Avvikande grupper inom Islams ummah

Islamic Flower

Lilja frågar mig:

”Assalamualikum wa rahmatullahi wa barakatuh

eftersom du ville ha en spark så får du härmed en rejäl spark. Eller i min menng. Jag vet inte hur du ser på “vad som är bevis”, men vad anser du om denna texten. Jag vet att shias alltid ska berätta att de är just shias och ja, om du vill läsa den här och sen skriva ett inlägg eller så om det så vore det super.
http://islamnewsroom.com/which-sect-of-islam-hot-topics-58

Jag vet inte riktigt vad du menar att jag ska skriva om den texten? Men jag tackar i alla fall för den och ska göra ett försök: Han som skrivit inlägget i länken, Yusuf Estes antar jag att det är, argumenterar bland annat med:

”Do the words; ‘Islam’ and ‘Muslim’ appear in the scripture of Islam [Quran]?” Answer: YES!”

Och därför ska vi inte kalla oss annat än just muslimer. Och det tror jag att alla vi muslimer skriver under på. De allra flesta i Sverige tror på demokrati, t.ex, men inte alla är Sverigedemokrater för det. Det finns ibland anledning att precisera vilket parti man tillhör och då kallar svenskar sig för ”moderater” eller ”socialdemokrater” osv, kanske för omgivningen bättre ska förstå varför man är utav en speciell åsikt i en fråga… inga av de alternativen gör att man mindre tror på demokrati.

Det är vid sådana tillfällen som vi muslimer preciserar oss så som sunni, shia eller annat. För att visa vilka vi följer, dvs skulle ”rösta på” om det fanns en möjlighet till det… Det är inget konstigt med det.

Han återger även Koranen:

It is not for a believer, man or woman, when Allah and His Messenger have decreed a matter that they should have any option in their decision. And whoever disobeys Allah and His Messenger, he has indeed strayed in plain error.” [Al Ahzab 33:36]

Och det är just det som är själva ”grejen”: att vi även ska ”obey” Hans Budbärare. Allahs Budbärare sa, enligt sunnah, att vi skulle följa Imam Ali då han vid Ghadir Khumm sa:

”Skåda! Jag lämnar till er två dyrbara saker. Den första av dem är Allahs bok där det finns ljus och vägledning, Den andra är min Ahl al-Bait. Jag vill påminna er i Allahs namn om min Ahl al-Bait. Jag vill påminna er i Allahs namn om min Ahl al-Bait. Jag vill påminna er i Allahs namn om min Ahl al-Bait. (Tre gånger).”

Sunni referenser:

  • Sahih Muslim, Chapter of the virtues of the companions, section of the virtues of Ali, 1980 Edition Pub. in Saudi Arabia, Arabic version, v4, p1873, Tradition #36.
  • Och många fler så som Sahih al-Tirmidhi, Musnad Ahmad.

(För den engelska versionen av Sahih Muslim, se Chapter CMXCVI, v4, p1286, Tradition #5920)

Så de som följer Koranen, måste även likaledes följa Profeten som i sin tur uppmanade oss att följa Ahl al-Bait, dvs Imam Ali.

”Additionally, when we consider that the deviant groups always have to have a name of some kind in order to distinguish themselves from the others, we begin to see the pattern. If someone feels that it is necessary to describe himself as a certain kind of ”Muslim” then this is his or her problem.”

Här säger han att om man vill beskriva sig som en särskilt sorts ”muslim”, då är det hans eller hennes problem. Gud själv sorterar, i Koranen, ut Abrahams sanna efterföljare, dvs de som följer den Rätta Vägen, med epitetet ”shia”, och till och med självaste Profeten Noah pekas ut som ”shia” då Gud kallar honom – i Koranen – för shia:

Koranen 37:82-84

‘Peace be upon Noah among the peoples!’ Thus indeed do We reward those who do good. He was surely one of Our believing servants. Then We drowned the others. And verily of his party (shia) was Abraham;

[Helt annorlunda översatt dock, i den svenska versionen…. varför? man kan ju bara spekulera….]

Koranen 28:16 (i den engelska versionen och i den svenska kapitel 28:15… det bekymrar mig att de båda översättningarna har olika versindelningar, men det orkar jag inte forska i just nu):

And he entered the city at a time when its inhabitants were in a state of heedlessness; and he found therein two men fighting — one of his own party(shiat-ihi), and the other of his enemies. And he who was of his party(shiat-ihi) sought his help against him who was of his enemies. So Moses smote him with his fist; and thereby caused his death. He said, ‘This is of Satan’s doing; he is indeed an enemy, a manifest misleader.’

Även här är den svenska versionen översatt till något helt annat än den uppenbara översättningen utav ordet ”shia”(=hans parti, eller följeslagare).

Jag avslutar med det första citatet ifrån den webbsida du länkade:

”Do the words; ‘Islam’ and ‘Muslim’ appear in the scripture of Islam [Quran]?” Answer: YES!”

Där skribenten skriver detta som ”bevis” för att vi inte ska kalla oss annat än muslimer, eftersom det ordet ju omnämns i Koranen. Men även ordet ”shia” finns i Koranen på flera ställen… är det också ett argument för att vi nu alla ska kalla oss för shia?! Aldrig nämns dock ordet ”sunni” på något folk i Koranen, kanske något att fundera kring?

Vi, både sunni och shia, har båda hadither som nämner att Profeten utsåg Imam Ali som hans efterträdare. Visserligen förkastar många sunnimuslimer dessa hadither, trots att de finns i era egna ”Sahih”, men jag finner inte någonstans någon hadith där Profeten utser Abu Bakr eller Umar som sina efterträdare heller…

Så, hur göra? Vi får väl använda våra egna huvuden och själva besluta utifrån eget förstånd vad vi vill följa, och sedan respektera varandra efter det.

  1. Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: