Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 13

human570

Korruption

 

57. Fattigdomen bland folket är själva orsaken till förstörelse och ödeläggelse av ett land. Och den viktigaste orsaken till fattigdom hos folket är härskarens och dennes ämbetsmäns begär av att samla rikedom och ägodelar till sig själva, vare sig med rättvisa eller smutsiga medel. De är rädda för att förlora sina positioner och befattningar och härskar och styr på ett sätt där de försöker tillskansa sig mest under den korta tid de eventuellt har till sitt förfogande. De tar aldrig någon lärdom av nationers historia och uppmärksammar aldrig Allahs befallningar.

58. Du ska också vara mycket försiktig angående dina sekreterare. Du ska anförtro ditt arbete endast till de som är de bästa bland dem.

59. De särskilda angelägenheter som är av konfidentiell natur, och som behandlar hemligheter, och statens säkerhet, bör anförtros endast till män av ädel karaktär, eftersom män som är berusade med makt, position och prestige bedriver propaganda och talar mot regeringen i allmänheten. De bär sig öppet illa mot dig och anser sig själva vara så viktiga att de ignorerar dig eller dina order angående i finansiella transaktioner av väsentlig betydelse för Staten. De håller borta viktiga dokument för dig, eller så undviker de viktig korrespondens.

60. Särskild försiktighet bör iakttas när tjänstemän ingår avtal, eller skriver kontrakt, på uppdrag av regeringen, skall dessa avtal och överenskommelser inte vara defekta eller skadliga för Staten. Se till att när de förhandlar om fördrag och allianser, att de inte förbiser eller överger Statens intressen, eller om de sätter Staten i en svag och besvärande ställning på grund av ofördelaktiga villkor i avtalen, eller på grund av intriger hamnat i en sådan situation, bör de kunna hitta vettiga vägar ut ur dem. Se till att de vet och inser sin rätta plats och rang, eftersom den som inte inser sin plats och position kommer aldrig att förstå andras.

61. En sak till om dessa officerare: Du måste komma ihåg att inte välja dem för mycket viktiga uppdrag, och inte lita på dem helt och fullt bara för att du har funnit dem ärliga, flitiga, pålitliga och intelligenta och har bildat en bra uppfattning om dem. Eftersom det finns vissa människor som, när det passar dem, låtsas ärlighet, flit och trohet och kan sätta på en dräkt av fromhet och dygd och därmed hitta rätt i hjärtat på de styrande, men faktiskt är de varken ärlig eller flitig, klok eller vis. Därför måste du alltid kontrollera deras rykte och tjänster som sådana män haft under tidigare regimer, mest vikt bör läggas vid deras goda rykte. Denna typ av urval och övervakning kommer att visa att du är trogen Allah och att du vill din Imam väl.

62. Därför måste du utse en tjänsteman som chef för varje viktig avdelning i er regering. Han borde ha kunskap och visdom nog framgångsrikt klara av alla invecklade problem i sin avdelning och bör vara flitig nog att klara av omfattande arbete.

63. Minns mycket väl, att om det finns något fel i hos dina tjänstemän – och du tolererar det – då är det du, och endast du, som är ansvarig för allt ont de gör.

  1. Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: