Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 12

human570

Statstjänstemännen

48. Sedan kommer statstjänstemännen. Du måste övervaka deras arbete. De måste utses efter en noggrann granskning av deras duglighet och karaktär. Dessa utnämningar ska inledas med en prövotid, utan någon form av favorisering eller acceptera någon påverkan, annars kommer tyranni, korruption och vanstyre att regera i ditt rike. När du väljer dina tjänstemän, var noga med att välja erfarna och hedervärda personer, medlemmar i respektabla familjer som tjänat Islam under dess tidiga dagar eftersom de i regel är av ädel karaktär och gott anseende. De är inte giriga och kan inte lätt mutas. De har oftast tanken på följden av sina gärningar och beslut framför ögonen när de tar beslut. Håll dem också välbetalde så att de inte kan frestas att sänka sin moral och inte förskingrar kontanter från den Stat som de har i sitt förtroende. Om de, trots att ha fått bra betalt, bevisar sig ohederliga, så har du rätt att straffa dem. Håll därför noga ett vaksamt öga över deras arbets- och styressystem.

49. Du kan också utse pålitliga och ärliga män att hålla ett öga över dessa ämbetsmäns verksamhet. Vetskapen om att man i hemlighet har ögon på sig, kommer att hålla dem borta från oärlighet, vanstyre, oegentligheter och från att tyrannisera medborgarna. Skydda din regering från ohederliga tjänstemän. Om du hittar någon av dem oärlig och din hemliga underrättelsetjänst har godtagbara bevis på hans oärlighet, måste du straffa honom. Detta kan, förutom avsked från tjänsten, vara kroppsstraff och ta tillbaka allt som denne oärligt har samlat på sig. Han måste bli förödmjukad och få att inse hans onda handlingars vanära. Hans förnedring och straff måste ges offentligt så att den kan tjäna som en läxa och avskräckande på andra.

Skatter

50. Beträffande insamlingen av markintäkter och statsskatter gäller det att du alltid håller i åtanke skattebetalarnas välfärd, som är av största vikt, än själva skatterna, eftersom dessa skatter och skattebetalarna är de ursprungliga källorna till välfärd som din Stat och dess medborgare är beroende av.

51. En stat lever sannerligen på de intäkter som samlats in från skattebetalarna. Därför bör större vikt fästas vid att se till att marken är bördig, än på insamling av skatter eftersom den faktiska skattekraften hos folket vilar på markens bördighet. En härskare som inte ger sina undersåtars välstånd uppmärksamhet, och bördig jord – utan koncentrerar sig endast på insamling av intäkter – ödelägger jorden och därmed förstör Staten vilket medför tillintetgörelse av Allahs varelser. En sådan härskares styre får inte fortgå länge.

52. Om skattebetalarna klagar inför dig för en för tung skattebörda på grund av oförutsedda katastrofer så som nyckfulla monsuner, inflation i bevattningsmöjligheter, översvämning eller förstörelse av grödor på grund av kraftiga regn och om deras klagomål är sanna, minska då deras skatter. Denna minskning bör vara sådan att den ger dem möjligheter att förbättra deras villkor och underlättar deras svårigheter.

53. Minskning av statliga inkomster till följd av sådana orsaker skadar inte dig, eftersom den bästa investeringen för en härskare är att hjälpa sina undersåtar vid tidpunkten för deras svårigheter. De är landets verkliga tillgång och alla investeringar i dem – även i form av av skattelättnader – kommer tillbaks till staten i form av välstånd i dess städer och förbättring av landet i stort. Slutligen kommer du att komma i sådan position att säkra deras kärlek, respekt och lovord – tillsammans med skatterna. Kommer inte det vara en bestående lycka?

54. Inte bara detta, men ditt goda styre och humana behandling kommer att påverka dem så att de kommer till din hjälp under dina svårigheter, och du kommer att kunna lita på deras stöd. Din godhet, din nåd och din rättvisa kommer att vara en slags moralisk utbildning för dem. Och ge dem och nöjda, glada och välmående liv, som de kommer att vara tacksam mot dig för. De kommer att vara det bästa stödet, starkaste skyddet och den största skattkammaren för dig.

55. Senare om sådana omständigheter kommer fram till att du befinner dig i behov av deras stöd och hjälp, deras förtroende och rikedom eller mankraft, då de har ingen agg emot dig.

56. Kom ihåg, Maalik! Om ett land är välmående, och om dess medborgare mår bra, så kommer de glatt och villigt bära vilken börda som helst.

  1. Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: