Varför kan en muslimsk man gifta sig med en kristen kvinna?

 

interfaith

Några frågor har anlänt och jag ska försöka besvara dom i ett par inlägg. Den först frågan gäller alltså:

”Varför kan en muslimsk man gifta sig med en kristen kvinna, men en muslimsk kvinna får inte gifta sig med en kristen man. Fattar inte!”

SVAR:

Jag måste erkänna att jag brottats med frågan ett bra tag nu, jag har själv ofta hört detta påstående men inte funnit någon större anledning att fördjupa mig i frågan – det är DÄRFÖR jag gillar att få frågor! Jag tvingas att sätta mig in i saker och ting.

Om man lyssnar på folkoppinionen så kan man få för sig att frågan innehåller en sanning. Jag vill hävda att det är en sanning med modifikation.

När man läser Koranen så kan man ganska lätt komma fram till att han INTE får det. Trots det hör man det ofta ryktas om att muslimska män får gifta sig med kristna och judiska kvinnor, och med detta som täckmantel går muslimska män och gifter sig med ”första bästa” bara för att han vill gifta sig. Så länge hon är född i ett kristet land så anser många det vara legitimt. Koranen säger:

”TAG inte till hustrur kvinnor som dyrkar avgudar förrän de blivit troende – en troende [Guds] tjänarinna är helt visst bättre än en som dyrkar avgudar, hur tilldragande ni än finner henne. Och gift inte bort era döttrar med män som dyrkar avgudar förrän de blivit troende – en troende [Guds] tjänare är helt visst bättre än en avgudadyrkare, hur förträfflig ni än finner honom. Sådana [människor] inbjuder till Elden, men Gud inbjuder till paradiset och att genom Hans nåd söka syndernas förlåtelse. Och Han klargör Sina budskap för människorna för att stämma dem till eftertanke.” [2:221]

Koranen förstärker detta när Gud säger att en man inte får förbli gift med en kvinna som är icke troende (kawafir):

”Håll inte fast vid det äktenskapliga bandet med kvinnor som förnekar sanningen;” [60:10]

Om han gifte sig med en kvinna som vid ingång av äktenskapet var en troende muslim, så måste han skilja sig ifrån henne om hon en dag erkänner sig som icke-troende, dvs kafir, hur kan man då hävda att man kan gifta sig med en som från början inte ens är troende muslim, utan en som Koranen anser är en ‘avgudadyrkare’?

”TROENDE! De som sätter medhjälpare vid Guds sida är orena [på grund av sin avgudadyrkan]!” [9:28]

”DE JUDISKA [trosbekännarna] säger: ”Esra, Guds son”, medan de kristna säger: ”Kristus, Guds son”. Detta kommer över deras läppar och då säger de efter vad [andra] förnekare av sanningen har sagt före dem. De har tagit sina rabbiner och klosterbröder till herrar och beskyddare i Guds ställe, och [detsamma har de gjort med] Kristus, Marias son, trots att de har förmanats att inte dyrka någon annan än den Ende Guden – det finns ingen gud utom Han; stor är Han i Sin härlighet, fjärran från allt vad de vill sätta vid Hans sida!” [9:30 – 31]

Koranen säger alltså att judar och kristna är avgudadyrkare. Även i kap 5:17, 5:72-73 kan man finna att kristna är ”förnekare av sanningen”.

Det är förmodligen kapitel 5:5 som kan få folk att tolka det som att muslimska män kan gifta sig med kristna och judar:

”[Ni får ta till hustrur] ärbara kvinnor bland de troende och ärbara kvinnor bland dem som före er fick del av uppenbarelsen, sedan ni gett dem deras brudgåva, för att leva med dem i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst förhållande eller en hemlig förbindelse. Om någon förnekar tron skall alla hans strävanden gå om intet och i det eviga livet kommer han att stå som förlorare.”

”Kvinnor bland de som före er fick del av uppenbarelsen”, innebär sådana kvinnor som tror på Guds budskap och som inte sätter någon vid Guds sida, dvs de får inte vara avgudadyrkare. De ska alltså tro på det rena Budskapet och inte förneka ‘Sanningen’, så som Koranen säger att den är; så som Moses och Jesus förklarade: dvs att det inte finns någon gudom utom Gud, den Allsmäktige. Koranen har befäst att kristna och judar sätter andra vid Guds sida och ”förnekar sanningen”.

Villkor nummer ETT när en troende man ska välja hustru är att hon är ”troende” alltså. Och hon ska tro på att ”Det finns ingen gudom utom den Enda Guden”, och alltså inte sätta en son eller dylikt vid Guds sida. Om det finns en TROENDE kristen som inte tror att Jesus är son till Gud, utan istället erkänner att han var ett heligt Sändebud, som Koranen säger, så kan han gifta sig med henne. Om där finns en judinna som tror på Moses rena budskap så kan han gifta sig med henne. Men i båda dessa profeters budskap fanns också förutsägelser om den siste Profeten, Muhammad, och om dessa kristna/judiska kvinnor tror på deras budskap så vet de också att Profeten Muhammad är det sista Sändebudet – vilket innebär att de ju egentligen är muslimer. En man får gifta sig men en kvinna – om hon erkänner sig till islam. Det är vad Koranen säger. Inget annat. Läs och se om ni finner något annat i texten?

Jag har försökt finna ut varifrån man har fått uppgiften om att en man kan gifta sig med en kristen/judisk kvinna, men att kvinnor ska hålla sig till muslimska män. Jag hittar inget uppenbart, förutom just versen 5:5 ovan som inte alls pratar om kristna och judiska kvinnor på det sätt man vill mena. Det ser ut som att versen hör till den tid vid Profeten Muhammeds tid, dvs en typisk ”nasech”* vers,(dvs begränsad till viss tid och/eller plats) och inte mensoch*. Det vill säga: de kvinnor som vid den tiden var troende och erkände sig till det som uppenbarats till Moses och Jesus, men ännu inte hört(eller övertygats ännu) av Det Sista Budskapet(Koranen). Koranen säger att Moses och Jesus och alla andra budbärare förmanade sina följare ”att inte dyrka någon annan än den Ende Guden”[vers 9:31]! Och detta är kriteriet för de kvinnor som Gud talar om i versen 5:5.

Det fanns folk då, liksom nu, som inte var troende, s.k. ateister, men än vanligare var det med avgudadyrkare, men även de som trodde på den Ende Guden. En muslim som ville gifta sig kunde bland folket, som delvis levt under förislamisk era( med ateister, troende och avgudadyrkare), välja bland kvinnor som antingen hunnit bli muslimer, eller bland de troende kvinnor som ännu inte tagit till sig Guds sista Budskap(Koranen), men som tillerkänner föregående profeters ”uppenbarelser”. Det fanns under denna tid(och även idag) kristna i dessa områden som inte påstår att Jesus är Guds son. Det finns t.ex. kristna som följer Johannes Döpare mer än de följer Jesus och som alltså inte påstår att Jesus är Guds son. 

Utav vad jag själv kan se ifrån verser så kan jag inte för mitt liv utröna att där står att en muslimsk man får gifta sig med en icke troende kvinna, vilket (om vi ska vara ärliga) gäller de flesta svenska kvinnor. Att man säger att ”hon är ju född kristen” och försöker rädda sig med det är för mig helt förbluffande! I Koranen står där tydligt att kvinnan ska vara troende, ej avgudadyrkare (hon får inte anse att Gud har en son) och ej förneka sanningen (enligt Koranen är Guds sista budskap -Koranen- sanningen, vilken säger att Muhammed är sista Profeten) Okej, hittar du(muslimska man) en kristen kvinna som skriver under på dessa saker – varsågod, då kan du gifta dig med henne!

*Nasech – verser som gällde under en viss tidsperiod och sedan upphörde, ibland även bägränsad till plats
*Mensoch – verser som är bestående, varar för alltid

Nästa fråga: Varför ska barnet följa sin pappa och inte sin mamma?

 1. #1 av ali Johansson på 28 juni, 2013 - 17:06

  Wohoo äntligen! 🙂

 2. #3 av syster på 28 juni, 2013 - 22:54

  Fast om du kollar på profeten Mohammad var inte alla hans fruar muslimer , att gifta sig med bokens folk är inte rekomenderad IDAG. Förut var många av bokens folk annorlunda. Klädde sig täckande, levde blygsamt m.m

  • #4 av Marie på 29 juni, 2013 - 10:05

   Ja och det är därför jag tror att det är en vers begränsad i tiden. Men även om han gifte sig med kristna, så blev de tillslut muslimer i alla fall. Alla hans fruar refereras ju till ”umm-el-mûmeniin” och det går inte att en kristen ses som mödrar till hela den muslimska Ummahn.

 3. #5 av Maria på 20 juli, 2013 - 00:00

  Hej!

  Jag har också fått den frågan några gånger och jag har även diskuterat med systrar i religionen. Vi har diskuterat mycket om att varför det idag inte är så rekommenderat för muslimska kvinnor att gifta sig med icke muslimska män är nog främst för att hon ”förlorar” en del av sina rättigheter men har fortfarande skyldigheter mot mannen. Man måste se detta ur ett både individualistiskt perspektiv och ett kollektivt perspektiv.

  Tex att en muslimsk man har skyldigheter mot sin fru som han måste utföra såsom arbete/försörja henne och om han skiljer sig från henne så måste han betala underhåll till henne med mera. Detta är några av kvinnans rättigheter som hon kan så att säga kräva från mannen. Dessa skyldigheter som en muslimsk man har gentemot sin fru är endast till hans FRU oavsett hennes religion, för han måste ju följa sina skyldigheter som han har i islam (han blir inte kristen automatiskt bara för att han gifter sig med en kristen kvinna).

  Om vi sedan lägger över detta på en muslimsk kvinna så blir det så att hon har skyldigheter till sin man oavsett vilken religion han har. Dessa skyldigheter är lite diffusa. Enligt Koranen så är inte kvinnan obligatoriskt skyldig att städa, ta hand om barnen osv. (Sök på Dr. Adnan Ibrahim – Women rights). Det är mer rekommenderat att kvinnan ska göra en moralisk bedömning av vad hon anser är bra för äktenskapet. Så hennes skyldighet är att värna om äktenskapet. Om en muslimsk kvinna är gift med en muslimsk man så har hon rättighet till en ”tjänare”, till hemgiften, att hennes muslimske man ska försörja henne och se till så att hon har kläder och mat och om han vill skilja sig från henne så ska han betala underhåll med mera. Men om en muslimsk kvinna gifter sig med en kristen/judisk man så ska ju dessa män följa sina religioner och de skyldigheter som de har fått från sina skrifter och lärda. Så om en kristen/judisk man inte är tex skyldig sin fru i äktenskap någonting så får den muslimska kvinnan ingenting! Man kan säga hon får det som han enligt hans religion måste ge. Och vad jag känner till så är den judiska och den kristna tron inte så värnande om kvinnors rättigheter. Islam kom delvis för att inrätta kvinnors värde och rättigheter. Men den muslimska kvinnan har fortfarande kanske skyldigheter mot hennes man – det är hennes ansvar som en muslimsk individ.

  Vet inte riktigt om ni hänger med på vad det är jag försöker förklara.Det är svårt att förklara på ett tydligt sätt för det blir mycket ”den” ”han” ”hon” osv.

  Ramadan Kareem alla!!!

  Med vänliga hälsningar

  Maria

  • #6 av Marie på 20 juli, 2013 - 00:39

   Det var ett mycket bra beskrivet exempel du gjorde där Maria. Här ser man att Gud vet bäst! Det är en mycket stor svaghet för en muslimsk kvinna om hon har en man som inte tror på Gud, och därmed är rädd för Guds straff. Som muslim och kvinna kan man vända sig till Koranen och profetens budskap och ord och argumentera med den och få skydd. En judisk sket kristen kvinna har verkligen inget sånt stöd att hämta ifrån sina böcker. Och det är ju, som du säger, de källorna som en t.ex en kristen man följer om han är troende. Själv skulle jag finna det fullständigt omöjligt att ha en man som inte är muslim. Vikten av att han dessutom ska vara troende och praktiserande kan inte påpekas för mycket. Ju mer troende ens man är desto starkare blir kvinnan – detta inom islam alltså.
   Ramadan kerim på dig också :-)!

 4. #7 av Omar på 18 februari, 2014 - 23:42

  Att filosofera i koranen och islamska bestämmelser gör att ni kommer misstolka era svar.

  http://islam.nu/familj-aektenskap/254-1214-att-gifta-sig-med-judiska-och-kristna-kvinnor-a-skilsmaessa

  här finns det enda svaret som är korekt i denna fråga.

 5. #8 av Ingemar Hof på 3 juni, 2014 - 05:41

  Utöver det uppenbart diskriminerande att män och kvinnor inte får gifta sig med vem de vill är ett starkt skäl till att muslimska kvinnor inte får gifta sig med t.ex. män att deras gemensamma barn blir bokförda som kristna. Som bekant följer ju religionen mannens religion.

  • #9 av Marie på 5 juni, 2014 - 14:58

   Inom judendomen följer barnen moderns religion. Vad är din åsikt om det? Diskriminerande, eller….? Förutom det så finns inga lagar eller regler om att barnen följer pappans eller mammans religion inom islam.
   Om SD får bestämma, dvs om de får tillräcklig makt, så kommer det att bli förbjudet för svenskar att gifta sig med folk ifrån andra raser – eller åtminstone ifrån vissa kulturer. Är det diskriminerande…..eller?
   Min åsikt är att man ska använda sig utav samma mått när man mäter samma saker.

 6. #10 av Ingemar Hof på 5 juni, 2014 - 20:12

  När jag skriver en sak som är diskriminerande inom islam pekar du på två-tre andra saker som är diskriminerande på annat håll. Måste man skriftligt på denna blogg erkänna all världens orättvisor innan man kan ta sig an eventuella diskriminerande aspekter inom islam?

  Om denna judiska moder inte får gifta sig med vem hon vill medan medan den judiska mannen får det är det diskriminerande gentemot kvinnan. Om både mannen och kvinnan inte fritt får välja sin partner i livet är det orättvist mot dem båda. Människan ska fritt få välja vem man vill gifta sig med. Tycker inte du det? Nej, uppenbarligen tycker inte du det eftersom du inte kan gå emot islam! Du är för att behålla den orättvisa struktur som finns inom islam!

  Och ja, givetvis vore en sådan politik av SD diskriminerande. Återigen, jag är inte någon anhängare av SD!

Lämna ett svar till Marie Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: