbats, ända tills de drabbade är lämnade ensamma i sin sorg.

Detta förhållningssätt är så synd, för när man kan hantera döden, då återgår man till sin sanna natur, och då kan man också hantera livet bättre. Men tyvärr inser folk inte det i denna ytliga och hektiska värld som vi lever i idag. När man tänker efter så borde att ”lära sig att hantera döden” vara ett skolämne.

Döden är alltså en verklighet som alla människor tror på. Men det är också en verklighet som de flesta av oss tycker om att hålla sig borta från.

I islam är döden inte slutet på vår existens; utan en passage, som tar oss från denna värld till livet efter detta vilket också är själva syftet med vår skapelse, och resultatet av vårt arbete här i livet. Frågan om vi är rädda för döden eller inte, beror helt på hur mycket vi har förberett oss inför vidräkningen på Domedagen. De som inte tror på ett liv efter detta, de räds döden då det innebär den totala förintelsen av dem själva. De som tror på ett liv efter detta, de räds döden för att de är rädda att deras gärningar inte varit tillräckliga för en evighet i komfort efter döden. I vilket fall som helst (tro eller inte tro) så bör vi alla hålla oss för goda för att gå omkring högfärdiga i livet, det bästa är att hålla sig ödmjuk inför allt i livet. För till syvende och sist så är vi inte större i livet, på denna jorden, än det eftermäle vi lämnar efter oss sedan vi dött.

Du frågar mig om jag själv är rädd för döden: Det där är så olika, beroende på vart jag befinner mig i livet för tillfället. Vissa gånger längtar jag efter döden, inte för att jag vill slippa ifrån livet särskilt mycket, utan mer för att jag känner till en del om livet efter döden och delar av det längtar jag efter. Men rätt så fort så kommer jag på andra tankar, och vill gärna leva kvar länge än. För jag själv känner att jag inte gjort tillräckligt här på jorden, och där kommer rädslan in:”Har jag förberett mig tillräckligt för min första natt i graven, för tiden efter, för Domedagen…?” Det är här: det jag gör just nu, de beslut jag tar, de ageranden jag gör idag, som gäller i evigheten. Kan jag försvara mig där? Man gör synder varje dag, och har jag ‘jämkat upp’ för de synderna så att vågskålen är till min fördel på Domedagen? Det är alltså inte själva döden jag är rädd för, utan snarare det tillstånd jag befinner mig i här i livet vid dödsögonblicket.

Ja, Alexandra, det är så mina tankar går gällande döden. Jag vet ju att Gud är Barmhärtig och Förlåtande, och jag kan bara hoppas att Han kommer att ha överseende med mina brister. Men för oss troende, till skillnad ifrån icke-troende, så har vi ett hopp som genomsyrar våra liv när det gäller döden. Det ser jag också är till stor hjälp, både i livets skeenden så väl som vid sorgearbetet efter en död familjemedlem. Även om jag ändå ser att faktiskt alla människor återgår till sin primära natur, dvs så som Gud skapade oss, vid dödsfall, och när folk tänker på sina döda så tänker de ändå att de har ett slags liv efter döden….det betyder att alla, egentligen, innerst inne tror på ett liv efter detta, och besitter en stark tro på Gud. Men folk är envisa ibland.

Ett råd att ha med sig i livet, som ger hög behållning både i detta livet och i nästa: Det är att upprätthålla en god karaktär [dvs att likt Profeten(s) ha ett ‘soligt’ förhållningssätt, vänlig, artig och vid gott mod]!

Detta, tillsynes banala, råd har en oerhörd tyngd hos Gud, och kan vara en avgörande sak den dagen Domen ska falla. Jag redogör några punkter här nedan, som visar hur viktigt detta karaktärsdrag är:

God karaktär är halva religionen (1).

En god karaktär är en välsignelse från Gud (2).

På Domens dag, kommer det inte finnas någon annan god gärning som är tyngre än god karaktär (3)

En man med god karaktär räknas som en man som alltid ber och fastar. Hans thawab (belöning) är lika stor som en som kämpar i Guds väg (Jihad) (4).

En bra karaktär löser synder så som vatten löser salt. Majoritet av de människor som kommer till Paradiset är de som har avstått från synder(Muttaqi) och de som har bra karaktär (5).

Gud har sagt att han skulle skämmas över att låta helvetets eld vidröra köttet av en person som besitter en god karaktär (6).

Imam Ja’far as-Sadiq (a) har sagt: Om du inte kan hålla goda ekonomiska relationer med människor, så visa åtminstone god karaktär genom att uppträda fint (8).

Imam Ali (a) har sagt: Uppträd fint med alla så att de visar tillgivenhet mot dig när du träffar dem. Och om du dör, känner de sig ledsna och säger ”Inna Lillah”. Uppträda aldrig på ett sådant sätt att de istället måste uttala;AlhamduLillah” när du dör (9).

Någon frågade Imam Ja’far as-Sadiq (a): Vad är definitionen av god karaktär och gott uppförande? Han svarade: Artighet, att tala behagligt och att möta människor på ett tillmötesgående sätt (10).

Den Heliga Profeten (S) har sagt: När du möter troende, hälsa på dem med ett leende. Det är ett tecken på god karaktär. Att prata artigt med din fiende är hövlighet. På detta sätt dras han till Imaan (Islam). Även om han inte blir en troende kommer åtminstone de troende att besparas ifrån dennes(icke troende) (ev) rackartyg (11).

I Imam Khomeinis testamente gav han många råd till sin son. Bland annat allt ovan nämnt, men också detta: Son! Akta dig, behandla inte dina barn illa. Ett dåligt beteende leder dig till helvetet. Ett dåligt uppförande förstör Imaan (tro) på samma sätt som vinäger förstör honung. När Saad bin Maaz[en stor man som levde med Profeten] dog, tog sjuttio tusen änglar del i hans begravningsprocession. Ändå var han tvungen att lida Fishar alQabr” eftersom han inte betedde sig fint med sina barn (12).

Slutligen:

Vi lever i en era av jämförelser. Vi jämför oss med andra: andra har gjort något, då ska jag också göra det – inte för att jag vill, eller har behov utav det, utan enbart för att andra har gjort det. Eller så begår någon annan en synd, och så tänker man att ‘om den där personen begår en synd, då är det okej att jag begår den här – lite mindre- synden’, och tänker att Gud ska bedöma min vågskål tillsammans med någon annan…att helvetet har begränsat utrymme och Gud ska välja bort en av oss på det sättet. Nej nåt sånt finns inte. Inte heller vill någon gärna gå i första ledet när det gäller att utföra gärningar som kan anses religiösa. Man vill gärna att någon annan går före, så att man kan gömma sig bakom den personen ifall andra attackerar en. (vad ska vi tidiga konvertiter säga om det? Vi har gått som ufon på gator och torg i väntan på att fler muslimer ska fylla gaturummet så att vi slipper vara så mycket i blickfånget).

Sluta med dessa jämförelser, det är sånt som hindrar en ifrån att anta en ‘god karaktär’. Den enda man ska jämföra sig med är sig själv, och man ska fråga sig – VARJE DAG – om man idag är ett steg närmre den person man har som mål att vara, än man var igår? Då är man på god väg att lyckas, inte bara i detta liv, utan även i nästa.

Källor:

(1).Wasaelus Shia, s. 331
(2). Wasaelus Shia
(3). Usul alKafi 2, s. 99
(4). Usul alKafi 2, s. 101
(5). Usul alKafi 2, sid 10
(6). Wasael Shia -2, sid 221
(8). Usul alKafi 2, sid 102
(9). WasaelusShia2. p 277
(10). Usul al-Kafi2, s. 103
(11). Mustadrakul Wasael 2, sid 51
(12). Mustadrakul Wasael 2, sid 334

Islamic Quotes About Death (11)

3 kommentarer

Sheikh al-Nimrs dödsdom från familjen Saud: halshuggning

 Längst ned en vädjan om att deltaga på 3 olika sätt emot denna dom:

Sheikh-Nimr

Ayatollah Nimr Baqir al-Nimr, den äldste ledaren bland den shiamuslimska minoriteten i Saudiarabien har blivit dömd till döden:

Är det inte anmärkningsvärt att han, som anordnat fredliga demonstrationer om grundläggande friheter för alla minoriteter i Saudiarabien, dömdes till döden i en ”Specialiserad brottmålsdomstol” som kallar sig för den ”Saudiska terrorismtribunalen”? Och varför skulle en domstol som inrättats för att ta itu med terrorism hantera fredliga dissidenter? Det Sheikh Al-Nimr har gjort kallas i övriga världen för ‘demokratiska demonstrationer’, och i vissa delar av världen skulle detta automatiskt ha attraherat många uttalanden ifrån frihetsaktivister, och även en hel del pengar och stöd ifrån t.ex USA, liksom massor av uppmärksamhet ifrån all media över hela den västra delen utav vårt klot. Några aktuella exempel är Ukraina och Syrien, där exakt samma saker har skett. Ayatollah Nimr Baqir al-Nimr talade alltså inte enbart för den shiamuslimska gruppen i landet, utan även för den kristna minoriteten, som inte dom heller har någonting att säga till om.

Men det som händer i Saudiarabien mörkläggs ifrån ALLA håll. Sheikh al-Nimr har alltså dömts till döden enbart för dessa demonstrationer – genom halshuggning, alternativt korsfästning, dessutom! Det vill säga samma tillvägagångssätt som de blodtörstiga ISIS använder i sin framfart på andra sidan gränsen i Irak. ISIS, vars ideologi ligger mycket nära den ideologi som den styrande familjen Saud har. Faktum är att den enda skillnaden mellan dessas ideologier är att ISIS, inte bara vill döda alla oliktänkande (så som Saudfamiljen vill och gör) utan vill även störta det saudiska kungahuset. I övrigt är de identiska.

Hela världen klagar på frågan om dödsstraff, men när en Shiapräst’ i Saudiarabien har dömts till döden, finns där inte mycket av protester ifrån internationella organ. Vad kan detta bero på? Förmodligen är det västländernas dubbelmoral och mycket svarta agenda, då de har mycket täta och nära kontakter och affärer med den saudiska regimen – konstant. Detta gäller Sverige lika mycket som resten av omvärlden.

Journalisten och nyhetsankaret Waqar Rizvi, från Press Tv, skriver följande beträffande avrättningsdomen mot Shaikh al-Nimr i Saudi-ockuperade Arabien, som visar att protesterna emot domen inte bara är ett shiamuslimskt intresse i landet:

Den saudiske aktivisten och rättighetsförespråkaren Fouad Ibrahim säger: Om det finns kloka människor i den saudiska regimen, skulle avgörandet vändas omedelbart … Det finns ett antal dårar bland alSaud som snabbar på det enväldiga styrets undergång. Den minskade populariteten i regionen är en indikator på den förestående kollapsen.

Ali Dubaisy, en saudisk människorättsaktivist från Eastern Province: Vi har en ny generation i Saudiarabien. Ungdomarna använder sin hjärna, de följer inte bara vad regeringen vill att de ska tycka och tänka. Regeringen försöker alltid att dela upp sunni och shia, men våra ungdomar börjar avvisa detta. Regeringen använder en sekteristisk berättelse för att hålla folket uppdelat. jag har många sunni vänner via sociala medier.

Yahya Assiri, chef för den sunniägda ALQST människorättsgrupp:. Från vad jag har sett på sociala medier är en hel del sunniter upprörda över dödsdomen och accepterar den inte. Människor är klokare än de tidigare varit, de ser bortom regeringens framställningar och det finns en stor kampanj på Twitter, där många sunniter deltar, där de protesterar emot beslutet om Sheikh Nimrs dödsdom. Jag är själv Sunni och jag har fått massor av samtal från andra sunniter som frågar mig: ska vi delta i protesterna med Shia eller inte? Det finns massor av sunniter som vill delta i protesterna.

Saudiaktivisten Hamza alHassan säger: Det kommer att bli en lång kamp mot tyrannhuset Saud. Vägen till frihet och värdighet kommer med ett pris, och de fria accepterar inte att något förnedrande knäböjande till sina bödlar och tänker inte göra fred med dem.

Libanesiska författaren As’ad AbuKhalil: Tystnaden i arabisk media om den orättvisa domen mot Sheikh alNimr avslöjar trångsyntheten hos den falska arabiska liberalismen.”

Aktivisten Chaza alJabr: De som är nöjda med domen förutom slavarna agerar som om att be för att döda alla Sunni reformister som står upp emot förtryck, tyranni och dominans.

Toby Matthiesen, en Gulfexpert vid universitetet i Cambridge: Den sista shiitiska politiska fången avrättades 1988. Myndigheter föredrar att hålla dessa människor i fängelse och använda dem som påtryckningsmedel för att t.ex hålla fångarnas familjer tysta. Om Sheikh Nimr var att utföras det kan mycket väl leka en ny uppror, men det är just därför jag tror att saudiska myndigheter inte kommer att genomföra dödsdomen det är allvarligt att Mohammed alNimr har gripits han är en viktig person han har varit en viktig samtalspartner mellan shiiter och regeringen. Han har haft möten med ledande kungligheter under två decennier, arresteringen utav honom är ett mycket oroande tecken. Myndigheterna har sett Nimr-familjens uttalanden som en förolämpning.

VIKTIGT: Den 26 oktober kl 12.00 – 14.00 hålls på Norrmalmstorg i Stockholm en demonstration emot dödsdomen och jag hoppas att så många som möjligt närvarar.

Ni kan gå in till facebooksidan Befria Sheikh Al-Nimr och tacka ‘ja’ till att ni kommer, om ni kan göra det. De som inte har möjlighet att närvara hoppas jag istället (åtminstone) sprider ordet vidare antingen via era egna facebooksida eller om ni har en blogg. Ni får gärna kopiera mitt inlägg om ni vill.

Ännu ett alternativ, för de som inte befinner sig i Stockholm den 26 oktober, är att skriva på den namninsamling som upprättats, för att visa ditt stöd. Gå in på www.change.org så kommer du direkt till insamlingen. Du kan även skriva till vår utrikesminister Margot Wallström, eller saudiarabiska myndigheter (se exempel på sidan) och be dom ta upp denna fråga.

Tusentals protesterar emot dödsdomen

Demonstration i Saudiarabien

 

”Under alla mina 55 år har vi levat i det här landet under förtryck och förföljelser… ‘Alla shia skall dödas’ har regeringen sagt. Jag är inte rädd för döden. Min död kan leda till andras frihet”

/Sheikh Nimr

al-nimr-supporters-protest-against-crucifixion-at-saudi-embassy_2159913

 Se även video i nedan länk. Den är nästan dagsfärsk ifrån demonstrationer i London igår.

//

1 kommentar

Om 9/11 förtjänar en tyst minut….

palestin

Lämna en kommentar

Obama fick ett brev med morgonposten…..

wpid-ob

Ett dussin fd amerikanska militärer och underrättelsetjänstemän har informerat USA: s president Barack Obama att de plockat upp information som bevisar att syriska regeringen inte var ansvarig för den kemiska attacken i närheten av Damaskus den 21 augusti.

”Vi måste tyvärr meddela att några av våra tidigare medarbetare kategoriskt meddelar till oss, i motsats till din förvaltnings påståenden, att den mest pålitliga underrättelsen visar att Bashar al-Assad inte var ansvarig för den kemiska incidenten som dödade och skadade syriska civila den 21 augusti, och att även den brittiska underrättelsetjänsten känner till detta,” skrev de till Obama.

De som författat brevet kommer från ‘Veteran Intelligence Professionals for Sanity’ (VIPS) och sa i brevet att de valde att anta att Obama inte har fullständig information och att hans rådgivare beslutat att erhålla honom möjligheten till vad som är allmänt känd som ”rimlig förnekelse”.

”Våra källor bekräftar att en kemisk olycka av något slag vållade dödsfall och skador den 21 augusti i en förort till Damaskus. De insisterar dock i att händelsen inte var ett resultat av en attack från den syriska armén, med användande kemiskt vapen utav militär-kvalitet ur sin egna arsenal. Det är det mest framträdande i all fakta, enligt de CIA-tjänstemän som arbetar på Syrien-ärendet”, står det i brevet.

De tillade att enligt deras hemliga källor: ”CIA-chefen John Brennan begår ett före-Irak-kriget typ av bedrägeri på kongressens medlemmar, på media, allmänheten – och kanske till och med du (Obama)”.

”Det finns en växande mängd bevis från många källor i Mellanöstern – mestadels anslutna till den syriska oppositionen och dess anhängare – som ger en stark indikation att den kemiska incidenten den 21 augusti var en i förväg planerad provokation från den syriska oppositionen och dess supportrar ifrån Saudiarabien och Turkiet. Syftet uppges ha varit att skapa den typ av händelse som skulle föra USA in i kriget.

Enligt vissa rapporter var kapslar innehållande kemiskt medel tagits till en förort till Damaskus, där de sedan öppnats. Personer i dess omedelbar närhet dog, andra skadades.

Vi känner inte till några tillförlitliga bevis för att en syrisk militärraket, som kan bära ett kemiskt medel, avfyrades in i området. I själva verket är vi säkra på att där finns inga tillförlitliga fysiska bevis som stödjer påståendet att detta var en följd av ett anfall utav en syrisk militärenhet med expertis inom kemiska vapen.

Dessutom har vi fått reda på att under 13-14 Augusti, 2013, startade den väst-sponsrade oppositionen i Turkiet ett förberedelsearbete för en stor militär offensiv. Inledande möten mellan höga oppositionella militära befälhavare och qatariska, turkiska och amerikanska underrättelsetjänsten ägde rum på den omvandlade turkiska militära garnisonen i Antakya, som nu används som ledningscentral och högkvarter för den Fria syriska armén (FSA) och deras utländska sponsorer. ”

Brevet fortsätter:

”Höga befälhavare inom oppositionen, som kom från Istanbul för-informerade de regionala befälhavarna om en nära förestående upptrappning av striderna på grund av ‘a war-changing development’, vilket i sin tur skulle leda till en USA-ledd bombning av Syrien.”

Efter operationella samordningsmöten i Antakya, deltog höga turkiska, qatariska och amerikanska underrättelsetjänsten samt högsta befälhavaren i den syriska oppositionen, fick syrierna höra att bombningarna skulle börja falla inom några dagar. Oppositionsledare beordrades att förbereda sina styrkor snabbt för att kunna utnyttja USA: s bombningar, marschera in i Damaskus, och störta Bashar al-Assad ifrån regeringen.

Den qatariska och turkiska underrättelsetjänsten försäkrade syriska regionala befälhavare att de skulle förses med massvis av vapen för den kommande offensiven. Och de gjorde de också. En distributionsverksamhet av vapen, utan motstycke i omfattning, började i alla oppositionella läger den 21-23 augusti. Vapnen delades ut från förrådshus som kontrolleras av Qatar och Turkiets underrättelsetjänster – under stram kontroll av amerikanska underrättelsetjänstemän.”

De fasansfulla bilderna av döda barn, som används av Obamas administration för att rättfärdiga en attack mot Syrien, med påståendet att Assad-regimen utförde de kemiska attacker som dödade barnen, emedan de är känslomässigt hjärtskärande, så berättar den inte historien om dessa barn och inte heller det viktigaste som Obama-administrationen försöker mörklägga.

De barn som ses på bilderna kidnappades en vecka tidigare, innan de så brutalt slaktades ……. utav Obama uppbackade syriska rebeller.

11 augusti 2013 rapporteras om rebellernas attack emot byn Latakia och Sheikh Mohammed Reda Hatem, en religiös Alawite-ledare i Latakia sade: ”Hittills har 150 Alawiter från byarna kidnappats. Det finns kvinnor och barn bland dem. Vi har förlorat all kontakt med dem.”

Några av dessa barn hittades mindre än två veckor senare, i Ghouta, foton nedan:

LatakiaChildren

Den breda spridningen av satellitkanalernas bilder av offren möjliggjorde för Alawite-familjerna nära byn Latakia att identifiera sina barn, som hade rövats bort två veckor innan av ‘rebeller'(läs: den av USA/EU/SAUDI allierade oppositionen) . Denna identifiering lät dock vänta på sig eftersom det bara finns få överlevande ifrån massakern, som utförts utav de s.k. ‘oppositionella’. I regeringstrogna byar har mer än tusen kroppar av civila upptäckts i massgravar.

l2

Barnen motsvarar inte den delen av befolkningen där de hittades: de är alla nästan i samma ålder och har ljust hår. De är inte heller tillsammans med sina sörjande familjer.

De är i själva verket barn som bortförts av jihadister (dvs oppositionen) två veckor innan i Alawite-byar runt Latakia, 200km bort från Ghouta.

Barack Obamas oriktiga skildring avslöjar sig självt, allt som sanningen om de mördade barnen kommer fram. De Obama-stödda syriska rebellerna slaktar dessa barn, och ger sedan sken av att det var Assad som gjorde det, och ur denna lögn kan Obama hävda sin motivering för att attackera Assad-regimen. För de vill ha bort en regim som inte lyder, för att kunna sätta dit en som är villig att göra det.

.

Även tidningarna Bild am Sonntag/The Guardian rapporterar även dem att Assad inte låg bakom attacken med kemiska vapen emot sin egna befolkning.

Nedan: En av oppositionen ‘importerad’ jihadist erkänner innehav utav kemiska gaser, att ha använt dom och rättfärdigar urskiljningslöst dödande. Det är dessa som USA och delar av Europa anser är de ”goda krafterna” i Syrien idag.

 

Det lustiga är de senaste utspelen ifrån den amerikanska utrikesministern John Kerry: På en fråga om det fanns något sätt att undvika en militär insats gav han ett svar som kom att prägla den politiska utvecklingen under måndagen:

”Då ska de lämna över alla kemiska vapen till det internationella samfundet under den närmsta veckan. Men det vet vi att de inte kommer att göra och det går inte att göra.”

Detta var troligtvis ett förhastat uttalande, för jag antar att han fick sig en utskällning av Presidentens ‘folk’, för när det framkom att Rysslands utrikesminister stödde en sådan idé, och även Syriens president Assad visade sig gå med på detta, tog amerikanska UD snabbt tillbaks uttalandet genom att meddela att uttalandet inte ska tolkas bokstavligt, utan som ett retoriskt grepp för Assads oförmåga att lämna över kemiska vapen.

Men jag antar att det möttes av många höjda ögonbryn(för att uttala det milt) både i media, och säkerligen även ifrån andra regeringar, för snart nog började Obama figurera i flera tv-intervjuer där han kommenterade sin utrikesministers uttalanden med ännu en version:

”Vi skulle definitivt avvakta med en attack mot Syrien om Assad överlämnar sina kemvapen”, säger presidenten enligt ABC News. Samtidigt utesluter han inte en attack….att dagens världspolis (inte enbart självutnämnd sådan) är så till synes labil är mer än skrämmande, med en sådan ”rättvisans förkämpe” till polismakt i världen behöver vi inte längre några uttalade fiender, det räcker med att sitta ned och invänta vilka de anser är ”Dagens Fiende” och man får hålla tummarna för att man själv inte befinner sig mitt bland dom.

Varför man inte gjorde något efter kem-attacken i Aleppo i mars månad? Den som rebellerna(oppositionen) utförde? Fann man det inte lika viktigt att ‘straffa’ sina allierade eller…? När man insåg att det mest troligt var den västallierade oppositionen som utfört den så utdog alla upprörda röster, ingen som finner det konstigt?

Hur som helst så verkar det som att Ryssland är mer intresserade utav fredsmäkleri (framförallt mer framgångsrik) än det ”demokrati-och-freds-beivrade-ta-sig-för-bröstet-dunkande” USA och EU. Samtal är pågående, men USA är ännu blodtörstig….fortsättning följer antar jag.

Andra nyheter att reflektera över:

GLobalResearch:   What Happened to the “Global War on Terrorism”? The U.S. is “Fighting for Al Qaeda” in Syria.

U.S. media suppressed 2009 UN report showing Israel using chemical weapons against Palestinians

12 Years After 9/11, OBAMA IS OPENLY FUNDING AL QAEDA IN SYRIA [W/ VIDEO]

 

Lämna en kommentar

En populär man hos sina samtida

…och även hos efterkommande generationer:

”Ali var så populär även bland icke-muslimer att när han dog, sörjde alla kristna, judar och zarathustrier i Kufa, hans död. Särskilt deras kvinnor och barn som Ali personligen tog hand om. De grät så som man gör över sin far. Sorgen uppmärksammades även i Jerusalem och inte ens Lord Bishop kunde hålla tillbaka sina tårar.”

(Prof. M. G. Reynolds i hans bok ”Book on Islam”, kapitel 3.)

imamali09

Lämna en kommentar

Finns det regler hur länge en kvinna måste sörja efter någons bortgång?

.

Amina frågade:  ”Du kan hjälpa mig med en fråga:) Det är nämligen så att vi haft många i vår närhet som har gått bort:( Endast män! Vi sorgetiden har jag uppmärksammat något som jag fått funderingar över, det är att kvinnan (änkan) har en visst period som hon ska ”dra sig undan”, så som det står i Koranen. Pga. risken för att vara gravid osv. Men nu är det så att kvinnorna har mer tradition i sig än religion, enligt mig. Man får ej noppa ögonbrynen, man får absolut ej lämna sitt hem på 4 månader och 2 veckor, man får ej träffa någon man alls osv. Skriv gärna om detta…. Kram”

När det gäller att sörja någon efter ett dödsfall så finns inga som helst ”måsten”, dvs wajib, att gå efter inom islam. När det gäller en kvinna, vars make har dött, så gäller självklart ”väntetiden”, s.k. ”uddeh” på arabiska. Den är på 4 månader och 10 dagar. Under denna Uddeh-period får hon inte gifta sig. Och detta är för att säkerställa ifall hon är gravid eller inte, och för att veta vem som barnets far i så fall är. Orsaken bakom väntetiden är alltså inte att hon ska gräva ned sig i sorg, utan handlar om barnets bästa. Om hon redan är höggravid vid makens dödsfall – låt oss säga att hon är i åttonde månaden – då kommer hon alltså att föda barnet inom 1 månad. Vill hon gifta sig direkt efter att barnet har fötts, så får hon göra det, hon behöver inte vänta ytterligare 3 månader och 10 dagar. Hennes uddeh-tid blir då bara 1 månad.

När någon av er dör och efterlämnar hustrur, skall de iaktta en vänteperiod av fyra månader och tio dagar [innan de får ingå nytt äktenskap]. [Koranen 2:234]

Och de som är havande skall invänta barnets födelse. Och för var och en som fruktar Honom gör Gud uppgiften lätt.” [Koranen 65:4]

På riktigt, om man strikt vill följa islamiska regler, och strunta i traditionella dogmas som oftast fängslar en människa till onödiga saker i livet: så är det mycket, mycket makruh (ev. gränsar det t.o.m till haram, men jag är inte helt säker) i islam att gråta och slå sig för någon som dött, vilket alltför ofta är fallet hos många. Det är även haram att klä sig i svart, med utgångspunkt ifrån att sörja. Faktum är att ALLA gärningar man utför som innehåller en protest emot det som hände, dvs att personen dog, är haram. Då det, i praktiken, innebär en protest emot Gud.

Profeten hade två söner med en av sina hustrur, Maria: Ibrahim och Tahar. Dessa båda dog och deras far, Profeten, satt vid deras grav och sa: ”Mitt hjärta är sorgset och mina ögon fylls med tårar, men vi vill inte göra något som Gud inte accepterar….” dvs även om han känner att han vill böla, gråta ut all sin ångest, och slå sig för bröstet så gjorde han inte det – eftersom det är haram, dvs något ”som Gud inte accepterar”.

De enda regler angående att sörja, inom islam, gäller alltså en kvinnas uddeh-period efter att hennes make dött. I övrigt så gäller alltid samma sak; dvs att man inte ska överdriva i sina sorgeyttringar. Islam innebär att leva, och även om en nära och kär har gått bort så vill Gud att de som ännu lever ska fortsätta att leva vidare: att planera för morgondagen, att intressera sig att vara fräsch och sund, att man ska fortsätta ta hand om – och finnas till för – de som fortfarande är kvar i jordelivet. Särskilt för de som på ett eller annat sätt är beroende utav en.

Vill man klä sig på något annorlunda sätt, för att markera att man är ledsen och sörjer så kan man klä sig i lite mörkare färger (bruna eller mörkblå kläder) en liten tid eller under uddeh-tiden t.ex, men inte i svart. 

En sörjande kvinna som talar med män är precis likvärdig med en kvinna som inte sörjer och talar med män.  Samma sak gäller om hon tittar på män och män tittar på henne. Reglerna är desamma både för en kvinna som sörjer och den som inte gör det. Hon måste klä hidjab för att det inte skall orsaka frestelser. Hon får tilltala en man även om han inte är mahram för henne, om det inte orsakar frestelser. Hon får även svara i telefonen och öppna dörren när någon knackar på.

Jag vet att det finns en uppsjö utav ingrodda traditioner som en del släpar på t.ex:  att hon inte skall tala med någon, att ingen bör se henne, att hon inte bör gå ut på gården, att hon inte ska plocka sina ögonbryn, att hon inte bör gå ut på taket, att hon inte bör vända sig mot månen, att hon inte bör tvätta utom på fredagar… osv har inte någon grund i den lag som Gud har givit oss. Tänk på det, och var måttfulla i ert beteende, Gud älskar de måttfulla!

 

4 kommentarer

Dagliga dåd mot shia i Irak

.

Dagliga attentat mot shiamuslimer förekommer just nu i Irak. På måndagen krävdes 15 liv när shiiter som samlats till en sorgehögtid i staden Baquba utsattes för en självmordsbombning. Bland de döda och skadade fanns flera poliser och militärer. På ett sjukhus i Baquba räknade man till 15 döda och 40 skadade. Dåden tillskrivs sunnimuslimska extremister. I något fall har det också förekommit hotbrev i terrornätverket al-Qaidas namn. Jag skulle inte kalla dom för ”sunnimuslimska” extremister, kalla dom vid sitt rätta namn: Wahaber! Inget annat. För precis så som dessa inte anser att shiamuslimer är muslimer, anser jag att dessa personer inte kan kategoriseras som muslimer över huvud taget.

Nu tar folk förgivet att det är irakiska sunnimuslimer som hatar irakiska shiamuslimer. Nejdå, det är kontrakterade legosoldater som skickats dit av Saudiregimen (mfl) [f.ö. samma regim som sänder samma idioter till Syrien i samma syfte] för att slakta folk som de anser är monafieqin, rafidhin o.dyl: dvs shiamuslimer. När det gäller gruppen shiamuslimer, så är de fritt villebråd inför omvärlden. För när de slaktas är det inte många som gör stort väsen utav det hela. Likadant i Bahrain. Likadant i Saudiarabien. Inga rubriker omvärlden runt. I Syrien slaktas visserligen också shiamuslimer, men på grund av politik så låtsas alla att de mördade är sunnimuslimer (dvs en tänkt ‘motståndssida’) så det säger ju ingen högt, eftersom då faller masken ifrån de som jagar President Bashar al-Assad. Eftersom al-Assad räknas som shia så inser ju även den minst kunnige att om det vore HAN som mördade folket där, så skulle han väl ändå inte välja att döda ”sina egna” så att säga… och det är ju sant

9 kommentarer

Syrien

De flesta syrier backar upp Bashar, men det får man aldrig veta genom västmedia

Det var en som frågade mig om vad jag anser om krisen i Syrien. 

”Lite off topic kanske, men vad anser du om situationen i Syrien? Barnamördaren Bashar Al Assad? Revolterna som görs där? Regimens beskyllande av de mystiska ”utländska terroristerna”? Houla massakern? Att man hindrat FN observatörer att komma in i al Qubayr?” 

En väl motiverad fråga, anser jag, men jag har inte orkat ta tag i ämnet då det är sååå himla mycket mer komplicerad än det ser ut att vara. Främst för att media, soSyrienm rapporterar om situationen, inte tillhör fri press, vilket vi förstås alla tror att den gör: alla – utan undantag – rapporterar exakt samma saker, ur samma synvinkel, från samma personer med samma åsikter. Hela tiden. Samtidigt VET jag att det finns motsatta åsikter – ifrån folket självt.

Antag att en respekterad opinionsundersökning fann att de flesta syrier är för att Bashar al-Assad stannar kvar som president, skulle det inte vara en större nyheter? Särskilt som konstaterandet skulle gå emot den dominerande berättelsen angående den syriska krisen och för att media oftast anser att det oväntade har ett större nyhetsvärde än det uppenbara. Tyvärr är det inte så i alla enskilda fall.

När rapporteringen om ett utvecklande drama upphör att vara rättvis och istället förvandlas till ett propagandavapen, undertrycks obekväma fakta som inte ”passar in” i den bild man vill förmedla. Så är det med resultaten från en nyligen gjord YouGov opinionsundersökning om Syrien – på uppdrag från Dohas Debates, som finansieras av Qatar Foundation. Qatars kungafamilj (Qatar, liksom Syrien, är en diktatur för den som inte vet det) har tagit en av de mest hökaktiga linjerna mot Assad – emiren uppmanade arabiska trupper att ingripa – så det var bra att Doha Debatter publicerade undersökningen på sin webbplats. Det var synd att den ignorerades av nästan alla medier i alla västerländska länder, vars regeringar har krävt att Assad ska avgå.

Det viktigaste resultatet från undersökningen var att, medan de flesta araber utanför Syrien anser att presidenten bör avgå så är attityderna i själva landet annorlunda. Cirka 55% av syrierna vill att Assad ska stanna, och de är motiverade av rädslan för inbördeskrig – en aspekt som inte enbart är teoretiskt för de som bor där, vilket det dock är för dem som bor utanför Syriens gränser. Vad som är mindre goda nyheter för Assadregimen är att undersökningen också visar att hälften av de syrier som accepterar att han ska stanna vid makten, vill att han ska inleda fria val inom en snar framtid. Assad hävdar att han är på väg att göra det, en punkt han har upprepat i många av sina tal. Men det är viktigt att han publicerar vallagen så snart som möjligt, meddelar de politiska partierna och att han gör ett åtagande att låta oberoende övervakare bevakar valet. Ingen ger honom den chansen, ingen regering kan sätta igång en sån process samtidigt som landet står i lågor, men ingen vill ge Syrien ett andrum.

Partiska medier fortsätter också att sned vrida Arabförbundets observatörsgrupp i Syrien. När förbundet godkände en flygförbudszon i Libyen i våras, gick berömet högt i väst för deras insatser. Men deras beslut att medla i Syrien var däremot mindre välkommet utav västerländska regeringar och av uppmärksammade syriska oppositionella grupper, som alltmer stöder en militär snarare än en politisk lösning. Så förbundets drag ifrågasattes snabbt utav västerländska ledare, och de flesta västerländska medier förmedlade också den linjen. Attacker lanserades på uppdragets sudanesiska styrelseordförande . Kritik över uppdragets resultat som gjordes utav EN av uppdragets 165 medlemmar fick stora rubriker i västmedia. Krav ställdes att förbundet skulle dra sig tillbaks till förmån för ett FN ingripande.

Kritikerna fruktade antagligen att de arabiska observatörerna skulle rapporterar att det väpnade våldet inte är begränsat till regimens styrkor, och att bilden av att de fredliga demonstranterna brutalt krossats av armén och polisen är falskt. Homs och några andra syriska städer har blivit precis som Beirut på 1980-talet eller Sarajevo under 1990-talet, med strider mellan rasande miliser över sekteristiska och etniska skiljelinjer.

När det gäller utländsk militär intervention, har det redan börjat. Det följer inte det libyska mönstret sedan Ryssland och Kina är rasande på västs bedrägeri i säkerhetsrådet förra året . De kommer inte att acceptera en ny FN-resolution som tillåter någon som helst användning av våld. Modellen är en äldre, och går tillbaka till en tid präglad av det kalla kriget, före ”humanitära interventioner” och ”ansvar att skydda” utvecklats och som alltför ofta missbrukats. Kom ihåg Ronald Reagans stöd för Contras, som han beväpnade och utbildade för att försöka störta Nicaraguas Sandinisterna från baser i Honduras? I detta scenario: För Honduras läs: Turkiet – en fristad för den så kallade ”Fria syriska armén”.

Även här är västerländsk medias tystnad dramatisk. Inga reportrar har följt upp en stor färsk artikel av Philip Giraldi , en före detta CIA-officer som nu skriver för den amerikanska konservativa – en tidning som kritiserar det amerikanska militär-industriella komplexet från en icke-nykonservativ synvinkel. Giraldi påstår att Turkiet, en Nato-medlem, har blivit Washingtons ombud och att omärkta Nato stridsflygplan anländer till Iskenderum, nära den syriska gränsen, och levererat libyska volontärer (läs: legosoldater) och vapen beslagtagna från Muammar Gaddafis arsenal. ”Franska och brittiska instruktörer för specialstyrkor är på plats”, skriver han, ”för att bistå de syriska rebellerna, medan CIA och USA Spec Ops tillhandahåller kommunikationsutrustning och underrättelser för att underlätta ”rebellernas” sak, så de stridande kan undvika koncentrationer av syriska soldater … ”

Västerländska medier rapporterar kommentarer från ledare och ministrar från arabländerna som säger att uppdraget har ”förlorat trovärdighet”, att de har ”blivit lurade av regimen” eller ”misslyckades med att stoppa våldet”. Alla motargument till dessa citat undertrycks eller dämpas ned.

I Syrien har varit fredliga demonstrationer både för och emot regimen. Våld har begåtts från båda sidor. Frågan är hur situationen skulle sett ut utan alla dessa elitstyrkor, eller legosoldater, som andra länder har skickat dit (under Qatarregimens namn) och tränat upp för att döda? 

Läs även om: Varför USA vill ha regimbyte i Syrien

På nätsajten www.nationalreview.com citerar en rutinerad politisk journalist, John Rosenthal, en artikel i ansedda Frankfurter Allgmeiner Zeitung, som med stöd av en rad oberoende vittnen påstår att det var en regimkritisk sunniislamsk milis som var ansvarig för massakern i Houla där uteslutande alawitiska eller shiamuslimska familjer, som stöder den syriska regimen, mördades. Och det är kanske inte så sannolikt att Bashar al-Assad, hur många liv han än har på sitt samvete, dödar sina egna.

Rebellerna lurade in mig i en dödsfälla

De syriska oppositionella styrs tyvärr utav upprorsmakare, tränade specifikt för denna uppgiften: att döda och mörda för att bana väg för de som vill ta över, som bl.a tillhör al-qaida. Men eftersom man blir misstänkt som konspiratorisk när man säger det, så är det inte särskilt kul att skriva om det. Men det som händer nu är vad som skedde i Libyen, där upprorsledarna (”rebellledana”)hade al-qaida kopplingar, vilket de också ERKÄNT.

Du frågar vad jag anser om situationen i Syrien? : Jag tycker att den är fruktansvärd!

Houla massakern

.

Syria Hula Massacre, A CIA Death Squads False Flag Attack

11 kommentarer

En sons omtänksamhet över sin bortgångne far

Man kan inte annat än respektera en person som visar sådan ömhet och respekt för sin döde fader. Kom ihåg att han är president i ett land med över 74 miljoner invånare; högmodet lyser med sin frånvaro. 

.

21 kommentarer

Dödligt våld minskar i Sverige

https://i0.wp.com/www.bra.se/graphics/logo_big_uk.gif

.

BRÅ meddelar att det dödliga våldet har minskat med ca 25% de senaste 20 åren. Detta är en utveckling som man kan se i flera västländer.

 I början på 1990-talet upplevde Sverige toppen på en ökning av det dödliga våldet som pågått sedan 1950-talet. Men sedan dess har ökningen inte bara avstannat, utan vi kan till och med se en tydlig minskning, säger Sven Granath, utredare på Brå.

Även det dödliga våldet mot barn har minskat, med hälften. Nu handlar det inte om ett tiotal fall per år som på 1990-talet, utan snarare om 4-5 fall per år. De flesta fall av dödligt våld mot barn sker inom familjen.

Sedan 50-talet har alltså mordfrekvensen stadigt ökat i Sverige, fram tills 1990-talet – då man nådde en topp. På 50-talet var invandrare mycket sällsynta i vårt land. Närmast en kuriosa.

Antalet mordförsök har inte minskat men oplanerade händelser med dödlig utgång, som spontana bråk och händelser kopplade till alkoholmissbruk har minskat. En förklaring till utvecklingen kan vara att alkoholvanorna har förändrats hos senare generationer.

Hmmm… bland de senare generationerna finns fler muslimer än någonsin representerade. Hos dessa är alkohol något förbjudet och fult. Vilket med säkerhet hjälper nämnd generation att hålla nere drickandet. Även om det finns muslimer som dricker alkohol, så finns ändå något i deras uppfostran att det inte är riktigt bra, vilket säkerligen håller många från att nyttja alltför stora mängder, och därmed inte råkar utföra ”oplanerade mord”. Kanske något att fundera på…..?

Hur kommer Sverigedemokraterna förklara dessa siffror: att morden har minskat i vårt land, samtidigt som invandringen aldrig varit större– vilket, enligt SD innebär ökad brottslighet och ond bråd död i det här landet, vilket är en argumentation som många svenskar uppenbarligen fallit för? Och som sagt, siffrorna gäller flera västländer. Jag har inte kollat, men dessa västländer kanske är de som tagit emot många invandrare? Who knows?

2 kommentarer

Norrländsk dödsannons

norrlänsk dödsannons

3 kommentarer

Profeten och dödsängeln

https://i0.wp.com/www.sunna.info/souwar/data/media/7/meraj.jpg

.

När Profeten Mohammad(S) träffade dödsängeln Izrael under sin nattliga andliga resa (isra wal miraj) så fann han ängeln sittandes och hade hela skapelsen mellan sig och var djupt koncentrerar och fokuserad.

Profeten(S) sade till honom “Hur håller du koll på människornas liv?” Då sade ängeln: “Människornas liv är som ett mynt i mina händer, var gång jag besöker någon och tar hans själ, så sörjer och gråter hans nära och kära. Jag säger då till dem, varför gråter ni? Jag kommer sannerligen att återvända till er och ta era liv tills dess att ingen kommer finnas kvar av er.”

Bland det han sade mer till Profeten(S): “Jag besöker en människa varje dag 5 gånger för att se om det är hans tur”.

Detta tyder på att Gud, varje gång när dödsängeln kommer till oss under dessa fem tillfällen om dagen, ger oss chansen att fortsätta leva. Varje andetag är då en chans av Allah att se hur vi tar vara på dessa andetag och nya chans. Låt oss därför ta vara på varje andetag och chans vi får av Allah!

5 kommentarer

Israel bakom Haririmordet

https://i0.wp.com/www.psywarrior.com/HassanNasrallah.jpg

.

En stor händelse som färgat situationen i Libanon de senaste åren är mordet på Libanons premiärminister Rafik al-Hariri år 2005. Man har förstås beskyllt muslimer för detta, främst då Hizbollah. Man har under dessa 5 år dock inte hittat några  bevis. För en dryg vecka sedan hörde jag talas om att Hizbollah presenterat, med bevis och allt, vem de skyldiga är.

Det jag tycker är underligt är att denna stora händelse inte tycks ha fått någon större notis i våra media. Men när man vill stämpla organisationer som terrorister så refererar man friskt till mordet på Hariri. Jag undrar om man slutar med det nu?

Jag hittade nedan inlägg hos bloggen politikochmellanöstern, jag kopierar inlägget här, men gå gärna in och läs i den bloggen, som jag tycker har bra inlägg i dylika ämnen:

Under en presskonferens på måndagskvällen presenterade Hizbollahs ledare, Sayyed Hassan Nasrallah bevis på israelisk delaktighet i mordet på före detta premiärministern Rafik al-Hariri den 14:e februari 2005. Nasrallah avslöjade att en man vid namnet Ahmed Nasrallah (ej besläktad med Hizbollah-ledaren) försökte lura Rafik al-Hariri att Hizbollah ville mörda honom, detta i syfte att kontrollera hans konvojer på väg till och från jobbet. Han flydde senare till Israel vilket är ett bevis på Israels skuld. Hizbollah visade ett videoklipp från 1996 där Ahmed Nasrallah erkände detta.

Hizbollah-ledaren fortsatte med
att berätta om en räd Hizbollah genomförde mot israeliska kommandostyrkor som landade på den libanesiska kusten söder om Sydon 1997. Han avslöjade att rädens framgång berodde på organisationens förmåga att avlyssna israeliska spionflygplan. De spionplanen sänder bilder till israeliska operationssalar i realtid, och Hizbollah lyckades hitta frekvensen dessa bilder skickades genom. Den räden slutade med att 14 israeliska kommandosoldater dödades. Bara en överlevde och lyckades nå till evakueringshelikoptern.

Hassan Nasrallah visade sedan flera videoklipp som filmades med israeliska spionplan. Många av videoklippen visade politikers och armégeneralers hem, vilket bevisar att Israel spionerar på viktiga personer i Libanon. Israeliska spionplan filmade också norra delarna av Beirut, i synnerhet området runt St. George Hotel, där Rafik al-Hariri mördades av en bilbomb. Israelernas intresse runt Rafik al-Hariris rutter till och från hans hem är Hizbollahs starkaste bevis på israeliskt deltagande i hans mord.

Nasrallah fortsatte med att avslöja en handfull spioner som jobbat med israeliska Mossad. Många av dessa, som nu lever i exil i Israel, spionerade på politiker och generaler, och fick då och då i uppgift att flytta sprängämnen till av israelerna förutbestämda ställen.

Presskonferensen drog till sig ett hundratal journalister från arabvärlden. Miljontals människor såg den på TV och via Internet. Hizbollahs avslöjande lär skapa oro i Israel, som länge arbetat för att starta ett nytt inbördeskrig i Libanon. Detta delvis genom den internationella domstolen, kallad Special Tribunal for Lebanon. STL sanktionerades av FN kort efter mordet våren 2005. Men det tog 3 år förrän domstolen tog fysisk form. Sedan dess har den arbetat exklusivt utifrån att Syrien och Hizbollah är skyldiga, men utan bevis. 2 år har gått och ingen står åtalad idag.

STL:s misslyckande beror på israelisk infiltration.
Israeliska politiker som Ehud Barak har använt STL för att sprida kaos i Libanon, och trots det beviset Hizbollah nu presenterat finns det en stor chans att det ignoreras till fördel för israelernas agenda. Men det vägrar Hizbollah att acceptera, och har arbetat hårt för att krossa lögnerna sådda av israelerna.

Lämna en kommentar

Israel har krupit in i EU utan att något märkt det

Fem israeliska soldaters död i en helikopterkrasch i Rumänien härom veckan har knappast framkallat en liten rubrik någonstans.

Israeli troops clash with Palestinians protesting against last year's Gaza offensive

Det var en Nato-israelisk övning som pågick. Tja, det är väl OK då. Föreställ er nu fem döda Hamassoldater i en helikopterkrasch i Rumänien denna vecka. Då skulle vi verkligen vilja utreda detta märkliga fenomen. Märk väl att jag inte jämför Israel och Hamas. Israel är det land som med rätta slaktade mer än 1,300 palestinier i Gaza 19 månader sedan – mer än 300 av dem barn – samtidigt som de onda, blodsugande teroristerna Hamas dödade 13 israeler (tre av dem soldater som faktiskt sköt varandra av misstag) .

Men det finns en parallell. Domare Richard Goldstone, den framstående judiska sydafrikanska domaren beslutade i sin 575-sidiga FN-undersökningen av Gazablodbadet att båda sidor har begått krigsförbrytelser – han var naturligtvis med rätta kallats ”Ond” av allehanda – med rätta – upprörda Israelsupportrar i USA. Hans utmärkta rapport tillbakavisades av sju EU-regeringar – därför uppstår en fråga. Vad gör Nato när de spelar krigsspel med en armé som anklagas för krigsförbrytelser?

Eller, rättare sagt, vad i all världen gör EU när de myser upp tillsammans med israelerna? I en märklig och detaljerad – och  något överrasande – bok som ska offentliggöras i november, lägger den outtröttlige David Cronin fram en mikroskopisk analys av ”våra” relationer med Israel.

Jag har just läst manuskriptet. Det lämnar mig andlös. Som han säger i sitt förord, ”Israel har utvecklat så starka politiska och ekonomiska band till EU under det senaste decenniet att det har blivit en medlemsstat i unionen inom allt utom till namnet.” Det var faktiskt Javier Solana, ”The TopDog” iden smutsiga EU:s utrikespolitik (tidigare Natos generalsekreterare), som faktiskt sade förra året att ”Tillåt mig säga, att Israel är medlem av Europeiska unionen utan att vara medlem i institutionen ”.

Ursäkta mig? Har vi vetat detta? Röstade vi för detta? Vem har låtit detta ske? Har David Cameron – som nu så kraftfullt marknadsföring den turkiska inresan till EU – gått  med på detta? Förmodligen ja, eftersom han fortsätter att kalla sig ”vän till Israel” efter att landet producerade en utmärkt uppsättning förfalskade brittiska pass för sina mördare i Dubai.

Som Cronin säger: ”EU: s feghet mot Israel står i skarp kontrast till den starka ställning den har vidtagit när stora grymheter har förekommit i andra konflikter”. Efter Ryssland och Georgienkriget år 2008, satte exempel gav EU en oberoende kommission uppdrag att ta reda på om den internationella rätten hade ignorerats, och krävde även en internationell undersökning av brott mot mänskliga rättigheter efter Sri Lankas krig mot de tamilska tigrarna.

Cronin duckar inte för EU:s ansvar för den judiska förintelsen och instämmer i att det alltid kommer att vara en ”moralisk plikt” på våra regeringar att se till att det aldrig händer igen – men jag märkte att Cameron glömde att nämna 1915 års armeniska Förintelsen när han suger upp till turkarna denna vecka.

Men det är inte riktigt poängen. Under 1999 var Storbritanniens vapenexport till Israel – ett land som ockuperar Västbanken (och Gaza, också) och bygger illegala kolonier för judar och judar bara på arabisk mark – värt £ 11.5m, på två år, hade detta nästan fördubblats till £ 22.5m.

Detta inkluderade handeldsvapen, granater, och utrustning för stridsflygplan och tanks. Det förekom några avslag i militära bidraget efter att Israel anväts Centurionstridsvagnar mot palestinierna under 2002. Men 2006, det år då Israel slaktade 1.300 libaneser till, nästan alla av dem civila, i ett annat korståg mot Hizbollahs ”världsterror”, så beviljade Storbritannien fler än 200 vapen licenser.

Några brittiska utrustningar, naturligtvis sålda till Israel via USA, lämnades under 2002 engelska ”siktlinjesindikatorer (”head-up displays”)”, tillverkade av BAE Systems för Lockheed Martin som genast installerade dem i F-16 jakt/bombplan avsedda för Israel. Helt utan några protester ifrån EU. Under samma år, bör det tilläggas, antog brittisk militär att utbilda 13 medlemmar ur den israeliska militären.


USA: s flyg, som transporterade vapen till Israel vid tiden för Libanonkriget 2006 tankades på vid brittiska flygplatser (och tyvärr verkar det som även irländska flygplatser ställde upp).
Under de första tre månaderna 2008 gav vi licenser för ytterligare £ 20 miljoner vapen till Israel – precis i tid till Israels angrepp på Gaza.

Apache helikoptrar som kan användas mot palestinier, säger Cronin, innehåller delar som SPS Aerostructures i Nottinghamshire, Smiths Industries i Cheltenham, Sida Aerospace i Middlesex och Meggit avionik i Hampshire.

Behöver jag fortsätta? Israel, förresten, har fått beröm för sitt logistiskabidrag till Nato i Afghanistan – där vi årligen dödar ännu fler afghaner än israeler brukar döda palestinier – vilket inte är förvånande eftersom Israels militära chef Gabi Ashkenazi har besökt Natos högkvarter i Bryssel för att argumentera för närmare förbindelser med Nato.

Allt som allt är det bra att ha en sådan kraftig allierad som Israel på vår sida, även om dess armé är en pöbel och några av dess män krigsförbrytare. För den delen, varför ber vi inte Hizbollah att gå med i Nato också – bara föreställa er hur dess gerillataktik skulle gynna våra grabbar i Helmand.

Och då Israels Apache-helikoptrar ofta dödar libanesiska civila – en hel ambulans med kvinnor och barn år 1996, till exempel, sprängdes i bitar av en Boeing Hellfire AGM 114C luft / mark missil – låt oss hoppas det libanesiska ännu kan skicka en vänlig hälsning till folket i Nottinghamshire, Middlesex, Hampshire och, naturligtvis, Cheltenham.

Översatt Robert Fisks artikel i The Independent

Lämna en kommentar

2010 – Året för biologisk mångfald

http://tms.talawanda.net/~HunscheJ/classroom/page63/page99/files/jungle-animals-.jpg

Årligen försvinner arter, genom människans förstörelse, till ett värde av många tusentals miljarder dollar! Bara genom avskogningen förlorar världen årligen 2000 – 4500 miljarder dollar. Samtidigt skulle det bara kosta knappt 45 miljarder dollar att stoppa avskogningen!

När man ser dessa siffror kan man fråga sig hur ett sånt slöseri kan vara möjligt. Hur kan en investering som skulle ge mellan 44 till 100 gånger pengarna inte genomföras?

Förklaringen är att stora delar av den biologiska mångfaldens bidrag till världsekonomin aldrig syns i några räkenskaper, varken i nationalräkenskaperna eller i företagens bokslut. Detta gör att det inte finns någon ekonomisk spärr mot att överutnyttja ekosystemet.

Så kallade ekosystemtjänster som: timmer, fiske och odling påverkas av dessa förluster. Men även vattnets kretslopp och bins pollinering av växterna är viktiga. Minskad biologisk mångfald slår direkt på ekosystemtjänsterna.

Så mycket som 60 % av världens ekosystemtjänster brukas idag på ett ohållbart sätt och enda sättet att komma ifrån det är det pågående arbetet med att sätta pris på dem, säger Åsa Jansson på Kungliga Vetenskapsakademins Beijerinstitut.

Det är redan övertydligt att etiskt grundade skäl att bevara den biologiska mångfalden inte är tillräckliga.

På listan över utrotningshotade djur och växtarter finns:

21 % av världens däggdjursarter

30% av alla amfibier

12 % av alla fåglar

FN har utnämnt 2010 till Året för biologisk mångfald. I FN-rapporten Global Biodiversity Outlook 3, betonas att ländernas arbete med att införa beräkningar av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i sina nationella räkenskaper, måste skyndas på.

Lämna en kommentar