Livets ursprung kommer från vatten

 

 

.

Något att fundera över:

Förr i tiden fanns det många människor, inklusive vetenskapsmän och biologer med högt anseende, som föreslog att livet kom från ickelevande materia, mat, jord, yttre rymden osv, kom ifrån död materia.

Aristoteles, Anaxagorus, Lucretius (den romerska poeten och filosofen), Newton (1642-1727), William Harvey (1578-1657), Descartes (1596) trodde alla att livet regelbundet uppstår ifrån det icke-levande: t.ex att maskar uppstod ifrån lera, fluglarver från förruttnat kött, möss ifrån avfall av olika slag mm

Denna tro, kallad ‘spontaneous generation‘, florerade i Europa så sent som 1862 när Louis Pasteur slutligen bevisade att de hade fel, enligt hans ”swan neck experiment”. Idag, efter århundraden av hypoteser, har man dragit slutsatsen att livet uppstod ifrån vatten, från haven, ur ”den ursprungliga soppan”.

Men denna förvirring om livets ursprung fanns aldrig där då, i den muslimska världen. Gud meddelade mänskligheten för 1400 år sedan, i Koranen, att livets ursprung kommer ifrån vatten. Koranen [21:30]:

INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt?Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?”

Man bör fundera över denna framställan. Hur kom det sig att detta påstående går att läsa i Koranen, nästan ett och ett halvt millennium innan forskarna kände till det? Det är inte mindre än ett bevis att Koranen kommer ifrån Gud – den största vetenskapsmannen! Bara tänka och reflektera och fundera på möjligheten att Koranen verkligen är ifrån Gud.

I samma vers där Gud beskriver sin skapelse, pratar han också om att hans allmakt tronar över vattnen – och detta ”för att pröva” oss. Som om Han VILL att vi ska ta reda på varifrån livet kommer, och att Gud här – i sin liknelse – gett oss en ledtråd.

Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar och som tronar i Sin allmakts härlighet över vattnen. [Han har skapat allt detta] för att pröva er [och låta er visa] genom ert handlande vem bland er som är den bäste. Och om du säger: ”Efter döden skall ni återuppväckas till nytt liv”, kommer de som förnekar sanningen helt säkert att svara: ”Det är ingenting annat än bedrägliga illusioner!” [Koranen 11:7]

Protoplasma är grunden för all levande materia, och den avgörande kraften i protoplasma tycks bero på ständig närvaro av vatten” (Lowsons ‘Text-bok Botany, indisk Edition. London 1922, s. 23). Läroböcker i zoologi är också tydlig på den punkten. Se exempelvis T. J. Parker och WA Haswell, ”Textbook of Zoology”, London, 1910, vol I. sid. 15: ”Levande protoplasma innehåller alltid en stor mängd vatten”.

Och det är Han som har skapat människan av vatten.” [Koranen 25:54]

Och Gud har skapat alla levande varelser av vatten; bland dem finns de som krälar på sin buk, de som går på två ben och de som går på fyra. Gud skapar vad Han vill – Gud har allt i Sin makt.”[Koranen 24:45]

För de som är intresserade utav att läsa mer om vattens betydelse för livet kan läsa här.

Dr. Bucaille: ”Mer än tusen år bakåt i tiden, vid en period då egendomliga doktriner fortfarande förekom, kände människan till Koranen. De uttalanden som den innehåller ger med enkla termer uttryck till faktum av enorma betydelser som för människan har tagit århundraden att upptäcka.”

 

  1. #1 av zulqarnain på 31 januari, 2013 - 10:59

    En annan intresant syn på vatten är att när vi gör wozo så renar vi oss inför gud och vi under den tiden som vi gör vozo så har vi rena tankar och en japansk vetenskapsman har kommit fram till att ifall man pratar med vattnet med goda avsikter så ändras vattnets molekyler och har du dåliga avsikter så ändras den till en sämre molekyl.
    http://www.positive-thinking-principles.com/dr-masaru-emoto.html

    • #2 av Marie på 31 januari, 2013 - 14:07

      Tack för den länken. Ja, jag har hans bok och även en CD med allt han skrivit och pratat om. Det är superintressant det där. Det visar att inte bara människor påverkas utav hur vi uppför oss, även tingen gör det.

Lämna ett svar till zulqarnain Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: