Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 2

human570

George Jurdaq är en kristen vetenskapsman och forskare som blev fascinerad utav Imam Alis(a)  inspirerande och pedagogiska riktlinjer för uppbyggnad av såväl den enskilde individen som samhället i stort. På grund av hans extrema beundran av Imam Ali(a) motiverade det honom att genomföra en grundlig forskning i ämnet: frukterna av dessa mödosamma ansträngningar är boken med titeln: ”Imam Ali the Voice of Justice for Humanity” (al-Imam Ali Soot -al-Adalateh al-Insaneych).

George Jurdaqs nyskapande består i ett jämförande mellan FN:s ”Internationella Deklarationer för Mänskliga Rättigheter” och det kända historiska brevet till Malik al-Ashtar ( som Imam Ali utsåg som guvernör i Egypten), efter att noggrant granska FN:s Internationella Deklarationer för Mänskliga Rättigheter – punkt för punkt – jämför han dem med Imam Alis (a) ord, och sedan visar han med logiska resonemang överlägsenheten i de grundläggande principerna om mänskliga och sociala rättigheter som Imam Ali(a) skrev ned för 1400 år sedan. Efter analyser och jämförande bedömningar, förklarar George Jurdaq de fyra grundläggande skillnaderna mellan Imam Alis ord och de som FN tagit fram.  Och på detta sätt lyfter han fram den obestridliga verklighetens skynken som döljer omvärldens falska, demagogiska och arroganta ansikte.

”Saken som förklarats i tidigare stycke visar bortom alla tvivel, och gör läsarna grundligt medvetna om, de mänskliga rättigheterna som tillkännagavs av Imam Ali (a), och som klart, tydligt och okomplicerat förklarats av honom. Genom att sammanföra dessa frågor här, var vårt mål att göra våra läsare bekanta med, och därmed bistå dem att titta på dessa frågor genom en del andra texter.

Men för att förklara vikten och storheten av Imam Alis(a) syn på mänskliga rättigheter, och för att introducera hans upphöjdhet angående dessa principer och lagar – på ett fullständigt tydligt och övergripande sätt – fann vi nödvändigt att citera de viktigaste punkterna när det gäller FN:s Internationella Deklarationer för Mänskliga Rättigheter så att läsarna själva skulle kunna bedöma skillnaderna mellan dem.

Men om vi ska tala några korta ord på detta område, måste det påpekas att det i princip skulle vara mycket svårt att hitta någon skillnad mellan Imam Alis (a) lära och FN:s Internationella Deklarationer för Mänskliga Rättigheter. Om man tänker på tidsskillnaderna i dokumenten, är mindre skillnader i innehåll och detaljer oundvikliga. Men totalt sett ur grundkriteriernas synvinkel, finns det inte en enda klausul i FN:s Internationella Deklarationer för Mänskliga Rättigheter, där en exakt eller liknande klausul inte finns i stadgarna som utfärdas av Imam Ali(a). Bortsett från dessa stadgar och principer som utfärdats av Imam Ali(a), kan man upptäcka saker som är vida överlägsna och högre än de frågor som ingår i den internationella stadgan om de mänskliga rättigheterna.

Om de viktiga skillnaderna mellan dessa två skriver George Jurdaq på följande sätt:

”Om det finns någon verklig skillnad mellan dessa två internationella stadgar, består de enligt min mening, i implementerandet, som skulle kunna definieras i fyra punkter enligt följande:

1. Den första skillnaden är att den FN:s Internationella Deklarationer för Mänskliga Rättigheter har utarbetats genom gemensamma ansträngningar av tusentals lärda och intellektuella, som utsetts av representanter för alla regeringar – medan texten i den jämförande författningen av rättsliga principer är resultatet av en enda överlägsen person som heter Imam Ali ibn Abu Talib (a).

2. Den andra skillnaden är att Imam Ali(a) har utfärdat sin deklaration om mänskliga rättighet minst tio århundraden före FN:s Internationella Deklarationer för Mänskliga Rättigheter utfärdades.

3. Den tredje skillnaden är att författarna till FN:s Internationella Deklarationer för Mänskliga Rättigheter – eller mer korrekt samlarna av relevant material och principer från olika källor angående uppgift de utfört, eller den uppgift man ville att de skulle åstadkomma – uppfyllde hela världen genom att överbetona storhet i deras uppgift och överdriver deras självberöm till den grad att folks sinnen och intellekt blev äcklad av allt detta fåfänga skryt. På grund av deras egoism och arrogans utmattade de folket och tvingade dem till beröm för tusentals tyngre skyldigheter som de har lagt på människors och nationers axlar.

Å andra sidan har vi Imam Ali (a) som handlat med artighet och ödmjukhet mot folkmassorna och världens Skapare, och höjde sig aldrig stort och överlägset – snarare bad han uppriktigt massorna och Gud om förlåtelse för all eventuell oaktsamhet och underlåtenhet vid fullgörandet av sina skyldigheter.

4. Den fjärde viktigaste skillnaden är att de flesta av dessa regeringar som spelade avgörande roll i utarbetandet av denna deklaration eller var pionjärerna i detta officiella erkännande, är samma regeringar som berövar människor deras rättigheter enligt denna stadga, sänder soldater och krigsmateriel till avlägsna delar av världens hörn och därmed fullständigt förintar dessa stadgan.

När det gäller Imam Ali(a) var det precis tvärtom: varje steg han tog framåt, varje plats han höll en predikan, och överallt han lyfte sitt blixtrande svärd, skar han av despotismens gardiner, förintade egoismens och exploateringens olika färger och yttringar. Ryckte upp det onda tyranniets och förtryckets rötter, jämnade marken så att man kunde gå bekvämt utan att stöta på hinder, och i slutändan försvarade människornas rättigheter och frihet lämnade denna värld som en martyr. Då han tusen gånger, eller mer, under sitt liv riskerade sitt liv på slagfälten för att försvara sin kära ideal.”

När det gäller hans forskning om den mångsidige och ”gudalika” Amir al-Mu`Minin (De Troendes Befälhavare) Imam Alis personlighet, säger George Jurdaq:

Eftersom jag är kristen genom tron kan ingen anklaga mig för att vara sentimental eller partisk i min beundran av Imam Ali.”

Boken ”Imam Ali the Voice of Justice for Humanity” bestod ursprungligen av en volym som lades fram av George Jurdaq till Ayatullah Brujirdi, som senare, efter kompletteringar, har publicerats i fem volymer.

Läs hela artikelserien

Annonser
  1. Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: