Varför gillar ni shia inte Aisha?

.
kamelridning.

En frågande ställde ett par frågor till mig varav en jag svarar lite snabbt på här, då jag för tillfället inte har tid med alla frågor som ställdes. Förhoppningsvis får jag tid senare:

”hejsan. jag undrar varför shiamuslimer inte gillar Ashia(ra)?”

Svar:

Vid det vanhedrande slag som senare kom att kallas Jamal-slaget (kamelkriget) stod islamiska trupper mot varandra. På ena sidan stod Talha och Zubair, Profeten (SAW)s tidigare följeslagare. Deras anförare var Aisha, Profeten (SAW)s hustru. På andra sidan stod de troendes armé med sin ledare, Imam ‘Ali ibn Abu Talib (AS).

Imamen gjorde sitt bästa för att avstyra kriget och för att det inte skulle bli blodsutgjutelse, men motståndarna var orubbliga. Medan slaget rasade närmade sig en av Imamens följeslagare, som följt striderna på avstånd, och frågade: “O, Ali, ska man verkligen kunna tro att män som Talha och Zubair och en sådan respekterad dam som Aisha alla skulle ha samlats på fel sida?”

Imamen svarade: “Du har trasslat in dig i ett ologiskt och felaktigt resonemang. Sanning och lögn har ingenting att göra med vilka personer som är inblandade. Ta först reda på sanningen och sedan vilka som vill följa den. Känn igen vad som är lögn och avslöja därefter lögnens anhängare.”

Abu Bakr sade följande:

“Ingen kommer att få möjligheten att passera stigen (sirat) som leder till Himlen på Domedagen utan ett godkännande av Ali(A).”

Sunnikälla:[al-Sawa’iq al-Muhriqah, av Ahmad Ibn Hajjar al-Makki, sid 126

Aisha återberättar:

”Guds Sändebud Mohammad(S) gick ut en dag iklädd en randig mantel [gjord] av svart kamelhår då Hassan(A) son till Ali(A) kom. Han [Profeten(S)] svepte in honom [Hassan(A)] under den [manteln]; sedan kom Hossein(A) och han svepte in honom under den tillsammans med den andre [Hassan(A)]; sedan kom Fatima(A) och han [Profeten(S)] tog henne under den [manteln]; sedan kom Ali(A) och han tog även honom under den och sedan sade: ’Sannerligen avser Gud avlägsna från er all orenhet å Profetens Hushåll(A) och rena er (genom) rening’ “

[Reningsversen; den heliga Koranen 33:33]”

Källa: (Sahih Muslim, bok 31: Meriterna av Profetens(S) följeslagare, kapitel 9: Meriterna av Profetens(S) Hushåll(A) (Ahl al-Bait(A), hadith nr 5955)

Det är intressant att se att Aisha, Profetens (S) fru, är berättaren av ovanstående tradition, och det är hon själv som styrker att Ahl al-Bait är de ovan nämnda personerna (dvs. Imam Ali, Fatimah, Hassan , och Hossein må Allahs välsignelser vara över dem alla).

Som muslim har vi order från Gud – i Koranen – att lyda Gud och Profeten:

It is not for a believer, man or woman, when Allah and His Messenger have decreed a matter that they should have any option in their decision. And whoever disobeys Allah and His Messenger, he has indeed strayed in plain error.” [Al Ahzab 33:36]

Om vi inte gör det så är vi alltså inne på fel väg.

Allahs Budbärare sa, enligt sunnah, att vi skulle följa Imam Ali då han vid Ghadir Khumm sa:

”Skåda! Jag lämnar till er två dyrbara saker. Den första av dem är Allahs bok där det finns ljus och vägledning, Den andra är min Ahl al-Bait. Jag vill påminna er i Allahs namn om min Ahl al-Bait. Jag vill påminna er i Allahs namn om min Ahl al-Bait. Jag vill påminna er i Allahs namn om min Ahl al-Bait. (Tre gånger).”

Sunni referenser:

 • Sahih Muslim, Chapter of the virtues of the companions, section of the virtues of Ali, 1980 Edition Pub. in Saudi Arabia, Arabic version, v4, p1873, Tradition #36.
 • Och många fler så som Sahih al-Tirmidhi, Musnad Ahmad.

(För den engelska versionen av Sahih Muslim, se Chapter CMXCVI, v4, p1286, Tradition #5920)

Så de som följer Koranen, måste även likaledes följa Profeten som i sin tur uppmanade oss att följa Ahl al-Bait, dvs Imam Ali.

Och efter Profetens död gick Aisha öppet ut och blev fiende till Imam Ali. Inte bara det, hennes tilltag i kamelkriget orsakade tusentals muslimers död… tusentals!

Profeten (s) sade: “Det finns bland er en person som kommer att kämpa för tolkningen av Koranen på samma sätt som jag kämpat för dess uppenbarande.”

Människorna omkring honom kastade nyfikna blickar på Profeten (s) och på varandra. Abu Bakr och Umar var där. Abu Bakr frågade om han var den personen och Profeten (s) svarade nekande. Då Umar frågade om han var den personen så svarade Profeten (s): “Nej, det är han som reparerar mina skor (dvs. Ali).”

Abu Said Khudri sa: “Sen gick vi till Ali och förmedlade de goda nyheterna till honom, han lyfte inte ens upp sitt huvud, utan fortsatte med det han höll på med, som om han redan hade hört det från Allahs Sändebud (s).”

Sunni referenser:

al-Mustadrak, by al-Hakim, v3, p122, som sa att denna tradition är äkta baserad på kriterium från al-Bukhari och Muslim.

al-Dhahabi, also records it in his Talkhis al-Mustadrak and admitted that it is genuine according to the standard of the two Shaikhs.
Khasa’is, by al-Nisa’i, p4

Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v3, pp 32-33
Kanz al-Ummal, by al-Muttaqi al-Hindi, v6, p155
Majma’ al-Zawa’id, by al-Haythami, v9, p133

Jag hoppas att jag svarat någorlunda tydligt på din fråga? Sammanfattningsvis uppstår frågan hur man kan älska, eller ens gilla, någon som så tydligt gick emot Koranen, Gud och Profeten? Dessa brukar vi i normalfall kalla för fiender till Islam. Ska vi acceptera vår fiende som en ledare och ett exempel för muslimer….?

Annonser
 1. #1 av ?? på 5 april, 2012 - 21:37

  asså WTF? hur kan ni hata henne (ra).. hon e profetens(saw) fru. han(saw) älskade jätte mycke.
  NI SHIAMUSLIMER ÄR RIKTIG KONSYIGA. MÅ ALLAH VÄGLEDA ER

  • #2 av Marie på 5 april, 2012 - 23:07

   Vem pratar om hat? Finns bara kärlek eller hat på skalan: ingenting däremellan? Jag hoppas du läst mitt svar? Kan du själv svara på hur nära du skulle känna dig en person som gick emot Gud och Profeten? Det spelar ingen roll vem det är.

   Sanning och lögn har ingenting att göra med vilka personer som är inblandade. Ta först reda på sanningen och sedan vilka som vill följa den. Känn igen vad som är lögn och avslöja därefter lögnens anhängare… som Imam Ali sa. Håller du profetens hustrur i högre rang är Ali ibn Abu Talib? Du kan inte stå på båda sidor i ett krig, eller hur? Vem gör det? När det gäller Profetens hustrur så var de alla vanliga människor som gjort gott och ont som alla andra, vissa var envisa och några var mycket svartsjuka t.ex, de hade alla både goda och dåliga sidor, likt alla andra människor. Deras öde i livet efter detta, berodde helt på deras egna bedrifter – och inte på vem de varit gifta med.

   Profeten hade några hustrur som var kvinnor som ”inte underkastde sig Guds vilja, var sanna troende, ödmjuka inför Gud, som ångrar [sina synder] och troget tillber sin Herre, och som ständigt går [Guds ärenden]”… och Gud skickade en Koranvers om precis dessa kvinnor. Du kan läsa om detta i länken nedan:

   https://mammamaries.wordpress.com/2010/12/01/profetens-hustrur/

   Och inshaAllah vägleder Gud oss alla, inte bara oss shia!

 2. #3 av ella på 5 april, 2012 - 23:49

  Selam Alakum Marie!

  Dina svar är alltid så klockrena mashallah !!!!

  Idag fick jag en väldigt konstig fråga från en person som var från Iran. Han fråga mig följande: finner du inga fel i koranen? Jag svara självfallet nej, det är ju Guds bok, om man tror att det finns fel så tror man ju inte på Guds bok. Han påstod att det fanns fel osv. Jag undrar nu om du mött på sådana frågor från personer som härstammar från Iran, jag vet att dem i Iran oftast har en annan syn på islam då dem i viss mån tvingas till religionen och när dem väl kommer till Sverige så är dem oftast inte troende längre. Inshallah så kan du svara på denna fråga 🙂

  Ws

  • #4 av Marie på 6 april, 2012 - 01:04

   Ella: Ja sådär resonerar allt för många iranier som kommer hit. Inte alls alla, men alltför många. Orsaken är att de lämnar iran då de vill leva en viss typ utav livsstil och känner att de inte får det i iran. T.ex har kvinnor många rättigheter som de kan gå till domstol med i iran för att få sin rätt utmätt ifrån sin man. Innan den islamiska staten bildades, och shahen regerade, kunde kvinnor inte få sina islamiska rättigheter tillgodosedda.

   Om de påstår att där finns fel så frågar du väl var någonstans de upptäckt ett fel? Sedan får de väl bevisa att det är fel då! Omm de nu är så pålästa. De är folk att bara ignorera.

   Jag har tidigare i bloggen berättat att jag träffat på kvinnor på stan som kommit fram till mig och frågat varför jag har sjal på huvudet – eftersom jag ju ser väldigt svensk ut. Jag säger att det är för att jag är muslim och då börjar hon gråta. Sedan berättar hon historien om sitt liv; hennes man tog familjen till Sverige för han avskyr islam. Här tvingar han henne att vara utan slöja och dessutom måste hon alltid måla sig och klä sig lättklädd när hon går ut – även om hon själv inte vill det. Men hon gör det ändå, för att slippa sin mans bråk. Alla dessa kvinnor har varit iranier… mycket sorgligt!

   Man tvingas inte till religionen i Iran, du måste inte be, däremot måste man respektera folk runt omkring sig: man följer landets klädkod, man klär sig modest. Förargelseväckande beteende i Sverige är när man bryter klädkoden alltför mycket, t.ex går naken, på stan. I Iran är vägen kortare till förargelseväckande beteende och större delen av befolkningen respekterar det, även om inte alla tror på religionen så respekterar de den. Judar som bor där säger att de inte vill bo någon annanstans i världen just för att det är lättare att praktisera sin religion i ett land där övervägande befolkningen respekterar de modesta klädkoderna som finns i de abrahamiska religionerna.

   Det finns iranier som kommer hit till sverige utan andra anlednigar än att de ”flyr”: och många av dom är religiösa praktiserande muslimer. Jag tycker synd om dom, för att alla vet att de flesta iranier som kommer hit är mer eller mindre förrädare till sitt land, och sitt folk. De pratar illa om islam, sitt land och allt som deras folk högaktar – allt för att de vill sälja in sig själva till svenskar och vill visa sig vara ”som vanliga svenskar”. Vad de inte inser är att svenskar, förr eller senare, genomskådar dom. Jag känner inte till någon som gillar en som förråder sitt eget folk och land; sitt eget ursprung. Hur ska man kunna lita på någon som ofta, och mer än gärna, pratar illa om därifrån de kommer? Men ofta är dessa iranier alldeles för dumma för att fatta det. Nästa gång du träffar någon sådan så diskuter om du har tid, men lägg inte ned alltför stor möda – du blir bara ledsen…

 3. #5 av ella på 6 april, 2012 - 02:22

  Jag kan inget än hålla med. Många iranier smutsar sitt folk, land och speciellt islam. Jag känner en som säger sig veta SÅÅÅ mycket om islam och han (iranier) menar att fel finns i koranen såsom att mannen ska ha 4 fruar osv. Jag förklarar bra och väl för honom varför det är så, men han har verkligen sån hat och ett måste att ha rätt om detta för han har bott där och anser sig veta jätte mycket. Till slut har jag valt att avstå från all diskussion med honom för hans negativa inställning mot islam gör mig bara så ledsen. Han påpekar ofta hur man kan leva efter en religion som är 1400 år gammal, det där va då och nu är det 2012. Han i princip sprider gift runt omkring sig var han än må vara och allt handlar förstås om hur islam har fel.

  Vidare känner jag att han visar dubbel moral i många mån, ibland säger han tex: Allah, bismillah, inshallah osv, denna människa som inte ens tror på något ingen religion iallafall.

  Man får nog komma till insikt att alla människor är olika och i slutändan kommer dem avtjäna sitt straff, ingen annan än en själv kommer stå till svars på domedagen inshallah.

  • #6 av Marie på 6 april, 2012 - 08:37

   Så han menar att ett av felen i Koranen skulle vara att mannen får ha 4 fruar??! Jag kan garantera dig att den mannen, om han är gift eller ogift spelar ingen roll, har 3-4 flickvänner som han utnyttjar utan att de vet om varandra. Men att Koranen kräver att han ska gifta sig med dom, och respektera dom, det kan han inte respektera. Hans ”problem” s.a.s är kvinnor: han vill ha många – utan ansvar. Och det kan han inte få i Iran, därför flyr han hit och påstår att han är förföljd i Iran för sina åsikter så han kan få stanna här.
   Det dom mest klagar på i Koranen, det är den punkten som är deras svagaste punkt. Dubbelmoralen haglar när dom är i närheten och bäst är att hålla sig på avstånd. En del människor orkar man bara inte bry sig om, de tar alltför mycket energi av en…

  • #7 av zulqarnain på 8 april, 2012 - 19:47

   Ella
   Kan du göra mig en tjänst, nästa gång denna Iranier säger något om 4 fruar och dylik kan du väl påminna honom om att tack vare islam så kunde en man ha 4 fruar men om vi följer koranen så vet vi att Gud vill att vi endast ska ha en en fru men MEN MEN påminn honom om att i Iran innan islam kunde en man ha 1000 fruar, förste frun hade högsta makt och så vidare.

   Fråga han när han var senast i Iran? jag garanterar dig att han har inte varit där på länge, jag hade också fördomar mot mitt land eftersom jag hade gått på västvärldens propaganda men dessa ting ändrades ju mer jag besökte mitt land.
   Du kan till och med gå över från islam till kristendomen men du får inte predika för detta, ett tag när folk flydde it sa de att de blir avrättade eftersom de har bytt religion men svenska regeringen har genomskådat detta och ett tag sa man att man blir avrättad för att man är homosexuel och det visade sig att Iran inte gör det men det klassas som sjukdom.

 4. #8 av Happy på 6 april, 2012 - 08:14

  Wooooow…
  MashaAllah. Må Allah belöna dig syster.
  Många kramar

  Din syster i Islam

 5. #9 av Li på 6 april, 2012 - 14:10

  Asså på samma sätt som profeten har pratat högt om Ali ra. så har han gjort det om andra personer inklusive Abu Bakr ra. Och du svarade ju inte ens på frågan. Många shia anklagar Aisha ra för massa saker fast än Profeten fick ner koranverser som skyddade henne. Lite tråkigt :/
  Jag har en fråga som jag inte riktigt förstår heller vet inte om du har svarat på den tidigare så frågar nu. Varför tar ni Alis ”hadither” framför profetens? du citerar ju själv ur koranen att man ska följa det Allah och profeten har sagt.

  • #10 av Marie på 6 april, 2012 - 14:39

   Jag tar aldrig Alis hadither före Profetens, aldirg. Men då Profeten utsåg Imam Ali som sin efterträdare som beskyddare av den esoteriska tolkningen utav Koranen och Profetens haditer, så anväder vi utav Imamens ord där han vidarebefordrar sånt som Profeten meddelat honom. Han var ju faktiskt den som umgicks med Profeten mest av alla människor. Inte ett enda citat, inte ett ord, som kom från Imam Ali är från honom själv. Allt han förmedlat kommer ifrån Profeten.

   Du kan läsa om det kunskapsarv som Profeten lämnade efter sig här:

   https://mammamaries.wordpress.com/2011/11/09/kunskapsarvet-efter-profeten-ahlulbeits-sardrag/

   Och på vilket sätt har han pratat om andra personer på samma sätt som han gjort om Imam Ali?

   Jag kan i princip säga samma sak: ca 70% av de hadither som sunnimuslimer förmedlar vidare kommer ifrån Abu Huraira , en man som Omar straffade efter att denne tjuvat stora summor ifrån folket i Bahrain, där Abu Huraira var tillsatt utav Omar som guvernör.

 6. #11 av ella på 6 april, 2012 - 19:56

  Jag tror han hittar fel av sina egna skäl allt som inte gynnar honom personligen anser han vara fel. Sen hörde jag honom tala om ytterligare ett fel närmare sagt om vinet i paradiset, han menar hur kommer det sig att alkohol är förbjudet i detta liv men inte i det näst kommande livet? Jag har för mig att vinet i paradiset inte är av alkohol eller har jag fel?

  • #12 av Marie på 6 april, 2012 - 21:11

   Ja du har rätt, vinet i Paradiset blir man inte berusad och lealös utav.

   • #13 av Ella på 6 april, 2012 - 21:32

    Finns det någon koranvers som bekräftar detta?

   • #14 av Marie på 6 april, 2012 - 22:22

    Vinet i denna världen är ofullkomlig. Det orsakar berusning, omoral, oanständiga handlingar, död, misshandel och mycket mer. Islam förbjuder allt som berusar människans sinnen och dämpar dem så att man inte är medveten om eller har kontroll över sina handlingar. Människan slutar helt enkelt att vara skapelsens Krona när hon intagit alkohol och dylika droger. Vinet i Paradiset är rent, som allt annat där uppe. Det finns ingen berusning eller avtrubbande utav sinnena som leder till omoraliska och oanständiga handlingar.

    Verserna 4:43, 2:219, 5:90-91 visar att alkohol/berusning är förbjuden. I denna världen dricker man alkohol för att avtrubba sig, fly, från verkligheten en stund. Eller för att stärka sitt självförtroende i vissa situationer. I Paradiset är inget sådant nödvändigt. Vinet i Paradiset är betydligt mer smakrikt och fulländat än vinet i denna värld. Och livet där är redan euforiskt, högt och där finns inga depressioner att fly ifrån och ingen lider av dålig självkänsla.

    Profeten har sagt att vinet i paradiset inte är berusande, men tyvärr har jag inte någon hänvisning om den exakta ordalydelsen eller i vilken bok man kan hämta den. Ska försöka se om jag hittar senare.

 7. #15 av Ella på 6 april, 2012 - 22:56

  Tack för svaret underbara du ❤ hoppas du hittar någon hadith som bekräftar att vinet Inte är alkohol.

  • #16 av Marie på 7 april, 2012 - 10:50

   Ella:
   Läs Koranversen:

   [56:19][med vin] som inte framkallar huvudvärk och inte ger något rus,

   • #17 av ?? på 9 april, 2012 - 00:16

    så menar du att vin e halal?????

   • #18 av Marie på 9 april, 2012 - 09:27

    Astaghferollah vilka rafedin shiamuslimer är!! Värre än kafer! Ditt hat är illa dolt….

    Ojojoj… nu förstår jag varför du inte vet så mycket: du förstår ju inte när du läser.

    Jag ska förtydliga för dig, kanske mer pedagogiskt:
    Det finns de som säger att eftersom vin är tillåtet i Paradiset så bör det väl vara det även här på jorden. Så frågan var om vinet i Paradiset är alkoholhaltigt eller inte. Och jag svarade på det. Det är inte en rusdryck i Paradiset, vilket det däremot är här på jorden, därför är det inte tillåtet att dricka vin här, däremot är det det i Paradiset.

    Om du ännu inte förstår rekommenderar jag att läsa igenom allt en gång till, ta gärna hjälp utav någon annan också om du behöver.

 8. #19 av ?? på 7 april, 2012 - 01:10

  och min adra fråga varför slår ni er själva( aså shiamuslimer) ?

 9. #20 av N på 7 april, 2012 - 16:19

  Så klockrent svar Marie! Jag är så förbannat trött på alla sunnimuslimer som anklagar mig för att hata Aisha! Jag talar inte illa om henne men hon är väl som vilken människa som helst som har gjort fel!

 10. #21 av Ella på 8 april, 2012 - 01:52

  Tusen tack för allt, du är verkligen en underbar människa! Tack för att du tog dig tid och svarade på alla mina frågor och som vanligt är dem alltid klockrena mashallah 🙂

  • #22 av Nesrin på 14 april, 2012 - 00:19

   Salam alaykom
   Undebar blogg och kloka svar…

 11. #23 av Aisha på 17 april, 2012 - 18:12

  Titta på det här, Må Allah (swt) vägleda er shiiter.

  • #24 av Marie på 17 april, 2012 - 19:04

   Det är alltid lika roligt och intressant att se hur dessa sunni-debatanter rullar sig i smuts och smörja när de diskuterar. Inte en droppe värdighet finns att ta på där. Föreställ dig att Profeten Muhammad(s.a.a.s) satt bredvid honom – skulle han anse det värdigt att hålla på och åma sig som han gör, svära och använda nedvärderande ord om sin motståndare, som han gör…? Jag har hittills inte sett en enda sunni(wahabi?) som debaterat en shia och som behållit sin värdighet hela vägen ut… bara smuts kommer från deras mun. Helt otroligt att man kan finna dessa människor värdiga att följa och lyssna på? Men var så god alla som är intresserade… ha honom som er förebild.!

   • #25 av zulqarnain på 17 april, 2012 - 22:35

    Hade du förväntat dig något annat från en Wahabi?
    I Iran (ja samma Iran som de visar imam khomeini som en varg och en dödskalle) är det straffbart och förolämpa Aisha och umar… men man förbannar Muwaieh och yazid som wahabi lovprisar.
    Förresten syster Aisha, vad tycker du om att man bränner guds namn i början av din video? för du vet väl symbolen som finns i Iranska flaggan står för Allah? hoppas de lär ut dessa saker till er för profeten kommer fråga er varför ni smutskastar guds namn i samma stund som ni förbannar och anklagar eran bröder och systrar.
    Om ni la lika mycket energi på att bekämpa Israel så som ni lägger tid på att smutskasta eran shia syskon skulle Israel inte finnas nu.

   • #26 av Marie på 17 april, 2012 - 22:39

    Tack zulqaranin för dina upplysnde svar! 🙂

 12. #27 av Mariam Rasoul på 13 augusti, 2012 - 06:29

  Oh Allhamdullilah jag har hittar en otrolig bra blogg allt som jag behöver veta finns här.
  Tack syster du har en sån grym blogg!
  Jazak Allah Kheir<3

  • #28 av Marie på 15 augusti, 2012 - 01:08

   Tack Mariam, du är välkommen :)!

 13. #29 av A på 26 januari, 2013 - 08:37

  Sura 66 neråt specifikt vers 4! Står det tydligt varför.

  Det baserar sig på en händelse då Profeten sa till Hafsa en henlighet, det första hon gör är att säga det till en av hennes vänner. Profeten vänder sig till Hafsa och frågar varför sa du det? Både Hafsa och Aisha vänder sig mot profeten och säger vem sa till dig? (tänk er nu att de vänder sig till VÅR profet och säger detta). Profeten svarar: Allah sa till mig…..

  Därefter specifikt så svarar Allah med att säga vers 5 neråt. Läs själva så får ni se.

  Allah delade in profeternas fruar i 3 kategorier.

  1. de som var ute efter dunya (världen) och dess saker och prylar
  2. de som var trogna muslimer
  3. de som utförde fel handlingar ex. sexuellt utanför deras förhållande

  Ni måste förstå att bara för att de är profetrnas fru(-ar) betyder inte det att de automatisk är eller blir bra muslimer. De är ju människor och inte robotar.

  Anledningen till varför fruarna går under namnet Mothers of the Believers (Arabic: Ummahāt ul-Muʾminīn ) är för att Allah sade att profeternas fruar räknas som mor/mödrar till/över de troende (man får inte gifta sig med sin mor) och efter att profeterna går bort från denna värld/jord får ingen gifta sig med fruarna, för de är som folkets mödrar.

  Fatima och Khadija däremot är stora förebilder, MashALLAH!

  • #30 av A på 26 januari, 2013 - 08:47

   Här beskrivs det jag nämnde ovan med källor och refrencer från hadither samt Quran.

   😀

 14. #31 av Sunni på 24 november, 2014 - 19:30

  Jag är så trött på att se alla dessa kränkande trådar om alla som inte är från profetens släkte, hatet som sprids mot de är inte klokt, det man beskyller de för och så ger man ut falska hadither som ska ”säkerställa” ens trovärdighet.

  http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2433&Itemid=79
  Läs gärna detta, berättar om hur onödigt hela detta inlägg är…

  Jag säger att goda män får goda fruar, onda män får onda fruar och Allah swt vet bäst. Om Profeten saw fvmh är den bästa borde han få de bästa som fruar, och Allah är den allsmäktige.
  Detta bevisar endast på att Aisha raw såsom alla andra fruar var en duktig förebild och helt underbar som människa och kvinna i islam.

  Aisha raw har självklart gjort fel såsom i surat Atahrim men alla människor begår misstag, även profeter så istället för att leta efter hennes misstag, se på allt bra hon gjort för vår religion. Det man vill ta upp i denna sura är inte hennes misstag utan att man inte ska lära från sina ”grannar” det onda och att gå emot sin man. (läs i samma sida om surat Attahrim så får ni veta mer om detta)

  Jag ska inte ödsla tid på detta då ni endast kommer ta upp flera hadither som ni anser vara trovärdiga som inte ens är autentiska. Det shia muslimer gör är helt *** up och jag låter dömandet vara till Allah swt. Jag är redan mitt inne i en debatt om detta så ni lämnar vi detta åt sido.

  ”Den som Allah vill vägleda kommer vägledas den som inte Allah vill kan inte bli vägledd, må Allah vägleda er till den sanna islam och låt er lämna skuggorna och gå till ljuset. Kunskapen är ljus så jag råder er att söka kunskap, inte endast i Shia muslimska platser”.

  • #32 av Marie på 25 november, 2014 - 10:21

   Den länk du lämnat pratar om de som anklagar kyska kvinnor för okyskhet. Vår opposition emot Aisha har inget med kyskhet att göra, hon kan inte anklagas för att ha begått någon sådan handling.

   När du säger att ”goda män får goda fruar, onda män får onda fruar”, så är det ju helt ologiskt. I så fall fanns inga problem alls i världen, och absolut inga skilsmässor….! Ett sånt argument visar på dålig erfarenhet, och det är något som du själv kommer att erfara med livet. Dessutom så motsäger du helt enkelt Koranen. Det skulle jag akta mig för. Och man bör betänka en extra gång, angående Koranen, att Gud inte tar upp något som är oväsentligt. Och det Aisha och Hafsa gjorde upprörde Profeten så mycket, att Gud tog med detta i den bok som ska vara för evigt bland folk.

   Anledningen varför Profeten hade fruar av olika slag, var just för att vi människor ska ha Profeten som exempel i ALLT! Om Profeten inte hade äktenskapsbekymmer att lösa, så vore han inget exempel för sin Ummah. Hur han löste konflikter i äktenskapet, det är sånt som vi ska luta oss emot. Gud visar, i Koranen, att Han tillåter skilsmässa, på basis att ens partner beter sig illa emot en. Och som Gud säger, kanske ger han personen en fru/make som denne bättre förtjänar. Men Profeten visar också att han valde att idka tålamod istället.

   Vad gjorde Aisha för islam? Hon måste ju ha gjort något, enligt er, som är betydligt större än hans första fru Khadidjas bidrag till religionen. Hon som stod vid sin make hela den första svåraste tiden i islam, då nästan ingen annan stod vid honom, dessutom offrade hon hela sin förmögenhet för islam. Hon födde honom dessutom den dotter, Fatima, som han älskade så högt och varifrån alla våra visaste imamer kommer ifrån. I jämförelse med henne: vad har Aisha gjort, som gör att ni (sunni) i princip har kastat Khadidja på sidan och till 95% endast pratar om Aisha. Jag har aldrig någon av er prata om någon annan fru, än Aisha. Ändå är hon (och Hafsa) de enda fruarna som förekommer i Koranen, och det av en negativ anledning!

   Besynnerligt, minst sagt.

 1. Bevis från Sunni att Shia är rätt | Välkommen till en syster i Islam!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: