USA:s globala makthttps://i0.wp.com/www.riprense.com/images/mad_tea_party_mark_bryan.jpg

 

USA härskar över historiens största imperium. Efter andra världskrigets slut gick USA ut som den mäktigaste industrinationen i världen. För att behålla och utvidga sin maktsfär och kontrollera och stänga inne potentiella medtävlare anlade USA militärbaser och ingick avtal med länder runt den eurasiska landmassan. På så sätt stängde man effektivt inne Sovjetunionen och Kina.

Redan 1947 fanns 400 militära anläggningar, flera med kärnvapen i den vida cirkel från Sydkorea i öst till Island i nordväst. USA kunde anlägga dessa baser som resultat av de många krig de bedrivit. Flera av baserna är arv från andra världskriget där USA bestämt över Japans politik och ockuperade Okinawa.

Baserna på Guam, Filippinerna, Guantanamobasen på Kuba och Puerto Rico är arv från USAs seger över Spanien 1898. Det kalla kriget gjorde att USA ansåg sig ha rätten att uppföra baser utanför sitt lands gränser med hänvisning till det kommunistiska hotet från Sovjetunionen. Trots att det kalla kriget är över sedan ett decennium satsar USA mer på militären än under det kalla kriget.

Idag har USA baser över hela världen för att kunna exploatera viktiga naturtillgångar, olja och gas. För att etablera basanläggningar utövar USA regimen ett hårt tryck mot tredskande länder, som innebär såväl hot om indragen ekonomisk hjälp som löften om skuldavskrivningar.

Från och med Bushadministrationen antogs en utrikespolitisk hållning som innebär full kontroll på alla områden ”Full Spectrum Dominans”. Den har även antagit en doktrin om förebyggande anfall mot länder som antas hota USA. För att kunna genomföra detta måste basanläggningarna omstruktureras och utvidgas.

USAs militära styrkor överstiger nu alla världens rustningar sammantaget. President Obama är högste befälhavare för en världsomfattande militär styrka vars like aldrig tidigare funnits. Enligt Pentagons senaste rapport har USA: trupper och militär utrustning stationerade på 702 större militärbaser och över 100 mindre installationer i 40 länder. I USA finns 6000 militärbaser.

Dominans över världens alla hav.

För att dominera haven har USA baser som kontrollerar sund och passager runt om i världen. USA:s flotta består av 13 slagstyrkor som grupperas kring ett hangarfartyg. En slagstyrka består av ubåtar, torpedbåtar och slagskepp, och är i sig stort som ett samhälle på 6000 soldater och manskap.

Dessa ofantliga slagstyrkor anser sig ha rätt att gå in i alla hav, anlägga vid vilka hamnar de vill och genomföra hotfulla militära övningar i närheten av små och försvarslösa länder, som de för tillfället vill förolämpa eller skrämma, som de gjort t.ex. utanför Georgiens kust. De stora hangarfartygen har fått namn för att påminna om USAs krigiska historia – John F. Kennedy, Nimitz, Dwight D. Eisenhower, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln, George Washington, Harry S. Truman, Ronald Reagan och den senaste George W. Bush.

År 2006 grävdes hamnen utanför Tokyo ut för att ge plats åt hangarfartyget George W. Bush. Ett hangarfartyg har en landningsbana lika stor som tre fotbollsplaner och kan ta 80 hypersnabba attackplan, som är bestyckade med konventionella vapen och har s.k. ”dual capability” vilket betyder att planen även kan bestyckas med kärnvapen.

Den sjunde flottan har sin hemmahamn i Guam (indonesien) och genomför återkommande hotfulla manövrar i närheten av Kinas kust. Dessa fartyg kan även lägga till vid hamnarna i Japan – ett land som i sig kan betraktas som ett hangarfartyg, eftersom landet är översållat ett hundratal amerikanska militära installationer som flygfält, hamnar, avlyssnings- och radaranläggningar. Protektoratet Okinawa söder om Japan har 38 USA baser. Där finns de viktiga flygfälten Futenma och Kadena varifrån USA:s stridsflyg når Nord- och Sydkorea, Kina, Thailand, Filippinerna, Indonesien ja, även mellanöstern på kort tid.

Förutom dessa slagstyrkor patrullerar ständigt åtta Trident-ubåtar i havens djup som på kort tid kan avfyra sin dödsbringande last av ballistiska kärnvapen. Dessa robotar är riktade mot Kina, Ryssland, Japan, Tyskland och Frankrike. Man brukar säga att Trident håller hela världen som gisslan.

Diego Garcia

Några timmars flygresa från Indiens sydspets ligger Chagosöarna. Den får tjäna som ett exempel på den brutalitet som ursprungsbefolkningarna fått erfara när USA:s militära intressen fått bestämma.

En av atollerna heter Diego Garcia och har spelat en avgörande roll för USA:s kontroll av mellanöstern. På denna ö har USA byggt en ofantlig militärbas med en av världens längsta rullbanor för B-52 bombplan. Storbritannien leasade denna ö till USA och några tusenmänniskor som redan bodde där, förflyttades med våld till Mauritius där de framlevt sina dagar sedan 1968 i stor misär.

På Diego Garcia finns även hamnar för Tridentubåtar, kommunikationssystem för satellitövervakning samt flygbränsle- och reservdelsdepåer. Under det kalla kriget var basen oundgänglig för avlyssning och kontroll av Sovjetunionen. Vid krigen i Irak och Afghanistan har B-52 bombplan startat från Diego Garcia. Ett okänt antal al Qaeda anhängare hålls fångna på denna ö. Det påstås att de utsätts för tortyr. Detta har förnekats av militärledningen på ön.

Nya baser i krigen spår

Sedan USA ockuperat Irak har ockupationsstyrkorna anlagt nya baser i Irak . De finns vid Bagdads flygfält, flygbasen Tallil nära Nasariyah, samt en bas nära den syriska gränsen och en i det kurdiska området vid Bashurflygfältet. Dessutom kommer USA att behålla en fjärdedel (!!!) av Kuwait som militärbas.

Grannlandet Turkiet har alltsedan landet gått med i NATO på 50- talet varit översållat av USA och NATO baser.

Efter revolutionen i Iran 1979, där USA hade ett hundratal militärbaser, blev baserna i Turkiet ännu viktigare. Där finns avlyssningsbaser, radaranläggningar och den allra viktigaste basen är Incirlik utanför staden. Adana i södra Turkiet, som använts som språngbräda vid USA:s och Storbritanniens bombningar av Irak under 90-talet. I de kurdiska östra delarna finns baserna Mush och Batman. Izmir, vid Turkiets västkust, är hemmahamn för sjätte flottan som patrullerar Medelhavet för att skydda Israel.

USA basernas uppgift

1. Att avskräcka och förödmjuka och säkra USA:s privilegierade tillgång till olja.

2. Att omringa och stänga inne länder som betraktas som fiender och potentiella medtävlare. Som t.ex. Kina och Ryssland. Baserna i Korea, Japan, Filippinerna, Australien, Pakistan, Diego Garcia och flera av de tidigare Sovjetrepublikerna och Centralasien tjänar detta syfte.

3. Att vara hamnar för hangarfartygen, slagskeppen, de kärnvapenbestyckade ubåtarna och andra typer av fartyg som tillhör USA:s flotta. Hamnarna i Okinawa, Yokosuka utanför Tokyo och Filippinerna, Singapore, Thailand m.fl.

4. Att vara träningsplats för manövrar för bombflyg och djungelkrigföring som baserna i Vieques i Puerto Rico och Okinawa söder om Japan.

5. Att utgöra avskjutningsramper för USA:s invasioner i andra länder: baserna på Okinawa, Filippinerna, Korea, Spanien, Honduras, Tyskland och de nya baserna i Östeuropa (Rumänien, Bulgarien och Polen) samt baserna i centralasien, Kuwait och Irak och baserna i Qatar, Bahrain.

6. Att tillgodose C3I system- kommando, kontroll och kommunikation och avlyssningssystem (alltså radaranläggningar), avlyssningsbaser som har rymdkontakt före krigföring. Exempel på detta är i England (Menwith Hill) Australien, Okinawa och Qatar.

7. Att kontrollera värdlandets regeringar. Baserna är plattformar för att genomföra militärkupper i olika delar av världen.

8. Att placera ut kärnvapen. I Turkiet finns kärnvapen i Incirlik, Italien Ghedi Torre och Avianobaserna, Grekland Araxosbasen, Belgien Kleine Brogel, Holland Volkelbasen och i England Lakenheath och med största säkerhet Okinawa.

9. I Europa har USA varit starkt engagerad i att omstrukturera sina bassystem till att även gälla Östeuropa. Kriget mot Serbien utmynnade i att nu kunde man etablera en ofantlig bas i Kosovo – Camp Bondsteel,. I Tyskland är militärbasen Rahmstein bas för de USA-soldater som i krigstid skeppas ut till olika delar av världen. Andra viktiga baser är Norwenig, Memmingen, Spangdahlem.

10. I och med invasionen av Afghanistan och Irak har vägen öppnats för att utvidga och förstärka USA:s nätverk av militärbaser. Så har skett i Pakistan, Uzbekistan, Kirgistan och Tadjikistan.

11. Baserna I Saudi ansågs av de styrande vanhelga helig mark varför de mesta har förflyttats till Bahrain, Qatar, Kuwait och Djibouti.

12. Afrika har inte undkommit USA:s militariserade närvaro. Kontinenten kommer att få utökad roll. En ”familj” av baser har förhandlats fram med Algeriet, Mali, Guinea, Zaire, Uganda, Senegal.

13. USA har inte glömt sin bakgård Latinamerika utan nya baser växer upp runt hela kontinenten där den viktigaste basen Manta i Ecuador och militariseringen av den karibiska ö-världen. I samband med Plan Colombia har nya baser etablerats i Colombia. Argentina, Brasilien ,Bolivia Curacao, El Salvador, Peru är under uppbyggnad eller är i färd med att förhandlas om. Puerto Rico har ersatt Panama som militärt centrum för regionen.

Avlyssnings och radaranläggningar

National Security Agency har i största hemlighet upprättat avlyssningsbaser som avlyssnar alla telefonsamtal, fax och email. Dessa informationer förs till Fort Meade i Maryland, USA för bearbetning. Menwith Hill, är den allra största och är inställt på att avlyssna tidigare Sovjet, Europa, Mellanöstern, Nordafrika. Övriga viktiga stationer är Waihopai på Nya Zeeland, Shoal Bay och Geraldton station i Australien, Bad Aibling i Tyskland, Misawa i Japan. Latinamerika avlyssnas via Yakima Firing Centre, Sugar Grove i USA och Leitrimbasen i Kanada.

Radaranläggningar finns i Pine Gap i Australien, Thulebasen på Grönland, Kodiak i Alaska, Vardö, Vadsö, Fauske i Nordnorge, Shemya i Aleuterna, Fylingdales i England, samt anläggningar i Östra Turkiet.

Motstånd

Befolkningarna som drabbats av effekterna av USA.s baser har gjort motstånd alltsedan dessa etablerades.

Vi känner till kvinnornas fredsläger vid Greenham Common där tusentals kvinnor genomförde fantsifulla och oväntade aktioner och med envishet och uthållighet lyckades få basen stängd. Kvinnorna fanns vid basen från början av 80-talet till mitten av 90-talet. Nu betar får på denna bas. Kvinnorna har nu förflyttat sina ansträngningar till Menwith Hill- världens största avlyssningsbas – där de bl.a. nattetid går in på basen och tar reda på vad som pågår.

Svenska kvinnor har deltagit i dessa demonstrationer och vid två tillfällen har en svensk kvinna blivit arresterad och ställts inför rätta. Stora demonstrationer och blockader genomförs i Faslane i Skottland mot Tridentubåtarna. För ett par år sedan kunde Ulla Röder, Ann Moxley och Angie Zelter ta emot Right Livelyhood Award som erkännande för ickevåldsaktionerna mot Tridentubåtarna.

Motståndet mot USAs bombträningsaktioner i Vieques i Puerto Rico har varit lyckosam. Befolkningen har genom massaktioner vid basen tvingat USA att stänga denna träningsbas för bombflyg. I USA genomför olika grupper basinspektioner för att bevisa att USA har massförstörelsevapen – kärnvapen, kemiska och biologiska vapen.

Los Alamos Laboratory Group håller sig kunniga om vad som pågår inom kärnvapenlaboratorierna. Dessa aktionsgrupper demonstrerar utanför laboratorierna mot kärnvapenforskning som pågår där för att få fram nya kärnvapen och mot att där genomförs artificiella kärnvapenprov.

Ursprungsbefolkningen i Nevada gör årligen aktioner vid Nevada provområde i protest mot de s.k. ”subcritical nuclear tests” . Dessa aktioner leds av shoshonerna.

I Filippinerna lyckades man stänga världens största flygbas Clark Airfield. Man lyckades även stänga en av världens största hamnar för krigsfartyg och hangarfartyg, nämligen Subic Bay. Tyvärr har USA nu lyckats skaffa sig tillträde till landet via Visisting Forces Agreement.

På Okinawa och Japan har framför allt kvinnorna arrangerat jättedemonstrationer mot USAs basanläggningar. Ljudet av jetplanens övningar är öronbedövande, miljöförstöringen på grund av de militära manövrarna är oerhörda, de sociala effekterna varit omfattande.

De amerikanska soldaterna har gjort sig skyldiga till en mängd brott som de aldrig straffas för. Över 200 våldtäkter har begåtts, som man känner till. Det som framför allt väckte ursinnet hos Okinawaborna var den otäcka våldtäkten av en 12 årig flicka som begicks av tre s.k. GI – alltså USA soldater.

Vid NATO-basen Kleine Brogel i Belgien genomför Mother Earth kärnvapeninspektioner och blockader där många svenska fredsaktivister deltagit . De fördrivna chagossierna planerar nu att återvända till Chagosöarna och en stor grupp fredsaktivister framför allt från Storbritannien ska deltag tillsammans med dem. Storbritannien har ett särskilt ansvar i denna sak eftersom det var de som leasade ön till USA under 60-talet.

Vid World Social Forum i Mumbai samlades för första gången motståndare mot USA:s baser från världen alla hörn. Globala protestdagar arrangeras. 4 juli -USA:s nationaldag har nämnts som en lämplig dag för protest mot denna militära kolonisering. Även hos våra nordiska grannar Norge, Danmark och Grönland byggs radaranläggningar ut, eller planeras att byggas ut, som ska förse USA med nödvändig infrastruktur inför deras program för militarisering av rymden.

Med tanke på denna dominans USA har i världen, så känns det, milt sagt, magstarkt när USA pekar finger åt andra länder, och högljutt klagar på att dom är livsfarliga för världsfreden och stabiliteten i världen för att de t.ex vill bygga kärnkraftverk och vara i framkanten när det gäller forskning…

Källa: bland annat frednu.se

  1. #1 av Bahlool på 27 februari, 2011 - 17:35

    Sen blir folk sura ifall man ifrågasätter USAs makt..suck?

Lämna ett svar till Bahlool Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: