Arkiv för kategorin Bibeln

Det giftiga köttet – faran med griskött

Ingen gris på min gaffel!

noporkonmyfork

Det kan ofta synas som att vetenskap och religion sällan delar perspektiv, men det finns många vetenskapligt giltiga skäl för det religiösa fördömandet av fläskkött, som går att hitta både i Bibeln och i Koranen. Detta finns även i många vetenskapliga rapporter, och idag, när idel hälsotrender är på tapeten, är det konstigt att ingen tar upp frågan om detta giftiga, men ändå högkonsumerade, kött. Nedan är information angående detta kött, med källor för det påstådda. (Obs! Inte religiösa källor!)

Grisar är smutsiga djur, inte bara i religiös bemärkelse ‘oren’. De äter i princip vad som helst, inklusive rutten mat, urin, avföring, maskangripna kadaver, till och med cancertumörer. Gris tillhör den typ av asätare som, även om den föds upp på ett ekologiskt hållbart sätt kommer det inte att kunna ändra detta.

Denna oangenäma kost skulle inte nödvändigtvis vara ett problem för oss människor, om grisar hade ett matsmältningssystem som effektivt tog bort gifterna från deras kroppar, men däri ligger problemet: Det har de inte. Till skillnad från idisslande djur, så som kor, får och getter, som kan ta upp till 24 timmar på sig att smälta sin vegetariska mat, så tar det grisar mindre än 4 timmar(!!) att smälta sin motbjudande mat. Detta är inte alls tillräckligt länge för att avlägsna överskottet av toxiner deras intag skapar. Under matsmältningen hos alla djur (inklusive människan), försvinner alla överskottstoxiner, samt andra komponenter i maten som ätits, som kan vara farligt för hälsan.

Detta innebär att gifterna lagras i grisens fettceller och organ. Vad än värre är: grisar har inga svettkörtlar (vilket är ett viktigt system för avgiftning), vilket ytterligare förvärrar deras giftiga last. Följaktligen kan grisar liknas vid vandrande kärl av parasiter, virus och andra destruktiva organismer.

Fläsk 1-0-1: Fakta att känna till

Fläskkött är en av de mest konsumerade köttet i världen. Kina är världens största producent av grisar.

The Center for Disease Control & Prevention (CDC) i USA, anger att mer än 100 virus kommer till USA varje år ifrån Kina via grisar. Det finns uppenbarligen anledning för oro över detta. Bortsett från att vi inte behöver fler virus att bekämpa, kan vissa av dessa virus vara direkt farligt för människor.

Naturligtvis är du förmodligen bekant med H1N1, mer känd som svininfluensan.” Detta är ett virus som har gjort språnget från gris till människa. Men H1N1 är inte den enda sjukdomen att frukta från grisen. Det finns andra sjukdomar som du kan få från att äta kött från gris.

Fläskkött är laddad med fler gifter än de flesta andra typer av kött, så som nötkött och kyckling.

Trikinos, fläskkött, och din hälsa

Visste du att grisar bären mängd olika parasiter i sin kropp och i dess kött? Några av dessa parasiter är svåra att döda till och med vid matlagning på högsta värmen. Detta är anledningen till att det finns så många varningar ute om att äta dåligt tillagad fläsk.

En av de största bekymren med att äta fläskkött är trikinos, eller trikiner. Detta är en infektion som människor får av att äta dåligt tillagat, eller okokt fläsk, som innehåller larver av trikinmasken.

Denna parasit är mycket vanligt förekommande i fläsk. När masklarverna, som oftast lever i cystor, öppnar sig genom magsyran, frigörs dess larver i grisens kropp. Dessa maskar skapar sina nya hem i grisens muskler. Och vad är nästa stopp…? – Jo, den ovetande mänskliga kroppen, som konsumerar detta smittbärande kött.

Samtidigt som självklart ingen egentligen vill konsumera maskar, ska man komma ihåg att trikinos är en allvarlig sjukdom som du bör göra nästan vad som helst för att undvika.

Vanliga symptom på Trikinos:

illamående
kräkningar
diarré
huvudvärk
feber
frossa
hosta
svullna ögon
muskelsmärta
ledvärk
koordinationsproblem
hjärtproblem
andningsproblem

Dessa symptom på trikinos kan verkligen sätta dig ur spel under en längre tid. Enligt The Center for Disease Control & Prevention (CDC) kan dessa symtom pågå i veckor – och i allvarligare fall – under månader i sträck.

CDC rekommenderar en grundlig tillagning av griskött samt frysning av fläskkött före tillagning, för att döda eventuella maskar. Jag vet inte vad du tycker, men jag tycker inte att det känns bra att äta kött, där jag först måste se till att döda dess maskar innan jag äter det……

Det har till och med varit en teori som cirkulerat, om att trikinos är den exakta orsaken till Mozarts ganska plötslig död vid en ålder av 35. En amerikansk forskare teoretiserade detta efter att ha studerat alla handlingar som finns, om tonsättaren, dagarna innan, under och efter Mozarts död. Han fann att Mozart drabbades av många av de ovan listade symtomen och han själv skrev i sin dagbok angående hans stora konsumtion av griskött bara fyrtiofyra dagar före sin död. (Om du vill läsa mer om detta spännande historia du kan finna det i ”Internal Medicine” arkiv, i juninumret 2001.)

Men det är inte allt .

Grisar bär med sig många virus och parasiter. Vare sig om vi kommer i direkt kontakt med grisar, via gårdar där de föds upp eller genom att äta dess kött, så utsätter vi oss för högre risk att få någon utav dessa smärtsamma, ofta försvagande sjukdomar. För att inte tala om att vi utsätter våra kroppar för en giftig överbelastning.

Grisar är primära bärare av:

Svinbandmask, bandmask
Hepatit E-virus (HEV)
PRRS (Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome)
Nipah virus
Menangle virus

Vart och ett av dessa parasiter och virus kan leda till allvarliga hälsoproblem som kan pågå i åratal framöver.

Renhållare – inte rent kött

Grisar är utformade som naturens egna ‘dammsugare’. De kan äta precis vad som helst: sopor, kadaver eller sin egen urin och avföring. Merparten av denna förbrukning orsakar inte någon skada för grisen. De är utformade och skapade just för att utföra sådana saker. De är så effektiva denna uppgift att när markområden ska rensas för en golfbana släpps ofta grisar ut för att äta alla giftiga ormar – utan någon skadlig inverkan grisarna.

Varje djur har sitt syfte. Asätare, såsom grisar, är utformade för att rengöra, inte ätas!

Toxiciteten av grisen är inte bara begränsat till dess kött och organ. Även dess saliv kan vara fruktansvärt smittsamt. Faktum är att det finns en sjukdom, som kallas ”galna klådan”, eller ”Mad Itch” (‘Pseudorabies’, är det ‘medicinska’ namnet) som kommer från gris. Detta virus orsakar kor, och andra djur, att gnugga av all hud från dess mule, ibland så allvarligt att den dödar sig själv! Allt som krävs för att ett djur ska smittas av denna sjukdom är att komma i kontakt med rester av grissaliv på mat som de gemensamt delar!

Ytterligare tänkvärt fakta är att den dödliga dosen, utav det mest dödliga giftet som finns i världen – dvs botulinum (botox) – är hundratals, om inte tusentals, gånger högre hos gris än hos människa.

Vad du väljer att äta är upp till dig. Själv väljer jag att hålla mig borta från detta orena fläsk. De skäl som tas upp här är bara toppen av isberget när det gäller sambandet mellan att äta griskött och din hälsa.

Gör din egen efterforskning, överväga fakta noggrant, och gör sedan ditt egna beslut, baserat på kunskapen du fått, om vad du väljer att bjuda dig själv och dina nära och kära till middag.

Detta är nämligen bara den fysiska påverkan som detta giftiga kött orsakar människokroppen vid konsumtion. Den mentala påverkan som sker har jag inte hittat uppgifter på, men vi vet att det vi stoppar in i kroppen påverkar hela vårt system, särskilt vid längre tids intag.

Det finns ett ordspråk som heter: ”Du är vad du äter”, och efter att man analyserat vad en gris äter så förstår man också vad en gris är. Vad är då en person som, med egen vilja och eget bevåg, äter denna gris?

Källor:

Centers for Disease Control & Prevention (2010)

Science Direct (1999)

Why You Should Avoid Pork

Gift hittat i fläskkött

Irländskt fläsk återkallas efter giftlarm

A Pig’s Tale

Mad Itch

A 62-year-old woman died from severe food poisoning and 42 others in Sa Kaew’s Khao Chakan district became ill and had to be hospitalised after they ate pork that was not properly cooked

, , , , , , ,

6 kommentarer

Turkisk bibel väcker intresse

Turkisk bibel

En 1500 år gammal, handskriven bibel i läder har väckt intresse världen över – bl a för att den innehåller en version av det så kallade Barnabasevangeliet.

En 1 500 år gammal, handskriven ­läderbibel på etnografiska museet i Ankara har väckt intresse över hela världen. Bibeln är skriven på arameiska, det språk som Jesus talade, och sägs innehålla en version av det s k Barnabasevangeliet. Skriften, som inte finns i Nya testamentet, beskriver Jesus som en profet, inte som Guds son. Den förutsäger dessutom profeten Muhammeds ankomst.

Bibeln beslagtogs under en aktion mot antikvitets­smugglare år 2000 och har nyligen överförts till Ankaras etnografiska ­museum. Museets experter har emellertid än så länge inte velat kommentera texten i den ovanliga Bibeln, som uppskattas vara värd svindlande 160 miljoner kronor.

Se videoklipp om fyndet här:

Världenshistoria.se

4 kommentarer

Bibeln – en handbok om incest?

 Enligt boken ”Incest: The Dark Stain on Our Society”, skriven av den kände amerikanske predikanten Jimmy Swaggart, så är incest – (boken skrevs dock 1987, men jag tror att det är värre idag) vårt samhälles mörka fläck. Han säger i boken att incest har nått ”epidemiska proportioner”.  Vad detta kan bero på kan man ju spekulera om länge och väl, och mycket skulle handla om hur samhället vi lever i ser ut idag.

Alla känner till att den typ av mat som man äter påverkar en på olika sätt: Äter man skräpmat, så blir kroppen skräpig och skröplig, läser man skräplitteratur så blir hjärnan också full av skräp. Man blir, oftast omedvetet, påverkad, nästan programmerad, av den litteratur man läser. En amerikansk forskare gjorde ett experiment bland elever i en klass för att se om det de läser påverkar dom. Forskaren kom fram till att det som barnen läser, permanent påverkar deras karaktärer: de historier de läser är den typ av mentalitet de kommer att ha.

Om vi bortser från ”hur världen ser ut idag”. Om vi tänker tanken att all omoral som idag finns, öppet, i vårt samhälle – om den plötsligt skulle försvinna! Bara sådär. Och människorna går tillbaks till något som, i teorin i alla fall, borde stå för en högre moralisk lära, dvs Bibeln! Skulle samhället se mycket bättre ut då, måntro? Ja, jag vet då inte. Men jag kan säga så här; Den förälder som skulle idka högläsning inför sina barn ur vartenda kapitel och vers från Bibeln, den finns nog inte. För i den boken finns saker, som i vissa länder skulle klassas som X-rated.

I Bibeln kan man bland annat finna minst 10 fall av incest! I första Moseboken (Genesis), allena, finns 5 fall nämnda. Ibland är det som om ögonen bara bågnar av dess innehåll! Det verkar som om Bibeln är en instruktionsbok om incest, för att informera folk om vilka typer av incest man kan begå: I Guds bok!

Om man läser om incest, incest och incest hela tiden: pappan gör det med sin dotter, sonen med sin mamma, svärfar med sin svärdotter, brodern med sin syster…vad betyder det?! Vad är syftet med denna typ av information i en s.k. ”helig” bok? Inte undra på att incest har nått epidemiska proportioner.

 Varför skulle Gud gå så långt som att avslöja TIO olika sätt att begå incest på? Guds ord är Budskap, dvs levnadsregler av vilka vi människor ska lära oss att leva med oss själva, varandra, djur och natur. 

Faktum är att enbart på grund av detta, (även om det finns många andra ämnen som påvisar det), bevisar det att Bibeln inte innehåller många ord valda av Gud.

 Om den enda boken en människa läser vore Bibeln, vilket teoretiskt borde vara något bra – åtminstone inom kristendomen – så vore det, rent moraliskt, vara oroväckande för många. Jag utmanar vem som helst att läsa DETTA kapitel (följ länken) inför en kyrkans barntimme någon gång, eller bara för sin lilla familj? Eller, kanske (?), än värre DETTA kapitel!

 Vilken präst eller predikant är villig att läsa upp dessa delar av Bibeln för sin församling? Där hans, eller andras mödrar, fruar och döttrar sitter! Språket, det oanständiga språket – som sägs komma från Gud(astaghferallah). En bok, som sägs innehålla Guds ord, bör vara till för ALLAs öron. De bör inte behöva censureras innan de når ett barns öron.

En annan oanständig sak, som även det kan ha med våldet mot kvinnor att göra, är alla samlag som pågår i Bibeln. Det är ju värsta porr-litteraturen! Faktum är att när man märker att en kvinna omnämns i Bibeln, då nästan VET man att det snart kommer att idkas samlag, av något slag – antingen frivilligt eller påtvingat. DETTA kapitel är en avskyvärd historia om hur en man, för att slippa våldtas av en skock upphetsade män, kastar sin hustru i deras armar istället. Läs hur det gick för henne…man bara gapar!! Och detta skulle alltså vara Guds egna ord?!

Dessa saker sker, denna sedeslöshet, dessa brott omnämns i Bibeln, och passerar reyv som om inget hänt. Om det är Guds ord som står där, så vore historierna kanske varnande exempel på hur man inte ska bete sig, men inga av gärningsmännen/kvinnorna (för inte alla förövare är män) straffas på något sätt. Inga följder sker…. vad är då budskapet av det hela?

Man kan ju förstå varför folk har slutat gå i kyrkan. Så fort folket själv började lära sig läsa och skriva här i Sverige(vi har också varit analfabeter en gång i tiden), blev det väl förmodligen mindre och mindre religiösa. Och det är ju inte ett dugg underligt, med tanke på innehållet i den bok kyrkan säger att folket ska följa.

Och här koncentrerar sig Sverigedemokraterna på Koranen och Islam som en kvinnofientlig religion, när de kan leta närmare hemmet efter en, på riktigt, våldsamt kvinnoförnedrande religion och som kanske är den som står bakom den mesta omoralen i världen: Bibeln! Tala om att gå över ån efter vatten.

7 kommentarer