Profeternas plikter och bedrifter : punkt 7 – 8

Fortsättning på Profeternas Plikter

7)  Den sjunde av Profeternas plikter är, kan man säga, att rena och träna folket.

Ett av Profeternas mål var att sprida kunskap och att låta folket praktisera självförnekelse. (dock inte att jämställa med asketism). För om människan inte befriar sig själv ifrån oönskade sidor hos sig själv, såsom; själviskhet, ignorans, arrogans osv… kan han inte utveckla sin personlighet. Följande historia kan kanske förklara:

En man kom ridande på en häst och kom fram till en flodbank med grunt vatten. Istället för att korsa floden, stannade hästen precis vid vattenkanten. Ryttaren steg ned från hästen och tog tag i betseln och började leda hästen över floden, men hästen rörde sig inte. Då gick ryttaren bakom hästen och började piska den, men utan effekt. Hästen stod stilla. En gammal man som stått och betraktat dom båda kom fram till mannen och rådde honom att piska vattnet istället, och sedan leda hästen över vattnet. Ryttaren gjorde som han sa och piskade vattnet. Hästen började genast gå över floden. När de korsat floden, tackade ryttaren den gamle mannen och frågade honom om hans vishet om att slå vattnet grumligt. Den gamle mannen sa: ”När vattnet är stilla tittade hästen på sin egen reflektion i vattnet och ville inte gå över sin egen bild.”

På samma sätt lider människan av självkänsla, självbedrägeri och högmod. Han kan inte trampa på sin egna image av egoism och begär. Därför kan ingen som inte kan underkuva och ge upp sina egoistiska tendenser, nå en väg som leder till Gud. Självförnekelse betyder att man inte ska vara slav under sina passioner. Man bör istället rena sig själv från månggudadyrkan, avundsjuka, frestelser, rädslor, vanära, grymhet och självupptagenhet. Man bör göra sig av med okunskap, skepticism och apati, och bör skydda samhället från kvävande miljöer, inbilskhet, bedrägeri, överträdelser, egenmäktigheten och från att bli dominerade av despotiska härskare.

Världen idag, liksom förr, står inför otaliga lidanden, trots framsteg och utveckling. Detta beror på bristen av självförnekelse. Antalet forskare ökar dag för dag, men brotten minskar inte. Ju fler personer som stödjer de mänskliga rättigheterna, desto fler mänskliga rättigheter kränks. Hur kan det vara möjligt? Det är för att de har hällt mjölk i en smutsig skål. Dvs kunskap finns hos människor som inte har renat sina s.k. köttsliga begär.

Det vill säga att efter att man samlat fakta och siffror blir det kristallklart att det finns en markant skillnad mellan dem som har utbildats och tränats i enlighet med profeternas läror och de som har utbildning och träning enligt sekulära och världsliga tankeskolor. Därför kan vi inte kalla varje människa, som betecknar sig själv som muslim, som anhängare av profeternas läror. Faktum är att utbildning och träning har varit huvudsyftet med profeternas uppdrag, och i ett vidare perspektiv är denna utbildning den enda faktorn som skiljer människan från djuren.

Vi ser att i våra länder, som betraktas som civiliserade och kultiverade nationer, hänger sig folk åt falsk propaganda, konspirationer och storstilade löften för att få väljarröster, bara det visar hur själsligt bankrutta ledarna i världen är, vilket också mycket riktigt orsakat politikerförakt och förakt och misstro mot makten. Självförnekelse, fromhet och själslig upphöjdhet håller människan fast och ståndaktig i vått och torrt. Och det gör att man aldrig (enligt Imam Ali) kan orsaka orättvisa ens mot en myra, för att säkra sin makt och befogenhet att styra över folk.

8)   Att upprätthålla rättvisa:

Den Heliga Koranen säger:

”Vi sände Våra profeter med klara bevis [om sanningen] och med dem sände Vi Skriften och en Våg för att [hjälpa] människorna att handla rättvist”   [57:25]

Profeterna sändes ut i syfte att reformera samhällen till den grad att folket skulle handla rättvist gentemot varandra. De kom för att forma samhället på ett sätt att folk varken skulle utöva press mot andra och inte heller ge efter för press ifrån makthavarna. Enligt Koranen ska folk varken förtrycka andra, och inte heller själva leva under förtryck. Profeternas mål i livet var, enligt Koranen, att göra samhällen till ett måttfullt och tolerant sådant. Ett samhälle som inte offrar en princip på bekostnad för en annan. Om makten värderar den individuella friheten, skulle den även heligt värdera samhället som helhet.

Profeter kom för att reformera nationer, och deras slagord var inte ihåliga, utan meningsfulla. Kort sagt, Profeternas mål var att etablera ett samhälle inspirerat av Gudomligt inflytande. Som Koranen säger:

”Gud [själv] har färgat [vår tro] och vem ger färg bättre än Gud? Det är Honom vi tillber [och ingen annan]. ” [2:138]

En människa, eller ett samhälle, som har en gudomlig åskådning på samhället, blir aldrig påverkad utav makt, sammanslutningar eller ledare som innehar en rasistisk benägenhet. Att inneha ett gudomligt sätt att se på saker, innebär att frigöra sig ifrån Öst och Väst-influenser. Anledningen varför vårt samhälle ännu inte är baserat på rättvisa är för att det än idag är föremål för förtryck och grymhet och inte har anammat en gudomlig synvinkel och vi är än inte beredda att följa i våra Gudomlig guidade profeters spår.

En anledning till det är att profeternas läror, deras idoga arbete att befria folk ifrån förtryck och tvånget att följa rådande trender och regenter, och därmed bli fria människor, idag har folk förvrängt till att jämställas med barbari, järntvätt och ålderdomligt tänkande. Medan det är precis den typen av ledning som regerar världen idag: barbari, ständigt pågående järntvätt genom media och förvrängda budskap ifrån folkens ledare har gjort att vi idag, trots till synes moderna institutioner, lever i ett slaveri – i princip under yxan.

Idag är det inte ”tionden” som ska betalas till Konungen (staten), idag är det ”femtiodelen”, dvs hälften – eller mer – som ska betalas utav allt man har och äger. Betalar du inte så är risken stor att du hamnar i fängelse, och detta oavsett om du har pengarna eller inte – ingen barmhärtighet finns längre. Och detta är bara ett exempel ifrån den ekonomiska mammon, som är den rådande avguden i samhället idag.

Annonser
  1. Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: