Tayammum – när kan man använda sig utav det?

 

Jag har fått en fråga angående Tayammun av en läsare som har problem med atopiskt eksem, vilket försämras om detta kommer i kontakt med vatten – vilket är ett problem när man ska gör wudhu flera gånger per dag. Därför sammanfattar jag här information angående Tayammum).

Tayammum bör utföras i stället för wudhu eller Ghusl under följande sju omständigheter:

1)

När det inte är möjligt att anskaffa tillräckligt med vatten för att utföra wudhu eller Ghusl.

– Om en person råkar vara i ett befolkat område ska han göra sitt bästa för att anskaffa vatten för wudhu eller Ghusl tills sådan tid har passerat att han förlorar allt hopp. Och om han råkar vara i en öken, bör han söka vatten på vägen eller på närliggande platser.

– Det är inte obligatoriskt för en person att söka efter vatten i den riktning där han är säker på att vatten inte finns tillgängligt.

– Om tiden fram till bönen inte är alltför kort, och om han är säker på eller känner till att vatten finns på en plats längre bort bör han gå dit för att skaffa vatten, förutsatt att det inte är mycket svårt att gå dit, och att avståndet inte är ovanligt lång. Men om han bara misstänker om att vatten finns där, så är det inte nödvändigt för honom att gå.

2)

Vid stora svårigheter att anskaffa vatten för ändamålet.

– Om en person, på grund av hög ålder eller svaghet, eller rädsla för en tjuv eller ett djur, eller för att han inte har möjlighet att hämta vatten från en brunn, inte kan skaffa vatten bör han utföra Tayammum. Detsamma skulle gälla om det är outhärdligt svårt att skaffa vatten. Men i denna sista situation, om en person, tillgängligheten av svårigheten, inte utförde Tayammum, och gjorde wudhu, hans wudhu ska gälla.

– Om en hink, ett rep och andra liknande redskap behövs för att dra vattnet ur en brunn, och den berörda personen måste köpa eller hyra dem, bör han göra det även om han måste betala mycket mer än det vanliga priset. Likaså måste han köpa vatten även om det säljs till ett högre pris. Men om hans ekonomiska förutsättningar skadas genom att göra så, är det inte obligatoriskt att anskaffa dessa.

–  Om en person måste ta ett lån för att skaffa vatten bör han ta ett lån. Men om han vet eller känner att det inte kommer att vara möjligt för honom att återbetala lånet är det inte obligatoriskt för honom att göra det.

– Om det  inte inbegriper alltför mycket svårigheter att gräva en brunn bör personen i fråga gräva en brunn för att få vatten.

–  Om han får vatten av en annan person utan någon skyldighet ska han acceptera det.

3)

Om man tror att vatten kommer att orsaka skada eller förvärra en skada eller sjukdom.

–  Om en person fruktar att om han använder vatten kommer hans liv att äventyras, eller att han kommer att drabbas av någon sjukdom eller fysisk defekt eller att sjukdom som han redan lider utav kommer att förlängas eller bli akut eller några komplikationer kan uppstå i dess behandling bör han utföra Tayammum. Men om han kan undvika skador genom att använda varmt vatten, bör han förbereda varmt vatten och göra wudhu eller Ghusl när det är nödvändigt.

–  Det är inte nödvändigt att vara absolut säker på att vattnet är skadligt för honom. Om han anser att det finns en sannolikhet för skada, och om sannolikheten i allmän mening är motiverad, då ska han göra Tayammum.

–  Om en person har en ögonsjukdom och vatten är skadligt för honom ska han utföra Tayammum.

–  Om en person utför Tayammum på grund av säkerhet eller rädsla att vatten är skadligt för honom men inser innan bönen att det inte är skadligt, är hans Tayammum ogiltig. Och om han inser detta efter att ha bett ska han utföra bönen igen med wudhu eller Ghusl.

–  Om en person var säker på att vattnet inte var skadligt för honom, och han gjorde Ghusl eller wudhu, men senare insåg att vattnet var skadligt för honom, kommer hans wudhu och Ghusl att vara ogiltig.

4)

Om man tror att det kommer att finnas kvar för lite vatten efter man utfört wudhu/Ghusl, så att risk finns att folk kommer att lida av törst o vätskebrist efteråt.

–  Om en person fruktar att om han använder vatten för Ghusl eller wudhu kommer det att innebära svårigheter för honom på grund av törst, bör han utföra Tayammum. Tayammum är tillåtet i följande tre fall, även om vatten finns tillgängligt:

Om han fruktar att genom att använda upp vattnet för Ghusl eller wudhu, så kommer han riskera att lida av akut törst, vilket kan resultera i sjukdom eller dödsfall, eller det kan orsaka oacceptabla svårigheter.
Om han fruktar att hans anhöriga vars skydd är hans ansvar, kan bli sjuka eller dör på grund av törst.
Om han fruktar att andra, människor eller djur, kan dö eller drabbas av någon sjukdom eller bli outhärdligt rastlös och bekymrad på grund av vatten.
Bortsett från de ovan tre villkor, är det inte tillåtet att utföra Tayammum när vatten finns tillgängligt.

5)

Om man behöver rena najis kläder/kropp med det lilla vatten man har:

– Om en persons kropp eller klädsel är Najis, och han har bara så mycket vatten som sannolikt kommer att ta slut om han gör Ghusl eller wudhu, och inget annat vatten finns tillgängligt för att göra sin kropp eller kläder rena, bör han göra kroppen eller kläderna rena och be Salat med Tayammum. Men om han inte har något att göra Tayammum på, då han bör använda vattnet för ghusl och wudhu och be med Najis kropp/kläder.

6)

Om vattnet man har är tillhandahållet på haram sätt:

–  Om en person bara har tillgängligt vatten, eller behållare för vatten, som inte är tillåtet att använda, som t.ex stulet vatten/behållare (Ghasbi) ska han utföra Tayammum istället för ghusl och wudhu.

7)

Vid tidsbrist fram tills bönetiden slutar.

–  När tiden kvar fram till Salat är så liten att om en person gör ghusl eller wudhu skulle han vara skyldig att erbjuda hela bönen eller en del av den efter den föreskrivna tiden, bör han utföra Tayammum.

–  Om en person medvetet fördröjer syfte (nie) till bönen tills ingen tid är kvar för Ghusl eller wudhu, begår han en synd, men bönerna som erbjuds av honom med Tayammum kommer att vara giltiga, även om en rekommenderad försiktighetsåtgärd är att han ska utföra Qadha av bönerna.

–  Om en person tvivlar på om det finns nog med tid fram till bönen om han gör Ghusl eller wudhu, bör han utföra Tayammum.

Saker som Tayammum är tillåtet att utföras på:

–  Tayammum kan göras på jord, sand, lerklump eller sten, men den rekommenderade försiktighetsåtgärd är att om jord är tillgängligt bör Tayammum inte utföras på något annat. Om jord inte är tillgänglig, så kan den utföras på sand eller en lerklump, och i avsaknad av dessa på en sten.

– Tayammum kan också göras på gips eller kalksten. På liknande sätt är Tayammum tillåten på damm som samlas på kläder eller mattor etc, förutsatt att dess mängd är sådan att den kan betecknas som mjuk jord. Det är dock en rekommenderad försiktighetsåtgärd, att användning av damm bör undvikas om andra alternativ är tillgängliga. Det är också en rekommenderad försiktighetsåtgärd att gips, kalk, tegel och sten bör undvikas.

–  Om en person inte kan hitta jord, sand, lera eller sten, bör han utföra Tayammum på lera, och om det inte finns, på dammpartiklar som sätter sig på mattor eller kläder, även om det inte är i en mängd som kan betraktas som mjuk jord. Och om ingen av dessa saker är tillgängliga kan han, på grund av rekommenderad försiktighetsåtgärd be utan Tayammum, men det kommer att vara obligatoriskt för honom att upprepa bönerna senare som Qadha.

– Om en person samlar lite jord genom att skaka mattan etc. och sedan gör Tayammum med dess dammpartiklar kommer den inte att vara korrekt. Och på samma sätt: om han kan torka lera och använda jorden från den, då blir Tayammum på våt lera felaktig och ogiltig.

–  Om en person inte har vatten, men har snö eller is bör han om möjligt, smälta den till vatten och utföra wudhu och Ghusl. Och om det inte är möjligt att göra det och även om han inte har något som Tayammum är tillåtet på så är det nödvändigt att han ska be Qadha efter Salat tid. Men det är bättre att han utför wudhu eller Ghusl på våt snö eller is. Och om även detta inte är möjligt bör han utföra Tayammum på snö eller is och utföra bönen i tid.

– Om en person inte äger något att utföra Tayammum på borde han , om möjligt, se till att få tag på det genom att köpa eller låna något sådan.

– Om en person är fängslad på en beslagtagen plats (plats man tillskansat sig på otillåtet sätt) och både vatten och jord på denna plats är otillåtet tillskansat bör han be med Tayammum.

– Det är makrooh att utföra Tayammum på jord i en grop, på gatudamm eller där det finns salt ovanpå jorden. Om emellertid lagret av salt har integrerat sig in i jorden, är Tayammum på den ogiltig.

Hur man utför Tayammum istället för Ghusl eller Wudhu

–  Följande 4 saker är obligatoriska när Tayammum utförs i stället för Ghusl eller wudhu:

– Avsikt (Niyyat)
– Slå eller håll båda handflatorna på objektet som Tayammum ska utföras på. Som en obligatorisk försiktighetsåtgärd bör detta göras av båda handflatorna tillsammans.
– Torka eller stryk hela pannan med båda händernas handflator, och som en obligatorisk försiktighetsåtgärd: man börjar från den plats där håret på huvudet växer och drar handflatorna nedåt till ögonbrynen och ovanför näsan. Och det rekommenderas att handflatorna passerar över ögonbrynen också.
– Stryk den vänstra handflatan över hela baksidan av den högra handen och stryk därefter höger handflata över hela baksidan av vänster hand.

– Den rekommenderade försiktighetsåtgärd är att Tayammum, om det är i stället för Ghusl eller wudhu, bör utföras i följande ordning: Först ska han / hon slå händerna på jorden, sedan torka pannan och sedan baksidan av händerna, och sedan slå händerna på jorden återigen och torka baksidan av händerna.

För en mer grafisk visning kan ni se denna video, börjar från 2.15

För mer information angående Tayammum kan ni läsa vidare på al-islam.org

Annonser
 1. #1 av Z.A på 6 september, 2012 - 15:50

  Tusen tack marie.

 2. #2 av H på 22 september, 2012 - 11:59

  Salam alaykum. Jag kan rekommendera dessa föreläsningar:

  01 – Rethinking Shia-Sunni unity
  02 – Why do Shia prostrate on Earth?
  03 – Examining Imam Ali’s name in Athan
  04 – Why do the Shia combine prayers
  05 – Examining the origin of Salat al Taraweeh
  06 – Analysing the verse of Wudhu in Islamic Law
  07 – Do the shia believe in a different Quran
  08 – Examining the origin and practise of Muta
  09 – Why do Shia beat their cheast
  10 – The Shia view of the wives of the Prophet (pbuh)
  11 – The basis of Intercession in Shia thought
  12 – The Shia and the myth of Abdullah ibn Saba
  13 – The 12 successors in Shia thought
  14 – The Shia and the Mahdi misconceptions
  15 – Why do the Shia believe in Taqiyya?
  16 – The Shia view on Knowledge of the Unseen
  17 – The Shia view of the companions
  18 – The Shia view on cursing
  19 – Shia view on Grave Worship
  20 – Do the Shia believe Gabriel betrayed Ali (as)?
  21 – Shia view of Infallibility
  22 – Why do Shia pray with hands down
  23 – Shia view of celebrating birth of the prophet Muhammad (Saw)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: