Det giftiga köttet – faran med griskött

Ingen gris på min gaffel!

noporkonmyfork

Det kan ofta synas som att vetenskap och religion sällan delar perspektiv, men det finns många vetenskapligt giltiga skäl för det religiösa fördömandet av fläskkött, som går att hitta både i Bibeln och i Koranen. Detta finns även i många vetenskapliga rapporter, och idag, när idel hälsotrender är på tapeten, är det konstigt att ingen tar upp frågan om detta giftiga, men ändå högkonsumerade, kött. Nedan är information angående detta kött, med källor för det påstådda. (Obs! Inte religiösa källor!)

Grisar är smutsiga djur, inte bara i religiös bemärkelse ‘oren’. De äter i princip vad som helst, inklusive rutten mat, urin, avföring, maskangripna kadaver, till och med cancertumörer. Gris tillhör den typ av asätare som, även om den föds upp på ett ekologiskt hållbart sätt kommer det inte att kunna ändra detta.

Denna oangenäma kost skulle inte nödvändigtvis vara ett problem för oss människor, om grisar hade ett matsmältningssystem som effektivt tog bort gifterna från deras kroppar, men däri ligger problemet: Det har de inte. Till skillnad från idisslande djur, så som kor, får och getter, som kan ta upp till 24 timmar på sig att smälta sin vegetariska mat, så tar det grisar mindre än 4 timmar(!!) att smälta sin motbjudande mat. Detta är inte alls tillräckligt länge för att avlägsna överskottet av toxiner deras intag skapar. Under matsmältningen hos alla djur (inklusive människan), försvinner alla överskottstoxiner, samt andra komponenter i maten som ätits, som kan vara farligt för hälsan.

Detta innebär att gifterna lagras i grisens fettceller och organ. Vad än värre är: grisar har inga svettkörtlar (vilket är ett viktigt system för avgiftning), vilket ytterligare förvärrar deras giftiga last. Följaktligen kan grisar liknas vid vandrande kärl av parasiter, virus och andra destruktiva organismer.

Fläsk 1-0-1: Fakta att känna till

Fläskkött är en av de mest konsumerade köttet i världen. Kina är världens största producent av grisar.

The Center for Disease Control & Prevention (CDC) i USA, anger att mer än 100 virus kommer till USA varje år ifrån Kina via grisar. Det finns uppenbarligen anledning för oro över detta. Bortsett från att vi inte behöver fler virus att bekämpa, kan vissa av dessa virus vara direkt farligt för människor.

Naturligtvis är du förmodligen bekant med H1N1, mer känd som svininfluensan.” Detta är ett virus som har gjort språnget från gris till människa. Men H1N1 är inte den enda sjukdomen att frukta från grisen. Det finns andra sjukdomar som du kan få från att äta kött från gris.

Fläskkött är laddad med fler gifter än de flesta andra typer av kött, så som nötkött och kyckling.

Trikinos, fläskkött, och din hälsa

Visste du att grisar bären mängd olika parasiter i sin kropp och i dess kött? Några av dessa parasiter är svåra att döda till och med vid matlagning på högsta värmen. Detta är anledningen till att det finns så många varningar ute om att äta dåligt tillagad fläsk.

En av de största bekymren med att äta fläskkött är trikinos, eller trikiner. Detta är en infektion som människor får av att äta dåligt tillagat, eller okokt fläsk, som innehåller larver av trikinmasken.

Denna parasit är mycket vanligt förekommande i fläsk. När masklarverna, som oftast lever i cystor, öppnar sig genom magsyran, frigörs dess larver i grisens kropp. Dessa maskar skapar sina nya hem i grisens muskler. Och vad är nästa stopp…? – Jo, den ovetande mänskliga kroppen, som konsumerar detta smittbärande kött.

Samtidigt som självklart ingen egentligen vill konsumera maskar, ska man komma ihåg att trikinos är en allvarlig sjukdom som du bör göra nästan vad som helst för att undvika.

Vanliga symptom på Trikinos:

illamående
kräkningar
diarré
huvudvärk
feber
frossa
hosta
svullna ögon
muskelsmärta
ledvärk
koordinationsproblem
hjärtproblem
andningsproblem

Dessa symptom på trikinos kan verkligen sätta dig ur spel under en längre tid. Enligt The Center for Disease Control & Prevention (CDC) kan dessa symtom pågå i veckor – och i allvarligare fall – under månader i sträck.

CDC rekommenderar en grundlig tillagning av griskött samt frysning av fläskkött före tillagning, för att döda eventuella maskar. Jag vet inte vad du tycker, men jag tycker inte att det känns bra att äta kött, där jag först måste se till att döda dess maskar innan jag äter det……

Det har till och med varit en teori som cirkulerat, om att trikinos är den exakta orsaken till Mozarts ganska plötslig död vid en ålder av 35. En amerikansk forskare teoretiserade detta efter att ha studerat alla handlingar som finns, om tonsättaren, dagarna innan, under och efter Mozarts död. Han fann att Mozart drabbades av många av de ovan listade symtomen och han själv skrev i sin dagbok angående hans stora konsumtion av griskött bara fyrtiofyra dagar före sin död. (Om du vill läsa mer om detta spännande historia du kan finna det i ”Internal Medicine” arkiv, i juninumret 2001.)

Men det är inte allt .

Grisar bär med sig många virus och parasiter. Vare sig om vi kommer i direkt kontakt med grisar, via gårdar där de föds upp eller genom att äta dess kött, så utsätter vi oss för högre risk att få någon utav dessa smärtsamma, ofta försvagande sjukdomar. För att inte tala om att vi utsätter våra kroppar för en giftig överbelastning.

Grisar är primära bärare av:

Svinbandmask, bandmask
Hepatit E-virus (HEV)
PRRS (Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome)
Nipah virus
Menangle virus

Vart och ett av dessa parasiter och virus kan leda till allvarliga hälsoproblem som kan pågå i åratal framöver.

Renhållare – inte rent kött

Grisar är utformade som naturens egna ‘dammsugare’. De kan äta precis vad som helst: sopor, kadaver eller sin egen urin och avföring. Merparten av denna förbrukning orsakar inte någon skada för grisen. De är utformade och skapade just för att utföra sådana saker. De är så effektiva denna uppgift att när markområden ska rensas för en golfbana släpps ofta grisar ut för att äta alla giftiga ormar – utan någon skadlig inverkan grisarna.

Varje djur har sitt syfte. Asätare, såsom grisar, är utformade för att rengöra, inte ätas!

Toxiciteten av grisen är inte bara begränsat till dess kött och organ. Även dess saliv kan vara fruktansvärt smittsamt. Faktum är att det finns en sjukdom, som kallas ”galna klådan”, eller ”Mad Itch” (‘Pseudorabies’, är det ‘medicinska’ namnet) som kommer från gris. Detta virus orsakar kor, och andra djur, att gnugga av all hud från dess mule, ibland så allvarligt att den dödar sig själv! Allt som krävs för att ett djur ska smittas av denna sjukdom är att komma i kontakt med rester av grissaliv på mat som de gemensamt delar!

Ytterligare tänkvärt fakta är att den dödliga dosen, utav det mest dödliga giftet som finns i världen – dvs botulinum (botox) – är hundratals, om inte tusentals, gånger högre hos gris än hos människa.

Vad du väljer att äta är upp till dig. Själv väljer jag att hålla mig borta från detta orena fläsk. De skäl som tas upp här är bara toppen av isberget när det gäller sambandet mellan att äta griskött och din hälsa.

Gör din egen efterforskning, överväga fakta noggrant, och gör sedan ditt egna beslut, baserat på kunskapen du fått, om vad du väljer att bjuda dig själv och dina nära och kära till middag.

Detta är nämligen bara den fysiska påverkan som detta giftiga kött orsakar människokroppen vid konsumtion. Den mentala påverkan som sker har jag inte hittat uppgifter på, men vi vet att det vi stoppar in i kroppen påverkar hela vårt system, särskilt vid längre tids intag.

Det finns ett ordspråk som heter: ”Du är vad du äter”, och efter att man analyserat vad en gris äter så förstår man också vad en gris är. Vad är då en person som, med egen vilja och eget bevåg, äter denna gris?

Källor:

Centers for Disease Control & Prevention (2010)

Science Direct (1999)

Why You Should Avoid Pork

Gift hittat i fläskkött

Irländskt fläsk återkallas efter giftlarm

A Pig’s Tale

Mad Itch

A 62-year-old woman died from severe food poisoning and 42 others in Sa Kaew’s Khao Chakan district became ill and had to be hospitalised after they ate pork that was not properly cooked

, , , , , , ,

 1. #1 av Torun på 6 januari, 2015 - 22:23

  Jag tycker det är intressant hur man ser på vardagsnära saker till exempel mat ur olika synvinklar.

  Det som gör att vi väljer än idag, att leva på ett visst sätt av olika skäl och rättfärdigar det efter

  våra egna val. Till exempel på grund av tradition och religion et cetera.

  I tidningen Ilustrerad vetenskap nr.11, 2007 kan man läsa, om bland annat griskött och varför äter

  judar och muslimer inte fläskkött. I denna del av världen levde människor med olika traditioner,

  kulturer och trosuppfattningar för flera tusen år sedan. De styrdes av dessa likt politikerna styr vårt

  land idag med Sveriges rikes lag bakom ryggen. Detta textstycke kan förklara hur det såg ut på

  den tiden och hur det kan ha påverkat ätandet av griskött då:

  ”Judarnas förbud mot att äta griskött finns i Gamla testamentets tredje och femte Mosebok. Det är

  många hundra år äldre än det motsvarande förbudet i Koranen, men inte desto mindre menar

  man att det är samma förhållanden som ligger bakom förbuden. Grisen har på många ställen

  föraktats, för att den vältrar sig i smuts och äter exkrementer, och i Moseböckerna betraktas

  grisen som oren för att den inte idisslar, det vill säga inte lever av gräs. I Kanaan, väster om

  Jordanfloden, hade man emellertid ätit gris långt innan israeliterna gjorde sig gällande. Man har till

  exempel funnit 5000 år gamla grisben i utgrävningarna, och en del av dem tyder på att grisen har

  använts som offerdjur och alltså varit helig. Protester mot den gamla kanaaneiska religionen kan

  ha varit en av anledningar till att de judiska religiösa lagstiftarna tog så kraftigt avstånd från

  grisen.”

  Det som också är intressant är att de ändå påverkade varandra så mycket och man kan se den

  samhörighet som fanns mellan dem inom olika områden. Till exempel ”några sådana exempel är

  de namn som börjar på ordet ʾĒl. Detta är det gamla, allmänsemitiska ordet för ’gud’ (släkt med

  arabiskans Allāh, akkadiskans ilum och ugaritiskans ʾilu), men det var också namnet på en viss

  kanaaneisk gudom och på ett antal gudar som hade ordet som del i sitt namn” (Språktidningen).

  Ibland när människor ska förklara varför man för traditioner eller religiösa uppfattningar vidare har

  de inte alltid klart för sig varför och kan förklara sina åsikter om olika delar till exempel mat eller

  synen på mannens och kvinnans roll i hemmet och i samhället.

  Griskött är orent. varför är det det? Vem har sagt det och i vilket syfte? Det gäller att ifrågasätta,

  söka fakta – kunskap och bilda sin egen uppfattning om allt i ens liv för att få svar på olika frågor.

  Vem har rätt eller fel?, den som frågar eller den som svarar på olika människors frågor eller

  debatterar olika livsfrågor.

  När det gäller uppfödning och skötsel av grisar, hanteringen av griskött både före och vid

  matlagning och sjukdomar m.m. i Sverige. Jordbruksverket i Sverige har en hel del information

  om detta.

  EU-förordningen säger att foder till grisar som till exempel …”träck, urin, avloppsvatten, kemiskt

  behandlade hudar och trä, betat utsäde, fast hushållsavfall samt förpackningar (Bilaga III,

  förordning (EG) nr 767/2009)” är förbjudet (Jordbruksverket).

  Sedan finns det en lagstiftning för att förhindra ”galna kosjukan”. Vilken reglerar vilka animaliska

  produkter, som ges som foder till djur – grisar. ”I de allra flesta fall är det t.ex. förbjudet att ge

  bearbetat animaliskt protein från däggdjur till livsmedelsproducerande djur. Fiskmjöl får dock ges

  till enkelmagade djur som fjäderfä och gris, samt till fisk om det inte är av samma art som den fisk

  som ska utfodras. Fiskmjöl får också användas i mjölknäringar till kalvar”(Jordbruksverket).

  Bönderna ger även sina grisar bl.a. kornkross, havrekross, grönsaker, frukter, rotfrukter och rötter.

  Det heter koprofagi – när djur äter sitt eget bajs eller andra djurs bajs. Förklaringen till detta är att

  vissa djur gör det på grund av deras egen bakterieflora i deras tarmar inte fungerar utan det bajset

  innehåller. Det finns flera djur som äter sitt eget bajs t.ex. grisar, harar, kaniner, marsvin, kor,

  råttor och chinchillor. Elefantungar, koalaungar och hästföl äter sin mammas avföring för att få

  tarmbakterier. Det finns även djur som äter andra djurs avföring, för att få i sig näring t.ex. flugor,

  gråsparvar och hundar. Vilket är något naturen har utformat för deras överlevnad och det har inte

  valts av djuren själva.

  När det gäller grisars hälsa, då regleras det med rekommendationer om att ”ha god biosäkerhet

  och ett gott smittskydd” (Jordbruksverket). Man får som bonde sköta sina grisar med till exempel

  goda hygienrutiner, inte gärna släppa in obehöriga i djurbesättningen och undvika kontakt mellan

  grisarna och människor. Sedan hålla koll när influensasmittade människor eller grisar har varit i

  kontakt med varandra.

  Det som också kan smitta är bakterier, som frodas på grund av människors konsumtion av

  vacciner. Grisar vaccineras också och får mediciner vid sjukdom precis som människor.

  Bakterierna kan till sist bli antibiotikaresistenta. Jordbruksverket skriver att ”antibiotika är en stor

  grupp viktiga läkemedel som används för att behandla bakteriesjukdomar hos människor och

  djur.” Forskarna säger också att ”resistens har blivit vanligare hos flera av de bakterier som

  orsakar sjukdomar hos både människor och djur” (jordbruksverket). Vilket gör det möjligt för nya

  sjukdomar att bli till hos både människor och djur. Dessa bakterier kan finnas på livsmedel, men

  forskarna vet ännu inte om de smittar likt de gör annars.

  Likt att man inte kan behandla virussjukdomar när det gäller oss människor med antibiotika eller

  mediciner kan man inte behandla mul- och klövsjukan. Jordbruksverket skriver att ”mul- och

  klövsjuka är en virussjukdom som sprids genom direkt eller indirekt kontakt. Infekterade djur

  utsöndrar virus med alla typer av sekret och exkret samt med utandningsluften. Människan kan

  bära virus i svalget samt på hår, kläder och skor. Icke mottagliga djur kan ha virus i svalget, på

  pälsen, under hovar och tassar och på så sätt transportera virus mekaniskt över långa sträckor.

  Även fordon, transportbilar och redskap kan indirekt sprida virus. Smittan kan också spridas

  genom kött och köttprodukter, mjölk eller mjölkprodukter som ges till grisar och andra mottagliga

  djur. Smittan kan även spridas med vinden.” Får, getter och grisar kan få denna virussjukdom

  När man läser det jordbruksverkets experter har kommit fram till, då kan man direkt tolka det som,

  att sjukdomar som grisar får beror på människan, människans hygien och den mat grisarna får av

  dem.

  Till exempel anser folkhälsoexperter och veterinära experter, att H1N1 …”den pandemiska

  influensan hos grisar har liten betydelse för smittspridning till människor. Risken för smitta mellan

  människor är mycket större än risken för smittan från djur till människa.” …” Grisar kan dock

  smittas av influensavirus. ”…

  Källor:

  http://illvet.se/manniskan/varfor-ater-judar-och-muslimer-inte-flaskkott

  http://spraktidningen.se/artiklar/2014/02/gud-ar-ett-verb

  http://www.jordbruksverket.se/

 2. #2 av Omar, en upplyst förra detta muslim ;-) på 12 mars, 2015 - 19:12

  Det verkar som att mamma Marie är selektivt ”påläst” inom många områden. De mest miljöfarliga kötten att äta är nöt pga deras metan CH4 utsläpp i atmosfären och ökningen av växthuseffekten och nöt är ju tillåtet i islam. Mohamed för 1500 år sedan visste såklart inte detta trots att många påstår att en ”profet” från gud vet allt.
  Judar och muslimer har alltid levt sida vid sida och därför är mycket av islam är kopierad från Torah och andra judiska böcker men också från Nestorianism (judar konverterade till kristendomen men behöll den judiska tron vid liv och praktiserade båda religionerna i en och samma). Waraqa bin Naufal, Khadijas kusin (mohameds första fru) tillhörde den tron.
  Summan av det hela är att allt är kopierat från något före, som t.ex. tidigare religioner eller traditioner. Och om man vill verkligen jordens bästa och tänka på sin egen hälsa så är all rött kött farligt. Att vara vegetarian är nog det bästa, trots att jag inte är det. Synd bara att vi inte har fått någon riktig profet än som har berättat detta för oss 🙂 det behövs inga sådna, människor hittar sanningen och sin egen väg ändå.

  • #3 av Svar till omar på 17 april, 2015 - 10:48

   Omar, är du efterbliven? Så vitt du vet säger man att konsumering av nötkött är farlig för miljön endast för att beskatta kött. Den ”globala uppvärmningen” är en stor bluff skapad endast för att beskatta alla jävla ting i världen. Precis som när länder får betala för deras co2-utsläpp. Vem går pengarna till och hur hjälper det att motverka utsläppet? Dessutom har inte jorden gått under av att människor äter kött, så ta det lugnt innan du beslutar att religion är påhitt för att ingen profet sagt att vi inte ska äta kött.
   När jag läste dina argument trodde jag att du var efterbliven, därav min första fråga till dig.

  • #4 av Rikard Malm på 29 juni, 2015 - 08:34

   Omar som hävdar sig vara en fd muslim har skrivit kränkande skrifter till andra debatter som rör eller kan påminnas om religion. Omars riktiga namn är Jonathan och såvitt jag vet så är han Ingen muslim eller har varit, i alla fall inte när vi gick i samma klass. Falskt namn med falska uppgifter. Tråkig att jonathan aka omar fortfarande lever i en glasskål.

 3. #5 av Andlir på 2 november, 2015 - 16:00

  Äh. Inte är griskött farligt. Det är bara gubbar o gummor i mellanöstern som inte kunnat tillaga det ordentligt och aldrig knäckte koden att göra det heller. Så då fick de dåliga erfarenheter av gris, eftersom de blev sjuka.

  Här uppe i Norden har vi ätit gris sen den första gubben fick möjlighet att slå ihjäl en gris. Sen lärde vi oss här i Norden att tillaga det ordentligt (över 70 grader) och så var den saken klar. Gris är en utmärkt födokälla. Åtminstone för oss från Norden. Vi tycks tåla det utan att bli sjuka:)

 4. #6 av Agaton på 21 maj, 2018 - 14:28

  ”Andlir” verkar inte ha mycket koll på läget ”vi tycks tåla det utan att bli sjuka”? Jaså, hur vet du det? Det finns mängder med sjukdomar man kan leda till fläskkonsumtion, ex gikt, hudinflammationer osv.
  Problemet är när människor möter y info av detta slag är att det startar upp en rationaliseringsprocess av förnekelse. ”Jag är ju inte sjuk och jag äter gris” dylika resonemang är så förbannat retarderat och antiintellektuellt att klockorna stannar. Ergo; ”Jag röker och är inte sjuk alltså är rökning inte farligt!”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: