Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 8

human570

Samhällsklasserna

33. Du skall veta, Maalik, att folket – över vilka du regerar – är indelade i klasser och nivåer, och varje klass’ välstånd och välfärd i samhället – individuellt och kollektivt – är så beroende av varandra och de andra klassernas välbefinnande, att hela dess struktur är ett tätt vävt nät i ömsesidig aspekt. En klass kan inte existera fridfullt, kan inte leva lyckligt och kan inte arbeta – utan stöd och hopp om gott välbefinnande för de andra klasserna.

34. Bland dem finns soldaterna i Allahs armé som försvarar Hans sak. Nästa klass är statssekreterarna vars uppgifter är att skriva ut och utfärda särskilda eller allmänna order, Den tredje klassen tillhör domarna och rannsakningsdomarna som ska skipa rättvisa. Den fjärde klassen tillhör ämbetsmän som upprätthåller lag och ordning och skyddar landets fred och välstånd. Sedan finns det vanliga folket, de muslimer som betalar de skatter som tas ut av regeringen, och icke-muslimer som betalar de skatter som tas ut av regeringen, och icke-muslimer som hyllar Staten (i stället för att betala skatter). Sedan kommer den klass människor med varierande yrken och branscher, och sist men inte minst kommer de fattiga, de som inget har, som anses vara den lägsta klassen i samhället. Den barmhärtige Allah har fastställt rättigheter och skyldigheter för var och en av dem. De har antingen nämnts i Boken eller förklarats genom instruktioner av den Helige Profeten (s). En komplett kod av dem är bevarad hos oss (Imamerna).

35. När det gäller soldaterna är de under Allahs befäl, en fästning och borg för att skydda och försvara medborgarna och staten. De är sin regents och landets prydnad. Och ger kraft och skydd åt religionen. De propagerar och bevarar freden bland människorna. I själva verket är de fredsväktare och genom dem kan god intern administration upprätthållas. Underhållet och skötseln av en armé är avhängig de skatter som tas ut av Staten, av vilka Allah har fastställt för dem en del. Med detta belopp som de tillhandahåller för sina behov, ska de försörja sig själva och ta hand om sina vapen i fullgott skick för att försvara religionen och upprätthålla rättvisan.

36. Armén och det vanliga folket (vanliga medborgare som betalar skatt eller hyllningar) är två viktiga klasser, men i en välfärdsstat kan deras välfärd inte garanteras om de andra klasserna inte fungerar och bevaras: domare, åklagare, statssekreterare och tjänstemän på olika avdelningar som samlar olika intäkter, upprätthåller lag och ordning samt bevarar freden och vänskapen mellan de olika klasserna i samhället. De vaktar också medborgarnas rättigheter och privilegier och ser till att dessa olika klasser utför sina uppgifter på bästa sätt. Och välståndet i hela denna struktur beror på affärs- och industrimän, som fungerar som ett medium mellan konsumenter och leverantörer. De samlar behoven från samhället. De tillhandahåller samhället varor och öppnar upp butiker, marknader och centra för handel. Vilket erbjuder konsumenterna det dom vill ha, och befriar medborgarna att gå långt efter livets nödvändigheter.

37. Sedan kommer de fattiga och handikappades klass. Det är absolut nödvändigt att de bör tas om hand, hjälpas och ombesörjas väl för. Den barmhärtige Allah har förklarat olika sätt och metoder att underhålla och tillhandahålla hjälp för dessa klasser. Och alla i denna klass har rättigheter från Statens härskare, att åtminstone tillhandahålla ett minimum av behoven för sitt välbefinnande för att leva.

38. Kom ihåg, Maalik att allsmäktige Allah inte kommer att befria någon härskare från sina skyldigheter, så länge han uppriktigt försöker sitt bästa att fullgöra sina uppgifter, åberopar Allah att hjälpa honom i sina verkställningar, är ståndaktig och flitig på vägen mot sanning och rättvisa och fullgör allt detta även om fullgörandet av dessa skyldigheter är trivsamma eller avskydda av honom.

Annonser
 1. #1 av Svarten på 24 mars, 2011 - 02:30

  Hörrö du, del 7 och 8 var VÄLDIGT lika varandra. Är det ett pedagogiskt grepp(=repetition) eller vill du bara kolla om vi är på hugget – och det är vi(=jag 🙂

  • #2 av Marie på 24 mars, 2011 - 07:39

   Men HerreGud! Det är nog snarare JAG som inte är på hugget…. :/!

   • #3 av Marie på 24 mars, 2011 - 07:39

    Och förresten Tack för att du uppmärksammade mig på detta :)!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: