Varför jag finns och vad gör jag i denna värld?

Why-icon1

Saranda frågar:

”Assalamu alaykom mammaMarie…har läst bloggen länge, då jag praktiserar islam, inte ännu muslim, men påväg, nyfiken, osv….har länge undrat varför jag finns o vad jag gör i denna världen? Men står tomt o hoppas kanske du kan ge mig svar om vad islam säger kring det. Tack för en super blogg”

Ja, vad är egentligen meningen med livet?

Detta är en fråga som de flesta människor någon gång i sitt liv ställer sig. Det som har det yttersta svaret är förstås Skaparen Själv: Gud, men jag ska försöka mig på att ge ett svar.

KÄRLEK(!) är meningen med livet! Denna evigt utnötta slogan känns tillgjord, och ibland fånig, och om det vore jag – så skulle jag sluta läsa här….för jag tycker inte om fåniga och lättsinniga svar. Men faktum är att sanningen ligger faktiskt där, även om 70-talets uttryck av ”peace & love” ligger långt ifrån det svar jag kommer att ge:

Kort sagt kan man säga att livet är en ”strävan”. Man kan egentligen säga att själva ordet ”liv” betyder ”strävan”, för om det finns liv(energi) i något, så vet man att det är något som strävar. Finns det liv i ett litet frö så är det fullpackat av energi, och då vet man att fröet kämpar i sin strävan att växa och anpassa sig till dess omgivning så gott det kan. Det är likadant med allt där det finns liv. Vår sol t.ex, den strävar fram i sin egen bana, och under tiden strävar all dess sammansättning i att göra det den är förutsedd att göra. Den består i huvudsak utav väte, som genom sammanpressning exploderar och omvandlas till helium. Processen gör att solen hela tiden ‘brinner’, och kommer oss på jorden till gagn.

Men om vi ska se helt krasst på saken, så är alltings strävan – att dö! Om man ser på fröet, så har det nått toppen av sin strävan när den blommar som mest, men slutet av sin strävan är när den har vissnat och torkat bort. Solen har ännu många miljoner år kvar tills den är klar med sitt ‘öde’ och slutmål. Tids nog kommer större delen av dess massa att bestå utav helium och då lyser den inte längre som den gör idag. Eftersom heliumets kärna är tyngre än vätes kärna, så blir solen tyngre för varje fusion från väte till helium. Tyngden kommer slutligen göra att den exploderar och dör.

Men alla dessa liv kan endast följa sina naturlagar i sin strävan. Det enda ‘liv’ som inte enbart har som möjlighet att följa dessa naturlagar, är människan. Hon följer även den ‘egna viljan’, dvs sitt Ego.

Man kan använda skapelsen i sig, för att fundera över om det finns en högre existens eller inte. Vad är det egentligen för mening med att alla dessa olika typer av ‘liv’ har skapats, och att allt följer naturlagar (dvs Skaparens lagar), utom människan. Om vi antar att ingen Gud alls finns, att allt endast är den s.k. ‘Slumpen’ som gjort att allt finns, då är det naturliga att ALLT i himlen och på jorden följer naturlagarna – enbart. Hur kommer det sig att människan, och endast människan, har denna möjlighet att välja, eller delvis välja bort, den ‘fria viljan’? Har förmågan att planera framåt, att själv skapa saker, att lära sig om vetenskaper, att tänka abstrakt, och är så oerhört mer anpassningsbar än alla andra liv i skapelsen? Det måste väl ändå finnas någon mening, en plan, med det hela?

Inte ens människan själv anser att den ‘fria viljan’, bara för att vi har tillgång till den, är något som vi får följa hur som helst. Därför har vi själva skapat lagar och regler att följa, förutom de s.k. naturlagarna. De som följer sin vilja, sitt Ego, så att man trampar över de lagar vi skapat, så medför det någon typ utav reprimand eller bestraffning. Det är inte heller många som anser detta vara ologiskt, eftersom det annars skulle skapa kaos och otrygghet i samhället om vi verkligen släpptes helt ”fria”, så att säga. Trots att vi alla föds med naturlagen ‘moral’, där vi ‘känner’ vad som är rätt och fel, så är risken mycket stor att människan enbart börjar se till sina egna behov och lustar, hellre än att inkludera andras dito. Chansen att statistiken för ”död pga mord” skulle skjuta i höjden avsevärt, och det skulle inte gå att bedriva handel då folk inte skulle ‘vilja’ betala, om de kan få det gratis genom att helt sonika(och lagligt) tjuva det dom känner att de vill ha.

”Varför måste man köra på höger sida av vägen, när jag mer känner för att köra på vänster sida” är ett exempel på sånt som föranleder kaos, om man följer sitt Ego, och om inga lagar finns, som ger någon strafföljd. Alla vet vad ett sånt beslut skulle leda till, så jag behöver inte brodera ut den saken mer.

En god samhällsmedborgare, både i statens och medmänniskors ögon, är en person som man kan lita på. En som kan kontrollera sitt Ego, samt följer lagar och regler. Vi vill ogärna anställa en person som vi vet är med i brottsregistret. Vi känner obehag när vi umgås med en person som inte kan kontrollera sina ord och handlingar, särskilt om personen framstår som labil. Vilket sker om man följer varje impuls man känner bubbla upp i huvudet, eller i kroppen. En del har fler såna impulser än andra, men de flesta följer inte instinktivt dessa, för man vet att det går inte för sig. Man måste ha ‘kontroll’, annars passar man inte in; och detta är nog mer oskrivna regler, än skrivna, men de flesta följer dom ändå.

En del har en idé om att lagar och regler(skrivna och oskrivna) begränsar, men det är precis tvärtom. Det är dessa ‘begränsningar’ som gör människan mer fri i samhället(då de skapar trygghet), och gör att man får vara med mer, då man har lättare att bli inkluderad. Människan är en social varelse och otrivs i att inte få ‘vara med’ eller att inte vara inkluderad. Paradiset på jorden för en människa kan sammanfattas i att denne lever sitt liv i god hälsa, god social samvaro och har gott renommé i samhället. Vilket hon får om hon underkastar sig lagar och regler(skrivna och oskrivna) samt följer den kunskap människan besitter gällande mat, dryck och goda levnadsvanor. Paradiset på jorden är alltså inte att äga mycket saker. Vi är människor; vi är begränsade och kan ändå bara sova i en säng och sitta på en stol åt gången, klä ett par skor åt gången, äta en begränsad mängd mat osv. Har vi för mycket av något, eller äter för mycket av något, då försvinner njutningen utav det och ångest kommer att ersätta välbehaget.

Vi kan återgå till ‘den fria viljan’ igen, och funderingen på varför endast vi människor har den, inkluderat alla andra förmågor jag nämnt tidigare. Det är lätt att ta detta för givet, och då tänker man inte mer på saken. Men för de som tänker efter, lite extra, på tillvaron kommer att tycka att det är mer än något som är givet, snarare märkvärdigt.

Finns det lagar, så har någon skapat dom. Det vet vem som helst. Alla känner till naturlagarna, vetenskapsmän kan räkna ut skeenden miljontals ljusår bort, enbart genom att använda sig utav fysikens naturlagar, mycket litar vi på dessa lagar! Dessa lagar bryts inte, sviks inte och man kan alltid lita på dom. Men om vi människor begåvats med Egot, den fria viljan, så borde ‘naturen’ (som folk i allmänhet skulle säga) även sett till att lagar skrivs för denna egenskap. Detta för att strävan till ”målet” ska gå så smidigt som möjligt för just den sortens liv och skapelse (människan). Dessa lagar borde i så fall vara lika stabil som naturlagarna i övrigt.

Självklart har Naturen (eller Gud, som en religiös skulle uttrycka det) även ordnat lagar för människan, utöver naturlagarna. Men pga det Ego vi besitter, så är vi människor ibland så högfärdiga att vi anser oss själva kunna skapa bättre lagar än Naturens(Guds) lagar. Dessa lagar ändras förstås konstant, varje år måste hundratals(om inte tusentals) lagar skrivas om världen över, för att man inser att de inte passar in på något sätt. Varje samhällsmedborgare förväntas känna till alla dessa ändringar, för om man gör något som förra året var tillåtet, men i år är förbjudet, då kan risken finnas att man hamnar i något brottsregister, utan att ens intentioner var att göra fel, eller att följa ens Ego. Följden blir att människor känner sig otrygg. Alla är okej med att regler finns, men då de ändras konstant så ‘går’ man med större osäkerhet än om de vore konstanta. Om man känner vart rummets väggar finns, då kan man röra sig mer fritt i rummet, så är det. Men om man vet att väggarna i ett rum ibland är 2 meter bort från mitten, ibland 1 meter bort och andra gånger 5 meter bort – då står man gärna stilla mitt i rummet…

Jag har nämnt ”Paradiset på jorden”, som är målet för de allra flesta människors strävan. För de som inte tror på att energi=liv slutar allt där, dvs i ”paradiset på jorden”. Vi som tror på att när Naturen skapade, så skapades lagar för alla i skapelsen, för dess bästa överlevnad. En människa är uppbyggd på exakt alla beståndsdelar som återfinns i hela universum, och därför har även vi att följa många av naturlagarna. Men vi har även något extra, dvs egna viljan, som till viss del behöver ”tyglas” eller kontrolleras på ett eller annat sätt. Om detta är vi människor enade.

Vi som tror att Naturen är lika med Gud, och att slutet på detta livs strävan inte inkluderar vår förintelse, utan innebär en fortsättning av vår inneboende energi (själen), vår strävan måste vara högre än ‘paradiset på jorden’, även om vi även kan få det också. Vi vet att allt dör, utom energi – den fortsätter och fortsätter att leva vidare. Varje person genererar energi, och efter döden är det själen som fortsätter vår energi.

Vi strävar dagligen efter att stiga upp och gå till jobbet, vi strävar efter att få ekonomin att gå ihop, vi strävar att få en tid per år till semester, vi strävar efter god hälsa, vi strävar för att våra barn ska må bra och få det bättre än oss….men för en som tror på Gud ska målet även vara en strävan att komma närmare Gud. Via bön & åkallan, kontemplering över livet, att kunna motivera och stå för sina egna beslut i livet, att följa lagar om god hälsa och gott samhällsliv osv. I vår strävan i att ‘komma närmare Gud’, så kommer vi även att ‘finna oss själva’, som det så fint heter. När vi ber till Gud, så åtnjuter vi själva de flesta av fördelarna. Det är inte Gud som behöver att vi ber till honom, det är vi som behöver bönen, det är vi som behöver stanna upp, och tänka på något som är högre och större än oss själva.

Alla människor söker sig till dessa saker och letar ibland hela världen runt för att finna svaret på hur de kan uppnå ”inre frid”, som är det högsta tillstånd man kan uppnå, oavsett om man är religiös eller inte. Men många människor söker efter detta på annat sätt än via någon religion, högmodet slår visheten med hästlängder många gånger och en hög strävan idag är att man vill absolut inte erkänna att där finns någon Gud. Men allt som ett religiöst leverne innebär söker man gärna efter: Meditation och yoga (=bön och åkallan) har väl aldrig varit mer populärt än idag? Kurser i att ‘förverkliga sig själv” (kontemplering över livet, att kunna motivera och stå för sina egna beslut i livet), och vår strävan efter god hälsa är en av de mest lukrativa marknaderna idag.

Men om man kokar ned allt till en enda punkt så är det alla egentligen strävar efter – kärlek. Allt handlar till syvende och sist om kärlek; man vill älska och känna sig älskad. Gud älskar det han har skapat, och våra själar vill ha bekräftelse på denna kärlek ifrån Gud, det är där allas vårt inneboende ‘sökande’ kommer ifrån. Det är därför vi strävar i att finna reda på hur Gud vill att vi ska leva, och försöker leva efter detta till var och ens bästa förmåga. Eftersom Gud är den Barmhärtige Förbarmaren, så har Han stort överseende med oss. Men det är själva strävan som är beviset på vår underkastelse under Guds lagar. Till skillnad ifrån de lagar som vi människor skapat och som vi måste underkasta oss, där själva strävan att vara laglydig inte räknas, så ger Gud denna strävan ett värde, det är kärlek. Och det är kärleken som räknas.

Allt detta går att finna för en som är religiös, en som har en tro på Gud, och i Islam har jag funnit att alla frågor en människa har, när man söker efter ”inre frid” och själens tillfredsställelse, det finns det svar på i de lagar och regler som Skaparen/Gud/Naturen gav oss vid skapandet.

Meningen med våra liv är att hela tiden sträva i att förbättra oss själva, och att älska Guds skapelse och vara en tillgång i den. Att vara en tillgång i Guds skapelse innebär att man är en tillgång till sig själv, till människor omkring en, och till samhället i stort. Att ge sig själv åt Gud och Hans skapelse är kärlek, något som kommer en själv och andra människor till gagn i slutänden. I Islam kallas denna strävan till kärleken, för ‘jihad’, ett ord som tyvärr – milt sagt – fått en helt annan innebörd dessa dagar. Jag hoppas att vi muslimer, med tiden, lyckas återupprätta ordets korrekta värde.

Jag vet inte om detta var svar på frågan ifrån frågeställaren, men jag hoppas att jag kunnat bidra till svaret på något sätt i alla fall.

Kroppen renas med vatten,
jaget renas med tårar,
intellektet renas med kunskap
och själen renas med kärlek

Imam Ali (a.s.)

Annonser
 1. #1 av Saranda på 18 december, 2015 - 23:16

  Tack bästa du, förstår att du har mycket o göra, men alltid roligt att läsa din blogg. Sitter o bläddrar just nu hehe, miljoner gånger tack.

 2. #2 av Sophie på 24 december, 2015 - 20:36

  Hej Marie vill gärna se vad du tycker om denna sida?

  http://www.quran-islam.org/articles/part_1/history_hadith_1_(P1148).html

  • #3 av Marie på 10 januari, 2016 - 11:33

   Jag tyckte deras sida verkar lite konstig. De godkänner inte hadither, och verkar inte vara salafis, så jag frågade en vän som berättade detta:
   ”det är quranister det är en ny grupp skapad typ senaste 30 åren och har splittrats osv de kallas för submitters..deras quran brukar ha några passager som saknas”
   Helt otroligt hur folk håller på egentligen, hur orkar dom… 😦

 3. #4 av N på 2 januari, 2016 - 02:15

  Hej Marie.
  Snälla kan inte du förklara varför många shia muslimer avbildar Imam Ali as? Jag som sunni älskar vår Imam men tycker att det är så fel att avbilda Imam Ali as. Vi har honom i våra hjärtan. Varför avbildar inte shia profeten Mohammed saw istället? Har aldrig sett bilder på profeten saw men däremot på vår Imam. Gick in till ett hus en gång där de hade hängt en stor bild på honom i vardagsrummet. Jag menar, ingen vet egentligen hur de egentligen såg ut och därför är det fel. Visst finns det berättelser om hur de kan ha sett ut men inte exakt. Tycker det är bara så fel. Förklara gärna om du har tid tack❤️

 4. #5 av Sophie på 12 januari, 2016 - 21:13

  Hej Marie nja brukade själv vara Sunni muslim och är inte längre det. Följer inga som helst hadither då många är motsägelsefulla utan följer bara Koranen och inget annat. Har du instagram så rekommenderar jag dig starkt att kolla upp @the_true_islam_ @thereisnogodbutgod Återkom gärna om vad du tycker.

 5. #6 av Sophie på 12 januari, 2016 - 21:17

  Gud säger ju dessutom att vi människor inte ska dela upp oss i sekter men vad är det vi ser i dag? Sunni, sufi, Salafi, shia, ibadi, osv osv och dem som bara följer Koranen gillar inte att kallas quranister(ingen sekt) utan submitters som bara följer Koranen då man tror att Koranen har allt som behövs. De förklarar betydligt mer utförligt på insta länkarna jag gav dig.

  • #7 av Marie på 25 februari, 2016 - 10:18

   Nej vi ska inte dela upp oss i sekter, självklart. Men det quranister/submitters har gjort är ju att själva skapat en alldeles egen sekt. Profeten(S) själv sa att vi ska följa hans sunnah och den får man via hadither. Då gäller det att ta reda på vilka som är trovärdiga som berättare utav dessa hadither och följa dom. Profeten själv gav oss namnet på den ”linje” eller ”rep” som vi ska hålla fast i och det är ‘shia-t-Ali”, dvs Alis följeslagare. Profeten gjorde det enkelt för de som lyssnar och tänker efter.

   SJälvklart är Koranen nummer 1, men inte allting står i Koranen. Det står t.ex att vi ska be. Men inte HUR vi ska be. Om du inte följer sunnah från Profeten, hur ber du då? Har ni ett eget ‘hittepå’ sätt att be på? Om ni ber, varifrån har ni fått information om vad ni ska säga när ni gör bönen, när ni ska säga det, och vilken ställning ni ska inta när ni ber(roko’, sudjud…mm)? Om ni ber som sunnimuslimer eller shiamuslimer i allmänhet så är ni ju inte trogen Koranen, så som ni säger. Då har ni ju ändå följt hadither och sunnah berättelser.

   Min åsikt är att antingen praktiserar man sin tro eller så gör man det inte, att hyckla är inte något som lockar mig särskilt. Nu vet jag, som sagt, inget om submitters, men jag kan för mitt liv inte förstå hur man kan ta bort Profeten ur ekvationen ‘Islam’? Koranen själv säger ju att vi ska följa ‘Gud och Profeten’. Hur följer submitters Profeten?!

 6. #8 av Nina på 13 januari, 2016 - 03:46

  Hej Marie.
  Kan du förklara för mig varför många shia muslimer avbildar Imam Ali as? Jag som sunni älskar vår Imam men tycker att det är så fel att avbilda Imam Ali as. Vi har honom i våra hjärtan. Varför avbildar inte shia profeten Mohammed saw istället? Har aldrig sett bilder på profeten saw men däremot på vår Imam. Gick in till ett hus en gång där de hade hängt en stor bild på honom i vardagsrummet. Jag menar, ingen vet egentligen hur de egentligen såg ut och därför är det fel. Visst finns det berättelser om hur de kan ha sett ut men inte exakt. Tycker det är bara så fel. Förklara gärna om du har tid tack❤️

  • #9 av Marie på 25 februari, 2016 - 10:25

   Hej Nina,
   Om vi säger att det där ÄR ‘den och den’ imamen så är det haram. Det ska efterlikna den imamen. Jag själv gillar inte alls att man gör avbilder utav dom, men folk gör det av ren kärlek och längtan efter att ha fått leva med dom under deras livstid. Det är allmänmänskligt antar jag, men jag har inget enkelt svar på varför man gör avbilder. Profeter är en helt annan sak än imamer.

 7. #10 av Sophie på 6 mars, 2016 - 12:45

  Men det står för tusan hur man ska be i Koranen, Gud säger i Koranen att we left nothing out of the book, den är fullkomlig, menar du att Gud glömde bort hur bönen ska gå till? Och du säger ju själv att man inte ska följa sekter men ändå gör du ju det? Och om nu profeten sa att man skulle följa Ali varför är det bara ca 10% shia muslimer idag? Anyways det där är vanligt att höra, ”det står inte hur man ska be” om du läser Koranen NOGA så står det steg för steg hur man ska göra wudhu och hur man ska be. Följer man däremot hadith också så står det ju hur man gör wudu på 100 olika sätt. Och snälla de som bara följer Koranen är ingen SEKT det är bara de som följer sekter som säger så. Submitters tror att när Gud säger i Koranen okey Allah and the messenger = god and the Quran.

  SUNNI muslimer däremot tror att okey Allah and the messenger=Gud och profeten Mohammed.

  Vi följer Gud genom att följa quranen. Har du instagram så kolla in de jag länkade ovan så förklarar de med back up verser och fakta då de har gjort deras research. Det känns som att shia muslimer avgudar Ali och Sunni muslimer avgudar Mohamed.

  Koranen har allt som en muslim behöver. Gud har tagit med all nödvändig fakta och information. Behövs inga hadither. Men då detta är ett känsligt ämne så är det så att folk blir genast defensiv(säger inte art du är det) men bara rent allmänt och just därför är det orsaken till att många inte säger att de bara följer quranen. Man får så starka och obehagliga reaktioner. Att säga att allting inte står i Koranen när Gud själv säger att det gör det ….hmm.

  • #11 av Marie på 7 mars, 2016 - 21:26

   Okej, jag hör dig. Kan du hjälpa mig, genom att kopiera text direkt från Koranen, att hitta exakt vad man ska säga när man ber. Kopiera också där det står exakt när, var under böneritualen, och hur man gör sedjoud och rokoe i bönen. Kopiera var det står vad man säger när man inleder bönen, när man gör rokoe och vad man ska säga när man gör sedjoud. För jag har aldrig sett det någonstans. Men eftersom du säger att det finns i Koranen, klart och tydligt, så måste jag ha missat detta. Jag vill gärna att du lär mig om detta, jag blir mycket intresserad. Tack på förhand.

 8. #12 av Sophie på 10 mars, 2016 - 23:25

  Hej,

  Jag får hänvisa till dessa 👇🏽 då de har följt detta mycket längre än mig och har alla referenser redo.

  @the_true_islam_
  @thereisnogodbutgod
  @submit_to_islam

  Dessa personer har svarat utförligt och med massvis med koran ayats som besvarar dina frågor. kolla igenom och se vad du tycker.

  • #13 av Marie på 25 mars, 2016 - 12:12

   Men Sophie; även du måste ju veta var det står i Koranen hur man ska be, och vad man säger vid varje böneposition, om du ser en logik i det dom säger – dvs att allt står i Koranen och att man inte behöver något mer. Jag gick in och tittade på kontona, men det står inget där om vart i Koranen såna uppgifter går att finna. Dessutom borde en sån sak vara allmänt känt hos alla muslimer. Frågan är oerhört viktig, så jag vill verkligen ha ett svar, och du borde kunna delge ett sånt, och inte bara hänvisa till någon annan. Du skulle åtminstone kunna kopiera det de skriver om saken och klistra in i en kommentar här. För jag hittar verkligen ingen information om bönen. Inte heller om hur man utför hajj-ritualen.

   Submitters: anser de att Profeten endast är en budbärare? Inte att han även är ett levande exempel för alla människor?
   Tacksam för svar

 9. #14 av M på 11 mars, 2016 - 18:14

  Salaam Marie!
  Jag har en fråga som är otroligt viktig för mig, jag undrar om du vet ifall flytningar bryter wudun? Jag kan känna under bönen att jag får en flytning (kan också vara osäker ibland) och vet inte om jag då ska göra om tvagningen och be igen eller inte? (Har hänt att jag bett om min bön flertals gånger pga detta!)

  PS. Tack för din lärdomsfulla blogg och goda kunskaper!
  Mvh en tonårs tjej

  • #15 av Marie på 25 mars, 2016 - 11:54

   Wa aleykum salam,
   Tack för dina fina ord: mycket bra fråga,det finns säkert fler som undrar!
   Nej flytningar bryter inte bönen, så du kan fortsätta be även om du känner att du får en flytning under bönen.

   • #16 av Melis på 7 april, 2016 - 14:15

    Hej igen!
    Tack för ditt svar! En till fråga bara, Du skrev att jag kan fortsätta be då den inte bryter bönen, men är det OK att be en till bön Direkt efter också eller måste jag göra om wudon för det?

    Skulle du kunna förklara lite för mig hur det kommer sig att den inte bryter tvagningen? Eller ge några källor? Skulle bli väldigt tacksam!

    Mvh M

   • #17 av Melis på 11 april, 2016 - 13:12

    Hej Marie! Jag postade ett svar här men det verkar som att det inte kom fram

    Tack för svaret! Tänkte också fråga om det är OK Att be en ytterligare bön direkt efter den bönen man fått flytningen?

    Och vet du några källor som säger att en ny wudu inte krävs efter att man fått flytning?

    Tack på förhand!
    Mvh m

   • #18 av Marie på 12 april, 2016 - 07:14

    Jag har tyvärr inga källor att tillhandahålla, men flytningar är inte nedjis på något sätt och endast sånt som bryter wudhu gör att du måste utföra den igen. Sånt som bryter wudhu är:

    (a) Common between man and women:
    1. Urine (and semen).
    2. Stool.
    3. Farting.

    (b) In women only:
    4. Menstruation.
    5. Irregular bleeding.
    6. Post-natal bleeding.
    ii. The Mental Disability Factors:

    7. Sound sleep (in which one cannot hear anything).
    8. Drunkenness (from alcohol or drugs, etc.).
    9. Unconsciousness.
    10. Insanity.

    Läs mer i denna länk:
    http://www.al-islam.org/ritual-and-spiritual-purity-sayyid-muhammad-rizvi/ii-wudu

 10. #19 av Saranda på 18 mars, 2016 - 11:54

  Hej Mammamarie, tänkte bara undra hur det är med dig, du bloggar inte mera, livet kommer emellan förstår jag men tänkte att det vore roligt att veta att andra tänker på dig. Hoppas du har det bra.

  • #20 av Marie på 25 mars, 2016 - 12:00

   Hej Saranda,
   Åh tack vad du är gullig ❤ ! Jag har det mycket bra och enda anledningen för varför jag inte bloggar längre är för att jag jobbar alldeles FÖR mycket. Jag har eget företag, och det är mycket ansvar och mycket att göra. När jag har tid över så vill jag inte gärna sitta vid datorn, utan göra andra saker. Men jag VILL verkligen börja få tid igen. Jag har så mycket jag vill skriva om, särskilt viktigt är det också nu i dessa dagar, när islam är så missuppfattad – till och med av många muslimer.

   Jag tar dina ord till mitt hjärta och hoppas på att jag, inshaAllah, börjar om inom sinom tid ❤

 11. #21 av Sophie på 7 april, 2016 - 10:56

  [Quran 7:185] Have they not looked at the dominion of the heavens and the earth, and all the things God has created? Does it ever occur to them that the end of their life may be near? Which HADITH, besides this (Quran) do they believe in?

  [Quran 31:6] Among the people, there are those who uphold baseless HADITH, and thus divert others from the path of God without knowledge, and take it in vain. These have incurred a shameful retribution.
  [Quran 39:23] God has revealed herein the BEST HADITH; a book that is consistent and points out both ways (to heaven and hell). The skins of those who reverence their Lord cringe therefrom, then their skins and their hearts soften up for God’s message. Such is God’s guidance; he bestows it upon whomever He wills. As for those sent astray by God, nothing can guide them.
  [Quran 45:6] These are God’s revelations (Quran) that we recite to you truthfully. In which HADITH other than God and His revelations do they believe?
  [Quran 52:34] Let them produce a HADITH like this (Quran) if they are truthful.
  [Quran 68:44] Therefore, let Me deal with those who reject this HADITH(Quran); we will lead them on whence they never perceive.
  [Quran 77:50] Which HADITH other than this do they uphold?

  Bönen:
  The prayers mentioned by name in the Quran are:

  1- Salat Al-Fajr (Dawn Prayer)24:58

  2- Salat Al-Isha (Night Prayer)24:58

  3- Al-Salat Al-Wusta (The Middle Prayer) 2:238.

  However, 99% of all Muslims in the world claim that God decreed 5 daily prayers.
  Their 5 salat are: Fajr – Zhohr – Asr – Maghrib – Isha.
  They changed the name of the Salat Al-Wusta (The Middle Prayer) to Salat Al-Zhohr, and they added 2 salat which are the Asr and Maghrib.

  The question is: If the prescribed prayers are indeed five per day, why does the Quran have only three named salat? To research this issue we present the following points:

  First: Why are there only three named salat in the Quran?

  If it is true that God authorized 5 obligatory salat per day, then we must inquire as to why there are only 3 names of salat given in the Quran?

  The following explanations and their merits are put forward:

  1- The names of the other salat are not in the Quran because the Quran does not contain all the details. This is a false claim because God tells us in 6:114 that the book is fully detailed and in 6:38 that nothing has been left out of the book:

  “Shall I seek other than God as a source of law when He has brought down to you this book fully detailed?” 6:114

  “We did not leave anything out of the book” 6:38

  2- God forgot to mention the other two names of salat! This option is also false, God does not forget:

  “He said, ”The knowledge thereof is with my Lord in a record. My Lord never errs, nor does He forget.” 20:52

  3- God did not mention the names of the other 2 salat because they are not important. If the salat were not important they would not be compulsory, and as a result, to claim that there are five compulsory prayers becomes a false claim.

  4- God did not mention the names of the other 2 prayers because God wants us to guess them! Once again this is false, the Quran is unambiguous and is not a book of puzzles:

  ”A.L.R. These are the signs of the clear book” 12:1

  ”We have made it (the Quran) easy to understand and in your own tongue (language) may you take heed.” 44:58

  5- God does not mention the names of the other 2 salat because God they can be found in the hadith. This is a false claim since we are commanded not to uphold any source of law other than the Quran (6:114, 7:3 and 5:48). We are also commanded specifically not to believe any hadith other than the Quran:

  “These are God’s revelations which we recite to you truthfully. In which Hadith other than God and His revelations do they believe?” 45:6

  The fact that God deliberately used the words “in which hadith” are very significant.

  6- God does not mention the names of all the salat since they came to us through inherited rituals, and because God wants us to follow what we inherited from our parents even if it is not found in the Quran! Once again a claim that violates the Quran. In the Quran we are commanded not to follow what we inherited from our parents if it is not clearly found in the Quran:

  “And when they are told, ”Follow what God has revealed (Quran),” they say, ”We follow only what we found our parents doing.” What if their parents did not understand, and were not guided?” 2:170

  7- God does not mention the names of the other 2 prayers, because there are no other 2 prayers according to the law of the Quran.

  The genuine believers who believe that the Quran contains all the details, with no ifs or buts, will not accept any option other than option 7.
  Second: Does the Quran give the exact times for each salat?

  God tells us that the time of each prayer is precisely given in the Quran ”kitaban mawqootan” 4:103. The word ”kitaban” which means ‘book’ refers to the Quran, or to ‘that which is written’, and the word ”mawqootan” means specifically timed. The deliberate use of these two words by God confirms that the precise appointed time for each of the prayers is given in the Quran. Once again this conforms to the fact that the Quran contains all the details.

  The exact times of the three salat are given in the Quran and they are as follows:

  The Fajr (Dawn) Prayer (mentioned by name in 24:58)

  This prayer starts when fajr (dawn) starts. The start of fajr is given in 2:187. It starts when the first thin ray of light is observed in the sky. The words in 2:187 are: ”until the white thread becomes distinguishable to you from the dark thread at dawn.” The prayer ends at sunrise as will be explained in more details below.

  The Isha (Night) Prayer (mentioned by name in 24:58)

  The night prayer corresponds to the other end of the day. It is the mirror image of the fajr salat. This prayer starts at sunset and ends when all light has disappeared from the night sky.

  The Wusta (Middle) Prayer (mentioned by name in 2:238)

  The middle or ‘Wusta’ prayer starts when the sun starts to decline from its highest point in the sky (dulook al-shams), which is at noon, and ends at sunset as detailed below.

  Third: The detailed times for each salat

  The exact times of the Dawn (fajr) prayer and Evening (Isha) prayers are given in the following verse:

  ”You shall observe the Salat at the two ends of the day; and during the near parts of the night.” 11:114

  Traditionally, this verse has been interpreted to be speaking of three prayers: two Salat at the ends of the day plus an additional salat during the night, a total of 3 salat.

  However, this is a clear mis-understanding. This verse in fact speaks of only two prayers. This will be apparent once we establish the true meaning of key words in 11:114.

  1- The ”ends of the day” are sunrise and sunset. A command to observe the salat at the two ends of the day is insufficient in giving us the time range for the salat in question. This is because sunrise and sunset (the two ends of the day) are events that take less than 2 minutes to be completed. Surely God does not expect all believers to observe the salat during this very brief time! It is only with the addition of the words ”wa zulufan min al-layl” in the same verse that we are given a time range as to when these two salat are to be observed.

  2- Some interpreters, have claimed that we can observe the Salat around the two points and not only during the actual sunrise/sunset, but this is equally unacceptable. This interpretation gives rise to a new valid question: When exactly would the ‘around the two points’ be? Would it be before sunrise (and sunset) or after sunrise (sunset)? It is obvious that we would be left without any clues as to when exactly to observe these two Salat. However, the phrase ‘zulufann min al-layl’ gives us the exact timing of these two salat.

  3- There has been a number of interpretations for the words ‘zulufann min al-layl’. The most commonly used are (parts of the night) or (during the night) or (some parts of the night). However, none of these interpretations are accurate nor in line with the Quranic use of the word ”zulufann” as will be shown.

  The root of the word ”zulufann” is ”Zulfa”. The word ”Zulfa” is used in the Quran to mean near or close as in:

  ”….. those who set up allies beside him, ”We only idolize them so that they may bring us ‘zulfa’ (close) to God!” ” 39:3

  As a result, the phrase ”zulufann min al-layl” means the near parts of the night. The obvious question is: near to what? Nothing can be described as ‘near’ in absolute terms. The word ‘near’ can only have a meaning when we have a reference point to which this thing is near to. For example, we cannot say ”my house is near” nor ”the chair is near”! These phrase on their own do not have any meaning, but we can say ”my house is near the school” and ”the chair is near the table”. So now we have to read 11:114 again and see what does God mean by ‘near parts of the night’, or in other words, near to what? The only other reference points given in 11:114 are the ”ends of the day”, which are sunrise and sunset. As a result, the words ”zulufann min al-layl” can only mean the parts of the night which are near to sunrise and sunset.

  With the knowledge that anytime between sunset and sunrise is defined as night in the Quran (details at: Definition of Night in the Quran) it becomes clear that the part of the night which is near sunrise is the time of Fajr (dawn), this is the hour or so before sunrise when there is some light in the sky. Similarly the part of the night which is near to sunset is Isha (night), this is the hour or so after sunset when there is light in the sky.

  As a result, 11:114 speaks of two salat only, and God is giving us in 11:114 the range of two salat. The range for the two salat are the parts of the night which are just before sunrise and immediately after sunset.

  Perhaps the word ”wa”, which means ‘and’, which is placed before the phrase ‘zulufann min al-layl’ is the word that was the main subject of misinterpretation. Many have understood the word ‘wa’ to mean (and an additional Salat), however, the word ‘wa’ simply links the two ends of the day, with the adjacent parts of the night, to give the time range of the two salat.

  The two Salat at the ends of the day that are spoken of in 11:114 are given specific names in the Quran. They are Salat Al-Fajr (Dawn Prayer) and Salat Al-Isha (Night Prayer).

  Not surprisingly, the times of ”fajr” and ”esha” are defined in Arabic dictionaries as the times before sunrise and after sunset respectively.

  ——————-

  Now we come to the third Salat mentioned in the Quran, which is Al-Salat Al-Wusta (2:238). The timing of this salat is given in the following verse:

  ”You shall observe the Salat from the ‘duluk’ of the sun (when the sun declines from its highest point) up until the ‘ghasaq al-layl’ (the darkness of the night)” 17:78

  The word ”Wusta” (2:238) is a derivative of the word ‘Wasat’ which means middle. Therefore the words ”Al-Salat Al-Wusta” mean ‘The Middle Prayer’. The word middle (wusta) in 2:238 cannot have a meaning in an absolute sense. To be described as ‘middle’ must be in reference to two other points. The only other reference points given in the Quran in connection to salat are sunrise and sunset (the ends of the day in 11:114). Thus the middle salat starts when the sun has travelled exactly half way between sunrise and sunset. This is at midday.

  The exact time for the Middle prayer (Salat Al-Wusta), which is given in 17:78, is from the moment the sun begins its descent from its highest point at midday (duluk al shams) until the darkness of the night starts (ghasaq al-layl).

  The darkness itself starts about an hour or so before sunset, but the time before sunset is still part of the day, but since God said: ”the darkness of the night” it must be the beginning of the darkness but also part of the night. This would be as soon as the sun sets, for then the darkness is setting in and it is also part of the night. Had God only said ”until the darkness” this would have meant a time before sunset when the sun is still up but darkness is starting to creep in.

  It must also be mentioned that some scholars have interpreted the words ”until the darkness of the night” to mean when it is totally dark! But this is not correct, to demonstrate the correct meaning, consider the following example which outlines some basic logic:

  If a man is told: Walk till you get to the sea then start swimming.

  Does this mean that the man should swim when he gets to the beginning of the sea, when he gets to the middle of the sea or when he gets to the end of the sea? Naturally it means when he gets to the very beginning of the sea.

  In the same way, if God says: ”until the darkness of the night” it means until the very beginning of the darkness and as mentioned, when it is also night time.

  So to sum up, the time to observe the Wusta Salat is any time between noon and sunset.
  ——————-

  As we have seen, not only do we only have three names of prayers in the Quran, we also have three defined times for prayer in the Quran. Those who follow five prayers a day cannot find names of more than three salat in the book, nor can they find defined times for their five prayers in the Quran. All their information comes from sources outside the Quran. They do that because they claim that the Quran does not have all the details. And by doing so, they demonstrate their disbelief in God’s assurances that the Quran is fully detailed (6:114) and that nothing has been left out of the book (6:38)!

  Fourth: The usual manipulations

  Since there are only three named salat in the Quran, the advocates of the five salat have tried to manipulate a number of Quranic words to enforce their non Quranic five salat tradition. The following are some of their manipulations:

  – Some have claimed that the word ‘zahira’ in 24:58 refers to the salat which they call by the same name. The advocates of the 5 prayers have tried to manipulate this word in 24:58 so as to authorise a salat called ‘zohr’. But If we look at verse 24:58, we note that the word ‘salat’ is related only to 2 Salats (Fajr and Esha), and we also note that God only speaks of the ‘time of day’ (not salat name) which God calls Zahira (zohr). If there is a Salat called Salat Al-Zohr, wouldn’t we expect to see the words ‘salat Al-Zahira/Zohr’ in 24:58, just like God mentions Salat Al-Fajr and Salat Al-Esha in the same verse by their name? The time of ‘zahira’ spoken of in 24:58 is a time which God reserves for privacy as the words in 24:58 explain, and is not a name for a salat.

  – Some have also tried to manipulate various Quranic verses which speak of the time of ‘Asr’ (afternoon) such as 103:1, but once again when we read 103:1 we do not see any mention of the word salat. Asr is merely a time of the day which God refers to. The Quran also speaks of other times of the day such as ‘duha’ (morning) in 93:1, but once again this is not a reference to a salat by that name. The concept of salat is not mentioned directly or indirectly in any of these verses.

  – Yet another case of manipulation is by those who have tried to change the meaning of the Quranic word ‘tasbeeh’ (glorification) to indicate salat. The Quran invites us to glorify God at various times of the day (3:41, 20:130, 50:39). The act of ‘tasbeeh’ is different from the act of salat. Tasbeeh (glorifying God) can be done at any time and has no pre-requisites, but salat has specific times of the day and can only be done according to specific rules such as ablution, facing qibla .. etc.

  Fifth: The sun given as the timer

  Many centuries ago in the old days, people did not have printed lists of times of prayers and astronomical charts, etc. They could not do like we do now, turn on the radio or TV or obtain a Prayer Timetable. However, God must have given a means to determine the times of prayers even for those early communities who did not have the facilities we have today. God must have given them a natural means of determining the times of the prayers.

  All the three salat are timed in reference to the movement of the sun in our sky. This is a natural method which can be applied by all people and long before the human devised the sophisticated astronomical charts.

  As long as there is any light in the sky (before sunrise and after sunset) we know it is the time for Fajr and Isha respectively.

  With the Salat Al-Wusta it is also very easy. When we see no shadow below us when we stand, we know that this is when the sun is highest in the sky. When we start to see the smallest shadow, this is the beginning of the salat al-wusta, it ends when the sun sets. It cannot be easier!

  Sixth: The issue of the ‘raka’

  Finally we come to the issue of how many raka to be observed in each Salat.

  The cycle of standing, bowing and prostrating is traditionally called a ‘raka’. According to Quranic law, God did not specify any specific number of raka to be observed in the Salat. More important, the word raka does not appear anywhere in the Quran, so we must discard it and only think in terms of standing, bowing and prostrating while commemorating God alone.

  The advocates of the 5 prayers claim that the number of raka to be observed during each of the 5 prayers is 24434 respectively. In other words, 2 raka’s at fajr, then 4 raka during their ‘zohr’ prayer, and so on.

  For a start, and since there are only three Salat decreed by God for the believers, then this 24434 format is false.

  A different group who also advocate the 5 prayer format have come up with some calculations based on the number 19 to claim that the 24434 format has been preserved since Abraham.

  These calculations have been proven to be coincidental and thus cannot be considered in any way as divine signs. For more details on this matter, please check the following page: The code 19 and the 24434 format

  Some other scholars have claimed that the minimum number of Raka during any prayer must be two. They base their claim on the Quranic concession to shorten the Salat at times of war (4:101). They state that if we are given indication to shorten the Salat, then it must be at least two Raka, that is because it is not feasible to shorten the salat if it were made of just one Raka!

  The error in this interpretation is double edged:

  1- It is based on a non Quranic concept which is the raka.

  2- It is also in error because the Quranic concession to shorten the salat is time related, it is not related to the raka frequency. As mentioned, the concept of ‘raka’ is not a Quranic concept. The Quran speaks of standing, bowing and prostration without any time or frequency restrictions, which allows us to spend the time we wish in any of these positions. In other words, one can spend one minute in the standing position or ten minutes. One could read the Al-Fatiha (The Key) once or ten times. Equally one may praise God during prostration three times or 20 times. One could prostrate once or five times, and so on.

  If we add the fact that different people exercise different speeds in uttering their prayers, then we are once again compelled to accept that shortening the salat is related to the overall time we give to the Salat and not to the number of raka’s.

  The concession to shorten the Salat given in 4:101 is thus a time related one. God is telling us if you normally spend (as an example) 10 minutes in your Salat, you may spend 2 or 3 minutes when you are at war.

  Apart from the fixed one month decreed for fasting, we find that none of the other Islamic practices and rituals have been given a fixed frequency in the Quran, and for a great wisdom too. For more details please see: The Missing Frequencies

  -3-

  Salat Positions

  The Quran gives us the three positions to be observed during the Salat. These are Standing, Bowing and Prostrating. All the following verses confirm that the Salat starts in the standing position:

  ”You shall maintain the Salawaat and the Salat Al-Wusta, and stand devoutly before God.” 2:238

  ”O you who believe, when you stand/rise to observe the Salat, you shall ……” 5:6
  ”So the angels called him while he was standing praying in the sanctuary: ”God gives you news of John; confirming a word from God, a master, moral, and a righteous prophet.” 3:39

  ”And if you are among them and you lead the Salat for them, let a group of them stand with you and let them hold on to their weapons. Then once they have prostrated let them be positioned behind you and let another group, who have not yet observed the Salat, observe the Salat with you while remaining cautious and while holding on to their weapons.” 4:102

  All the above three verses indicate the standing position. Verse 4:102 in particular indicates that the Salat starts in the standing position.

  The words: ”if you are among them and you lead the Salat for them, let a group of them stand with you and let them hold on to their weapons” indicate the beginning of the salat, that is because it is not feasible to say that the group of believers would join the salat in its middle or near its end! Consequently the words ”let a group of them stand with you” indicate that the salat starts in the standing position.

  Submission to God should be declared physically and symbolically by first bowing down and prostrating:

  ”We appointed Abraham to establish the Shrine: ”You shall not idolize any other god beside Me, and purify My shrine for those who visit it, those who live near it, and those who bow and prostrate” 22:26

  ”Muhammad-the messenger of God, and those with him are harsh and stern against the disbelievers, but kind and compassionate amongst themselves. You see them bowing and prostrating, as they seek God’s blessings and approval” 48:29

  The greater majority of Quranic verses speak of bowing and prostrating in that order. This seems the logical progression from the standing position, i.e. standing then bowing then prostrating.

  The Salat ends with prostration:

  ” …… Then once they have prostrated let them be positioned behind you and let another group, who have not yet observed the Salat, observe the Salat with you while remaining cautious and while holding on to their weapons.” 4:102

  The words ”once they have prostrated” indicate clearly that prostration marks the end of the Salat, after which a new group comes to observe their Salat in the place of the first group. There is no mention in 4:102, or anywhere else in the Quran, that the believers should follow prostration by standing once again and repeating the cycle.

  ————————

  These three Quranic physical movements (standing, bowing and prostrating) are not required at the times of emergencies, fear, and unusual circumstances (2:239).

  ”If you are in a state of fear, then while walking or riding, then once you are safe, you shall commemorate God as He taught you what you previously did not know.” 2:239

 12. #22 av Fråga om islam på 10 april, 2016 - 07:07

  Hej Marie! Jag har en fråga som du kanske kan hjälpa mig med. Jag undrar vad det står om blandäktenskap i Koranen? Är det sant att muslimska män kan ta icke muslimska kvinnor, men att muslimska kvinnor måste gifta sig med muslimska män?
  Vet du någon koranvers där det står vad som gäller med äktenskap??

  Tacksam för svar! Ha en bra dag!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: