Arkiv för kategorin citat

Rätten till yttrandefrihet

ia

Lämna en kommentar

George Bernhard Shaw och islam

”Islam är den bästa religionen, med de värsta anhängarna.” [George Bernhard Shaw]

”Om någon religion skulle kunna styra över England, ja till och med Europa, inom de närmaste hundra åren, skulle det vara Islam. Jag har alltid högt uppskattat Muhammads religion tack vare dess underbara vitalitet. Det förefaller mig vara den enda religion som besitter kapaciteten att assimilera sig till existensens föränderliga faser och därför kan tilltalas av alla åldrar och genom alla tider. Jag har studerat honom – denna underbara man – och enligt min mening är han långt ifrån en antikrist, och han bör hellre kallas för Mänsklighetens Frälsare”.

Sir George Bernard Shaw in ‘The Genuine Islam,’ Vol. 1, No. 8, 1936.

Han fortsätter….

”Jag tror att om en man som honom, skulle ta sig an ett enväldigt ledarskap i denna moderna värld, skulle han lyckas lösa dess problem på ett sätt som skulle skänka den en mycket efterlängtad fred och lycka. Jag har förutsagt om Muhammads tro, att den kommer att bli accepterat utav morgondagens Europa, eftersom den har börjat godtas av dagens Europa.”

Idag florerar många åsikter om Islam på internet och media, ifrån folk(både muslimer och ickemuslimer) som är helt okunniga i ämnet Islam. Folk som faktiskt ägnat en del av sitt liv åt att faktiskt studera islam och dess budskap, Profeten eller dess historiska uppkomst och den effekt det islamiska budskapet hade på befolkningen – de kommer alltid fram till samma slutsats som Bernhard Shaw presenterar. Det största virus som florerar i världen och skapat de allra flesta problemen världen brottas med idag, är det enorma motståndet folk har till att söka kunskap….och att tänka efter. Tyvärr gäller detta även muslimer, vi som har skänkts en religion och en förebild (Profeten) som säger att det är en plikt – en religiös plikt alltså!- att söka kunskap, att studera, att lära sig och att föra kunskap vidare! När vi börjar uppskatta vår egen religion, och börjar följa den, och därmed slutar vara ‘de värsta anhängarna’, då kommer världen att inse vad Islam är.

Jag tänker ibland: ”Stackars Profeten Muhammad(s), vars hela gärning göms bort och glömts bort, utav hans egna anhängare!” För om vi, som påstår oss följa hans budskap, är okunniga eller inte är ödmjuka eller inte står upp emot förtryck – oavsett vem som är förtryckt – så representerar vi inte honom eller det Budskap han bar fram både verbalt och i hela hans karaktär och gärningar.

gbs

Lämna en kommentar

Snålhet

”En icke-troende som är generöst är närmre Gud än en muslim som är snål”

Imam Sadeq(a.s.)

.

Don’t be stingy!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lämna en kommentar

Att välja en vän…

 vän

En historia från Zain al Abidin (a.s) och kriterier över hur man väljer en vän:  Har du nånsin känt att ditt liv är fyllt av svårigheter? Att du vill öppna ditt hjärta för någon? Nånsin känt att du haft en vän, du kunde anförtro dig allt till? Eller haft en vän som fått dig att känna dig hjälplös och deppig?

 Att ha en vän för livet är så viktigt att lärda och intellektuella menar att man bedömer en person utifrån de vänner man har. Det är även sant att en bra vän kan vara till hjälp och stöd genom livets prövningar. En dålig vän däremot kan få oss att utvecklas åt fel håll eller att stoppa oss i vår utveckling. Imamerna har lagt särskilt stor uppmärksamhet till just det här ämnet, med att välja rätta vänner.

Här kommer lite information från vår älskade Sajjad, Imamen (a.s) klargör en del av kriterierna för att välja en bra vän. Zain al Abidin (a.s) sade till sin älskade son Imam Baqir (a.s):

”Var inte följeslagare, nära eller förtrogen med fem typer utav personer. Jag svarade: ”Oh Far! Vilka är dessa?” Imam Zain al Abidin a.s svarade:

Undvik att slå följe med en lögnare, för han är som en hallucination, som lurar dig att tro att det som är långt borta är nära dig, och det som är nära tar han långt bort från dig.

    Undvik att slå följe med en överträdare, för han skulle förråda dig för en liten bit mat, eller till och med mindre än så.

    Undvik att slå följe med en snål person, för han skulle beröva dig av ditt välstånd när som bäst behöver det.

    Undvik att slå följe med en imbecill, för han skulle skada dig (pga sin dumhet), även då han vill gagna dig.

    Undvik att slå följe med en person som brutit kontakten med sina släktingar, för jag har funnit honom långt borta från Allahs barmhärtighet på 3 ställen i den heliga Koranen:

    Allah har sagt: ”[47:22] Skall man kanske vänta av er – om ni vänder ryggen [åt Profeten och hans budskap] – att ni [går tillbaka till ert gamla liv och] stör ordningen på jorden och sprider sedefördärv och river itu alla familjeband?     [47:23] Det är [människor som] dessa som Gud utestänger från Sin nåd och som Han berövar hörsel och syn.

    Han har även sagt:     [13:25] Men de som bryter förbundet med Gud som är stadfäst [i människans natur], och som åtskiljer vad Gud har befallt skall vara sammanfogat och som stör ordningen och sprider sedefördärv på jorden – över dem faller [Guds] fördömelse och ett tungt öde väntar dem.

    Han fortsatte:          [2:27] som bryter förbundet med Gud, stadfäst [i människans natur], och som åtskiljer vad Gud befallt skall vara sammanfogat* och som stör ordningen och sprider sedefördärv på jorden. Dessa är förlorarna.

[*Note: Med ”vad Gud befallt skall vara sammanfogat”  avses de band som håller en familj samman]

Källa: 40 hadither, volym 3, av Sayyid Hashim Rasouli Mahallati

3 kommentarer

Hur ärar du Profetens minne?

ära

Lämna en kommentar

Förlåtelse

En man frågade en gång Profeten (s): ”Det finns inte en enda dålig handling som jag inte har begått, men har jag fortfarande (en chans för) omvändelse?” Han svarade, ”Är någon av dina föräldrar vid liv?” Han sa , ”Ja, min far.” Profeten(S) svarade: ”Gå då och gör mycket gott till honom.” Återberättaren sade: ”När denne person hade gått, sade Profeten (S):”Om det istället varit hans mor!”

[Bihar al-Anwar, V. 74, 82 s., nr 88]

muslim-mother

2 kommentarer

Be afraid of…

alii

Lämna en kommentar

Skammen

Ibland är ens egna person den svåraste att förbättra. Det är ingen skam i att ha fel, det skamliga är när man väljer att kvarstå med felet.

.

fim

Lämna en kommentar

Shadows

”Denna världen är likt skuggan; om du jagar den kommer den att fly ifrån dig – och om du flyr ifrån den kommer den att jaga dig.”

Imam Ali

runsh

8 kommentarer

Strive to be the first

Den första att be om ursäkt är den modigaste,
den första att förlåta är den starkaste,
och den första att glömma är den lyckligaste.

Imam Ali

.

no1

Lämna en kommentar

Generositet

generos

”Generositet är att hjälpa en person, som är värd hjälp, utan dennes begäran, och om du hjälper personen efter dennes begäran, så gör du det för att undvika antingen förlägenhet eller tillrättavisning.”

Imam Ali

Lämna en kommentar

Den frommaste

mpp

”De mest fromma av människor är den som avstår från att argumentera, även när han vet att han har rätt”

Profeten Muhammed

Lämna en kommentar

Att ge

”Ge till din trosfrände av ditt blod och din egendom, och ge till din fiende din opartiskhet och rättvisa.”

Imam Ali

 

give

Lämna en kommentar

Herre över ordet

”Du är herre över dina ord fram tills du uttalar dem, så snart du har yttrat dem, är du dess fånge. Skydda din tunga så som du gör med ditt guld och dina pengar. Ett enda ord kan försätta dig i onåd och innebära slutet på lycka och glädje.”

Imam Ali(a.s.)

keep-calm-and-hold-your-tongue

Lämna en kommentar

Kofi Annan och Letter #53

letter53

Vill ni läsa mer om ”Letter #53”? Följ DENNA länk – Imam Alis brev till Malik al Ashtar  som är en utomordentlig lista på rekommendationer om hur en regent ska styra över sitt folk. 18 inlägg; OBS! man måste läsa inläggen nedifrån och upp – första inlägget är sist i länken och sista inlägget är först.

3 kommentarer