Vad är religion, egentligen?

Mirre frågar:

Hej mammamarie, vad är religion för dig egentligen? Det är roligt att höra, det kan betyda så olika från människa till människa.

——————-

Detta är min egna uppfattning i frågan:

För att något ska kallas för religion behöver där finnas ett bestämt mål i en trosuppfattning. Och en tro på att det målet går att uppfyllas. Strävan är oftast att komma så nära sitt mål som möjligt och i religioner brukar det innebära att man strävar att komma närmare Gud. Dvs man vill att Gud ska vara nöjd med ens gärningar och ens strävan.

Man kan jämföra det med att studera och att man vill nå det högsta målet inom ett specifikt ämne, t.ex matematik, då kan det högsta målet vara att bli professor inom det området. För att nå det slutmålet så måste man följa vissa regler. Matematik har först och främst hundratals regler att följa för att kunna räkna ut tal, om man inte följer dessa regler blir svaren fel hela tiden och man kommer aldrig att komma sig från nivå 1 till nivå 2 ens, och absolut inte att nå slutmålet. Därför böjer man sig, som student, frivilligt inför dessa regler för att uppnå slutmålet: dvs professuren inom matematik.

Förutom de matematiska reglerna, som man måste följa till punkt och pricka, så har även läroplanen inom högskola/universitet regler s.k. kriterier att uppfyllas. Dvs de har uppgifter som man måste ha slutfört och presenterat inför läraren. Uppgifterna ska ha utförts på ett sånt sätt att ett visst betyg ska ha uppnåtts för att man ska ha möjlighet att gå vidare till nästa nivå. Om man skiter i alla dessa regler och kriterier, så kan man visserligen göra det – men det är bara studenten själv som förlorar på det: varken lärare, skola eller målet(dvs professorstiteln) lider utav att man inte lyssnar. Eventuellt har man irriterat vissa lärare för att man upptagit deras tid, men i slutänden är det bara den envisa studenten som inte följer givna regler, som inte kommer att uppnå – eller ens närma sig – slutmålet.

Allt i livet och i ett fungerande samhälle har regler. Det finns skrivna, och där finns oskrivna regler (som oftast är kulturella). Du skulle t.ex inte gå och sätta dig på en buss eller ett tåg utan att betala för dig, och det är för att du vet att det finns en regler att man måste betala för sig om man vill ha möjligheten att åka buss. Om någon tränger sig i en kö, så kommer visserligen inga fängelsestraff eller böter att delas ut, men folk kommer att bli upprörda – för så gör man bara inte, det säger de oskrivna reglerna oss. Vi har trafikregler, som de flesta underkastar sig, oavsett om man gillar dom eller ej. För att man inser att reglerna (och böterna om man bryter mot dom) inte finns där bara för att någon ‘vill jäklas’ med en – utan där finns ett högre syfte, dvs att rädda liv på folk.

Det som hägrar framför en persons ögon under dagens lopp, när man lever sin vardag och gör sina val under livets gång, det är DET som är den personens gud. Om man känner att ‘pengar’ är ens mål i livet, att man kan göra vad som helst – även sånt som man annars aldrig kunde tänka sig göra – för ‘pengar’ skull då är det ens gud. Likadant med mat, kvinnor, män…osv: om man kan tänka sig att göra även det mest otänkbara för att få så mycket mat/kvinnor/män man önskar, då är det det som är ens gud. Det är det som är målet(guden) i den personens liv.

Idag är det pengar som regerar, pengar som bestämmer: dvs den som har pengarna har makten, och det gäller på alla nivåer i samhället. Det är inte den mest utbildade, eller den visaste, eller den mest rättvisa, som bestämmer och styr – utan enbart kapitalet. Vi ser idag hur mycket det fuskas, allt för att vinsten ska bli högre. Man fuskar med köttet, sprutar in färgämnen in den för att de ska se ut som ett dyrare kött, så att man kan ta ut mer i vinst. Ingen tanke på människor, som i god tro köper ett dyrare kött, och deras hälsa. Det är bara ett exempel av tusentals exempel på vad man gör – för sin gud som heter Pengar.

När det gäller det som vi pratar om, dvs en tro på Gud, så kan man fundera på hur man ska komma närmare sitt mål, som är Gud den Allsmäktige Skaparen, och då måste man utröna vilken religion man anser vara den som gör att man når sitt mål på bästa sätt. Här måste man tänka själv. För ‘religion’ innebär ‘ett sätt att leva för att komma närmare sitt mål: som är Gud’, kan man säga. Alla religioner har guidande regler som visar på vilket sätt man ska leva, vilka karaktärsdrag som är att eftersträva, råd om vilka val man ska göra i livet och exempel på sätt man kan stärka sig både i detta liv och i nästa. Ofta finns där en frontfigur som står som ett exempel, högre än någon annan, på hur man ska leva för att nå sitt mål.

Min Gud är en sådan gud som vill att man, vid val i livet, alltid ska välja det som är bäst för en själv, för sina närmaste och för samhället i stort. Han vill att man värderar effekten av sina handlingar, i ett större perspektiv, man ska inse att man inte är betydelselös. I den religion jag valt som mitt rättesnöre i min strävan mot ”att komma närmare Gud” så innebär det att om jag har Gud framför mina ögon vid alla mina val i vardagen, då kommer jag att göra val i livet som inte bara är bra för mig själv (i min strävan att komma närmare Gud), men även andra kan komma att dra nytta utav mina val – oavsett om de vet om det eller inte: men Gud vet, och det räcker!

För mig är detta religion: ett sätt att leva så att man är en tillgång i detta liv, och en vinnare i nästa liv!

  1. #1 av Mirre på 17 februari, 2013 - 13:32

    Mycket intressant, tack och återigen tack!

  2. #2 av ali johansson på 17 februari, 2013 - 16:49

    Så fint svar

  3. #3 av Amina på 17 februari, 2013 - 19:02

    Masallah, må Allah belöna dig med allt gott i detta liv och nästa! Instämmer helt….

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: