Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 18

human570

Varning till härskaren

95. Akta dig från att utveckla egenskaper som självbeundran och självuppskattning. Bli inte inbilsk av de goda sidorna som du hittar i din goda karaktär eller goda gärningar som du har utfört. Låt inte smicker och mild övertalning göra dig fåfäng och egoistisk. Kom ihåg att av alla listiga knep som djävulen har att lösgöra goda gärningar som gudfruktiga människor och påverka deras fromhet, är smicker och falska lovord de som han stödjer sig mest på.

96. Skryt inte om tjänster och godhet som du har utfört för ditt folk och försök inte få dem att tänka på detta. Tänk inte på det goda som du har gjort för dem, och ta inte tillbaks de löften som du gett. Alla dessa vanor är mycket fula drag i ens karaktär. Bruket att skryta över utförda gärningar drar tillbaks det goda man har gjort, vanan att överdriva och tänka mycket högt om sina goda handlingar gör att man förlorar Allahs vägledning, och vanan att bryta sina löften är illa omtyckt av både Allah och människor. Den barmhärtige Allah säger: ”Det mest förhatliga för Gud är att era ord inte överensstämmer med era handlingar!” [Koranen, 61:3].

97. Var inte förhastad när du fäller dina beslut, när det är dags för en åtgärd som måste utföras, eller ett beslut som skall fattas, var då inte lat, slösa inte tid och inte visa inte svaghet. Om du inte hittar ett korrekt sätt att utföra en sak omedelbart, envisas då inte med att göra det på ett felaktigt sätt, istället när du hittar en riktig lösning, så var inte slö i att anta den.

98. Kort sagt: utför allt på en tillbörlig tid och på ett korrekt sätt och håll allt på sin rätta plats.

99. Förbehåll inte dig själv något som är en gemensam egendom för alla och där andra har lika rättigheter. Blunda inte för bländande oegentligheter hos dina ämbetsmän: som felaktiga domslut och missbruk av rättigheter, eftersom du kommer att hållas ansvarig för dessa fel även om de utförts av andra. Inom en snar framtid kommer dina felaktiga metoder och missförhållandena att avslöjas, och du kommer att hållas ansvarig, och straffas, för fel som begåtts emot de hjälplösa och förtryckta människorna. Ta hand om och håll kontroll över ditt temperament, din ilska och din önskan att vara arrogant och fåfäng. Ta hand om dina händer när du är ute efter att leverera straff, och din vassa tunga när du säger hårda saker. Det bästa sättet att uppnå detta är att inte förhasta sig i att göra anmärkningar, eller att försena utdelningen av straff så att du kan hålla humöret under kontroll och inte är alltför uppjagad.

100. Och du kan inte uppnå detta om du inte ständigt kommer ihåg att du en dag skall återvända till Allah, och fruktan för Honom övervinner alla andra känslor.

101. Du måste alltid försöka komma ihåg goda och nyttiga handlingar som tidigare utförts, handlingar som verkställts hos en rättvis och godhjärtad regim, goda gärningar som de utfört, bra lagar som utfärdats, instruktioner från den Helige Profeten (s), Allahs kommandon som givits oss i Hans Heliga Bok, och saker som du har sett mig göra eller har hört mig säga. Följ goda handlingar och råd om fastställs där. Följ på det sättet noga de råd som givits på dessa sätt. Genom dem har jag försökt att lära dig allt som kan läras om ett bra styre. Jag har gjort min plikt mot dig så att du inte kan gå vilse och ditt sinne får inte längta efter simlpa önskningar. Om du gör det har du ingen ursäkt inför Allah.

102. Jag ber Allah att Han, genom Sin Gränslösa Nåd och Suveräna Makt, kanske beviljar våra böner, att han leder oss båda genom den Gudomliga Vägledningen för att uppnå Hans Välbehag, efter att framgångsrikt åberopat våra ärenden inför honom, försvarar våra handlingar inför folket, vinner gott anseende, genom resultatet av vårt godhjärtade och rättvisa styre, med ständigt ökande välstånd och ständigt ökande välfärd för Staten och att vi får möta slutet på våra liv som martyrer och fromma personer, då vi ska återvända till Honom endast.

103. Må Allahs Frid vila över den Heliga Profeten (s) och hans utvalda ättlingar

Och det var hela brevet från Imam Ali(a) till Malik Al-Ashtar om Styresprinciper inom Islam, som även hamnar under regler för mänskliga rättigheter.

Läs hela artikelserien

  1. Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: