Religionens grund

.
https://i1.wp.com/www.uncg.edu/rel/images/bubbles/IslamSymbolAllah.jpg

.

Allt som Gud skapat följer Guds lagar. Växter t.ex följer dennes lag för överlevnad; den speciella växtens egna lag om hur den ska samla in näring, vatten och fortplanta sig. Djur följer också en lag: dvs det speciella djurets lag om hur den ska samla in mat, leva, fortplanta sig och föda upp sina ungar. Alla dessa lagar handlar om artens överlevnad – inget annat.

Dessa lagar är Guds lagar och dessa har inget val, dom är ”tvingade” att följa sina lagar. I vardagstal kallas dessa lagar för Naturlagar eller att djuren följer sin instinkt. Men eftersom det är skapelsens lagar kalla vi den för Guds (Skaparens) lagar.

Människan är dock delvis undantagna detta ”tvång”. Eftersom människan bär på det mest avancerade av Guds skapelser – Hjärnan! Även om universum ter sig så mycket större och svårare att utforska, så vet man betydligt mer om universum än om hjärnan, hur den fungerar: vad den kan producera, skapa, hur tankar (som ju är något abstrakt) kan formuleras i den eller hur den styr kroppen. Då vi besitter denna utomordentliga ”maskin” så har Gud gett oss ett förtroende – den så kallade Fria Viljan.

Men, människan – om vi inte håller oss ödmjuka och följer Guds lagar – har möjlighet att bli den som tillslut förstör sin egna, och förmodligen alla andra arters, överlevnad. Eftersom vi är fria att följa alla Guds lagar. Det är t.ex vi som matar växtätande djur med foder av döda djur. (En växtätare skulle själv aldrig komma på tanken att äta ett kadaver). Vilket förstör djurens naturlagar, och som kan medföra att både djur och de människor som äter djuret kan påverkas av ex.vis någon sjukdom, eller till och med dö. Ingen annan varelse kan heller tvinga andra varelser att leva efter ett mönster som inte passar dem.

De naturlagar vi människor dock ”tvingas” att följa, för vår överlevnad är ex.vis att äta och dricka, gå på toaletten, söka skydd från kyla/värme, fortplantning osv.

Just begreppet ”profetskap” utgår ifrån antagandet att Guds vilja är att alla människor ska följa bestämda lagar, vad gäller sättet att leva och uppföra sig, för att människan (och mänskligheten) ska leva i harmoni med naturen och med varandra. Därför har Gud skickat sina profeter för att sprida dessa lagar och förhållningssätt till mänskligheten. Sedan är det upp till människan själv om hon vill följa dessa lagar. Det är människan (och mänskligheten) själv som förlorar eller vinner, både i detta och i nästa liv. Koranen säger:

”Inte heller straffar Vi utan att i förväg ansända budbärare för att varna!”

Profetskap – manar till tro på de profeter som Gud skickat från tid till annan för att vägleda människan. Enligt islam har Gud skickat 124 000 profeter, varav Adam var den förste. Noak, Abraham, Moses och Jesus var andra framstående profeter. Islams profet Muhammed(S) var den siste. Vissa profeter hade med sig s.k. ”sharia”, som betyder ”lagar för olika områden i livet”. Moses hade de 10 budorden, Jesus Evangeliet osv), andra profeter var bara förmedlare av sina förfäders sharia.

Eftersom en profets ord ska lydas och hans handlingar ska utgöra vägledning, måste en profet vara ofelbar i sina tankar, ord och handlingar. Det var bland annat p.g.a. denna ofelbarhet som folk tyckte att profeterna var så underbara att en del av dem ansågs gudomliga. En del upphöjdes till gudar av människorna, vilket gjorde profeterna förtvivlade. Vi har ett exempel i Jesus som inte ansågs vara mänsklig, p.g.a. sin ofelbarhet, att han upphöjdes till Guds son – och till en del av gud.

Profeterna hade också förmågan att utföra mirakel. Varje profet kom med ett mirakel som passade för just den tiden de levde i just då. På profeten Moses(A) tid sysslade de mest respekterade vetenskapsmännen med magi, så Moses(A) hade en stav som han utförde mirakel med, som hela tiden överträffade de största vetenskapsmännen i magi. (Förmodligen är det från Moses historia man kan härleda den s.k. trollstaven som man oftast ser i samband med trollkarlar och magiker idag – ingen trollstav = ingen riktig magiker… men det är en helt annan historia).

En känd historia på den tiden var när han delade havet mitt itu. Men han hade inte bara sin stav, han hade totalt 9 mirakel han kom med.

Den tid Noak levde visste hans folk inget om båtar, ingen hade någonsin sett en sådan. Och han började bygga denna båt mitt i öknen. Folk frågade honom vad han sysslade med och han svarade att han ska använda den i havet. Folket tyckte han var gelen eftersom det inte fanns något hav på mils avstånd. De frågade varifrån vattnet skulle komma och han svarade: ”Från himlen och från jorden”.

På Jesus tid var medicin ett hett ämne, man forskade enormt eftersom det fanns många sjukdomar, så som pest och spetälska. Hans mirakel var att bota sjuka, handikappade – och han kunde till och med återuppväcka döda.

Profeternas ofelbarhet, kombinerat med deras mirakel gjorde att de av en del folk alltså upphöjdes till gudomlighet. Detta är förbjudet i Islam. Man får absolut inte jämställa någon med Gud.

Rent allmänt var profeterna avdelade för specifika samhällen, regioner eller perioder. Mohammed(S) däremot, den siste profeten, skickades för att förkunna Guds vilja för HELA mänskligheten, såväl för den tiden som för all framtid. Islam är alltså en fulländad vägledning för människor av alla klasser, raser och länder.

Den lägger tonvikten på individens rening utifrån några grundläggande principer: en tro på Guds enhet och på ett liv efter döden. Så småningom kommer resultatet att bli ett världsomfattande brödraskap och ett samhälle präglat av frid och fred. InshaAllah!

 

  1. Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: