Ni, shia, uppskattar inte värdet av Imam Hussein!

”Till skillnad från orientalister som intresserar sig för de historiska och materiella aspekterna av Imam Husseins (AS) liv, presenterar jag honom från en kristen synvinkel,”

Antoine Bara

Författaren Antoine Bara


Antoine Bara är en kristen tänkare och forskare ifrån Syrien som skrev en bok med titeln ”Imam Hussein in Christian Ideology” som rörde upp kontroverser eftersom den bekräftar att Kristus (frid över honom) förutspådde Imam Husseins ankomst.

”Jag är kristen, men uppmanar mänskligheten att följa Imam Husseins upphöjdhet, eftersom han är alla religioners samvete.”

Det är intressant att Antoine Bara anser det att vara Shia är ”den högsta graden av kärlek till Gud”. Bara anser att vem som helst i världen, oavsett dennes religion, kan vara en shia beroende på ens egna personliga tolkning ”på grund av den rena familjens (frid vare med dem) storhet i att försöka bevara skönheten i sin religion ”!

Antoine Bara skäller dock ut Shi’amuslimerna och säger: ”Ni, Shi’a och muslimer, förstår inte värdet av Imam Hussein. Ni ska vara helt ärliga i att förmedla hans ord på Ashuradagen till världen. Detta uppdrag kräver inte bara att ytligt berätta innebörden av denna händelsen, utan också att komma till rätta med aspekterna och andan i hans revolution”

Fråga till författaren: Det kapitel där du sade att Kristus (frid vare med honom) profeterade Imam Husseins (fred vare med honom) ankommande var som en bomb! Det var det mest kontroversiella kapitlet i boken … kan du kasta mer ljus över detta?:

Svar: Kapitlet tar allmänt upp betydelsen av ordet ”Hjälparen” som förekommer i Bibeln. Innan jag förklarar vad det innebär vill jag bekräfta att Bibeln nämner profeten Muhammed (frid vare med honom och hans rena familj) samt Imam Hussein (fred vare med honom). Dessa profetior tas upp i kontexten att tala om den enda sanna religionen, som enligt min mening är islam.

Kristus (fred vare med honom) talade om Imam Husseins (fred vare med honom) ankommande i Johannes evangelium då han säger:

”Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det. Jag sade er det inte från början, eftersom jag var hos er. Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. men jag säger er sanningen; det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er, och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är.”

(Joh 16:5-8)

En del kristna har förklarat ordet ”Hjälparen” som den Helige Anden. Men efter att jag undersökt dess mening, jag tror inte alls att det är dess innebörd . Så tittade jag på de andra två förklaringarna som finns, att det antingen hänvisar till profeten Muhammed (frid vare med honom och hans rena familj) eller hänvisar till Imam Hussein (fred vare med honom).

Efter mer forskning, insåg jag att Kristus (fred vare med honom) inte kunde ha sänt en profet som han själv, däremot var det möjligt att han skickade en martyr till mänskligheten, vilket innebär att det definitivt är Imam Hussein som hänvisas till i ovanstående citat från Bibeln.

Jag har diskuterat detta faktum i detalj i boken och jag vill inte upprepa mig här, men i den tredje upplagan av boken, lade jag till en introduktion där jag inkluderade mer bevis på Jesus profetia om Imam Hussein (fred vare med honom) . Det är där, i den tredje upplagan, för de som vill hänvisa till den.

Jag vill påpeka att på den tiden, och efter att publicera boken, träffade jag en kristen präst i Libanon som sade till mig ”Jag har under en lång tid hört att Kristus profeterade ankomsten av en martyr, men det kunde inte förstå vem han var. När jag läste din bok övertygades jag utav sina välgrundade analyser. Imam Hussein är utan tvekan den martyr som Kristus talade om.”

Fråga till författaren:Vad lockade dig mest i karaktären av Imam Hussein (fred vare med honom) och vilken av hans ord och talesätt är närmast dig?

Jag attraherades utav hans extrema blygsamhet trots att han var en betydelsefull helig person. Bland hans ord och skri på dagen för Ashura som mest rörde mig var ”Finns det någon anhängare som står bredvid oss? Finns någon allierad som vill rädda oss?” Jag ihågkommer alltid dessa ord eftersom de beskriver hur otacksamma människor kan vara gentemot de som sänds av Gud och hur folk engagerar sig i att fullfölja sina egna personliga intressen, men ignorera de principer och värderingar som förespråkas av religioner.

Efter svåra samvetskval startade revolutioner, däribland Al-Tawabeen. Tyvärr skedde det inte förrän efter Imam Husseins (frid vare med honom) död. Hur mycket skada har hela mänskligheten lidit därför att de förrådde honom och inte stod upp för honom (frid vare med honom)?”

Läs hela intervjun med Antoine Bara här

  1. #1 av Abbas Ackbarian på 30 december, 2012 - 22:47

    Fred vara över dig
    När jag läste första raderna blev jag glad över att en Kristen fann det Imam Hussien ville uppnå. Imamen är för hela mänskligheten när han sa till trupper som omringde honom och hans familj han sa ” om ni inte har något tro förbli fria män i denna värld”. samt det fanns en kristen i lmam Hussiens anhängare som försvarade imamen till martyrskap.
    Under Ashura dagar såg jag via tvn i iraq kristna som ordnat sorg dagar och precis som shiaa samlas de för att hålla minnet av Ashura levande.
    Så jag tackar Gud att fler börja inse resultatet av imam Hussiens revoletion mot de icke troende beni omeie.

  1. Idag: världens största marsch mot förtryck « MammaMarie

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: