Växter kommer i par

Sexualitet hos växter? Vem kunde ha trott det…? Idag kanske de flesta känner till det, det tillhör liksom allmänbildningen idag, det är något vilken 7-åring som helst, som gått på dagis och förskola, kan informera om. Men faktum är att detta kände ingen till fram tills 1793. Läs detta för lite info om att även växter kommer i par: 

”Många växter har kompletta blommor som har både manliga och kvinnliga delar, andra har bara manliga eller kvinnliga delar. Andra växter har blommor på samma planta som är en blandning av manliga och kvinnliga blommor. Vissa växter har även en blandningar av alla tre typer av blommor, där vissa blommor enbart är manliga, vissa är bara kvinnor och vissa är både manliga och kvinnliga.

En åtskillnad måste göras mellan arrangemanget av fortplantningsdelarna och de sexuella uttrycken hos enstaka växter och andra arter. Vissa växter genomgår också vad som kallas könsväxling, som Arisaema triphyllum som uttrycker könsskillnader i olika skeden av tillväxten. Vissa av de mindre liljeväxterna producerar enbart, eller huvudsakligen, hanblommor. Men alltefter som dessa växter sig större med åren, ersätts de manliga blommorna av honblommor – på samma planta. Arisaema triphyllum täcker alltså en mängd sexuella förhållanden under sin livstid, från icke-sexuella unga plantor, till unga plantor som alla är helt manliga, som när de växter sig större och har en blandning av både manliga och kvinnliga blommor, till stora plantor som mest har honblommor.

Andra arter har växter som producerar flest hanblommor när de växer i början av året, men när de växer och får blommor, senare under växtsäsongen, producerar de fler honblommor. I plantor såsom Thalictrum dioicum är plantor antingen manliga eller kvinnliga. ”

Nu när vi vet att växter har manliga och kvinnliga par, låt oss se när i mänsklighetens historia vi fått reda på det här:

”Christian Konrad Sprengel (22 September 1750 – 7 april 1816) var en tysk teolog, lärare och, viktigast av allt, en naturforskare. Han upptäckte sexualitet i växtriket. ” [Wiki]

Det var runt 1790-talet som han upptäckte att växter kom i par med ett manligt och en kvinnligt fortplantningsorgan. Denna upptäckt blev utskrattad och förlöjligad av sin tids folk, vars blotta tanke på manliga och kvinnliga plantor lät helt absurd. Att växter kommer i par var alltså en stor sak i 1790-talets Europa och kristenheten. Men för muslimerna, var det mer en  600-tals’grej’, som Koranen redan meddelat.

Man ska komma ihåg att det finns två reproduktionsmetoder i växtriket; sexuell och asexuell. Det är endast den första som kan beskrivas som reproduktion. Den andra är enkel multiplikation. Det är ett resultat av splittringen av en organism som har kommit bort från huvudväxten på ett sätt som liknar denne. Det anses vara ett specialfall av reproduktion. Vissa växter har delar som är anpassade till just detta.

Sexuell reproduktion i växtriket är den enda som nämns i Koranen.

Sura 20, vers 53:

”Gud är den, som nedsänt vatten från himlen. Och därmed har vi frambragt par av växter av olika slag.”

Note: ”En som tillhör ett par” är översättningen av zauj (pluralis azwâj) som i grunden betyder ”den, som i sällskap av en annan, bildar ett par”. Den svenske översättaren i ”Koranens Budskap” har tyvärr översatt zauj med orden ”alla sorters” eller ”av olika sorter”, vilket är mycket besynnerligt och något jag finner vara en olycka i arbetet. Och en ganska så stor sådan….

I versen efter ovan vers säger Gud: ”I detta ligger helt visst budskap till människor som [styrs av] sitt förnuft.” Många gånger åter kommer denna uppmaning i Koranen – som visar att verserna är menade till ”sådana som tänker efter” de sin har förnuft” osv.. Med detta menar Gud att det i versens information finns sådant som  de som ”tänker efter” kan veta mycket om. Och de som tänker efter, som ägnar sitt liv åt sådant, är oftast experter inom olika områden: dvs vetenskapsmän som inte främst styrs utav politisk eller religiös övertygelse, utan enbart utav att veta hur saker och ting ligger till, varför och hur. 

Sura 22, Vers 5:

”Och du ser jorden ligga i dvala, men när vi nedsänder vatten på henne, skälver hon och sväller och alstrar och frambringar varje par (av växter).”

Sura 31, vers 10

”Han låter varje ädla par (av växter) växa på jorden”

Sura 13, vers 3:

 Och åt alla växter på jorden har Han gett två kön. Han sveper in dagen i natt. Helt visst ligger det budskap i detta till människor som tänker.”

All frukt är resultatet av en koppling av organ. Detta är betydelsen av ovanstående vers. Dock måste det påpekas att vissa frukter kommer från obefruktade blommor t.ex bananer, fikon, apelsiner och druvor. Grodden är höjdpunkten i den produktiva processen när fröets skal öppnas och rötter utvecklas. En vers i Koranen hänvisar till groningsprocessen.

Sura 6, vers 95:

”HELT VISST är det Gud som låter fröna och fruktkärnorna klyvas och livet spira ur det som är dött och som låter döden stiga fram ur det levande.”

Koranen upprepar att det finns komponenter parvis i växtriket och presenterar begreppet om ett par i ett mer allmänt sammanhang utan fasta gränser:

Sura 36, vers 36:

”Stor i Sin härlighet är Han, som har skapat allt vad jorden alstrar, människorna själva och det som de saknar kunskap om, i motsatspar.”

Man kan formulera många hypoteser om ”vad de icke känner till” på Muhammeds tid. Huvudsaken är att komma ihåg dessa klara tankar och att observera att de är i fullständig överenskommelse med modern vetenskap.

Vi återgår till Christian Konrad Sprengel – Mannen som upptäckte sexualitet bland växter under 1790-talet, detta är vad historien säger: –

”Under sin livstid nonchalerades hans arbete, inte bara för att det bland hans samtida ansågs mycket obscent att blommor hade något att göra med sexuella funktioner …..”

Så ni kanske inser att, om så var fallet under 1790-talet, så kan man ju själv föreställa sig hur det kunde vara i 600-talets Arabien, då Koranen uppenbarades och gjorde detta djärva och egendomliga uttalande om växter i par. Detta är vad jag kallar ett riktigt vetenskapligt mirakel – det som hela världen trodde var galet, var i sanning helt korrekt.

Hur kunde denna information komma in i Koranen? Koranen svarar: –

”Och han [Muhammed] talar inte av egen drift –  nej, [det är] uppenbarelsens ord, Koranen som en av de allra mäktigaste lär honom…” [53:3-6]

Syftet med att Koranen innehåller dessa vetenskapliga informationer är inte för att berika vetenskapen eller något liknande, utan det är för att bevisa att Koranen verkligen är ifrån Gud. För dagens så kallade ”vetenskapliga och moderna” människor är vetenskapen det enda logiska sättet att bevisa saker. Och Gud känner till i förväg vad varje tidsepok behöver för att övertygas.

  1. #1 av savaism på 9 februari, 2013 - 22:59

    Reblogged this on Savaism.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: