Mänskliga Rättigheter enligt Islam – 1

human570

I en serie inlägg kommer jag att redogöra för de mänskliga rättigheterna enligt Islam, så som Imam Ali representerade dom för omvärlden genom ett brev till sin ställföreträdare i Egypten – Maalik al-Ashtar: ett mycket berömt och välkänt brev som sedan dess legat som principer för ett Islamiskt styre.

De 2 första inläggen blir en förklaring och sammanfattning, och en analys av Imam Alis brev/stadgar som en ickemuslim gjort. Sedan kommer jag att presentera stadgarna i några inlägg. Brevet är ett av de längsta kända brev Imam Ali skrev under sin livstid och förtjänar att uppmärksammas. FN:s stadgar för mänskliga rättigheter bleknar i jämförelse med Imam Alis principer, som Profeten Muhammed(s.a.a.s) gav honom. Men det är för varje läsare att själva begrunda och bedöma, förstås.

Maalik al-Ashtar var en berömd följeslagare till Imam Ali (a). Han var chef för Bani Nakha’i klanen, och en trogen anhängare av Imam Ali (A), en modig krigare och fungerade som Högsta Befälhavare över Imam Alis(a) arméer.

Hans tapperhet gav honom den välförtjänta titeln ”Orädd Tiger”. Imam Ali(a) hade speciellt lärt honom principerna för administration och juridik. Han uppriktigt vördade och älskade Imam Ali(a) och förvärvade Mu’awiyahs fiendskap på grund av det. Mu’awiya konspirerade mot honom och fick honom tillslut dödad av hans gäng av legoknektar.

Hans alltför tidiga död sörjdes djupt av Imam Ali(a) som uttryckte sin sorg och sade: ”Han var för mig vad jag var till Profeten (s) ”. Följande instruktioner i form av ett brev skrevs till honom av Imam Ali(a) som utsåg Maalik al-Ashtar som guvernör i Egypten i stället för Muhammad bin Abi Bakr:

Detta brev är ett sammandrag av principerna för förvaltning och rättvisa som dikterats av islam.

Principerna behandlar:

de uppgifter och skyldigheter som en regent har,

och deras huvudsakliga ansvar,

frågan om prioriteringar av rättigheter och skyldigheter, rättskipning,

kontrollen över sekretariat och underställd personal,

fördelning av arbete och arbetsuppgifter mellan de olika grenarna av förvaltningen,

och deras samordning med varandra och dess samarbete med centrala organet.

I dessa stadgar ger Imam Ali(a) råd till Maalik att bekämpa korruption och förtryck bland officerarna, att kontrollera marknaderna och import och export, att sätta stopp för onda vinstbegär, hamstring och svartabörshandel. I brevet har han också förklarat samhällsklassernas olika stadier, en regerings skyldighet gentemot den lägsta klassen, hur de tas om hand och hur deras villkor ska förbättras, principen om rättvis fördelning av välstånd och dess möjligheter, om föräldralösa barn och deras uppfostran, om underhåll till handikappade, invalidiserade och funktionshindrade personer och hjälp i hemmet för äldre och funktionshindrade.

Sedan diskuterar han armén, vilken typ av personer den ska bestå utav och hur de okunniga, hänsynslösa och korrupta legosoldater inte bör tillåtas att ansluta sig till armén som yrke. Han lägger stor vikt på den heder och ädelhet som de frivilliga innehar, som i nödens stund erbjuder sina tjänster frivilligt för att försvara den islamiska staten. Slutligen kommenterar han om den styrandes rättigheter från folket och folkets rättigheter ifrån de styrande.

Det finns en huvudsaklig central idé som genomsyrar alla dessa instruktioner, som en enda tråd av vilken hela duken är vävd, och det är Allah. Regeringen är av Allah, den styrande och de styrda (folket) är båda skapelser av Allah, och deras uppgifter har fastställts av Allah.

Han förväntar sig från var och en av dem att fullgöra sina skyldigheter och att göra sina uppgifter. Den föräldralösa och medellösa förlitar sig till Allah, armén är Allahs armé, vars soldater inte bör uppträda som högdragna och arroganta legosoldater men som ärade och ädla riddare, alla förväntas göra sin plikt efter bästa förmåga. De kommer att belönas i Paradiset i enlighet med deras uppförande.

I korthet är detta brev å ena sidan ”Evangeliet om principerna för förvaltning” så som den undervisas av den heliga Koranen: en kod för att upprätta ett vänligt och välvilligt styre och kastar ljus över olika aspekter angående rättvisa, välvilja och barmhärtighet, en ordning som bygger på det Gudomliga herraväldets principer: där rättvisa och barmhärtighet visas människor – oavsett klass, trosbekännelse och färg, där fattigdomen varken är ett stigma eller en diskvalifikation och där rättvisa inte är behäftade med nepotism, favorisering, provinsialism eller religiös fanatism, och å andra sidan är det en avhandling om den högre moralen .

Den berömda arabisk/kristna juristen, poeten och filosofen Abdul Masih Antaaki som dog någon gång i början av 20-talet sa om detta brev, som Ali ibn Abu Talib skrev till Maalik Al-Ashtar, att det är en långt bättre och mer överlägsen kod än den som avkunnats av Moses och Hamurabi.

Brevet förklarar hur ett mänskligt styre bör vara, hur det ska genomföras och det motiverar de förväntningar muslimer har att Islam ska införa en Gudomlig förvaltning av folket, för folket och till folket. Denna typ av styre vill att de styrande inte ska styra för att tillfredsställa sig själva, utan för att bringa lycka och tillfredsställelse till folket. Ingen religion innan Islam försökte att uppnå detta mål, Ali(a) bör gratuleras för att ha infört dessa principer under hans styre och för att han skrivit ner dem för eftervärlden.

Jag hoppas ni finner intresse i dessa inlägg.


Läs hela artikelserien

Annonser
  1. #1 av A.H på 14 mars, 2011 - 03:39

    MashaAllah syster. Må Allah belöna dig för det värdefulla jobb du gör och må imam Ali(A) besöka dig första natten då vi alla lämnas ensamma…
    Amen.

    • #2 av Marie på 14 mars, 2011 - 05:47

      Ja Rabb, inshaAllah!! Tusen tack för de orden A.H. :)!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: