Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 16

human570

En regents arbetsuppgifter

79. Sedan finns det vissa uppgifter som bara du måste genomföra och som ingen av dina tjänstemän kan utföra. Bland dem finns att svara på skrivelserna till dina kommissionsledamöter och guvernörer och är bortom all jurisdiktion eller förhandsgranskning av sekreterare. Om du märker att dina ämbetsmän inte tar lika allvarligt på allmänhetens klagomål som de ska, så ska du personligen närvara vid dem. Du måste avsluta en dags arbete varje dag, för att varje dag kommer att föra sina egna speciella arbetsuppgifter åt dig. Boka dina bästa stunder för böner till Allah, även om allt arbete du utför för Staten är ett arbete i Guds väg, särskilt om du är uppriktig och ärlig, och om dina meborgare är nöjd med ditt styra och är säkra från förtryck.

80. Bland de arbetsuppgifter som du ska utföra flitigt hör dina dagliga böner. Dessa bör utföras uppriktigt och ihärdigt. Du måste fixa tider för detta under dagar och nätter. Du måste uppbåda din kroppsliga styrka för uppgiften även om det tröttar ut dig. Din respekt för bönen bör vara uppriktig och felfri. Den bör varken vara så lång att det tröttar ut de som följer dig i dessa böner, eller så kort att den blir fel eller bristfällig, eftersom bland dem som följer dig under bönen, kan det finnas personer som är sjuka, medan andra kan bråttomt för att sköta ett viktigt arbete. När den Helige Profeten (s) sände mig till Jemen frågade jag honom hur man skulle leda bönen. Han rådde mig, ”Framför bönen som en äldre, svag person och vara snäll mot de troende” (så att svaga och äldre personer kan följa dina böner enkelt och obesvärat).

81. Du måste se till att inte avskärma dig från allmänheten. Placera inte en ridå av falsk prestige mellan dig och dem över vilka du styr. Sådana anspråk av pompa och stolthet är i själva verket manifestationer av mindervärdeskomplex och fåfänga. Resultatet av en sådan attityd är att du förblir okunnig om villkoren för din medborgare och vad som verkligen händer inom Staten.

82. Du kommer att misslyckas med att inse betydelsen av händelser som äger rum omkring dig, och kan fästa stor vikt vid mindre händelser och gå förbi viktiga fakta, på samma sätt kanske du fäster vikt vid enkla och obetydliga personer och ignorerar verkligt betydande människor. Vad mera är, du kan förlora insikt till skillnaden mellan bra och dåligt och kanske misstar den ena för den andra eller blandar hopplöst ihop de två.

När allt kommer omkring är en regent lika mycket människa som alla andra människor, och han kan förbli okunnig om omständigheter som hans officerare och ämbetsmän vill hålla honom borta ifrån (till vilka händelser allmänheten kan kasta ljus över). Även om sanningen kan blandas ihop med lögnen, trots att dessa inte får blandas ihop, men då det finns inte några födelsemärken i pannan på sanningen, att den lätt kan särskiljas från lögnen, måste man söka efter fakta och sålla verklighet från fiktion, först då kan man nå sanningen. Tänk själv, det finns bara två kategorier av härskare och du kan tillhöra en av dem.

83. Du kan antingen vara en from, uppriktig och flitig härskare, göra rätt sak vid rätt tidpunkt och med rättvisans och jämlikhetens principer kan du skydda andras rättigheter och göra ditt bästa för att uppfylla dina förpliktelser, i så fall varför dölja sig från allmänheten, varför dra en gardin runt själv!

Eller du kan vara en snåljåp och vägra att vara generösa mot någon, i så fall kommer människor successivt att känna av detta drag i din karaktär och kommer gradvis ge upp att be dig om någon ynnest, men förbise inte det faktum att de flesta av deras krav inte kommer att har något att göra med din privata ekonomi, utan kommer de att handla om människors rättigheter, Statens skyldigheter, klagomål motSstaten, förtryck och begäran om rättvisa, varför då försöka undvika att höra dessa önskemål!

84. Du ska aldrig förbise det faktum att runt de styrande brukar vissa privilegierade personer vistas (släktingar och vänner). De kan ofta försöka dra nytta av sin ställning och kan ta till själviskhet, intriger, bedrägerier, korruption och förtryck. Om du hittar sådana människor runt omkring dig gör dig då av med dem (oavsett hur nära samman sammanbundna de må vara med dig), få omedelbart ett slut på sådan vanära och rensa din omgivning från all sådan moralisk och andlig smuts.

85. Du får aldrig ge mark genom permanenta hyresavtal med äganderätt till dina vänner och släktingar. Du får aldrig låta dem ta besittning av källan till vattenförsörjning eller mark som har särskild betydelse och vikt för kommunerna. Om de får sådana innehav kommer de att förtrycka andra för att dra egna otillbörliga förmåner och därmed samla alla frukter för sig själva, sådant ger dig ett dåligt rykte i denna värld och straff i nästa.

86. Var renhårig i att skipa rättvisa. Straffa dem som förtjänar straff även om han kan vara din nära släkt eller en nära vän och även om en sådan åtgärd kan ge dig kval, sorg och bedrövelse. Bär sådan sorg tålmodigt och hoppas på gudomlig belöning. Jag försäkrar er detta kommer detta bära god frukt.

87. Om folket, på grund av dina strikta åtgärder, blir misstänksamma mot dig att du beter dig som en tyrann och förtryckare, gå då ut och öppet inför dem förklara för skälen till dina beslut och låta dem själva se fakta och inse sanningen. Detta kommer träna till ditt sinne, att vara en välgärning för ditt folk och det förtroende till dig som vilar hos dem, kommer att göra att de stödjer rättvisa och sanning, medan du kommer att uppnå det mål du har i sikte – att få deras stöd i sanningens tjänst.

  1. Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: