Profeternas plikter och bedrifter : punkt 5 – 6

Fortsättning på Profeternas Plikter

5)   Koranen säger:

”.. och han skall anbefalla dem det som är rätt och förbjuda dem det som är orätt och förklara tillåtna för dem alla goda och nyttiga ting och otillåtet allt som är ont och skadligt och befria dem från deras bördor och lösa dem från de bojor som har bundit dem.”   [7:157]

Profeterna åstadkom en kulturell revolution i samhället och hjälpte folket ifrån brutalitet och barbari till medkänsla, från avgudar till en insikt om en Gud; från splittring till enighet, från plundring och dödande till broderskap, från dominans till återhållsamhet, från ignorans till kunskap, från förtryck till rättvisa, från rasdiskriminering till jämställdhet, från högmod till ödmjukhet och  mänsklighet, från polyetism till monoteism.

6)  Islams Heliga profet, liksom alla andra Profeter, brukade förbjuda folk allt som är olagligt. Innan Profetens ankomst var livet för folket i Arabien mycket miserabelt både filosofiskt, kulturellt, socialt, ekonomiskt, materiellt och spirituellt. Imam Ali, från Nahjul Balagha:

”Ur intellektuell synpunkt var ljuset för att mottaga vägledning påverkad av förvirring, osäkerhet och snäva tankesätt. Ur kulturell synvinkel, var där ingen som ens kunde läsa en bok. Ur religiös synvinkel hade man installerat gudar av sten och trä som dyrkades och de brukade svärma runt dessa idoler så som mal svärmar kring en lyktas flamma.

Ur hygiensik synpunkt drack folket grumligt vatten och brukade äta kadaver. Ur ekonomisk synpunkt var de i sådant miserabelt tillstånd att de flesta bara hade torkade brödkanter att äta, alternativt så svalt dom. När det gäller fred och stillhet var alla rädda ifrån svärdet, som ständigt hängde över deras huvuden och det var svärdet som regerade.

Ur social och samhällelig synpunkt var folket indelat i klaner och stammar och de hade ständiga dispyter om minsta bagatell och drog sig aldrig för att döda över dessa struntsaker. Där fanns inga som helst hänsyn till familjeband, de rättfärdiga var svaga och de djävulska var starka och alla befann sig i tårar.”  [ Ur Nahjul Balagha – Vältalighetens Höjdpunkt]

Å ena sidan var alla rädda för den andres svärd, men de brukade framhäva sig själva som modiga och mäktiga personer för att skrämma varandra. Med Imam Alis ord kan man bäst beskriva sakernas tillstånd i landet: ”De fällde ditt blod med överdriven grymhet.”

Kortfattat levde folket, under Okunskapens Århundrade, eländiga liv i vidskepelse, extrem fattigdom, förtryck, ständiga rivaliteter och polyteism. När Den Helige Profeten kom, rotryckte han förtryck och övervälde och skingrade okunnighetens moln som låg som ett tjockt täcke över folket, och tog bort orättvisa och trolösheten som svävade över samhället.

Faktum är att Profeternas största funktion var att förbjuda folk att begå olagliga handlingar och att bekämpa ondskan; vare sig det är mord, att begrava nyfödda flickebarn levande eller att falla ned inför den regerande monarken, som man gjorde på  många ställen i världen, eller framför avgudar av trä och sten, och att kämpa mot dryckenskap och räntor, vilket var vanligt överallt i samhället.

Vilken större service kan man ge mänskligheten, än att befria människorna ifrån dessa skadliga ting? Om vi verkligen vore medvetna om detta Gudomliga ledarskap, dessa verkliga reformatörer, så skulle vi inte ge så stor betydelse åt de som påstår sig vara de fattiga arbetarnas ledare, men själva lever de i fina palatsliknande hus. Dessa, de så kallade ”stora tänkarna”, filosoferna, ledarna och ”befriarna”; som fått hundratusentals människor dödade och krossade, i ”vetenskapens namn” och för filosofiska dogmer.

Tänk om vi hade fortsatt att följa i profeternas fotspår. då deras läror och vägledning var sanna och uppfriskande, och eftersom de var rättfärdiga och sanningsenliga ledare medan alla andra varken är uppriktiga eller sanningsenliga.

Om vi går tillbaka några år, kan vi se vilka förödande effekter som dagens ledare orsakat med sina ideologiska begrepp. Dagens reformatorer, som sagt eller gjort något som lett till något gott i samhället, kan vi konstatera att de läror som profeterna kom med var vida överlägsen den hos dagens ledares. En ledare eller världsförbättrare som inte är välsignad av Gudomlig insikt, kan inte se bortom döden, men den väg som profeterna visade var för hela livet, även in i evigheten. Även om man inte tror på en Gudomlig makt, så har man nytta utav profeternas riktlinjer och vägledning, för om en nations ledare strävar efter belöning i nästa liv så drar alla i samhället nytta av detta.

För det andra; den väg som andra ledare har, behandlar enbart en aspekt i livet, vilket innebär att alla andra aspekter helt negligeras. Till exempel: i frihetens och yttrandefrihetens namn negligeras andra aspekter, så som moraliska och samhälleliga värden, helt och hållet. Ibland läggs stor press på ekonomiska faktorer, så att ekonomin blir grunden av sociala, politiska, religiösa och militära aspekter. Medan andra faktorer i samhället helt ignoreras. Profeterna däremot, utan att underminera vikten av den ena eller andra aspekten i livet, presenterade en linje åtgärder som är tydligt förankrad endast till  profeterna. Det är bara islam, som till och med på slagfältet anser att utförandet av böner, moraliska värderingar och reformation är av grundläggande betydelse. I utförandet av bönerna, alla tillsammans, betraktas inte bara som en obligatorisk församlingsbön, utan den har, i sig, politisk och social betydelse också.

Annonser
  1. Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: