Universum skapades från rök

Idag känner många till att universum, i början, inte bestod av annat än en enda massa av gasformig rök. Innan bildandet av planeter, stjärnor och galaxer var alltså hela universum en enorm enhet utav rök.

Detta är vad modern astronomi/kosmologi säger:

Vetenskapen om modern kosmologi, enligt observationsstudier och teoretiska sammanställningar, visar tydligt att vid en tidpunkt var hela universum bara ett moln av ”rök” (dvs. en ogenomskinlig mycket tät och varm gasformig sammansättning).”

Källa: ”The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe” av Weinberg, sid. 94-10

Låt oss se när den moderna astronomin började:

Modern astronomi börjar med införandet av det sol-centrerade solsystemet från Copernicus, och avslutas med Newtons syntes av rörelselagar i himlarna och jorden, och Einsteins revidering av Newtons idéer i relativitetsteorin.”

(Källa)

Copernikus forskning(1543) anses i allmänhet vara det första steget inom den moderna astronomin.

”På 1500-talet föreslogs en ny idé av den polska astronomen Nicolai Copernicus (1473-1543). I en bok som heter ”Om himlakropparnas kretslopp (som publicerades då Copernicus låg på sin dödsbädd) föreslog Copernicus att solen, inte jorden, utgjorde solsystemets centrum. En sådan modell kallas heliocentriska systemet.”

(Källa)

Den moderna astronomin började alltså på 1500-talet, men konstaterandet att universum i början bestod utav rök och gas, kom långt senare. Teleskopet uppfanns inte förrän på 1600-talet av Galileo Galilei (1561-1642).

(Källa)

Hur som helst så var det inte förrän århundraden senare, när sofistikerade teorier som Big Bang teorin mfl, som det framkom att universum bestod av varm gasformig rök.

Detta var alltså en sammanfattning utav våra framsteg inom vetenskapen. Nu ska vi se vad Koranen säger, som uppenbarades nästan 1000 år innan ens den moderna astronomin började: –

Och Han vände sig mot rymden, som var rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt eller nödda och tvungna!” – och de svarade: ”Vi kommer villigt!” [41:11]

Språket i Koranen är ett bildspråk och när det står ”rök” så är det det närmaste man kommer för att beskriva gas.

Detta är vad man kan kalla ett vetenskapligt mirakel.

Dr Alfred Kröner är en av världens mest kända geologer. Han är professor i geologi och ordförande för Department of Geology vid Institutet för geovetenskaper, vid Johannes Gutenberg University i Mainz, Tyskland.

Han talar, angående jordens och universums gemensamma ursprung (‘bigbang-teorin i Koranen) Sa han: ”Med tanke på var Muhammed kom ifrån. . . anser jag att det är nästan omöjligt att han kunde ha känt till saker så som det gemensamma ursprunget av universum, eftersom forskarna inte förrän på senare år, med mycket komplicerade och avancerade tekniska metoder, funnit att så är fallet.”

(Se video här)

Han sa också: ”Någon som inte visste något om kärnfysik, för 1400 år sedan kunde inte, tror jag, vara i stånd att ta reda på – på egen hand – till exempel att jorden och himlen har samma ursprung.”

Det är alltså en vetenskaplig omöjlighet att någon människa skulle ha vetat, eller ens anat, att universum ursprungligen utgjorde en gasformig rök, vid den tidpunkt då Koranen uppenbarades.

”Nej, denna [Skrift] utgörs av budskap vars innebörd är klar för dem som har hjärtan upplysta av verklig kunskap, och ingen avvisar [mot bättre vetande] Våra budskap utom de orättfärdiga.” [Koranen 29:49]

Ännu ett vetenskapligt bevis för att Koranen är Guds ord, och inte av människa gjord.

  1. #1 av savaism på 9 februari, 2013 - 23:02

    Reblogged this on Savaism.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: